Nerespectarea hotărârilor judecătoreşti, violenţa în familie și ameninţare

Sentinţă penală 204 din 14.12.2021


Prin rechizitoriul întocmit de Parchetul de pe lângă Judecătoria T  B  nr. 16..../P/2020 la data de 13.07.2021 s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului F I ,  pentru săvârşirea infracţiunilor de nerespectarea hotărârii judecătoreşti- prev. şi ped. de art.47 alin.1 din Legea nr. 217/2003, violenţa în familie – prev. şi ped. de art. 199 alin.1 rap. la art. 193 alin.1 C.penal şi ameninţare- prev. şi ped. de art. 206 alin.1 C.Penal, toate cu aplicarea art. 38 alin.1 C.Penal.

În actul de sesizare a instanţei s-a reținut că la  data de 30.09.2020, organele de poliţie din cadrul Postului de Poliţie B , jud. G  l-au surprins în flagrant pe numitul F  I  în proximitatea locuinţei soţiei sale F  L , încălcând astfel ordinul de protecţie emis împotriva sa la data de 10.07.2020 în dosarul nr. ..../2020 de către Judecătoria T  B, cercetările făcând obiectul dosarului nr. ....P/2020.

La data de 05.03.2021, organele de cercetare penală din cadrul Postului de Poliţie C , jud. G  s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârşirea infracţiunilor de: violenţa în familie – prev. şi ped. de art. 199 alin.1 rap. la art. 193 alin.1 C.penal şi ameninţare- prev. şi ped. de art. 206 alin.1 C.Penal, constând în aceea că: în data de 05.03.2021, orele 15.30, în timp ce se afla la domiciliul din com. B , jud. G , numitul F  I  i-a adresat soţiei sale F  L ameninţări cu acte de violenţă, cu moartea, după care a exercitat asupra acesteia acte de agresiune fizică (lovituri cu pumnii şi picioarele peste cap şi corp), cercetările făcând obiectul dosarului nr. ....P/2021.

În faza urmăririi penale au fost administrate următoarele mijloace de probă: Procesul verbal de sesizare din oficiu din data de 05.03.2021; Declaraţia persoanei vătămate F  L ; Proces verbal de cercetare la faţa locului+planşa fotografică aferentă; Declaraţiile martorilor F  L , F  E , F  L , F  M ;  Proces verbal de constatare a infracţiunii flagrante din data de 30.09.2020; Copii ale ordinului de protecţie din data de 10.03.2021 (dosar nr. ...../2021) şi ordin protecţie din data de 10.07.2020 (dosar nr. ..../2020) ambele emise de către Judecătoria T  B ; Declaraţii suspect/inculpat F  I ; Fişa de cazier judiciar inculpat.

Cauza a fost înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. ...../2021, la data de 16.07.2021.

Prin încheierea nr. 232 din data de 01.09.2021, rămasă definitivă, judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea rechizitoriului, a administrării probelor, precum şi a actelor de urmărire penală și a dispus începerea judecăţii.

La termenul  din data de 08.12.2021, inculpatul a declarat că recunoaşte în totalitate săvârşirea faptei astfel cum a fost descrisă în actul de sesizare şi că solicită ca judecata să aibă loc în condiţiile prevăzute la art. 374 alin. (4) C.pr.pen. Cererea inculpatului a fost admisă de instanţă la termenul de dezbateri, în temeiul art. 375 alin. (2) C.pr.pen., după ascultarea concluziilor procurorului.

Starea de fapt constă în faptul că  de-a lungul timpului, între inculpat şi persoana vătămată F  L  s-a creat o stare conflictuală generată de presupusele infidelităţi ale persoanei vătămate, cât şi de unele neînţelegeri apărute între cei doi soţi în urma vânzării unui imobil către unul dintre copiii familiei. Acest conflict a degenerat, sens în care, pentru aplanarea situaţiei, au fost sesizate în mai multe rânduri organele de poliţie, iar în urma acestor demersuri, la data de 10.07.2020, Judecătoria T  B , prin Sentinţa Civilă nr. 420, a emis un ordin de protecţie împotriva numitului F  I .

Prin acest ordin de protecţie, inculpatului i s-a impus inculpatului pentru o perioadă de 6 luni, următoarele obligaţii: părăsirea temporară a locuinţei din satul B , com. B , jud. G ; păstrarea unei distanţe de minim 500 metri faţă de F  L  şi de reşedinţa acesteia din satul B , com. B , jud. G .

Persoana vătămată F  L  domiciliază efectiv în satul B , com. B , jud. G  împreună cu fiul său F  C  M, nora sa F  E  şi cu fiica sa F  L , fiind căsătorită cu inculpatul F  I de aproximativ 45 ani.

La data de 30.09.2020, orele 23.00, inculpatul s-a deplasat la locuinţa persoanei vătămate, unde -iniţial între cei doi a avut loc o discuţie paşnică- care însă a escaladat ulterior într-un conflict verbal, pe fondul căruia F  I i-a adresat soţiei sale cuvinte şi expresii jignitoare.

Conflictul a fost aplanat de intervenţia martorelor F  L  şi F  El , inculpatul conformându-se solicitărilor acestora de a părăsi curtea locuinţei.

La un interval de aproximativ 30 minute, inculpatul a revenit la acest imobil, context în care a fost surprins atât de către soţia sa F  L , cât şi de martorele F  L a, respectiv F  E , în curte încercând să ia din acest loc un cazan de ţuică.

Având în vedere situaţia creată, F  L a sesizat prin apel S.N.U.A.U. 112 organele de poliţie, solicitând intervenţia la faţa locului.

Astfel, poliţiştii direcţionaţi pentru a asigura intervenţia la faţa locului, l-au surprins pe inculpat la o distanţă de aproximativ 10 metri de curtea locuinţei soţiei sale F  L , încălcând astfel prevederile ordinului de protecţie emis împotriva sa de către Judecătoria T  B  la data de 10.07.2020, motiv pentru care s-a întocmit proces verbal de constatare a infracţiunii flagrante.

La expirarea ordinului de protecţie susmenţionat, pentru o perioadă de timp, situaţia tensionată dintre inculpat şi soţia F  L s-a atenuat, motiv pentru care cei doi au convenit să locuiască din nou împreună la domiciliul comun din satul B .

Cu toate acestea, la data de 05.03.2021, între cei doi soţi aflaţi în curtea imobilului susmenţionat, a izbuncnit din nou un conflict, pe fondul căruia F  I  i-a adresat soţiei sale ameninţări cu moartea şi cu acte de violenţă, după care a lovit-o cu pumnii şi picioarele peste corp, provocându-i suferinţe fizice necuantificate însă în zile de îngrijiri medico-legale, întrucât persoana vătămată nu a fost examinată din acest punct de vedere.

Totuşi, leziunile corporale suferite de către persoana vătămată au fost fixate de către organele de poliţie cu ocazia cercetării la faţa locului (fiind întocmită o planşă fotografică) şi descrise în cadrul procesului verbal întocmit în urma desfăşurării acestei activităţi.

De asemenea, cu ocazia cercetării la faţa locului, persoana vătămată F  L  a indicat organelor de cercetare penală locul în care a fost trântită la pământ şi lovită cu pumnii şi picioarele de către inculpat.

Urmare a incidentului din data de 05.03.2021, la data de 10.03.2021, prin Sentinţa civilă nr. 270 pronunţată în dosarul nr. ..../2021, Judecătoria Târgu Bujor a dispus emiterea unui ordin de protecţie împotriva inculpatului F  I  pe o perioadă de 3 luni, fiindu-i impuse obligaţiile de a părăsi imobilul din localitatea B  şi de a păstra o distanţă de 100 metri faţă de persoana vătămată.

Fiind audiată în calitate de persoană vătămată în referire la infracţiunile de ameninţare şi violenţa în familie săvârşite asupra sa, F  L  a precizat faptul că la data de 05.03.2021, în timp ce se afla la domiciliul comun, inculpatul F  I aflat în stare de ebrietate, pe fondul unui conflict spontan, i-a adresat iniţial ameninţări cu moartea, după care a agresat-o fizic, trântind-o la pământ şi aplicându-i lovituri cu pumnii şi picioarele peste cap şi corp.

Totodată, persoana vătămată F  L  a arătat că acţiunea agresivă a inculpatului a fost oprită de intervenţia martorelor F  E  şi F  L .

În referire la suprinderea în flagrant a inculpatului de către organele de poliţie la data de 30.09.2020, F  L  a relatat faptul că la acea dată împotriva inculpatului fusese emis de către instanţa de judecată un ordin de protecţie, prin care acestuia i s-a impus păstrarea unei distanţe de 500 metri faţă de locuinţa acesteia din satul B .

Conform martorei, la data de 30.09.2020, în jurul orelor 23.00, l-a surprins pe inculpat în curtea locuinţei sale, având asupra sa un cazan de rachiu, împrejurare în care F  I  i-a adresat cuvinte şi expresii jignitoare, iar susnumita a solicitat prin S.N.U.A.U 112 intervenţia organelor de poliţie. Astfel, inculpatul F  I a fost depistat de către organele de poliţie la o distanţă de 10 metri faţă de locuinţa soţiei sale F  L .

Audiată în cauză, martora F  L  a precizat faptul că la data de 05.03.2021, orele 15.30, a observat cum între inculpatul F  I  şi persoana vătămată F  L  a izbucnit un conflict verbal, iar inculpatul i-a adresat persoanei vătămate ameninţări cu moartea şi cu acte de violenţă, după care i-a pus mâna în faţă, a trântit-o la pământ apoi a lovit-o în cap cu pumnii şi picioarele.

Cu privire la fapta din data de 30.09.2020, martora a relatat că la acea dată, orele 23.00, inculpatul a fost surprins în curtea locuinţei de către mama sa F  L, deşi îi fusese interzis prin ordin de protecţie a se apropia la o distanţă mai mică de 500 metri de această locuinţă, împrejurare în care F  L  a sesizat organele de poliţie.

Fiind audiată în cauză, martora F  E  a precizat faptul că la data de 05.03.2021, în timpul conflictului cu persoana persoana vătămată F  L , inculpatul F  I  a lovit-o pe aceasta o singură dată cu piciorul în zona feţei, fără a percepe însă ameninţările adresate de către acesta susnumitei. 

În referire la fapta din data de 30.09.2020, martora a relatat că la acea dată, în jurul orelor 23.00, în timp ce se afla în curtea locuinţei mamei sale, l-a observat pe inculpat în faţa adăpostului pentru animale, deşi împotriva sa fusese emis un ordin de protecţie. Martora a justificat prezenţa inculpatului în curtea acestei locuinţe în contextul unei presupuse încercări de împăcare a susnumitului cu F  L , aspecte neconfirmate însă de către aceasta din urmă.

Fiind audiat în cauză, inculpatul F  I a precizat faptul că în luna septembrie a anului 2020 locuia efectiv la domiciliul fiului său F  M , întrucât împotriva sa fusese emis un ordin de protecţie prin care s-a dispus şi evacuarea sa din locuinţa aflată în satul B .

Conform susţinerilor inculpatului, la data de 30.09.2020 ar fi purtat o discuţie cu fiul său F  M , iar acesta din urmă l-ar fi sfătuit să de deplaseze la domiciliul soţiei sale F L , întrucât aceasta ar fi dorit să se împace cu el.

Inculpatul a arătat că a urmat sfatul fiului său, iar în jurul orelor 23.00, deşi cunoştea că îi era interzis acest lucru, s-a deplasat la locuinţa soţiei sale F  L , loc unde între cei doi a izbucnit un conflict verbal, fiind sesizate organele de poliţie care l-au surprins în scurt timp în apropierea locuinţei.

Apărările inculpatului conform cărora s-a deplasat la locuinţa soţiei sale F  L , fiind invitat de aceasta, nu pot fi primite din moment ce sunt în vădită contradicţie atât cu declaraţiile susnumitei, cât şi cu declaraţia martorului F  M  (din care rezultă că la data de 30.09.2020 nu l-a încurajat pe inculpat să se deplaseze la locuinţa numitei F  L ).

Mai mult decât atât, inculpatul F I , cunoscând că împotriva sa era emis un ordin de protecţie prin care îi fusese interzis a se apropia la o distanţă mai mică de 500 metri faţă de locuinţa numitei F  L , s-a deplasat la acest imobil.

Nu prezintă importanţă împrejurările ce au determinat deplasarea inculpatului la locuinţa susmenţionată, din moment de norma de incriminare prevăzută de art. 47 alin.1 din Legea nr. 217/2003 nu este condiţionată de manifestarea de voinţă a părţilor.

Astfel, prin prezenţa sa la locuinţa numitei Fanaca Lucica în data de 30.09.2020, inculpatul F  I deşi nu a urmărit încălcarea ordinului de protecţie, a acceptat posibilitatea producerii acestei urmări.

În referire la infracţiunile de ameninţarea – prev. şi ped. de art. 206 alin.1 C.penal şi violenţa în familie – prev. şi ped. de art. 199 alin.1 rap. la art. 193 alin.1 C.Penal, inculpatul F  I  a precizat faptul că la data de 05.03.2021 a avut un conflict verbal cu persoana vătămată F  L  în locuinţa din satul B , a împins-o pe aceasta, după care a lovit-o cu palma peste faţă şi cu piciorul în zona spatelui, negând însă că i-ar fi adresat şi ameninţări cu moartea ori cu acte de violenţă.

Faptele inculpatului F I , care la data de 30.09.2020, orele 23.25, a fost surprins în flagrant de către organele de poliţie la o distanţă de 10 metri faţă de locuinţa numitei F L  din satul B , jud. G , încălcând astfel prevederile ordinului de protecţie emis de către Judecătoria T B  prin sentinţa civilă nr. 420 din 10.07.2020 (conform căruia a fost obligat la păstrarea unei distanţe de 500 metri de locuinţa susnumitei timp de 6 luni);  -în ziua de 05.03.2021, orele 15.30, în timp ce se afla la domiciliul comun din com. B , jud. G a lovit persoana vătămată cu pumnii şi picioarele peste corp, în acelaşi context adresându-i şi ameninţări cu moartea, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de nerespectarea hotărârii judecătoreşti- prev. şi ped. de art.47 alin.1 din Legea nr. 217/2003, ameninţare- prev. şi ped. de art. 206 alin.1 C.Penal şi violenţa în familie- prev. şi ped. de art. 199 alin.1 rap. la art. 193 alin.1 C.Penal, toate cu aplic. art. 38 alin.1 C.Penal.

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine că situaţia de fapt expusă în actul de sesizare corespunde pe deplin adevărului, din coroborarea declaraţiilor inculpatului, care a recunoscut constant săvârşirea faptei, cu probele administrate pe parcursul urmăririi penale rezultând, dincolo de orice îndoială rezonabilă, că la data de 30.09.2020, orele 23.25, a fost surprins în flagrant de către organele de poliţie la o distanţă de 10 metri faţă de locuinţa numitei F  L  din satul B , jud. G , încălcând astfel prevederile ordinului de protecţie emis de către Judecătoria Târgu Bujor prin sentinţa civilă nr. 420 din 10.07.2020 (conform căruia a fost obligat la păstrarea unei distanţe de 500 metri de locuinţa susnumitei timp de 6 luni).

Faţă de circumstanţele reale în care a fost săvârşită fapta dedusă judecăţii şi de circumstanţele personale ale inculpatului, instanţa constată că sunt întrunite condiţiile impuse de art. 80 C.pen. pentru a se dispune renunţarea la aplicarea pedepsei.

Astfel, pe de o parte, infracţiunea săvârşită prezintă o gravitate redusă, având în vedere că nu a produs urmări şi că nu a fost comisă prin metode care să releve o periculozitate socială ridicată, iar de la data săvârşirii ei a trecut un interval mare de timp, mai bine de un an  (fără ca întârzierea în efectuarea urmăririi penale să îi fie în vreun fel imputabilă inculpatului), perioadă de natură să estompeze într-o măsură apreciabilă ecoul său social. Pe de altă parte, inculpatul, persoană în vârstă de 64 de ani la data săvârşirii infracţiunii, nu este cunoscut cu antecedente penale a fost chemat la domiciliul persoanei vătămate chiar de către aceasta, fiind încurajat să săvârșească infracțiunea chiar de către autoarea plângerii penale iar pe parcursul procesului penal a adoptat o atitudine constant sinceră, recunoscând săvârşirea faptei şi colaborând cu organele judiciare. În aceste condiţii, inculpatul pare a avea resurse serioase de îndreptare, astfel că instanţa apreciază că aplicarea unei pedepse, în condiţiile date, ar fi inoportună, din cauza consecinţelor pe care le-ar avea asupra persoanei inculpatului.

Fiind astfel întrunite cerinţele art. 80 alin. (1) C.pen. şi neexistând niciuna dintre cauzele de excludere prevăzute la art. 80 alin. (2) C.pen. – inculpatul nu a mai fost condamnat anterior, nu s-a mai dispus faţă de el renunţarea la aplicarea pedepsei, nu s-a sustras de la urmărirea penală sau de la judecată, iar pedeapsa prevăzută de lege este de maximum 5 ani închisoare –, instanţa urmează ca în temeiul art. 396 alin. (3) C.pr.pen. să dispună în cauză o soluţie de renunţare la aplicarea pedepsei pentru săvârşirea infracţiunii de nerespectarea hotărârii judecătoreşti- prev. şi ped. de art.47 alin.1 din Legea nr. 217/2003.

Pe cale de consecinţă, în temeiul art. 81 C.pen., îi va aplica inculpatului sancţiunea avertismentului, care urmează să fie executată potrivit art. 575 alin. (2) C.pr.pen., respectiv prin comunicarea către inculpat a unei copii a prezentei hotărâri, la rămânerea definitivă a acesteia. Pe această cale, instanţa îi atrage inculpatului atenţia asupra conduitei sale viitoare şi asupra faptului că, dacă va mai comite infracţiuni în viitor, se expune unor consecinţe mai severe, constând în aplicarea sancţiunilor prevăzute de legea penală pentru astfel de infracţiuni.

La termenul de judecată din data de 08.12.2021, persoana vătămată  F  L , prezentă fiind, a declarat că îşi retrage plângerea prealabilă formulată împotriva inculpatului F  I , pentru săvârşirea infracţiunilor de violenţa în familie – prev. şi ped. de art. 199 alin.1 rap. la art. 193 alin.1 C.penal şi ameninţare- prev. şi ped. de art. 206 alin.1 C.Penal, toate cu aplicarea art. 38 alin.1 C.Penal.

Față de aceste considerente, instanța în temeiul art. 396 alin. (10) C.pr.pen. rap. la art. 80 C.pen. va renunţa la aplicarea pedepsei pentru săvârşirea infracţiunii de nerespectarea hotărârii judecătoreşti- prev. şi ped. de art.47 alin.1 din Legea nr. 217/2003, faţă de inculpatul  F  I,  .

În temeiul art. 81 C.pen. îi va aplica inculpatului sancţiunea avertismentului, care va fi executată potrivit art. 575 alin. (2) C.pr.pen.

În temeiul disp. art. 17 alin. 2 Cod procedură penală rap. la art. 16 alin. 1 lit. g Cod procedură penală va înceta procesul penal privind pe inculpatul F  I , pentru săvârşirea infracțiunilor de violenţă în familie – prev. şi ped. de art. 199 alin.1 rap. la art. 193 alin.1 C.penal şi ameninţare- prev. şi ped. de art. 206 alin.1 C.Penal, toate cu aplicarea art. 38 alin.1 C.Penal, (prin retragerea plângerii prealabile).

În baza disp. art. 275 alin. 2 lit. b Cod procedură penală va obliga pe persoana vătămată  ,  la plata cheltuielilor judiciare către stat în sumă de 200 lei.

 În temeiul art. 274 alin. (1) C.pr.pen. îl va obliga pe inculpat la plata sumei de 100 de lei către stat, cu titlu de cheltuieli judiciare.