Pretenţii.

Sentinţă civilă 1957 din 21.06.2018


S-a luat în examinare  cererea de chemare în judecată  formulată de reclamantul … împotriva pârâţilor SC EUROINS România Asigurare-Reasigurare SA şi …, având ca obiect pretenţii.

După deschiderea dezbaterilor şi verificarea actelor şi lucrărilor de la dosar, după care,  instanţa constată că dezbaterile pe fondul cauzei, au fost consemnate în încheierea de amânare iniţială a pronunţării din data de 14.06.2018, ce face parte integrantă din prezenta decizie, dată la care s-a amânat pronunţarea faţă de  complexitatea cauzei. Se constată depuse concluzii scrise din partea pârâtei SC EUROINS România Asigurare-Reasigurare SA.

T R I B U N A L U L,

Deliberând asupra cererii de faţă, constată următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Tribunalului Caraş-Severin la data de 02.11.2017, sub nr. 4169/115/2017, precizată ulterior (fila 127), reclamantul … a chemat în judecată  pârâta SC EUROINS România Asigurare-Reasigurare SA, solicitând obligarea acesteia la plata  sumei de 300.000 euro cu titlu de despăgubiri civile,reprezentând daune morale cauzate prin producerea accidentului, obligarea pârâtei la plata sumei de 7445 lei reprezentând daune materiale u constând in cheltuieli, obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată ocazionate cu derularea prezentului litigiu.

În motivarea cererii, reclamantul arată că  a fost victimă în accidentul rutier de producerea căruia vinovat este …, asa cum rezulta din dosarul penal nr. 288/P/2017.

Mai arată că, la data de 09.07.2017, se deplasa, in calitate de pasager, pe locul din dreapta fata in autoturismul marca Honda Civic, cu număr …, condus de …, pe DN 57 din direcţia Macesti spre Pojejena. La km 108+800 m, pe un sector de drum in aliniament, datorita altor  preocupări de natura a-i sustrage atenţia cat si a vitezei excesive, autoturismul a părăsit  partea carosabila prin dreapta in sensul sau de mers si a lovit  cu partea din fata in podeţul betonat din afara părţii carosabile.

Ca urmare a accidentului,  a suferit traumatisme multiple, fiind transportat la Spitalul Moldova Noua, iar apoi trimis cu elicopterul la Spitalul  Clinic Judeţean de Urgenta Timişoara, fiind diagnosticat cu politraumatism prin  accident rutier, traumatism cranio-cerebral grav, fractura corp vertebral L5, fractura tibie, plaga contuzparieală.

Autoturismul condus de intervenient era asigurat RCA la S.C.Euroins România Asigurare-Reasigurare S.A. cu poliţa de asigurare civila auto cu valabilitate de la 21.10.2016-19.11.2016. Raportat la dispoziţiile art. 15 si 21  din OUG 54/2016, precum si art. 49 si următoarele din Normele RCA aprobate prin Ordinul CSA nr. 14/2011 valabil la data accidentului, S.C. Euroins România Asigurare Reasigurare S.A. avea calitatea de asigurător.

Reclamantul  mai arată că a avut performanţe foarte bune în fotbal, sport cu care visa de mic să-şi facă o carieră. Cu privire la suferinţele fizice şi psihice suferite, arată că, în urma Accidentului a fost diagnosticat cu fractură  corp vertebral L5( tip A4),  sindrom de coada de cal, fractura 1/3 medie tibie dreapta, fractura maleola tibiala, fractura metacorp II mana dreapta, plaga contuza perineala, fractura cubituz stâng şi a suferit mai multe intervenţii chirurgicale.

În drept, art. 1349, 1357, 1382, 1386, 1391 Cod civil, Legea 136/1995.

Prin întâmpinare, pârâta SC Euroins România Asigurare Reasigurare SA, solicită diminuarea daunelor materiale solicitate, în cuantum de 7.445 lei, până la concurenţa sumei de 7.368,38 lei, în conformitate cu dispoziţiile art. 22 alin. 1 lit. a pct. i-iv din Norma ASF 39/2016, diminuarea daunelor morale solicitate, în conformitate cu dispoziţiile art. 22 alin. 2 din Norma ASF 39/2016, în strictă corelaţia cu practica judiciară în materie, până la concurenţa sumei de 45.150 lei, ofertată de către subscrisa prin oferta de despăgubire anexată prezentei, reţinerea incidenţei prevederilor art. 1371 NCCiv, astfel cum a fost dezlegat prin DICCJ 12/2016 publicata in Mof la 04.06.2016, mai exact participarea victimei la producerea propriului preiudiciu- lipsa centurii de siguranţă -cu imputare in daunele materiale si morale ce se vor stabili, cu cheltuieli de judecată ce vor fi dovedite în condiţiile şi termenele prevăzute de art. 451-453 C.pr.civ.

În motivare se arată, referitor la daunele materiale, faptul că eventualele cheltuieli prilejuite de accident, precum cheltuielile cu transportul persoanei prejudiciate ca urmare a vătămării integrităţii corporale ori a sănătăţii, cu tratamentul, cu spitalizarea, pentru recuperare, pentru proteze, pentru alimentaţie suplimentară, conform prescripţiilor medicale, probate cu documente justificative si care nu sunt suportate din fondurile de asigurări sociale prevăzute de reglementările în vigoare.

Cu privire la daunele morale se arată că spre deosebire de despăgubirile pentru daune materiale, care sunt supuse unei riguroase probaţiuni, despăgubirile pentru daune morale nu se probează, ci se stabilesc pe baza unei evaluări a organului judiciar.

Întrucât cuantificarea prejudiciului moral nu este supusă unor criterii legale de determinare, se acceptă că daunele morale se stabilesc prin apreciere, ca urmare a aplicării criteriilor referitoare la consecinţele negative suferite de cei în cauză, importanţa valorilor lezate, măsura în care acestea au fost lezate, etc.

Este adevărat că, în cazul daunelor morale, dată fiind natura prejudiciului care le generează, nu există criterii precise pentru determinarea lor. Problema stabilirii despăgubirilor pentru daune morale nu se reduce la cuantificarea economică a unor drepturi şi valori nepatrimoniale cum ar fi demnitatea, onoarea, ori suferinţa psihica încercată de cel ce le pretinde. Ea presupune o apreciere şi o evaluare complexa a aspectelor în care vătămările produse se exteriorizează şi care sunt supuse puterii de apreciere a instanţelor de judecată.

Prin urmare, chiar daca valorile morale nu pot fi evaluate în bani, atingerile aduse acestora îmbracă forme concrete de manifestare, iar instanţa are astfel posibilitatea să aprecieze intensitatea şi gravitatea lor şi să dispună repararea prejudiciului moral produs.

Mai mult, rugăm a se ţine cont şi de faptul că valoarea despăgubirilor pretinse şi acordate în cazul infracţiunilor din culpă este mai mare decât valoarea celor acordate în cazul omorului sau a unor infracţiuni săvârşite cu intenţie, care au presupus suferinţe intenţionate pentru victime, tocmai în considerarea faptului că cei care sunt obligaţi la plata efectivă a despăgubirilor nu sunt persoanele răspunzătoare de producerea evenimentelor rutiere, ci societăţile de asigurare, societăţi comerciale, solvabile, care deţin resurse financiare pentru acoperirea sumelor excesive acordate de Instanţele de judecată, însă trebuie avut în vedere faptul că nici societăţile de asigurare nu vor putea acoperi la nesfârşit cuantumul exagerat al daunelor acordate.

Având în vedere toate aspectele prezentate mai sus, pârâta solicită reducerea drastica a cuantumului excesiv al daunelor morale solicitate de reclamant - în sumă de 300.000 euro, până la suma ofertată şi anume 45.150 lei, sumă în concordanţă cu practica judiciara in materie, precum şi ţinând cont de faptul că această sumă de bani are rolul de a asigura o compensaţie, în măsura în care aceasta este posibilă, pentru un prejudiciu care în realitate nu se poate repara si nu o veritabila sancţiune îndreptată împotriva pârâtei.

În concluzie, daunele morale trebuie sa ofere o satisfacţie echitabila si proporţionala cu prejudiciul moral suferit, instanţa de judecata fiind ţinuta sa aibă in vedere atât suferinţele încercate de către reclamant, dar si realităţile economice si sociale prezente, asigurând un echilibru intre prejudiciul suferit de reclamant si daunele cuvenite acestuia, pentru a nu se realiza o îmbogăţire fără justa cauza.

Totodată, pârâta solicită să se aibă în vedere faptul că raportat la principiul bunei credinţe şi a rolului activ al asigurătorului în despăgubirea persoanelor vătămate prin producerea evenimentelor rutiere, a formulat o ofertă de despăgubire reclamantului.

În drept, art. 181, 201 alin. 1, 205, 254, 451-453 Cod proc. civ., art. 22 Norma 39/2016, art. 14, 20 OUG 54/2016.

Prin încheierea şedinţei publice din data de 08.0.2018 (fila 123) a fost introdus în cauză în calitate de pârât, numitul …, 

Instanţa, analizând probele administrate în cauză, reţine în fapt următoarele:

Reclamantul, în data de 09.07.2017,  se afla ca şi pasager pe locul din dreapta faţă, în autoturismul marca Honda Civic condus de către …, pe DN 57. Între localităţile Măceşti şi Pojejena, conducătorul autoturismului, din culpa acestuia, produce un accident în urma căruia reclamantul a suferit un politraumatism, traumatism cranio-cerebral grav, fractură corp vertical L5, fractură tibie şi plagă  contuzăperieală.. Prin Raportul de expertiză nr. 194/A1/20.09.2017 (fila 129) s-a stabilit  că sunt necesare pentru vindecare 150 de zile de îngrijiri  medicale. Raportul  de expertiză nr. 64/A1/14.03.2018 (fila 177) a stabilit timpul de îngrijiri medicale  la un număr de 200 de zile, cu recomandarea  reexaminării reclamantului pentru stabilirea  infirmităţii.

Pârâtul …, autorul accidentului a încheiat cu pârâta  Euroins România Asigurare Reasigurare SA un contract (fila 15  de asigurare răspundere civilă auto RCA.

Prin ordonanţa de  clasare  pronunţată în dosar nr. 288/P/2017 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Moldova Nouă (fila 38)  s-a dispus clasarea cauzei privind pe …, reţinându-se totodată  culpa acestuia în producerea accidentului.

Instanţa, cu privire  la prejudiciul moral, constată următoarele:

Prin concluziile raportului de  expertiză tehnică judiciară efectuat în cauză s-a reţinut ca foarte probabil  faptul ca reclamantul să nu fi purtat centura de siguranţă. Instanţa  va reţine incidenţa în cauză a prevederilor  art. 1371 alin. 1 Cod proc.civ.

Ca urmare a accidentului, reclamantul a suferit politraumatisme multiple (fractură corp vertebral L5, sindrom coadă de cal, fractură 1/3 medie tibie dreaptă, fractură maleolă tibială, fractură metacorp mână dreaptă, plagă contuză perineală, fractură cubituz stâng) pentru vindecarea cărora a fost nevoit să suporte intervenţii chirurgicale şi să se interneze  în diferite spitale pentru perioade relativ mari de timp (conform celor menţionate  în raportul de expertiză medico-legală nr. 64/14.03.2018 (fila 177).

În prezent, reclamantul nu este refăcut complet nici fizic şi nici psihic conform raportului de expertiză medico-legală şi a martorilor audiaţi în cauză (fila 158, 159) având dureri mari în  cursul şedinţelor de recuperare şi fiind  afectat psihic în continuare atât de starea de infirmitate cât şi de imposibilitatea de a-şi continua cariera de fotbalist (fila 128, adresa Federaţiei Române de Fotbal) la care a visat de mic şi pe care a început-o de la vârsta de 6 ani.

Pentru stabilirea prejudiciului  moral instanţa nu se poate  raporta doar la zilele de îngrijiri medicale întrucât suferinţa morală este determinată, pe lângă suferinţa fizică, şi de sentimentele trăite în timpul îngrijirilor medicale dar şi ulterior  (până la atenuarea totală a traumelor psihice datorate accidentului), de gradul  de lezare a valorilor sociale ocrotite (intensitatea şi gravitatea adusă acestora).

Astfel, este cunoscut faptul că, spre deosebire de despăgubirile materiale, care se stabilesc pe bază de probe directe, despăgubirile pentru daunele morale se stabilesc pe baza evaluării instanţei de judecată. După cum a arătat şi societatea pârâtă, dauna morală constă în atingerea adusă valorilor care definesc personalitatea umană, valori care se referă la existenţa fizică a omului, sănătatea şi integritatea corporală, la cinste, demnitate, onoare, prestigiu profesional şi alte valori similare. Chiar dacă este adevărat că stabilirea cuantumului despăgubirilor echivalente unui prejudiciu nepatrimonial include o doză de aproximare, instanţa trebuie să aibă în vedere o serie de criterii, cum ar fi: consecinţele negative suferite de cel în cauză pe plan fizic şi psihic, importanţa valorilor morale lezate, măsura în care au fost lezate aceste valori şi intensitatea cu care au fost percepute consecinţele vătămării, măsura în care i-a fost afectată situaţia familială, profesională şi socială.

Instanţa, la evaluarea despăgubirilor pentru daunele morale, în scopul de a nu fi una pur subiectivă sau pentru a nu tinde către o îmbogăţire fără just temei, trebuie să  ţină seama de suferinţele fizice şi morale susceptibile în mod rezonabil a fi cauzate de accident, precum şi de toate consecinţele acestuia, relevate de actele medicale ori de alte mijloace de dovadă, cum ar fi declaraţii de martori. În cazul vătămărilor fizice cauzate de un accident de circulaţie, la evaluarea despăgubirilor pentru daunele morale, în scopul de a nu fi una pur subiectivă sau pentru a nu tinde către o îmbogăţire fără just temei,  trebuie să se ţină seama de suferinţele fizice şi morale susceptibile în mod rezonabil a fi fost cauzate prin respectivul accident, precum şi de toate consecinţele acestuia, relevate de actele medicale ori de alte mijloace de dovadă, cum ar fi declaraţii de martori.

În cazul vătămărilor fizice cauzate de un accident de circulaţie, la evaluarea despăgubirilor pentru daunele morale, în scopul de a nu fi una pur subiectivă sau pentru a nu tinde către o îmbogăţire fără just temei,  trebuie să se ţină seama de suferinţele fizice şi morale susceptibile în mod rezonabil a fi fost cauzate prin respectivul accident, precum şi de toate consecinţele acestuia, relevate de actele medicale ori de alte mijloace de dovadă, cum ar fi declaraţii de martori.

Este fără putinţă de tăgadă că reclamanta a suferit traume fizice şi psihice accentuate, ca urmare a accidentului rutier Instanţa de control judiciar nu contestă, în raport de toate elementele de la dosar (acte medicale, rapoarte de expertiză medico-legală, bilete de ieşire din spital, declaraţiile martorilor) că suferinţele victimei accidentului au fost unele accentuate, acestuia fiindu-i limitată posibilitatea de a desfăşura activităţi cotidiene, provocându-i-se, în acelaşi timp, şi suferinţe fizice însemnate. Dar, cu toate acestea, se impune menţinerea unei proporţionalităţi între suferinţele provocate, care, deşi nu pot fi cuantificate, trebuie cel puţin estimate, raportat la vârsta victimei şi alte particularităţi ale acesteia, şi sarcina impusă pârâtei de a suporta efectiv plata despăgubirilor ce vor fi acordate cu titlu de daune morale.

Instanţa, având în vedere traumatismele suferite de reclamant, suferinţele fizice şi psihice determinate de aceste traumatisme, de perioadele mari în care a fost internat în spital, de şedinţele de recuperare,  de sentimentele trăite în timpul îngrijirilor medicale, precum şi  de posibilitatea mare de a nu-şi mai putea  continua activitatea de fotbalist, reţinând  şi incidenţa art. 1371 Cod civil, apreciază că reclamantul  are dreptul la repararea unui prejudiciu moral de 150 000 lei.

Instanţa, cu privire la prejudiciul material, constată că acesta este în  cuantum de 9258 lei. Această constatare se bezează pe chitanţele şi facturile  emise pentru transportul, tratamentul, spitalizarea şi recuperarea reclamantului (filele 24-34, filele 149-153), cu excluderea bonurilor de combustibil  emise pentru o societate comercială (pentru acestea neexistând certitudinea că  au fost emise ca urmare a avansării unor sume de bani de către reclamant).

Instanţa, cu privire la cheltuielile de judecată solicitate de reclamant, constată că sunt întemeiate, având în vedere că sunt întemeiate, având în vedere soluţia ce se va da cererii de chemare în judecată, chitanţa nr. 031/14.06.2018 (în valoare de 2 000 lei) şi dispoziţiile art. 453 Cod proc.civ.

Pentru aceste considerente, instanţa, în baza art. 1349, 1357, 1371, 1382, 1385, 1386, 1391 Cod civil, Legea 136/1995,  şi art. 453 Cod proc.civ., urmează să admită în parte acţiunea civilă formulată de către reclamantul … în contradictoriu cu pârâţii SC EUROINS România Asigurare Reasigurare SA şi … şi, în consecinţă:

Va obliga pârâta să plătească reclamantului suma de 150.000 lei cu titlu de daune morale.

Va obliga pârâta să plătească reclamantului suma de 9258 lei cu titlu de daune materiale.

Va obliga pârâta să plătească reclamantului suma de 2000 lei cheltuieli de judecată reprezentând onorariu avocat.

PENTRU  ACESTE  MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T  Ă R Ă Ş T E

Admite în parte acţiunea civilă formulată de către reclamantul … în contradictoriu cu pârâţii SC EUROINS România Asigurare Reasigurare SA şi … şi, în consecinţă:

Obligă pârâta să plătească reclamantului suma de 150.000 lei cu titlu de daune morale.

Obligă pârâta să plătească reclamantului suma de 9258 lei cu titlu de daune materiale.

Obligă pârâta să plătească reclamantului suma de 2000 lei cheltuieli de judecată reprezentând onorariu avocat.

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 21.06.2018.