Art. 586 C.proc.pen

Sentinţă penală 304 din 19.03.2018


La data de ...02.2018, sub nr. .../3272018, a fost inregistrata pe rolul Judecatoriei

.... sesizarea judecatorului delegat la compartimentul executari penale din cadrul Judecatoriei ... prin care se solicita inlocuirea amenzii penale cu pedeapsa inchisorii.

In cuprinsul sesizarii se arata ca prin sentinţa penală nr. .../07.03.2016 pronunţată de Judecătoria ... în dosarul nr. .../327/2015, modificata şi definitivă prin decizia penală nr..../P/04.05.2017 a Curţii de Apel Constanţa, ., ...., în prezent deţinut în Penitenciarul ...., a fost condamnat la pedeapsa amenzii in cuantum de 2400 lei reprezentând 80 zile-amendă si interzicerea dreptului de a pescui timp de 1 an, sub aspectul săvârşirii infracţiunii prevăzută de art.64, lit. k din O.U.G. nr.23/2008, săvârşită în perioada 29-31.05.2013.

La termenul de judecata din 12.03.2018, apărătorul condamnatului a solicitat respingerea sesizării  având în vedere că amenda penală a fost achitată.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin sentinţa penală nr. 345/07.03.2016 pronunţată de Judecătoria Tulcea în dosarul nr. ..../327/2015, modificata şi definitivă prin decizia penală nr..../P/04.05.2017 a Curţii de Apel Constanţa, ....., în prezent deţinut în Penitenciarul ..., a fost condamnat la pedeapsa amenzii in cuantum de 2400 lei reprezentând 80 zile-amendă si interzicerea dreptului de a pescui timp de 1 an, sub aspectul săvârşirii infracţiunii prevăzută de art.64, lit. k din O.U.G. nr.23/2008, săvârşită în perioada 29-31.05.2013.

Potrivit art. 559 alin. (1) Cod procedură penală, „persoana condamnată la pedeapsa amenzii este obligată să depună recipisa de plată integrală a amenzii la judecătorul delegat cu executarea, în termen de 3 luni de la rămânerea definitivă a hotărârii.”

De asemenea, conform art. 22 alin. (1) din Legea nr. 253/2013, „persoana condamnată la pedeapsa amenzii este obligată să achite integral amenda în termen de 3 luni de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare și să comunice judecătorului delegat cu executarea dovada plății, în termen de 15 zile de la efectuarea acesteia.”

Cu toate acestea, instanța constată că intimatul condamnat a achitat în totalitate amenda penală în cuantum de 2400 lei, conform chitanţei seria TS641, nr. 100000170699 emisa de Trezoreria Municipiului Tulcea, condamnatul făcând astfel dovada îndeplinirii obligației de plată pe parcursul soluționării cauzei. Față de această situație, luând în considerare concluziile procurorului, precum și ale persoanei condamnate, instanța va avea în vedere dispozițiile art. 586, alin. 6 din Codul de procedură penală: „dacă persoana condamnată achită amenda pe parcursul soluționării cauzei, sesizarea va fi respinsă ca neîntemeiată”.

Având în vedere  înscrisul menționat,  din care rezultă că intimatul condamnat a achitat în totalitate amenda penală pe parcursul soluționării cauzei, instanţa constată că sesizarea devine lipsită de temei legal, si în consecinţă, în condițiile art. 586, alin (6), Cod procedură penală  va respinge ca neîntemeiata sesizarea Biroului de Executări Penale din cadrul Judecătoriei ...., privind înlocuirea amenzii penale.

Totodată, se vor avea în vedere dispozițiile art. 275, alin 3 din Codul de procedură penală, potrivit căruia, cheltuielile de judecată avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia.