Art. 86 alineat 1 şi art. 87 alineat 1 oug nr. 195/2002

Sentinţă penală 256 din 19.04.2012


R O M Â N I A Cod operator 3924

JUDECĂTORIA TÂRGU-CĂRBUNEŞTI

Dosar nr.779/317/2012

Sentinţa Penală Nr. 256

Şedinţa publică din 19 aprilie 2012

Completul compus din:

PREŞEDINTE : S.P.– Judecător

Grefier : A.I.

Ministerul Public a fost reprezentat de doamna procuror D.C din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria ......

Pe rol fiind judecarea procesului penal privind pe inculpatul C.M.Ş., deţinut în Penitenciarul T-G, judeţul G.trimis în judecată prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria ….. nr. …./P/2011, pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 86 alineat 1 şi art. 87 alineat 1 din OUG nr. 195/2002 cu aplicarea art. 33 litera a  şi art. 37 litera b Cod penal.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns inculpatul C.M.Ş., asistat  din oficiu de avocat C.A.

Procedura completă.

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă, se constată depus la dosar referatul întocmit de biroul executări penale din cadrul instanţei, după care, nemaifiind alte cereri de formulat sau excepţii de invocat, instanţa a constatat terminată cercetarea judecătorească şi a acordat cuvântul pe fond.

Reprezentantul Parchetului de pe lângă Judecătoria ….. a expus starea de fapt şi a pus concluzii de condamnare a inculpatului în baza art. 86 alineat 1 şi art. 87 alineat 1 din OUG nr. 195/2002  cu aplicarea art. 33 litera a  şi art. 37 litera b Cod penal şi obligarea acestuia la cheltuieli judiciare în favoarea statului.

De asemenea, a solicitat ca în cauză să fie aplicate dispoziţii art. 3201 alineat 7 Cod de procedură penală.

Avocat C.A. pentru inculpat a solicitat ca la individualizarea pedepsei să se reţină că a recunoscut şi regretat fapta comisă, în care sens să fie aplicate dispoziţiile art. 3201 alineat 7 Cod de procedură penală şi art. 74 raportat la art. 76 Cod penal, iar pedeapsa aplicată să fie coborâtă sub minimul special prevăzut de lege.

Inculpatul C.M.Ş. a regretat comiterea faptelor pentru care a fost trimis în judecată.

.

J U D E C Ă T O R I A

Asupra cauzei penale de faţă ;

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria …. nr…../P/2011 din data de 27.02.2012 a fost trimis în judecată inculpatul C.M.Ş. pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 86 alineat 1 şi art. 87 alineat 1 din OUG nr. 195/2002 cu aplicarea art. 33 şi art. 37 Cod penal.

În fapt, în seara zilei de 15.11.2011, în jurul orelor 21,30, inculpatul a sustras un autoturism cu intenţia de a-l folosi fără drept, a condus acel autoturism pe DN 6B în direcţia S. – T-G fără a deţine permis de conducere şi având în sânge o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 gr./l alcool pur în sânge.

La data menţionată, în jurul orei 21,00 organele de poliţie au fost sesizate despre faptul că pe DN6B în comuna S. a avut loc un accident de circulaţie în care a fost implicat autoturismul marca Dacia Logan cu numărul de înmatriculare ….. aparţinând martorului T.C. din comuna S.

Cu ocazia deplasării la faţa locului au fost identificaţi martorii T.A.C. şi P.D., precum şi inculpatul C.M.Ş., care a declarat că nu posedă permis de conducere.

Fiind testat cu alcooltestul seria …. 0324, acesta a indicat 0,57 g/l alcool pur în aerul expirat.

Inculpatul a fost condus la Spitalul Orăşenesc …. unde i-au fost recoltate probe biologice de sânge, potrivit procesului-verbal de prelevare a sângelui încheiat la data de 15.11.2011, ora 23,55.

Din buletinele de analiză toxicologică – alcoolemie nr. 1596/2404 şi nr.1597/2405 din data de 17.11.2001 a rezultat că  inculpatul avea la ora 23,55 o alcoolemie de 1,15 g./l alcool pur în sânge, iar la ora 00,55 o alcoolemie de 0,90 g/l alcool pur în sânge.

Potrivit adresei nr. 37211 din 5.01.2012 emisă de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor G. a comunicat că inculpatul nu figurează în evidenţele serviciului ca deţinător de permis.

Fiind audiat în cursul urmăririi penale, inculpatul a recunoscut şi regretat săvârşirea faptei.

Starea de fapt aşa cum a fost prezentată anterior, a fost dovedită în cursul urmăririi penale cu procesul-verbal de constatare a infracţiunii flagrante, buletine de analiză toxicologică, declaraţii martori, declaraţii inculpat, proces-verbal de recoltare probe biologice şi procesul-verbal de prezentare a materialului de urmărire penală.

În şedinţa publică din data de 5 aprilie 2012, s-a luat o declaraţie inculpatului C.Ş.M. care a menţionat că recunoaşte şi regretată săvârşirea faptelor pentru care a fost trimis în judecată, arătând că solicită ca judecata să aibă loc numai în baza probelor administrate în faza de urmărire penală.

Analizând probele de la dosar, instanţa reţine că, în drept, faptele inculpatului C.M.Ş., aşa cum au fost detailat descrise anterior, care în data de 15.11.2011 a condus un autoturism pe DN 6B în direcţia S. – T-G fără a deţine permis de conducere şi având în sânge o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 gr./l alcool pur în sânge, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor prevăzute şi pedepsite de art. 86 alineat 1 şi art. 87 alineat 1 din OUG 195/2002 R.

La individualizarea pedepselor ce urmează a fi aplicate inculpatului, instanţa va avea în vedere dispoziţiile părţii generale a codului penal, limitele de pedeapsă fixate în OUG nr. 195/2002, gradul de pericol social al faptei săvârşite, împrejurările concrete în care au fost comise faptele, conduita sinceră manifestată în tot cursul procesului penal, amploarea fenomenului infracţional la regimul circulaţiei pe drumurile publice, şi că este recidivist postexecutoriu.

În legătură cu împrejurările concrete în care au fost săvârşite faptele, instanţa reţine că cele două infracţiuni din cauza dedusă judecăţii au fost comise în data de 15.11.2011, în timp ce se soluţiona la Curtea de Apel C. recursul declarat de inculpat împotriva sentinţei penale nr. 237 din 12 mai 2011 pronunţată de Judecătoria …, judeţul G. în dosarul nr. …/317/2011 pentru fapte similare, aşa cum rezultă din referatul întocmit de Biroul executări penale din cadrul acestei instanţe (f.13).

Este evident că inculpatul a persistat în comiterea unor infracţiuni la regimul circulaţiei pe drumurile publice, după ce anterior a fost condamnat la pedeapsa de 6 ani închisoare pentru infracţiunile prevăzute de art. 217 alineat 3 şi 218 alineat 1 Cod penal.

Totodată, instanţa va avea în vedere şi dispoziţiile art. 3201 Cod de procedură penală care reglementează reducerea limitelor pedepselor atunci când judecata are loc în cazul recunoaşterii vinovăţiei de către inculpat până la începerea cercetării judecătoreşti.

Potrivit art. 3201 alineat 7 Cod de procedură „Instanţa va pronunţa condamnarea inculpatului, care beneficiază de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege, în cazul pedepsei închisorii, şi de reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege, în cazul pedepsei amenzii”.

Faţă de aceste criterii, instanţa apreciază că rolul educativ şi preventiv al pedepsei ce urmează a fi aplicată poate fi realizat prin condamnarea inculpatului la o pedeapsă constând în închisoare.

În acest sens urmează ca instanţa să condamne inculpatul C.M.Ş., în baza art. 86 alineat 1 din OUG nr. 195/2002 R cu aplicare art. 3201 alineat 7 Cod de procedură penală la 1 an şi 3 luni închisoare.

În baza art. 87 alineat 1 din OUG nr. 195/2002 R. cu aplicare art. art. 3201 alineat 7 Cod de procedură penală şi art. 37 litera b Cod penal va fi condamnat acelaşi inculpat la 1 an şi 4 luni închisoare.

Observând fişa de cazier judiciar a inculpatului şi referatul Biroului executări penale, instanţa va constata că infracţiunile din cauza dedusă judecăţii săvârşite la data de 15.11.2011 sunt concurente cu infracţiunile din sentinţa penală nr. 237 din 12 mai 2011 pronunţată de Judecătoria …, judeţul G. în dosarul nr. 708/317/2011, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 2021 din 24.11.2011 pronunţată de Curtea de Apel C…, pentru care a fost condamnat la pedeapsa de 8 luni închisoare.

Având în vedere concurenţa infracţiunilor menţionate, instanţa va descontopi pedeapsa rezultantă de 8 luni închisoare aplicată prin  sentinţa penală nr. 237 din 12 mai 2011 pronunţată de Judecătoria ….., judeţul G. în dosarul nr. 708/317/2011, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 2021 din 24.11.2011 pronunţată de Curtea de Apel C… în pedepsele componente (8 luni închisoare; 8 luni închisoare şi 8 luni închisoare), pe care le repune în individualitatea lor.

În baza art. 36 alineat 1 Cod penal vor fi contopite cele cinci pedepse în pedeapsa rezultantă de 1 an şi 4 luni închisoare, urmând ca inculpatul să execute această pedeapsă.

În baza art. 71 alineat 2 Cod penal instanţa va interzice inculpatului exercitarea drepturilor civile prevăzute de art.64 alineat 1 litera a teza a II a şi litera b Cod penal pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 36 alineat 3 Cod penal se va scade din durata pedepsei aplicate perioada executată începând cu data de 28.11.2011 la zi.

Văzând şi dispoziţiile  art. 191 şi următoarele Cod de procedură penală;

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E

În baza art. 86 alineat 1 din OUG nr. 195/2002 R. cu aplicare art. art. 3201 alineat 7 Cod de procedură penală şi art. 37 litera b Cod penal condamnă inculpatul C.M.Ş., fiul lui …. şi …., născut la data de … în T-G, judeţul G., studii generale, fără ocupaţie, recidivist, posesor CI seria …. nr. ….., CNP-……, domiciliat în ….., în prezent deţinut în Penitenciarul T-G, judeţul G., la 1 an şi 3 luni închisoare.

În baza art. 87 alineat 1 din OUG nr. 195/2002 R. cu aplicare art. art. 3201 alineat 7 Cod de procedură penală şi art. 37 litera b Cod penal condamnă acelaşi inculpat la 1 an şi 4 luni închisoare.

Constată că infracţiunile din cauza dedusă judecăţii sunt concurente cu infracţiunile din sentinţa penală nr. 237 din 12 mai 2011 pronunţată de Judecătoria …., judeţul G. în dosarul nr. 708/317/2011, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 2021 din 24.11.2011 pronunţată de Curtea de Apel C., pentru care a fost condamnat la pedeapsa de 8 luni închisoare.

Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 8 luni închisoare aplicată prin  sentinţa penală nr. 237 din 12 mai 2011 pronunţată de Judecătoria …. judeţul G. în dosarul nr. 708/317/2011, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 2021 din 24.11.2011 pronunţată de Curtea de Apel C. în pedepsele componente (8 luni închisoare; 8 luni închisoare şi 8 luni închisoare), pe care le repune în individualitatea lor.

În baza art. 36 alineat 1 Cod penal contopeşte cele cinci pedepse în pedeapsa rezultantă de 1 an şi 4 luni închisoare, urmând ca inculpatul să execute această pedeapsă.

În baza art. 71 alineat 2 Cod penal interzice inculpatului exercitarea drepturilor civile prevăzute de art.64 alineat 1 litera a teza a II a şi litera b Cod penal pe durata executării pedepsei principale.

În baza art. 36 alineat 3 Cod penal se scade din durata pedepsei aplicate perioada executată începând cu data de 28.11.2011 la zi.

Obligă inculpatul la 620 lei cheltuieli judiciare în favoarea statului, din care 400 lei avansate din fondurile Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, reprezentând contravaloare onorarii pentru avocaţii desemnaţi din oficiu, în cursul urmăririi penale şi în cursul cercetării judecătoreşti ( 200 lei avocat D.D.N. şi 200 lei C.A.).

Cu recurs.

Pronunţată în şedinţa publică din 19 aprilie 2012.

PREŞEDINTE, GREFIER,

P.S. A.I.

Red. P.S.

Tehnodact. I.A.

2 ex/4.05.2012