Confiscare. Nelegalitate omisiune confiscare obiect folosit la comiterea infracțiunii

Decizie 713 din 08.09.2020


Sentința apelată este nelegală cu privire la omisiunea primei instanțe de a se dispune confiscarea toporului folosit de inculpat la comiterea infracțiunii deduse judecății, obiect ce a fost ridicat de lucrătorii de poliție de la inculpatul ... și depus în camera de corpuri delicte a Poliției Municipiului ..., conform art. 112 alin. 1 lit.b din Codul penal.

Decizia penală nr. 713/A/08.09.2020 a Curţii de Apel Galaţi

Prin sentinţa penală nr. 34/03.04.2020 a Judecătoriei Liești s-au dispus următoarele:

În baza art. 396 alin. (1) şi (2) Cod procedură penală şi art. 371 Cod penal, cu aplicarea art. 61 alin. (4) lit. b) Cod penal a fost condamnat inculpatul ... la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 1200 (omiedousute) lei, reprezentând 120 (osutădouăzeci) de zile-amendă, suma corespunzătoare unei zile-amendă fiind de 10 (zece) lei, pentru săvârşirea infracţiunii de tulburarea ordinii și liniștii publice, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 371 Cod penal.

S-a atras atenţia inculpatului asupra consecinţelor nerespectării dispoziţiilor art. 63 din Codul Penal privind înlocuirea pedepsei amenzii în cuantum de 1200 de lei cu pedeapsa de 120 de zile închisoare.

În baza art. 274 alin. (1) Cod procedură penală a fost obligat inculpatul la plata sumei de 620 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, din care suma de 320 lei aferentă fazei de urmărire penală și 300 lei aferentă fazei judecată, inclusiv cameră preliminară.

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut următoarele:

Prin rechizitoriul nr. 1000/P/2017 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Lieşti a fost trimis în judecată în stare de libertate inculpatul ... pentru săvârşirea infracţiunii de tulburarea ordinii și liniștii publice, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 371 Cod penal.

În actul de sesizare s-a reţinut, în fapt, că la data de 05.08.2017, în jurul orei 23.30, pe str. ..., în faţa magazinului cu program non-stop din comuna ..., judeţul ..., inculpatul ..., pe fondul consumului de băuturi alcoolice şi având asupra sa un topor, prin proferarea de amenințări cu acte de violență şi prin lovirea scărilor din apropierea magazinului cu acel topor a tulburat ordinea şi liniștea publică.

Pentru a reţine această situaţie de fapt, în cursul urmăririi penale au fost administrate următoarele mijloace de probă:  declarație inculpat; declarații martori; proces-verbal de constatare a faptei; dovadă depunere obiect în camera de corpuri delicte.

Referitor la toporul ridicat de lucrătorii de poliție de la inculpatul ... şi depus în camera de corpuri delicte din cadrul Poliției municipiului ... conform dovezii seria ... nr ... din 12.09.2017, procurorul a solicitat ca instanţa să dispună măsura de siguranță a confiscării speciale în temeiul art.112 alin. (1) lit. b) Cod penal.

Prin încheierea din 16.04.2019, dată în şedinţa din camera de consiliu, în procedura de cameră preliminară, judecătorul a constatat legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală în prezenta cauză şi a dispus începerea judecării cauzei.

În fața instanţei de judecată, până la începerea cercetării judecătoreşti, inculpatul a fost întrebat dacă recunoaște săvârșirea faptelor și dacă solicită ca judecata să aibă loc numai pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale și a înscrisurilor prezentate de părți, aducându-i-se la cunoștință dispozițiile art. 374 alin. (4) și ale art. 396 alin. (10) Cod procedură penală.

Procedând la luarea unei declarații inculpatului, acesta a arătat că nu recunoaște faptele reținute în Rechizitoriu, învederând faptul că a folosit toporul doar pentru a-și priponi caii, cât timp el se afla la magazin pentru a efectua cumpărături.

Din examinarea întregului material probator administrat în cauză, instanța a constatat că la data de 05.08.2017, ora 23.32, lucrătorii Secției ... Poliţie Rurală ... au fost sesizați pe telefonul de serviciu de către martorul ... cu privire la faptul că la magazinul cu program non-stop din comuna ..., o persoană face scandal cu un topor pe care îl are asupra lui.

Cu ocazia deplasării la fața locului, organele de poliție au găsit în fața magazinului cu program non-stop, persoana cunoscută sub numele de „...”,  stabilindu-se că aceasta se numește ..., cu reședința în comuna ..., str. ..., CNP …

În fața magazinului, organele de poliție au fost găsite aproximativ 19 persoane din rândul cărora au fost identificați martorii ..., ..., ... şi ... Potrivit procesului verbal de constatare a infracțiunii flagrante, aceștia au declarat că în timp ce stăteau pe stradă, în fața magazinului cu program non-stop a venit inculpatul ... cu o căruță împreună cu martorul ...

... a coborât din căruţă cu un topor asupra sa cu care a lovit în scările de beton din apropierea magazinului, fără motiv, manifestându-se violent. Atât inculpatul ... cât şi martorul ... se aflau în vădită stare de ebrietate. În apropiere, lucrătorii de poliție au găsit o căruță cu doi cai în care se afla un topor cu lama de 10 cm şi coada în lungime de 90 cm despre care inculpatul ... a declarat că îi aparținea (proces-verbal de constatare a faptei).

Toporul a fost ridicat în vederea continuării cercetărilor şi depus în camera de corpuri delicte din cadrul Poliției municipiului ... conform dovezii seria ... nr.... din 12.09.2017 (dovada camera corpuri delicte).

Din declarațiile martorilor ..., ... şi ..., date de aceștia în fața instanței, s-a reținut că inculpatul ... avea un topor asupra sa şi a provocat scandal în fața magazinului unde se afla un grup de aproximativ 15-20, fiind într-o evidentă stare de ebrietate.

Astfel, martorul ... a arătat că în seara zilei de 05.08.2017, în jurul orei 23.30, în timp ce se afla în faţa magazinului cu program non-stop împreună cu alți 4  tineri şi discutau, în preajma cărora se mai aflau cca 10 persoane, a venit o căruță tractată de doi cai, în care se aflau inculpatul ... zis „...” şi martorul ... zis ... Cei doi se aflau în vădită stare de ebrietate, ... a sărit din căruță având toporul asupra lui, a ridicat toporul deasupra capului şi a lovit cu acesta în scările din apropierea magazinului făcând scandal, adresând amenințări de ordin general. În urma scandalului provocat de inculpat, simțind o stare de temere, martorul a sunat la poliție. Şi după venirea organelor de poliție, în continuare, și în fața lucrătorilor de poliție, inculpatul ... a avut un comportament agresiv, însă într-un mod atenuat.

În același sens sunt şi declarațiile martorului ... Martorul a declarat că inculpatul a venit de la căruță având toporul asupra lui, a ridicat toporul deasupra capului şi a lovit cu toporul în scările din apropierea magazinului, făcând scandal, adresând amenințări jignitoare, totul provocându-i o stare de temere.

Din declarația martorului ... a rezultat că la ieșirea sa din magazin, l-a văzut pe inculpat care se afla la cca 50 metri, și făcea gălăgie, având un topor în mână. Martorul nu a văzut momentul în care inculpatul a lovit treptele din beton.

Din declarația martorului ..., a rezultat că la data de 05.08.2017, în jurul orei 23.40 s-a deplasat la magazinul non-stop din comuna ... pentru a face cumpărături, împrejurarea în care, a văzut în fața magazinului, pe inculpat alături de o altă persoană, care discutau cu polițiștii. Cu privire la fapta reținută în sarcina inculpatului, martorul a precizat că nu știe ce s-a întâmplat anterior venirii sale la magazin, doar că a avut impresia că s-a petrecut ceva straniu.

Fiind audiată martora ..., aceasta a declarat în fața instanței că lucra ca vânzătoare la magazin la acea dată, însă nu își mai amintește câte persoane erau în stradă, nu a văzut şi nu a auzit ce s-a întâmplat în stradă. A mai arătat martora că detalii despre incident, cunoaște doar din povestirile de la fiul său, martorul ...

Din susținerile martorului ... făcute în fața instanței, s-a reţinut că inculpatul ... s-a deplasat la magazin pentru a cumpăra țigări și mâncare. Martorul a rămas la căruță în fața cailor, astfel încât aceștia să nu plece. Inculpatul a ieșit din magazin și i-a spus martorului că nu a găsit țigări, motiv pentru care i-a solicitat lui ..., să meargă la un alt magazin de peste stradă pentru a le cumpăra. La traversarea străzii, martorul a fost lovit de o mașină. Inculpatul a fost cel care i-a oferit prim ajutor după accident, ridicându-l pe șosea. Ulterior, un polițist i-a luat declarații despre cele întâmplate. Martorul a refuzat să fie dus la spital. A mai arătat martorul, că și în trecut inculpatul a mai  fost implicat în scandaluri, cu prietenii din comună.

Instanța a apreciat că declarația martorului ... nu se coroborează în totalitate cu declarațiile celorlalți martori audiați, în susținerile acestuia existând o serie de frânturi de natură logică. Astfel, numitul ... a declarat în fața instanței că inculpatul a luat toporul cu el la intrare în magazin, și l-a rezemat de peretele magazinului, ca să nu fie furat din căruță. Ori, acest lucru, pare cel puțin lipsit de temeinicie și logică, atâta tip cât a susținut că a rămas la căruță, tocmai pentru a proteja caii, atelajul și inclusiv bunurile aflate în atelaj.

S-a arătat că și susținerile inculpatului se coroborează tot în mod parțial, cu celelalte probe administrate, în cauză, inculpatul neindicând informații exacte despre incident, ci doar descriind într-o formă subiectivă împrejurările prealabile și ulterioare în care s-ar fi petrecut fapta reținută de procuror în sarcina sa. Astfel, inculpatul a susținut că la data de 05.08.2017, în jurul orei 23.00 s-a deplasat împreună cu martorul ... la magazinul non-stop situat pe str. ... din comuna ... cu atelajul hipo deţinut, pentru a cumpăra alimente şi băuturi alcoolice. A intrat în magazin pentru a face cumpărături, iar martorul ... a rămas să aibă grijă de cai. Când a ieșit din magazin l-a rugat pe martorul ... să traverseze strada pentru a-i da bani şi pentru a merge la alt magazin să cumpere țigări, însă un autoturism a trecut în viteză pe lângă martor şi era să îl lovească. Văzând acest lucru a rugat-o pe vânzătoarea de la magazin să anunțe organele de poliție pentru identificarea conducătorului auto. Până la sosirea organelor de poliție, inculpatul s-a așezat pe treptele din beton din fața magazinului. În jurul orei 23.30 s-au prezentat polițiștii, care i-au solicitat martorului ... să-i însoțească la postul de poliție. Unul dintre polițiști l-a întrebat dacă atelajul hipo din stradă este al lui şi i-a luat toporul din atelaj, solicitându-i să-l însoţească la postul de poliţie.

S-a reținut că fapta inculpatului ..., care la data de 05.08.2017, în jurul orei 23.30, pe str. ..., în faţa magazinului cu program non-stop din comuna ..., judeţul ..., pe fondul consumului de băuturi alcoolice şi având asupra sa un topor, prin proferarea de amenințări cu acte de violență şi prin lovirea scărilor din apropierea magazinului cu acel topor, a tulburat ordinea şi liniștea publică, realizează conținutul infracțiunii de tulburarea ordinii și liniștii publice, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 371 Cod penal.

Analizând norma de incriminare, instanța a reţinut că elementul material al laturii obiective a infracțiunii analizate constă într-o acțiune care se materializează în acte de violență comise împotriva persoanelor sau bunurilor ori prin amenințări și atingeri grave aduse demnității persoanelor.

În prezenta cauză, instanța a constatat că inculpatul aflat în fața magazinului cu program non-stop din comuna ..., având asupra sa un topor, a proferat amenințări cu acte de violență, lovind scările din apropierea magazinului cu acel topor.

Urmarea imediată a infracțiunii este reprezentată de tulburarea ordinii și liniștii publice, persoanele prezente, într-un număr mare, simțind o stare de temere și neliniște generatoare de insecuritate în sfera relațiilor de conviețuire socială.

Prin fapta săvârșită, s-a lezat în mod semnificativ valoarea socială apărată prin legea penală, creând o puternică stare de temere și panică persoanelor aflate în preajma locului în care a acționat inculpatul. Instanța nu poate să nu observe numărul însemnat de persoane care au asistat la actele de violență. În acest sens, instanța constată că au fost de față și și-au exprimat sentimentul de indignare toți martorii audiați.

Sub aspectul laturii subiective, instanța a reţinut că inculpatul a săvârșit fapta cu forma și modalitatea de vinovăție a intenției indirecte, acesta prevăzând rezultatul posibil al faptei sale, acționând în mod agresiv, proferând injurii și amenințări, toate în prezența unui număr însemnat de persoane care au asistat la actele de violență.

La stabilirea în concret a pedepsei, instanța a avut vedere art. 74 C.pen., care prevede că stabilirea duratei ori a cuantumului pedepsei se face în raport cu gravitatea infracțiunii săvârșite și cu periculozitatea infractorului, care se evaluează după următoarele criterii: împrejurările și modul de comitere a infracțiunii, precum și mijloacele folosite; starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită; natura și gravitatea rezultatului produs ori a altor consecințe ale infracțiunii; modul săvârșirii infracțiunii și scopul urmărit; natura și frecvența infracțiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului; conduita după săvârșirea infracțiunii și în cursul procesului penal; nivelul de educație, vârsta, starea de sănătate, situația familială și socială.

Prin urmare, pentru stabilirea și aplicarea pedepsei, instanța, în aplicarea dispozițiilor legale menționate, a avut în vedere toate circumstanțele reale si personale în care a fost săvârșită fapta.

Astfel, instanța a avut în vedere limitele de pedeapsă prevăzute de lege, modul și împrejurările de săvârșire a faptei așa cum au fost expuse mai sus, gradul de pericol social mediu al faptei, dar și datele personale ale inculpatului

Inculpatul ... este în vârstă de 57 de ani, nu are ocupație sau loc de muncă și nu are antecedente penale. În fața instanței s-a prezentat la toate termenele de judecată.

S-a arătat că scopul pedepsei constă în prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni, scop care se realizează atât cu privire la persoanele cărora li se aplică o pedeapsă menită să asigure constrângerea și reeducarea, cât și cu privire la ceilalți destinatari ai legii penale care vor adopta o conduită conformă cu exigențele acestei legi în vederea evitării apariției unui raport de conflict cu statul.

Instanța a considerat că scopul pedepsei și reinserția socială pot fi atinse fără privarea de libertate a inculpatului, și că aplicarea unei pedepse cu amenda este suficientă pentru a corija comportamentul acestuia. Pronunțarea condamnării constituie un avertisment ce îl va determina pe inculpat să nu mai săvârșească infracțiuni și să conștientizeze gravitatea infracțiunii săvârșite. Prin pronunțarea unei pedepse cu amenda penală, se evită ruperea inculpatului din cadrul social, pronunțarea unei pedepse de închisoare, cu un regim de executare efectivă apărând a fi inoportună în acest moment.

În considerentele hotărârii s-a arătat că, în temeiul art. 112 alin. (1) lit. b) Cod penal, se va dispune confiscarea specială a toporului ridicat de lucrătorii de poliție de la inculpatul ... şi depus în camera de corpuri delicte din cadrul Poliției municipiului ... conform dovezii seria ..., nr. ... din 12.09.2017, dar în dispozitivul sentinței apelate nu s-a dispus cu privire la confiscarea acestui obiect.

Împotriva acestei hotărâri a declarat apel Parchetul de pe lângă Judecătoria Liești, arătând că sentința apelată este nelegală deoarece nu s-a dispus confiscarea toporului folosit de inculpat la comiterea infracțiunii.

Inculpatul a lăsat la aprecierea instanței apelul declarat de parchet.

Apelul este fondat.

Examinând  cauza prin prisma motivelor de apel cât şi din oficiu,  sub toate aspectele de fapt şi de  drept, conform art.  417 alin. 2 C.proc.pen., Curtea  constată că situaţia de fapt şi vinovăţia inculpatului, pentru săvârşirea infracţiunii deduse judecăţii, au fost corect stabilite de prima instanţă, prin probele administrate în cauză, dându-se încadrarea juridică corespunzătoare faptei comise.

De asemenea, pedeapsa aplicată acestuia, egală cu minimul special, a fost just individualizată, față de împrejurările comiterii faptei și persoana inculpatului, pedeapsa de 1200 lei amendă penală (120 zile amendă x 10 lei ziua-amendă)  fiind aptă să asigure atingerea scopului educativ preventiv al pedepsei.

Însă, sentința apelată este nelegală cu privire la omisiunea primei instanțe de a se dispune confiscarea toporului folosit de inculpat la comiterea infracțiunii deduse judecății, obiect ce a fost ridicat de lucrătorii de poliție de la inculpatul ... și depus în camera de corpuri delicte a Poliției Municipiului ..., conform art. 112 alin. 1 lit.b din Codul penal.

În consecinţă,  în baza disp. art.  421  pct. 2 lit. a C.proc.pen., s-a admis apelul declarat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Liești şi s-a desfiinţat, în parte, sentinţa penală apelată.

În rejudecare, s-a dispus confiscarea toporului folosit de inculpat la comiterea infracțiunii deduse judecății.