Liberare condiţionată

Sentinţă penală 772 din 18.05.2018


SENTINŢA PENALĂ  Nr. 772

Şedinţa publică de la 18.05.2018

INSTANŢA

Prin cererea adresată acestei instanţe şi înregistrată sub nr. 2526/327/2018, petentul condamnat …………, CNP …………, fiul lui ………… şi ………., născut la ………., a solicitat liberarea condiţionată.

La data de 04.05.2018 Comisia de liberări condiţionate din cadrul Penitenciarului Tulcea a solicitat liberarea condiţionată a condamnatului ……….., , propunere înregistrată sub nr. ………. şi reunită la prezentul dosar.

Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine că prin sentinţa penală nr. ………. a Judecătoriei Constanţa, petentul a fost condamnat la o pedeapsă de 3 ani şi 10 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii la Codul vamal al României (Legea nr. 86/2006).

În drept, potrivit art. 100 alin. (1) Cod penal, liberarea condiţionată în cazul închisorii poate fi dispusă, dacă:

a) cel condamnat a executat cel puţin două treimi din durata pedepsei, în cazul închisorii care nu depăşeşte 10 ani, sau cel puţin trei pătrimi din durata pedepsei, dar nu mai mult de 20 de ani, în cazul închisorii mai mari de 10 ani;

b) cel condamnat se află în executarea pedepsei în regim semideschis sau deschis;

c) cel condamnat a îndeplinit integral obligaţiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare, afară de cazul când dovedeşte că nu a avut nicio posibilitate să le îndeplinească;

d) instanţa are convingerea că persoana condamnată s-a îndreptat şi se poate reintegra în societate.

Condamnatul a început executarea pedepsei la 08.08.2015, urmând ca aceasta să expire la data de 13.02.2019, adică 1400 zile.

Pentru a deveni propozabil în vederea liberării condiţionate, condamnatul trebuie să execute  2/3 din pedeapsă, respectiv 933 zile.

De la data de 08.08.2015 până la 26.10.2017 condamnatul  a executat 811 zile, arest preventiv + perioada conform Legii nr. 169/2017 - 144 zile, la care se adaugă ca executate ca urmare a muncii prestate 8 zile, totalizând 933 zile.

Prin urmare, se constată că prima cerinţă prev. de art.100 cod pen., respectiv cea referitoare la fracţia de pedeapsă, este îndeplinită.

Petentul execută pedeapsa în regim semideschis.

Prin urmare, se constată îndeplinită şi cea de-a doua cerinţă.

Instanţa reţine că, potrivit înscrisurilor depuse la dosar petentul a făcut dovada achitării cheltuielilor de judecată.

Rezultă că, este îndeplinită şi cea de-a treia condiţie.

Pe perioada executării pedepsei petentul a fost sancţionat o dată, raport ridicat şi a fost recompensat de 3 ori cu suplimentarea drepturilor la pachet şi vizită.

Pe parcursul executării pedepsei evaluarea psihologică a relevat următoarele: stabilitate emoţională abilităţi de comunicare, acceptat de majoritatea deţinuţilor, disponibilitate pentru a oferi ajutor, empatie nivel mediu de dezvoltare intelectuală, a fost atât sancţionat cât şi recompensat, a menţinut în mod consecvent legătura cu familia.

Având în vedere situaţia expusă, dar raportat şi la circumstanţele personale ale condamnatului instanţa are convingerea că persoana condamnată s-a îndreptat şi se poate reintegra în societate şi întrucât dreptul de liberare condiţionată nu trebuie să devină iluzoriu, instanţa va admite cererea, apreciind că sunt întrunite cerinţele art. 100 Cod penal.

În temeiul art. 275 alin. (3) Cod proc.pen. cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina statului.

Onorariul apărătorului din oficiu în sumă de 130 lei se virează din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul de Avocaţi Tulcea pentru avocat ………...

Domenii speta