Infractiuni de coruptie (Legea nr. 78/2000)

Sentinţă penală 403/2018 din 11.10.2018


403/2018

11-10-2011

Infractiuni de coruptie (Legea nr. 78/2000)

Tribunalul Arges

Acesta nu este document finalizat

Cod ECLI ECLI:RO:TBARG:2018:028.xxxxxx

Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX

R O M Â N I A

TRIBUNALUL ARGEȘ [*]

SECȚIA PENALĂ

SENTINȚA PENALĂ Nr. 403

Ședința publică de la 11 Octombrie 2018

Completul compus din:

PREȘEDI NTE M______ N_____

Grefier E______ E____ C_____

M_________ Public, Parchetul de pe lângă ÎCCJ, D__, Serviciul T_________

Pitești reprezentat prin procuror B_____ C_________.

S-a luat în examinare, spre soluționare în primă instanță cauza penală

privind pe inculpații B_______ N__ , fiul lui G_______ și A_____, născut la

12.10.1951 în G______ , domiciliat în mun B____ ____________________, jud

B____, CNP xxxxxxxxxxxxx , trimis în judecată prin rechizitoriul nr 151/P/2015

al D__, Serviciul T_________ Pitești din 12.12.2016 pentru infracțiunile de

folosire sau prezentarea cu rea credință de documente ori declarații false,

inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de

fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate

de aceasta ori în numele ei în formă continuată prev și ped de art 47 C.p., rap la

art 18/1 alin 1 din Lg 78/2000 cu aplic art 5 alin 1 C.p. și art 35 alin 1 C.p.-3 acte

materiale , fals în înscrisuri sub semnătură în formă continuată , prev și ped de

art 322 alin 1 C.p. cu aplic art 5 alin 1 C.p. și art 35 alin 1 C.p-două acte materiale,

respectiv acțiunilor circumscrise contractului de comodat nr 1006/25.05.2011 și

contractul de arendă nr 2/13.03.2012 înregistrat la Consiliul Local Nucșoara sub

nr 944/15.03.2012, complicitate mijlocită în forma complicității la instigare la

fals intelectual în formă continuată prev de art 48 C.p. rap la art 321 C.p. cu aplic

art 5 alin 1 C.p. și art 35 alin 1 C.p.-două acte materiale , toate cu aplic art 38 alin 1

și 2 C.p, B_________ C_______ , fiul lui A_____ și F________, născut la 10.07.1957

în _______________________, domiciliat în

______________________________, ___________________, jud Argeș, CNP

xxxxxxxxxxxxx, trimis în judecată prin rechizitoriul nr 151/P/2015 al D__,

Serviciul T_________ Pitești din 12.12.2016 pentru infracțiunile de instigare la

fals intelectual în formă continuată prev și ped de art 47 C.p. rap la art 321 C.p.

cu aplic art 5 alin 1 C.p. și art 35 alin 1 C.p.-două acte materiale, fals intelectual în

formă continuată prev și ped de art 321 alin 1 C.p. cu aplic art 5 alin 1 C.p. și art

35 alin 1 C.p. –două acte materiale, complicitate la infracțiunea de folosirea sau

prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau

incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din

bugetul general al UE sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei,

prev și ped de art 48 C.p. rap la art 18/1 alin 1 din Lg 78/2000 cu aplic ar t 5 alin 1

C.p.-toate cu aplic art 38 alin 1 C.p ., B_____ L_______-V_______ , fiica lui

N______ și E____, născută la 12.05.1958 în ________________________,

domiciliată în _________________________________, jud Argeș, CNP

xxxxxxxxxxxxx trimisă în judecată prin rechizitoriul nr 151/P/2015 al D__,

Serviciul T_________ Pitești din 12.12.2016 pentru infracțiunile de fals în

înscrisuri sub semnătură privată prev și ped de art 322 alin 1 C.p. cu aplic art 5

alin 1 C.p., complicitate la infracțiunea folosirea sau prezentarea cu rea-credință

de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca

rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al UE sau din

bugetele administrate de aceasta ori în numele ei prev și ped de art 48 C.p. rap

la art 18/1 alin 1 din Lg 78/2000 cu aplic art 5 alin 1 C.p.-ambele cu aplic art 38

alin 2 C.p. și F____ L____ , fiul lui B_____ și M____, născut la 02.09.1961 în

_______________________, domiciliat în com Nucșoara, _________________,

jud Argeș, CNP xxxxxxxxxxxxx trimis în judecată prin rechizitoriul nr

151/P/2015 al D__, Serviciul T_________ Pitești din 12.12.2016 , pentru

săvârșirea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prev și ped de

art 322 alin 1 C.p. cu aplic art 5 alin 1 C.p., complicitate la infracțiunea folosirea

sau prezentarea cu rea credință de documente ori declarații false, inexacte sau

incomplete dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din

bugetul general al UE sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei,

prev și ped de art 48 C.p. rap la art 18/1 alin 1 din Lg 78/2000 cu aplic art 5 alin 1

C..p-ambele cu aplic art 38 alin 2 C.p, parte responsabilă civilmente fiind

OBȘTEA P______ , cu sediul în Nucșoara, jud Argeș, r___________ de

președinte B___ C______ - com. Nucșoara

_______________________________. 92 prin avocat M_____ Daic______,

persoană vătămată fiind M_________ A___________ ȘI D__________ R_____-

AGENȚIA DE PLĂȚI ȘI INTERVENȚIE PENTRU AGRICULTURĂ BUCUREȘTI , cu

sediul în București, str ______________ 17.

La apelul nominal făcut în ședința publică au lipsit părțile.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier ul de ședință, după care:

Dezbaterile de fond asupra cauzei de față au avut loc la data de 13.09.2018 și au

fost consemnate în încheierea de ședință de la acea dată care face parte

integrantă din prezenta sentință penală.

INSTANȚA

Asupra cauzei de față :

Prin rechizitoriul nr. 151/P/201 5 din data de 12.12.2016 intocmit de Parchetul de

pe langa ICCJ - D__ Serviciul T_________ P______, inregistrat pe rolul

instantei sub nr. XXXXXXXXXXXXX, s-a dispus trimiterea in judecata, in stare

de libertate a inculpatilor :

Balaianu N__ – cercetat sub aspectul savarsirii infractiunilor prev de art 47 Cod

pen rap la art 18/1 alin 1 din Legea 78/2000 cu aplicarea art 5 alin 1 cod penal si

art 35 alin 1 cod penal - 3 acte materiale ; art 322 alin 1 cod penal cu aplicarea

art 5 alin 1 cod penal, art 35 alin 1 Cod penal – 2 acte materiale, respectiv

actiunilor circumscrise contractului de comodat nr. 1006/25.05.2011 si

contractului de arenda nr. 2/13.03.2012 inregistrat la Consiliul Local Nucsoara

sub nr. 944/15.03.2012 ; art 48 Cod penal rap la art 321 cod penal cu aplicarea art

5 alin 1 Cod penal si art 35 alin 1 cod pen, totul cu aplicarea art 38 alin 2 cod

penal.

B_________ C_______ cercetat sub aspectul savarsirii infractiunilor prev de art

47 Cod penal rap la art 321 Cod penal cu aplicarea art 5 alin 1 Cod pen si art 35

alin 1 Cod penal – doua acte materiale; art 321 alin 1 Cod penal cu aplicarea art 5

alin 1 Cod penal si art 35 alin 1 cod penal- doua acte materiale; art 48 Cod penal

rap la art 18/1 alin 1 din Legea 78/2000 cu aplicarea art 5 alin 1 cod penal, totul cu

aplicarea art 38 alin 2 cod penal.

B_____ L_______ V_______ cercetata sub aspectul savarsirii infractiunilor prev

de art 322 alin 1 Cod penal cu aplicarea art 5 alin 1 Cod penal ; art 48 cod penal

rap la art 18/1 alin 1 din Legea 78/2000 cu aplicarea art 5 alin 1 cod penal, totul cu

aplicarea art 38 alin 2 Cod penal

F____ L____ cercetat sub aspectul savarsirii infractiunilor prev de art. 322 alin 1

Cod penal cu aplicarea art 5 alin 1 Cod penal, art 48 cod penal rap la art 18/1 alin

1 din Legea 78/2000 cu aplicarea art 5 alin 1 Cod penal, toate cu aplicarea art 38

alin 2 Cod penal.

In fapt, s-a retinut ca inculpatul Balaianu N__ l-a determinat pe inculpatul

D______ M____ ca, in calitate de presedinte al Obstii P______, sa declare

aspecte necorespunzatoare adevarului cu ocazia formularii cererilor de sprijin

financiar pe suprafata din campaniile 2011,2012, 2013 si sa foloseasca

documente false – contract de comodat, contract de arenda, adeverinte eliberate

de Primaria Nucsoara – care a avut ca urmare obtinerea ca sprijin financiar a

sumei de 989.089,09 lei din Fondul European de Garantare Agricola ,

sprijinindu-l totodata in preconstituirea documentelor necesare dovedirii

dreptului de utilizare a terenului in suprafata de 133 ha , prin demersurile

realizate pentru deschiderea pozitiei de rol a Obstii Scarisoara M___ a

contractului de comodat 1006/25.05.2011, pentru obtinerea adeverintei din anul

2011, pentru incheierea contractului de arenda si obtinerea adeverintei de la

Primaria Comunei Nucsoara pentru anul 2012, fapta ce intruneste elementele

constitutive ale instigarii la infractiunea de folosire sau prezentare cu rea

credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete daca fapta

are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii

Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei, in forma

continuata.

S-a aratat in cuprinsul actului de sesizare, ca acelasi inculpat a semnat

contractul de comodat nr.1006/25.05.2011 la rubrica corespunzatoare numelui

sotiei sale si a numitei M_________ E____, contract ce contine elemente

necorespunzatoare adevarului cu privire la transmiterea dreptului de folosinta

asupra terenului de 133 ha si la prezenta si semnarea de catre toate persoanele

care sunt mentionate in act si a determinat si pe celelalte persoane fizice sa

semneze acest contract , precum si pe inculpatii B_____ L_______ V_______ si

F____ L____ sa redacteze si sa semneze contractul de arenda 2/13.03.2012,

inregistrat la Consiliul Local Nucsoara sub nr. 944/15.03.2012 prin care s-a

atestat in mod nereal arendarea si predarea suprafetei de 133 ha, in conditiile in

care forma asociativa nu exista si nu avea patrimoniu, folosite ulterior pentru

efectuarea inregistrarilor in registrul agricol in scopul emiterii adeverintelor

doveditoare ale dreptului de utilizare a terenului pentru a fi folosite la APIA, cu

ocazia depunerii cererilor de sprijin pe suprafata, actiuni ce se circumscriu

infractunilor de fals in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuatadoua

acte materiale.

Inculpatului Balaianu N__ i se mai imputa ca a inlesnit si ajutat, prin depunerea

cererilor de deschidere a pozitiei de rol agricol a Obstii Scarisoara M___ si de

transfer a suprafetei de 133 ha catre Obstea P______, sustinuta de depunerea

documentelor anexate, respectiv statutului obstii in primul caz si contractul de

comodat ce contine elemente necorespunzatoare adevarului , in conditiile in

care Obstea Scarisoara M___ nu avea personalitate juridica sau patrimoniu, iar

cele 17 persoane nu detineau dreptul de proprietate asupra Muntelui Scarisoara

M___ , pe inculpatul Bervoianu C_______ , pentru ca acesta, in calitate de

primar al comunei Nucsoara, sa il determine pe agentul agricol C___ G_______

sa realizeze in data de 23.05.2011 mentiunile necorespunzatoare adevarului in

registrul agricol cu privire la Obstea Scarisoara M___ si la dreptul de

proprietate, iar la data de 25.05.2011 mentiunile necorespunzatoare adevarului

referitoare la cedarea folosintei terenului de 133 ha in favoarea Obstii P______,

fiind intrunite astfel conditiile complicitatii mijlocite in forma complicitatii la

instigare la fals intelectual in forma continuata – doua acte materiale.

Cu privire la inculpatul B_________ C_______ s-a retinut ca, in calitate de primar

al _______________________, l-a determiant pe agentul agricol C___ G_______

sa efectueze, in data de 23.05.2011, mentiunile necorespunzatoare adevarului din

registrul agricol cu privire la deschiderea pozitiei de rol agricol a Obstii

Scarisoara M___ , ca si unitate cu personalitate juridica si cu undrept de

proprietate asupra terenului in suprafata de 133 ha in Punctul Scarisoara M___,

respectiv la inscrierea mentiunilor corespunzatoare contractului de comodat

fals atestand la pozitia de rol a Obstii Scarisoara M___ transmiterea dreptului

de folosinta a terenului catre Obstea P______ , desi contractul de comodat era

incheiat de mai multe persoane fizice, la data de 25.05.2011, in conditiile in care

Obstea Scarisoara M___ nu avea personalitate juridica si nici patrimoniu , iar

propunerea de validare a obstii fusese respinsa de Comisia Judeteana de

aplicare a Legii 18/1991 Arges, fapta ce intruneste elementele constitutive ale

instigarii la fals intelectual in forma continuata prev de art 47 Cod penal rap la

art 321 Cod penal, cu aplicarea art 5 alin 1 Cod penal si art 35 alin 1 Cod pendoua

acte materiale.

S-a retinut ca inculpatul B_________ C_______ , in calitate de primar al

_____________________ adeverintele de rol cu nr. 1950/25.05.2011 si nr.

1056/22.03.2012, emise pentru Obstea P______, prin care s-a atestat utilizarea

suprafetei de 133 ha in M______ Scarisoara M___ de catre Obstea P______ in

baza unor documente false, respectiv contractul de comodat nr. 1006/25.05.2011

si contractul de arenda nr. 2/13.03.2012, in conditiile in care Obstea Scarisoara

M___ nu avea personalitate juridica si nici patrimoniu, iar asupra terenurilor

din M______ Scarisoara M___ nu se reconstituise dreptul de proprietate, in

vederea folosirii acestora pentru obtinerea sprijinului financiar pe suprafata,

activitate ce intruneste elementele constitutive ale infractiunii de fals

intelectual in forma continuata prev de art 321 alin 1 Cod penal cu aplicarea art 5

alin 1 Cod penal si art 35 alin 1 Cod penal – doua acte materiale.

De asemenea, se arata ca inculpatul B_________ C_______ , in calitate de primar

al _____________________ direct ( prin dispunerea efectuarii mentiunilor in

registrul agricol cu privire la deschiderea pozitiei de rol a Obstii Scarisoara

M___ si inregistrarea contractului de comodat cu incalcarea dispozitiilor legale

si pe baza unor documente false, in conditiile in care obstea nu avea

personalitate juridica si nici patrimoniu si nici nu se reconstituise dreptul de

proprietate pentru suprafata de 133 ha in M______ Scarisoara M___ , in scopul

obtinerii documentelor si adeverintelor privind utilizarea terenului in suprafata

de 133 ha), pe inculpatul D______ M____, pentru ca acesta sa declare aspecte

necorespunzatoare adevarului prin cererile de sprijin financiar si sa foloseasca,

in cadrul campaniei 2011 documente false la APIA, care a avut ca urmare

obtinerea de sprijin financiar a sumei de 312.257,10 lei din Fondul European de

Garantare Agricola, fapta ce intruneste elementele constitutive ale complicitatii

la infractiunea de folosire sau prezentare cu rea credinta de documente ori

declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe

nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele

administrate de aceasta ori in numele ei, prev de art 48 cod penal rap la art 18/1

alin 1 din Legea 78/2000 cu aplicarea art 5 alin 1 Cod penal.

Referitor la inculpata B_____ L_______ V_______, s-a retinut ca aceasta a

redactat si semnat contractul de arenda nr. 2/13.03.2012 la rubrica Arendator-

Obstea Scarisoara M___, in conditiile in care aceasta obste nu are personalitate

juridica si nici patrimoniu si nici nu se reconstituise dreptul de proprietate

asupra suprafetei de 133 ha in M______ Scarisoara M___, in scopul obtinerii de

fonduri europene, in vederea inregistrarii in evidentele Primariei Nucsoara si

folosirii acestuia la APIA pentru dovedirea dreptului de utilizare de catre Obstea

P______ pentru suprafata de 133 ha, teren in M______ Scarisoara M___.

Se arata ca aceeasi inculpata a dat ajutor direct ( prin redactarea si semnarea

contractului de arenda nr. 2/13.03.2012 la rubrica Arendator- Obstea Scarisoara

M___, in conditiile in care aceasta obste nu are personalitate juridica si nici

patrimoniu si nici nu se reconstituise dreptul de proprietate asupra suprafetei

de 133 ha in M______ Scarisoara M___), inculpatului D______ M____,

presedinte al Obstii P______, pentru ca acesta sa declare aspecte

necorespunzatoare adevarului si sa foloseasca documente false la APIA cu

ocazia formularii cererii de sprijin pe suprafata pentru campania 2012, avand ca

rezultat obtinerea pe nedrept a sumei de 324.754, 46 lei, activitate ce se

circumscrie elementului material al complicitatii la infractiunea de folosire sau

prezentare cu rea credinta de documente sau declaratii false, inexacte sau

incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din

bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta

ori in numele ei, prev de art 48 cod pen, rap la art 18/1 alin 1 din Legea 78/2000

cu aplicarea art 5 alin 1 cod penal.

In sarcina inculpatului F____ L____ s-a retinut ca a semnat contractul de

arenda nr. 2/13.03.2012 la rubrica Arendator- Obstea Scarisoara M___, in

conditiile in care aceasta obste nu avea personalitate juridica si nici patrimoniu

si nici nu se reconstituise dreptul de proprietate asupra suprafetei de 133 ha in

M______ Scarisoara M___ si nu avea calitatea de vicepresedinte , in scopul

obtinerii de fonduri europene , in vederea inregistrarii in evidentele Primariei

_________________________ acestuia la APIA pentru dovedirea dreptului de

utilizare de catre Obstea P______ pentru suprafata de 133 ha teren in M______

Scarisoara M___, activitate ce intruneste elementele constitutive ale

infractiunii de fals in inscrisuri sub semnatura privata prev de art 322 alin 1 Cod

pena cu apalicarea art 5 alin 1 Cod pen

De asemenea, se arata ca acelasi inculpat a dat ajutor direct (prin si semnarea

contractului de arenda nr. 2/13.03.2012 la rubrica Arendator- Obstea Scarisoara

mica, in conditiile in care aceasta obste nu are personalitate juridica si nici

patrimoniu si nici nu se reconstituise dreptul de proprietate asupra suprafetei

de 133 ha in M______ Scarisoara M___), inculpatului D______ M____,

presedinte al Obstii P______, pentru ca acesta sa declare aspecte

necorespunzatoare adevarului si sa foloseasca documente false la APIA cu

ocazia formularii cererii de sprijin pe suprafata pentru campania 2012, avand ca

rezultat obtinerea pe nedrept a sumei de 324.754, 46 lei, activitate ce se

circumscrie elementului material al complicitatii la infractiunea de folosire sau

prezentare cu rea credinta de documente sau declaratii false, inexacte sau

incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din

bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta

ori in numele ei, prev de art 48 cod pen, rap la art 18/1 alin 1 din Legea 78/2000

cu aplicarea art 5 alin 1 cod pen.

Trecand la detalierea situatiei de fapt, in considerentele rechizitoriului se retin

urmatoarele:

Prin actul de vânzare transcris în Registrul de transcripțiuni de la grefa

Tribunalului Muscel S.I-a, sub nr. 1423/25.08.1943, numita F______ L____

C______ P_________ C_______, văduvă de război din Câmpulung Muscel, a

vândut locuitorilor: V_______ Gh. C_______, C______ P____ I. M_________,

M____ I. M_________, E____ N. Mari_____, N______ Gh. Mari_____, I____

P____ cu moștenitor A_____ P____, D____ I. B___, F________ M. M____, E____

Gh. B___, P____ I.T.T. B___, E________ I.T. B___, I_____ P. B___, I__ T. R____,

M________ I. Al. C____, M____ D. S_____, M____ M. S_____, V_____ Gh.

B_______, E________ V. B_______, P____ N. P____, A__ P. P____, G______

C_______, M____ Gh. C_______, G_______ P____, I____ G. P____, V_____ P____,

E________ V. P____, toți din _______________________________ Scărișoara

M___ în suprafață de 133 ha compus din gol, jghiaburi și jip, cumpărătorii

urmând a-l stăpâni ca persoane fizice, în devălmășie, fără să fie constituiți în

vreo obște.

Ulterior, prin petiția înregistrată sub nr. 1299/07.05.1946 la Judecătoria de P___

Rurală din Domnești, județul Muscel, mai mulți locuitori din

_____________________________ și cei menționați în actul de vânzare nr.

1423/25.08.1943, care invocau drepturi atât în muntele Scărișoara M___, cât și în

muntele P______, au solicitat, printre altele, judecătoriei să li se ia în cercetare

drepturile pe care le au în muntele Scărișoara M___ și de a fi constituiți în obște

în conformitate cu dispozițiile art. 29 din Codul Silvic în vigoare la acea dată, în

susținerea cererii, petenții prezentând actul de vânzare anterior menționat.

Prin Deciziunea nr. 1 din data de 09.06.1946, emisă de judecătorul șef din cadrul

Judecătoriei de P___ Rurală Domnești în dosarul nr. 661/1946, întreaga

proprietate devălmașă din muntele Scărișoara M___ în suprafață de 133 ha s-a

împărțit ,,moșnenilor din tabelele alcătuite, care fac parte din prezenta

deciziune”, respectiv s-a stabilit cota parte cuvenită fiecărui proprietar

devălmaș.

Prin Legea nr. 247/2005, respectiv Titlul VI, art. I pct. 31, au fost modificate

dispozițiile art. 29 din Legea nr. 1/2000, în sensul că persoanele îndreptățite se

vor reorganiza, în baza acestei legi, în formele asociative inițiale, iar în termen

de 90 de zile de la data intrării în vigoare a Legii nr. 247/2005 un comitet ad-hoc

va solicita judecătoriei în a cărei rază teritorială sunt situate terenurile

recunoașterea formelor asociative de administrare și de exploatare a terenurilor

forestiere. Comitetul ad-hoc va prezenta judecătoriei, o dată cu cererea, un

statut în formă autentică sau certificată de avocat, în care se vor stabili

structura acestora, organele de conducere, modul de administrare a terenurilor

forestiere, în condițiile legii, drepturile și obligațiile membrilor, răspunderi,

sancțiuni, modul de dizolvare, precum și alte prevederi specifice. Prin hotărâre

judecătorească formele asociative de administrare în comun, constituite în

condițiile și cu respectarea regimului silvic prevăzut de lege, redobândesc

calitatea de persoană juridică. Hotărârea judecătorească va fi înscrisă într-un

registru special ținut de judecătorie.

Potrivit dispozițiilor art. 5 alin. 1 din O.G. nr. 26/2000, asociația dobândește

personalitate juridică prin înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat

la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție teritorială își are sediul.

De asemenea, dispozițiilor art. 3 alin. 2 din Legea nr. 1/2000, pentru terenurile

proprietarilor deposedați, persoane fizice, pe care se află pășuni și fânețe,

reconstituirea se face pentru diferența dintre suprafața de 50 ha de familie și

cea adusă în cooperativa agricolă de producție sau preluată prin acte normative

speciale ori prin orice alt mod de membrii cooperatori sau de la orice altă

persoană fizică deposedată, dar nu mai mult de 100 ha de proprietar deposedat.

După apariția Legii nr. 247/2005, în intervalul 15.09.2005 – 22.09.2005, un număr

de 13 persoane fizice, respectiv Mari_____ V_______, L______ E____,

M_________ E____, M______ M____, B___ T___, B___ P. I__, S_____ A______,

D_________ V_____, C_______ Gr. V_____, C______ C________ C_____,

O______ M____, L_________ E____ și B_______ M____ (ultimii doi depunând o

cerere unică) au depus, fiecare în parte, la Comisia Locală de fond funciar

Nucșoara cereri de reconstituire a dreptului de proprietate în muntele

Scărișoara M___, corespunzător cotelor indivize ce li se cuvenea fiecăruia în

parte din suprafața totală de 133 ha. De asemenea, în data de 22.09.2005, o

cerere similară a fost depusă și de către ,,Forma Asociativă Indiviziune

Scărișoara M___”, r___________ de inculpata B_____ L_______-V_______, prin

care s-a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru întreaga

suprafață de 133 ha în muntele Scărișoara M___ aflat pe raza administrativteritorială

a comunei Nucșoara, județul Argeș.

Propunerile Comisiei Locale de fond funciar Nucșoara privind validarea

dreptului de proprietate al Obștii Scărișoara M___ – Anexa nr. 39 la regulament,

au fost înaintate Comisiei Județene de Fond Funciar Argeș, care prin Hotărârea

nr. 214/19.04.2007, a respins aceste propuneri.

Ulterior, ca urmare a unei solicitări scrise formulată de inculpatul B_______

N__, în calitate de reprezentant al Obștii Scărișoara M___, Primăria comunei

Nucșoara, județul Argeș, prin adresa nr. 1319/13.04.2011, redactată de către

suspectul C___ G_______ și semnată de inculpatul B_________ C_______ -

primar al comunei Nucșoara, a comunicat inculpatului B_______ N__ faptul că

prin Hotărârea nr. 214/19.04.2007 a Comisiei Județene de fond funciar Argeș, a

fost respinsă propunerea Comisiei Locale de fond funciar Nucșoara cu privire la

validarea Obștii Scărișoara M___ – Anexa nr. 39 la regulament, anexă ce

cuprindea un număr de 27 de autori cu drept de proprietate conform actului de

vânzare-cumpărare din 25.08.1943 transcris sub nr. 1423 din data de 25.08.1943.

De asemenea, Primăria Nucșoara a mai comunicat inculpatului B_______ N__,

prin aceeași adresă, că pentru 10 autori din cei 27, nu au fost depuse cereri de

retrocedare a dreptului de proprietate, fapt ce a fost finalizat cu invalidarea

Obștii Scărișoara M___, iar pentru cei 17 autori s-au depus acte în vederea

reconstituirii dreptului de proprietate pentru o suprafață de 89,74 ha pășune din

suprafața totală de 133 ha pășune care face obiectul contractului de vânzarecumpărare

din 25.08.1943 transcris sub nr. 1423 din data de 25.08.1943. Tot prin

aceeași adresă, s-a mai comunicat inculpatului B_______ N__ că la data

respectivă Obștea Scărișoara M___ nu avea personalitate juridică.

Cu toate acestea și ținând cont de faptul că prin actul de vânzare transcris în

Registrul de transcripțiuni de la grefa Tribunalului Muscel S.I-a, sub nr.

1423/25.08.1943, muntele Scărișoara M___, în suprafață de 133 ha compus din

gol, jghiaburi și jip, fusese cumpărat de mai mulți locuitori din

___________________________ să-l stăpânească ca persoane fizice, în

devălmășie, fără să fie constituiți în vreo obște, la data de 12.04.2011, prin

cererea adresată Judecătoriei Curtea de Argeș, inculpații B_______ N__ și

F____ L____, având cunoștință de cele menționate anterior, au solicitat

instanței de judecată acordarea personalității juridice a Obștii Scărișoara M___

și înregistrarea acesteia în registrul asociațiilor și fundațiilor, prezentând

anexat cererii, printre altele, procesul verbal de constituire a obștii din data de

06.04.2011, statutul obștii, cererea nr. 1/12.04.2011 adresată Primăriei comunei

Nucșoara și adresa 1319/13.04.2011 a Primăriei comunei Nucșoara.

Potrivit procesului verbal datat 06.04.2011, în forma prezentată inițial instanței

de judecată la depunerea cererii, a fost ales consiliul de conducere al obștii,

printre aceștia fiind inculpații BALAIANU N__ și F____ L____. În conținutul

procesului-verbal sunt nominalizate numai opt persoane care ar fi participat la

ședința respectivă, însă acesta nu conține nicio semnătură a persoanelor

participante, cu excepția celei a inculpatului B_______ N__, în calitate

de ,,P_________ adunare”, cu toate că se menționează că la ședință ar fi

participat un număr de 13 persoane. La termenul de judecată din data de

18.04.2011, instanța de judecată a admis cererea formulată de inculpatul

B_______ N__ prin care a solicitat termen pentru depunerea unei completări la

procesul verbal din data de 06.04.2011 din care să rezulte componența

comitetului ad-hoc. Astfel, inculpatul B_______ N__ a depus un nou procesverbal

datat 06.04.2011, care conține mențiuni suplimentare față de cel

prezentat inițial, precum și semnăturile persoanelor care ar fi participat la

ședință, încercând practic să dea aparența de legalitate a ședinței din data de

06.04.2011.

În forma prezentată pe parcursul cercetării judecătorești a procesului verbal

datat 06.04.2011, inculpatul BĂLAIANU N__ a fost ales președinte, inculpatul

F____ L____, membru în Consiliul de administrație al obștii, iar inculpata

B_____ L_______-V_______ membru în comisia de cenzori.

În statutul obștii autentificat sub nr. 463/08.04.2011 la BNP S_____

A______-M____ din ______________________________, s-a menționat printre

altele, faptul că patrimoniul Obștii ,,Scărișoara M___” este constituit din

muntele Scărișoara M___ în suprafață de 133 ha, compus din gol alpin, jgheaburi

și jep, deși propunerea de reconstituire a dreptului de proprietate din muntele

Scărișoara M___ fusese respinsă de Comisia Județeană de fond funciar Argeș,

suprafața de 133 ha teren din muntele Scărișoara M___ rămânând în continuare

la dispoziția Comisiei Locale de fond funciar Nucșoara.

Prin sentința civilă 556/02.05.2011, Judecătoria Curtea de Argeș a respins

cererea formulată de Obștea Scărișoara M___ privind acordarea personalității

juridice și înregistrarea acesteia în Registrul asociațiilor și fundațiilor.

Împotriva sentinței pronunțată de Judecătoria Curtea de Argeș a formulat

recurs inculpatul B_______ N__, în calitate de reprezentant al Obștii Scărișoara

M___, iar prin decizia civilă 120/18.01.2012, Tribunalul Argeș a constatat nul

recursul, motiv pentru care Obștea Scărișoara M___ nu a dobândit personalitate

juridică și implicit nu a fost înregistrată în Registrul asociațiilor și fundațiilor

de la Judecătoria Curtea de Argeș.

Cu toate acestea, în condițiile în care Obștea Scărișoara M___ nu dobândise

personalitate juridică și nu i se reconstituise vreun drept de proprietate în

muntele Scărișoara M___, la data de 23.05.2011, prin cererea formulată de

inculpatul B_______ N__, în calitate de reprezentant al Obștii Scărișoara M___,

s-a solicitat Primăriei comunei Nucșoara deschiderea unei poziții de rol pentru

Obștea Scărișoara M___ și eliberarea unei adeverințe pentru APIA pe numele

obștii, arătând că suprafața obștii de 133 ha nu este inclusă în domeniul public

al comunei.

Este de menționat că toate aceste demersuri, respectiv de constituire a Obștii

Scărișoara M___ și de deschiderea poziției de rol agricol au fost realizate în

scopul creării unei aparențe de legalitate cu privire la dobândirea dreptului de

proprietate a obștii Scărișoara M___ asupra terenului în suprafață de 133 ha din

muntele cu același nume, aflat pe raza administrativ-teritorială a comunei

Nucșoara, județul Argeș.

Ulterior, deși chiar unitatea administrativ teritorială comunicase faptul că

Obștea Scărișoara M___ nu are personalitate juridică și nu i s-a reconstituit

dreptul de proprietate pentru suprafața de 133 ha, în baza cererii formulate de

inculpatul B_______ N__, la data de 23.05.2011, înregistrată la Primăria comunei

Nucșoara sub nr. 1892, inculpatul B_________ C_______, primar al localității

Nucșoara, județul Argeș, a dispus efectuarea unor mențiuni false în registrul

agricol al comunei Nucșoara, județul Argeș, respectiv deschiderea poziției de rol

agricol pentru Obștea Scărișoara M___. Astfel, inculpatul B_________

C_______ a rezolutat cererea inculpatului B_______ N__, în mod favorabil,

făcând următoarele mențiuni olografe:,, De acord cu deschiderea poziției de rol

și înregistrați în contabilitate ”. În baza dispoziției inculpatului B_________

C_______ a fost deschisă poziția de rol pentru Obștea Scărișoara M___ în

registrul agricol al comunei Nucșoara, volumul 38, tip 3, poziția 6, fiind

menționată ,, Unitatea cu personalitate juridică Obștea Scărișoara M___ ”, fără

însă să fie menționat codul de identificare fiscală așa cum prevăd dispozițiile

art. 6 alin. (5) din O.G. nr. 28/2008, întrucât obștii nu-i fusese atribuit un astfel de

cod în condițiile în care nu dobândise personalitate juridică, precum și

suprafața de 133 ha aflată în proprietate, mențiunile fiind efectuate de către

suspectul C___ G_______, agent agricol în cadrul Primăriei comunei Nucșoara,

județul Argeș și membru în Comisia locală de aplicare a Legii 18/1991, declarant

fiind inculpatul B_______ N__.

Conform art. 3 alin. (1) din O.G. nr. 28/2008, privind registrul agricol ,,Registrul

agricol constituie documentul oficial de evidență primară unitară, în care se

înscriu date cu privire la gospodăriile populației și la societățile/asociațiile

agricole, precum și la orice alte persoane fizice și/sau juridice care au teren în

proprietate/folosință și/sau animale și anume:

a) capul gospodăriei și membrii acesteia, după caz; reprezentantul legal al

societății/asociației agricole sau al persoanei juridice care are teren în

proprietate/folosință”.

De asemenea, potrivit dispozițiilor art.5 alin. (2) din același ac t normativ ,,În

registrul agricol se înscriu gospodăriile populației, cu tot terenul în proprietate

și cel pe care îl utilizează în arendă, în parte, în asociere sau sub alte forme,

după caz, clădirile cu destinația de locuință și construcțiile-anexe, animalele pe

care le dețin pe raza unei localități, indiferent de domiciliul proprietarului.”

Totodată, potrivit dispozițiilor art.6 alin. (1) din O.G. nr. 28/2008 ,,Primarii

comunelor, orașelor, municipiilor și ai sectoarelor municipiului București iau

măsuri pentru întocmirea și ținerea la zi a registrului agricol, pe suport hârtie și

în format electronic, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe, pentru

asigurarea împotriva degradării, distrugerii sau sustragerii acestuia, precum și

pentru furniza rea datelor din registru, cu respectarea prevederilor legale”.

Cu privire la respectarea prevederilor legale cu privire la întocmirea și ținerea

evidenței registrului agricol, legea impune responsabilități în sarcina primarilor

și secretarilor comunelor, orașelor și municipiilor, conform dispozițiilor art. 7

alin. 1 din O.G. nr. 28/2008.

Datele înscrise în registrul agricol, în cazul unei persoane juridice, au la bază

declarațiile date de reprezentantul legal, însoțite de documente (art. 8 alin. 1 din

O.G. nr. 28/2008), ori în cazul deschiderii poziției de rol agricol pentru Obștea

Scărișoara M___, persoana menționată ca reprezentant legal, respectiv

inculpatul B_______ N__, nu a depus niciun fel de documente doveditoare cu

privire la existența în condițiile legii a Obștii Scărișoara M___ – entitate cu

personalitate juridică și întinderea patrimoniului acesteia, pentru că de fapt,

entitatea Obștea Scărișoara M___ nu exista și nu dobândise personalitate

juridică în condițiile legii și nu deținea patrimoniu sau acte de proprietate cu

privire la suprafața de 133 ha teren din muntele Scărișoara M___ în baza cărora

să solicite deschiderea poziției de rol agricol.

Astfel, în raport cu cele menționate anterior, se arata că mențiunile privind

deschiderea poziției de rol agricol pentru Obștea Scărișoara M___ sunt false,

scopul acestora fiind de creare a unei aparențe de legalitate cu privire la

dobândirea dreptului de proprietate al obștii asupra suprafeței de 133 ha teren în

muntele Scărișoara M___.

Se sustine ca împrejurările concrete, faptice, în care au fost efectuate

mențiunile în Registrul agricol de la Primăria comunei Nucșoara, județul Argeș,

reies din declaratia data de suspectul C___ G_______

În realizarea scopului urmărit și menționat încă din cererea din data de

23.05.2011, respectiv al obținerii de fonduri europene cu încălcarea dispozițiilor

legale, inculpații B_______ N__ și F____ L____ s-au deplasat la APIA, dar,

neavând personalitate juridică, Obștea Scărișoara M___ nu îndeplinea condițiile

legale pentru solicitarea și obținerea sprijinului financiar pe suprafață, aceste

aspecte fiind confirmate chiar de către inculpatul B_______ N__ cu ocazia

audierii în calitate de suspect si confirmate prin declarația martorului M____

N______.

D____ urmare, la inițiativa inculpatului B_______ N__, vicepreședinte și

contabil în cadrul Obștii P______, a fost identificată o modalitate prin care, cu

încălcarea dispozițiilor legale, pentru terenurile din muntele Scărișoara M___

să fie obținute fonduri europene în baza unor înscrisuri care doar în mod

aparent să demonstreze dreptul de utilizare al Obștii P______, entitate cu

personalitate juridică, asupra terenului în suprafață de 133 ha situat în muntele

Scărișoara M___, în realitate aceste înscrisuri fiind false, așa cum se va arăta în

continuare.

Astfel, la data de 25.05.2011, ca urmare a unei cereri depuse de inculpatul

D______ M____, notarul public S_____ A______-M____ cu sediul în localitatea

Domnești, județul Argeș, a emis încheierea de dată certă nr. 1006 pentru

contractul de comodat, prin care un număr de 17 persoane (B_____ L_______

V_______, Bondac M________, B_______ V______, M_________ E____,

S________ I__, J_______ Adreeana, S______ P____, M____ A_____, B___ G____,

B___ L____, A_____ L____ M____, D_________ V_____, L_________ I__,

C_______ I__ S______, C______ A________ D____, F____ L____ și B___

A______) și-au exprimat acordul privind transmiterea dreptului de folosință

gratuită în favoarea Obștii P______ - Nucșoara, r___________ de președintele

D______ M____, a supra ,,terenului pășune extravilan în suprafață totală de

1.330.000 mp situat în ___________________________________ M___, județul

Argeș”. Cu prilejul depunerii cererii au fost depuse și fotocopiile actelor de

identitate ale persoanelor menționate în contractul de comodat, cu toate că o

parte dintre acestea nu erau prezente, însă figurau că ar fi semnat contractul, iar

notarului public nu i-a fost prezentată nicio procură în acest sens.

Contractul de comodat nr. 1006/25.05.2011 a fost încheiat de un număr de 17

persoane fizice care au cedat, în favoarea Obștii P______, dreptul de folosință

gratuită a întregii suprafețe de pășune din muntele Scărișoara M___, nefiind

făcută nicio referire la Obștea Scărișoara M___. Așa cum s-a menționat anterior,

prin Hotărârea nr. 214/19.04.2007, Comisia Județeană de fond funciar Argeș, a

respins propunerea Comisiei Locale de fond funciar Nucșoara cu privire la

validarea Obștii Scărișoara M___ – Anexa nr. 39 la regulament, motiv pentru

care celor 17 persoane fizice menționate anterior nu li s-a reconstituit dreptul

de proprietate în muntele Scărișoara M___, nefiind puse în posesie și implicit

nu a fost emis niciun titlu de proprietate pentru muntele Scărișoara M___.

Din actele de urmărire penală efectuate în cauză a rezultat că mențiunile din

contractul de comodat nr. 1006/25.05.2011 sunt false, întrucât inculpații B_____

L_______-V_______ și F____ L____, alături de numiții Bondac M________,

B_______ V______, M_________ E____, S________ I__, J_______ Adreeana,

S______ P____, M____ A_____, B___ G____, B___ L____, A_____ L____ M____,

D_________ V_____, L_________ I__, C_______ I__ S______, C______

A________ D____, și B___ A______ , nu puteau ceda dreptul de folosință asupra

muntelui Scărișoara M___ în favoarea Obștii P______, deoarece nu erau

proprietarii acestui teren și oricum suprafața de 133 ha era în proprietatea a 27

de persoane fizice, astfel că cele 17 persoane fizice nu erau proprietare pe

întreaga suprafață de teren obiect al contractului. Printre alții, contractul de

comodat a fost semnat de inculpatul B_______ N__ la rubrica corespunzătoare

B_______ V______ (soția sa) și M_________ E____, de inculpatul F____ L____,

corespunzător numelui său, precum și de inculpata B_____ L_______-V_______

la rubricile corespunzătoare numelui său și sorei sale Bondac M________.

Actele de urmărire penală efectuate în cauză au relevat și împrejurarea potrivit

căreia o parte din persoanele fizice ce apar menționate în cuprinsul

contractului de comodat nu au fost prezente în fața notarului public pentru

semnarea contractului, astfel că acest înscris conține elemente

necorespunzătoare adevărului și din această perspectivă.

Astfel, cu prilejul actelor de urmărire penală efectuate în cauză, martorii A_____

L____ M____, C______ A________ D____, B___ G____ și B___ L____ au declarat

că nu s-au deplasat la sediul B.N.P. ,,S_____ A______ M____” - Domnești, județul

Argeș, semnăturile corespunzătoare numelor lor de la rubrica ,,Comodanți” din

contractul de comodat nr. 1006/25.05.2011 nu le aparține și nu știu cine anume

le-a executat, cu mențiunea că nu au împuternicit alte persoane să îi reprezinte.

Totodată, din actele de urmărire penală efectuate în cauză a rezultat că

inculpata B_____ L_______-V_______ a semnat contractul de comodat nr.

1006/25.05.2011 la rubrica corespunzătoare surorii sale BONDAC M________,

fără să fie mandatată în acest sens, iar inculpatul B_______ N__ a semnat

contractul la rubrica corespunzătoare soției sale, B_______ V______, precum și

la rubrica corespunzătoare numitei M_________ E____, fără să prezinte vreo

procură în acest sens.

Inclusiv inculpata B_____ L_______-V_______ a confirmat, cu ocazia audierii

în cursul urmăririi penale, că OBȘTEA SCĂRIȘOARA M___ nu a existat și nu a

funcționat niciodată, declarând că a semnat contractul de comodat nr.

1006/25.05.2011 și la rubrica surorii sale BONDAC M________, fără însă să dețină

vreo procură din partea acesteia, iar inculpatul B_______ N__ a precizat că a

semnat contractul la rubricile corespunzătoare numitelor B_______ V______ și

M_________ E____.

De asemenea, martorii L_________ I__, S________ I__, D_________ V_____,

B___ A______, B___ G___ și C_______ I__ S______, raportat la împrejurările

încheierii contractului de comodat, au declarat că inculpatul B_______ N__ le-a

spus că va fi încheiat un contract prin care pășunea din muntele Scărișoara

M___ va fi alipită la cea din muntele P______, întrucât OBȘTEA SCĂRIȘOARA

M___ este proprietara de drept a pășunii din muntele Scărișoara M___, iar prin

redactarea contractului la notariat au fost convinși că totul este legal.

Urmare încheierii acestui contract de comodat, în realizarea scopului urmărit și

declarat al obținerii de fonduri europene, prin cererea formulată de inculpatul

B_______ N__, înregistrată la Primăria Nucșoara sub nr. 1949/25.05.2011,

susnumitul a solicitat transferul suprafeței de la Obștea Scărișoara M___ la

Obștea P______. Cererea a fost aprobată favorabil de inculpatul B_________

C_______ prin înscrierea mențiunilor olografe ,, De acord cu transferul

suprafeței la Obște a P______ ”, dispunând totodată efectuarea mențiunilor

corespunzătoare în registrul agricol și eliberarea adeverinței de rol agricol în

favoarea Obștii P______ raportat la aceste noi mențiuni. Mențiunile din

registrul agricol aferente poziției de rol al Obștii Scărișoara M___ sunt

necorespunzătoare realității întrucât prin acestea se atestă, contrar realității

faptice și de drept, încheierea contractului de comodat privind folosința

terenului în suprafață de 133 ha între Obștea Scărișoara M___ și Obștea

P______. În mod corespunzător, la data de 25.05.2011, în aceleași împrejurări

suspectul C___ G_______ a realizat mențiunile privind utilizarea suprafeței de

133 ha pășune în punctul Scărișoara M___ în baza contractului de comodat în

registrul agricol aferent poziției de rol al Obștii P______, volumul 27, poziția 7.

În legătură cu mențiunile legate de transferul suprafeței de 133 ha pășune de la

Obștea Scărișoara M___ la Obștea P______, s-au apreciat ca fiind relevante

declaratiile martorului M____ N______ si a le suspectul C___ G_______

În baza noilor mențiuni necorespunzătoare realității din registrul agricol al

comunei Nucșoara, județul Argeș, referitoare la încheierea contractului de

comodat, inculpatul B_________ C_______ a dispus eliberarea unei adeverințe

de rol agricol pentru Obștea P______. Astfel, a fost emisă adeverința nr.

1950/25.05.2011 completată de suspectul C___ G_______, semnată de acesta și

de inculpatul B_________ C_______ – primar al comunei Nucșoara, înscris care

conține mențiuni false, adeverința fiind întocmită pe baza contractului de

comodat ce conține date necorespunzătoare realității și a mențiunilor false din

registrul agricol.

Anterior, respectiv la data de 04.04.2011, inculpatul D______ M____, în calitate

de reprezentant la Obștii P______, a depus la APIA Argeș cererea unică de plată

pe suprafață aferentă campaniei 2011, solicitând sprijin pentru suprafața de 122

ha, teren aflat în proprietatea Obștii P______. Ulterior, respectiv la data de

26.05.2011, în baza contractului de comodat nr. 1006/25.05.2011 și a adeverinței

de rol nr. 1950/25.05.2011, inculpatul D______ M____ a schimbat declarația de

suprafață pe anul 2011, incluzând și suprafața de 133 ha din muntele Scărișoara

M___, așa cum rezultă din formularul M1 Schimbarea declarației pe suprafață

2011 înregistrat sub nr. 538/26.05.2011 la A.P.I.A. Argeș, anexând cele două

înscrisuri cu mențiuni false indicate anterior, precum și declarația III 2 - Măsuri

de agromediu.

Astfel, în baza documentelor false (contract de comodat nr. 1006/25.05.2011 și

adeverință de rol nr. 1950/25.05.2011) prezentate la APIA Argeș de inculpatul

D______ M____, în calitate de președinte al Obștii P______, determinat și ajutat

de inculpatul B_______ N__, cu complicitatea inculpatului B_________

C_______, Obștea P______ a solicitat și obținut sprijin în cadrul schemei de

plată unică pe suprafață – SAPS, pentru zona montană defavorizată – ZMD și

plăți de agromediu – Pachetul 1 (pajiști cu înaltă valoare naturală) și plăți

pentru agromediu – Pachetul 2 (practici agricole tradiționale) în campania 2011,

în sumă totală de 312.257,10 lei .

Intrucat pentru obtinerea fondurilor europene in campania 2012 si pentru

terenul de 133 ha din M______ Scarisoara M___ nu mai era suficienta calitatea

de locator al terenului, era necesara incheierea unui contract de arenda, prin

care sa se dovedeasca calitatea de arendas a utilizatorului- Obstea P______.

La data de 15.03.2012 la Consiliul Local Nucșoara, județul Argeș, a fost înregistrat

sub nr. 944, contractul de arendă nr. 2/13. 03.2012, încheiat între Forma

Asociativă Scărișoara M___ , r___________, conform mențiunilor din contract,

prin membrii Consiliului de administrație B_______ N__ – președinte, F____

L____ – vicepreședinte și B___ C______ I__ – secretar, în calitate de arendator,

cu Obștea P______, în calitate de arendaș, r___________ de D______ M____ –

președinte și M____ N______ – casier. Obiectul contractului îl constituie

arendarea terenului în suprafață de 133 ha, pășune alpină în muntele Scărișoara

M___, nivelul arendei fiind de 1.000 lei/an, contractul fiind încheiat pe o durată

de 5 ani.

Din actele de urmărire penală efectuate în cauză a rezultat că inculpatul

B_______ N__ a determinat-o pe inculpata B_____ L_______-V_______ să

redacteze contractul de arendă, cerându-i să semneze contractul în numele său,

după ce în prealabil îi comunicase că noul contract este cerut de reprezentanții

APIA, indicându-i numele membrilor consiliului de administrație ai Formei

Asociative Scărișoara M___ pe care să-i menționeze în contract, respectiv

F____ L____ – vicepreședinte și BELUL C______ I__ - secretar. Contractul de

arendă a fost semnat de inculpatul D______ M____ și martorul M____ N______,

în calitate de reprezentanți ai Obștii P______. De asemenea, inculpații B_____

L_______-V_______, F____ L____ și martorul B___ C______-I__ au semnat

contractul de arendă la solicitarea suspectului B_______ N__, la rubricile

corespunzătoare reprezentanților „Arendator - Obștea Scărișoara M___” .

Contractul de arendă nr. 2/13.03.2012, înregistrat la Consiliul Local Nucșoara sub

nr. 944/15.03.2012, conține mențiuni false în ceea ce privește existența Formei

Asociative Scărișoara M___/Obștea Scărișoara M___, patrimoniului acesteia,

respectiv suprafața de 133 ha pășuni alpine din muntele Scărișoara M___, și, pe

cale de consecință cu privire la însăși obiectul contractului, din considerentele

pe care le-am expus anterior.

De asemenea, caracterul fictiv al contractului de arendă nr. 2/13.03.2012 rezultă

și din aceea că, deși în conținutul său s-a stipulat prețul arendei de 1.000 lei/an,

în realitate nu au fost efectuate niciun fel de plăți de Obștea P______ către

Forma Asociativă Scărișoara M___/Obștea Scărișoara M___ , cu titlul de plată a

arendei, nefiind înregistrat un astfel de înscris în evidența financiar-contabilă a

Obștii P______, iar numita C_______ M_______, președinte al obștii în prezent,

a precizat că nu deține niciun document în acest sens.

Totodată, ca urmare a înregistrării fictive a Obștii Scărișoara M___ în registrul

agricol al comunei Nucșoara, în contractul de arendă nr. 2/13.03.2012, la art. 2,

este inserată mențiunea falsă, conform căreia Forma Asociativă Scărișoara

M___ ar fi titulară a dreptului de proprietate în muntele Scărișoara M___.

La data de 20.03.2012, în registrul agricol al unității administrativ-teritoriale

Nucșoara, la poziția de rol agricol a Obștii Scărișoara M___, au fost efectuate

mențiunile corespunzătoare privind încheierea contractului de arendă nr.

2/13.03.2012. În mod similar și la poziția de rol agricol a Obștii P______, tot în

data de 20.03.2012, suspectul C___ G_______ a realizat mențiunile privind

contractul de arendă pentru suprafața de 133 ha din muntele Scărișoara M___.

Ulterior, respectiv la data de 22.03.2012, suspectul C___ G_______ a redactat

adeverința nr. 1056, semnată atât de el, cât și de inculpatul B_________

C_______, din care rezultă că Obștea P______ a primit în arendă suprafața de

133 ha teren, adeverință care conține mențiuni false, deoarece susnumiții

cunoșteau situația juridică a muntelui Scărișoara M___, precum și faptul că

Obștea Scărișoara M___ nu are personalitate juridică, adeverința fiind întocmită

pe baza documentelor false, contractul de arendă și a mențiunilor

necorespunzătoare adevărului din registrul agricol.

În baza documentelor false (contract de arendă nr. 2/13.03.2012, înregistrat la

Consiliul Local Nucșoara sub nr. 944/15.03.2012 și adeverință de rol nr.

1056/22.03.2012) prezentate și folosite la APIA Argeș de inculpatul D______

M____, în calitate de președinte al Obștii P______, determinat și ajutat fiind de

inculpatul B_______ N__, cu complicitatea inculpaților B_____

L_______-V_______ și F____ L____, cu ocazia depunerii în anul 2012 a unei alte

cereri unice de plată pe suprafață înregistrată la A.P.I.A. Argeș sub nr. AG –

9225/23.03.2012 privind suprafața agricolă totală utilizată de 210,66 hectare,

inclusiv pentru suprafața din M______ Scărișoara M___, însoțită de înscrisurile

doveditoare ale dreptului de utilizare false indicate anterior, Obștea P______ a

fost autorizată la plată în cadrul acelorași scheme de plată ca în anul 2011, cu

sumă totală de 324.754,46 lei.

Și în anul 2013, în baza contractului de arendă nr. 2/13.03.2012, înregistrat la

Consiliul Local Nucșoara sub nr. 944/15.03.2012, inculpatul D______ M____, în

calitate de președinte al Obștii P______, determinat de inculpatul B_______

N__, a prezentat și folosit la APIA Argeș același contract de arendă cu prilejul

depunerii cererii unice de plată pe suprafață pentru campania 2013, înregistrată

la A.P.I.A. Argeș sub nr. AG – 8908/27.03.2014 pentru suprafața totală agricolă

utilizată de 208,75 hectare, precum și adeverința de rol cu nr. 1061/25.03.2013,

redactată de inspector asistent S____ M____ și semnată de martorii C_______

I__ și G_______ P____-C_______, Obștea P______ fiind ulterior autorizată la

plată în cadrul acelorași scheme de plată ca în anii anteriori, cu sumă totală de

352.086,53 lei .

În legătură cu împrejurările redactării și semnării adeverinței de rol cu nr.

1061/25.03.2013, se arata ca martorii C_______ I__, primar al localității

Nucșoara, începând cu luna iunie 2012, și G_______ P____-C_______, secretar

în cadrul Primăriei Nucșoara, nu au făcut altceva decât să confirme existența

mențiunilor din Registrul agricol cu privire la suprafața de 133 ha pășune

arendată de Obștea Scărișoara M___ către Obștea P______, fără să aibă

cunoștință de împrejurările concrete în care aceste mențiuni false au fost

realizate.

La data de 17.10.2013, Comisia Locală de fond funciar Nucșoara, județul Argeș a

adoptat Hotărârea nr. 1/2013, prin care a aprobat situația suprafețelor de teren

necesar în vederea finalizării procesului de reconstituire a dreptului de

proprietate la nivelul localității Nucșoara în suprafață totală de 282,5 ha, din

care 262,2 ha teren agricol și 20 ha teren forestier, în suprafața de teren agricol

fiind inclusă și pășunea în suprafață de 133 ha din muntele Scărișoara M___,

conform Anexei nr. 1 de la respectiva hotărâre. Cu adresa nr. 3854 din data de

30.10.2013, hotărârea Comisiei Locale de fond funciar Nucșoara, județul Argeș, cu

nr. 1/17.10.2013, a fost înaintată Comisiei Județene de fond funciar Argeș.

Astfel, raportat la cele expuse anterior, terenul în suprafață de 133 ha din

muntele Scărișoara M___ nu putea face obiectul unor acte de administrare sau

de dispoziție, deoarece solicitanților persoane fizice/Obște Scărișoara M___ nu

li s-a reconstituit niciodată dreptul de proprietate pe această suprafață și

implicit nu au fost puși în posesie și nu le-a fost emis titlu de proprietate

Pentru campaniile 2011-2013, Obștea P______ a fost autorizată la plată și a

primit suma totală de 989.098,09 lei în cadrul schemei de plată unică pe

suprafață SAPS FEGA, plată compensatorie pentru zonă montană defavorizată

FEDR, plată compensatorie pentru zonă montană defavorizată BN1, plată pachet

1 (pajiști cu înaltă valoare naturală) FEDR, plată pachet 1 (pajiști cu înaltă

valoare naturală) BN1, plată pachet 2 (practici agricole) FEDR și plată pachet 2

(practici agricole) BN1.

Pe parcu r s ul urmaririi penale, sit ua tia de fa pt mai sus expusa a fost stabilita

prin urmato a rele mijloace de proba: declarație suspect B_______ N__ din data

de 17.08.2016 (vol. 1, filele 173-181); declarație suspect B_________ C_______ din

data de 17.08.2016 (vol. 1, filele 182-186); declarație suspe ct F____ L____ din

data de 12.08.2016 (vol. 1, filele 195-200); declarație suspect B_____

L_______-V_______ din data de 17.08.2016 (vol. 1, filele 187-192); declarație

suspect C___ G_______ din data de 12.08.2016 (vol. 1, filele 201-206); declarație

mar tor S_____ A______ M____ din data de 11.10.2016 (vol. 2, filele 1-4)

declarație martor C_______ I__ S______ din data de 01.08.2016 (vol. 2, filele 5-9);

declarație martor G_______ P____ C_______ din data de 01.08.2016 (vol. 2, filele

10-17); declarație m artor B___ G____ din data de 18.08.2016 (vol. 2, filele 18-20);

declarație martor B___ L____ din data de 18.08.2016 (vol. 2, filele 21-23);

declarație martor A_____ L____ M____ din data de 18.08.2016 (vol. 2, filele 24-

27); declarație martor B___ P____ di n data de 18.08.2016 (vol. 2, filele 28-31);

declarație martor B___ A______ din data de 01.08.2016 (vol. 2, filele 32-36);

declarație martor Ș_____ R____ din data de 01.08.2016 (vol. 2, filele 37-40);

declarație martor D_____ I______ M________ din data de 01.08.2016 (vol. 2,

filele 41-47); declarație martor D_________ V_____ din data de 02.08.2016 (vol. 2,

filele 51-55); declarație martor STRUZEANU I__ din data de 02.08.2016 (vol. 2,

filele 56-59); declarație martor B___ C______ I__ din data de 01.08.20 16 (vol. 2,

filele 60-65); declarație martor C______ A________ D____ din data de

27.09.2016 (vol. 2, filele 66-69); declarație martor C_______ I__ din data de

18.08.2016 (vol. 2, filele 70-74); declarație martor J_______ A________ din data

de 08.08.2016 ( vol. 2, filele 75-79); declarație martor L_________ I__ din data de

02.08.2016 (vol. 2, filele 80-84); declarație martor M____ N______ din data de

19.08.2016 (vol. 2, filele 85-89); declarație martor B___ G___ din data de

01.08.2016 (vol. 2, filele 90-9 3); declarație martor C____ S____ din data de

17.08.2016 (vol. 2, filele 94-99); proces-verbal nr. 151/P/2015 din data de 23.08.2016

ridicare înscrisuri privind Obștea P______ și înscrisurile aferente (vol. 3, filele

1-39); adresa nr. SJANAG-1146-C din 08.08.2016 emisă de Arhivele Naționale –

Serviciul Județean Argeș și documentele anexă (vol. 3, filele 42-48); procesverbal

nr. 151/P/2015 din data de 16.08.2016 privind efectuarea de fotocopii din

Registrul agricol 2010-2014, partea I, volum 38, tip 3 al Primăriei Nucșoara,

județul Argeș, aferent poziției de rol nr. 6 deschisă pentru Obștea Scărișoara

M___ și copiile filelor din registrul agricol (vol. 3, filele 49-57); copie dosar nr.

XXXXXXXXXXXX al Judecătoriei Curtea de Argeș având ca obiect acordarea

personalității juridice Obștii Scărișoara M___ (vol. 3, filele 60-121); cereri de

sprijin pe suprafață aferente campaniilor 2011-2013 depuse de Obștea P______

la A.P.I.A. Argeș și documentele aferente acestora (vol. 5); contract de comodat

cu încheierea de dată certă nr. 1006/25.05.2011 emisă de notarul public S_____

A______-M____ cu sediul în localitatea Domnești, județul Argeș (vol. 4, filele

5-6; 80-81); contract de arendă nr. 2/13.03.2012, înregistrat la Consiliul Local

Nucșoara sub nr. 944/15.03 .2012 (vol. 4, filele 39-42); adeverință de rol nr.

1950/25.05.2011, emisă de Primăria comunei Nucșoara, județul Argeș (vol. 4,

filele 67; 85); adeverință de rol nr. 1056/22.03.2012, emisă de Primăria comunei

Nucșoara, județul Argeș (vol. 4, filele 69; 8 6); adeverință de rol nr.

1061/25.03.2013, emisă de Primăria comunei Nucșoara, județul Argeș (vol. 4,

filele 69; 87); înscrisuri predate de martora G_______ P____-C_______ (vol. 4,

filele 88-222);

Pe par cursul cercetarii judecatoresti au fost audiati incul patii B_____

L_______, Balaianu N__, B_________ C_______, F____ L____ cu mentiunea ca

ultimii trei inculpati au dat declaratii ulterior ascultarii martorilor

nominalizati in rechizitoriu.

De asemenea, au fost audiati nemijlocit de catre instanta martorii, C___

G_______ f 174 ); S_____ A______ M____ ( f 121 ), C_______ I__ S______ ( f 73 );

G_______ P____ C_______ f 79 ); B___ G____ ( f 44 ); B___ L____ ( f 62 ); A_____

L____ M____ ( f46 ); B___ P____ ( f 60 ); B___ A______ ( f48 ); Ș_____ R____ ( f

113 ); D_____ I______ M________ ( f 92 ); D_________ V_____ ( f 94 );

STRUZEANU I__ (f 123 ); B___ C______ I__ ( f 50 ); C______ A________ D____ (f

69 ); C_______ I__ (f 71 ); J_______ A________ ( f 152 ); L_________ I__ (f 111) ,

M____ NE CULAE ( f 109 ); B___ G___ ( f 154 ); C____ S____ ( f 58 ) al e caror

declaratii au fost consemnate si atasate la dosarul cauzei .

In aparare a fost incuviintata pentru inculpati proba cu ins crisuri, depuse cu

borderou la dosar.

Din coroborarea mijloacelor de proba administrate in timpul urmaririi penale si

pe parcursul cercetarii judecatoresti , instanta retine urmatoarea situatie de

fapt:

Pe fundalul aparitiei actelor normative care au permis acordare de sprijin

pentru fermieri, sprijin finantat din bu getul general al Comunitatilor E urop

ene sub forma unor plati directe, in perioada 2008- 2013 Obstea P______,

reprezentata de presedintele D______ M____- in prezent decedat- a depus la

APIA cer eri unice de plata pe suprafata pentru terenul aflat in proprietatea

obstii, obtinand sume de bani de la aceasta institutie.

Pentru perioada 2008-2010, reprezentantul Obstii P______ a solicitat si a

obtinut fonduri europene pentru suprafata de 110 ha pasune, situata in

M______ P______ proprietate obstii, aflata pe raza administrativ teritoriala a

Comunei Nuscoara, jud Arges.

In anii 2011, 2012, 2013, reprezentantul Obstii Pojarnana solicitat sprijin financiar

pentru o suprafata mult mai mare decat cea aflata in proprietatea obstii, prin

adaugarea si a suprafetei de 133 ha teren pasune situat in M______ Scarisoara

M___, prezentand in acest sens institutiei abilitate, ca dovada a utilizarii

acestui teren, un contract de comodat- pentru cererea aferenta anului 2011 si

mai apoi un contract de arenda pentru cererea aferenta campaniilor 2012, 2013,

insotite de adeverinte de rol emise de Primaria _______________________, prin

care se atesta dreptul de folosinta a respectivului teren de catre Obstea

P______.

Acuzatia adusa celor patru inculpati din prezenta cauza consta, in esenta, in

aceea ca, prin actiunile lor au preconstituit documentele necesare dovedirii

utilizarii si efectivei folosinte a terenului in suprafata de 133 ha de catre

Obstea P______, documente care au fost atasate cererilor de plata depuse la

APIA de catre D______ M____- presedinte al Obstii P______ si , in modalitatea

descrisa, l-au determinat/ajutat pe acesta sa dea declaratii necorespunzatoare

adevarului, avand ca urmare obtinerea de la aceas t a institutie de sprijin

financiar necuvenit, in cuantum total de 989.098,09 lei, aferent campaniilor

2011- 2013 ,dupa cum urmeaza:

Prin actul de vânzare transcris în Registrul de transcripțiuni de la grefa

Tribunalului Muscel S.I-a, sub nr. 1423/25.08.1943, suprafata de 133 ha teren

situata in M______ Scarisoara M___ a fost cumparata de 27 persoane fizice,

acestea devenind propriet ari in devalmasie ( f 42 - 44 vol III up).

Prin Decizia nr. 1 din data de 09.06.1946, pronuntata în dosarul nr. 661/1946 de

Comisia S______ instituita c on f orm art 29 din Codul Silvic, prezidata de

judecătorul șef din cadrul Judecătoriei de P___ Rurală Domnești, a fost

stabilita suprafata de teren ce se cuvine fiecarui proprietar din suprafata totala

de 133 ha, insa, din lecturarea considerentelor si a dispozitivului acestei

hotarari, reiese ca nu s-a dat curs solicitarii proprietarilor de a fi constitu iti in

obste (f 45-47 vol III up). De altfel si persoanele audiate in calitate de martori in

prezenta cauza confirma imprejurarea ca nu a existat o astfel de fo r ma

asociativa.

Desi proprietarii suprafetelor de teren din Scarisoara M___ nu au fost constituiti

niciodata in cadrul unei obsti cu un patrimoniu propriu care sa includa si

suprafata de 133 ha in M______ Scarisoara M___, d upă apariția Legii nr.

247/2005, in data de 22.09.2005, inculpata B_____ L_______, in calitate de

reprezentant al Formei Asociative in Indiviziune Scărișoara M___”, a formulat

o cerere prin care solicita drept de proprietate conform acestui act normativ ,

atasand tabelul cu titularii si mostenitorii cumparatorilor mentionati in actul de

vanzare de la 1943.

Constatam ca, desi mai multe persoane, respectiv: Mari_____ V_______,

L______ E____, M_________ E____, M______ M____, B___ T___, B___ P. I__,

S_____ A urelia, D_________ V_____, C_______ Gr. V_____, C______ C________

C_____, O______ M____, L_________ E____ și B_______ M____, mostenitori ai

cumparatorilor mentionati in actul de vanzare de la 1943 , au formulat in mod

individual cereri de retrocedare a supr afetelor de teren din Scarisoara M___,

cereri ce au primit numar separat de inregistrare, acestea nu au fost solutionate

in mod separat de catre Comisia locala de fond funciar Nucsoara ci au fost

atasate cererii formulate de inculpata B_____ L_______, ca reprezentant al

Formei Asociative Scarisoara M___ (aspect ce reiese atat din declaratia

martorei G______ P____ f 90 dosar instanta, cat si din imprejurarea ca,

propunerea de validare inaintata de catre CLFF Nucsoara catre CJFF Arges viza

validarea dreptulu i de proprietate al Obștii Scărișoara M___ – Anexa nr. 39 la

regulament, care cuprindea 27 pozitii cu suprafata totala de 89,74 ha teren

pasune)

Propunerile Comisiei Locale de fond funciar Nucșoara privind validarea

dreptului de proprietate al Obștii Scărișoara M___ – Anexa nr. 39 la regulament

( care cuprindea 27 pozitii cu suprafata totala de 89,74 ha teren pasune), au fost

respinse de Comisia Județeana de Fond Funciar Argeș, prin Hotărârea nr.

214/19.04.2007 ( f 44 vol IV ), cu mentiunea ca, din lectu rarea acestui inscris nu

rezulta motivele care au fost avute in vedere la adoptarea acestei decizii.

Printre mostenitorii cumparatorilor de la 1943 a suprafetei de teren din

M______ Scarisoara M___ se afla si numita Balaianu V______, sotia

inculpatului Balaianu N__, care a formulat cerere de reconstituire a dreptului de

proprietate cu privire la suprafata de teren ce a apartinut autorilor sai, aspect

relatat de altfel de acest inculpat, cu ocazia audierii de catre instanta. In aceeasi

imprejurare, inculpatul a aratat ca urma ca, in cazul solutionarii favorabile a

cererii sale, respectiva suprafata de teren sa fie exploatat a prin intermediul

unei asociatii.

Intrucat nu a reusit sa __________________ in posesia respectivei suprafete de

teren, inculpatul Balaianu N__, folosindu-se de functia sa de vicepresedinte al

Obstii P______, cu ocazia intrunirilor membrilor acesteia - cei mai multi fiind

urmasi ai fostilor proprietari din actul de vanzare de la 1943, interesati in

redobandirea dreptului de proprietate in M______ Scrisoara M___-

participantilor li se faceau cunoscute d e catre inculpatul Balaianu N__ a

vantajele asocierii in cadrul unei obsti, in vederea obtinerii unor subventii de la

APIA si pentru terenul in suprafata de 133 ha din M______ Scarisoara M___,

angajandu-se sa intreprinda toate demersurile necesare in acest sens,

mentionand ca acestea vor fi unele legale ( aspecte relatate de martorii D

um_______ V asile , B___ A ndreea, B___ G___, C______ A________, B___

C______ I__ ) . Totodata, ii asigura pe acestia ca respectivele terenuri nu au iesit

niciodata din proprietate cumparatorilor initiali sau a urmasilor acestora si

trebuie sa beneficieze de toate dreptu rile ce li se cuvin, inclusiv prin obtinerea

unor sume de bani din fonduri europene cu titlu de subventii.

Prin urmare, la data de 13.04.2011, inculpatul B alaianu N__ a depus la

Judecatoria Curtea de Arges o cerere avand ca obiect acordarea personalității

juridice pentru Obștea Scărișoara M___ și înregistrarea acesteia în registrul

asociațiilor și fundațiilor, cerere semnata si de inculpatul F____ L____ . Asa

cum reie se din inscrisurile inaintate de Judecatoria Curtea de Arges in timpul

urmaririi penale, petentul Balaianu N__ a anexat cererii , printre altele,

procesul verbal de constituire a obștii din data de 06.04.2011, statutul obștii

autentificat sub nr 463/08.04. 2011 de BNP S_____ A______ M____, cererea nr.

1/12.04.2011 adresată Primăriei comunei Nucșoara, adresa 1319/13.04.2011 a

Primăriei comunei Nucșoara.

Se constata, inclusiv din lecturarea considerentelor sentintei civile nr.

556/2.05.2011pronuntata de Judecatoria Curtea de Arges in dosar

XXXXXXXXXXXX- f 105-109 vol III up, ca pr ocesul verbal de constituire a O bstii

Scarisoara M___ a fost incheiat initial la 06.04.2011, fara a fi desemnat si un

comitet ad hoc in conformitate cu art 28 alin 3 din Legea 1/2000, comitet care sa

se ocupe de inregistrarea formei asociative la instanta competenta. Abia dupa

termenul de judecata din data de 18.04.2018, inculpatul Balaianu N__ a depus o

completare a procesului verbal initial, in care se mentioneaza ca acest comitet

era alcatuit din F____ L____ si Balaianu N__.

De asemenea, in conținutul procesului-verbal initial sunt nominalizate numai

opt persoane care ar fi participat la ședința respectivă, însă acesta nu conține

nicio semnătură a persoanelor participante, cu excepția celei a inculpatului

Balaianu N__, în calitate de ,,P_________ adunare”, cu toate că se menționează

că la ședință ar fi participat un număr de 13 persoane.

In noul proces-verbal datat tot 06.04.2011, sunt inserate mențiuni suplimentare

față de cel prezentat inițial, precum și semnăturile persoanelor care ar fi

participat la ședință, încercând practic să se dea aparența de legalitate a

ședinței din data de 06.04.2011.

Astfel, conform noului proces verbal datat 06.04.2011, inculpatul B alaianu N__ a

fost ales președinte, inculpatul F ulga L iviu , membru în Consiliul de

administrație al obștii, iar inculpata B erjea L_______ V eronica membru în

comisia de cenzori.

În ceea ce priveste statutul obștii autentificat sub nr. 463/08.04.2011 la BNP

S_____ A______-M____ din ______________________________, anexat

cererii, in cuprinsul acestuia se menționeaza faptul că patrimoniul

Obștii ,,Scărișoara M___” este constituit din muntele Scărișoara M___ în

suprafață de 133 ha, compus din gol alpin, jgheaburi și jep, deși, dupa cum am

aratat, propunerea de reconstituire a dreptului de proprietate din muntele

Scărișoara M___ fusese respinsă de Comisia Județeană de fond funciar Argeș.

Aceasta situatie este adusa la cunostinta si inculpatului Balaianu N__, prin ad

resa nr. 1319/13.04.2011 a Primariei __________________ vol Iv up -, ca raspuns

la solicitarea inculpatului, formulata la data de 12.04.2011, in calitate de

reprezentant al Obstii Scarisoara M___- asociatie inexistenta din punct de

vedere legal.

Astfel, se comunica inc ulpatului urmatoarele aspecte: din cei 27 de autori cu

drept de proprietate , pentru 10 dintre acestia nu au fost depuse cereri de

retrocedare , cererile depuse de ceilalti 17 autori sau mostenitori ai acestora

vizau doar suprafata totala de 89,74 ha teren din totalul de 133 ha teren pasune

care face obiectul actului de vanzare de la 25.08.1943, aspecte ce au condus la

invalidarea propunerii Comisiei locale de fond funciar Nucsoara. Totodata, se

mentioneaza ca la acea data Obstea Scarisoara M___ nu avea personalitate

juridica.

Cererea avand ca obiect acordarea personalității juridice a Obștii Scărișoara

M___ și înregistrarea acesteia în registrul asociațiilor și fundațiilor a fost

respinsa prin sentinta civila nr. 556/2.05.2011 pronuntata de Judecatoria Curtea

de Arges, definitiva prin decizia civilă 120/18.01.2012 pronuntata de Tribunalul

Arges.

Desi din punct de vedere legal Obstea Scarisoara nu exista, la data de 23.05.2011,

inculpatul B_______ N__, în calitate de reprezentant al Obștii Scărișoara M___,

a solicitat in scris Primăriei comunei Nucșoara , deschiderea unei poziții de rol

pentru Obștea Scărișoara M___ și eliberarea unei adeverințe pentru APIA pe

numele obștii, arătând că suprafața obștii de 133 ha nu este inclusă în domeniul

public al comunei- f 151 vol IV up. La ac easta cerere nu a fost atasat nici un

document care sa ateste sustinerile solicitantului , asa cum prevad disp art. 8

alin. 1 din O.G. nr. 28/2008.

Din declaratiile martorilor G_______ P____, C___ G_______, coroborate cu cea a

inculpatului F____ L____, reiese ca initial, agentul agricol C___ G_______ a

refuzat efectuarea mentiunilor solicitate de catre inculpatul Balaianu , intrucat

cunostea imprejurarea ca Obstea Scarisoara M___ nu avea in proprietate

suprafata de 133 ha si, de asemenea, ca aceasta nu are personalitate juridica,

motiv pentru care, inculpatul Balaianu a apelat la i nculpatul B_________

C_______, P rimar al ____________________ respectiva, pentru ca acesta sa-l

determine pe agentul agricol sa procedeze la inregistrare a suprafetei de teren

de 133 ha .

Desi inculpatul B_________ C_______ cunostea foarte bine situatia juridica a

suprafetei de 133 ha teren din M______ Scarisoara M___, situatie comunicata

inculpatului Balaianu prin adresa din 13.04.2011, dupa discutiile purtate cu

inculpatul Balaianu si cu D______ M____, a rezolutat cererea in mod favorabil

mentionand olograf in partea dreapta , sus de acord cu deschiderea pozitiei de

rol, se va inregistra in contabilitate si i-a c cerut numitului C___ G_______ ,

intrand in biroul acestuia impreuna cu Balaianu si D______, sa faca mentiunile

solicitate in registrul comunei, aratand ca ca totul este pe raspunderea sa.

Desi cererea nu era insotita de nici un document doveditor cu privire la

existenta din punct de vedere juridic a Obstei Scarisoara M___ sau a dreptului

de proprietate a acestei forme asociative asupra terenului in suprafata de 133 ha

din M______ Scarisoara M___, ca urmare a dispozitiei inc ulpatului

B_________ , martorul C___ G_______ a procedat la deschiderea pozitiei de rol

agricol a Obstii Scarisoara M___, ca unitate cu personalitate juridica si cu drept

de proprietate asupra terenului in suprafata de 133 ha in Punctul Scarisoara

M___.

De asemenea, a fost eliberata adeverinta de rol semnata de C___ si B_________,

care atestau cele de mai sus, mentionandu-se ca urmeaza a fi folosita la APIA.

Chiar in aceeasi zi, potrivit declaratiei inc ulpatului Balaianu, acesta, insotit de

in ulpatul F____ si martorul Lovisteanu, s-au deplasat la sediul APIA, in vederea

depunerii documentatiei necesare pentru obtinerea fondurilor europene, ca

urmare a utilizarii suprafetei de teren de 133 ha de catre Obstea Scarisoara

M___.

Functionarii acestei institutii au comunicat inculpatului Balaianu ca, neavând

personalitate juridică, Obștea Scărișoara M___ nu îndeplinea condițiile legale

pentru solicitarea și obținerea sprijinului financiar pe suprafață.

In aceste conditii, inculpatul Balaianu N__ a gasit o alta modalitate prin care se

puteau obtine f onduri europene si anume, atestarea in mod nereal ca suprafata

de 133 ha apartinand Obstei Scarisoara M___ ( aspect ce nu corespundea

realitatii, dupa cum am aratat), a fost data spre folosinta unei alte entitati care

indeplinea conditiile legale pentru a putea beneficia de aceste subventii.

Insa, pentru ca cererea de acordare a sprijinului financiar sa fie eligibila ,

trebuia indeplinita cerinta expresa a dispozitiilor normative OUG 125/2006 ,

ordinul MADR nr 67/28.03.2011 privind prezentarea de documente prin care

solicitantul sa faca dovada utilizarii terenului, precum si inscrisuri care sa

dovedeasca folosinta efectiva a acestuia , situatie cunoscuta de inculpatul

Balaianu in virtutea functiei sale de vicepresedinte al Obstei P______ si

contabil al acestei entitati.

Astfel, inculpatul a procedat la convocarea persoanelor despre care cunostea

ca sunt urmasi ai cumparatorilor din actul de vanzare incheiat in 1943 – cu

mentiunea ca la cererea sa, inc ulpata B_____ L_______ si martorul B___

C______ intocmisera un tabel cu aceste persoane -, in vederea semnarii, in

calitate de comodanti a unui contract de comodat avand ca obiect cedarea

folosintei terenului de 133 ha din M______ Scarisoara, Obstii P______.

Cu toate ca aceste persoane nu erau proprietari ai suprafetelor de teren din

M______ Scarisoara – nefiind in posesia unor titluri de proprietate valabile

emise in urma reconstituirii dreptului de proprietate in baza Legii 18/1991,

acestia au semnat, in calitate de comodanti contractul de comodat ce a pri mit

data certa prin incheierea nr.1006 din 25.05.2011 la BNP S_____ A______ M____ ,

prin care și-au exprimat acordul privind transmiterea dreptului de folosință

gratuită în favoarea Obștii P______ - Nucșoara, r___________ de președintele

D______ M____, asupra terenului pășune extravilan în suprafață totală de

1.330.000 mp situat în ___________________________________ M___, județul

Argeș.

Constatam ca, de aceasta data, nu s-a mai mentionat nimic despre dreptul de

proprietate apartinand Obstii Scarisoara M__ a asupr a terenului in suprafata de

133 ha in M______ Scarisara M___, sau despre imprejurarea ca c a cei care au

semnat contractul in calitate de comodanti ar fi constituiti intr-o forma

asociativa cu aceasta denumire.

Ca inculpatii Balaianu si D______ M____ au fost autorii acestei manopere

dolosive, in scopul obtinerii in mod nelegal a fondurilor europene reiese si din

imprejurarea ca, potrivit declaratiei martorei S_____ M____, acestia s-au

prezentat la sediul notarial solicitand redactarea contractului de comodat si

acordarea de data certa. In acest sens este si declaratia inculpatei B_____

L_______, care a precizat in fata instantei ca inc ulpatul Balaian u a avut o astfel

de initiativa . Relevanta in aceasta privinta este si depozitia martorei J_______

A________, conform careia cei doi s-au deplasat la domiciliul acesteia ,

expunandu-i necesitatea incheierii contractului de comodat in vederea

obtinerii de fonduri europene de la APIA

Mai mult, potrivit relatarilor martoilor B___ A______, inculpatul Balaianu

asigura persoanele prezente la incheierea contractului de comodat, ca a fost

recunoscut dreptul de proprietate al Obstii Scarisoara M___ cu privire la

suprafata de 133 ha teren, suprafata ce urmeaza a fi alipita celei apartinand

Obstii P______, in vederea obtinerii de fonduri europene .

In contractul de comodat figureaza in calitate de comodanti 17 persoane (din

totalul de 27 persoane care figurau in actul primar de la 1943 ca proprietari

B_____ L_______ V_______, Bondac M________, B_______ V______,

M_________ E____, S________ I__, J_______ Adreeana, S______ P____, M____

A_____, B___ G____, B___ L____, A_____ L____ M____, D_________ V_____,

L_________ I__, C_______ I__ S______, C______ A________ D____, F____

L____ și B___ A______, cu prilejul cererii de acordare de data certa, formulata

de D______ M____ in calitate de presedinte al Obstii P______, fiind depuse și

fotocopiile actelor de identitate ale persoanelor menționate în contractul de

comodat, din cele 27 care figurau in actul primar de la 1943 ca proprietari.

Din declaratiile martorilor ndrei L____ M____, C hirita A lexandra D iana , B elu

G____ și B elu L____ reiese ca, desi acestia apar ca semnatari ai contractului

nu au fost prezenti la sediul biroului notarial, semnaturile nu le aparțin și nu

știu cine anume le-a executat, cu mențiunea că nu au împuternicit alte

persoane să îi reprezinte.

De asemenea, desi nu aveau procura de reprezentare, contractul de comodat a

fost semnat de: inculpatul Balaianu N__ la rubrica corespunzătoare B_______

V______ (soția sa) și M_________ E____ ( matusa), precum și de inculpata B

erjea L_______ pentru sora sa, Bondac M________.

Prin urmare , acest contract prezinta aspecte care nu corespund realitatii in

primul rand, si cel mai impo rtant, prin prisma faptului ca persoanele

nominalizate in cuprinsul acestuia in calitate de comodanti nu erau proprietari

ai suprafetei de teren de 133 ha situat in M______ Scarisoara M___ , asa incat

nu puteau ceda in folosinta grtuita acest teren. De a sem en e a, este alterat prin

contrafacerea semnaturii persoanelor care nu au fost prezente la incheierea lui

si nici nu au dat mandat de reprezentare altor persoane.

Ulterior incheierii contractului de comodat, urmarind acelasi scop, al obtinerii

de fonduri eu ropene, la data de 25.05.xxxxx, inculpatul B alaianu N ae

formuleaza o cerere inregistrata sub nr. 1949/25.05.2011, la Primăria Nucșoara ,

prin care a solicitat transferul suprafeței de la Obștea Scărișoara M___ la Obștea

P______, in baza contractului de comodat incheiat in conditiile mai sus expuse.

Cererea a fost aprobată si de aceasta data favorabil de inculpatul B_________ C

orneliu prin înscrierea mențiunilor olografe ,, De acord cu transferul suprafeței

la Obștea P______ ”, dispunând totodată efectuarea mențiunilor

corespunzătoare în registrul agricol și eliberarea adeverinței de rol agricol în

favoarea Obștii P______ raportat la aceste noi mențiuni, cu toate ca primarul

cunostea, dupa cum am aratat, situatia juridica a respectivei suprafete de teren

si implicit ca mentiunile din contractul de comodat nu corespund realitatii,

intrucat cererile de retrocedare formulate individual de mostenitorii

cumparatorilor de la 1943 nu fusesera solutionate.

Martorul C icu G heorghe a realizat mențiunile privind utilizarea suprafeței de

133 ha pășune în punctul Scărișoara M___ în baza contractului de comodat în

registrul agricol aferent poziției de rol al Obștii P______, volumul 27, poziția 7.

Astfel, potrivit declaratiilor martorului M____ N______, nici de aceasta dat a

martorul C___ nu a fost de acord cu efectuarea acestor inregistrari fara acordul

inculpatului B_________ C_______, situatie relatata si de martorul C___ in

cursul urmariri i penale, aratand in fata instantei ca isi mentine declaratia si nu

poate furniza detalii in legatura cu acest aspect, din cauza trecerii unei perioade

mari de timp de la data respctiva.

I n baza noilor mențiuni si acestea necorespunz ătoare realității, inculpatul

B_________ C orneliu a dispus eliberarea unei adeverințe de rol agricol pentru

Obștea P______ nr. 1950/25.05.2011 completată de suspectul C icu G heorghe ,

semnată de acesta și de in culpatul erevoianu.

La data de 26.05.2011, în baza contractului de comodat nr. 1006/25.05.2011 și a

adeverinț ei de rol nr. 1950/25.05.2011, D______ M____- presedinte al Obstii

P______, a schimbat declarația de suprafață pe anul 2011 pe care o depusese la

APIA in data de 04.04.2011, incluzând și suprafața de 133 ha din muntele

Scărișoara M___, așa cum rezultă din formularul M1 Schimbarea declarației pe

suprafață 2011 înregistrat sub nr. 538/26.05.2011 la A.P.I.A. Argeș, anexând cele

două înscrisuri cu mențiuni false indicate anterior, precum și declarația III 2 -

Măsuri de agromediu.

Astfel, în baza documentelor false (contract de comodat nr. 1006/25.05.2011 și

adeverință de rol nr. 1950/25.05.2011) prezentate la APIA Argeș de D umitru M

ihai , în calitate de președinte al Obștii P______, deter minat și ajutat de

inculpatul Balaianu N__ , cu complicitatea inculpatului B_________ C_______ ,

Obștea P______ a solicitat și obținut sprijin în cadrul schemei de plată unică pe

suprafață – SAPS, pentru zona montană defavorizată – ZMD și plăți de

agromediu – Pachetul 1 (pajiști cu înaltă valoare naturală) și plăți pentru

agromediu – Pachetul 2 (practici agricole tradiționale) în campania 2011, în

sumă totală de 312.257,10 lei .

In ceea ce priveste campania 2012 , actio nand in sensul aceleiasi hotarari

infractionale si deteminat de faptul ca manoperele frauduloase mai sus descrise

derulate pentru obtinerea fondurilor financiare au avut finalitatea dorita,

inculpatul Balaianu N__ a continuat demersurile ilicite, determinand elaborarea

unor documente false- contract de arenda, adeverinta de rol , care sa fie atasate

la cererea de plata prezentata la APIA Argeș de D______ M____, în calitate de

președinte al Obștii P______.

Astfel, din probele administrate in cauza - declaratiile inculpatei B_____

L_______, coroborate cu cele ale martorului B___ C______ I__ , reise ca

rubricile formularului tip izat al contractului de arenda au fost completate la

data de 13.03.2011 de B_____ L_______ la indemnul inculpatului Balaianu N__.

Astfel, urmand indicatiile date prin telefon de inculpatul Balaianu N__, B_____

L_______ a mentionat ca respectivul contract este încheiat între Forma

Asociativă Scărișoara M___ , r___________, conform mențiunilor din contract,

prin membrii Consiliului de administrație B_______ N__ – președinte, F____

L____ – vicepreședinte și B___ C______ I__ – secretar, în calitate de arendator,

cu Obștea P______, în calitate de arendaș, r___________ de D______ M____ –

președinte și M____ N______ – casier. Obiectul contractului îl constituie

arendarea terenului în suprafață de 133 ha, pășune alpină în muntele Scărișoara

M___, nivelul arendei fiind de 1.000 lei/an, contractul fiind încheiat pe o durată

de 5 ani.

Ca inculpatul Balaianu N__ a avut initiativa intocmirii contractului de arenda

reiese cu certitudine din relatarile martorului B___ I__ C______, conform carora

Balaianu N__ l-a contactat telefonic , expun andu-i necesitatea incheierii unui

contract de arenda in vederea obtinerii in continuare a subventiilor APIA.

Totodata, la solicitarea aceluiasi inculpat, martorul l-a contactat telefonic pe

inculpatul F____ L____, pentru a se prezenta la sediul Primariei Nucsoara in

vedrea semnarii contractului, la rubrica - vicepresedinte al Formei Asociative

Scarisoara M___.

Dupa redactarea contractului de arenda, acesta a fost inregistrat la Consiliul

Local Nucșoara, județul Argeș, sub nr. 944.

Contractul de arendă a fost semnat de inculpatul D______ M____ și martorul

M____ N______, în calitate de reprezentanți ai Obștii P______. De asemenea,

inculpații B_____ L_______-V_______, F____ L____ și martorul B___

C______-I__ au semnat contractul de arendă la solicitarea suspectului

B_______ N__, la rubricile corespunzătoare reprezentanților „Arendator -

Obștea Scărișoara M___” .

Acest contract contine mentiuni false intrucat Forma Asociativa Scarisoara

M___ nu exista si nu avea in patrimoniu suprafata de 133 ha teren in M______

Scarisoara M___. Caracterul fictiv al contractului de arendă nr. 2/13.03.2012

rezulta și din aceea că, deși în conținutul său s-a stipulat prețul arendei de 1.000

lei/an, în realitate nu au fost efectuate niciun fel de plăți de Obștea P______

către Forma Asociativă Scărișoara M___/Obștea Scărișoara M___ , cu titlul de

plată a arendei, nefiind înregistrat un astfel de înscris în evidența financiarcontabilă

a Obștii P______. De altfel aceatsa plata nici nu putea fi facuta unei

persoane juridice inexistente.

Inculpata B_____ L_______ a intocmit contractul de arenda cu mentiunile false

in conditiile in care cunostea ca Forma Asociativa Scarisoara M___ nu exista ,

aspect ce rezulta din declaratiile sale, conform carora i-a reprosat de mai multe

ori inculpatului Balaianu ca nu a reusit sa inregistreze in m od legal Obstea

Scarisoara M___. De asemenea, inculpata a precizat ca acesta obste nu a existat

niciodata si, desi a fost alea să în comisia de cenzori a acestei entități, nu a

desfășurat niciun fel de activitate decurgand dintr-o astfel de functie . Tot o

data, stia si ca prin hotararea 214 a fost respinsa propunerea de validare a Obstii

Scarisoara M___ cu privire la suprafata de 1 33 ha teren din M______ Scarisoara

M___, ea fiind tittularul acestei cerei formulata inca din anul 2005.

In ceea ce il priveste pe inculpatul F____ L____, acesta cunostea ca prin

hotarare judecatoreasca a fost respinsa cererea adresata Judecatoriei Curtea de

Arges , de obtinere a personalitatii juridice pentru Obstea Scarisoara M___ si,

prin urmare , aceasta nu are patrimoniu propriu .

De asemenea, ambii inculpati aveau reprezentarea faptului ca acest contract va

face parte din documentatia ce va fi atasa ta cererii privind obtinerea de

fonduri europene pentru agricultura, ambii relatand despre scopul declarat al

inculpatului la con s titu ire a obstii si nume cel al obtinerii de subventii de la

APIA.

La data de 20.03.2012, în registrul agricol al unității administrativ-teritoriale

Nucșoara, la poziția de rol agricol a Obștii Scărișoara M___, au fost efectuate

mențiunile corespunzătoare privind încheierea contractului de arendă nr.

2/13.03.2012. În mod similar și la poziția de rol agricol a Obștii P______, tot î n

data de 20.03.2012, martorul C icu G heorghe a realizat mențiunile privind

contractul de arendă pentru suprafața de 133 ha din muntele Scărișoara M___.

Ulterior, respectiv la data de 22.03.2012, C___ G heorghe a redactat adeverința

nr. 1056, semnată atât de el, cât și de inculpatul B erevoianu C orneliu , din care

rezultă că Obștea P______ a primit în arendă suprafața de 133 ha teren,

adeverință care conține mențiuni false, deoarece susnumiții cunoșteau situația

juridică a muntelui Scărișoara M___, precum și faptul că Obștea Scărișoara

M___ nu are personalitate juridică, adeverința fiind întocmită pe baza

documentelor false, contractul de arendă și a mențiunilor necorespunzătoare

adevărului din registrul agricol.

În baza documentelor false (contract de arendă nr. 2/13.03.2012, înregistrat la

Consiliul Local Nucșoara sub nr. 944/15.03.2012 și adeverință de rol nr.

1056/22.03.2012) prezentate și folosite la APIA Argeș de D______ M____ , în

calitate de președinte al Obștii P______, cu ocazia depunerii în anul 2012 a unei

alte cereri unice de plată pe suprafață înregistrată la A.P.I.A. Argeș sub nr. AG –

9225/23.03.2012 privind suprafața agricolă totală utilizată de 210,66 hectare,

inclusiv pentru suprafața din M______ Scărișoara M___, însoțită de înscrisurile

doveditoare ale dreptului de utilizare false indicate anterior, Obștea P______ a

fost autorizată la plată în cadrul acelorași scheme de plată ca în anul 2011, cu

sumă totală de 324.754,46 lei.

Și în anul 2013, în baza contractului de arendă nr. 2/13.03.2012, înregistrat la

Consiliul Local Nucșoara sub nr. 944/15.03.2012, D umitru M ihai , în calitate de

președinte al Obștii P______, determinat de inculpatul B alaianu , a prezentat și

folosit la APIA Argeș același contract de arendă ( intocmit de inculpata B_____

si semnat de inculpatul F____, inscris in registrul agricol ) cu prilejul depunerii

cererii unice de plată pe suprafață pentru campania 2013, înregistrată la A.P.I.A.

Argeș sub nr. AG – 8908/27.03.2014 pentru suprafața totală agricolă utilizată de

208,75 hectare, precum și adeverința de rol cu nr. 1061/25.03.2013, redactată de

inspector asistent S____ M____ și semnată de martorii C_______ I__ și

G_______ P____-C_______, Obștea P______ fiind ulterior autorizată la plată în

cadrul acelorași scheme de plată ca în anii anteriori, cu sumă totală de

352.086,53 lei .

In ceea e priveste redactarea și semnarea adeverinței de rol cu nr.

1061/25.03.2013, fata de C_______ I__, primar al localității Nucșoara, începând cu

luna iunie 2012, și G_______ P____-C_______, secretar în cadrul Primăriei

Nucșoara, avand in vedere ca nu au făcut altceva decât să confirme existența

mențiunilor din Registrul agricol cu privire la suprafața de 133 ha pășune

arendată de Obștea Scărișoara M___ către Obștea P______, fără să aibă

cunoștință de împrejurările concrete în care aceste mențiuni false au fost

realizate , s-a adoptat solutia de clasare.

Atat in cursul urmaririi penale cat si al judecatii , inculpatii Balaianu N__,

B_________ c_______, F____ L____ si B_____ L_______ au aratat ca n u sunt

vinovati de savarsirea faptelor retinute in sarcina lor , aratand in principal ca au

avut convingerea ca terenul in suprafata de 133 ha din M______ Scarsiaoara

M___ nu a trecut niciodata in proprietatea statului.

Instanta retine ca, si in ipoteza in care, prin absurd, sustinerile inculpatilor ar fi

fost reale cu privire la acest aspect, contractele de c omodat si de arenda,

atasate ce rerilor de acordare subventii sunt incheiate in mod vadit in contra

dispozitiilor legale , urmarin d u-se in acea st a modalitate , eludarea

reglementarilor insti t uite in vederea obtinerii de fonduri europene pentru

agricultura.

Astfel, contractul de comodat este incheiat in calitate de comodanti doar de 17

persoane din cele 27 care figurau initial ca si cumparatori in actul de la 1943;

contractul este semnat in fals de mai multe persoane care nu au fost prezente la

sediul notarului public si nici nu au impu ternicit pe al tii in ved e rea semnarii

contractului de comodat.

Persoanele ale caror drepturi in M______ Scarisoar a M___ au fost stabilite

individua l prin decizia nr. 1 din data de 09.06.1946 nu au fost constituite

niciodate in obste cu personalitate juridica, nu a avut patrimoniu propriu , prin

urmare nu erau aplicabile disp art 26 , 28 din Legea 1/2000 privind revenirea la

formele asociative anterioare si emiterea titlului de proprietate. Cu toate ca

aceasta forma asociativa nu a dobandit personalitate juridica, fiind respinsa

cerer ea formulata in acest sens la J u d ecatoria Curtea de Arges, cu vadita

incalcare a legii a fost deschisa pozitie de rol pentru persoana juridica Obstea

Scarisoara M___ inscrisa cu suprafata de 133 ha .

De asemenea, apreciem ca terenul nu putea figura in acelasi timp in

proprietatea unor perso a ne fizice- pentru incheierea contractului de comodat

si a unei persoane juridice- pentru incheierea contar a ctului de arenda .

Retinem ca inculpatul Balaianu N__ a sustinut ca nu se poate retine in sarcina

sa savarsirea vreunei infractiuni, intrucat a apreciat ca terenul in suprafata de

133 ha din muntele Scărișoara M___ nu a iesit niciodata din patrimo niul

persoanelor fizice cumparatori initiali și mai apoi al urmașilor acestora , asa

incat acestia erau indreptatiti sa faca acte de administrare in legatura cu bunul

respectiv, fie in mod individual, fie in cadrul unei forme asociative .

Apreciem ca probele administrate in cauza au evidentiat imprejurarea ca toate

demersurile inculpatului: eludarea dispozitiilor prevazute de lege inca de la

data intocmirii procesului verbal de constituire a acestei forme asociative, puse

in evidenta de inscrisurile inaintate de Judecatoria Curtea de Arges ; formularea

unei cereri de inregistrare in registrul agricol a Obstei Scarisoara M___ cu o

suprafata de teren pe care nu o avea in proprietate, solicitare depusa la doar

cateva zile de la respingerea de catre instanta de judecata a cererii de acordare

a personalitatii juridice pentru respectiva forma asociativa ; efectuarea unor

acte de sprijinire, in vederea determinarii inscrierii acestor mentiuni

necorespunzatoare adevarului in registrul agricol si obtinerea unor adeverinte

care sa ateste in mod nereal exercitarea dreptului de fo losinta de catre Obstea

P______ , avand pe deplin reprezentarea nedetinerii si nefolosirii acelui teren ;

indemnul constant adresat urmasilor cumparatorilor ce figurau in actul de

vanzare de la 1943 de a dispune, fara indeplinirea vreunei alte formalitati, de

drepturile pe care le au cu privire la terenurile din M______ Scarisoara M___,

asigurandu-i ca acesta nu a intrat niciodata in proprietatea statului; instigarea

la intocmirea contractului de arenda ce cupr inde la randul sau date nereale, au

avut ca scop obtinerea de fonduri de la APIA , mijloacele si metodele folosite

variind in raport de imprejurarile de fapt mai sus mentionate.

Din momentul declansarii demersurilor in vederea obtinerii fondurilor

europene, inculpatul a avut reprezentarea constanta a faptului ca trebuie sa

________________________ fonduri prin orice mijloace , chiar daca eluda

legea . Prin puterea sa de convingere asupra persoanelor care pretindeau

drepturi asupra terenului din M______ Scarisoara si prin constanta

interventiilor facute asupra inculpatului B_________, a inculpatilor F____ si

B_____ , i-a determinat pe acestia sa intocmeasa acte (sau sa deterimne la

randul lor alte persoane sa faca acest lucru), in care respectivii au certificat ca

fiind adevarate imprejurari nereale , inscrisuri pe care le-a inmanat presedinte l

ui Obstii P______, D______ M____ , in vedrea obtinerii fonduri lor europene

pentru agriculatura .

Prin urmare, apreciem ca implicarea acestui inculpat in demersurile efectuate

in perioada 2011-2013 in vederea obtinerii de fonduri europene in mod nelegal a

fost pe deplin probata.

In ceea ce il priveste pe inculpatul B_________ C_____ , apreciem ca acesta a

avut rolul determinant in deschiderea de catre martorul C___ G_______ , cu

nerespectare conditiilor prevazute de lege, a pozitiei de rol agricol pentru

Obstea Scarisoara M___, urmata de inscrierea contractului de comodat si a celui

de arenda pentru a atesta calitatea Obstii P______, solicitant al fondurilor

europene, de utilizator al suprafetei de 133 ha. Actiunile concrete ale acestuia ,

de rezolutare favorabila a cererilor formulate in acest sens de inculpatul

Balaianu N__, asigurarea data agentului agricol, in sensul ca totul se va face pe

raspunderea sa, solicitandu-i personal sa faca respectivele inscrieri, se

subsumeaza unor acte de determinare specifice instigarii, cu scopul final al

sprijinirii obti n erii de fonduri europene de catre Obstea P______.

Desi inculpatul B_________ sustine ca C___ G_______ avea libertatea de

apreciere asupra inscierii mentiunilor respective in registrul agricol, instanta

nu imparatseste aceasat opinie pentru urmatoarele considerente:

In primul rand inculpatul, in virtutea functiei sale de la acea data, de primar al

unei unitati administrativ teritoriale, avea, potrivit disp art 6 alin. (1) din O.G.

nr. 28/2008 obligatia de a lua măsuri pentru întocmirea și ținerea la zi a

registrului agricol, pe suport hârtie și în format electronic, în conformitate cu

prevederile prezentei ordonanțe, pentru asigurarea împotriva degradării,

distrugerii sau sustragerii acestuia, precum și pentru furnizarea datelor din

registru, cu respectarea prevederilor legale ”.

In cazul de fata, cu toate ca inculpatul cunostea situatia terenului in suprafata

de 133 ha, pe care o comunicase anterior inc ulpatului Balaianu prin adresa din

13.04.2011, constatand ca la cererea depusa privind deschiderea rolului agricol

pentru Obstea Scarisoara M___ nu sunt anexate documente noi , care sa

confirme o alta situatie decat cea stiuta, inc ulpatul afirmand cu ocazia audierii

ca a studiat actele anexate c ererilor depuse de Balaianu N__ , nu numai ca nu a

atras agentului agricol atentia asupra acestor nereguli, dar mai mult, a dispus

rezolutarea favorabila a cererilor intervenid personal pentru inregistrrea unor

mentiuni false.

Pe de alta parte, apreciem ca ierarhia functiilor in cadrul Primariei Nucsora

releva un vadit ascendent al acestui inculpat asupra martorului C___ ,

ascendent pe fondul caruia si un simplu indemn al inculpatului de a proceda in

acest fel era, in sine, suficient pentru a-l determina pe C___ sa puna in

executare o astfel de solicitare.

Este evident, de asemenea, ca implicarea martorului C___ s-a realizat sub

coordonarea unei persoane ce detinea functie de decizie in cadrul unitatii

administrativ teritoriale si care , la randul sau avea atributii in legatura cu

registrul agricol, conform O.G. nr. 28/2008 .

De asemenea, imprejurarea ca instigarea functionarului din cadrul primariei in

vederea efectuarii unor inregistrari necorespunzatoare realitatii a fost urmata

de eliberarea unor adeverinte prin care se atestau imprejurari nereale, inscrisuri

ce urmau a fi folosite la APIA, semnate de acest inculpat , pun in lumina

implicarea sa cu buna stiinta in toate demersurile nelegale de obtinere a

fondurilor europene.

In ceea ce o priveste pe inc ulpata B_____ L_______, apreciem ca la

tehnoredactare contractului de arendă din data de 13.03.2018 avea reprezentarea

ca datele inscrise nu corespund realitatii pentru considerentele mai sus expuse.

In plus, constatam ca inculpata a semnat si contractul de comodat folosit in

campania din anul 2011 in vederea obtinerii de fonduri APIA atat in numele sau

cat si al surorii sale, fara a avea mandat de reprezentare, cunoscand faptul că

nu se reconstituise nici unei persoane dreptul de proprietate asupra terenului

din muntele Scărișoara M___.

Totodata, imprejurarea ca, conform înscrisurilor identificate în evidența

financiar-contabilă a Obștii P______, respectiv ,,tabelul nominal cu premierile

de la Scărișoara” întocmit de inculpatul B_______ N__ și aprobat de inculpatul

D______ M____, datat 17.01.2012, inculpata B_____ L_______-V_______ a

primit suma de 357,2 lei și ,,Ștat de plată a membrilor Consiliului de

administrație și comisia de cenzori în funcție de zilele lucrate Scărișoara”

pentru luna martie 2012 întocmit tot de inculpatul B_______ N__ și aprobat de

inculpatul D______ M____ din care rezultă că inculpata a încasat suma de 600

lei, coroborata cu faptul ca inculpata nu a facut nici un act d e respingere a

propunerii incul p a tului Balaianu in ceea ce priveste redactarea contractului

de arenda cu mentiuni despre care cunostea ca sunt nereale, pune in evidenta

faptul ca inculpata, in deplina cunostinta de cauza a ajutat la obtinerea

fondurilor europene in mod nelegal.

Referitor la inculpatul F____ L____, implicarea acestuia in activitatea

infractionala este evidentiata de imprejurarea ca a semnat cererea adresata

Judecatoriei Curtea de Arges privind acordarea personalității juridice Obștii

Scărișoara M___ si, pot r ivit declaratiilor sale, a cunoscut faptul că instanța a

respins cererea formulată. Cu toate acestea, a primit în cursul anului 2012 sume

de bani de la Obștea P______ cu titlul de premieri sau pentru așa zisa activitate

desfășurată de Consiliul de administrație și Comisia de cenzori a Obștii

Scărișoara M___, in conditiile in care aceasta forma asociativa nu a exisitat si

nu a desfasurat vreo activitate.

De asemenea, a semnat contractul de comodat in calitate de succesor al tatalui

sau , ai carui autori aveau drept de proprietate in M______ Scaris oara M___,

cunoscand astfel ca mai multe persoane ar fi indreptatite , in mod individual , la

reconstituirea dreptului de proprietate pe suprafata respectiva.

In acelasi timp , gestul acestui inculpat de a-l insoti pe Balaianu N__ la sediul

Judecatoriei C urtea de Arges in vederea depunerii cererii de acordare a

personalitatii juridice pentru Obstea Scarisoara M___, mai apoi la sediul APIA

in vederea obtinerii de fonduri europene in numele acestei asociatii inexistente,

convocarea si ai apoi transportarea la s ediul biroului notarial a mai m u l tor

perso a n e in ved e rea semnarii contractului de comodat , constituie probe

directe a implicarii si interes ului acestui inculpat in reusita demersului ilicit

Verificarile sumare a le documentelor aferente cererilor de plata de catre

functionarii APIA, aspect invocat in aparare de catre inculpati, sunt elemente

care, in lantul cauzal ce a precedat acordarea platilor in campaniile 211-2013 au

avut doar rolul unor factori favorizanti , fara a avea relevanta directa pentru

rezultatul produs si nici semnificatie in planul atitudinii subiective a

inculpatilor, avand in vedere ca in cererea de plata adresata APIA au fost

inserate, cu buna stiinta informatii eronate .

De asemenea, imprejurarea ca si alte persoane ar fi concurat la savarsirea faptei

si in egala masura ar trebui sa raspunda atat din punct de vedere penal cat civil

in cauza de fata nu prezinta relevanta, de vreme ce potrivit dispozitiilor de

procedura penala, judecata se limiteaza la persoanele care sunt trimis e in

judecata prin rechizito r i u.

Sub aspectul laturii subiective, faptele au fost savarsite sub forma intentiei

directe, inculpatii cunoscand ca documentatia falsificata urmeaza a fi anexata

cererii de obtinere a fondurilor europene, inculpatii Balaianu, F____ si B_____

urmarind de altfel acest scop .

Imprejurarea ca folosul obtinut ar fi fost pentru altul si ca inculpatul

B_________ C_____ nu manifesta un interes personal direct in savarsirea

infractiunii ( intrucat nu avea suprafete de teren in M______ P______ sau in

M______ Scarisoara M___) , nu modifica atitudinea psihica a acestuia , in

conditiile in care a inteles ca fapta lui nu poate avea doar un singur rezultat si

anume acela de a constitui un ajutor in obtinerea pe nedrept de fonduri

europene de catre autorul infractiunii.

Apreciem, de asemenea, ca nivelul de instructie scolara a inculpatilor, functia

ocupata de inc ulpatul B_________ C_____ in cadrul primariei , actele ilicite

repetate desfasurate pe o perioada de aproximativ 3 ani de catre inculpatii

Balaianu si B_________, exclud din punct de vedere subiectiv imprejurarea ca

acestia ar fi actionat din culpa.

In ceea ce priveste incadrarea juridica a faptelor retinute in sarcina inculpatilor

prin rechizitoriu, aratam urmatoarele:

Potrivit disp art 18/1 alin 1 din Legea 78/2000, reprezint a infractiune si se

pedepseste folosirea sau prezentarea de documente ori declaratii false,

inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri

din bugetul genereal al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate

de acestea in numele lor. Se observa ca infractiunea prev de art 18/1 alin 1 din

Legea 78/2000 este o inf r a ctiune complexa, avand un obiect juridic special

complex . In primul rand sunt ocrotite relatiile sociale privitoare la corecta

accesare a fondurilor comunitare, dar in egala masura sunt ocrotite relatiile

sociale privitoare la increderea pe care trebuie sa o prezinte inscrisurile

producatoare de consecinte juridice. Fiind o infractiune complexa , aceasta

absoarbe in continutul ei o infractiune de fals , intrucat textul incriminator

include, in mod obligatoriu, ca element al laturii obiective , prezentarea de

documente ori declaratii false , inexacte sau incomplete .

Infractiunea de fals in inscrisuri sub semnatura privata prev de art 322 alin 1

Cod pen este, la randul sau , o infractiune complexa intrucat absoarbe in

continutul constitutiv infractiunea de uz de fals. Pentru a fi in prezenta

infractiunii de fals in inscrisuri sub semnatura privata, este necesar ca, pe

langa falsificarea efectiva a inscrisului prin vreunul din modurile prev azute de

lege, acel inscris sa fie si utilizat in scopul producerii unei consecinte juridice,

ceea ce presupune si consumarea infarctiunii de uz de fals. .

Prin urmare, in situatia savarsirii infractiunii de prev de art 18/1 alin 1 din Legea

78/2000, prin folosirea de documente sub semnatura privata falsificate, atunci

cand inscrisul a fost falsificat a fost folosit de o alta persoana, daca autorul

falsului a cunoscut ca inscrisul va fi utilizat in scopul obtinerii de fonduri

europene, va raspunde pentru complicitate la infractiunea prev de art 18/1 alin 1

din Legea 78/2000.

Alta este situatia in privinta infractiunilor de fals material in inscrisuri oficiale

si fals intelectual, in aceasta ipoteza existand concurs real de infractiuni,

intrucat pentru existenta acestor fapte este suficienta falsificarea

documentelor , nefiind ceruta in mod expres conditia folosirii acestora.

Prin urmare, apreciem ca infractiunile de fals sub semnatura privata retinute in

sarcina inculpatilor B_____, F____ si Balaianu sunt absorbite in continutul

infractiunii prev de art 18/1 alin 1 din Legea 78/2000

Avand in vedere aceste considerente, instanta va admite cererile formulate de

inculpatii B_____ L_______ si F____ L____ avand ca obiect schimbarea

incadrarii juridice a faptelor retinute in sarcina acestor inculpati prin actul de

sesizare a instantei si, in parte, cererea formulata de inculpatul Balaianu N__ si

va respige cererea cu acelasi obiect formulata de inculpatul B_________

C_______.

In baza art 386 alin 1 Cod pr pen, va schimba incadrarea juridica a faptelor

retinute in sarcina inculpatilor prin rechizitoriu, dupa cum urmeaza:

Pentru inculpatul Balaianu N__ – din infractiunile prev de art 47 Cod pen rap la

art 18/1 alin 1 din Legea 78/2000 cu aplicarea art 5 alin 1 cod pen si art 35 alin 1

cod pen ; art 322 alin 1 cod pen cu aplicarea art 5 alin 1 cod pen si art 35 alin 1

Cod pen , art 48 Cod pen rap la art 321 cod pen cu aplicarea art 5 alin 1 Cod pen

si art 35 alin 1 cod pen, totul cu aplicarea art 38 alin 1 si 2 cod pen, in cele prev

de art 47 Cod pen rap la art 18/1 alin 1 din Legea 78/2000 cu aplicarea art 5 alin 1

cod pen si art 35 alin 1 cod pen , art 48 Cod pen rap la art 321 cod pen cu

aplicarea art 5 alin 1 Cod pen si art 35 alin 1 cod pen, totul cu aplicarea art 38

alin 1 cod pen.

Pentru inculpata B_____ L_______ V_______ din infractiunile prev de art 322

alin 1 Cod pen cu aplicarea art 5 alin 1 Cod pen ; art 48 cod pen rap la art 18/1 alin

1 din Legea 78/2000 cu aplicarea art 5 alin 1 cod pen, totul cu aplicarea art 38

alin 2 Cod pen in cea prev de art 48 cod penal rap la art 18/1 alin 1 din Legea

78/2000 cu aplicarea art 5 alin 1 cod pen.

Pentru inculpatul F____ L____ din infractiunile prev de art. 322 alin 1 Cod penal

cu aplicarea art 5 alin 1 Cod pen, art 48 cod pen rap la art 18/1 alin 1 din Legea

78/2000 cu aplicarea art 5 alin 1 Cod pen, toate cu aplicarea art 38 alin 2 Cod

penal in cea prev de art 48 cod pen rap la art 18/1 alin 1 din Legea 78/2000 cu

aplicarea art 5 alin 1 Cod pen.

Vom retine ca inculpatul B_______ N__ l-a determinat pe inculpatul D______

M____, (președinte al Obștii P______) să declare aspecte necorespunzătoare

adevărului cu ocazia formulării cererilor de sprijin financiar pe suprafață din

campaniile 2011, 2012, 2013 și să folosească documente false (inscrisuri la a

caror falsificare a contribuit in calitate de autor – contractul de comodat fiind

semnat de acesta la rubrica corespunzătoare numelui soției sale și a numitei

M_________ E____,fara a avea mandat si care conține elemente

necorespunzătoare adevărului cu privire la transmiterea dreptului de folosință

asupra terenului de 133 ha și la prezența și semnarea de către toate persoanele

care sunt menționate în act si de instigator- contractul de arenda si adeverințe

eliberate de Primăria comunei Nucșoara ), care a avut ca urmare obținerea ca

sprijin financiar a sumei de 989.098,09 lei din Fondul European de Garantare

Agricolă, si l-a sprijinit totodată în preconstituirea documentelor necesare

dovedirii dreptului de utilizare a terenului în suprafață de 133 ha, prin

demersurile realizate pentru deschiderea poziției de rol a Obștii Scărișoara

M___ și înregistrarea dreptului de proprietate asupra Muntelui Scărișoara

M___, pentru încheierea și înregistrarea la poziția de rol a Obștii Scărișoara

M___ a contractului de comodat 1006/25.05.2011, pentru obținerea adeverinței

din anul 2011, pentru încheierea contractului de arendă și obținerea adeverinței

de la Primăria comunei Nucșoara pentru anul 2012, actiuni ce reprezinta

instigare la infracțiunea de „ folosirea sau prezentarea cu rea credință de

documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca

rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii

Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei ”, în formă

continuată, prevăzută și pedepsită de art. 47 Cod penal rap. la art.18 1 alin. (1)

din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 5 alin.(1) Cod penal și art.35 alin.1 Cod penal

(3 acte materiale);

Acelasi a înlesnit și ajutat, prin depunerea cererilor de deschidere a poziției de

rol agricol a Obștii Scărișoara M___ și de transfer a suprafeței de 133 ha către

Obștea P______, susținute de documentele anexate, respectiv statutul obștii în

primul caz și contractul de comodat ce conține elemente necorespunzătoare

adevărului, pe inculpatul B_________ C_______, pentru ca acesta în calitate de

primar al comunei Nucșoara Județul Argeș, să îl determine pe agentul agricol

C___ G_______ să realizeze în data de 23.05.2011 mențiunile necorespunzătoare

adevărului în registrul agricol cu privire la Obștea Scărișoara M___ și la dreptul

de proprietate, iar la data de 25.05.2011 mențiunile necorespunzătoare

adevărului referitoare la cedarea folosinței terenului de 133 ha în favoarea Obștii

P______, actiuni ce constituie complicitate mijlocită în forma complicității la

instigare la fals intelectual în formă continuată prevăzută de art.48 Cod penal

rap. la art. 321 Cod penal, cu aplic. art.5 alin.1 Cod penal și art.35 alin.1 Cod penal

(două acte materiale);

Inculpatul B_________ C_______, în calitate de primar al comunei Nucșoara, l-a

determinat pe agentul agricol C___ G_______ să efectueze, în data de 23.05.2011,

mențiunile necorespunzătoare adevărului din registrul agricol cu privire la

deschiderea poziției de rol agricol a Obștii Scărișoara M___, ca și unitate cu

personalitate juridică și cu un drept de proprietate asupra terenului în suprafață

de 133 ha în punctul Scărișoara M___ (M______ Scărișoara M___), respectiv la

înscrierea mențiunilor corespunzătoare contractului de comodat fals atestând

la poziția de rol a Obștii Scărișoara M___ transmiterea dreptului de folosință a

terenului către Obștea P______, deși contractul de comodat era încheiat de mai

multe persoane fizice, la data de 25.05.2011, în condițiile în care Obștea

Scărișoara M___ nu avea personalitate juridică și nici patrimoniu, iar

propunerea de validare a obștii fusese respinsă de Comisia Județeană de

aplicare a Legii 18/1991 Argeș, activitate ce constituie instigare la fals

intelectual, în formă continuată prevăzută și pedepsită de art.47 Cod penal rap.

la art. 321 Cod penal, cu aplic. art.5 alin.1 Cod penal și art.35 alin.1 Cod penal.

(două acte materiale);

De asemenea, inculpatul B_________ C_______, în calitate de primar al

comunei Nucșoara a semnat adeverințe de rol cu nr. 1950/25.05.2011 și nr.

1056/22.03.2012, emise pentru Obștea P______ prin care s-a atestat utilizarea

suprefeței de 133 ha în M______ Scărișoara M___ de către Obștea P______ în

baza unor documente false, respectiv contractul de comodat 1006/ 25.05.2011 și

contractul de arendă nr. 2/13.03.2012, în condițiile în care Obștea Scărișoara

M___ nu avea personalitate juridică și nici patrimoniu, iar asupra terenurilor

din M______ Scărișoara M___ nu se reconstituise dreptul de proprietate, în

vederea folosirii acestora pentru obținerea sprijinului financiar pe suprafață

actiune ce constituie infracțiunea de fals intelectual în formă continuată

prevăzută și pedepsită de art. 321 alin. 1 din Cod penal cu aplic. art. 5 alin 1 Cod

penal și art. 35 alin. 1 Cod penal (două acte materiale);

Totodata, se va retine in sarcina inculpatului B_________ C_______ ca, în

calitate de primar al comunei Nucșoara, a dat ajutor direct prin dispunerea

efectuării mențiunilor în registrul agricol cu privire la deschiderea poziției de

rol a Obștii Scărișoara M___ și înregistrarea contractului de comodat cu

încălcarea dispozițiilor legale și pe baza unor documente false, în condițiile în

care obștea nu avea personalitate juridică și nici patrimoniu și nici nu se

reconstituise dreptul de proprietate asupra suprafeței de 133 ha în M______

Scărișoara M___, în scopul obținerii documentelor și adeverințelor privind

utilizarea terenului în suprafață de 133 ha, numitului D______ M____, pentru ca

acesta să declare aspecte necorespunzătoare adevărului prin cererile de sprijin

financiar și declarațiile anexă cererii de sprijin financiar și să folosească, în

cadrul campaniei 2011 documente false la Agenția de Plăți și Intervenție în

Agricultură, care a avut ca urmare obținerea ca sprijin financiar a sumei de

312.257,10 lei din Fondul European de Garantare Agricolă, actiuni ce constituie

complicitate la infracțiunea de „ folosirea sau prezentarea cu rea credință de

documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca

rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii

Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei , prevăzută

și pedepsită de art. 48 Cod penal rap. la art. 18 1 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 cu

aplic. art. 5 alin.(1) Cod penal;

Inculpata B_____ L_______-V_______ a redactat și semnat contractul de

arendă nr. 2/13.03.2012 la rubrica „Arendator - Obștea Scărișoara M___” , în

condițiile în care Forma Asociativă/Obștea Scărișoara M___ nu avea

personalitate juridică și nici patrimoniu și nici nu se reconstituise dreptul de

proprietate asupra suprafeței de 133 ha în M______ Scărișoara M___ în scopul

obținerii de fonduri europene, în vederea înregistrării în evidențele Primăriei

comunei Nucșoara și folosirii acestuia la APIA pentru dovedirea dreptului de

utilizare de către Obștea P______ pentru suprafața de 133 ha, teren în M______

Scărișoara M___, acordand astfel ajutor direct numitului D______ M____,

președinte al Obștii P______, pentru ca acesta să declare aspecte

necorespunzătoare adevărului și să folosească documente false la APIA cu

ocazia formulării cererii de sprijin pe suprafață activitate ce se circumscrie

complicitatii la infracțiunea „ folosirea sau prezentarea cu rea credință de

documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca

rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii

Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei , prevăzută

și pedepsită de art. 48 Cod penal rap. la art. 18 1 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 cu

aplic. art. 5 alin.(1) Cod penal;

Fapta inculpatului F____ L____, de a semna contractul de arendă nr.

2/13.03.2012 la rubrica „Arendator - Obștea Scărișoara M___” în condițiile în

care Forma Asociativă/Obștea Scărișoara M___ nu avea personalitate juridică și

nici patrimoniu, nu se reconstituise dreptul de proprietate asupra suprafeței de

133 ha în M______ Scărișoara M___, și nu avea calitatea de vicepreședinte, în

scopul obținerii de fonduri europene, în vederea înregistrării în evidențele

Primăriei comunei Nucșoara și folosirii acestuia la APIA pentru dovedirea

dreptului de utilizare de către Obștea P______ pentru suprafața de 133 ha, teren

în M______ Scărișoara M___, acordand astfel ajutor direct numitului D______

M____, președinte al Obștii P______, pentru ca acesta să declare aspecte

necorespunzătoare adevărului și să folosească documente false la APIA cu

ocazia formulării cererii de sprijin pe suprafață activitate ce se circumscrie

complicitatii la infracțiunea „ folosirea sau prezentarea cu rea credință de

documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca

rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii

Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei , prevăzută

și pedepsită de art. 48 Cod penal rap. la art. 18 1 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 cu

aplic. art. 5 alin.(1) Cod penal;

Avand in vedere solutia de schimbare a incadrarii juridice a faptelor dispusa

cu privire la inculpatii Balaianu N__, B_____ L_______ si F____ L____, nu vom

mai analiza solicitarea inculpatilor cu privire la interventia prescriptiei

raspunderii penale cu consecinta incetarii procesului penal sub aspectul

savarsirii infractiunii de fals in inscrisuri sub semn atura privata

In ceea ce priveste cererea avand acelasi obiect, sustinuta de inculpatii

Balaianu N__ si B_________ C_______ cu privire la infractiunea de f als

intelectual, retinem ca aceasta este neintemeiata, pentru urmatoarele

considerente:

Se arata ca, urmare a Deciziei nr .297 pronuntata de Curtea Constitution ala a

Romaniei in data de 26.04.2018 prin care a fost declarat neconstitutional art 155

alin 1 cod penal , nu ar mai ex ista in codul penal institutia intreruperii cursului

prescriptiei raspunderii penale, av and in vedere ca in termen de 45 de zile

legiuitorul nu a pus in acord acest text de lege cu dispozitiile constituti onale.

Prin urmare, se apreciaza ca urmeaza a fi analizat a prescriptia raspunderii

penale raportat la dis p art 154 alin 1, 2 Cod penal. Cum ter m e nul de prescriptie

pentru infractiunea de fals intelectual este de 5 ani, ar rezulta ca acesta s-a

implinit inca din anul 2017, aspect ce impune o solutie de incetare a procesului

penal.

Instanta retine ca, potrivit dis p art.31. alin 3 din legea 47/1992, d ispozițiile din

legile și ordonanțele în vigoare constatate ca fiind neconstituționale își

încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții

Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu

pune de acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile Constituției. Pe

durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt

suspendate de drept.

Observam ca , prin decizia amintita , Curtea Constitutionala a constatat că

soluția legislativă care prevede întreruperea cursului termenului prescripției

răspunderii penale prin îndeplinirea „ oricărui act de procedură în cauză ”, din

cuprinsul dispozițiilor art.155 alin.(1) din Codul penal, este neconstituțională.

Curtea a reținut in considerentele deciziei că prevederile art.155 alin.(1) din

Codul penal sunt lipsite de previzibilitate și, totodată, contrare principiului

legalității incriminării, întrucât sintagma „ oricărui act de procedură ” din

cuprinsul acestora are în vedere și acte ce nu sunt comunicate suspectului sau

inculpatului, nepermițându-i acestuia să cunoască aspectul întreruperii

cursului prescripției și al începerii unui nou termen de prescripție a răspunderii

sale penale.

Se constata cu usurinta ca art 155 alin 1 Cod penal nu a fost declarat

neconstitutional in intregul sau ci s-a avut in vedere doar sintagma prin

îndeplinirea „ oricărui act de procedură în cauză ” din cuprinsul acestui text,

aspect ce permite a s e trage concluzia ca , dupa expirarea celor 45 zile prev de

art 31 alin 3 dn Legea 47/1992, se revine practic la solutia legislativă anterioară,

consacarata de art.123 alin.(1) din Codul penal din 1969, care prevedea

întreruperea cursului prescripției răspunderii penale doar prin îndeplinirea

unui act care, potrivit legii, trebuia comunicat, în cauza în care persoana vizată

avea calitatea de învinuit sau inculpat.

De altfel, in considerentele deciziei se arata ca, s oluția legislativă anterioară,

prevăzută la art.123 alin.(1) din Codul penal din 1969, îndeplinea condițiile de

previzibilitate impuse prin dispozițiile constituționale analizate în prezenta

cauză, întrucât prevedea întreruperea cursului prescripției răspunderii penale

doar prin îndeplinirea unui act care, potrivit legii, trebuia comunicat, în cauza în

care persoana vizată avea calitatea de învinuit sau inculpat.

Asa fiind, raportarea teremenului de prescriptie doar la disp. art 154 este

eronata, de vreme ce in cauza au intervenit _________________ cursului

prescriptiei prin actele de procedura comunicate potrivit legii inculpatilor din

prezenta cauza .

De asemenea, i n speta, ter menul de 10 ani al prescriptei speciale nu s-a

implinit inca, solicitarea solutiei de incetare a procesului penal ca efect al

prescriptiei raspunde rii penale, fiind neintmeiata.

Constatand ca faptele deduse judecatii constituie infractiuni, au fost savarsite

cu forma de vinovatie prevazuta de lege, instanta va dispune condamnarea

inculpatilor, la individualizarea pedepselor urmand a fi avute i n vedere

criteriile prev de art 74 Cod penal.

A stfel, retinem ca infractiunile impotriva intereselor financiare ale

Comunitatilor Europene au fost reg lemen t a te prin Legea 78/2000 ca o

componenta in prevenirea si sanctionarea faptelor de coruptie , aceste a

atentand la bugetul Uniuniii E uropene , fiind st ra ns legate de faptele de

frauda. In acest context, folosirea si prezen ta rea de documente, de declaratii

false, inexacte sau incomplete care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de

fonduri europene, reprezinta fraude care se comit in dauna bugetului Uniunii

Europene si care trebuie sanctionate prompt , intrucat afecteaza in primul rand

imaginea Romaniei si in al doilea rand patrimoniul comun ala cetatenilor

Uniunii.

In acelasi timp,vom avea in vedere activitatea concreta a fiecarui inculpat.

Astfel, cel care avut initiativa savarsirii infractiunilor este inculpatul Balaianu,

acesta avand o reprezentare infractionala conturata in timp, finalizata intr-o

perioada relativ scurta si o perseverenta inf ra c tionala care se impune a fi san

ctionata corespun z ator.

De asemenea, constatam ca inculpatul B_________, folosindu-se de functia

publica pe care o detinea la data de referinta, a determinat un alt functionar sa

certifice imprejurari ce nu corespund realitatii, inscrisurile constatatoare fiind

utilizate in vederea inducerii in eroare a autoritatii care gestioneaza fonduri

europene, inscrisuri pe care de altfel le-a si semnat.

Cu privire la inculpatii B_____ si F____ vom retine ca acestia , au avut un rol

mai redus, fiind executanti , insa in deplina cunostinta de cauza, ai dispozitiilor

inculpatului Balaianu N__.

In speta de fata vom tine seama si de cuantumul ridicat al prejudiciului produs

si nerecuperat pana in prezent.

Pe de alta parte , se va avea in vedere imprejurarea ca inc ulpatii sunt infractori

primari , sunt bine integrati din punct de vedere socio profesional, s-au

prezentat in fata instantei de judecata la toate termenele acordate in cauza.

Avand in vedere toate aceste elemente , se va pronunta , pentru fiecare inculpat

pedea p s a inchisorii , in cuantumuri de natura a asigura preventia generala si

speciala.

A specte le favorabile cu privire la persoana inculpatilor, mai sus expuse,

indreptatesc instanta sa aprecieze ca indreptarea inculpatilor, constientizare

efectelor negative ala savarsirii unor fapte penale se pot realiza fara executarea

pedepselor prin privare de libertate .

F___ de a c este considerente, in baza art 47 Cod pen rap la art 18/1 alin 1 din

Legea 78/2000 cu aplicarea art 5 alin 1 cod pen si art 35 alin 1 cod pen , va

condamna pe inculpatul BALAIANU N__ la pedeapsa de 2 ani si 6 luni

inchisoare si 3 ani interzicerea drepturilor prev de art 66 alin 1 lit a,b cod penal,

ca pedeapsa complementara, pentru instigare la infracțiunea de folosire sau

prezentare cu rea credință de documente ori declarații false, inexacte sau

incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din

bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta

ori în numele ei, în formă continuată (3 acte materiale);

In baza art 65 alin 1 Cod penal, va interzice inculpatului, ca pedeapsa accesorie

exercitarea drepturilor prev de art 66 alin 1 lit a,b Cod penal.

In baza art 48 Cod pen rap la art 321 cod pen cu aplicarea art 5 alin 1 Cod pen si

art 35 alin 1 cod pen, va condamna pe acelasi inculpat la pedeapsa de 1 ani si 6

luni inchisoare pentru complicitate mijlocită în forma complicității la instigare

la fals intelectual în formă continuată (două acte materiale);

In baza art 38 alin 1 cod pen, 39 alin 1 lit b cod pen va aplica inculpatului

Balaianu N__ pedeapsa cea mai grea, de 2 ani si 6 luni inchisoare la care se

adauga un spor de 6 luni inchisoare – 1/3 din pedeapsa de 1 ani si 6 luni

inchisoare- , in total 3 ani inchisoare.

In baza art 45 alin 1 Cod pen, va aplica inculpatului pedeapsa complementara a

interzicerii drepturilor prev de art 66 alin 1 lit a,b pe o durata de 3 ani.

In baza art 45 alin 5 Cod pen va aplica inculpatului pedeapsa accesorie a

interzicerii drepturilor prev de art 66 alin 1 lit a,b cod penal.

In baza art 48 Cod pen rap la art 18/1 alin 1 din Legea 78/2000 cu aplicarea art 5

alin 1 Cod pen va condamna pe inculpata B_____ L_______ V_______ , la

pedeapsa de 2 ani inchisoare si 1 an interzicerea exercitarii drepturilor prev de

art 66 alin 1 lit a, b Cod pen, ca pedeapsa complementara, pentru complicitate la

infracțiunea de folosire sau prezentare cu rea credință de documente ori

declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe

nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele

administrate de aceasta ori în numele ei.

In baza art 65 alin 1 Cod penal, va interzice inculpatei, ca pedeapsa accesorie,

exercitarea drepturilor prev de art 66 alin 1 lit a,b Cod pen.

In baza art 48 cod pen rap la art 18/1 alin 1 din Legea 78/2000 cu aplicarea art 5

alin 1 cod pen va condamna pe inculpatul F____ L____ , la pedeapsa de 2 ani

inchisoare si 1 an interzicerea drepturilor prev de art 66 alin 1 lit a, b Cod pen, ca

pedeapsa complementara pentru complicitate la infracțiunea folosire sau

prezentare cu rea credință de documente ori declarații false, inexacte sau

incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din

bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta

ori în numele ei.

In baza art 65 alin 1 Cod penal, va interzice inculpatului, ca pedeapsa

accesorie, exercitarea drepturilor prev de art 66 alin 1 lit a,b Cod penal.

In baza art.47 Cod pen rap. la art. 321 Cod pen, cu aplic. art.5 alin.1 Cod penal și

art.35 alin.1 Cod penal va condamna pe inculpatul B_________ C_______ la

pedeapsa de 1 an si 4 luni inchisoare pentru instigare la fals intelectual, în

formă continuată, (două acte materiale);

In baza art. 321 alin. 1 din Cod pen cu aplic. art. 5 alin 1 Cod pen și art. 35 alin. 1

Cod pen va condamna pe acelasi inculpat la pedeapsa de 1 an si 8 luni

inchisoare pentru savarsirea infractiunii de fals intelectual, în formă

continuată (două acte materiale)

In baza art. 48 Cod pen rap. la art. 18/1 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art.

5 alin.(1) Cod pen va condamna pe acelasi inculpat la pedeapsa de 2 ani

inchisoare si 2 ani interzicerea drepturilor prev de art 66 alin 1 lit a,b cod pen, ca

pedeapsa complementara, pentru complicitate la infracțiunea de folosire sau

prezentare cu rea credință de documente ori declarații false, inexacte sau

incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din

bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta

ori în numele ei.

In baza art 65 alin 1 Cod pen, va interzice inculpatului, ca pedeapsa accesorie

exercitarea drepturilor prev de art 66 alin 1 lit a,b Cod pen.

In baza art . 38 alin.1 Cod pen. 39 alin 1 lit b cod pen va aplica inculpatului

B_________ C_______ pedeapsa cea mai grea, de 2 ani inchisoare la care se

adauga un spor de 12 luni inchisoare – 1/3 din suma celorlalte pedepse - , in

total 3 ani inchisoare.

In baza art 45alin 1 Cod pen, va aplica inculpatului pedeapsa complementara a

interzicerii drepturilor prev de art 66 alin 1 lit a,b pe o durata de 2 ani.

In baza art 45 alin 5 Cod pen va aplica inculpatului pedeapsa accesorie a

interzicerii drepturilor prev de art 66 alin 1 lit a,b

In baza art 91 Cod pen dispune pentru toti inculpatii, suspendarea sub

supraveghere a executarii pedepsei principale pe un termen de supraveghere,

stabilit conform dispozițiilor art. 92 C. pen.

În baza art. 93 alin. (1) C. pen. va obliga inculpatii ca , pe durata termenului de

supraveghere să respecte măsuri le de supraveghere prev la lit a,b,c,d,e

În baza art. 93 alin. (2) lit. b C. pen. va impune condamnatilor sa frecventeze

unul sau mai multe programe de reintegrare sociala derulate de catre serviciul

de probatiune sau organizate impreuna cu institutii din comunitate.

În baza art. 93 alin. (3) C. pen., pe parcursul termen ului de supraveghere,

inculpatii vor presta o muncă neremunerată în folosul comunității .

Constatam ca persoana vatamata , Agenția de Plăți și Intervenție pentru

Agricultură s-a constituit parte civila in procesul penal, aratand ca, urmare

aprobării cererilor de plată pentru schema de sprijin pe suprafață pentru

campaniile 2011, 2012 și 2013 depuse OBȘTEA P______, Agenția de Plăți și

Intervenție pentru Agricultură - Centrul Județean Argeș a emis decizii prin care

i-au fost stabilite drepturi de plată în sumă totală de 989.098,09 lei , după cum

urmează:

- pentru anul 2011 – 312.257,18 lei;

- pentru anul 2012 – 324.754,46 lei;

- pentru anul 2013 – 352.086,53 lei, în cadrul schemei de plată unică pe suprafață

SAPS FEGA, plată compensatorie pentru zonă montană defavorizată FEDR, plată

compensatorie pentru zonă montană defavorizată BN1, plată pachet 1 (pajiști cu

înaltă valoare naturală) FEDR, plată pachet 1 (pajiști cu înaltă valoare naturală)

BN1, plată pachet 2 (practici agricole) FEDR și plată pachet 2 (practici agricole)

BN1.

Prin adresa nr. 5184/19.08.2016 (f 1 – 19 vol V up) Agenția de Plăți și Intervenție

pentru Agricultură s-a constituit parte civilă cu suma de 987.616,54 lei la care se

adaugă accesoriile fiscale conform OUG nr. 66/2011, comunicând faptul că suma

de 1.481,55 lei, aferentă campaniei 2011, stabilită în baza procesului-verbal de

constatare a neregulilor și de stabilirea a creanțelor bugetare nr. 779/21.01.2013 a

fost recuperată prin plată voluntară , solicitand obligarea Obstii P______ la

plata sumei indicata drept prejudiciu .

Instanta apreciaza ca in cauza de f a ta s-a dovedit dincolo de orice dubiu ca,

prin faptele lor, inculpatii au produs o paguba efectiva partii civ ile, aceasta

fiind indreptatita sa primesca integral de spagubirile civile compuse atat din

paguba efectiva cat si din fol os ul nerealizat.

In ceea ce priveste paguba efectiv cauzata , retinem ca aceasta este

reprezentata de sumele totale primite cu titlu de subventii in urma cererilor

depuse de reprezentantul Obstii P______, fara a fi necesara o defalcare a

prejudiciului in functie de sumele ce se cuveneau efectiv acestei forme

asociative pentru folosirea terenului pe care il avea in proprietate, intrucat

cererea de acordare a subventiilor a avut in vedere o suprafata unica, suprafata

cu privire la care s-au facut declaratii necorespunzatoare adevarului. Paguba

efectiva a fost cauzata tocmai prin depunerea unei astfel de cereri cuprinzand

aspecte nereale, in asemenea modalitate fiind viciata intreaga procedura de

acordare a subventiilor, raspunderea civila a autorilor faptei ilicite cauzato ar e

de prejudicii urmand a fi a fi angajata pentr u intreaga suma efectiv incasata de

Obstea P______.

Raspunderea c i vila urmeaza a fi angajata proportional cu activitatea

infractionala desfasurat a de fiecare dintre cei patru inculpati – inculpat u l

Balaianu N__ contribuind la obtinerea pe nedrept a sumelor de bani in

campanii le 2011,2012, 2013 , inculpatul B_________ C_______ in campaniile

2011,2012 , inculpatii Be rjea si F____ pentru campaniile din 2012, 2013 - fiind

chemata sa raspunda alaturi de acestia si Obstea P______ , in calitate d e parte

responsabila civilmente.

Constatam ca, urmare a formularii cererii de constituire ca parte civila de catare

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură , intrucat se solicita

recuperarea pagubei de la beneficiara acestei sume, a fost introdusa in cauza,

in calitate de parte responsabila civilmente Obstea P______ - f 261 si

urmatoarele vol II up.

Instanta retine ca normele civile instituie , printre altele , o cerinta expresa

pentru angajarea raspunderii comit entului pentru fapta prepusului , respectiv

aceea ca prejudiciile sa fi fost cauz ate de prepus in functiile de i s-au

incredinta . Intelesu l acestei din urma sintagme a fost lamurit in jurisprudenta ,

aratandu-se ca raspunderea comitentului este anga jata pentru daunele

provocate d e pre pus in exercitar e a atributiilor derivate din functia

incredintata, co nform indicatiilor comitentului , in limitele functiei si in

interesul acestuia din urma precum si in ipoteza in care prepusul actioneaza in

cadrul functie i si in interesul comitentului, insa prin realizarea

necorespunzatoare a indicatiilor primite ori prin depasirea lor abuziva . In ca uz

a de fata, __________________________ e a l Obstii P______ a numitului D

umitru M____ si actiunea acestuia de prezentare de docume n te si declaratii

false la APIA , avand ca rezultata obtinerea pe nedrept de fonduri europene, la

indemnul si cu sprijinul inculpatului Balaianu N__, vicepresedinte si contabil al

aceleasi forme asociative, exista corelatia nece sara impusa de art 1373 Cod

civil , pentru atragerea raspunderii ci vile delictuale a Obtii P______

Constatam ca, in vederea recuperării prejudiciului în sumă de 987.616,54 lei

produs prin săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 18 alin. (1) din Legea nr.

78/2000 cu aplic. art. 5 alin.(1) Cod penal, prin ordonanța cu nr. 151/P/2015 din

data de 26 octombrie 2016 s-a dispus, în baza disp. art.249 alin.1 Cod procedură

penală, instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului penal asupra bunurilor

mobile și imobile aparținând inculpaților . Avand in vedere ca in cazul

savarsirii acestei infractiuni luarea masurilor asiguratorii este obligatorie,

tinand seama si de solutia data laturii civile a cauzei, in baza art 404 alin 4 Cod

pr pen, mentine masurile asiguratorii instituite prin ordonanța cu nr. 151/P/2015

din data de 26 octombrie 2016 a Parchetului de pe langa ICCJ- DN ST P______

asupra bunurilor mobile și imobile aparținând inculpaților Balaianu N__,

B_________ C_______, F____ L____ si B_____ L_______.

In baza art 397 alin 3 Cod pr pen, art. 25 alin. 3 din Cod pr pen, va dispune

desfiintarea următoarelor înscrisuri falsificate:

- contract de comodat cu încheierea de dată certă nr. 1006/25.05.2011 emisă de

notarul public S_____ A______-M____ cu sediul în localitatea Domnești, județul

Argeș;

- contract de arendă nr. 2/13.03.2012, înregistrat la Consiliul Local Nucșoara sub

nr. 944/15.03.2012;

- adeverință de rol nr. 1950/25.05.2011, emisă de Primăria comunei Nucșoara,

județul Argeș;

- adeverință de rol nr. 1056/22.03.2012, emisă de Primăria comunei Nucșoara,

județul Argeș;

- adeverință de rol nr. 1061/25.03.2013, emisă de Primăria comunei Nucșoara,

județul Argeș;

- filele din Registrul agricol 2010-2014 al Primăriei comunei Nucșoara, județul

Argeș, partea I, volumul 38, tip 3, poziția 6, cu poziția de rol pentru OBȘTEA

SCĂRIȘOARA M___;

In baza art 274 alin 2, 3 Cod pr pen, va obliga pe fiecare inculpat in solidar cu

partea responsabila civilmente, Obstea P______, la plata a cate 2300 lei

cheltuieli judiciare catre stat.

In baza art 275 alin 6 Cod pr pen, onorariile aparatorilor din oficiu 65 lei conform

împuternicirii avocațiale nr. 1345/15.05.2016, se vor suporta din fondurile

speciale ale MJ.

1

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE

Admite cererile formulate de inculpatii B_____ L_______ si F____ L____ avand

ca obiect schimbarea incadrarii juridice a faptelor retinute in sarcina acestor

inculpati prin actul de sesizare a instantei si, in parte, cererea formulata de

inculpatul Balaianu N__ .

Respinge cererea cu acelasi obiect formulata de inculpatul B_________

C_______.

In baza art 386 alin 1 Cod pr pen, schimba incadrarea juridica a faptelor retinute

in sarcina inculpatilor prin rechizitoriu, dupa cum urmeaza:

Pentru inculpatul Balaianu N__ – din infractiunile prev de art 47 Cod pen rap la

art 18/1 alin 1 din Legea 78/2000 cu aplicarea art 5 alin 1 cod pen si art 35 alin 1

cod pen ; art 322 alin 1 cod pen cu aplicarea art 5 alin 1 cod pen si art 35 alin 1

Cod pen , art 48 Cod pen rap la art 321 cod pen cu aplicarea art 5 alin 1 Cod pen

si art 35 alin 1 cod pen, totul cu aplicarea art 38 alin 1 si 2 cod pen, in cele prev

de art 47 Cod pen rap la art 18/1 alin 1 din Legea 78/2000 cu aplicarea art 5 alin 1

cod pen si art 35 alin 1 cod pen , art 48 Cod pen rap la art 321 cod pen cu

aplicarea art 5 alin 1 Cod pen si art 35 alin 1 cod pen, totul cu aplicarea art 38

alin 1 cod pen.

Pentru inculpata B_____ L_______ V_______ din infractiunile prev de art 322

alin 1 Cod pen cu aplicarea art 5 alin 1 Cod pen ; art 48 cod pen rap la art 18/1 alin

1 din Legea 78/2000 cu aplicarea art 5 alin 1 cod pen, totul cu aplicarea art 38

alin 2 Cod pen in cea prev de art 48 cod penal rap la art 18/1 alin 1 din Legea

78/2000 cu aplicarea art 5 alin 1 cod pen.

Pentru inculpatul F____ L____ din infractiunile prev de art. 322 alin 1 Cod penal

cu aplicarea art 5 alin 1 Cod pen, art 48 cod pen rap la art 18/1 alin 1 din Legea

78/2000 cu aplicarea art 5 alin 1 Cod pen, toate cu aplicarea art 38 alin 2 Cod

penal in cea prev de art 48 cod pen rap la art 18/1 alin 1 din Legea 78/2000 cu

aplicarea art 5 alin 1 Cod pen.

In baza art 47 Cod pen rap la art 18/1 alin 1 din Legea 78/2000 cu aplicarea art 5

alin 1 cod pen si art 35 alin 1 cod pen , condamna pe inculpatul BALAIANU N__ ,

fiul lui G_______ și A_____, născut la 12.10.1951 în G______ , domiciliat în mun

B____ ____________________, jud B____, CNP xxxxxxxxxxxxx la pedeapsa de 2

ani si 6 luni inchisoare si 3 ani interzicerea drepturilor prev de art 66 alin 1 lit

a,b cod penal, ca pedeapsa complementara, pentru instigare la infrac ț iunea de

folosire sau prezentare cu rea credință de documente ori declarații false,

inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de

fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate

de aceasta ori în numele ei, în formă continuată (3 acte materiale);

In baza art 65 alin 1 Cod penal, interzice inculpatului, ca pedeapsa accesorie

exercitarea drepturilor prev de art 66 alin 1 lit a,b Cod penal.

In baza art 48 Cod pen rap la art 321 cod pen cu aplicarea art 5 alin 1 Cod pen si

art 35 alin 1 cod pen, condamna pe acelasi inculpat la pedeapsa de 1 ani si 6 luni

inchisoare pentru complicitate mijlocită în forma complicită ț ii la instigare la

fals intelectual în formă continuată (două acte materiale);

In baza art 38 alin 1 cod pen, 39 alin 1 lit b cod pen aplica inculpatului Balaianu

N__ pedeapsa cea mai grea, de 2 ani si 6 luni inchisoare la care se adauga un

spor de 6 luni inchisoare – 1/3 din pedeapsa de 1 ani si 6 luni inchisoare- , in

total 3 ani inchisoare.

In baza art 45 alin 1 Cod pen, aplica inculpatului pedeapsa complementara a

interzicerii drepturilor prev de art 66 alin 1 lit a,b pe o durata de 3 ani.

In baza art 45 alin 5 Cod pen aplica inculpatului pedeapsa accesorie a

interzicerii drepturilor prev de art 66 alin 1 lit a,b cod penal.

In baza art 91 Cod pen dispune suspendarea sub supraveghere a executarii

pedepsei principale pe un termen de supraveghere de 3 ani, stabilit conform

dispozițiilor art. 92 C. pen.

În baza art. 93 alin. (1) C. pen. obligă inculpatul ca pe durata termenului de

supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probațiune Buzau , la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea

sa;

c) să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește

5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul

mijloacelor sale de existență.

În baza art. 93 alin. (2) lit. b C. pen. impune condamnatului sa frecventeze unul

sau mai multe programe de reintegrare sociala derulate de catre serviciul de

probatiune sau organizate impreuna cu institutii din comunitate.

În baza art. 93 alin. (3) C. pen., pe parcursul termenului de supraveghere,

inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunității în cadrul

Agentiei Judetene de Ocupare a Fortei de Munca Buzau sau in cadrul Directiei

Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau pe o perioadă de 120

de zile lucrătoare.

În baza art. 91 alin. (4) C. pen. atrage atenția inculpatului asupra dispozițiilor art.

96 C. pen.

In baza art 48 Cod pen rap la art 18/1 alin 1 din Legea 78/2000 cu aplicarea art 5

alin 1 Cod pen condamna pe inculpata B_____ L_______ V_______ , fiica lui

N______ și E____, născută la 12.05.1958 în ________________________,

domiciliată în com Nucșoara, ___________________, jud Argeș, CNP

xxxxxxxxxxxxx la pedeapsa de 2 ani inchisoare si 1 an interzicerea exercitarii

drepturilor prev de art 66 alin 1 lit a, b Cod pen, ca pedeapsa complementara,

pentru complicitate la infracțiunea de folosire sau prezentare cu rea credință

de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca

rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii

Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei.

In baza art 65 alin 1 Cod penal, interzice inculpatei, ca pedeapsa accesorie,

exercitarea drepturilor prev de art 66 alin 1 lit a,b Cod pen.

In baza art 91 Cod pen dispune suspendarea sub supraveghere a executarii

pedepsei principale pe un termen de supraveghere de 2 ani stabilit conform

dispozițiilor art. 92 C. pen.

În baza art. 93 alin. (1) C. pen. obligă inculpata ca pe durata termenului de

supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probațiune Arges , la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu

supravegherea sa;

c) să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care

depășește 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul

mijloacelor sale de existență.

În baza art. 93 alin. (2) lit. a C. pen. impune condamnatei sa frecventeze unul

sau mai multe programe de reintegrare sociala derulate de catre serviciul de

probatiune sau organizate impreuna cu institutii din comunitate.

În baza art. 93 alin. (3) C. pen., pe parcursul termenului de supraveghere,

inculpata va presta o muncă neremunerată în folosul comunității în cadrul

Primariei Nucsoara sau in cadrul Primăriei Corbi pe o perioadă de 60 de zile

lucrătoare.

În baza art. 91 alin. (4) C. pen. atrage atenția inculpatei asupra dispozițiilor art.

96 C. pen.

In baza art 48 cod pen rap la art 18/1 alin 1 din Legea 78/2000 cu aplicarea art 5

alin 1 cod pen condamna pe inculpatul F____ L____ , fiul lui B_____ și M____,

născut la 02.09.1961 în _______________________, domiciliat în com Nucșoara,

_________________, jud Argeș, CNP xxxxxxxxxxxxx la pedeapsa de 2 ani

inchisoare si 1 an interzicerea drepturilor prev de art 66 alin 1 lit a, b Cod pen, ca

pedeapsa complementara pentru complicitate la infracțiunea folosire sau

prezentare cu rea credință de documente ori declarații false, inexacte sau

incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din

bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta

ori în numele ei.

In baza art 65 alin 1 Cod penal, interzice inculpatului, ca pedeapsa accesorie,

exercitarea drepturilor prev de art 66 alin 1 lit a,b Cod penal.

In baza art 91 Cod pen dispune suspendarea sub supraveghere a executarii

pedepsei principale pe un termen de supraveghere de 2 ani stabilit conform

dispozițiilor art. 92 C. pen.

În baza art. 93 alin. (1) C. pen. obligă inculpatul ca pe durata termenului de

supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probațiune Arges la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea

sa;

c) să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește

5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul

mijloacelor sale de existență.

În baza art. 93 alin. (2) lit. a C. pen. impune condamnatului sa sa frecventeze

unul sau mai multe programe de reintegrare sociala derulate de catre serviciul

de probatiune sau organizate impreuna cu institutii din comunitate.

În baza art. 93 alin. (3) C. pen., pe parcursul termenului de supraveghere,

inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunității în cadrul

Primariei Nucsoara sau in cadrul Primăriei Corbi pe o perioadă de 60 de zile

lucrătoare.

În baza art. 91 alin. (4) C. pen. atrage atenția inculpatului asupra dispozițiilor art.

96 C. pen.

In baza art.47 Cod pen rap. la art. 321 Cod pen, cu aplic. art.5 alin.1 Cod penal ș i

art.35 alin.1 Cod penal condamna pe inculpatul B_________ C_______ , fiul lui

A_____ și F________, născut la 10.07.1957 în _______________________,

domiciliat în ______________________________, ___________________, jud

Argeș, CNP xxxxxxxxxxxxx, la pedeapsa de 1 an si 4 luni inchisoare pentru

instigare la fals intelectual, în formă continuată, (două acte materiale);

In baza art. 321 alin. 1 din Cod pen cu aplic. art. 5 alin 1 Cod pen și art. 35 alin. 1

Cod pen condamna pe acelasi inculpat la pedeapsa de 1 an si 8 luni inchisoare

pentru savarsirea infractiunii de fals intelectual, în formă continuată (două acte

materiale)

In baza art. 48 Cod pen rap. la art. 18/1 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art.

5 alin.(1) Cod pen condamna pe acelasi inculpat la pedeapsa de 2 ani inchisoare

si 2 ani interzicerea drepturilor prev de art 66 alin 1 lit a,b cod pen, ca pedeapsa

complementara, pentru complicitate la infracțiunea de folosire sau prezentare

cu rea credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă

fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al

Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei.

In baza art 65 alin 1 Cod pen, interzice inculpatului, ca pedeapsa accesorie

exercitarea drepturilor prev de art 66 alin 1 lit a,b Cod pen.

In baza art . 38 alin.1 Cod pen. 39 alin 1 lit b cod pen aplica inculpatului

B_________ C_______ pedeapsa cea mai grea, de 2 ani inchisoare la care se

adauga un spor de 12 luni inchisoare – 1/3 din suma celorlalte pedepse - , in

total 3 ani inchisoare.

In baza art 45alin 1 Cod pen, aplica inculpatului pedeapsa complementara a

interzicerii drepturilor prev de art 66 alin 1 lit a,b pe o durata de 2 ani.

In baza art 45 alin 5 Cod pen aplica inculpatului pedeapsa accesorie a

interzicerii drepturilor prev de art 66 alin 1 lit a,b cod pen.

In baza art 91 Cod pen dispune suspendarea sub supraveghere a executarii

pedepsei principale pe un termen de supraveghere de 3 ani, stabilit conform

dispozițiilor art. 92 C. pen.

În baza art. 93 alin. (1) C. pen. obligă inculpatul ca pe durata termenului de

supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probațiune Arges , la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu

supravegherea sa;

c) să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care

depășește 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul

mijloacelor sale de existență.

În baza art. 93 alin. (2) lit. b C. pen. impune condamnatului sa frecventeze unul

sau mai multe programe de reintegrare sociala derulate de catre serviciul de

probatiune sau organizate impreuna cu institutii din comunitate.

În baza art. 93 alin. (3) C. pen., pe parcursul termenului de supraveghere,

inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunității în cadrul

Primariei Nucsoara sau in cadrul Primăriei Corbi pe o perioadă de 120 de zile

lucrătoare.

În baza art. 91 alin. (4) C. pen. atrage atenția inculpatului asupra dispozițiilor art.

96 C. pen.

Admite actiunea civila formulata de M_________ A___________ si Dezvoltarii

R_____ – Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura. Obliga pe

inculpatul Balaianu N__ in solidar cu partea responsabila civilmente Obstea

P______ , la plata catre partea civila a sumei de 987.616,54 lei la care se adaugă

accesoriile fiscale conform OUG nr. 66/2011 din care: suma de 637.011,56 lei in

solidar si cu inculpatul B_________ C_______ iar suma de 676.840,99 lei in

solidar si cu inculpatii F____ L____ si B_____ L_______.

In baza art 404 alin 4 Cod pr pen, mentine masurile asiguratorii instituite prin

ordonan ț a cu nr. 151/P/2015 din data de 26 octombrie 2016 a Parchetului de pe

langa ICCJ- DN ST P______ asupra bunurilor mobile ș i imobile apar ț inând

inculpaților Balaianu N__, B_________ C_______, F____ L____ si B_____

L_______.

In baza art 397 alin 3 Cod pr pen, art. 25 alin. 3 din Cod pr pen, dispune

desfiintarea următoarelor înscrisuri falsificate:

- contract de comodat cu încheierea de dată certă nr. 1006/25.05.2011 emisă de

notarul public S_____ A______-M____ cu sediul în localitatea Domnești, județul

Argeș;

- contract de arendă nr. 2/13.03.2012, înregistrat la Consiliul Local Nucșoara sub

nr. 944/15.03.2012;

- adeverință de rol nr. 1950/25.05.2011, emisă de Primăria comunei Nucșoara,

județul Argeș;

- adeverință de rol nr. 1056/22.03.2012, emisă de Primăria comunei Nucșoara,

județul Argeș;

- adeverință de rol nr. 1061/25.03.2013, emisă de Primăria comunei Nucșoara,

județul Argeș;

- filele din Registrul agricol 2010-2014 al Primăriei comunei Nucșoara, județul

Argeș, partea I, volumul 38, tip 3, poziția 6, cu poziția de rol pentru OBȘTEA

SCĂRIȘOARA M___;

In baza art 274 alin 2, 3 Cod pr pen, obliga pe fiecare inculpat in solidar cu

partea responsabila civilmente, Obstea P______, la plata a cate 2300 lei

cheltuieli judiciare catre stat.

In baza art 275 alin 6 Cod pr pen, onorariile aparatorilor din oficiu 65 lei conform

împuternicirii avocațiale nr. 1345/15.05.2016, se suportă din fondurile speciale

ale MJ.

Cu drept de apel in 10 zile de la comunicarea prezentei minute.

Pronuntata in sedinta publica, astazi, 11.10.2018 la Tribunalul Arges, Sectia

Penala

P_________,

M______ N_____

Grefier,

E______ E____ C_____