Omor asupra unui membru de familie

Sentinţă penală 10 din 24.04.2018


……………………

R O M Â N I A

TRIBUNALUL COVASNA

SENTINŢA PENALĂ NR. 10 

Şedinţa publică din data de 24 aprilie 2018

PREŞEDINTE : …………………..

GREFIER  : ……………….

Cu participarea reprezentantei Ministerului Public, procuror ……………. din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna

Pe rol fiind pronunţarea asupra acţiunii penale pornită împotriva inculpaţilor-persoane vătămate:

- T. I. –E., trimis în judecată, sub control judiciar, pentru săvârşirea infracţiunii de „tentativă de omor asupra unui membru de familie”, prev. de art. 32 al. 1 C.pen., rap. la art. 188 al. 1 şi 2  C.pen., cu aplicarea art. 199 al. 1 C.pen. şi art. 75 al. 1 lit. b C.pen., şi

- T. S., trimis în judecată, în stare de libertate, pentru săvârşirea infracţiunii de „violenţă în familie”, prev. de art. 199 al. 1 C.pen., rap. la art. 193 al. 2 C.pen.

Desfăşurarea şedinţei de judecată s-a înregistrat cu mijloace tehnice audio, conform art. 369 al. 1 C.pr.pen.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică de astăzi, se constată lipsa părţilor.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Dezbaterile în fond asupra cauzei de faţă au avut loc în şedinţa publică din data de 11 aprilie 2018, susţinerile şi concluziile părţilor fiind consemnate în încheierea de şedinţă din aceeaşi zi, încheiere care face parte integrantă din prezenta sentinţă.

T R I B U N A L U L

Asupra procesului penal de faţă.

În baza actelor şi lucrărilor din dosar, constată următoarele:

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna cu nr. …/P/2017 din 25 octombrie 2017, înregistrat la această instanţă la data de 3 noiembrie 2017, sub nr. de mai sus, a fost trimis în judecată, în stare de libertate, însă sub control judiciar, inculpatul T. I.-E., născut la data de ………… în com. ……, sat ………., jud. …………, CNP  …………, fiul lui I. şi V., cetăţean român, stare civilă căsătorit, fără copii minori, stagiul militar satisfăcut, soldat, C.M.J. Covasna, studii 8 clase + 3 ani şcoală profesională, lăcătuş mecanic, fără loc de muncă, domiciliat  în …………., fără forme legale în ………………, posesor CI seria  ……. nr. ………….., emisă de SPCLEP ………… la data de ……………………., fără antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunii de „tentativă de omor asupra unui membru de familie”, prev. de  art. 32 al.1 C.pen., rap. la art. 188 al. 1  C.pen., cu aplicarea art. 199 al. 1 C.pen. şi art. 75 al. 1 lit. b C.pen.

Prin acelaşi rechizitoriu a fost trimis în judecate, în stare de libertate, şi inculpatul T. S., născut la data de …………. în mun. …….., jud. ………., CNP …….., fiul lui I.-E. şi A., cetăţean român, de naţionalitate maghiară, necăsătorit, fără copii minori, stagiul militar nesatisfăcut, C.M.J. Covasna, studii 8 clase, fără ocupaţie şi loc de muncă, domiciliat în ………….., posesor CI seria  ………. nr. ….., emisă de ………. la data de ………. (expirat la data de ………….), cu antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunii de „violenţă în familie”, prev. de art. 199 al. 1 C.pen., rap. la art. 193 al. 2 C.pen.

Prin actul de sesizare s-a reţinut, în esenţă, în sarcina inculpatului T. I.-E.  faptul că, în data de 18.07.2017, în jurul orei 2138, l-a înjunghiat o singură dată cu un briceag pe fiul său – T. S., apoi l-a taiat pe acesta la nivelul cadranului abdominal superior drept,  provocându-i o plagă tăiată-înţepată în lungime de 14 cm., penetrantă în cavitatea abdominală cu eviscerare şi lezarea colonului transvers, provocând-ui leziuni traumatice ce au necesitat pentru vindecare cca. 35 zile de îngrijiri medicale şi care i-au pus în  pericol viaţa victimei, faptă de întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „tentativă de omor”, prev. de art. 32 C.pen., rap. la art. 188 alin. 1 C.pen.,  cu aplicarea art. 199 alin. 1 C.pen. şi art. 75 alin. 1 lit. b C.pen.

Audiat fiind, în cursul urmăririi penale inculpatul T. I.-E. a recunoscut comiterea faptei, însă a susţinut l-a înjunghiat pe fiul său de frică, crezând că vrea să-l omoare (f.45-46,48 d.u.p.).

În sarcina inculpatului T. S., s-a reţinut în esenţă, prin actul de sesizare, faptul că, în data de 18.07.2017, i-a aplicat mai multe lovituri tatălui său - T. I. E., cu pumnii şi palmele în zona capului, târându-l apoi pe acesta, din casă până în curte, unde şi-au aplicat din nou lovituri reciproce, cauzându-i astfel persoanei vătămate leziuni traumatice care au necesitat 5-6 zile de îngrijiri medicale, faptă de întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „violenţă în familie”, prev. de art. 199 alin. 1 C.pen., rap. la art. 193 alin. 2 C.pen.

Audiat fiind, în cursul urmăririi penale şi inculpatul T. S. a recunoscut comiterea faptei, respectiv că l-a lovit pe tatăl său, susţinând însă că loviturile au fost reciproce (f.54,56 d.u.p.)

Astfel, în cauză, numiţii T. I.-E. şi T. S. au calităţi duble atât de inculpaţi cât şi de persoane vătămate.

După înregistrarea şi repartizarea aleatorie a dosarului, judecătorul de cameră preliminară a procedat potrivit art. 342-348 din C.pr.pen.

După comunicarea rechizitoriului cu inculpaţii din cauză, inculpatul T. I.-E., prin apărătorul său ales, a formulat cereri şi excepţii privind neregularitatea rechizitoriului (f.17-18 d.1794/119/2017/a1), astfel s-a stabilit termen pentru soluţionarea acestora, cu citarea părţilor pentru data de 11.12.2017, însă prin încheierea nr. 30/CP din 11.12.2017 a Tribunalului Covasna, pronunţată în dosarul nr. …./119/2017/a1, în baza art. 345 al. 1 şi 2 C.pr.pen., judecătorul de cameră preliminară a respins, ca nefondate, cererile şi excepţiile formulate de inculpat în procedura camerei preliminare şi în consecinţă, în baza art. 346 al. 2 C.pr.pen., a constatat legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 502/P/2017 din 25.10.2017 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna privind pe inculpaţii T. I.-E. şi T. S., a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi a dispus începerea judecăţii.

Împotriva acestei încheieri a formulat contestaţie inculpatul T. I.-E., care a fost respinsă prin încheierea nr. 9/CP din 20.02.2018 a Curţii de Apel Braşov, cu consecinţa menţinerii încheierii atacate.

Încheierea judecătorului de cameră preliminară fiind definitivă, completul de judecată a fixat primul termen de judecată pentru data de 21.03.2018, dispunând citarea părţilor, precum şi celelalte măsuri pentru pregătirea judecăţii, în condiţiile legii.

Înaintea primului termen de judecată, unităţile spitaliceşti care s-au constituit părţi civile, în faza urmăririi penale, au depus constituirile de parte civilă şi în instanţă, formulând aceleaşi pretenţii ca şi în faza urmăririi penale, şi anume: Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyan Kristof” Sf. Gheorghe, suma de 3.479,28 lei despăgubiri civile, plus dobânda legală calculată până la plata integrală a sumei, (f.22,23-28 d.f.) şi Spitalul Municipal Tg. Secuiesc, suma de 57 lei despăgubiri civile (f.31 d.f.).

La termenul de judecată din data de 21.03.2018, inculpaţii prezenţi fiind în instanţă, s-a dat citire actului de sesizare al instanţei, după care s-a procedat conform art. 374 al. 2–4 C.pr.pen., inculpații solicitând judecarea cauzei pe procedura în cazul recunoașterii învinuirii, apoi după ascultarea acestora (f.42-43, 44-45 d.f.) și punerea în discuție a cererilor inculpaților, în baza art. 375 al. 1 C.pr.pen., instanța a admis cererea inculpaţilor – persoane vătămate T. I.-E. şi T. S. și a dispus ca judecata să aibă loc pe procedura recunoașterii învinuirii, însă apărătorul ales al inculpatului T. I.-E. a solicitat administrarea de probe cu înscrisuri, în circumstanțiere, precum şi efectuarea rapoartelor de evaluare privind pe inculpaţi și acordarea unui nou termen în acest sens, cerere care a fost admisă şi s-a fixat un nou termen pentru data de 11.04.2018, referate care au fost efectuate de către Serviciul de Probaţiune Covasna, fiind depuse la dosar la filele 58-60,61-63.

În faza urmăririi penale au fost administrate următoarele mijloace de probă: procesul-verbal de sesizare din oficiu (f.17), procesul-verbal de cercetare la faţa locului şi planşa foto aferentă (f. 27-43), declaraţiile inculpaţilor/persoane vătămate T. I. E. (f. 45-52, 66-67) şi T. S. (f.53-56,59-65), declaraţiile martorelor T. A. (f.69-74), T. V. (f. 76-80) şi G. E. (f.83-84), fişele de constatări preliminare emise de S.M.L. Covasna privind pe persoanele vătămate - inculpaţi T. I.-E. şi T. S. (f. 87,88), raportul de expertiză medico-legală nr. 1604/A1 – 110 din data de 19.07.2017 întocmit de S.M.L. Covasna privind pe persoana vătămată T. S. (f.92-93), raportul de primă expertiză medico-legală nr. 1603/A1 – 111 din data de 19.07.2017 întocmit de S.M.L. Covasna privind pe persoana vătămată T. I.-E. (f.90), notă privind constatarea mărcilor traumatice la introducerea în Arestul I.P.J. Covasna a inculpatului T. I. E. (f.95-97), înscrisuri medicale (f.94,101-132), adresa nr. 316341/20.09.2017 a Serviciului de Telecomunicaţii Speciale – Direcţia Pentru Apel Unic De Urgenţă (f.152), procesele-verbale de redare a convorbirilor purtate de T. A. şi T. S. cu operatorii SNUAU 112 (f.153-154) şi fişele de cazier judiciar ale inculpaţilor (f.170-171).

De asemenea, au fost înaintate instanţei şi mijloace materiale de probă, respectiv:  un CD-R, inscripţionat nr. N8128-572/19.09.2017, care conţine înregistrările convorbirilor telefonice purtate de T. A. şi T. S. cu operatorii SNUAU 112, din data de 18.07.2017,  un DVD-R inscripţionat – Dosar 502/P/2017 PT Covasna T. I., care conţine înregistrările audierilor părţilor în cursul urmăririi penale,  coletul nr. 2, care conţine substanţă cu aspect sangvin ridicat din locul marcat cu cifra „0”, coletul nr. 3, care conţine substanţă cu aspect sangvin ridicat din locul marcat cu cifra „3”, coletul nr. 4, care conţine batista cu pete cu aspect de sânge, ridicate de la locul marcat cu cifra „4” şi coletul nr. 5, care conţine obiectele de îmbrăcăminte ale inculpatului T. I.-E., care au fost depuse în camera de corpuri delicte a Tribunalului Covasna şi înregistrate în Registrul cu mijloacele materiale de probă la poziţia 47/2017 (f.4 d.f.), precum un corp delict, respectiv un briceag, cu prăsele de corn de cerb, cu lungimea totală de 18 cm. şi lama de 8 cm., depus în camera de corpuri delicte a Tribunalului Covasna, în coletul nr. 1, înregistrat în Registrul cu corpuri delicte la poziţia 19/2017 (f.5 d.f.). 

Din actele şi lucrările dosarului rezultă următoarele:

Inculpatul – persoană vătămată T. I.-E., în vârstă de 65 de ani, este tatăl inculpatului – persoană vătămată T. S., în vârstă de 35 de ani şi ambii locuiesc în acelaşi imobil, situat în  ……………, însă în camere separate, primul cu soţia, iar secundul singur, fiind consumatori de băuturi alcoolice.

În data de 18.07.2017, în jurul orei 21,30, dispeceratul I.P.J. Covasna a fost sesizat prin SNUAU de către martora T. A., soţia inculpatului T. I.-E., respectiv mama inculpatului T. S., despre faptul că fiul său a fost înjunghiat în curtea casei de către tatăl său T. I.-E., motiv pentru care echipa operativă din cadrul I.P.J. Covasna s-a deplasat la adresa indicată, pentru efectuarea cercetării la faţa locului, moment până la care persoana vătămată a T. S. a fost transportată la Spitalul Judeţean „Dr. Fogolyan Kristof” Sf. Gheorghe.

În urma consultării cu medicul legist, cu privire la diagnosticul persoanei vătămate, I.P.J. Covasna - Serviciul de Investigaţii Criminale s-a sesizat din oficiu sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tentativă de omor, prev. de art. 32 C.pen., rap. la art. 188 al. 1 C.pr.pen. şi violenţă în familie, prev. de art. 199 al. 1 C.pen. (f.17 d.u.p.), apoi, prin ordonanţa din data de 18.07.2017, s-a dispus începerea urmăririi penale in rem, pentru săvârşirea infracţiunii de  tentativă de omor, prev. de  art. 32 C.pen., rap. la art. 188 al.1  C.pen., cu aplicarea art.199 alin 1 C.pen., constând în aceea că, în data de 18.07.2017, în jurul orei 2100, persoana vătămată T. S. a fost înjunghiat în abdomen, de către tatăl său, la domiciliul situat în ………………………….. (f.1 d.u.p.). Ulterior  s-a dispus declinarea competenţei de soluţionare în favoarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna (f.15-16 d.u.p.), care prin ordonanţa din data de 19.07.2017, a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspectul T. I.-E. cu privire la  săvârşirea infracţiunii menţionate (f.2 d.u.p.) şi ulterior, prin ordonanţa din data de 19.07.2017 s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de inculpatul T. I.- E., sub aspectul săvârşirii infracţiunii de  tentativă de omor, prev. de  art. 32 C.pen., rap. la art. 188 al.1  C.pen., cu aplicarea art. 199 alin 1 C.pen.  şi art. 75 alin. 1 lit. b C.pen. (f.3-4 d.u.p.).

La data de 02.08.2017, T. I.-E. a depus plângere împotriva fiului său, numitul T. S., sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovire sau alte violenţe (f.9 d.u.p.), solicitând tragerea la răspundere penală a acestuia, constituindu-se dosarul numărul …./P/2017 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Tg. Secuiesc, însă la data de 17.08.2017, s-a dispus preluarea dosarului de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna (f.6 d.u.p.) şi prin ordonanţa din 12.10.2017, s-a dispus reunirea acestuia la dosarul nr. …../P/2017 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna (f.5 d.u.p.)

Prin ordonanţa din data de 19.10.2017, s-a dispus extinderea urmăririi penale faţă de T. S., sub aspectul săvârşirii infracţiunii de violenţă în familie, prev. de art. 199 alin. 1 C.pen. rap. la art. 193 alin. 2 C.pen. (f.10-11) şi prin ordonanţa din data de 23.10.2017, s-a dispus extinderea acţiunii penale faţă de inculpatul T. S. sub aspectul săvârşirii acestei infracţiuni (f.12-13 d.u.p.).

Din probatoriul administrat în faza urmăririi penale, arătat mai sus, recunoscut de ambii inculpaţi, în fapt, rezultă următoarele:

În data de 18.07.2017, în jurul orei 2130,  inculpatul – persoană vătămată T. I.-E. a avut o altercaţie la domiciliul său, situat în ………………, cu fiul său - inculpatul  - persoană vătămată T. S., care a intrat în camera părinţilor săi şi, în urma unei discuţii contradictorii, tatăl şi fiul au început să se împingă şi să se lovească reciproc. În urma unei lovituri primite de la T. S., T. I.-E. a căzut între pat şi dulap, unde inculpatul T. S. l-a strâns de gât, între cei doi intervenind martora T. A. (soţia inculpatului T. I. E. şi mama lui T. S.).

Apoi, T. S. l-a apucat pe tatăl său de haine, din zona umerilor, şi l-a târât în curtea imobilului, lângă căruţă şi aici l-a ridicat de jos şi au început să se lovească reciproc, martora T. A. intervenind din nou în ajutorul inculpatului T. I.-E.. În timp ce aceasta se afla între cei doi, i-a împins, despărţindu-i, însă imediat martora a fost îndepărtată de inculpatul T. S., care a împins-o. În urma acestei acţiuni, între inculpaţi - persoane vătămate s-a creat o distanţă de aproximativ 1 m, astfel cum rezultă din  declaraţiei inculpatului T. I.-E., însă văzând că nu are posibilitatea să oprească altercaţia, martora T. A. a fugit în casă, a luat telefonul şi a apelat serviciul unic de urgenţă SNUAU, solicitând prezenţa unui echipaj de poliţie.

Profitând de faptul că, în urma intervenţiei martorei T. A., atenţia lui T. S. a fost distrasă, creându-se şi o distanţă de aproximativ un metru între ei, inculpatul T. I.-E. a scos un briceag, pe care îl purta în buzunarul drept de la spate al pantalonilor şi l-a înjunghiat pe fiul său în zona abdominală dreapta, apoi a tras de briceag, cauzându-i fiului său o plagă de 14 cm.

În acest timp, martora T. A. vorbea la telefon cu unul dintre operatorii SNUAU 112, ieşind între timp în curte, moment în care a văzut că fiul său a fost înjunghiat, solicitând şi prezenţa unei ambulanţe (f.153 d.u.p.).

În momentele imediat ulterioare, T. S. a luat un băţ mai gros cu care a vrut să se apere, încercând să îl lovească pe tatăl său, însă şi inculpatul T. I. E. s-a înarmat, a luat o furcă cu care s-a apărat, spunându-i fiului său că o va folosi dacă acesta nu se linişteşte.

Având în vedere că inculpatul – persoana vătămată T. S. era înjunghiat, s-a aşezat pe o buturugă, care se afla în curtea casei, şi a apelat la SNUAU 112 (f.154 d.u.p.), în acel loc fiind găsit de  către organele de poliţie şi de personalul ambulanţei sosiţi la locul faptei.

Până la sosirea organelor de poliţie, inculpatul-persoana vătămată T. I.-E. a spălat briceagul folosit la înjunghierea fiului său, cu apa dintr-un recipient, ce se afla lângă fântâna situată în curte şi la solicitarea primului poliţist ajuns la faţa locului, inculpatul a predat briceagul (f.21 d.u.p.).

Totodată, din probele dosarului, respectiv declaraţiile inculpaţilor – persoane vătămate şi a martorilor, rezultă că această agresiune dintre tatăl şi fiu a survenit pe fondul consumului de alcool, ambii fiind sub influenţa băuturilor alcoolice.

 În urma acestei acţiuni, T. S. a prezentat o plagă înjunghiată hipocondru şi flanc drept cu evisceraţie, ce a necesitat transportul de urgenţă la spital, pentru acordarea de îngrijiri medicale, fiind astfel transportat la Spitalul Municipal Tg. Secuiesc şi,  în aceeaşi seară, a fost transferat la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Sf. Gheorghe, unde a fost operat de urgenţă.

În cauză, s-a dispus efectuarea unor expertize medico-legale atât asupra lui T. I. E. cât şi a lui T. S..

Din concluziile Raportului de expertiză medico-legală nr. 1604/A1 – 110 din data de 19.07.2017 (f.92-93 d.u.p.), rezultă că numitul T. S. prezenta leziuni traumatice, constând în plagă tăiată-înţepată în etajul abdominal superior drept, în lungime de 14 cm, penetrantă în cavitatea abdominală, cu eviscerare, lezarea colonului transvers şi hemoperitoneu operată, precum şi faptul că leziunile traumatice s-au putut produce prin acţiunea unui obiect tăietor-înţepător (posibil briceag), care pot data din data de 18.07.2017 , necesită cca. 35 zile de îngrijiri medicale şi au pus viaţa victimei în primejdie.

S-a mai arătat în raport că, având în vedere localizarea şi direcţia plăgii tăiate-înţepate abdominale se apreciază ca verosimilă poziţia agresor faţă de victimă faţă în faţă şi lateral dreapta sau agresorul la spatele victimei şi lateral dreapta faţă de aceasta, precum şi faptul că aspectul unghiurilor (cel superior mai fin şi superficial) pledează pentru o direcţie de lovire şi de orientare a tăişului în sus şi lateral drept.

De asemenea, din Raportul de expertiză medico-legală nr. 1603/A1 – 111 din data de 19.07.2017 (f.90 d.u.p.), rezultă că numitul T. I.-E., prezenta leziuni traumatice constând în: echimoze (frontal inferior paramedian stâng, mentonier stâng, faţa postero-laterală hemitorace drept, frontal inferior drept şi latero-orbital drept), plăgi contuze (pe arcada sprâncenoasă dreaptă, pe faţa vestibulară buză inferioară1/2 stânga), excoriaţii (pe faţa dorsală a piramidei nazale, pe faţa posterioară a umărului stâng, pe faţa posterioară hemitorace drept). Din concluziile aceluiaşi raport, rezultă că leziunile traumatice s-au putut produce prin lovire cu corp dur (echimoze, plăgi contuze) şi prin frecare de corp dur cu suprafaţa neregulată (excoriaţii), care pot data din data de 18.07.2017 şi necesita 5-6 zile de îngrijiri medicale, dar care nu au pus în pericol viaţa victimei.

Audiat fiind, atât în cursul urmăririi penale, cât şi în faţa instanţei (f.45-46,48,49-50 d.u.p, 44-45 d.f.), inculpatul T. I.-E. a recunoscut că a înjunghiat-o cu briceagul pe fiul său, însă în faţa procurorului a arătat că acţionat de frică, crezând că vrea să-l omoare, şi totodată a arătat că regretă fapta comisă, precum şi faptul că nu are nici o pretenţie civilă faţă de fiul său, deci nu se constituie parte civilă în cauză.

Tot astfel, şi inculpatul T. S. a recunoscut comiterea faptei, pe care o regretă, şi a arătat că nu are nici o pretenţie civilă faţă de tatăl său, deci nu se constituie parte civilă în cauză.

Faţă de starea de fapt mai sus reţinută, pe baza probatoriului administrat şi recunoscut de inculpat, instanţa constată că, în drept, fapta inculpatului T. I.-E., care în data de 18.07.2017, în jurul orei 2138, l-a înjunghiat o singură dată cu un briceag pe fiul său - T. S., apoi l-a tăiat pe acesta la nivelul cadranului abdominal superior drept,  provocându-i o plagă tăiată-înţepată în lungime de 14 cm., penetrantă în cavitatea abdominală cu eviscerare şi lezarea colonului transvers, provocându-i leziuni traumatice ce au necesitat pentru vindecare cca. 35 zile de îngrijiri medicale şi care i-au pus în pericol viaţa victimei, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „tentativă de omor asupra unui membru de familie”, prev. de art. 32 alin. 1 C.pen., rap. la art. 188 alin. 1 şi 2 C.pen.,  cu aplicarea art. 199 alin. 1 C.pen. şi art. 75 alin. 1 lit. b C.pen.

La încadrare juridică a faptei inculpatului T. I.-E. , instanţa are în vedere obiectul vulnerant folosit (briceag) apt de a produce rezultatul letal, zona vitală vizată (zona abdominală, care adăposteşte mai multe organe vitale), modalitatea de executare, respectiv, după înjunghiere, a tăiat abdomenul victimei cu o acţiune a briceagului pe o direcţie oblică, de jos în sus, extremitatea superioară a leziunii fiind la rebordul costal drept, iar extremitatea inferioară fiind la linia mediană a abdomenului (plaga traumatică), precum şi rezultatul produs şi anume  o plagă de 14 cm lungime, penetrantă în cavitatea abdominală cu eviscerare şi lezarea colonului transvers, care a necesitat intervenţie chirurgicală de urgenţă, punând în pericol viaţa victimei, aspecte din care rezultă, intenţia inculpatului de a suprima viaţa victimei.

Însă din desfăşurarea evenimentelor, rezultă că inculpatul T. I.-E. l-a înjunghiat pe fiul său T. S., pentru a se apăra de agresiunile exercitate de acesta asupra sa, motiv pentru care, se va reţine în favoarea sa circumstanța atenuantă legală a depăşirii limitelor legitimei apărări, prev. de art. 75 alin.1 lit. b C.pen. 

În ceea ce priveşte reţinerea acestei circumstanţei atenuante legale, instanţa are în vedere că din probatoriul administrat rezultă că, după ce, în locuinţă, inculpatul T. S. l-a agresat pe tatăl său – persoana vătămată T. I.-E., intervenind pentru aplanarea conflictului martora T. A., acesta l-a târât pe tatăl său în curte, lângă căruţă, la ridicat, apoi au continuat să se lovească reciproc, la scurt timp între cei doi intervenind din nou T. A., în ajutorul soţului său T. I.-E., dar văzând că nu-i poate linişti a intrat în casă, să ia telefonul pentru a anunţa poliţia, timp în care inculpatul T. I.-E., pentru a se apăra, a scos briceagul şi la înjunghiat pe fiul său – persoana vătămată T. S., după care, acesta din urmă a luat par cu care a vrut să se apere, încercând să-l lovească pe tatăl său, care la rândul său a luat o furcă cu care s-a apărat, spunându-i fiului său că o va folosi dacă nu se linişteşte.

Însă, din analiza probatoriului administrat în cauză rezultă că apărarea inculpatului T. I.-E. nu respectă condiţiile de proporţionalitate cu atacul comis de fiul său, celelalte condiţii ale cauzei justificative prev. de art. 19 C.pen. fiind îndeplinite, atât în ceea ce priveşte atacul cât şi apărarea.

Astfel, la analiza condiţiilor legitimei apărării cel mai important element îl reprezintă atitudinea subiectivă a celui care se apără, în raport cu gravitatea atacului care se desfăşoară asupra lui. Or, din declaraţiile inculpatului T. I.-E. rezultă faptul că T. S. nu s-a folosit de niciun obiect contondent, vulnerant, în activitatea sa de a-l lovi, agresiunea  fiind comisă cu palmele şi cu pumnii, fapt susţinut atât de inculpat, cât şi de  martora T. A.  Pe cale de consecinţă, inculpatul T. I. E., niciun moment nu putea să creadă şi nu a crezut că fiul său îl va ataca cu vreun obiect contondent, apt de a cauza vătămări mult mai grave. 

În aceste împrejurări, acțiunea de apărare a inculpatului T. I.-E., constând în faptul că, profitând de intervenţia soţiei sale şi de neatenţia fiului său, a băgat mâna în buzunarul din partea dreaptă spate a pantalonilor, a scos briceagul pe care îl avea asupra lui şi în momentul imediat următor l-a înjunghiat pe T. S., denotă faptul că a fost depăşită proporţionalitatea care trebuie să existe între atac şi apărare, atât timp cât inculpatul s-a apărat prin folosirea unui briceag împotriva unui atac efectuat cu ajutorul pumnilor de către T. S., astfel că nu sunt îndeplinite condiţiile legitimei apărării, aplicându-se în cauză dispoziţiile referitoare la depăşirea limitelor legitimei apărării.

Disproporţia dintre atac şi apărare rezultă  şi din actele medicale, precum şi din planşele foto ataşate procesului-verbal de cercetare la faţa locului. Astfel, aşa cum s-a reţinut, inculpaţii şi-au aplicat reciproc lovituri. Cu toate acestea, intensitatea loviturilor aplicate de T. S., precum şi numărul acestora, aspecte relevate de actele medicale, nu confirmă gravitatea atacului, astfel cum a fost descrisă de către inculpatul T. I. E., loviturile aplicate de T. S. tatălui său T. I. E. producând acestuia din urmă 7 contuzii şi echimoze la nivelul capului, excoriaţiile de la nivelul hemitoracelui fiind cauzate în cădere şi prin acţiunea de târâre. Astfel, din coroborarea aspectelor menţionate în raportul de expertiză şi planşa foto, prin care s-au fixat urmările loviturilor primite de T. I.-E., rezultă că vătămările suferite de acesta au fost unele superficiale, din care se poate concluziona că atacul lui T. S. nu a fost de o intensitate care să impună folosirea unui briceag pentru apărare.

De asemenea, din declaraţiile inculpaţilor – persoane vătămate şi a martorei T. A., rezultă că T. S. consumase băuturi alcoolice, aflându-se într-o stare avansată de ebrietate, care justifică superficialitatea loviturilor aplicate tatălui său.

Un alt aspect, care trebuie avut în vedere la analiza proporţionalităţii apărării este şi faptul că cei doi inculpaţi – persoane vătămate au staturi şi greutăţi  asemănătoare, precum şi faptul că T. I.-E. a beneficiat de ajutorul soţiei sale în altercaţia pe care a avut-o cu fiul său. Mai mult decât atât, în cazul în care T. S. ar fi urmărit suprimarea vieţii inculpatului T. I.-E., nu l-ar mai fi ridicat după ce au ajuns în curte, fiindu-i mult mai uşor să lovească o persoană aflată la pământ.

Aceste detalii creionează un tablou al unei altercaţii în familie, caracterizată de lovituri reciproce între tată – fiu, iar pe fondul unei stări de indignare – revoltă, T. I.-E.  l-a înjunghiat pe fiul său T. S., punându-i viaţa în pericol.

Cât priveşte apărarea formulată de inculpatul T. I.-E., în sensul că a folosit briceagul deoarece a crezut că fiul său îl va omorî, care ar putea întrunii condiţiile cauzei de neimputabilitate a excesului neimputabil, se constată că, în cauză nu sunt întrunite condiţiile, prev. de art. 26 C.pen., pentru a ne afla în prezenţa excesului neimputabil, având în vedere următoarele considerente:

Astfel, din punct de vedere subiectiv, depăşirea limitelor legitimei apărări presupune absenţa vreunei tulburări sau temeri, deoarece, altfel, excesul de apărare ar fi asimilat apărării legitime, potrivit art. 26 al. 1 C.pen., şi deci ar fi exclusă răspunderea penală, însă după cum s-a arătat mai sus, nu se poate reţine nici faptul că inculpatul T. I.-E. ar fi săvârşit tentativa la omor în legitimă apărare şi nici faptul că s-ar fi aflat sub stăpânirea unei puternice tulburări sau emoţii care să-l determine să săvârşească fapta.

Deci, pentru a exista cauzei de neimputabilitate a excesului neimputabil, depăşirea limitelor proporţionalităţii apărării cu gravitatea atacului trebuie să se datoreze unei tulburării sau temerii. Însă, aşa cum s-a arătat mai sus, din materialul probator administrat în cauză, rezultă că inculpatul nu se afla sub influenţa unei tulburări sau temeri atât de puternice încât să-l determine pe acesta să recurgă la o apărare în care să folosească un briceag împotriva fiului său, care îl lovea cu palmele şi pumnii, hotărârea inculpatului T. I.-E. de a folosi cuţitul împotriva lui T. S. fiind luată instantaneu, în urma evaluării unor împrejurări de fapt favorabile lui (intervenţia soţiei care i-a despărţit, aceştia aflându-se la o distanţă de aproximativ 1 m. unul faţă de altul şi neatenţia fiului său, care era preocupat să o împingă pe mama sa, precum şi valorificarea avantajului de a avea un briceag asupra sa). Astfel, se apreciază că acţiunea inculpatului a fost o ripostă exagerată, care nu a fost determinată de starea de tulburare sau temere provocată de atac, ci de sentimentul de indignare, mânie şi de revoltă în faţa violenţelor exercitate de fiul său.

 Chiar dacă o astfel de atitudine de revoltă, este în parte justificată, acţiunea care a fost consecinţa acestei stări şi care a constat în înjunghierea fiului său, nu poate fi nici înţeleasă şi nici considerată ca îndreptăţită, situându-se în sfera ilicitului penal.

 Starea de revoltă şi indignare a inculpatului T. I.-E., rezultă din anumite aspecte relevate de cercetarea penală. Astfel, atât inculpatul T. I.-E. cât şi martora T. A. nu au manifestat niciun sentiment de remuşcare în urma celor întâmplate, chiar dacă persoana vătămată este fiul lor. Acest aspect rezultă din toate audierile, înregistrările video a acestora fiind grăitoare în acest sens. De asemenea, apelativele folosite de T. I.-E. la adresa fiului său în declaraţia din data de 14.08.2017, afirmând că starea sa de depresie a fost în parte provocată de gândurile că se va duce la puşcărie din cauza „prostului ăluia”, denotă o stare de revoltă a acestuia vis-a-vis de faptele fiului său şi nicidecum o stare de frică aşa cum vrea să creeze impresia. Mai mult decât atât, în aceeaşi declaraţie, inculpatul T. I.-E. a susţinut că nu îi e frică de fiul său, singura lui îngrijorare fiind aceea că T. S. este mai tânăr şi mai iute. Rezultă astfel că T. I.-E. a înclinat balanţa în favoarea sa, în data de 18.07.2017,  folosind un briceag, compensând astfel tinereţea fiului său.

Pe parcursul urmăririi penale, inculpatul T. I.-E. a susţinut că, atât el cât şi soţia sa, trăiesc într-o continuă stare de frică din cauza lui T. S., având în vedere că acesta este foarte violent atunci când consumă alcool. În dovedirea acestei situaţii a fost audiată fiica inculpatului T. I.-E., respectiv sora inculpatului T. S., numita G. E., care a confirmat că părinţilor săi le este frică de T. S., care se comportă frumos atunci când nu consumă alcool, situaţia agravându-se însă când se află sub influenţa băuturilor alcoolice.

În cauză a fost audiată şi numita T. V., mama inculpatului T. I.- E. şi bunica inculpatului T. S., având în vedere că martora locuieşte în acelaşi imobil cu cei doi, având contact permanent cu aceştia, cunoscând în detaliu starea relaţiilor de familie. În declaraţia sa din data de 07.09.2017, martora a susţinut că atât părinţii cât şi fiul consumă băuturi alcoolice şi provoacă scandal. De asemenea, a învederat faptul că în opinia ei, părinţilor nu le este frică de T. S. şi că acesta este singurul care o ajută la treburile casnice. Aspecte foarte importante privind relaţiile de familie, rezultă din audierea numitei T. V., care însă nu au fost consemnate în totalitate în declaraţia scrisă a acesteia, tocmai pentru a evita o eventuală răzbunare a numitului T. I.-E., dar reacţiile martorei au fost filmate cu ocazia audierii. Astfel, la începutul audierii, cu toate că a fost de acord să dea declaraţii în cauză, a refuzat iniţial să depună jurământul care o obliga practic să spună tot adevărul, explicând faptul că i-ar face rău fiului ei, inculpatului T. I.-E., dacă ar spune tot adevărul. De asemenea, aceasta a spus că îi este frică de fiul său, acesta fiind motivul pentru care nu depune jurământul. De altfel, şi în declaraţie a susţinut că dacă T. S. va fi dat afară din casă, preferă să se ducă cu el, nu să rămână în casă. Cu aceeaşi ocazie, aspect neconsemnat dar înregistrat video, T. V. a susţinut că T. I.-E. şi T. A. îl ceartă foarte des pe T. S..

Un alt aspect care subliniază starea psihologică în care se afla inculpatul T. I.- E., în momentul săvârşirii infracţiunii, rezultă şi din răspunsul dat mamei sale, în momentul în care aceasta a constatat că nepotul său a fost înjunghiat. Astfel, la întrebarea adresată fiului său de martora T. V., imediat după înjunghierea nepotului său, T. I.-E. a răspuns: ce să fac, să aştept să mă strângă de gât?,  ceea ce denotă indignare şi revoltă şi nicidecum frică.

Pe parcursul cercetării penale s-a cerut Serviciului De Telecomunicaţii Speciale – Direcţia Pentru Apel Unic de Urgenţă, înaintarea conţinutului convorbirilor purtate de T. A. şi T. S. cu operatorii SNUAU 112, din data de 18.07.2017. Astfel, din  procesele-verbale de redare a acestora, rezultă că T. A. a apelat 112, la ora 20:38, şi că iniţial, a solicitat intervenţia unui echipaj de poliţie, motivând că se omoară soţul cu fiul meu. După 45 de secunde de la iniţierea apelului, când a ieşit în curte, observând că T. S. a fost înjunghiat, a solicitat şi intervenţia unei ambulanţe, comunicând operatorului SNUAU 112 că cei doi: să omor unul pe altul. Aceste aspecte se coroborează cu declaraţia martorei, care a susţinut că a început convorbirea în casă, a continuat-o atunci când a ieşit afară, moment în care a şi văzut intestinele lui T. S. ieşind din abdomen.  Pe cale de consecinţă, în acele momente T. A. a perceput faptul că cei doi se agresează reciproc şi nicidecum că fiul său l-ar bate pe T. I.-E.,  aceasta fiind şi starea de fapt reală. Cu privire la declaraţiile date ulterior de martora T. A., având în vedere că este soţia lui T. I.-E., se apreciază că acestea conţin o doză de subiectivism.

Un alt factor determinant în stabilirea situaţiei de fapt, este precizia acţiunii de înjunghiere efectuată de T. I.-E., precum şi poziţia acestuia în acel moment, după cum rezultă din Raportul de expertiză medico-legală nr. 1604/A1 – 110 din data de 19.07.2017, o poziţie posibilă a agresorului este la spatele victimei şi lateral dreapta faţă de acesta, concluzie ce se coroborează cu declaraţia inculpatului – persoana vătămată T. S., care a învederat că tatăl său l-a înjunghiat când nu era atent, având în vedere că ştia obiceiul acestuia de a purta cuţit asupra lui. Pe cale de consecinţă, decizia de a-l înjunghia pe T. S. a fost una calculată, pe baza factorilor favorabili inculpatului T. I.-E., care a profitat de neatenţia persoanei vătămate şi intervenţia soţiei, şi nu una emoţională, bazată pe temere.

Mai mult, din probele dosarului rezultă că nu este pentru prima dată când T. I.-E. l-a înjunghiat pe T. S., cauzându-i acestuia eviscerarea. Astfel, din Raportul de expertiză medico-legală nr. 1604/A1 – 110 din data de 19.07.2017, la capitolul privind „Constatări Medicale”, după examinarea fizică a numitului T. S., s-a constatat de către medicul legist prezenţa unei cicatrici în hipocondrul stâng de 17 cm. lungime, produsă, conform susţinerilor lui T. S., în urmă cu mai mulţi ani tot de tatăl său şi tot cu ajutorul unui cuţit.

Pe cale de consecinţă, instanţa apreciază că, intensitatea şi gravitatea scăzută a atacului comis de T. S. asupra tatălui său T. I.-E., nu justifică ca şi răspuns din partea acestuia din urmă o apărare efectuată cu un briceag, această apărare fiind evident disproporţionată.

În consecinţă, pentru fapta sa, inculpatul T. I.-E. va răspunde penal, iar la dozarea şi individualizarea pedepsei, potrivit art. 74 C.pen., instanţa va avea în vedere, natura şi gravitatea infracţiunii săvârşite, respectiv cea de tentativă de omor asupra unui membru de familie, pericolul social al faptei comise, care rezultă din încălcarea acelor relaţii sociale care ocrotesc viaţa persoanei şi circumstanţele concrete de săvârşire a acesteia, şi anume: uşurinţa cu care acesta, după ce s-au agresat reciproc în casă şi inculpatul a fost târât în curte de către fiul său şi totodată profitând de intervenţia soţiei sale şi de neatenţia fiului său, inculpatul a scos briceagul şi l-a înjunghiat o singură dată pe  fiul său T. S. şi apoi l-a tăiat pe acesta la nivelul cadranului abdominal superior drept,  provocându-i o plagă tăiată-înţepată în lungime de 14 cm., penetrantă în cavitatea abdominală cu eviscerare şi lezarea colonului transvers, provocând-ui leziuni traumatice ce au necesitat pentru vindecare cca. 35 zile de îngrijiri medicale şi care i-au pus în  pericol viaţa victimei, precum şi persoana inculpatului, care are vârsta de 65 de ani, nu are antecedente penale şi a avut o atitudine sinceră atât în cursul urmăririi penale, cât şi în faţa instanţei, recunoscând că l-a înjunghiat pe fiul său, pentru a se apăra de violenţele exercitate de acesta asupra sa şi totodată a arătat că regretă fapta comisă.

Ca urmare, la individualizarea pedepsei instanţa va avea în vedere pedeapsa  prevăzută de lege pentru infracţiunea săvârșită, respectiv închisoare de la 10 la 25 de ani (potrivit art. 199 al. 1 C.pen.) şi interzicerea exercitării unor drepturi, ale căror limite se reduc la jumătate, în cazul tentativei, potrivit art. 33 al. 2  teza I C.pr.pen., şi anume închisoare de la 5 ani la 12 ani și 6 luni, care, potrivit art. 76 al. 1 C.pen., se reduc cu o treime ca efect al circumstanţei atenuante, prev. de art. 75 al. 1 lit. b C.pen., respectiv închisoare de la 3 ani şi 4 luni la 8 ani şi 4 luni şi, în final,  aceste limite se reduc cu încă o treime, potrivit art. 396 al. 10 C.pr.pen., ajungându-se astfel la pedeapsa închisorii de la 2 ani şi 3 luni la 5 ani 6 luni şi 20 de zile, şi ţinând seama şi de circumstanţele personale ale inculpatului arătate mai sus, apreciază că, o pedeapsă orientată spre acest minime va fi de natură a satisface atât cerinţele prev. de art. 74 C. pen., cât şi scopul pedepsei, acela de prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni şi formarea unei atitudini corecte faţă de ordinea de drept, faţă de regulile de convieţuire socială, în vederea reintegrării în societate a  inculpatului.

Totodată, instanţa va avea în vedere şi faptul că, deşi inculpatul are o situaţie materială precară, a arătat în faţa instanţei că este acord cu plata despăgubirilor solicitate de unităţile spitaliceşti, constituite părţi civile în cauză (f.51 d.f.). 

De asemenea, se va ţine seama şi de aspectele ce rezultă din raportul de evaluare efectuat de Serviciul de Probaţiune Covasna (f.61-63.I d.f.). Astfel, în raport se reţine, în esenţă, faptul că, în urma analizei factorilor protectivi dar și a celor de risc cu incidență semnificativă asupra comportamentului viitor al inculpatului T. I.-E., s-a constatat preponderenţa factorilor de risc şi existența unui risc mare de săvârșire a unor infracțiuni prin acte de violență verbală și/sau fizică, în condiții care generează stări de frustrare la inculpat (în care acesta se simte nedreptățit sau se consideră a fi provocat de către alte persoane) şi în contextul gestionării defectuoase a consumului de alcool. În concluzie, s-a considerat că, resursele interne, familiale şi comunitare de care acesta dispune, pot fi utilizate eficient în procesul schimbării comportamentului defectuos doar în condiţiile gestionării eficiente a consumului de băuturi alcoolice şi evitarea unor situaţii conflictuale, condiţii în care, s-a apreciat că, din perspectiva reducerii riscului de a mai comite alte infracțiuni, se impune o corecție penală în raport cu nivelul de risc identificat, dar și o intervenție specializată de tip cognitiv-comportamental, care să urmărească îmbunătăţirea capacităţii inculpatului de a ieşi din situaţii cu potenţial criminogen crescut, prin gestionarea corespunzătoare a tendinţelor agresive şi managementul adecvat al furiei.

Aşa fiind, instanţa apreciază ca fiind necesară condamnarea inculpatului T. I.-E., la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a, b, f şi h C. pen., pe o perioadă de 2 ani, respectiv: dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a fi tutore sau curator şi dreptul de a deţine, purta şi folosi orice categorie de arme, pentru săvârşirea infracţiunii de „tentativă de omor asupra unui membru de familie”.

Totodată, în baza art. 65 al. 1 C.pen., se vor interzice inculpatului T. I.-E. exercitarea drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a, b, f şi h C.pen., ca pedeapsă accesorie, care, potrivit art. 65 al. 3 C.pen., se va executa din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. 

În speţă, nu se impune interzicerea dreptului de a alege,  prev. de art. 66 al. 1 lit. d C. pen., ca pedeapsă accesorie, întrucât, interzicerea acestui drept, contravine dispoziţiilor art. 3 din Protocolul nr. 1 al Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi ale libertăţilor fundamentale, astfel cum a statuat Curtea Europeană a Drepturilor Omului prin hotărârea din 30.03.2004 privind cauza Hirst contra Marii Britanii, în motivarea căreia Curtea a reţinut că, indiferent de durata pedepsei şi de natura infracţiunii care a atras-o, nu se justifică excluderea celor condamnaţi din câmpul persoanelor cu drept de vot, neexistând nici o legătură între interdicţia votului şi scopul pedepsei, aceea de a prevenii săvârşirea de noi infracţiuni şi de a asigura inserţia socială a infractorilor.

Văzând circumstanţele personale ale inculpatului T. I.-E., care are vârsta de 65 de ani, nu are antecedente penale, a recunoscut şi regretat fapta, fiind întrunite şi condiţiile prev. de  art. 91 C.pen., inculpatul fiind de acord de a presta o muncă  neremunerată în folosul comunității (f.51 d.f.), instanţa apreciază că aplicarea pedepsei este suficientă și, chiar fără executarea acesteia, inculpatul nu va mai comite alte infracțiuni, însă este necesară supravegherea conduitei sale pentru o perioadă determinată, sens în care, în baza art. 91 C.pen., va dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi, în baza art. 92 al. 1 C.pen., va stabili pentru inculpat termen de supraveghere de 4 (patru) ani, care, potrivit art. 92 al. 2 C.pen., se va calcula de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare.

În consecinţă, în baza art. 68 al. 1 lit. b C.pen., executarea pedepsei complementare a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a, b, f şi h C.pen., va începe de la data rămânerii definitive a prezentei hotărârii de condamnare.

În baza art. 93 al. 1 C.pen., pe durata termenului de supraveghere, inculpatul T. I.-E. va trebui să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

- să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Covasna, la datele fixate de acesta;

- să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

- să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

- să comunice schimbarea locului de muncă;

- să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 al. 2  lit. b C.pen., se va impune inculpatului T. I.-E. să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de Probaţiune  Covasna sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate.

De asemenea, în baza art. 93 al. 3 C.pen., inculpatul T. I.-E. va fi obligat ca, pe parcursul termenului de supraveghere, să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă de 100 de zile, în cadrul Primăriei Comunei Sânzieni, jud. Covasna, sau în cadrul  Primăriei Comunei Poian, jud. Covasna, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate nu poate presta această muncă, care se va executa în condiţiile prev. de art. 57 din Legea nr. 253/2013.

În baza art. 404 al. 2 C.pr.pen., cu aplicarea art. 91 al. 4 C.pen., se va atrage atenţia inculpatului T. I.-E. asupra dispoziţiilor art. 96 C.pen., potrivit cărora, dacă  pe parcursul termenului de supraveghere, cu rea-credinţă, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligaţiile impuse, ori săvârşeşte o nouă infracţiune, instanţa va revoca suspendarea şi va dispune executarea pedepsei aplicate.

În baza art. 404 al. 4 lit. a C.pr.pen., se va constata că, inculpatul T. I.-E. a fost reţinut 24 de ore, începând cu data de 19.07.2017, ora 03,45 şi până la data de 20.07.2017, ora 03,45.

În cauză, inculpatul T. I.-E., a fost trimis în judecată sub măsura preventivă a controlului judiciar, care a fost menținută și în cursul judecății.

De asemenea, instanţa apreciază că, în cauză, sunt îndeplinite în continuare atât condiţiile prev. de art. 221 al. 1 C.pr.pen., cât şi cele prev. de art. 202 al. 1 şi 3 C.pr.pen. şi în consecinţă, în baza art. 399 al. 1 şi 4 C.pr.pen., cu aplicarea art. 362  al. 2 C.pr.pen., rap. la art. 208 al. 2, 3 şi 5 C.pr.pen., cu aplicarea art. 207 al. 4 C.pr.pen., va menţine măsura preventivă a controlului judiciar dispusă faţă de inculpatul T. I.-E., prin ordonanţa procurorului din data de 19.07.2017, dată în dosarul nr. 502/P/2017 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna, cu obligaţiile stabilite prin aceasta. 

Văzând natura infracțiunii pentru care inculpatul va fi condamnat, în baza art. 7 al. 1 din Legea nr. 76/2008, rap. la art.  4 al. 1 lit. b din Legea nr. 76/2008, se va dispune prelevarea de la inculpatul T. I.-E. a probelor biologice, în vederea introducerii profilelor genetice în S.N.D.G.J., care se realizează de către personalul Poliţiei Române instruit în acest sens, imediat după comunicarea hotărârii definitive de condamnare, potrivit art. 7 al. 3 din Legea nr. 76/2008.

În ceea ce-l privește pe inculpatul T. S., instanța constată că, în drept, fapta acestuia, constând în aceea că, în data de 18.07.2017, i-a aplicat mai multe lovituri tatălui său - T. I.-E., cu pumnii şi palmele în zona capului, târându-l apoi pe acesta, din casă până în curte, unde şi-au aplicat din nou lovituri reciproce, cauzându-i astfel persoanei vătămate T. I.-E. leziuni traumatice care au necesitat 5-6 zile de îngrijiri medicale, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „violenţă în familie”, prev. de art. 199 alin. 1 C.pen., rap. la art. 193 alin. 2 C.pen.

Pentru fapta sa inculpatul va răspunde penal, iar la dozarea şi individualizarea pedepsei, potrivit art. 74 C. pen., instanţa va avea în vedere, natura şi gravitatea infracţiunii săvârşite, respectiv de „violenţă în familie” (prin loviri sau alte violenţe), pericolul social al faptei comise, care rezultă din încălcarea acelor relaţii sociale care ocrotesc integritatea fizică și sănătatea persoanei şi circumstanţele concrete de săvârşire a acesteia, şi anume: aplicarea de către inculpat, aflat sub influenţa băuturilor alcoolice, tatălui său, fără nici un motiv întemeiat, de lovituri cu pumnii şi palmele în zona capului, târându-l apoi pe acesta, din casă până în curte, unde şi-au aplicat din nou lovituri reciproce, provocându-i leziuni traumatice care au necesitat 5-6 zile de îngrijiri medicale, precum şi persoana inculpatului, care are vârsta de 36 de ani,  8 clase şi nu are loc de muncă, dar și antecedente penale ale acestuia, fiind condamnat definitiv în Ungaria, la data de 24.01.2011, la pedeapsa de 1 an închisoare, pentru viol (faptă pentru care însă a intervenit reabilitarea de drept) şi a avut o atitudine sinceră atât în cursul urmăririi penale, cât şi în faţa instanţei, recunoscând în totalitate fapta, solicitând judecarea cauzei pe procedura recunoaşterii învinuirii, potrivit art. 375 al.1 şi 2 C. pr. pen., în condiţiile prevăzute la art. 374 al. 4 C.pr.pen.

În consecinţă, la individualizarea pedepsei instanţa va avea în vedere limitele de pedeapsă prevăzute de lege, pentru infracţiunea „violenţă în familie”, prev. de art. 193 al. 2 C.pen., rap. la art. 199 al. 1 C.pen., respectiv închisoare de la 6 luni la 6 ani şi 3 luni sau cu amendă, apreciind ca fiind necesară aplicarea unei pedepse cu închisoarea, cu reducerea limitelor acestei pedepse cu o treime, conform art. 396 al. 10 C.pr.pen., şi anume între 4 luni şi 4 ani şi 2 luni închisoare, şi ţinând seama şi de circumstanţele personale ale inculpatului arătate mai sus, apreciază că, o pedeapsă orientată spre acest minime va fi de natură a satisface atât cerinţele prev. de art. 74 C. pen., cât şi scopul pedepsei, acela de prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni şi formarea unei atitudini corecte faţă de ordinea de drept, faţă de regulile de convieţuire socială, în vederea reintegrării în societate a  inculpatului.

Totodată, se va ţine seama şi de aspectele ce rezultă din raportul de evaluare efectuat de Serviciul de Probaţiune Covasna (f.58-60 d.f.), în care s-a concluzionat că, din perspectiva reducerii riscului de a mai comite alte infracțiuni, în condiţiile în care inculpatul îşi asumă răspunderea faţă de fapta reţinută în sarcina sa şi conştientizează că prin aceasta şi-a creat o seria de probleme, scopul  pedepsei poate fi atins şi fără executarea efectivă a acesteia, însă este necesară supravegherea comportamentului inculpatului pentru o perioadă de timp, propunându-se în această situaţie o modalitatea de executare a pedepsei neprivativă de libertate, care să faciliteze menţinerea legăturilor cu membrii comunităţii şi manifestarea activă a inculpatului pe plan ocupaţional. De asemenea,  s-a reţinut că se impune o intervenţie specializată de tip cognitiv-comportamental, care să urmărească îmbunătăţirea capacităţii inculpatului de a ieşi din situaţii cu potenţial criminogen crescut, prin gestionarea corespunzătoare a tendinţelor agresive şi managementul adecvat al furiei.

 Aşa fiind, instanţa apreciază ca fiind necesară condamnarea inculpatului T. S. la pedeapsa de 6(şase) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de „loviri sau alte violenţe asupra unui membru de familie”, prev. de art.  193 al. 2 C.pen., rap. la art. 199 al. 1 C.pen., cu aplicarea art. 396 al. 10 C.pr.pen.

Văzând circumstanţele personale ale inculpatului T. S., arătate mai sus, fiind întrunite şi condiţiile prev. de  art. 91 C.pen., inculpatul fiind de acord de a presta o muncă  neremunerată în folosul comunității (f.51 d.f.), instanţa apreciază că aplicarea pedepsei este suficientă și, chiar fără executarea acesteia, inculpatul nu va mai comite alte infracțiuni, însă este necesară supravegherea conduitei sale pentru o perioadă determinată, sens în care, în baza art. 91 C.pen., va dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi, în baza art. 92 al. 1 C.pen., va stabili pentru inculpatul T. S. termen de supraveghere de 2 (doi) ani, care, potrivit art. 92 al. 2 C.pen., se va calcula de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare. 

În baza art. 93 al. 1 C.pen., pe durata termenului de supraveghere, inculpatul T. S. va fi obligat să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

- să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Covasna, la datele fixate de acesta;

- să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

- să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

- să comunice schimbarea locului de muncă;

- să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

Totodată, în baza art. 93 al. 2  lit. b C.pen., i se va impune inculpatului T. S. să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de Probaţiune  Covasna sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate şi , în baza art. 93 al. 3 C.pen., va fi obligat ca, pe parcursul termenului de supraveghere, să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile, în cadrul Primăriei Comunei Sânzieni, jud. Covasna, sau în cadrul Primăriei Comunei Poian, jud. Covasna, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate nu poate presta această muncă, care se va executa în condiţiile prev. de art. 57 din Legea nr. 253/2013.

În consecinţă, în baza art. 404 al. 2 C.pr.pen., cu aplicarea art. 91 al. 4 C.pen., se va atrage atenţia inculpatului T. S. asupra dispoziţiilor art. 96 C.pen., potrivit cărora, dacă pe parcursul termenului de supraveghere, cu rea-credinţă, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligaţiile impuse, ori săvârşeşte o nouă infracţiune, instanţa va revoca suspendarea şi va dispune executarea pedepsei aplicate.

Având în vedere că, de la locul săvârșirii faptei de „tentativă de omor asupra unui membru de familie” a fost ridicat briceagul pe care inculpatul T. I.-E. l-a folosit la săvârşirea faptei, fiind predat de acesta organelor de poliţie (f.21 d.u.p.),  în baza art. 404 al. 4 lit. d C.pr.pen., cu aplicarea art. 112 al. 1 lit. b C.pen., se va dispune confiscarea specială de la acest inculpat a unui briceag, cu prăsele de corn de cerb, cu lungimea totală de 18 cm. şi lama de 8 cm., aflat în camera de corpuri delicte a Tribunalului Covasna, în coletul nr. 1, înregistrat în Registrul cu corpuri delicte la poziţia 19/2017 (f.5 d.f.). 

În baza art. 404 al. 4 lit. f C.pr.pen., rap. la art. 397 al. 3 C.pr.pen., cu aplicarea art. 162 C.pr.pen. şi art. 255 C.pr.pen., se va dispune restituirea către inculpatul - persoană vătămată T. I.-E. a obiectelor de îmbrăcăminte, aflate în camera de corpuri delicte a Tribunalului Covasna, în coletul nr. 5, înregistrat în Registrul cu mijloacele materiale de probă la poziţia 47/2017, după rămânerea definitivă a hotărârii (f.4 d.f.).

În baza art. 162 al. 1 şi 2 C.pr.pen., se va dispune  ataşarea la dosarul cauzei a unui CD-R, inscripţionat nr. N8128-572/19.09.2017, care conţine înregistrările convorbirilor telefonice purtate de T. A. şi T. S. cu operatorii SNUAU 112, din data de 18.07.2017, a unui DVD-R inscripţionat – Dosar 502/P/2017 PT Covasna T. I., care conţine înregistrările audierilor părţilor în cursul urmăririi penale, la sediul Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna,  a  coletului nr. 2, care conţine substanţă cu aspect sangvin ridicat din locul marcat cu cifra „0”, a coletului nr. 3, care conţine substanţă cu aspect sangvin ridicat din locul marcat cu cifra „3” şi a coletului nr. 4, care conţine batista cu pete cu aspect de sânge, ridicate de la locul marcat cu cifra „4”, aflate în camera de corpuri delicte a Tribunalului Covasna, înregistrate în Registrul cu mijloacele materiale de probă la poziţia 47/2017, care se arhivează odată cu dosarul cauzei, la rămânerea definitivă a hotărârii (f. 4 d.f.). 

Cât priveşte latura civilă a cauzei, instanţa constată că persoanele vătămate T. S. şi T. I.-E. nu s-au constituit părţi civile în cauză.

Însă, în termen legal, s-au constituit părţi civile în procesul penal unităţile spitaliceşti, care au asigurat asistenţa medicală de urgenţă şi prestaţiile medicale persoanei vătămate T. S., şi anume: Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyan Kristof” Sf. Gheorghe, cu suma de 3.479,28 lei despăgubiri civile, plus dobânda legală calculată până la plata integrală a sumei, reprezentând c/v cheltuielilor  efectuate  cu  prestarea serviciilor medicale acordate persoanei vătămate, consultat la Secția U.P.U. – SMURD în data de 18 iulie 2017 și internat în cadrul Secției Chirurgie Generală, în perioada 18.07.2017 – 24.07.2017 (f.158 d.u.p., 22,23-28 d.f.) şi Spitalul Municipal Tg. Secuiesc, cu suma de 57 lei despăgubiri civile, reprezentând cheltuieli ocazionate de asistenţa medicală de urgenţă acordată persoanei vătămate (f. 156 d.u.p., 31 d.f.)

În ceea ce priveşte despăgubirile civile solicitate de unităţile spitaliceşti, instanţa apreciază că sunt întemeiate, fiind dovedite cu acte, însă au fost însuşite şi de inculpatul  T. I.-E..

Faţă de cele de mai sus, reţinându-se vinovăţia inculpatului T. I.-E. pentru fapta pentru care a fost trimis în judecată, respectiv „tentativă de omor asupra unui membru de familie”, fiind îndeplinite şi condiţiile răspunderii delictuale pentru fapta proprie, urmează ca, în baza art. 19 şi 397 al. 1 C.pr.pen., rap. la art. 1349 al. 1 şi 2 şi art. 1357 din Codul civil, cu aplicarea art. 320 din Legea nr. 95/2006, instanţa să admită acţiunea civilă formulată de partea civilă Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyan Kristof” Sf. Gheorghe, şi să-l oblige pe inculpatul T. I.-E. să plătească acesteia suma de 3.479,28 lei despăgubiri civile, plus dobânda legală calculată până la plata integrală a sumei, reprezentând c/v cheltuielilor  efectuate  cu  prestarea serviciilor medicale acordate persoanei vătămate T. S., CNP ………………...

Tot astfel, în baza art. 19 şi 397 al. 1 C.pr.pen., rap. la art. 1349 al. 1 şi 2, art. 1357 din Codul civil, cu aplicarea art. 320 din Legea nr. 95/2006, instanţa va admite şi acţiunea civilă formulată de partea civilă Spitalul Municipal Tg. Secuiesc şi îl va obliga pe inculpatul T. I.-E. să plătească acesteia suma de 57 lei despăgubiri civile, reprezentând cheltuieli ocazionate de asistenţa medicală de urgenţă acordată persoanei vătămate T. S., CNP CNP ……………...

Văzând că inculpații urmează a fi condamnați pentru faptele deduse judecății, în baza art. 398 C.pr.pen., cu aplicarea art. 274 al. 1 şi 2 C.pr.pen., instanța îi va obliga să plătească statului cheltuieli judiciare avansate de acesta, după cum urmează:

- T. I.-E. 600 lei, din care suma de 500 lei cheltuieli din faza urmăririi penale şi 100 lei din faza judecăţii, şi

- T. S. 400 lei, din care suma de 300 lei cheltuieli din faza urmăririi penale şi 100 lei din faza judecăţii.

În baza art. 274 al. 1 C.pr.pen., rap. la art. 275 al. 6 C.pr.pen., onorariul apărătorului din oficiu pentru inculpatul T. S. din faza de judecată – av. R. Z., în cuantum de 360 lei se va avansa din fondul Ministerului Justiţiei şi va rămâne în sarcina statului.

În temeiul art. 399 al. 4 C.pr.pen., prezenta sentinţă este executorie cu privire la măsura preventivă. 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E

În baza art. 32 al. 1 şi art. 33 al. 1 şi 2 teza I C.pen., rap. la art. 188 al. 1 şi 2 C.pen. şi art. 199 al. 1 C.pen., cu aplicarea art. 75 al. 1 lit. b C.pen., art. 76 al. 1 C.pen., art. 67 al. 1 şi 2 C.pen. şi art. 396 al. 10 C.pr.pen.,  condamnă pe inculpatul T. I.-E., născut la data de …………… în ……………, CNP  ………….., fiul lui I. şi V., cetăţean român, stare civilă căsătorit, fără copii minori, stagiul militar satisfăcut, soldat, C.M.J. Covasna, studii 8 clase + 3 ani şcoală profesională, lăcătuş mecanic, fără loc de muncă, domiciliat  în …………………., fără forme legale în …………………., posesor CI seria  ….. nr. ………, emisă de SPCLEP ………….. la data de …………, fără antecedente penale, la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a, b, f şi h C. pen., pe o perioadă de 2 ani, respectiv: dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a fi tutore sau curator şi dreptul de a deţine, purta şi folosi orice categorie de arme, pentru săvârşirea infracţiunii de „tentativă de omor asupra unui membru de familie”.

În baza art. 65 al. 1 C.pen., interzice inculpatului T. I.-E. exercitarea drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a, b, f şi h C.pen., ca pedeapsă accesorie, care, potrivit art. 65 al. 3 C.pen., se execută din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. 

În baza art. 91 C.pen., dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi, în baza art. 92 al. 1 C.pen., stabileşte pentru inculpatul T. I.-E. termen de supraveghere de 4 (patru) ani, care, potrivit art. 92 al. 2 C.pen., se calculează de la data rămânerii definitive a hotărârii.

În baza art. 68 al. 1 lit. b C.pen., executarea pedepsei complementare a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a, b, f şi h C.pen., începe de la data rămânerii definitive a prezentei hotărârii de condamnare.

În baza art. 93 al. 1 C.pen., pe durata termenului de supraveghere, inculpatul T. I.-E. trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

- să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Covasna, la datele fixate de acesta;

- să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

- să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

- să comunice schimbarea locului de muncă;

- să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 al. 2  lit. b C.pen., impune inculpatului T. I.-E. să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de Probaţiune  Covasna sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate.

În baza art. 93 al. 3 C.pen., obligă pe inculpatul T. I.-E. ca, pe parcursul termenului de supraveghere, să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 100 de zile, în cadrul Primăriei Comunei Sânzieni, jud. Covasna, sau în cadrul  Primăriei Comunei Poian, jud. Covasna, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate nu poate presta această muncă, care se va executa în condiţiile prev. de art. 57 din Legea nr. 253/2013.

În baza art. 404 al. 2 C.pr.pen., cu aplicarea art. 91 al. 4 C.pen., atrage atenţia inculpatului T. I.-E. asupra dispoziţiilor art. 96 C.pen., potrivit cărora, dacă  pe parcursul termenului de supraveghere, cu rea-credinţă, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligaţiile impuse, ori săvârşeşte o nouă infracţiune, instanţa va revoca suspendarea şi va dispune executarea pedepsei aplicate.

În baza art. 404 al. 4 lit. a C.pr.pen., constată că, inculpatul T. I.-E. a fost reţinut 24 de ore, începând cu data de 19.07.2017, ora 03,45 şi până la data de 20.07.2017, ora 03,45.

În baza art. 399 al. 1 şi 4 C.pr.pen., cu aplicarea art. 362  al. 2 C.pr.pen., rap. la art. 208 al. 2, 3 şi 5 C.pr.pen., cu aplicarea art. 207 al. 4 C.pr.pen., menţine măsura preventivă a controlului judiciar dispusă faţă de inculpatul T. I.-E., prin ordonanţa procurorului din data de 19.07.2017, dată în dosarul nr. 502/P/2017 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna, cu obligaţiile stabilite prin aceasta.

În baza art. 7 al. 1 din Legea nr. 76/2008, rap. la art.  4 al. 1 lit. b din Legea nr. 76/2008, dispune prelevarea de la inculpatul T. I.-E. a probelor biologice, în vederea introducerii profilelor genetice în S.N.D.G.J., care se realizează de către personalul Poliţiei Române instruit în acest sens, imediat după comunicarea hotărârii definitive de condamnare, potrivit art. 7 al. 3 din Legea nr. 76/2008.

În baza art. 193 al. 2 C.pen., rap. la art. 199 al. 1 C.pen., cu aplicarea art. 396 al. 10 C.pr.pen., condamnă pe inculpatul T. S., născut la data de ……… în mun. ………., jud. Covasna, CNP ……………., fiul lui I.-E. şi A., cetăţean român, de naţionalitate maghiară, necăsătorit, fără copii minori, stagiul militar nesatisfăcut, C.M.J. Covasna, studii 8 clase, fără ocupaţie şi loc de muncă, domiciliat în ……………….. posesor CI seria  …. nr. …………, emisă de …………… la data de ………… (expirat la data de …………), cu antecedente penale, la pedeapsa de 6(şase) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de „loviri sau alte violenţe asupra unui membru de familie”. 

În baza art. 91 C.pen., dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi, în baza art. 92 al. 1 C.pen., stabileşte pentru inculpatul T. S. termen de supraveghere de 2 (doi) ani, care, potrivit art. 92 al. 2 C.pen., se calculează de la data rămânerii definitive a hotărârii.

În baza art. 93 al. 1 C.pen., pe durata termenului de supraveghere, inculpatul T. S. trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

- să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Covasna, la datele fixate de acesta;

- să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

- să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

- să comunice schimbarea locului de muncă;

- să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 al. 2  lit. b C.pen., impune inculpatului T. S. să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de Probaţiune  Covasna sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate.

În baza art. 93 al. 3 C.pen., obligă pe inculpatul T. S. ca, pe parcursul termenului de supraveghere, să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile, în cadrul Primăriei Comunei Sânzieni, jud. Covasna, sau în cadrul Primăriei Comunei Poian, jud. Covasna, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate nu poate presta această muncă, care se va executa în condiţiile prev. de art. 57 din Legea nr. 253/2013.

În baza art. 404 al. 2 C.pr.pen., cu aplicarea art. 91 al. 4 C.pen., atrage atenţia inculpatului T. S. asupra dispoziţiilor art. 96 C.pen., potrivit cărora, dacă  pe parcursul termenului de supraveghere, cu rea-credinţă, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligaţiile impuse, ori săvârşeşte o nouă infracţiune, instanţa va revoca suspendarea şi va dispune executarea pedepsei aplicate.

În baza art. 404 al. 4 lit. d C.pr.pen., cu aplicarea art. 112 al. 1 lit. b C.pen., dispune confiscarea specială de la inculpatul T. I.-E. a unui briceag, cu prăsele de corn de cerb, cu lungimea totală de 18 cm. şi lama de 8 cm., folosit la săvârşirea faptei,  aflat în camera de corpuri delicte a Tribunalului Covasna, în coletul nr. 1, înregistrat în Registrul cu corpuri delicte la poziţia 19/2017. 

În baza art. 404 al. 4 lit. f C.pr.pen., rap. la art. 397 al. 3 C.pr.pen., cu aplicarea art. 162 C.pr.pen., dispune restituirea către inculpatul - persoană vătămată T. I.-E. a obiectelor de îmbrăcăminte, aflate în camera de corpuri delicte a Tribunalului Covasna, în coletul nr. 5, înregistrat în Registrul cu mijloacele materiale de probă la poziţia 47/2017, după rămânerea definitivă a hotărârii.

În baza art. 162 al. 1 şi 2 C.pr.pen., dispune  ataşarea la dosarul cauzei a unui CD-R, inscripţionat nr. N8128-572/19.09.2017, care conţine înregistrările convorbirilor telefonice purtate de T. A. şi T. S. cu operatorii SNUAU 112, din data de 18.07.2017, a unui DVD-R inscripţionat – Dosar 502/P/2017 PT Covasna T. I., care conţine înregistrările audierilor părţilor în cursul urmăririi penale, la sediul Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna,  a  coletului nr. 2, care conţine substanţă cu aspect sangvin ridicat din locul marcat cu cifra „0”, a coletului nr. 3, care conţine substanţă cu aspect sangvin ridicat din locul marcat cu cifra „3” şi a coletului nr. 4, care conţine batista cu pete cu aspect de sânge, ridicate de la locul marcat cu cifra „4”, aflate în camera de corpuri delicte a Tribunalului Covasna, înregistrate în Registrul cu mijloacele materiale de probă la poziţia 47/2017, care se arhivează odată cu dosarul cauzei, la rămânerea definitivă a hotărârii.

Constată că persoanele vătămate T. S. şi T. I.-E. nu s-au constituit părţi civile în cauză.

În baza art. 19 şi 397 al. 1 C.pr.pen., rap. la art. 1349 al. 1 şi 2 şi art. 1357 din Codul civil, cu aplicarea art. 320 din Legea nr. 95/2006, admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyan Kristof” Sf. Gheorghe, cu sediul în mun. Sf. Gheorghe, str. Stadionului, nr. 1-3, jud. Covasna, cod. 520064 şi obligă pe inculpatul T. Ignaţie-E. să plătească acesteia suma de 3.479,28 lei despăgubiri civile, plus dobânda legală calculată până la plata integrală a sumei, reprezentând c/v cheltuielilor  efectuate  cu  prestarea serviciilor medicale acordate persoanei vătămate T. S., CNP ………………….

În baza art. 19 şi 397 al. 1 C.pr.pen., rap. la art. 1349 al. 1 şi 2, art. 1357 din Codul civil, cu aplicarea art. 320 din Legea nr. 95/2006, admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Spitalul Municipal Tg. Secuiesc, cu sediul în mun. Tg. Secuiesc, str. Fabricii, nr. 2/A, jud. Covasna, cod. 525400, şi obligă pe inculpatul T. I.-E. să plătească acesteia suma de 57 lei despăgubiri civile, reprezentând cheltuieli ocazionate de asistenţa medicală de urgenţă acordată persoanei vătămate T. S., CNP CNP …………………..

În baza art. 398 C.pr.pen., cu aplicarea art. 274 al. 1 şi 2 C.pr.pen., obligă pe inculpaţi  să plătească statului cheltuieli judiciare avansate de acesta, după cum urmează:

- T. I.-E. 600 lei, din care suma de 500 lei cheltuieli din faza urmăririi penale şi 100 lei din faza judecăţii, şi

- T. S. 400 lei, din care suma de 300 lei cheltuieli din faza urmăririi penale şi 100 lei din faza judecăţii.

În baza art. 274 al. 1 C.pr.pen., rap. la art. 275 al. 6 C.pr.pen., onorariul apărătorului din oficiu pentru inculpatul T. S. din faza de judecată – av. R. Z., în cuantum de 260 lei se avansează din fondul Ministerului Justiţiei şi rămân în sarcina statului.

În temeiul art. 399 al. 4 C.pr.pen., prezenta sentinţă este executorie cu privire la măsura preventivă. 

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 24 aprilie 2018.

PREŞEDINTE GREFIER