Abuz de armă

Sentinţă penală 285 din 06.02.2019


Acestaeste document finalizat

Cod ECLIECLI:RO:JDBRLD:2017:004.000285

Dosar nr. X

R O M Â N I A

JUDECATORIA BÂRLAD

JUDB

SENTINTA PENALANr. 285/2017

Sedinta publica de la 06 Iunie 2017

INSTANTA

La data de 28.12.2016 ora 14:55 s-a inregistrat pe rolul instantei rechizitoriul procurorului intocmit in dosarul nr. X/P/2015 al Parchetului de pe lânga Judecatoria Bârlad prin care s-a dispus trimitereain judecata in stare de libertate,a inculpatului X X pentru savârsirea infractiunilor de braconaj, prev. de art. 42 alin.l lit.l, m, r, alin.2 lit.a, c. art. 44 lit.d din Legea nr. 407/2006 si uz de arma letala fara drept, prev. de art. 343 alin.l C.pen., cu aplic. art. 38 alin.l C.pen.;

Potrivit art. 344 alin.1 Cod proc. pen., dupa sesizarea instantei prin rechizitoriu, dosarul s-a repartizat aleatoriu judecatorului de Camera preliminara.

Copia certificata a rechizitoriuluia fostcomunicatainculpatului laadresade domiciliu ,aducându-i-se totodata la cunostinta obiectul procedurii in camera preliminara, dreptul de a-si angaja un aparator si termenul de 20 zile in care, de la data comunicarii, poate formula in scris cereri si exceptii cu privire la legalitatea administrarii probelor si a efectuarii actelor de catre organele de urmarire penala.

Termenulstabilit de catre judecatorul de camera preliminara afostde 20 de zilecare, a expirat pe data de 25.01.2017asa cum rezulta din fisa ecris de la fila6 din dosar .

Nefiind depuse in scrisin termenul mentionat,de catre inculpat si parte civila,cereri si exceptii cu privire la legalitatea administrarii probelor si a efectuarii actelor de catre organele de urmarire penala si având in vedere Decizia Curtii Constitutionale nr.641/2014, judecatorul de Camera preliminara a acordat termen la data de 07 februarie 2017pentru discutarea inceperi judecatii.

Prin incheierea de Camera preliminara din data de 07.02.2017,in baza art. 346 alin. 1 Cod proc. pen. s-aconstatatlegalitatea sesizarii instantei cu rechizitoriul nr.X/P/2015al Parchetului de pe lânga Judecatoria Bârlad, privind pe inculpatul X X a administrarii probelor si a efectuarii actelor de urmarire penala si s-a dispus inceperea judecatii cauzei privind pe acesta,sub aspectul savârsiriiinfractiunilor de braconaj, prev. de art. 42 alin.l lit.l, m, r, alin.2 lit.a, c. art. 44 lit.d din Legea nr. 407/2006 si uz de arma letala fara drept, prev. de art. 343 alin.l C.pen., cu aplic. art. 38 alin.l C.pen.;

Analizând probatoriul administrat in cauza , instanta retine urmatoarea situatiede fapt.

La data de 19.10.2015 organele de politie din cadrul Postului de Politie Grivita au fost sesizate de numitul X X, angajat al AJVPS Vaslui, despre faptul ca in timp ce se exercita paza fondului cinegetic nr. 43 Badeana, a surprins 3 persoane la braconaj.

A rezultat ca la data de 19.10.2015, in jurul orei 19.00, inculpatii s-au intâlnit pe raza corn. Balabanestijud. Galati , pentru a-si achita o datorie, dupa care inculpatul X X i-a propus inculpatului X X sa-1 insoteasca cu autoturismul, pe care acesta il conducea, pe fondul de vânatoare nr .27 Radesti ,unde inculpatul X era paznic de vânatoare.

Astfel, in jurul orei 21.30, inculpatii X X si X X

impreuna cu martorul X X X s-au intâlnit si s-au deplasat cu

autoturismul marca Audi, cu nr. X, apartinând numitei X

X,sotia inculpatului X , pe fondul de vânatoare 27 Radesti, aflat

in administrarea AJVPS Galati.I

Inculpatul X X a luat de la oomiciliu arma cu glont marca Cugir, seria A X, cal. 5,6 mm, 4 cartuse cu glont cal. 5,6 mm, arma de vânatoare cu tevi lise marca IJ 58, seria H X cal. 12, mai multe cartuse cal. 12, un proiector de mâna alimentat la 12 V, o lanterna de mâna si mai multi saci din plastic.

Pe traseu, suspectul X X a luminat câmpurile cu proiectorul de mâna, iar cand au ajuns in zona denumita „Poieni" i-a cerut inculpatului X X sa opreasca autoturismul deoarece vazuse la lumina farurilor un iepure de câmp. Inculpatul X X a luat asupra sa arma cu glont marca Cugir, seria A X, cal. 5,6 mm, 4 cartuse cu glont cal. 5,6 mm, la care percutia cartusului de realizeaza pe rama, s-a deplasat 50 metri spre est si luminând cu lanterna luata de la domiciliu a executat un foc de arma asupra iepurelui, omorându-1.

De precizat ca vânatoarea la specia iepure de câmp este permisa in perioada 01 noiembrie - 21 ianuarie, doar pe timpul zilei.

Inculpatul X X a transportat iepurele in portbagajul autoturismului dupa care cei trei si-au continuat deplasarea aprox. 500 metri pe raza fondului de vânatoare 43 Badeana când au fost blocati de autoturismul in care se aflau numitii X X, secretar la Clubul de Vânatoare Bârlad, X X- paznic de vânatoare, X X-X, X X X- membri vânatori ai AJVPS Vaslui.

Acestia au sesizat organele de politie de la Postul de Politie Grivita care s-au deplasat in teren la locul unde inculpatii au fost prinsi si au intocmit procesul verbal de constatare a infractiunii flagrante .

Cu ocazia verificarii masinii inculpatului X au fost gasite armele, munitia , proiectorul si iepurele impuscat.

Când braconierii au fost prinsi , inculpatul X a devenit recalcitrant si a incercat sa faca uz de arma , fiind impiedicat de catre martori.

In rapoartele de constatare tehnica stiintifica se constata ca ambele arme si munitia ridicatede la inculpatul X erau in stare de functionare , iar arma marca CUGIR 1994 ROMSILVA prezenta particule ce pot constitui urme secundare ale tragerii , iar percutia se realizeaza pe rama.

Din buletinul de analiza nr.11478 din 03.11.2015 al Laboratorului Sanitar - Veterinar si Pentru Siguranta Alimentelor Vaslui rezulta ca moartea iepurelui de câmp ridicat de la inculpati s-a datorat hemoragiei interne datorate unui traumatism mecanic cu arme de foc .

Situatia de fapt mai sus mentionata se sustine cu urmatoarele mijloace de proba: proces verbal de constatare a infractiunii flagrante ; proces verbal de efectuare a conducerii in teren si planse foto ;Raport de constatare criminalistica nr.X din 28.10.2015 ; Raport de constatare criminalistica nr. 125769 din 29.10.2015 ; Raport de Buletin de analiza 11478din 03.11.2015 ;Raport de expertiza criminalistica; declaratia martorului X X X; declaratia martorului X X ; declaratia martorului X X; declaratiile inculpatului X X ; declaratia inculpatului X X.

In drept fapta inculpatului X X care,in calitate de paznic al fondului de vânatoare 27 Radesti , in ziua de 19.10.2015, in jurul orei 21.30 a impuscat un iepure,desi vânatoarea era interzisa, cu o arma la care percutia se realizeaza pe rama , intruneste elementele constitutive ale infractiunilor de braconaj, prev. de art. 42 alin. l lit. l, m, r, alin.2 lit. a, c. art. 44 lit.d din Legea nr. 407/2006 si uz de arma letala fara drept, prev. de art. 343 alin. l Cod pen., cu aplic. art. 38 alin. l C.pen.

In temeiul textelor de lege mentionate , instanta urmeaza sa aplice inculpatului câte o pedeapsa pentru fiecare fapta savârsita la individualizarea carora sa retina disp. art. 74 Cod penal

Art. 42 din Legea nr. 407/2006 a vânatorii si a protectiei fondului cinegetic prevede urmatoarele : „(1) Constituie infractiune de braconaj si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda, urmatoarele fapte:l) vânarea in afara perioadelor legale de vânatoare la specia respectiva;m) vânatoarea la lumina farurilor sau a dispozitivelor de iluminare, prin utilizarea lor in timpul deplasarii, precum si prin fixarea vânatului in vederea tragerii prin metoda la pânda si vânatoarea prin folosirea dispozitivelor prevazute la art. 39 alin. (1) lit. a - d); r) accesul in fondurile cinegetice sau vânatoarea cu arbalete, arme la care percutia cartusului se realizeaza pe rama ori cu alte arme decât cele autorizate sau omologate, dupa caz, pentru vânatoare in România;

(2) Faptele prevazute la alin. (1) se pedepsesc cu inchisoare de la un an la 5 ani, daca au fost savârsite:

a) de o persoana cu atributii de serviciu in domeniul vânatorii, precum si de reprezentantii persoanelor juridice care au in obiectul de activitate ocrotirea vânatului sau vânatoarea;

c) vânatoarea pe timp de noapte, cu exceptia speciilor la care vânatoarea este permisa in acest interval, conform reglementarilor privind organizarea si practicarea vânatorii”.

Art. 44 din acelasi act normativ prevede urmatoarele: „ Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda:d) transportul vânatului dobândit in conditiile art. 42 sau gasit impuscat ori transat in teren, comercializarea, naturalizarea si orice operatiuni privind vânatul sau parti ori produse usor identificabile provenite de la acesta, dobândite fara respectarea conditiilor legii”.

Potrivit art. 343 Cod penal : „ Uzul de arma letala sau interzisa, fara drept, se pedepseste cu inchisoarea de la unu la 3 ani”.

Inculpatul este cetatean român , are stagiul militar satisfacut, este casatorit si lucreaza capaznic de vânatoare la AJVPS Galati .

Nu este cunoscut cuantecedente penale.

Inculpatul a fost sincer si a recunoscut in totalitate si in modalitatea retinuta in rechizitoriu faptele pentru care a fost trimis in judecata solicitând judecarea sa pe baza probatoriului administrat in cauza la urmarirea penala .

In aceasta situatie inculpatul va beneficia de dispozitiile art. 396 alin. 10 Cod proc. pen. in sensul reducerii cu 1/3 a limitelor de pedeapsa .

De asemenea inculpatul a achitat in timpul urmarii penale intreg prejudiciul produs partii civile AJVPS Galati in suma de 300 euro cu chitanta nr. 205547/15.09.2016 (fila 60 dosar u.p.)

Retinând gravitatea infractiunii savârsite si periculozitatea inculpatului in raport deimprejurarile si modul de comitere a infractiunii, precum si mijloacele folosite;starea de pericol creata pentru valoarea ocrotita;natura si gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinte ale infractiunii;motivul savârsirii infractiunii si scopul urmarit; conduita dupa savârsirea infractiunii si in cursul procesului penal; nivelul de educatie, vârsta, starea de sanatate, situatia familiala si sociala, instanta apreciaza ca o pedeapsa de 6 luni inchisoare pentrusavârsireainfractiunii de braconajprev. de art. 42 alin.1 lit. l, m, r ; alin.2 lit. a,c din Legea nr. 407/2006 cu aplic. art. 396 alin. 10 Cod proc. pen; art. 75 alin. 2 lit. a Cod penal;art. 76 alin.1 Cod penal cu un prejudiciu produs partii civile AJVPS Galatide300 euro , recuperat integral; 2 luni inchisoare pentru savârsirea infractiunii detransport a vânatului, prev. de art.44 lit. d din Legea nr. 407/2006 cu aplic. art. 396 alin. 10 Cod proc. pen; art. 75 alin. 2 lit. a Cod penal;art. 76 alin.1 Cod penal si6 luni inchisoare pentru savârsirea infractiunii de uz de arma letala fara drept,prev. de art. 343 alin.1 Cod penal cu aplic. art. 396 alin. 10 Cod proc. pen; art. 75 alin. 2 lit. a Cod penal;art. 76 alin.1 Cod penal sunt suficiente pentru atingerea scopului legii penale.

Facând aplicarea disp. art.38 alin.1 Cod penal si art. 39 alin.1 lit. bCod penal , instanta va stabili pentru inculpat pedeapsa cea mai grea de 6 luni inchisoare la care va adauga 1/3 din totalul celorlalte doua pedepse , adica 2 luni si 20 zile inchisoare, rezultând in total o pedeapsa de 8 luni si 20 zile inchisoare.

Din cele expuse rezulta capedeapsa stabilitain urma concursului de infractiuni, esteinchisoarea care nu depaseste2 ani.

Inculpatulnu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa inchisorii,

Acestasi-a manifestat acordul de a presta o munca neremunerata in folosul comunitatii.

In raport de persoana inculpatului, de conduita avuta anterior savârsirii infractiunii, de eforturile depuse de acesta pentru inlaturarea consecintelor infractiunii, precum si de posibilitatile sale de indreptare, instanta apreciaza ca aplicarea imediata a pedepsei anterior mentionate nu este necesara, dar se impune supravegherea conduitei sale pentru o perioada determinata.

In consecinta , inbaza art. 83 alin. 1 C. pen. va amâna aplicarea pedepsei de 8 ( opt ) luni si 20 ( doua zeci ) zile inchisoare pe un termen de supraveghere de 2 ani de la data ramânerii definitive a prezentei hotarâri.

In baza art. 85 alin. 1 C. pen. pe durata termenului de supraveghere, inculpatul vatrebui sa respecte urmatoarele masuri de supraveghere:

a) sa se prezinte la Serviciul de Probatiune Galati, la datele fixate de acesta;

b) sa primeasca vizitele consilierului de probatiune desemnat cu supravegherea sa;

c) sa anunte, in prealabil, schimbarea locuintei si orice deplasare care depaseste 5 zile, precum si intoarcerea;

d) sa comunice schimbarea locului de munca;

e) sa comunice informatii si documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de existenta.

Pe durata termenului de supraveghere, datele prevazute in art. 85 alin. (1) lit. c) - e) se comunica Serviciului de ProbatiuneGalati , in baza art. 86 alin. (1) C. pen

In baza art. 404 alin. (3) C. proc. pen. se va atrage atentia inculpatului asupra consecintelor nerespectarii masurilor de supraveghere si ale savârsirii de noi infractiuni in cursul termenului de supraveghere.

Potrivit art. 112 Cod pen. , instanta va dispune confiscarea de la inculpat a urmatoarelor bunuri: una arma cu glont marca Cugir 1994 ROM SILVA seria A X, cal.5,6 mm ( cu teava ghintuita la care percutia cartusului se realizeaza pe rama prevazuta cu luneta având inscriptia Tasco, factor de marire 3-9,1 ( una); una arma de foccu tevi lise juxtapuse , marca IJ 58 MA , seria H X, cal. 12; 4 tuburi de cartuse cal. 12având tuburile din plastic de culoare gri cu inscriptiile „ Sterling Trap 12 CAL. 24 GR” ; un tub de cartus cal. 12 având tubul din plastic de culoare rosie si inscriptiile „ Thrill Shock B&P701/ 1M 2% gSLUG MAX 1050 BAR”; un proiector de mâna confectionat din material plastic de culoare neagra având firul de alimentare de aproximativ 20 cm rupt , cablu de alimentare având lungimeade 2,20 m prevazut cu mufa de alimentare de 12 V; lanterna in stare de functionare având carcasa metalica de culoare neagra cu inscriptiile Police si Flashligt; un cutit având lungimea totala de 42,5 cm, cu lungimea lamei de 28 cm, mâner din plastic de culoare maro având lungimea de 14,5 cm; un cutit având lungimea totala de 26,5 cm cu lungimea lamei de 14 cm, mâner din plastic de culoare neagra , inscriptia pe lama HAROB STAINLESS ITALY ; o bucata musama de culoare galbena având o pata de culoare rosiatica cu dimensiunea de 7 cm .

In baza art. 274 alin. (1) C. proc. pen. instanta va obliga pe inculpat la plata sumei de 1700 leicu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

Red.V.A.

Tehnored.G.P.

5 ex/29.06.2017

G.P. 07 Iunie 2017

1