Recurs inadmisibil. Infractiunea prev. de art.279 al.2 lit.a c.p.p.

Decizie 287 din 19.02.2003


Recurs inadmisibil. Infractiunea prev. de art.279 al.2 lit.a c.p.p.

Recursul declarat împotriva unei hotarâri dintre cele prevazute de

art.274 alin.2,lit.a C.p.p., se solutioneaza de tribunal.

Recursul declarat împotriva deciziei Tribunalului este inadmisibil.

(decizia penala nr.287/19.02.2003- CAB- Sectia I Penala)

Prin sentinta penala nr.1609/10.09.2002 a Judecatoriei Giurgiu, în baza

art.11 pct.2,lit.a rap.la art.10 alin.1,lit.a C.p.p., s-a  dispus achitarea

inculpatului G.I. pentru infrctiunea prev.de art-206 Cod penal.

În baza art.205 Cod penal, cu aplicarea art.74 lit.a,76 lit.f Cod penal,s-a 

dispus condamnarea inculpatului la pedeapsa amenzii penale de 2.000.000

lei. În baza art.193 Cod penal, cu aplicarea art.74 lit.a,76 lit.f Cod penal a mai

fost condamnat la 3.000.000 lei amenda penala.

S-a facut aplicarea art.33 lit.a,34 lit.c Cod penal, inculpatul urmând sa

execute pedeapsa cea mai grea de 3.000.000 lei amenda.

S-a atras atentia inculpatului asupra dispoz.art.63/1 Cod penal.

Afost admisa în parte actiunea civila si obligat inculpatul la 2.000.000

lei, reprezentând daune morale catre partea civila B.P.

Pentru a pronunta aceasta solutie, instanta de fond a retinut ca la data

de 12.05.2002 inculpatul a adresat cuvinte  jignitoare si amenintari partii

vatamate, care se afla într-un lan cultivat de grâu, cu intentiade a scoate

vacile care îi apartineau.

Împotriva acestei sentinte a declarta recurs inculpatul, criticând-o pentru

gresita sa condamnare, solicitând achitarea sa în temeiul prev.de art.10 lit.b/1

C.p.p., iar pe latura civila solicitând înlaturarea în tot a raspunderii,neexistând

un prejudiciu moral.

Prin decizia penala nr.251/09.12.2002 a Tribunalului Giurgiu, în temeiul

art.385/15 al.1,pct.2,lit.b, teza a-II-a C.p.p., combinat cu art.345 al.3,4 si

art.10lit.b/1 C.p.p., rap.la art.18/1 si 91 lit.c Cod penal, a fost admis recursul

inculpatului, casata partial sentinta si s-a dispus achitarea  inculpatului pentru

savârsirea infractiunilor prev.de art.205 Cod penal si art.193 Cod penal,

aplicându-i-se câte o amenda de 250.000 lei.

A fost înlaturata dispozitia de obligare a inculpatului la 2.000.000 lei

daune morale.

Împotriva acestei decizii a declarat recurs partea vatamata B.P., fiind

nemultumit de solutiile pronuntate în cauza.

Curtea, analizând cauza sub toate aspectele de fapt side drept, a

constatat recursul inadmisibil.

În conformitate cu prevederile art.361 al.1,lit.a C.p.p.,  nu pot fi atacate

cu apel sentintele pronuntate de judecatorii privind infractiunile mentionate de

art.279 al.2,lit.a C.p.p., printre care este enumerata si cea prev.de art.205

Cod penal.  Cu privire la aceste fapte, partile pot folosi calea de atac a

recursului, conform dispozitiilor art.385 al.1,lit.a C.p.p. Cum partea vatamata

s-a prevalat de aceasta cale, un nou recurs la recurs este inadmisibil.

Asa fiind, în conformitate cu dispozitiile art.385/15 pct.1,lit.a C.p.p.,

Curtea a respins recursul ca inadmisibil.

 

 

 

 

2