Pretenţii

Sentinţă civilă 914 din 21.11.2018


Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 18.05.2018, reclamantul PV a solicitat obligarea paratei la plata sumei de 8.900 lei reprezentând un împrumut acordat paratei, nerestituit pana la data prezentei.

În motivarea cererii, arată reclamantul că în cursul lunii mai 2015, parata PA i-a solicitat un împrumut de cea 10.000 lei necesar pentru anumite nevoi personale, pentru care a fost de acord, astfel ca in data de 20.05.2015 a virat suma de 8.900 lei in contul RO93INGB0000999901035100 deschis pe numele PA la ING BANK Bucureşti Sucursala Centrala, din contul personal RO90INGB0000 9999 0018 0778 deschis la aceeaşi banca, asa cum reiese din documentele de plata bancara emise de ING Bank.

Precizează faptul ca in cursul lunii ianuarie 2009, reclamantul asociat majoritar, a înfiinţat PA. cu sediul in ... si punct de lucru situat in situat ..., unde se desfăşoară activitatea principala a societăţii cu profil de pensiune turistica - restaurant, unde sunt angajaţi un număr mediu de 20 salariaţi cu diverse calificări specifice.

Inca de la deschiderea punctului de lucru, Pensiunea turistica a avut angajat si personal de conducere in următoarea structura: administrator in persoana dlui. PI numit prin actul consitutiv - tatăl paratei; contabil in persoana dnei. PI - mama paratei.

Prin CIM nr. 102/16.05.2013, AS a fost angajata in funcţia de Director Restaurant si ulterior avansata pe postul de Director adjunct Societate Comerciala, pana la data de 12.10.2015 cand CIM a incetat prin Decizia nr. 20/12.10.2015 in baza art. 61 lit. b) Cm. - salariatul este arestat preventiv sau arestat la domiciliu pentru o perioada mai mare de 30 de zile in condiţiile codului de procedura penala.

Faptul ca in cadrul pensiunii conducerea activităţii a fost in structura familiala Puchiu tata, mama si fiica, mai sus menţionata, l-a determinat si i-a data încrederea acordării împrumutului prin banca fără contract scris, reclamantul având convingerea seriozităţii paratei si convingerea ca împrumutul va fi restituit intr-un termen rezonabil.

La data acordării împrumutului, înţelegerea dintre cei doi a fost de restituire a împrumutului intr-un termen rezonabil insa nedeterminat datoria relaţiei de amiciţie si colaborare in cadrul firmei, reclamantul in calitate de asociat unic având tot interesul de a menţine in cadrul firmei o atmosfera prietenoasa, necesara unei activităţi eficiente si loiala din partea familiei Puchiu.

Vazand ca, parata nu are nicio iniţiativa, a inceput sa solicite in mai multe rânduri restituirea sumei de 8.900 lei cel puţin rate, insa de fiecare data parata ii făcea numai promisiuni. Pentru a determina parata sa ii restituie împrumutul, a transmis acesteia la domiciliul din ...., o Somaţie de plata prin intermediul BEJ Petcu Alexandru înregistrata sub nr. 30/06.03.2018, prin care a solicitat plata sumei de 8.900 lei intr-un termen de maxim 15 zile de la primirea Somaţiei.

Somaţia de plata a fost primita in data de 09.03.2018, fara insa ca parata sa răspundă pozitiv, mai mult, ulterior a primit de la aceasta prin intermediul BEJ Petcu Alexandru un răspuns prin care executorul a fost ameninţat cu infracţiunea de abuz in serviciu.

Privitor la solicitarea reclamantului, PA nu a recunoscut ca trebuie sa ii restituie împrumutul, susţinând ca de fapt suma de 8.900 lei reprezintă un împrumut pe care parata i l-a acordat, fapt nereal.

In adresa de răspuns, parata a menţionat un neadevăr, respectiv: "motiv pentru care la efectuarea transferului a fost specificat "imprumut" indicând astfel ca banii transferaţi in contul său "sunt exact banii pe care ii împrumutase de la subscrisa".

Faptul ca parata face afirmaţii nereale, este dovedit de calitatea de asociat majoritar care nu ii permite sa se imprumute de la salariaţi dar si de bonitatea sa, reclamantul obţinând suficiente venituri din activităţi comerciale nu numai din activitatea pensiunii turistice din Sinaia . Veniturile astfel obţinute i-au permis sa acorde si împrumutul solicitat, spre deosebire de parata care nu avea astfel de posibilităţi care sa ii acorde cel puţin un astfel de imprumut.

Refuzul paratei de a-i restitui suma de bani pe care i-a imprumutat-o se circumscrie aceleiaşi atitudini de abuz manifestata in cadrul firmei fata de reclamant, ceea ce a si condus la condamnarea acesteia prin Sentinţa penala nr. 217/25.03.2016 pronunţata de Judecătoria Sector 1 Bucureşti - definitiva, prin care AS împreuna cu inculpatul AL au fost condamnaţi la pedepse cu închisoarea pentru săvârşirea infracţiunii de şantaj in forma continuata fata de persoana vătămata PV.

In contextul cauzei solicită să se constate ca parata debitoare a fost pusa in întârziere conform art. 1522 Ncc prin BEJ PETCU ALEXANDRU cu Notificarea nr. 30/06.03.2018.

Fata de cele de mai sus solicită admiterea acţiunii, obligarea paratei AS la plata sumei de 8.900 lei cu cheltuielile de judecata aferente.

In drept art. 1349, 1516 Ncc, art. 192 Ncpc. Proba cu înscrisuri

Pârâta a depus întâmpinare prin care precizează că reclamantul afirma ca ii datorează suma de 8900 RON, suma presupus împrumutata de pârâtă de la PV in anul 2015 deoarece acesta afirma in cererea de chemare in judecata ca avea nevoie de bani pentru anumite nevoi personale, motiv pentru care care i-a cerut ajutorul.

Mai mult decât atat, reclamantul susţine ca a ajutat-o pe pârâtă deoarece acesta avea o relaţie de afaceri cu membrii familiei sale, iar ea era angajata având funcţie de director la una din societăţile lui, fiind pentru reclamant o amica, asa cum acesta afirma in cererea de chemare in judecata.

Reclamantul mai precizează ca a încercat in repetate rânduri sa ia legătura cu pârâta iar ea a refuzat sa ii restutuie banii.

Precizează pârâta,  ca in urma hotărârii nr. 1540/2016 a Curţii de Apel Bucureşti ii revine obligaţia de a nu avea nici un fel de legătura directa sau indirecta cu PV sau cu familia acestuia, motiv pentru care nu avea cum sa ii facă nici un fel de promisiune reclamantului direct sau indirect deoarece ar fi incalcat legea, fapt ce ar fi trimis-o in spatele gratiilor.

Reclamantul afirma ca avea nevoie de bani pentru anumite nevoie personale, fapt neadevarat tinand cont ca la acea data avea in cont-ul ING mai mulţi bani decât avea Petrovici Virgil conform extrasului bancar, motiv pentru care nu avea nevoie de nici un împrumut.

Mai mult decât atat la 20.05.2015 avea in cont suma de 26.341,86 Ron, motiv pentru care nu avea de ce sa ii ceara lui PV bani.

Un alt aspect important pe care reclamantul l-a subliniat este acela ca intre pârâtă si el era o relaţie de amiciţie, o alta afirmaţie falsa, deoarece la acea data avea 13 ani de cand intre cei doi exista o relaţie de concubinaj,cunoscuta de toata lumea.

În prezent una din societăţile in care reclamantul este acţionar, trebuie sa ii plătească pârâtei drepturile salariale in valoare de peste 17.000 ron, conform deciziei 1409/2018 a Curţii de Apel Bucureşti, motiv pentru care suspicionează ca PV a căutat sa reducă din pierderi si a formulat prezenta cerere de chemare in judecata.

Desi in cererea de chemare in judecata, reclamantul a denigrat-o, iar el a căutat sa iasa in evidenta ca un om corect care respecta legea, un om care a fost păcălit si minţit de pârâtă in tot acest timp,  lucrurile sunt in defavoarea reclamantului, acesta fiind in prezent cercetat penal pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscala si spălare de bani.

Solicită instanţei respingerea acţiunii reclamantului

În conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicită obligarea reclamantului la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de acest proces.

Solicită pârâta  in baza art. 252 Cpc si urm. obligarea reclamantului la plata unor daune morale in valoare de 15.000 ron.

Ca probatoriu a solicitat proba cu  înscrisuri.

În cauză s-a solicitat şi administrat proba cu înscrisuri, corespondenţa părţilor , planşe foto, privind natura relaţiei contractate.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată următoarele:

Între reclamantul PV, în calitate de împrumutător, şi pârâta AS  fostă PS, în calitate de împrumutat, în cursul lunii mai 2015, reclamantul i-a acordat pârâtei, PA la solicitarea acesteia, un un împrumut în sumă de 8.900 lei necesar pentru anumite nevoi personale.

La data de 20.05.2015 reclamantul PV a virat suma de 8.900 lei în contul RO93INGB0000999901035100 deschis pe numele pârâtei  PA la ING BANK Bucureşti Sucursala Centrala,  din contul personal RO90rNGB0000 9999 0018 0778 al acestuia deschis la aceeaşi bancă, aşa cum reiese din cuprinsul  documentelor de plata bancara emise de ING Bank depuse de reclamant la dosar .

 Prin întâmpinare, parata AS nu contesta faptul ca în data de 20.05.2015, a primit în cont suma de 8.900 lei, însa după ce reclamantul a formulat cererea de chemare in judecata si după trecerea a aproape 3 (trei) ani, nu mai recunoaşte ca suma de bani i-a acordat-o  reclamantul cu titlu de împrumut, pe care aceasta i l-a cerut în cursul lunii mai 2015, cea 10.000 lei, însa la acel moment  reclamantul a avut disponibil  în cont doar suma de 8.900 lei .

Datorita relaţiei bune de colaborare, pe care reclamantul a avut-o cu membrii familiei Puchiu inclusiv cu parata, încă din anul 2009 in cadrul PS reclamantul  fiind  angajat într-o relaţie de prietenie şi afecţiune faţă de pârâtă, aşa cum rezultă şi din mesajele şi fotografiile depuse de pârâtă la dosar la filele 1-20 ,  la acel moment  reclamantul a fost de acord sa acorde paratei împrumutul solicitat, fără sa întocmească un contract de împrumut scris. In acest context, rezultă că s-a aflat in imposibilitate materială si morală de a întocmi un contract scris, cu clauze ferme specific unui astfel de contract.

Relaţiile bune de colaborare şi prietenie au constat în faptul că, încă  de la deschiderea punctului de lucru, Pensiunea turistica a avut angajat si personal de conducere in următoarea structura: administrator în persoana d-lui. PI numit prin actul constitutiv - tatăl paratei;- contabil in persoana d-nei. PI - mama paratei prin CIM nr. 102/16.05.2013, AS a fost angajată în funcţia de Director Restaurant si ulterior avansată pe postul de Director adjunct Societate Comerciala.

Faptul ca în cadrul pensiunii conducerea activităţii a fost în structura familială Puchiu tată, mamă si fiică, l-a determinat si i-a dat încrederea acordării împrumutului prin banca fără contract scris,  reclamantul având convingerea seriozităţii paratei si convingerea ca împrumutul va fi restituit intr-un termen rezonabil.

La data acordării împrumutului, înţelegerea dintre reclamant si parata a fost de restituire a împrumutului intr-un termen rezonabil insa nedeterminat datorită relaţiei de amiciţie , profundă apropriere sufletească  atât în cadrul firmei, cât şi în timpul liber , concedii şi vacanţe petrecute împreună, a se vedea corespondenţa telefonică şi mesajele parţilor , în  contextul în care  reclamantul  îi calitate de asociat unic având tot interesul de a menţine în cadrul firmei , dar şi în afara ei o atmosfera prietenoasă,  necesara unei activităţi eficiente si loiale din partea familiei Puchiu atât la serviciu cât şi în particular , mai exact în  timpul liber.

Se poate observa din înscrisul depus la fila 7 că împrumutul pe care i l-a acordat paratei rezultă în mod expres din documentele bancare, pe care este înscrisă suma de 8.900 lei transferată din contul personal al reclamantului  in contul paratei, ambele indicate prin cerere, si menţiunea expresa de la rubrica "detalii: "împrumut".

Potrivit art. 2.164 alin.2 Cod civil, în cazul în care împrumutul poartă asupra unei sume de bani, împrumutatul nu este ţinut să înapoieze decât suma nominală primită, oricare ar fi variaţia valorii acesteia, dacă părţile nu au convenit altfel.

Dat fiind faptul că obligaţia principală a împrumutatului este aceea de a restitui suma împrumutată, sumă recunoscută de pârâta debitoare, va fi obligată aceasta la plata către reclamant a sumei de 8.900 lei, reprezentând împrumut nerestituit.

Pe de altă parte pârâta a dezvăluit natura apropierii şi intimităţii  relaţiei părţilor care a durat  o perioadă rezonabilă , de 13 ani, şi a invederat instanţei în concluziile depuse inclusiv faptul că reclamantul trebuie să ii plătească pârâtei drepturile salariale restante în valoare de peste 17.000 ron, conform Deciziei nr. 1409/2018 a Curţii de Apel Bucureşti,  detalii care însă nu au legătură cu prezenta pricină şi care pot constitui  eventual obiectul unui nou  dosar, dar  de executare silită împotriva PA ( unde reclamantul are calitatea de asociat unic) pentru recuperarea salariilor neplătite.

Cheltuieli de judecată nu au fost solicitate

Domenii speta