Contestaţie la executare

Sentinţă penală 85 din 09.04.2019


Prin cererea înregistrată pe rolul J. T M., la data de 15.03.2019 şi calificată contestaţie la executare, întemeiată pe dispoziţiile art.598 alin 1 lit. c) Cod proc. pen, biroul de executări penale a înaintat un referat prin care a arătat că Penitenciarul Mărgineni a comunicat instanţei, cu adresa nr. 30469/14.03.2019, că la data de 08.10.2018 a fost înaintată C. A. B. - Secţia a II Penală, adresa nr. 71724/PMDB/08.10.2018, prin care au fost comunicate relaţii privind acordarea recursului compensatoriu pentru perioada anterior executată de condamnatul P. L., CNP- 1760614293178, fiul lui D. şi V., născut la data de 14.04.1976, în P., judeţul P., cu domiciliul în P., str. P., nr.10, bl.52, sc. B, et.3, ap.33, judeţul P., posesor C.I, seria PX nr. 052334/15.12.2011, eliberat de S.P.C. P., recidivist, respectiv executarea M.E.P.Î nr. 526 emis în baza sentinţei penale nr.453/09.05.2013, de către J. M..

În adresa menţionată, în urma unei erori materiale, s-a comunicat eronat faptul că deţinutul P. L. a executat un număr de 687 de zile în condiţii necorespunzătoare, pentru care a beneficiat de 132 de zile considerate executate suplimentar în baza recursului compensatoriu şi  693 de zile în condiţii corespunzătoare.

La data de 06.11.2018 a fost înaintată C. A. B. - Secţia a II a Penală adresa nr.76565/PMDB/06.11.2018, adresă în care a fost menţionat faptul că inculpatul P. L. a fost eliberat condiţionat la data de 05.04.2016, conform sent. pen. nr. 581/30.03.2016, pronunţate de J. M., restul rămas neexecutat în urma liberării condiţionate, respectiv 1047 de zile, şi faptul că inculpatul a executat un număr de 1345 de zile în condiţii necorespunzătoare, pentru care ar fi beneficiat de un număr de 264 de zile considerate executate suplimentar, rămânând un rest de 15 zile executate în condiţii necorespunzătoare.

Astfel, urmare a emiterii M.E.P.Î nr. 202/13.11.2018, de către J. T. M., reducerea restului rămas neexecutat din pedeapsa de 7 ani închisoare, aplicată prin sent.pen.nr.453/09.05.2013, a Judecătoriei Moreni, de 1047 de zile, s-a realizat prin scăderea unui număr de 137 de zile, şi nu de 264 de zile, cum ar fi fost corect.

Totodată, deşi în adresa nr. 71724/PMDB/08.10.2018 a fost comunicat un număr de 132 de zile considerate executate suplimentar în baza Legii nr. 169/2017, în M.E.P.Î nr. 202/13.11.2018, din restul de 1047 de zile s-au scăzut 137 de zile.

În motivarea cererii, au fost indicate, ca temei de drept, prevederile art.598 alin (1) lit. c) Cod proc. pen.

Din oficiu, instanţa a dispus ataşarea dosarului nr.146/329/2018, în care a fost pronunţată sentinţa penală nr. 147/27.06.2018, a J. T. M., definitivă la data de 07.11.2018, prin decizia penală nr. 1448/A/07.11.2018, a C.  A. B..

Analizând cererea formulată prin prisma temeiurilor de drept invocate, a materialului probator administrat în cauză şi a dispoziţiilor legale incidente, instanţa reţine următoarele:

Prin sentinţa penală nr. 147/27.06.2018, pronunţată de J. T. M., în dosarul penal nr. 146/329/2018, s-a dispus:

În baza art. 228 alin 1 comb. cu art. 229 alin. 1 lit. d și alin. 2 lit. b C.pen. cu aplicarea  art. 41 alin. 1 din C. pen şi cu aplicarea  art.396 alin. 1 și 10 C.pr.pen., condamnă pe inculpatul P. L., ., fiul lui D. şi V., născut la data de 14.04.1976, în P., judeţul P., cu domiciliul în P., str. P., nr.10, bl.52, sc. B, et.3, ap.33, judeţul P., posesor C.I. seria PX nr.052334/15.12.2011 eliberat de S.P.C. P., recidivist,  la pedeapsa de  2  ani și 6 luni închisoare, pentru săvârșirea infracţiunii de furt calificat,  în dauna persoanei vătămate C. R. V.

În temeiul art.67 alin. 1 C.pen., aplică inculpatului P. L.  pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit. a și b  C.pen. (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ), pe o perioadă de 2 ani, în condiţiile art.68 C.pen.

 În temeiul art.65 alin.1 şi alin. 3 C.pen., aplică inculpatului P. L.  pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării aceloraşi drepturi, începând cu data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost  executată sau considerată ca executată.

În baza art. 38 C.pen., constată că faptele pentru care a fost condamnat inculpatul, prin sentinţa penală nr.1292/19.05.2017, a J. P., definitivă prin decizia penală nr. 910/14.09.2017, a C.A. P., sunt concurente cu fapta care face obiectul prezentei judecăți  .

Descontopește pedepsele stabilite prin sentinţa penală nr. 1292/19.05.2017, a Judecătoriei P., și  repune în individualitatea lor următoarele pedepse:

- pedeapsa de 1 an și 4 luni  închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă de furt calificat  în dauna patrimoniului persoanei vătămate B. R. G.;

- pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă de furt calificat  în dauna patrimoniului persoanei vătămate S. G.;

- pedeapsa de 2 ani  închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat  în dauna patrimoniului persoanei vătămate P. M. V.;

- pedeapsa de 2 an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat  în dauna patrimoniului persoanei vătămate V. S. ;

- pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă de furt calificat  în dauna patrimoniului persoanei vătămate H. C. ;

- pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă de furt calificat  în dauna patrimoniului persoanei vătămate V. V. O. .

Descontopește pedepsele complementare și accesorii stabilite prin sentinţa penală nr.. 1292/19.05.2017 a Judecătoriei P. și  repune în individualitatea lor următoarele pedepse:

-pedeapsa complementară  a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit. a și b C.pen. pe o perioadă de 2 ani  și pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării aceloraşi drepturi;

-pedeapsa complementară  a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit. a și b C.pen. pe o perioadă de 2 ani  și pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării aceloraşi drepturi;

-pedeapsa complementară  a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit. a și b C.pen. pe o perioadă de 2 ani  și pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării aceloraşi drepturi;

-pedeapsa complementară  a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit. a și b C.pen. pe o perioadă de 2 ani  și pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării aceloraşi drepturi;

-pedeapsa complementară  a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit. a și b C.pen. pe o perioadă de 2 ani  și pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării aceloraşi drepturi;

-pedeapsa complementară  a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit. a și b C.pen. pe o perioadă de 2 ani  și pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării aceloraşi drepturi.

În baza art. 39 alin. 1 lit. b  C.pen., contopind pedepsele  principale , urmează să fie stabilită pedeapsa cea mai grea, de 2 ani și 6 luni închisoare  la care se adaugă un spor de 1/3 din celelalte pedepse, respectiv 2 ani, 9 luni și 10 zile, urmând ca pedeapsa totală stabilită să fie de 5 ani, 3 luni și 10 zile închisoare.

Constată că  prin sentinţa penală nr.1292/19.05.2017 a Judecătoriei P., s-a dispus revocarea beneficiului liberării condiționate dispusă prin nr.453/9.07.2013, pronunțată de  Ju. M., definitivă prin decizia penală nr.237/9.07.2013, a T. D., în baza art. 104 alin. 2 C.pen.

În temeiul art. 43 alin. 2 C.pen, pedeapsa rezultantă de 5 ani, 3 luni și 10 zile închisoare se adaugă la restul rămas neexecutat de 1047 zile închisoare, urmare a liberării din pedeapsa de 7 ani închisoare stabilită prin sentința penală nr. 453/9.07.2013, pronunțată de  J. M.definitivă prin decizia penală nr. 237/9.07.2013 a T. D., urmând ca, în final, inculpatul să execute pedeapsa de 5 ani, 3 luni și 1057 zile în regim de penitenciar.

În baza art. 45 C.pen, aplică inculpatului P. L.  pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit. a și b  C.pen. (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ), pe o perioadă de 2 ani și în baza art. 65 alin.1 şi alin. 3 C.pen., aplică inculpatului P. L. pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării aceloraşi drepturi, începând cu data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost  executată sau considerată ca executată.

În baza art.72 C.pen. din pedeapsa rezultantă se deduce durata reţinerii, arestării preventive și arestului la domiciliu, de la 15.11.2016 la 14.09.2017, potrivit sentinţei penale nr.. 1292/19.05.2017, a J. P., definitivă prin decizia penală nr. 910/14.09.2017, a C. A.P.

În baza art. 40 alin. (3) C. pen. și 45 alin. 4 C.pen. din pedeapsa principală rezultată și din pedeapsa complementară aplicată pe lângă pedeapsa principală rezultantă se deduce perioada executată începând cu data de 15.09.2017  până la zi.

Anulează mandatul  de executare nr.1484/15.09.2017, emis de J. P., şi dispune emiterea unui nou mandat de executare.

Prin decizia penală nr.1448/A/7.11.2018, a C.A. B., s-a dispus:

În baza art. 421 pct. 2 lit. a) C.p.p., admite apelul declarat de inculpatul P. L., desfiinţează în parte sentinţa penală nr. 147/27.06.2018, a J. T. M., şi rejudecând:

În baza art. 55/1 alin.1 şi 8 din Legea nr. 254/2013, consideră executate suplimentar 137 zile închisoare, pentru perioada 24.07.2012-5.04.2016 executată în condiţii necorespunzătoare, din pedeapsa de 7 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 453/9.05.2013 a J. M., definitivă prin decizia penală nr. 237/9.07.2013 a T. D..

Reduce, în mod corespunzător, restul rămas neexecutat din pedeapsa de 7 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 453/9.05.2013, a J. M., de 1047 zile închisoare, cu 137 zile închisoare, rezultând un rest de 910 zile închisoare.

În baza art. 104 alin. 2 teza a II-a C.pen. rap. la art. 43 alin. 1 C.pen. adaugă la pedeapsa de 5 ani, 3 luni şi 10 zile închisoare aplicată în cauză restul de 910 zile rămas neexecutat din pedeapsa de 7 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 453/9.05.2013, a J. M., inculpatul urmând să execute pedeapsa rezultantă de 5 ani, 3 luni şi 920 zile închisoare.

În baza art. 45 alin. 1 C.pen. aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.pen. pe o durată de 2 ani.

În baza art. 45 alin. 5 C.pen. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a şi b C.pen.

În baza art. 40 alin. (3) C. pen. şi art. 72 C.pen. deduce din pedeapsa rezultantă durata reţinerii, a arestării preventive şi a arestului la domiciliu şi perioada executată, de la 15.11.2016 la zi.

Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale atacate, care nu sunt contrare prezentei.

Analizând sesizarea formulată, prin prisma dispoziţiilor incidente în materie, instanţa reţine că cererea formulată este întemeiată.

Instanţa constată că nelămurirea ivită în cursul executării pedepsei vizează limitele în care hotărârea se execută, iar nu valabilitatea acesteia în privinţa textelor de lege şi a principiilor aplicate.

În acest sens, caracterul echivoc al dispozitivului hotărârii sau lipsa acestuia de precizie, pot legitima formularea unei contestaţii la executare în baza acestui temei.

Î. C. C. J. s-a exprimat că deducerea greşită a arestării preventive, în sensul că prin hotărârea de condamnare pronunţată în primă instanţă a fost dedusă o perioadă de timp mai mare decât cea a arestării preventive efective atrage incidenţa cazului de contestaţie la executare prevăzut de dispoziţiile art.461 alin.1 lit. c) din Codul de procedură penală din 1968, acest caz de contestaţie la executare fiind similar cu cel prevăzut în art. 598 alin (1) lit. c) din Noul Cod de procedură penală, pe calea contestaţiei la executare putând fi rezolvate aspecte legale de punere în executare a unei hotărâri, cum este cazul deducerii greşite a numărului de zile considerate executate suplimentar, în baza recursului compensatoriu, ca în prezenta cauză

Instanţa mai reţine că potrivit dispoziţiilor art.598 alin (2) Cod proc. pen.,  în cazul de contestaţie la executare prevăzut la alin (1) lit. c), competentă să soluţioneze cererea este instanţa care a pronunţat hotărârea care se execută, motiv pentru care va respinge excepţia necompetenţei sale, invocată de reprezentantul Parchetului de pe lângă J. T. M..

Din actele şi lucrările dosarului, instanţa mai reţine că:

La data de 06.11.2018 a fost înaintată C.A.B. - Secţia a II a Penală adresa nr.76565/PMDB/06.11.2018, adresă în care a fost menţionat faptul că inculpatul P. L. a fost eliberat condiţionat la data de 05.04.2016, conform sent. pen. nr. 581/30.03.2016, pronunţate de J. M., restul rămas neexecutat în urma liberării condiţionate, respectiv 1047 de zile, şi faptul că inculpatul a executat un număr de 1345 de zile în condiţii necorespunzătoare, pentru care ar fi beneficiat de un număr de 264 de zile considerate executate suplimentar, rămânând un rest de 15 zile executate în condiţii necorespunzătoare.

Astfel, urmare a emiterii M.E.P.Î nr. 202/13.11.2018, de către J. T. M., reducerea restului rămas neexecutat din pedeapsa de 7 ani închisoare, aplicată prin sent.pen.nr.453/09.05.2013, a J. M., de 1047 de zile, s-a realizat prin scăderea unui număr de 137 de zile, şi nu de 264 de zile, cum ar fi fost corect.

Totodată, deşi în adresa nr. 71724/PMDB/08.10.2018 a fost comunicat un număr de 132 de zile considerate executate suplimentar în baza Legii nr. 169/2017, în M.E.P.Î nr. 202/13.11.2018, din restul de 1047 de zile s-au scăzut 137 de zile.

Astfel fiind, în lumina considerentelor expuse, instanţa apreciază că cererea este întemeiată, motiv pentru care în temeiul art.598 alin.1 lit.c) Cod proc. pen. urmează să o admită.

Constată că dispozitivul sentinţei penale nr. 147/27.06.2018 pronunţate de J. T. M., definitivă prin decizia penală nr. 1448/A/07.11.2018, pronunţată de C.A.B., necesită lămuriri cu privire la numărul de zile considerate executate suplimentar, în baza art. 55 indice 1 alin. 1) şi 8) din Legea nr. 254/2013.

Va dispune ca la executarea sentinţei să se menţioneze următoarele dispoziţii:

Se va reduce, în mod corespunzător, restul rămas neexecutat din pedeapsa de 7 ani închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr.453/09.05.2013, a J. M., de 1047 zile închisoare, cu 264 de zile închisoare, rezultând un rest de 783 de zile închisoare. 

În baza art. 104 alin. 2 teza a II-a Cod procedură penală, raportat la art. 43 alin. 1 Cod penal, va adăuga la pedeapsa de 5 ani, 3 luni şi 10 zile închisoare aplicată în cauză restul de 783 de zile rămas neexecutat din pedeapsa de 7 ani închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr.453 din 09.05.2013 a J. M., inculpatul urmând să execute pedeapsa rezultantă de 5 ani, 3 luni şi 783 zile închisoare.

Va dispune anularea MEPÎ nr. 202/13.11.2018, emis de J. T. M., conform dispozitivului sentinţei penale nr.147/27.06.2018, a J. T. M., definitivă prin decizia penală nr.1448/A/7.11.2018, a C.A.B., în dosarul nr. 146/329/2018, al cărui dispozitiv a fost lămurit prin dispoziţiile prezentei sentinţe, şi emiterea unui nou mandat.

În baza art. 275 alin.3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina statului.

În temeiul art. 275 alin. 6 Cod procedură penală onorariul avocatului din oficiu avocat H. V. L., în cuantum de 313 lei, se va suporta din fondurile M. J..

Domenii speta