Art. 598

Sentinţă penală 1584 din 04.10.2018


Instanţa a pus în discuţia părţilor excepţia de necompetenţă teritorială.

Potrivit  dispoziţiilor art. 598 alin. 2 coroborate cu cele ale art. 597 alin. 6 Cpp, competenţa soluţionării contestaţiei la executare întemeiată pe dispoziţiile art. 598 alin. 1 lit. d Cpp revine, ca regulă, instanţei de executare, iar dacă petentul se află în executarea pedepsei, instanţei în a cărei rază teritorială se află locul de deţinere.

Competenţa reglementată de acest text nu este alternativă, ci exclusivă (imperativă), aşa cum s-a statuat în doctrina judiciară în sensul că, atunci când condamnatul este liber, competenţa aparţine exclusiv instanţei de executare, iar când el se află în executarea pedepsei privative de libertate, competenţa revine exclusiv instanţei corespunzătoare în a cărei rază teritorială se află locul de deţinere. Aceasta rezultă din interpretarea literală şi sistematică a dispoziţiilor art. 598 alin. 2 şi art. 597 alin. 1 şi 6, Cpp.

Din actele şi lucrările dosarului rezultă că locul de deţinere al condamnatului  la momentul formulării cererii (01.03.2018)  este Penitenciarul ...., situație menționata şi de petent in cuprinsul cererii. Prezența acestuia nu a fost semnalata la niciun moment in Penitenciarul Tulcea situație in care Judecătoria ..... nu poate fi considerata ca instanţă a locului de deţinere, in sensul legii. Având în vedere că instanţa  corespunzătoare în grad instanței de executare în a cărei circumscripţie se află locul de deţinere este Judecătoria Galați, instanţa urmează ca în temeiul art.50, raportat la art. 598 alin. 2 şi art. 597 alin. 1 şi 6 Cpp să decline competenţa soluţionării cererii de contestaţie la executare în favoarea Judecătoriei ...

Potrivit art.275, alin.3, C.P.P. cheltuielile cu asistenţa juridică din oficiu a petentului rămân în sarcina statului.