Infracțiunea de tăiere fără drept de arbori prevăzută şi pedepsită de art.107 al.1 lit c din Legea 46/2008 republicată şi furt de arbori prevăzută şi pedepsită de art.109 al.1 lit a din Legea 46/2008 republicată cu aplicarea art.38 al.1 Cod penal

Sentinţă penală 43 din 28.11.2017


R O M Â N I A

 JUDECĂTORIA Dosar nr.109/248/2017

 ÎNTORSURA BUZĂULUI

SENTINŢA  PENALĂ  NR.43

Şedinţa  publică din data de 28 noiembrie 2017

PREŞEDINTE: ...- judecător

GREFIER: ...

Pentru astăzi fiind amânată pronunţarea asupra procesului penal privind pe inculpatul ...  trimis în judecată în stare de libertate, pentru săvârşirea infracţiunii de tăiere fără drept de arbori prevăzută şi pedepsită de art.107 al.1 lit c din Legea 46/2008 republicată şi furt de arbori prevăzută şi pedepsită de art.109 al.1 lit a din Legea 46/2008 republicată cu aplicarea art.38 al.1 Cod penal şi pe partea civilă ... şi partea vătămată ...

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, la pronunţare, nu  au  răspuns  părţile.

Procedura  fără citarea părţilor potrivit art.405 alin.2 Cod procedură penală.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă prin care s-au evidenţiat părţile, obiectul litigiului şi stadiul procesual.

Se constată că dezbaterile în cauza de faţă au avut loc în şedinţa publică din data de 21.11.2017, conform celor consemnate în încheierea de şedinţă de la acel termen de judecată, care face parte integrantă din prezenta, iar instanţa, în temeiul art.391 alin.1 Cod procedură penală, din lipsă de timp a amânat pronunţarea pentru astăzi, 28.11.2017.

Judecătoria, în urma deliberării, a pronunţat hotărârea de mai jos.

J U D E C Ă T O R I A

Deliberând asupra cauzei penale de faţă, constată următoarele:

Prin rechizitoriul nr.145/P/2016, întocmit la data de 23.02.2017 de Parchetul  de pe lângă Judecătoria Întorsura Buzăului şi înregistrat pe rolul acestei instanţe la data de 03.03.2017 sub nr. 109/248/2017, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului ... cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de tăiere fără drept de arbori, prevăzută şi pedepsită de art.107 al. 1 lit. c din Legea nr.46/2008 republicată şi furt de arbori, prevăzută şi pedepsită de art.109 al. 1 lit. a din Legea nr.46/2008 republicată, cu aplicarea art.38 lit. a Cod penal.

Prin acelaşi act s-a dispus renunţarea la urmărirea penală faţă de suspectul ...pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la tăiere fără drept de arbori, prevăzută şi pedepsită de art.47 Cod penal raportat la art.107 al. 1 lit. a din Legea nr.46/2008 republicată.

În fapt, prin actul de sesizare al instanţei s-a reţinut că, în perioada octombrie - noiembrie 2015, inculpatul ... împreună cu concubina sa ...au efectuat exploatarea materialului lemnos din partida silvică nr.891864/2015 fâneaţă împădurită, situată în extravilanul satului Floroaia, în locul numit Berţ, învecinată cu fâneaţa împădurită a persoanei vătămate ..., de pe care inculpatul a tăiat fără drept 10 arbori speciile carpen, fag şi gorun, materialul lemnos rezultat a fost transportat cu căruţa la domiciliul martorului .... În aceeaşi perioadă inculpatul a tăiat doi arbori specia gorun cu diametrele de 31 cm şi 47 cm care nu prezentau marcă silvică, aflându-se la o distanţă de 50-100 m de cele zece cioate de pe proprietatea numitei ....

Potrivit adresei nr.2318/19.07.2016 emisă de ..., prejudiciul total cauzat prin tăierea fără drept a celor 12 arbori speciile fag, carpen şi gorun, a fost calculat la suma de 3.270, 16 lei fără TVA, valoare ce depăşeşte de 28,43 ori preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior la data săvârşirii faptei. De asemenea, conform adresei nr.1781/30.05.2016 emisă de ...,valoarea materialului lemnos rezultat din furtul celor 10 arbori speciile fag, carpen şi gorun din fâneaţa persoanei vătămate ... a fost calculat la suma de 998,40 lei, valoare ce depăşeşte de 8,86 ori preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior la data săvârşirii faptei.

În apărare, în cursul urmăririi penale, inculpatul ... a recunoscut că a tăiat cei doi arbori de pe proprietatea numitei ...la îndemnul acesteia, însă a negat tăierea şi furtul celor 10 arbori de pe proprietatea persoanei vătămate ....

În cursul urmăririi penale au fost administrate următoarele mijloace de probă: plângerea persoanei vătămate ... (f.29-31), proces verbal de conducere în teren (f.33-43), fişe calcul prejudiciu (f.98-106), declaraţii persoană vătămată (f.107-108), declaraţiile suspectului ...(f.119-123), declaraţiile inculpatului (f.109-117), declaraţii martori (f.124-128).

După sesizarea instanţei, judecătorul de cameră preliminară a procedat conform dispoziţiilor art.344 Cod procedură penală, comunicând inculpatului o copie certificată a rechizitoriului.

Prin încheierea pronunţată în data de 24.04.2017, judecătorul de cameră preliminară a constatat epuizată procedura asociată acestei faze procesuale şi a făcut aplicarea dispoziţiilor art.346 al.1 Cod procedură penală, constatând legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală în cauză, dispunând, în consecinţă începerea judecăţii.

În cursul judecăţii, la termenul din data de 13.06.2017, inculpatul a recunoscut parţial săvârşirea faptelor, menţinându-şi declaraţiile date în cursul urmăririi penale. În raport de precizările inculpatului, instanţa a respins cererea acestuia de judecată în procedura recunoaşterii învinuirii, faptele care au format obiectul dispoziţiei de trimitere în judecată nefiind recunoscute în forma descrisă în cuprinsul actului de sesizare.

În aplicarea procedurii de drept comun, instanţa a încuviinţat readministrarea probelor din cursul urmăririi penale, respectiv audierea inculpatului şi a martorilor ..., ..., ..., iar pentru inculpat a încuviinţat proba testimonială cu martorul ..., fiind respinsă proba cu expertiza tehnică silvică. Totodată, instanţa a dispus din oficiu ataşarea fişei de cazier actualizată a inculpatului (f.154 di) precum şi a sentinţei penale cu care inculpatul ... figurează înregistrat în cazier (f.186-188 di).

Pe latură civilă, persoana vătămată ... s-a constituit parte civilă în cauză cu prejudiciul calculat de organele silvice, reprezentând daune materiale suferite.

În fază de judecată, inculpatul a fost asistată de apărător din oficiu, potrivit dispoziţiilor art.90 lit. b Cod procedură penală.

Analizând materialul probator administrat pe parcursul urmăririi penale şi în faza de judecată, instanţa reţine următoarele:

În fapt, în baza autorizaţiei de exploatare nr.920654/28.10.2015 emisă de persoana vătămată ..., inculpatul ... împreună cu martora ...au exploatat masa lemnoasă din partida 891864 aparţinând martorei, situată în zona denumită ”Coada Berţului”, judeţul Covasna.

Ca urmare a acestei exploatări, pe lângă cei 40 de arbori marcaţi cu dispozitivul de marcat cu amprentă rotund nr.PPCV 0303 destinat producţiei anului 2015, în volum total de 9 metri cubi, la îndemnul martorei, inculpatul a doborât cu ajutorul instrumentului de tăiat pe care îl avea asupra sa, respectiv motofierăstrău, un număr de 2 arbori specia gorun fără a deţine marcă silvică, materialul lemnos fiind vândut unei persoane a cărei identitate nu o cunoaşte din judeţul Buzău.

În aceleaşi împrejurări, inculpatul ... a mai tăiat fără drept un număr de 4 arbori specia gorun de pe proprietatea aparţinând părţii civile ..., masa lemnoasă astfel rezultată a fost transportată cu ajutorul atelajului hipo aparţinând inculpatului la locuinţa martorului ... şi predat acestuia în schimbul reparaţiilor efectuate la atelajul hipo.

Pentru a reţine această situaţie de fapt, instanţa a avut în vedere materialul probator administrat în cauză:

Astfel, din conţinutul plângerii penale formulată de partea civilă ... (f.30 dup) şi al procesului verbal de cercetare la faţa locului din 25.02.2016 (f.32-40 dup), au fost identificate cele patru cioate specia gorun cu diametre de 29, 45, 45, respectiv 46 cm, fără a deţine marcaj silvic, fiind fixate coordonatele GPS ale locului săvârşirii faptei. De asemenea s-a reţinut că acestea prezintă urme de tăiere recentă cu motofierăstrău (circa 2 luni), iar în jurul acestora, pe sol, s-a consemnat că se observă rumeguş şi resturi provenite în urma fasonării arborilor.

Potrivit procesului verbal de cercetare la faţa locului din 04.07.2016 (f.42-46 dup), au fost identificate alte două cioate de esenţă gorun cu diametre de 31, respectiv 47 cm aflate pe proprietatea martorei ..., care nu prezintă amprenta ciocanului silvic de marcat, reţinându-se că martora a afirmat că acestea provin în urma tăierii arborilor de către inculpatul ... în luna noiembrie 2015, cu acordul său.

De asemenea, cu ocazia conducerii în teren a martorei ..., în procesul verbal întocmit la data de 04.07.2016 (f.47-52 dup) s-a reţinut că aceasta a indicat locul situării cioatelor rezultate în urma tăierii arborilor de către inculpatul .... Totodată, în cuprinsul procesului verbal s-a menţionat că în urma examinării efectuate de către organele judiciare împreună cu pădurarul ..., cele două cioate indicate de martora ...au fost tăiate în aceeaşi perioadă cu cioatele descoperite pe parcela părţii civile ..., respectiv luna decembrie 2015, acestea aflându-se la o distanţă de aproximativ 50-100 m.

Prin procesul verbal din data de 25.02.2016 (f.55-61 dup), cu ocazia deplasării la locuinţa martorului ..., s-a consemnat că în partea dreaptă cum se face accesul în curtea acestuia a fost identificată o stivă de material lemnos specia gorun în cantitatea de 3 metri steri, despre care acesta a afirmat că l-a primit în luna decembrie 2015 de la inculpatul ... în contul unei lucrări de reparaţie a căruţei efectuată în octombrie 2015, fără însă a-i înmâna şi aviz de însoţire.

În cursul urmăririi penale, organele de cercetare au dispus efectuarea unei constatări criminalistice ca urmare a ridicării profilelor de secţionare ale cioatelor specia fag, diametrul 34cm, gorun cu diametrul de 46cm şi 45 cm cu ocazia cercetării la faţa locului din data de 25.02.2016 şi a rondelelor tăiate din cele două trunchiuri de gorun identificate la locuinţa martorului ....

Potrivit raportului de constatare criminalistică nr.462359 din13.04.2016 (f.72-80 dup), bucăţile din material lemnos tăiate din partea superioară a cioatelor specia gorun marcate cu cifrele 7 şi 8 ridicate cu ocazia cercetării la faţa locului efectuată în 25.02.2016 din fâneaţa împădurită din locul denumit „Coada Berţului”, proprietatea părţii civile ... au făcut corp comun cu bucăţile de material lemnos model de comparaţie tăiate din trunchiurile de arbore specia gorun, aflate la domiciliul martorului ... din localitatea …, judeţul Covasna.

Din adresa nr.815/29.02.2016 a … (f.115-116 dup), reiese că la data constatării faptei valoarea unui metru cub de masă lemnoasă pe picior era de 115 lei fără TVA (142,60 lei cu TVA), iar potrivit adresei nr.4995/02.11.2017 a … şi tabelele privind calculul valoric al prejudiciului (f.183-185 di), cele două cioate de pe proprietatea martorei ...înregistrau un volum total de 2399mc şi o valoare de 760,73lei fără tva, iar cele 4 cioate specia gorun de pe proprietatea părţii civile ... înregistrau un volum de 5,963mc şi o valoare de 2048,73lei fără tva.

În susţinerea acuzaţiei aduse inculpatului sunt şi declaraţiile martorilor ...(f.131-132 dup, 189 di) şi ... (f.136 dup, 175 di), audiaţi atât în cursul urmăririi penale cât şi nemijlocit în faţa instanţei de judecată. Martora ...a afirmat că este proprietară a două parcele de păşune împădurite situate în zona denumită Berţ, iar în luna octombrie 2015 a avut aprobarea exploatării unei cantităţi de 9mc lemn speciile gorun şi carpen, exploatare efectuată împreună cu inculpatul, iar materialul lemnos a fost vândut unei persoane necunoscute din judeţul Buzău. Mai menţionează martora că la aproximativ 200m de parcela exploatată se mai află o parcelă tot proprietatea sa, de unde, la solicitarea sa inculpatul a tăiat doi arbori specia gorun, fără a fi marcaţi în prealabil cu marcă silvică.

Din depoziţia martorului ... reiese că în luna septembrie 2015 inculpatul i-a adus căruţa pentru a fi reparată, iar în luna octombrie 2015 la momentul la care a luat căruţa i-a spus că nu are bani să-i plătească însă îi va aduce lemne de foc. Astfel, în luna decembrie 2015 inculpatul a venit la domiciliul său cu căruţa plină cu lemne de foc specia gorun fasonate la aproximativ 2 m în volum de 3 metri steri pe care le-a descărcat în curtea locuinţei sale, în partea dreaptă faţă de intrarea în curte. Martorul a mai precizat că până la efectuarea percheziţiei nu a achiziţionat lemne de la alte persoane.

Relevante în cauză sunt şi declaraţiile inculpatului (f.122-125 dup, 163 di) prin care acesta recunoaşte parţial săvârşirea faptei, respectiv în perioada octombrie-noiembrie 2015 în timp ce efectua exploatarea forestieră împreună cu concubina sa - martora ...din fâneaţa împădurită proprietatea acesteia potrivit autorizaţiei de exploatare emisă de Ocolul Silvic, s-a deplasat împreună în a doua fâneaţă împădurită aparţinând acesteia, la aproximativ 100-150m, de unde a tăiat doi arbori nemarcaţi specia gorun la îndemnul concubinei sale, pe care i-a transportat la domiciliul acesteia. În ceea ce priveşte arborii doborâţi de pe proprietatea părţii civile, instanţa remarcă faptul că acesta a adoptat o poziţie procesuală de negare a săvârşirii acestor acte materiale, menţionând că în afara celor doi arbori specia gorun arătaţi, nu a procedat la tăierea altor arbori nemarcaţi.

În contextul existenţei acestor probe, susţinerile făcute de inculpat şi de martora ..., precum că materialul lemnos transportat la domiciliul martorului ... provine dintr-o exploatare pe care a avut-o în zona satului Lădăuţi în toamna anului 2015 nu vor fi avute în vedere întrucât nu se coroborează cu restul probelor administrate în cauză, respectiv procesul verbal de cercetare la faţa locului şi raportul de constatare criminalistică, precum şi depoziţia martorului ... din care reiese cu certitudine că materialul lemnos identificat la domiciliul martorului a rezultat din doborârea arborilor din suprafaţa silvică aparţinând părţii civile. 

Depoziţia martorului ... … (f.174 di) privind exploatarea de material lemnos efectuată de inculpat din parcela sa situată în satul Lădăuţi, cea a martorului ... (f.177 di) care a confirmat depozitarea unei cantităţii de material lemnos peste noapte pe marginea drumului în zona denumită „Coada Berţului”, precum şi documentele prin care s-a autorizat exploatarea şi transportul masei lemnoase din partida 883579 din fondul forestier proprietatea inculpatului (f.88-96 dup) nu vor fi avute în vedere, întrucât acestea nu conţin date şi împrejurări care să fie relevante cu privire la faptele sesizate.

În drept, fapta inculpatului ... care, în perioada octombrie-noiembrie 2015, cu ocazia exploatării materialului lemnos de pe partida aparţinând martorei ..., în zona denumită „Coada Berţului”, a tăiat fără drept doi arbori specia gorun de pe proprietatea martorei şi patru arbori specia gorun de pe proprietatea aparţinând părţii civile ..., provocând în acest fel o pagubă de 2809,46 lei care depăşeşte de 20 ori preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior la momentul constatării faptei, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de tăiere fără drept de arbori din fondul forestier naţional prevăzută de art.107 al.1 lit. c din Legea 46/2008 rep.

Sub aspectul laturii obiective, există o acţiune de tăiere a unor arbori aflaţi în fondul forestier naţional, acţiune realizată fără drept, producându-se rezultatul prevăzut de lege, respectiv distrugerea arborilor, între acţiune şi urmarea socialmente periculoasă existând un raport de cauzalitate directă. Sub aspectul laturii subiective, inculpatul a acţionat cu intenţie directă.

De asemenea, în drept, fapta inculpatului de la aceeaşi dată când, după tăierea celor patru arbori specia gorun, materialul lemnos rezultat în volum de 5,963mc şi valoare de 2048,73 lei, l-a transportat cu atelajul hipo proprietate personală la domiciliul martorului ..., predându-l acestuia în schimbul reparaţiilor efectuate la atelajul hipo, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt de arbori tăiaţi din păduri prevăzută de art.109 al. 1 lit. a din Legea 46/2008 rep..

Sub aspectul laturii obiective, există acţiunea inculpatului de luare a unor bunuri (arborii tăiaţi) din detenţia posesorului legal, acţiune realizată fără drept şi care a avut ca urmare o micşorare a patrimoniului posesorului, între acţiune şi rezultatul periculos existând un raport de cauzalitate directă. Sub aspectul laturii subiective, inculpatul a acţionat cu intenţie directă, existând şi scopul prevăzut de lege pentru existenţa furtului, respectiv cel al însuşirii pe nedrept a bunului.

Referitor actele materiale privind tăierea fără drept şi furtul celor 6 arbori de pe proprietatea aparţinând părţii civile ..., instanţa constată că potrivit procesului verbal de cercetare la faţa locului din data de 25.02.2016, pe proprietatea forestieră aparţinând părţii civile ..., pe lângă cele patru cioate specia gorun amintite mai sus, au fost identificate şi un număr de patru cioate specia carpen cu diametrele de 32, 29, 35, respectiv 27 cm şi două specia fag cu diametrele de 34 şi 33cm, fără a deţine marcaj silvic.

Instanţa reţine, potrivit probatoriului administrat în cauză raportat la situaţia de fapt descrisă în actul de trimitere în judecată, faptul că prezenţa inculpatului la locul săvârşirii actelor materiale pe parcursul desfăşurării acestora nu poate justifica prin ea însăşi participarea sa sub orice formă la activitatea infracţională, în lipsa oricăror alte probe incriminatoare.

Cu toate că potrivit procesului verbal de cercetare la faţa locului s-au identificat 10 cioate provenite din tăierea fără drept de arbori de pe picior pe proprietatea părţii civile, dat fiind probele administrate atât în cursul urmării penale cât şi în faza de judecată, instanţa constată că referitor la materialul lemnos provenit din tăierea celor şase arbori specia carpen şi fag, în volum de 3,508mc şi o valoare de 404,35 lei există un dubiu privind tăierea şi însuşirea acestei cantităţi de către inculpat.

Astfel, din depoziţia martorei ...reiese că în afara celor 40 de arbori pentru care a avut autorizaţie de exploatare au mai fost tăiaţi doi arbori de specie gorun fără a deţine marcă silvică.

De asemenea, urmează a se avea în vedere şi declaraţia martorului ..., potrivit căreia inculpatul i-a adus o căruţă de material lemnos specia gorun. Aceste susţineri se coroborează şi cu procesul verbal întocmit ca urmare a efectuării percheziţiei domiciliare la locuinţa martorului unde a fost identificată o stivă de material lemnos specia gorun.

În raport de probatoriul administrat, instanţa reţine că se conturează existenţa unui dubiu cu privire la participarea efectivă a inculpatului în activitatea de tăiere şi furt a acelor arbori de altă specie decât gorun menţionaţi în procesul verbal de cercetare la faţa locului.

În reţinerea stării de dubiu cu privire la participarea efectivă a inculpatului la activitatea de tăiere şi furt de arbori instanţa va avea în vedere şi faptul că cu toate că din materialul probator administrat a rezultat că parte din materialul lemnos a fost transportat la locuinţa martorei, iar restul a fost vândut unei persoane din comuna Vadu Paşii, judeţul Buzău, în cauză, în perioada proximă săvârşirii faptei, nu a fost localizată această persoană, respectiv materialul lemnos achiziţionat de la inculpat şi nici nu a fost identificată cantitatea şi specia materialului lemnos existent la locuinţa martorei. În lipsa acestor probatorii, tardiv a fi administrate în cursul judecăţii, respectiv la mai mult de un an de la săvârşirea faptei, ţinând cont şi de destinaţia obiectului material al infracţiunii de furt, instanţa apreciază că în cauză este incident principiul „in dubio pro reo” cu privire la săvârşirea actelor materiale de tăiere fără drept şi furt a unui număr de 6 arbori de către inculpatul ....

Cele expuse mai sus urmează a fi interpretate şi în lumina art.6 paragraf 2 CEDO şi a jurisprudenţei aferente a Curţii Europene a Drepturilor Omului. Prezumţia de nevinovăţie este reglementată şi în cuprinsul art.4 al.2 Cod procedură penală – „după administrarea întregului probatoriu, orice îndoială în formarea convingerii organelor judiciare se interpretează în favoarea suspectului sau inculpatului”. Instanţa are în vedere că prevederile sus iterate impun instituţia prezumţiei de nevinovăţie ca element central al raţionamentului judecătorului, care va trebui să dispună întotdeauna o soluţie de achitare în cazul în care din probele administrate nu rezultă dincolo de orice dubiu rezonabil vinovăţia inculpatului. Prezumţia de nevinovăţie nu este absolută, ci relativă, putând fi răsturnată cu probe certe de vinovăţie. În speţă, nu se poate aprecia că există probe certe din care să rezulte participarea inculpatului ... la tăierea ilegală de arbori şi furtul celor şase cioate în volum 3,508mc. Având în vedere că la pronunţarea unei hotărâri de condamnare, instanţa trebuie să îşi întemeieze convingerea pe probe certe şi sigure şi întrucât în cauză probele în acuzare nu au un caracter cert, nu sunt decisive sau sunt incomplete, lăsând loc unei nesiguranţe în privinţa vinovăţiei inculpatului se impune a se da eficienţă regulii potrivit cu care orice îndoială este în favoarea inculpatului. Regula in dubio pro reo constituie un complement al prezumţiei de nevinovăţie. Chiar dacă în fapt s-au administrat probe în sprijinul învinuirii, iar alte probe nu se întrevăd ori pur şi simplu nu există şi totuşi îndoiala persistă în ceea ce priveşte vinovăţia, atunci îndoiala este echivalentă cu o probă pozitivă de nevinovăţie.

Faţă de considerentele expuse, instanţa va exclude actele materiale constând în tăierea fără drept şi furtul celor 6 arbori specia carpen şi fag, în volum de 3,508mc de pe proprietatea părţii civile ..., din conţinutul activităţii infracţionale, reţinând că nu există probe că inculpatul a participat la săvârşirea acestora.

Întrucât, faptele din prezenta cauză au fost comise de către inculpatul ... prin acţiuni distincte, anterior condamnării sale pentru vreuna dintre ele, se constată ca fiind îndeplinite condiţiile desprinse din prevederile cuprinse în art.38 al.1 Cod penal, privitoare la existenţa concursului real de infracţiuni.

Totodată, instanţa constată că din momentul săvârşirii faptei şi până la soluţionarea cauzei a intervenit o succesiune de legi în timp. Astfel, Legea nr.46/2008 a suferit modificări succesive, forma legislativă în vigoare la momentul pronunţării cuprinde modificări faţă de cea existentă la data săvârşirii faptei, însă pentru infracţiunile sub aspectul cărora a fost trimis în judecată inculpatul ... s-au menţinut limitele speciale de pedeapsă.

Apreciind că în cauză sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art.396 al.2 Cod procedură penală, în sensul că faptele deduse judecăţii există, constituie infracţiuni şi au fost săvârşite de inculpat cu forma de vinovăţie prevăzută de lege, urmează a opera răspunderea penală a acestuia faţă de infracţiunile comise.

La individualizarea pedepselor ce se vor aplica inculpatului pentru infracţiunile reţinute în sarcina sa, instanţa va avea în vedere dispoziţiile art.74 Cod penal, respectiv dispoziţiile din partea generală a Codului penal, limitele de pedeapsă prevăzute în conţinutul normelor de incriminare reţinute în cauză, gradul de pericol social concret al infracţiunilor săvârşite, modul şi împrejurările concrete ale comiterii acestora, motivul comiterii infracţiunilor şi scopul urmărit, urmarea care s-ar fi putut produce, persoana inculpatului şi conduita după comiterea infracţiunii şi în cursul procesului penal.

Instanţa va avea în vedere că, în abstract, gradul de pericol social al faptei este unul ridicat raportat la necesitatea respectării principiilor care stau la baza gestionării durabile a pădurilor, pentru prevenirea degradării ireversibile a pădurilor, ca urmare a acţiunilor umane şi a factorilor de mediu destabilizatori; protecţia pădurilor şi tăierea abuzivă a copacilor creând un prejudiciu social cu o amplă tendinţă de manifestare la nivel naţional. Relaţiile sociale ocrotite prin incriminarea faptelor imputate inculpatului depăşesc sfera ocrotirii patrimoniului persoanei vătămate, vizează cu prioritate ocrotirea interesului general al protecţiei mediului şi al pădurilor.

Impactul profund negativ pe care acţiunile inculpatului îl au în rândul societăţii este evidenţiat de atitudinea acestuia de recunoaştere circumstanţiată a situaţiei de fapt, însă se reţine că acesta a colaborat permanent cu organele de cercetare penală, având o atitudine cooperantă şi în faţa instanţei. În continuare, se constată că beneficiul obţinut în urma tăierii şi sustragerii materialului lemnos aparţinând părţii civile a fost unul redus, respectiv acoperind contravaloarea reparării căruţei personale. De asemenea şi contribuţia inculpatului în tăierea celor doi arbori de pe proprietatea martorei ...este evaluată de instanţă în sensul că iniţiativa nu i-a aparţinut, iar săvârşirea în concret a faptelor a fost favorizată şi de factori externi (exploatarea materialului lemnos din partida 891864 în baza autorizaţiei de exploatare nr. 920654/28.10.2015).

Cu privire la circumstanţele personale ale inculpatului, instanţa constată că acesta are 48 de ani, este necăsătorit, studii medii şi nu are loc de muncă. Totodată, instanţa reţine că inculpatul nu este la primul contact cu legea penală, figurând în fişa de cazier cu antecedente penale (f.154 di).

Cu privire la acelaşi aspect, din raportul de evaluare nr.3196/21.06.2017 întocmit de Serviciul de probaţiune Covasna (f.157-158 di) reiese că raportul factorilor protectivi şi al celor de risc permite evidenţierea unui echilibru fragil între aceştia, situaţie în care s-a apreciat existenţa unui risc de nivel mediu de săvârşire a unor infracţiuni. S-a concluzionat, ţinând cont de tendinţa inculpatului de a reitera comportamentul infracţional (tendinţă spre un patern infracţional), având în vedere resursele individuale, familiale şi comunitare de care acesta dispune, situaţia juridică a inculpatului, din perspectiva reducerii riscului de recidivă şi pentru maximizarea eforturilor depuse de acesta de a nu repeta fapta infracţională, o orientare a pedepsei spre minimul special prevăzut de lege, prin efectul coercitiv adaptat nivelului de risc identificat, ar putea fi de natură să-şi atingă scopul corectiv şi să stopeze comportamentul proinfracţional al inculpatului, putând contribui semnificativ la sporirea gradului de siguranţă comunitară.

Punând în balanţă toate aceste aspecte, în temeiul art.107 al. 1 lit. c din Legea nr.46/2008 va condamna pe inculpatul ... la pedeapsa în cuantum de 1 an închisoare pentru comiterea infracţiunii constând în tăiere fără drept de arbori din fondul forestier naţional (6 arbori în volum total de 8,362mc), iar în temeiul art.109 al.1 lit. a din Legea nr.46/2008, va condamna pe acelaşi inculpat la pedeapsa în cuantum de 6 luni închisoare pentru comiterea infracţiunii de furt de arbori tăiaţi din păduri (4 arbori în volum total de 5,963mc), apreciind că acestea sunt necesare şi suficiente pentru a se îndeplini rolul represiv şi educativ al pedepsei.

Prin aplicarea regulilor privitoare la sancţionarea concursului de infracţiuni, în temeiul art.38 al.1, art.39 al.1 lit. b Cod penal, va aplica inculpatului pedeapsa în cuantum de 1 an închisoare la care va adăuga un spor obligatoriu de 2 luni, reprezentând o treime din cuantumul celeilalte pedepse în cuantum de 6 luni închisoare, urmând ca în final inculpatul ... să execute pedeapsa în cuantum de 1 an şi 2 luni închisoare.

În continuare, analizând fişa de cazier a inculpatului precum şi sentinţa ataşată la dosarul cauzei instanţa urmează să constate că fiecare din infracţiunile pentru care inculpatul a fost condamnat prin prezenta a fost săvârşită în termenul de încercare al suspendării condiţionate a pedepsei de 7 luni închisoare stabilită prin sentinţa penală nr.34/26.06.2014 pronunţată de Judecătoria Întorsura Buzăului în dosarul nr.34/248/2014, definitivă prin neapelare

În consecinţă, în baza art.15 al. 2 din Legea nr.187/2012 raportat la art.83 al.1 Cod penal 1969 revocă suspendarea condiţionată a pedepsei de 7 luni închisoare stabilită prin sentinţa penală nr.34/26.06.2014  pronunţată de Judecătoria Întorsura Buzăului în dosar nr.34/248/2014, definitivă prin neapelare şi în consecinţă va cumula pedeapsa de 1 an şi 2 luni închisoare aplicată prin prezenta, inculpatul urmând să execute pedeapsa rezultantă de 1 an şi 9 luni închisoare.

Cu privire la modalitatea de executare a pedepsei, instanţa arată că potrivit dispoziţiilor art.83 al.1 Cod penal 1969, executarea efectivă a pedepsei se impune ca urmare a revocării suspendării condiţionate. 

În continuare, în temeiul art.45 al.5 Cod penal, cu referire la art.10 din Legea nr. 187/2012, pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, precum şi a exercitării dreptului de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat prevăzute de art.64 al. 1 lit.a, teza a II-a şi lit.b Cod penal din 1968 (aplicată prin Sentinţa penală nr.34/2014 a Judecătoriei Întorsura Buzăului) urmează a se executa până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale rezultante stabilite prin prezenta.

Pe latură civilă, instanţa va lua act că persoana vătămată ... nu s-a constituit  parte civilă în prezenta cauză însă partea civilă ... s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 2453,08 lei, reprezentând prejudiciu material cauzat ca urmare a sustragerii de către inculpat a materialului lemnos.

Analizând probatoriul administrat, prin raportare la soluţia dată laturii penale a cauzei şi la criteriile şi elementele care au stat la baza acesteia,  instanţa va constata că partea civilă ... a suferit un prejudiciu material.

Potrivit dispoziţiilor art.1349 Cod civil din 2009 (aplicabil în cauză faţă de data săvârşirii faptei raportată la regula stabilita de art.103 din Legea nr.71/2011, potrivit căreia obligaţiile născute din faptele juridice extracontractuale sunt supuse dispoziţiilor legii în vigoare la data producerii ori, după caz, săvârşirii lor), pentru angajarea răspunderii civile delictuale este necesară întrunirea cumulativă a următoarelor condiţii: existenţa unei fapte ilicite, producerea unui prejudiciu, existenţa unei legături de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu şi vinovăţia autorului faptei ilicite.

Astfel, instanţa va reţine existenţa unei fapte ilicite – infracţiunea de furt de arbori săvârşită de inculpat în perioada octombrie-noiembrie 2015, prejudiciul creat–contravaloarea materialului lemnos sustras de 5,963mc.– în valoare de 2048,73 lei, legătura directă de cauzalitate dintre acţiune şi prejudiciu, precum şi vinovăţia inculpatului, sub forma intenţiei.

Instanţa constată că la data de 25.02.2016 organele de urmărire penală din cadrul IPJ Covasna - Biroul de Combatere a Delictelor Silvice au procedat la ridicarea materialului lemnos identificat la domiciliul martorului ... reţinându-se cantitatea de 3 metri steri lemn foc specia gorun fasonat şi crăpat în lungime de 1,9 m şi 0,308 mc lemn rotund gorun 2 bucăţi şi lăsat în custodie martorului ..., la adresa din …, judeţul Covasna.

Având în vedere că materialul lemnos în volum de 3 metri steri şi 0,308mc a fost tăiat pe nedrept de către inculpat din fondul forestier proprietatea părţii civile ..., în baza art. 397 al.3 raportat la art.348, art.25 al.2 Cod procedură penală instanţa va dispune restituirea materialului lemnos către partea civilă ....

Întrucât prejudiciul a fost reparat parţial, instanţa urmează a evalua contravaloarea diferenţei materialului lemnos sustras de inculpat, prin raportare la adresa nr.4995/02.11.2017 a …, prin care s-a stabilit un volum de 5,963 mc şi o valoare totală de 2048,73 lei, iar valoarea unui metru ster reprezintă aproximativ 0,61mc, potrivit tabelelor dendrometrice în evaluarea factorilor de cubaj, urmând ca inculpatul să fie obligat la plata către partea civilă a sumei de 1314,17 lei reprezentând daune materiale.

Instanţa urmează a înlătura pretenţiile privind plata sumei de 404,35 lei, privind actele materiale de furt a celor 6 arbori specia carpen şi fag în volum de 3,508mc, având în vedere excluderea acestora din activitatea infracţională reţinută în sarcina inculpatului ..., pentru identitate de raţiune nu există probe pentru a se reţine existenţa faptei ilicite în sarcina inculpatului. În lipsa unui element esenţial al raportului delictual, instanţa apreciază că nu sunt întrunite elementele răspunderii civile delictuale în persoana inculpatului cu privire la aceste acte materiale.

În baza art.112 lit. b Cod penal va confisca de la inculpatul ... un motofierăstrău marca Stihl de culoare portocalie, fără serie, cu lama de 40 cm, în stare de nefuncţionare, prevăzut cu lanţ, depus la camera de corpuri delicte a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Covasna, potrivit dovezii seria CV, nr.542560/08.07.2016, bun folosit la săvârşirea faptelor.

Cu privire la cheltuielile judiciare avansate cu prezenta cauză, instanţa va reţine că în cursul urmăririi penale au fost avansate cheltuieli în cuantum de 120 lei iar pe parcursul judecăţii cheltuieli în cuantum de 200 lei. Astfel, în baza art.274 al. 1 Cod de procedură penală inculpatul va fi obligat la plata sumei de 200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, restul cheltuielilor judiciare avansate de stat rămânând în sarcina statului, potrivit art.275 al. 3 Cod procedură penală.

În baza art.274 al. 1, teza ultimă Cod procedură penală, suma de 260 lei, cu titlu de onorariu apărător din oficiu pentru inculpat, avocat …, în cursul judecăţii, va rămâne în sarcina statului şi urmează a fi avansată din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului Covasna.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E

În baza art.107 al.1 lit.c din Legea nr.46/2008 rep., condamnă pe inculpatul ..., fiul lui …, născut la data de …, în …, judeţul Braşov, domiciliat în …, judeţul Covasna, necăsătorit, studii medii, fără ocupaţie, CNP …, la o pedeapsă de 1 an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de tăiere fără drept de arbori. (6 arbori specia gorun în volum total de 8,362mc)

În baza art.109 al.1 lit.a din Legea nr.46/2008 rep., condamnă pe inculpatul ..., la o pedeapsă de 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de furt fără drept de arbori (4 arbori specia gorun în volum total de 5,963mc).

În baza art.38 al.1, 39 al.1, lit. b Cod penal, contopeşte pedepsele stabilite prin prezenta, aplică pedeapsa cea mai grea de 1 an închisoare, la care se adaugă un spor obligatoriu de 2 luni reprezentând 1/3 din cealaltă pedeapsă, inculpatul urmând să execute o pedeapsă rezultantă de 1 an şi 2 luni închisoare. 

În baza art.15 al. 2 din Legea nr.187/2012 raportat la art.83 al.1 Cod penal 1969 revocă suspendarea condiţionată a pedepsei de 7 luni închisoare stabilită prin sentinţa penală nr.34/26.06.2014 pronunţată de Judecătoria Întorsura Buzăului în dosar nr. 34/248/2014, definitivă prin neapelare şi în consecinţă, cumulează pedeapsa de 1 an şi 2 luni închisoare aplicată prin prezenta cu pedeapsa de 7 luni închisoare stabilită prin sentinţa penală nr. 34/26.06.2014, inculpatul urmând să execute pedeapsa de 1 an şi 9 luni închisoare.

În temeiul art.45 al. 5 Cod penal, cu referire la art.10 din Legea nr.187/2012, pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, precum şi a exercitării dreptului de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat prevăzute de art.64 al. 1 lit.a, teza a II-a şi lit.b Cod penal din 1968 (aplicată prin Sentinţa penală nr.34/2014 a Judecătoriei Întorsura Buzăului) se execută până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale rezultante stabilite prin prezenta.

În baza art.19, art.25 şi art.397 Cod procedură penală, constată că persoana vătămată … nu s-a constituit parte civilă în cauză.

În baza art.397 al.3 raportat la art.255, art.25 al.2 Cod procedură penală dispune restituirea către partea civilă ... a materialului lemnos în volum de 3 metri steri şi 0,308mc ridicat potrivit procesului verbal din 25.02.2016 întocmit de organele de cercetare din cadrul IPJ Covasna -Biroul de Combatere a Delictelor Silvice, depozitat în curtea imobilului aparţinând numitului ... din …, judeţul Covasna

În baza art.25 al. 1 şi art.397 Cod procedură penală, raportat la art. 1357 şi art. 1381 Cod civil, admite în parte acţiunea civilă formulată partea civilă ... şi, în consecinţă, obligă inculpatul la plata către acesta a sumei de 1314,17 lei, cu titlu de daune materiale.

În baza art.112 lit.b Cod penal confiscă de la inculpatul ... un motofierăstrău marca Stihl de culoare portocalie, fără serie, cu lama de 40 cm, în stare de nefuncţionare, prevăzut cu lanţ, bun aflat la camera de corpuri delicte a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Covasna, potrivit dovezii seria CV, nr.542560/08.07.2016.

În temeiul art.274 al. 1 Cod procedură penală, obligă inculpatul la plata sumei de 200 lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat.

În temeiul art.274 al. 3 Cod procedură penală, restul cheltuielilor avansate de stat rămân în sarcina acestuia.

În baza art.274 al.1, teza ultimă Cod procedură penală, suma de 260 lei, cu titlu de onorariu apărător din oficiu pentru inculpat, avocat …, în cursul judecăţii, va rămâne în sarcina statului şi urmează a fi avansată din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului Covasna.

Cu drept apel în 10 zile de la comunicarea minutei, cerere care se depune la Judecătoria Întorsura Buzăului.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 28 noiembrie 2017.

PREŞEDINTE GREFIER 

... …

Redact.Jud…..

Tehnored…..

29.11.2017/5ex.