Plângere împotriva încheierii de carte funciară.Calitatea procesuală pasivă a ocpi.

Decizie 469/A din 18.10.2017


Raportat şi la prevederile din HG 1288/2012 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de cadastru şi Publicitate Imobiliară care statuează faptul că birourile de cadastru şi publicitate imobiliară sunt în subordinea Oficiului teritorial de cadastru şi publicitate imobiliară, fără personalitate juridică, dar şi la considerentele recursului în interesul legii, a deciziei  ICCJ nr. LXXII (72) din 15 octombrie 2007 cu privire la lipsa calităţii procesuale pasive a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara în cauzele ce au ca obiect plângerile privind cartea funciară întemeiate pe dispoziţiile art. 50 din Legea nr. 7/1996, Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sighetu Marmaţiei şi Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Maramureş nu au calitate procesuală pasivă

Prin sentinţa civilă nr. 387/02.02.2017 pronunţată de Judecătoria Sighetu Marmaţiei în dosar nr. 51/307/2016, s-a respins plângerea formulată de către SC Vîrsteana Serv SRL împotriva încheierii de carte funciară de reexaminare nr.12175/07.12.2015 date de OCPI Maramureş raportat la faptul că această încheiere este legală şi temeinică întrucât dreptul de proprietate asupra terenului de sub nr.cad.4705 CF 50270 s-a înscris în favoarea Statului Român în baza HG 447/2014 şi a Deciziei de expropriere nr.828/18.08.2014 a CNADNR, care sunt anterioare emiterii autorizaţiei nr.79 şi a înscrisului privind recepţia lucrărilor de construcţie efectuate de petentă.

Totodată s-a respins excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sighetu Marmaţiei, dar şi excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Maramureş raportat la prevederile art.36 CPC.

 La data de 12.07.2017 s-a declarat apel de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Maramureş, solicitându-se admiterea acestei căi de atac, cu consecinţa schimbării sentinţei atacate, în sensul  admiterii excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sighetu Marmaţiei şi a excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Maramureş.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa de control judiciar reţine faptul că:

Potrivit art.32 din Legea 7/1996 privind Cadastrul şi publicitatea imobiliară soluţionarea plângerii împotriva încheierii de carte funciară, a acţiunii în justificare tabulară, în rectificare, precum şi în prestaţie tabulară se face fără citarea oficiului teritorial. 

Raportat şi la prevederile din HG 1288/2012 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de cadastru şi Publicitate Imobiliară care statuează faptul că birourile de cadastru şi publicitate imobiliară sunt în subordinea Oficiului teritorial de cadastru şi publicitate imobiliară, fără personalitate juridică, dar şi la considerentele recursului în interesul legii, a deciziei ICCJ nr. LXXII (72) din 15 octombrie 2007 cu privire la lipsa calităţii procesuale pasive a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara în cauzele ce au ca obiect plângerile privind cartea funciară întemeiate pe dispoziţiile art. 50 din Legea nr. 7/1996, Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sighetu Marmaţiei şi Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Maramureş nu au calitate procesuală pasivă.