Concurs de infracţiuni: „omor calificat” prev. de art.188 alin.1 –art.189 alin.1 lit. d Cod penal şi „tâlhărie calificată”, prev. de art.233-art.234 alin.1 lit. a şi d Cod penal. Elemente constitutive

Sentinţă penală 1350 din 29.11.2018


Pe rol se află soluţionarea cauzei penale privind pe inculpatul I M C, având ca obiect: omorul calificat (art.189 NCP) prev. de art. 188 alin. 1 - art. 189 alin 1 lit.d C.p.;cu aplic. art. 41 alin.1 C. p; cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p.

Deliberând asupra cauzei penale de faţă, constată:

Prin rechizitoriul întocmit de Parchetul de pe lângă T.I. în dosarul de urmărire penală având nr. 185/P/2018 şi înregistrat pe rolul Tribunalului Iaşi în data de 25.04.2018, sub nr. 3024/99/2018, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpatului I M C, recidivist, arestat în prezent în Penitenciarul Iaşi) sub aspectul comiterii infracţiunilor de „omor calificat” prevăzută de art.188 alin.1 –art.189 alin.1 lit. d Cod penal şi „tâlhărie calificată”, prevăzută de art.233-art.234 alin.1 lit. a şi d Cod penal, fiecare cu aplicarea art.41 alin.1 Cod penal și ambele cu aplicarea art.38 alin.1 Cod penal.

Prin actul de sesizare al instanţei s-a reținut, în esenţă, că în cursul serii de 30.03.2018,  în jurul orelor 23.00, în timp ce se afla în locuinţa victimei I D, după ce i-a sustras acesteia dintr-un portmoneu suma de 30 lei şi după ce victima l-a surprins şi a recuperat banii din buzunarul pantalonilor unde îi introdusese, inculpatul I M C, în vârstă de 33 ani, i-a aplicat victimei câteva lovituri de pumn la nivelul capului şi al feţei, dar şi mai multe lovituri de cuţit, una dintre ele penetrantă, profundă, la nivel latero-cervical dreapta, cauzându-i hemoragie externă consecutiv secţionării vaselor gâtului, leziuni care au condus la deces, agresiunea fiind urmată de sustragerea portmoneului victimei în care se aflau cei 30 lei, buletinul de identitate, cardul de sănătate, patru cupoane de pensie, şase cupoane călătorie CFR, patru chitanţe emise de Primăria C, o factură fiscală, un înscris cu o schemă de tratament, două cărţi de vizită, un proces-verbal de aducere la cunoştinţă a drepturilor şi obligaţiilor în calitate de martor în dosar penal nr.573/P/2016.

Situaţia de fapt se susţine cu următoarele mijloace de probă, administrate în cursul urmăririi penale: proces-verbal de cercetare la faţa locului din data de 31.03.2018 (fil.4-7, vol.I); planşă fotografică aferentă (fil.1-92, vol.II);  proces-verbal de cercetare la faţa locului din data de 01.04.2018 (fil.20, vol.I); planşă fotografică aferentă (fil.115-117, vol.II);  planşă fotografică fixând diferite aspecte cu ocazia realizării necropsiei asupra cadavrului victimei I D(fil.104-114, vol.II); planşă fotografică fixând cuțitul descoperit cu ocazia cercetării la fața locului din data de 31.03.2018 (fil.118-120, vol.II);declaraţia martorului I C V(fil.21-23, vol.I); declaraţia martorului M R I(fil.25-27, vol.I);declaraţia martorului I E C (fil.28-31, vol.I);declaraţia martorului I P (fil.32-34, vol.I); declaraţiile martorului I P (fil.40-41, vol.I); declaraţia martorului P I (fil.42-44, vol.I); declaraţia martorului P M (fil.45-47, vol.I);declaraţia martorului A M (fil.48-49, vol.I); declaraţia martorului A A C (fil.50-52, vol.I);declaraţia martorului I P  (fil.53-56, vol.I); declaraţia martorului P A C (fil.57-58, vol.I);declaraţia martorului I I V (fil.59-62, vol.I); declaraţiile părţii civile I D V , audiată iniţial ca martor (fil. (fil.35-38, 79, vol.I);declaraţia părţii civile M E (fil.75-77, vol.I); proces-verbal predare bunuri aparţinând inculpatului de către martorul I I V (fil.63, vol.I); planșă fotografică (fil.127-131, vol.II); proces-verbal predare bunuri (geacă, fes) de către  inculpatul I M C (fil.64, vol.I); proces-verbal predare pantalon de către partea civilă I D V ; proces-verbal ambalare (fil.65-66, vol.I);  proces-verbal de prezentare spre recunoaștere, a unui cuţit găsit într-o lădiţă cu lemne, în aceeaşi încăpere unde a fost descoperit cadavrul victimei,  de către partea civilă M E (fil.68, vol.I); proces-verbal conducere în teren a martorului I P  (fil.69, vol.I), planșă fotografică (fil.121-126, vol.II); proces-verbal de restituire a cărţii de identitate găsite în portofelul aparţinând victimei (fil.71, vol.I);proces-verbal de restituire bunuri către partea civilă M E (fil.73, vol.I);proces-verbal de efectuare percheziţie corporală asupra numitului I M C (fil.81-83, vol.I);adresa nr.255590/02.04.2018 a IPJ Iași – Serviciul Criminalistică (fil.132, vol.II); raport de constatare criminalistică nr.255627/05.04.2018 întocmit de I.P.J. Iași – Serviciul Criminalistică (fil.134-142, vol.II);planşă fotografică fixând bunurile găsite asupra inculpatului I M C (fil.143-151, vol.II); proces-verbal de reconstituire (fil.97-98, vol.I) şi planşă fotografică (fil.152-171, vol.II); fișă de constatări preliminare FN/31.03.2018 întocmită de IML Iași în urma efectuării necropsiei asupra cadavrului victimei  I D(fil.93, vol.II); raport medico-legal de necropsie nr.15540/23.04.2018 întocmit de I.M.L. Iaşi (fil.94-102,vol.II);declaraţiile suspectului/inculpatului I M C (fil.91-95, 105-107, 111-112, vol.I).

Prin încheierea penală nr. 58JDL din 02.04.2018 a Tribunalului Iaşi s-a dispus arestarea preventivă a inculpatului I M C pe o perioadă de 30 de zile, de la 02.04.2018 şi până la data de 01.05.2018 inclusiv.

Măsura preventivă a fost ulterior menţinută prin încheierile pronunţate în data de 26.04.2018, în data de 22.05.2018, în data de 14.06.2018 de judecătorul de cameră preliminară şi prin încheierile din data de 09.07.2018, din data de 31.08.2018, din data de 18.10.2018 pronunţate de instanţa de judecată în şedinţă publică.

Prin încheierea nr. 75/CP/12.06.2018, judecătorul de cameră preliminară a constatat competenţa Tribunalului Iaşi, legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală, dispunând începerea judecăţii în prezenta cauză penală.

La data de 18.05.2018, persoanele vătămate M E şi I D V , prin apărător ales au depus o cerere în care au arătat că se constituie părţi civile cu suma de 125.000 lei fiecare, reprezentând daune morale şi cu suma de 11.723 lei, cu titlu de daune materiale. Au solicitat obligarea inculpatului la plata despăgubirilor menţionate şi la plata cheltuielilor judiciare. Au ataşat copii de pe înscrisuri: factura fiscală nr. 6040/05.04.2018, bonuri fiscale, factura fiscală nr. 2318/05.04.2018, chitanţele nr. 0069/17.05.2018 şi nr. 0060/11.05.2018 emise de Cabinet de avocat B M I, factura fiscală nr. 0070/11.05.2018  (f. 20-24).

La termenul de judecată din data de 09.11.2018 părţile civile, prin apărător, au arătat că îşi majorează pretenţiile civile cu suma de 654 lei, reprezentând daune materiale. Au depus la dosar copii de pe bonuri fiscale.

În cursul cercetării judecătoreşti au fost administrate următoarele mijloace de probă: declaraţiile martorilor I P, I C V, I E C, A M, P M, I P, P A C, A A C  (f. 58, f. 60, f. 84, f. 86).

La dosar s-au depus: copie de pe cazierul judiciar al inculpatului (f. 8), copie de pe sentinţa penală nr. 12/16.01.2012 pronunţată de Judecătoria Paşcani, cu referat al Biroului Executări Penale, adresa nr. X/111702/PIIS/08.11.2018 emisă de Penitenciarul Iaşi.

Inculpatul I M C a depus la dosar copii de pe înscrisuri medicale (f. 41-53).

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

La data de 31.03.2018, martorul M R Ia sesizat prin apel unic de urgenţă SNUAU 112 faptul că l-a găsit decedat pe bunicul său I D, în  locuința acestuia victima I D prezentând urme de violenţă la nivelul feței/capului.

Din declaraţiile martorilor M R I, I E C, I P, I P, I C V, I P, instanţa reţine că I D, în vârstă de 73 ani, locuia singur într-un imobil, soția acestuia fiind decedată.

Victima I D se ocupa cu diferite activităţi agricole şi deţinea o căruţă cu doi cai cu care obişnuia să se deplaseze. I D era ajutat în gospodărie de către fiica sa, M E, care locuiește cu familia .

În data de 30.03.2018 victima I D s-a deplasat cu căruţa în sat, unde a lucrat la via unui consătean.

Din declaraţiile martorilor A M , P M , P A C , A A C  şi declaraţia persoanei vătămate  I D V , instanţa reţine că în cursul zile de 30.03.2018 victima a consumat băuturi alcoolice în magazinele din satul C, iar seara, când I D a fost văzut ultima data, acesta ajunsese în stare de ebrietate.

Astfel, în jurul orelor 18.00, victima s-a întâlnit cu fiul său, persoana vătămată I D V , care l-a certat pe tatăl său pentru că era băut şi l-a sfătuit să meargă acasă. În acel moment victima era singură în căruța la care erau înhămați cei doi cai și stătea de vorbă cu numitul S C.

Din mijloacele de probă administrate rezultă că în aceeași seară, în jurul orelor 18.00, I D s-a oprit la barul aparținând SC A  C SRL, unde era de serviciu martora P A C . Martora a declarat că victima a venit cu căruţa la bar, I D fiind singur în căruţă. I-a cerut martorei “o secărică” cu care să îl servească pe numitul  , care era în bar.

P A C a declarat că I D era sub influența băuturilor alcoolice şi că acesta i-a spus că o să-i plătească, dar să vadă cum scoate banii să nu îl vadă cei din bar. Ulterior, victima a părăsit localul fără a achita suma de 2 lei, deși întotdeauna a plătit ceea ce consuma.

Mai târziu, în jurul orelor 19.30, victima I D a intrat în magazinul aparţinând I.I. D unde era de serviciu martora P M . În momentul în care I D a ajuns la acest magazin, la locul respectiv se aflau şi inculpatul I M C, poreclit „M” şi martorul  A A C, precum și numiții E I, P R.

Inculpatul I M C avea asupra sa o sacoşă de culoare albă, cu scris, avea pe cap un fes închis la culoare, purta ochelari şi era îmbrăcat cu o geacă de fâş. Inculpatul a cumpărat o pâine şi un sfert de vin.

Martora P M a declarat că I D i-a cerut un sfert de vin alb pe datorie spunând că are bani la el, dar nu poate să-i scoată, dar martora a refuzat să îi dea vin. Ulterior, numitul E I a cumpărat un sfert de vin pe care l-a oferit victimei, a mai luat 100 ml votcă pentru numitul P R și 50 ml votcă pentru sine. Cei trei au ieșit din magazin pentru a consuma băuturile.

În acest timp martorul A A C a cumpărat mai multe lucruri din magazinul alimentar aparţinând I.I. D, fiind servit de martora P M şi apoi a plecat spre domiciliu.

Martora a mai arătat că, după ce a consumat un sfert de vin, inculpatul I M C a părăsit magazinul cu intenţia de a merge la domiciliu. Inculpatul uitase în bar sacoşa pe care o avea asupra lui, însă martora l-a atenționat că a uitat o sacoșă în imobil, astfel că inculpatul s-a întors şi a recuperat sacoşa.

Inculpatul I M C a declarat în cursul urmăririi penale că în seara de 30.03.2018, când se afla în faţa magazinului aparţinând I.I. D, I D l-a rugat să îl conducă acasă pentru că era băut. Inculpatul a fost de acord şi a urcat în căruţa victimei, apoi s-au deplasat spre locuinţa lui I D .

Martorul A M a declarat că în data de 30.03.2018, în jurul orei 20.00, se afla în curtea locuinței sale şi l-a văzut pe I D (unchiul său) în timp ce trecea cu căruța spre deal înspre casa sa. Martorul a văzut că pe scândura căruţei, în stânga victimei, se afla un bărbat îmbrăcat cu o geacă din fâș de culoare albastru și cu un fes pe cap. A precizat că cei doi bărbați stăteau aplecați în căruță, iar victima cânta şi şi-a dat seama că erau băuți.

Martorul A A C, care se deplasa singur pe drumul către casă i-a văzut şi el pe I D şi pe inculpatul I M C în timp se deplasau cu căruţa. Conform declarației acestui martor, victima a oprit căruța în dreptul său și l-a întrebat dacă vrea să îl conducă acasă, dar martorul a refuzat pentru că mai avea puțin de mers până la destinație. A observat că inculpatul se afla pe partea stângă a scândurii, că avea ochelari și un fes pe cap.

Inculpatul I M C a declarat că după ce au ajuns la locuinţa victimei I D , în jurul orei 19.30, au luat caii de la căruţă şi i-au dus în grajd, au mers într-o anexă şi au luat dintr-un butoi vin. Inculpatul şi victima au mers în bucătărie, unde au băut împreună  aproximativ 4 litri de vin, până în jurul orei 23.00.

Ulterior, în timp ce I D a ieșit din casă pentru a duce un cal înapoi în grajd, inculpatul a sustras din portmoneul victimei aflat în bucătărie suma de 30 lei, după care a ieșit în curte pentru a fuma o țigară.

Când I D a revenit în bucătărie, a constatat lipsa banilor și l-a acuzat pe inculpat de furt. Inculpatul a negat că i-ar fi luat banii, dar I D a băgat mâna în buzunarul pantalonilor inculpatului şi a luat înapoi cei 30 de lei pe care i-a introdus în portofel.

După acest moment, inculpatul I M C a început să îl lovească pe I D cu pumnii în zona toracelui, în zona feţei şi a capului. La un moment dat l-a lovit cu pumnul mâinii drepte la nivelul nasului.

Inculpatul I M C a susținut că victima s-a apărat cu mâinile în fața loviturilor pe care i le-a aplicat.

În continuare, conform declaraţiei inculpatului, acesta a luat un cuțit de pe masa amplasată lângă peretele stâng în bucătăriei, pe sensul de intrare, cu care i-a aplicat victimei o lovitură la nivelul toracelui. I D a căzut cu capul lângă sobă, iar inculpatul  s-a aplecat deasupra victimei și i-a mai aplicat câteva lovituri de cuțit, inculpatul afirmând “ultima lovitură i-am dat-o în gât, în partea dreaptă. Am mişcat cuţitul în gâtul lui”. Inculpatul a precizat că a început să curgă sânge de la gâtul victimei.

După ce victima I D a rămas nemișcată, inculpatul I M C a părăsit locuința luând cu sine portmoneul de culoare negru în care se aflau: suma de 30 lei, acte facturi/bonuri, cardul de sănătate și buletinul victimei. Fiind în stare de ebrietate, a căzut lângă fânarul din curtea victimei, unde a dormit peste noapte.

S-a trezit dimineaţă, în jurul orelor 09.30, a intrat în bucătărie şi a constatat că victima era în poziţia în care o lăsase după ce a agresat-o.

Ulterior, inculpatul a plecat prin spatele casei, prin grădină şi a ieşit în drumul sătesc unde s-a întâlnit cu fratele victimei, martorul I P, pe care l-a salutat spunându-i “Doamne ajută!” . Pe drumul către casă s-a oprit la un magazin de unde a cumpărat un pachet cu ţigări şi a băut un pahar cu cognac. De asemenea, a plătit o datorie de 10 lei pe care o avea fratele său la un consătean. Când a ajuns acasă a dormit, după care s-a uitat la televizor.

Inculpatul I M C a mai precizat că era îmbrăcat cu o pereche de blugi de culoare albastru închis, cu o bluză de culoare albastru cu dungi pe mâneci şi că blugii şi bluza erau murdare de sânge. Când a ajuns acasă, le-a pus într-un dulap din camera sa. În picioare avea adidaşi negru cu galben.

Inculpatul a mai declarat că în seara de 30.03.2018, după ce terminase de fumat un pachet de ţigări, a aruncat pachetul gol în curtea locuinţei victimei. A mai arătat că a uitat în căruţa victimei sacoşa în care se aflau nişte ciorapi şi o pereche de adidaşi.

Martorul I P, fratele victimei, a declarat că locuieşte la 50 m de locuinţa victimei şi în dimineaţa zilei de 31.03.2018, în jurul orei 09.30, s-a dus la un izvor să ia apă iar în faţa izvorului a fost salutat de un tânăr cu cuvintele “Doamne ajută!”. Martorul l-a recunoscut pe tânăr în persoana inculpatului I M C, nepotul martorului. I P  a precizat că inculpatul se deplasa grăbit dinspre grădina fratelui său, I D , pe drumul care duce la deal spre satul G şi că locuinţa inculpatului este în capătul satului G, astfel că martorul s-a mirat de prezenţa inculpatului în acea zonă. I P  a mai arătat că inculpatul era îmbrăcat cu o geacă de fâş de culoare albastră şi că avea ochelari de vedere.

În ziua de 31.03.2018, în cursul dimineţii, partea civilă M E, care locuieşte în municipiul Iaşi, l-a sunat pe telefonul mobil de mai multe ori pe tatăl său, victima I D şi pentru că acesta nu răspundea la telefon, M E a apelat-o telefonic pe martora I E C, vecină cu victima, pe care a rugat-o să verifice dacă I D era la domiciliu.

Martora I E C a declarat că a mers în curtea locuinţei victimei I D , a constatat că erau aprinse luminile în bucătăria unde obişnuia să doarmă victima, care avea ușa închisă şi în grajd. L-a strigat pe I D , dar nu i-a răspuns nimeni, motiv pentru care a bătut cu un băț în geam. A mers apoi la grajd, a deschis ușa și a constatat că în interior se aflau cei doi cai ai victimei. Pe trotuar a găsit un cearceaf colorat, împăturit, o pereche de pantaloni bărbătești cu curea și 2 sau 3 pulovere. Bunurile erau curate și împrăștiate pe trotuar și pe sol. În acest timp martora vorbea la telefon cu partea civilă M E, exprimându-și temerea de a intra singură în locuință.

În scurt timp în curte a intrat şi soacra martorei, numita I A, care a intrat în holul imobilului, apoi în bucătărie, unde a găsit victima căzută pe podea, decedată.

La locuinţa victimei a venit ulterior martorul I C V, soțul martorei I E C şi nepotul victimei, fiul victimei, respectiv partea civilă I D  V , împreună cu soția I P și martorul I P, fratele victimei.

Din declaraţiile acestor persoane rezultă că l-au găsit pe I D decedat în bucătărie, căzut pe podea, cu capul sprijinit de sobă, cu picioarele către pat, cu leziuni la nivelul feței. 

Martora I E C i-a transmis telefonic părţii civile M E că tatăl său era decedat în locuinţă. Aceasta din urmă, împreună cu fiul, martorul , au venit în scurt timp în comuna Costeşti, după care M R I asesizat prin apel de urgenţă SNUAU 112 despre decesul lui I D .

Martorul I C Va declarat că în căruța victimei, parcată în fața porții, a găsit o sacoșă inscripționată Dedeman în care se aflau o pereche de încălțări tip sport de culoare negru și o pereche de șosete de culoare negru, cu urme de sol pe talpă, bunuri care îi aparţineau inculpatului I M C, aspect recunoscut de acesta din urmă.

În cursul urmăririi penale, tatăl inculpatului, martorul I I V a predat organelor de urmărire penală o pereche de blugi de culoare albastru şi o bluză de trening de culoare verde cu două dungi transversale pe mâneci, cu inscripția “Dark prety” anterior, partea stângă, găsite într-un dulap în camera inculpatului I M C şi care prezentau urme de substanţă de culoare brun-roşcat, bunuri despre care a afirmat că au fost purtate de inculpat pe data de 30.03.2018.

Martorul I P, agent de securitate la Primăria C, a declarat în cursul urmăririi penale că, în dimineața zilei de 01.04.2018, a fost înlocuit la serviciul de pază de către martorul I I V. Acesta din urmă i-a relatat că de la fiul său I M C știa că, în data de 30.03.2018, acesta din urmă a plecat de la barul cunoscut sub numele “La D” cu căruța victimei, dar că s-ar fi deplasat ulterior la locuința martorului P I, unde ar fi înnoptat, împrejurare infirmată de martorul  P I şi care nu ce coroborează cu declaraţiile inculpatului, din cursul urmăririi penale, în care a recunoscut că s-a deplasat la locuinţa victimei şi că ulterior a adormit lângă fânarul din curtea victimei.

În concluziile raportului medico-legal de necropsie nr.15540/23.04.2018 întocmit de I.M.L. Iaşi (fil.94-102, vol.II) se arată că :

1.Moartea numitului I D a fost violentă.

2.Ea s-a datorat hemoragiei externe consecutive secţionării pachetului vascular al gâtului.

3.Leziunile constatate la necropsie s-au putut produce prin lovire cu un corp tăietor-înţepător (posibil cuţit), lovire cu corp dur şi zgâriere.

4.Între plaga înţepat tăiată localizată latero-cervical drept si deces există legătură directă necondiţionată de cauzalitate.

5.Sus-numitul a avut în momentul decesului o alcoolemie de 2,80 g‰ (doioptzeci) şi o alcoolurie de 3,70 g‰ (treişaptezeci).

6.Sângele sus-numitului aparţine grupei AB

7.Leziunile şi moartea sus-numitului pot data din 30/31.03.2018.

 În cuprinsul aceluiaşi raport medico-legal au fost evidenţiate multiple leziuni la nivelul capului, al feţei, latero-cervical drept şi stâng, supraclavicular drept, pe mâna dreaptă, pe toracele anterior, în regiunea lombară stângă (cap.III lit.c – Examen extern al cadavrului; leziuni traumatice). Între acestea se reţine că plaga înjunghiată latero-cervical dreapta, provocată de inculpatul I M C, avea o adâncime de 9 cm.

În urma cercetării la faţa locului din data de 31.03.2018, în bucătăria proprietăţii  s-a identificat cadavrul victimei I D , dispus cu capul rezemat de sobă, cu picioarele orientate spre patul aflat spre peretele opus intrării, cu gambele sub pat. În urma examinării cadavrului s-a constatat că victima prezenta mai multe leziuni: echimoze orbite bilateral, fractură piramidă nazală, plagă tăiată la nivelul pavilionului urechii drepte, o plagă înjunghiată la nivel submandibular drept de aproximativ 2,5 cm, profundă, o plagă tăiată de aproximativ 5 cm la nivelul frunții-partea stângă, o plagă înțepată la nivelul toracelui sternal, 2 plăgi tăiate/înțepate subclavicular dreapta, plăgi mici tăiate la nivelul toracelui și abdomenului, plagă tăiată de 1-2 cm la nivelul degetului mic de la mâna dreaptă.

Instanţa reţine că inculpatul I M C a dat declaraţii numai în cursul urmăririi penale, declaraţii în care a recunoscut că l-a lovit pe I D de mai multe ori cu pumnii şi că i-a aplicat şi lovituri cu cuţitul, inculpatul afirmând “ultima lovitură i-am dat-o în gât, în partea dreaptă. Am mişcat cuţitul în gâtul lui”.

De asemenea, inculpatul a recunoscut că, pe data de 30.03.2018, în jurul orelor 23.00, după ce victima a ieșit din casă pentru a lega unul dintre caii scăpaţi din grajd, a sustras din portmoneul victimei aflat în bucătărie suma de 30 lei, după care a ieșit în curte pentru a fuma o țigară (dintr-un pachet marca Ashima aruncat ulterior în curte şi pe care s-au identificat urmele papilare ale inculpatului). Când victima a revenit în bucătărie şi a constatat lipsa banilor, l-a acuzat de furt pe inculpat. Inculpatul a negat însă că i-ar fi luat banii, dar victima şi-a recuperat banii introduşi de inculpat în buzunarul de la pantalonii cu care era îmbrăcat. Apoi, inculpatul a intrat după I D în bucătărie, unde l-a lovit de mai multe ori cu pumnii la nivelul capului şi al feţei, după care i-a aplicat câteva lovituri cu un cuţit luat de pe o masă. După aceasta, inculpatul I M C a părăsit locuința lui I D luând cu sine portmoneul de culoare negru în care se aflau: suma de 30 lei, acte facturi/bonuri, cardul de sănătate și buletinul victimei.

În momentul depistării inculpatului pe un drum public din satul, asupra acestuia s-a găsit portmoneul sustras victimei I D care conținea: buletinul de identitate al victimei, cardul de sănătate, patru cupoane de pensie, şase cupoane călătorie CFR, patru chitanţe emise de Primăria C, o factură fiscală, un înscris cu o schemă de tratament, două cărţi de vizită, un proces-verbal de aducere la cunoştinţă a drepturilor şi obligaţiilor în calitate de martor în dosarul penal 573/P/2016 (conform procesului-verbal din data de 01.04.2018, filele 81-83, vol.I d.u.p.).

Conform procesului –verbal de cercetare la faţa locului din data de 31.03.2018 la locul faptei au fost identificate pete de substanță brun-roșcat pe peretele sobei (urme dinamice), sub scaunul identificat în partea dreaptă a cadavrului victimei, pe ușa din dreapta dulapului aflat în continuarea scaunului, pe o hârtie găsită lângă pat, pe podea, pe o factură Orange aflată pe un scaun cu spătar, pe sacul din rafie din care erau răsturnate grăunțe de porumb (sac aflat lângă cadavru și sub umărul stâng), pe articolele vestimentare aflate sub cadavru. 

De asemenea, au fost identificate urme de substanţă de culoare brun-roşcat: pe tocul ușii de acces în holul care comunică cu bucătăria, partea dreaptă, în zona corespondentă geamului din sticlă (o urmă ștearsă), pe tocul drept al ușii de acces în bucătărie (pe partea din mijloc și în 1/3 inferioară), pe o bucată de hârtie găsită pe un covor din bucătărie; pe lemnele din lădița găsită în fața sobei (urme sub formă de picături); pe polița din lemn cu formă ondulată, pe tocul interior al ușii de acces în bucătărie, partea stângă-partea superioară, deasupra locașului pentru zăvor, de pe tocul stâng.

După răsturnarea fragmentelor lemnoase din lădița găsită în fața sobei, s-a identificat un cuțit cu o lungime de 17,5 cm, cu lama metalică de 10 cm, cu mâner de 7,5 cm din plastic dur de culoare alb-murdar, prins în trei nituri de lamă (lățimea lamei fiind de 1,5 cm). Cuțitul prezenta atât pe mâner, cât și pe lamă, substanță de culoare brun-roșcat.

Fiindu-i prezentat spre recunoaștere, partea civilă M E a precizat că acest cuțit  i-a aparținut victimei I D , care îl păstra într-un suport din lemn situat deasupra sobei din locuință.

În fața intrării într-o anexă ce conduce spre un beci, pe sol, s-a mai găsit un pachet gol de țigări cu inscripția “Ashima”, care i-a aparţinut inculpatului.

În cuprinsul raportului de constatare criminalistică nr.255627/05.04.2018 întocmit de I.P.J. Iași – Serviciul Criminalistică  (fil.134-142, vol.II d.u.p.) s-au concluzionat următoarele:

1.Urmele papilare în litigiu ilustrate la foto nr.216 și 217 (relevate de pe pachetul de ţigări marca Ashima) din planșa fotografică cu ocazia cercetării la fața locului în cauza privind infracțiunea de omor comisă la data de 30/31.03.2018, victimă I D , au fost create de relieful papilar al numitului I M C, după cum urmează:

– urma papilară ilustrată la foto nr.216 a fost creată de relieful papilar al degetului mare de la mâna stângă;

- urma papilară ilustrată la foto nr.217 a fost creată de relieful papilar al degetului arătător de la mâna stângă.

2. Urmele papilare ilustrate la foto nr.209, 214 şi 215 din planşa fotografică nu au fost create de relieful papilar al numitului I M C conform datelor de stare civilă înscrise pe fişa dactiloscopică.

3. Urmele papilare ilustrate în planşa fotografică la foto nr.210, 211, 212 şi 213 nu conţin numărul minim de detalii dactiloscopice, fiind inapte comparaţiilor dactiloscopice.

Situaţia de fapt descrisă se susţine cu următoarele mijloace de probă: proces-verbal de cercetare la faţa locului din data de 31.03.2018 (fil.4-7, vol.I); planşă fotografică aferentă (fil.1-92, vol.II);  proces-verbal de cercetare la faţa locului din data de 01.04.2018 (fil.20, vol.I); planşă fotografică aferentă (fil.115-117, vol.II);  planşă fotografică fixând diferite aspecte cu ocazia realizării necropsiei asupra cadavrului victimei I D (fil.104-114, vol.II); planşă fotografică fixând cuțitul descoperit cu ocazia cercetării la fața locului din data de 31.03.2018 (fil.118-120, vol.II);declaraţia martorului I C V(fil.21-23, vol.I); declaraţia martorului M R I(fil.25-27, vol.I);declaraţia martorului I E C (fil.28-31, vol.I);declaraţia martorului I P (fil.32-34, vol.I); declaraţiile martorului I P (fil.40-41, vol.I); declaraţia martorului P I (fil.42-44, vol.I); declaraţia martorului P M (fil.45-47, vol.I);declaraţia martorului A M (fil.48-49, vol.I); declaraţia martorului A A C (fil.50-52, vol.I);declaraţia martorului I P  (fil.53-56, vol.I); declaraţia martorului P A C (fil.57-58, vol.I);declaraţia martorului I I V (fil.59-62, vol.I); declaraţiile părţii civile I D  V , audiată iniţial ca martor (fil. (fil.35-38, 79, vol.I);declaraţia părţii civile M E (fil.75-77, vol.I); proces-verbal predare bunuri aparţinând inculpatuluI D e către martorul I I V (fil.63, vol.I); planșă fotografică (fil.127-131, vol.II); proces-verbal predare bunuri (geacă, fes) de către  inculpatul I M C (fil.64, vol.I); proces-verbal predare pantalon de către partea civilă I D  V ; proces-verbal ambalare (fil.65-66, vol.I);  proces-verbal de prezentare spre recunoaștere, a unui cuţit găsit într-o lădiţă cu lemne, în aceeaşi încăpere unde a fost descoperit cadavrul victimei,  de către partea civilă M E (fil.68, vol.I); proces-verbal conducere în teren a martorului I P  (fil.69, vol.I), planșă fotografică (fil.121-126, vol.II); proces-verbal de restituire a cărţiI D e identitate găsite în portofelul aparţinând victimei (fil.71, vol.I);proces-verbal de restituire bunuri către partea civilă M E (fil.73, vol.I);proces-verbal de efectuare percheziţie corporală asupra numitului I M C (fil.81-83, vol.I);adresa nr.255590/02.04.2018 a IPJ Iași – Serviciul Criminalistică (fil.132, vol.II); raport de constatare criminalistică nr.255627/05.04.2018 întocmit de I.P.J. Iași – Serviciul Criminalistică (fil.134-142, vol.II);planşă fotografică fixând bunurile găsite asupra inculpatului I M C (fil.143-151, vol.II); proces-verbal de reconstituire (fil.97-98, vol.I) şi planşă fotografică (fil.152-171, vol.II); fișă de constatări preliminare FN/31.03.2018 întocmită de IML Iași în urma efectuării necropsiei asupra cadavrului victimei  I D (fil.93, vol.II); raport medico-legal de necropsie nr.15540/23.04.2018 întocmit de I.M.L. Iaşi (fil.94-102,vol.II);declaraţiile suspectului/inculpatului I M C (fil.91-95, 105-107, 111-112, vol.I); declaraţiile martorilor I P, I C V, I E C, A M , P M , I P, P A C , A A C audiaţi în cursul cercetării judecătoreşti.

În drept, faptele inculpatului I M C, care în cursul serii de 30.03.2018,  în jurul orelor 23.00, în timp ce se afla în locuinţa victimei I D, în vârstă de 73 ani, după ce i-a sustras acesteia dintr-un portmoneu suma de 30 lei și după ce victima l-a surprins şi a recuperat banii din buzunarul pantalonilor unde îi introdusese, i-a aplicat victimei câteva lovituri de pumn la nivelul capului şi al feţei, dar şi mai multe lovituri de cuţit, una dintre ele penetrantă, profundă, la nivel latero-cervical dreapta, cauzându-i hemoragie externă consecutiv secţionării vaselor gâtului, leziuni care au condus la deces, agresiunea fiind urmată de sustragerea portmoneului victimei în care se aflau cei 30 lei, buletinul de identitate, cardul de sănătate, patru cupoane de pensie, şase cupoane călătorie CFR, patru chitanţe emise de Primăria C, o factură fiscală, un înscris cu o schemă de tratament, două cărţi de vizită, un proces-verbal de aducere la cunoştinţă a drepturilor şi obligaţiilor în calitate de martor în dosar penal nr.573/P/2016, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de „omor calificat” prevăzută de art.188 alin.1 –art.189 alin.1 lit. d Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod penal şI D e „tâlhărie calificată”, prevăzută de art.233-art.234 alin.1 lit. a şi d  Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod penal.

Elementul material al laturii obiective al infracţiunii de omor calificat constă în loviturile cu cuţitul aplicate de inculpat victimei I D , una dintre ele penetrantă, profundă, la nivel latero-cervical dreapta, care a cauzat hemoragie externă consecutiv secţionării vaselor gâtului. Urmarea imediată a comiterii infracţiunii constă în decesul victimei I D .

Conform raportului medico-legal de necropsie nr.15540/23.04.2018 întocmit de I.M.L. Iaşi între plaga înţepat tăiată localizată latero-cervical drept şI D eces există legătură directă necondiţionată de cauzalitate.

Sub aspectul laturii subiective, inculpatul a acționat cu vinovăție în modalitatea intenției directe, conform dispozițiilor art.16 alin.(3) lit. a) C.pen., întrucât a prevăzut rezultatul faptei sale și a urmărit producerea lui.

În susținerea acestei concluzii, instanţa arată că inculpatul I M C a folosit un cuţit cu lungimea de 17,5 cm, cu lama metalică de 10 cm, pentru a-l agresa pe I D – obiect apt să producă uciderea unei persoane, cuţit pe care l-a înfipt cu putere în partea dreaptă a gâtului victimei (la nivel latero-cervical dreapta) – zonă vitală a corpului, intensitatea loviturii aplicate rezultând din natura leziunii provocate persoanei vătămate - secţionarea pachetului vascular al gâtului, ce a condus la hemoragie externă.

Se reţine în cauză aplicarea art. 189 alin. 1 lit. d Cod penal – omorul săvârşit pentru a înlesni sau ascunde săvârşirea altei infracţiuni, respective infracţiunea de tâlhărie.

În ceea ce priveşte latura obiectivă a infracţiunii de tâlhărie calificată, elementul material al infracţiunii se realizează prin două activităţi conjugate, dintre care una principală corespunzătoare furtului, şi anume sustragerea portmoneului victimei, şi alta secundară, constând în exercitarea de violenţe asupra persoanei vătămate. Urmarea imediată implică, pe de-o parte, pricinuirea pagubei, iar, pe de altă parte, provocarea de leziuni. În plus, între elementul material şi urmarea imediată există un raport de cauzalitate.

Sub aspectul laturii subiective, inculpatul a acţionat cu intenţie directă, formă de vinovăţie prevăzută de art. 16 alin. 3 lit. a C. pen., întrucât a prevăzut şi a urmărit rezultatul socialmente periculos al faptei.

Inculpatul I M C a săvârşit infracţiunile deduse judecăţii în concurs real, reţinându-se prevederile art.38 alin.1 Cod penal şi în stare de recidivă postexecutorie, după ce inculpatul a fost condamnat la pedeapsa  rezultantă a închisorii de 5 ani şi 6 luni prin sentinţa penală nr. 12/16.01.2012 pronunţată de Judecătoria Paşcani, definitivă prin decizia penală nr. 221/14.02.2012 a Curţii de Apel Iaşi și liberat condiţionat la data de 07.07.2015 cu un rest rămas de executat de 479 zile (conform adresei nr. X/111702/PIIS/08.11.2018 emisă de Penitenciarul Iaşi), infracțiunile fiind comise înainte de a se împlini termenul de reabilitare, fiind astfel aplicabile prevederile art. 41 alin. 1 Cod penal şi art. 43 alin. 5 Cod penal (dacă după ce pedeapsa anterioară a fost executată sau considerată ca executată se săvârșește o nouă infracțiune în stare de recidivă, limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege pentru noua infracțiune se majorează cu jumătate).

Fiind întrunite condiţiile art. 396 alin. 2 Cod de procedură penală (faptele există, constituie infracţiuni şi a fost săvârşite de inculpat), instanţa va dispune condamnarea inculpatului.

În operaţiunea de individualizare judiciară a pedepsei, instanţa va avea în vedere dispoziţiile art. 74 Cod penal, în conformitate cu care stabilirea duratei ori a cuantumului pedepsei se face în raport cu gravitatea infracţiunii săvârşite şi cu periculozitatea inculpatului, care se evaluează în funcţie de: împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite; starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită; natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii; motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit; natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale inculpatului; conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal; nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială, precum și dispozițiile art.  43 alin. 5 Cod penal arătate anterior.

În favoarea inculpatului instanţa va reţine faptul că acesta a avut o atitudine procesuală sinceră, de recunoaştere a faptelor comise şi a cooperat cu organele de urmărire penală în cursul cercetărilor.

Gravitatea infracţiunilor comise de către inculpat este una foarte ridicată, având în vedere atingerea importantă adusă valorilor sociale ocrotite de legea penală, modul şi mijloacele de săvârşire a infracţiunilor, aşa cum au fost descrise mai sus, împrejurările în care faptele au fost comise şi, nu în ultimul rând, urmările produse.

Inculpatul I M C a săvârşit acte de violenţă extremă, în baza unei rezoluţii aparent spontane, pentru a obţine suma de 30 de lei. Deşi persoana vătămată I D era mai în vârstă decât inculpatul şi se afla în stare de ebrietate, astfel că nu ar fi putut opune o rezistenţă efectivă actelor de violenţă, inculpatul i-a aplicat victimei multiple lovituri cu pumnii la nivelul feței și al capului şi mai multe lovituri de cuţit, la nivelul toracelui şi în gât, una dintre ele penetrantă, profundă, la nivel latero-cervical dreapta, cauzându-i victimei hemoragie externă consecutiv secţionării vaselor gâtului.

În urma examinării cadavrului s-a constatat că victima prezenta mai multe leziuni: echimoze orbite bilateral, fractură piramidă nazală, plagă tăiată la nivelul pavilionului urechii drepte, o plagă înjunghiată la nivel submandibular drept de aproximativ 2,5 cm, profundă, o plagă tăiată de aproximativ 5 cm la nivelul frunții-partea stângă, o plagă înțepată la nivelul toracelui sternal, 2 plăgi tăiate/înțepate subclavicular dreapta, plăgi mici tăiate la nivelul toracelui și abdomenului, plagă tăiată de 1-2 cm la nivelul degetului mic de la mâna dreaptă, ceea ce arată multitudinea loviturilor aplicate de inculpat.

Modalitatea săvârşirii infracţiunilor dezvăluie un profil extrem de agresiv al inculpatului, lipsa unei autocenzuri a comportamentului pe fondul consumuluI De alcool, indiferenţa inculpatului faţă de urmările faptelor sale, precum şi insensibilitatea morală a acestuia.

Inculpatul I M C a dat dovadă de perseverența infracțională şI D e predispoziţia de a comite fapte extrem de grave, aspecte care impun concluzia că inculpatul nu este în măsură să îşi cenzureze conduita în sensul respectării unor valori sociale fundamentale.

În susţinerea acestei concluzii instanţa evidenţiază faptul că inculpatul I M C a fost anterior condamnat prin sentinţa penală nr. 12/16.01.2012 pronunţată de Judecătoria Paşcani, definitivă prin decizia penală nr. 221/14.02.2012 a Curţii de Apel Iaşi la o pedeapsă rezultantă de 5 ani şi 6 luni închisoare, care i-a fost aplicată pentru comiterea unor infracţiuni de tâlhărie şi furt calificat, infracţiunea de tâlhărie fiind săvârşită tot în domiciliile persoanelor vătămate.

Antecedentele penale ale inculpatului şi infracţiunile săvârşite în prezenta cauză indică faptul că inculpatul prezintă predispoziţie infracţională şi un risc de reiterare a unei conduite agresive.

Având în vedere considerentele expuse anterior, instanța îl va condamna pe inculpatul I M C la pedeapsa închisorii pentru fiecare infracţiune dedusă judecăţii, cu limite orientate către maximul permis de lege.

Astfel, îl va condamna pe inculpatul I M C (la pedeapsa închisorii de 28 (douăzeci şi opt) ani, pentru săvârşirea infracţiunii de „omor calificat” prevăzută de art.188 alin.1 –art.189 alin.1 lit. d Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod penal şi art. 43 alin. 5 Cod penal.

În ceea ce priveşte pedeapsa complementară, obligatorie, având în vedere natura infracţiunii săvârşite de către inculpat, reţinând şi că prin săvârşirea infracţiunii deduse judecăţii inculpatul s-a dovedit nedemn de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, drepturile părinteşti, dreptul de a fi tutore sau curator, dreptul de a deţine, purta şi folosi orice categorie de arme, instanța, în baza disp. art. 67 alin. 2 Cod penal va interzice inculpatului I M C, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b, e, f, h Cod penal pe o perioadă de 5 ani, pedeapsă a cărei executare va începe conform art. 68 Cod penal.

În baza disp. art. 65 alin. 1 Cod penal, va interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b, e, f, h Cod penal de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

Va condamna pe inculpatul I M C la pedeapsa închisorii de 10 (zece) ani, pentru săvârşirea infracţiunii de „tâlhărie calificată”, prevăzută de art.233-art.234 alin.1 lit. a şI D  Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod penal şi art. 43 alin. 5 Cod penal.

În baza disp. art. 67 alin. 2 Cod penal va interzice inculpatului I M C, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b, e, f, h Cod penal pe o perioadă de 5 ani, pedeapsă a cărei executare va începe conform art. 68 Cod penal.

În baza disp. art. 65 alin. 1 Cod penal, va interzice inculpatului I M C, ca pedeapsă accesorie, exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b, e, f, h Cod penal de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În baza disp. art. 38 alin. 1 Cod penal va constata că infracţiunile săvârşite de inculpatul  I M C în prezenta cauză sunt concurente.

În baza disp. art. 38  Cod penal şi art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal va contopi pedepsele stabilite în prezenta cauză: va aplica pedeapsa cea mai grea, de 28 (douăzeci şi opt) ani închisoare, la care va adăuga un spor de o treime din cealaltă pedeapsă stabilită-sporul de 3 (trei) ani şi 4 (patru) luni închisoare.

Totalul pedepsei aplicate inculpatului I M C prin prezenta sentinţă penală este de 31 (treizeci şi unu) ani şi 4 (patru) luni închisoare, însă pedeapsa va fi redusă conform art. 60 Cod penal, astfel încât în final inculpatul I M C va executa pedeapsa maximă de 30 (treizeci) ani  închisoare în regim de detenţie.

Conform dispoziţiilor art. 45  alin. 3 lit. a Cod penal, va aplica inculpatului I M C, alături de pedeapsa principală rezultantă, pedeapsa complementară a interzicerii exercităii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b, e, f, h Cod penal pe o perioadă de 5 ani, pedeapsă a cărei executare va începe conform art. 68 Cod penal.

Potrivit art. 45 alin. 5 Cod penal pe lângă pedeapsa principală rezultată stabilită, va aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b, e, f, h Cod penal de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În baza disp. art. 399 alin. 1 Cod de procedură penală, instanţa va menţine măsura arestului preventiv dispusă faţă de inculpatul I M C prin încheierea penală nr. 58JDL din 02.04.2018 a Tribunalului Iaşi.

Pentru a ajunge la această concluzie, instanţa are în vedere că, la momentul pronunţării faţă de inculpat a unei hotărâri (chiar nedefinitive) de condamnare a inculpatului, în care a apreciat că singura modalitate de executare posibilă cea în regim de detenţie, necesitatea menţinerii sau nu a arestării preventive, se apreciază pe alte temeiuri decât verificările periodice privind arestarea inculpatului pe care instanţa este obligată să le facă în cursul judecăţii.

În acest sens, instanţa reţine că potrivit deciziei nr. 178 din 20.01.2011 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, „pronunţarea cu privire la menţinerea măsurii arestării preventive prin hotărârea primei instanţe (…) este un accesoriu al soluţiei pe care prima instanţă o pronunţă cu privire la fondul cauzei, depinde de această soluţie şi, prin urmare, nu reclamă o dezbatere separată asupra menţinerii măsurii arestării preventive”, decizie ce este conformă jurisprudenţei CEDO, legalitatea privării de libertate a unei persoane după pronunţarea unei hotărâri de condamnare, chiar nedefinitive, în ceea ce o priveşte, urmând a fi examinată în condiţiile art. 5 paragraful 1 lit. a din Convenţie.

Curtea a statuat că persoana arestată preventiv în cauză, din momentul condamnării sale în primă instanţă, are calitatea de „condamnat”, privarea sa de libertate ulterior acestui moment intrând sub incidenţa literei „a” şi trebuind să îndeplinească condiţiile textului menţionat, chiar dacă împotriva hotărâri de condamnare se exercită căi de atac şi chiar dacă legea internă îl consideră un arestat preventiv.

Soluţia este logică, întrucât instanţa care pronunţă hotărârea de condamnare a inculpatului dezleagă problema vinovăţiei sau nevinovăţiei acestuia şi stabileşte modalitatea de executare a pedepsei, iar pentru această instanţă nu se mai pune problema existenţei unor „indicii privind vinovăţia inculpatului”, ci a existenţei „probelor certe de vinovăţie”, chiar dacă inculpatul beneficiază, până la soluţionarea definitivă a cauzei, de prezumţia de nevinovăţie.

Sintetizând, în condiţiile în care instanţa nu numai că a apreciat existenţa vinovăţiei inculpatului dincolo de orice îndoială rezonabilă, dar şi că este necesar ca acesta să execute pedeapsa în regim de detenţie, se impune ca arestarea preventivă a acestuia să fie menţinută.

În plus, instanţa reţine că inculpatul prezintă un pericol social concret, având în vedere modul şi circumstanţele de comitere a infracţiunilor reţinute în sarcina inculpatului, natura acestei infracţiuni, periculozitatea deosebită a inculpatului.

În baza disp. art. 404 alin. 4 lit. a Cod de procedură penală şi art. 72 alin. 1 Cod penal, va deduce din pedeapsa aplicată inculpatului I M C durata reţinerii şi arestării preventive în prezenta cauză penală de la data de 01.04.2018  la zi.

În baza disp. art. 7 alin. 1 din Legea nr. 76 din 2008 (actualizată) privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare va dispune prelevarea de la inculpatul I M C de probe biologice în vederea introducerii profilului genetic în Sistemul Naţional de Date Genetice Judiciare.

În baza disp. art. 5 alin. 5 din Legea nr. 76 din 2008 (actualizată) privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare va informa pe inculpatul I M C că probele biologice recoltate vor fi utilizate pentru obţinerea şi stocarea în Sistemul Naţional de Date Genetice Judiciare a profilului genetic.

În baza disp. art. 112 alin. 1 lit. b Cod penal va confisca  de la inculpatul I M C cuţitul cu lama de 10 cm şi cu mâner de culoare alb folosit la săvârşirea infracţiunii de omor calificat, depus în plicul nr. 19 la Registrul mijloacelor materiale de probă păstrat de grefierul-şef al Secţiei Penale din cadrul Tribunalului Iaşi.

În baza disp. art. 112 alin. 1 lit. e Cod penal confiscă de la inculpatul I M C suma de 30 lei obţinută prin săvârşirea infracţiunii de tâlhărie calificată, prevăzută de art. 233-art. 234 alin.1 lit. a şi d Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod penal.

Latura civilă

La data de 18.05.2018, persoanele vătămate M E şi I D  V , prin apărător ales, au depus o cerere în care au arătat că se constituie părţi civile cu suma de 125.000 lei fiecare, reprezentând daune morale şi cu suma de 11.723 lei (din care 7723 lei cheltuieli de înmormântare, 2000 lei pentru parastasul de la 40 de zile şi 2000 lei pentru parastasul de la 6 luni ), cu titlu de daune materiale. Au solicitat obligarea inculpatului la plata despăgubirilor menţionate şi la plata cheltuielilor judiciare. Au ataşat copii de pe înscrisuri: factura fiscală nr. 6040/05.04.2018, bonuri fiscale, factura fiscală nr. 2318/05.04.2018, chitanţele nr. 0069/17.05.2018 şi nr. 0060/11.05.2018 emise de Cabinet de avocat B M I, factura fiscală nr. 0070/11.05.2018  (f. 20.24).

La termenul de judecată din data de 09.11.2018 părţile civile, prin apărător, au arătat că îşi majorează pretenţiile civile cu suma de 654 lei, reprezentând daune materiale, ocazionate de organizarea unei slujbe de pomenire de 6 luni. Au depus la dosar copiI D e pe bonuri fiscale.

Cu privire la latura civilă a cauzei au fost administrate următoarele mijloace de probă: declaraţiile martorilor I P, I C V, înscrisuri.

Pentru a se angaja răspunderea civilă a inculpatului I M C este necesar să fie îndeplinite cerinţele prevăzute de dispoziţiile art. 1357 Cod civil, respectiv: existenţa unei fapte ilicite, existenţa unui prejudiciu, existenţa unui raport de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu şi existenţa vinovăţiei celui care a cauzat prejudiciul.

În cauză se constată că prejudiciul a cărui reparare se solicită de către partea civilă derivă din fapta ilicită săvârşită de inculpat, care pe planul dreptului penal reprezintă infracţiunea de omor calificat.

Având în vedere consideraţiile anterior expuse, cu privire la existenţa faptei şi încadrarea juridică, instanţa arată că sunt îndeplinite condiţiile constând în existenţa unei fapte ilicite, existenţa unui raport de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu şi existenţa vinovăţiei celui care a cauzat prejudiciul.

Referitor la daunele morale pretinse de părţile civile M E şi I D  V , copiii majori ai victimei I D , instanţa arată că, potrivit art. 1391 alin. (2) Cod civil, se pot acorda despăgubiri ascendenților, descendenților, fraților, surorilor și soțului, pentru durerea încercată prin moartea victimei.

Daunele morale reprezintă prejudicii care, strict vorbind, nu pot fi evaluate din punct de vedere economic, pecuniar, astfel încât despăgubirile acordate pentru repararea lor au semnificaţia unei compensaţii, a unei satisfacţii acordate victimei, cuantumul acestei compensaţii fiind determinat, între altele, prin raportare la gravitatea faptei cauzatoare de prejudiciu.

De principiu, în cazul acestor părţi civile, ceea ce se urmăreşte a se repara este prejudiciul afectiv, constând în suferinţele cauzate ca urmare a lezării sentimentelor de afecţiune provocate prin moartea tatălui lor.

Instanţa subliniază că, evaluând daunele morale, nu are în vedere repunerea părților civile în situaţia anterioară săvârşirii infracţiunii, ci procurarea unor satisfacţii de ordin moral, susceptibile să înlocuiască valoarea de care au fost private, cu evitarea deturnării scopului răspunderii civile în sensul stabilirii unor pedepse private sau al acordării unor satisfacţii pur teoretice.

În acest proces de evaluare, instanța va ţine cont de măsura în care desfăşurarea normală a vieţii de familie a fost afectată de decesul victimei I D prin prisma relaţiilor de afecţiune existente între aceasta şi copiii săi majori.

Din declaraţiile martorilor I C V, dar şI D in declaraţiile părţilor civile audiate în cursul urmăririi penale şI D in declaraţiile martorilor MRI, I E C,  I P  rezultă că victima I D era o persoană încă activă, care derula activităţi agricole şi care se gospodărea şi îngrijea singur.

Era însă periodic ajutat în gospodărie de către fiica sa, M E și de către fiul său, I D  V . Partea civilă M E îi pregătea mâncare săptămânal tatălui său şi se ocupa cu curăţenia, iar partea civilă I D  V  îl ajuta la activităţile de natură agricolă.

Din analiza coroborată a probatoriul administrat în această privinţă, instanţa urmează a reţine că între membrii familiei victimei existau relaţii de afecţiune, normale în cadrul unei familii, iar decesul victimei a dus la afectarea iremediabilă a modului normal, firesc, în care membrii familiei urmau să-şi ducă viaţa în continuare.

Ca urmare, se poate reţine existenţa unui  prejudiciu moral ce decurge din situaţia că decesul lui I D a intervenit în mod nenatural, brutal şi crud, în împrejurările descrise, fapt ce a determinat un impact emoţional părţilor civile.

Un alt criteriu avut în vedere de instanță la stabilirea daunelor morale, pentru toate părţile civile, vizează afectarea pe termen lung a vieţii de familie a părţilor civile, prin lipsirea acestora de o componentă fundamentală: relaţiile de familie.

Faptul că victima a decedat brusc, în maniera expusă de actele şi lucrările dosarului a fost în măsură să exacerbeze suferinţa produsă oricum de decesul victimei şi să facă cu atât mai grea posibilitatea ca familia să revină la un parcurs normal.

Pe baza principiilor anterior expuse, instanţa consideră să pretenţiile părţilor civile sunt justificate, astfel că va acorda cu titlu de daune morale suma de 125.000 lei pentru fiecare parte civilă.

Referitor la daunele materiale solicitate în cauză de către părțile civile M E şi I D  V , având în vedere condiţia ca prejudiciul a cărui reparare se pretinde să fi avut un caracter cert, rezultă că este imperativ necesar ca suma solicitată să fi fost dovedită, prin intermediul probelor solicitate şi admise acestor părţi civile în acest sens.

În ceea ce priveşte cheltuielile ocazionate de înmormântarea victimei I D şi de pomenile ulterioare, instanţa constată că părţile civile au dovedit cu înscrisurile depuse la dosar (factura fiscală nr. 6040/05.04.2018, bonuri fiscale şi factura fiscală nr. 2318/05.04.2018, f. 20-22)  faptul că au efectuat cheltuieli în această privinţă, având în vedere tradiţiile creştine (praznice de pomenire, pentru care au cumpărat produse alimentare şi produse ce se dau de pomană, cum ar fi pături, lumânări, coroane, au achitat masa pentru persoanele care au participat la praznicele organizate, au efectuat cheltuieli de transport).

Raportat la înscrisurile depuse în copie la dosar, instanţa reţine că s-a dovedit efectuarea unor cheltuieli în cuantum de aproximativ 7723 lei, reprezentând cheltuieli de înmormântare.

Cu privire la cheltuielile legate de praznicul de 6 luni, instanţa arată că părţile civile au solicitat iniţial suma de 2000 lei, fără însă a depune înscrisuri doveditoare referitoare la aceste cheltuieli, înscrisuri care au fost depuse la termenul de judecată din data de 9.11.2018 (copii de pe bonuri fiscale), când au solicitat în plus suma de 654 lei.

În ceea ce priveşte aceste cheltuieli, precum şi în ceea ce priveşte cheltuielile legate de parastasul de la 40 de zile (s-a solicitat tot suma de 2000 de lei), instanţa reţine că părţile civile au organizat aceste slujbe de pomenire, fapt ce rezultă din declaraţiile martorilor I P şi I C V, astfel că au fost efectuate cheltuieli de către părţile civile.

Prin urmare, instanţa va acorda părţilor civile şi suma de 3000 de lei, sumă care reprezintă un cuantum aproximativ al cheltuililor efectuate pentru slujbele de pomenire menţionate.

Faţă de considerentele expuse, instanţa constată că părţile civile au dovedit că au efectuate cheltuieli materiale în cuantum  total de 10.723 lei (7723 lei +3000 lei).

Având în vedere considerentele expuse, în baza disp. art. 397 alin. (1) Cod de procedură penală raportat la art. 1357 Cod civil,  instanţa va admite în parte acţiunile civile formulate de părţile civile M E  şi I D  V  şi va obliga pe inculpatul I M C  să plătească părţilor civile următoarele sume:

-părţii civile M E -suma de 125.000 lei, reprezentând daune morale;

-părţii civile I D  V  -suma de 125.000 lei, reprezentând daune morale;

-părţilor civile M E şi I D  V  - suma de 10.723 lei cu titlu de daune materiale.

Va respinge restul pretenţiilor civile formulate de M E şi I D  V , ca nefondate.

În baza disp. art. 272 Cod de procedură penală, onorariul apărătorului din oficiu va fi avansat către Baroul IaşI D in fondurile Ministerului Justiţiei (suma de 520 lei- delegaţie nr. 3085/26.04.2018).

În temeiul art. 274 alin. 1 Cod de procedură penală cheltuielile privind avocatul din oficiu vor rămâne în sarcina statului.

În baza disp. art. 274 alin. 1 Cod de procedură penală, va obliga pe inculpatul I M C la plata cheltuielilor judiciare avansate de  stat, în cuantum total de 5300 lei.

În baza dispoziţiilor art. 276 alin. 1 şi alin. 2 Cod de procedură penală, va obliga pe inculpatul I M C să achite părţilor civile M E şi I D  V  suma de 2025 lei, reprezentând cheltuieli judiciare efectuate în cursul procesului penal, achitată conform chitanţelor nr. 0069/17.05.2018 şi nr. 0060/11.05.2018 emise de Cabinet de avocat B M I.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Condamnă pe inculpatul I M C (poreclit „M”, la pedeapsa închisorii de 28 (douăzeci şi opt) ani, pentru săvârşirea infracţiunii de „omor calificat” prevăzută de art.188 alin.1 –art.189 alin.1 lit. d Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod penal şi art. 43 alin. 5 Cod penal.

În baza disp. art. 67 alin. 2 Cod penal interzice inculpatului I M C, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b, e, f, h Cod penal pe o perioadă de 5 ani, pedeapsă a cărei executare va începe conform art. 68 Cod penal.

În baza disp. art. 65 alin. 1 Cod penal, interzice inculpatului I M C, ca pedeapsă accesorie, exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b, e, f, h Cod penal de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

Condamnă pe inculpatul I M C (cu datele de stare civilă menţionate anterior), la pedeapsa închisorii de 10 (zece) ani, pentru săvârşirea infracţiunii de „tâlhărie calificată”, prevăzută de art.233-art.234 alin.1 lit. a şI D  Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod penal şi art. 43 alin. 5 Cod penal.

În baza disp. art. 67 alin. 2 Cod penal interzice inculpatului I M C, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b, e, f, h Cod penal pe o perioadă de 5 ani, pedeapsă a cărei executare va începe conform art. 68 Cod penal.

În baza disp. art. 65 alin. 1 Cod penal, interzice inculpatului I M C, ca pedeapsă accesorie, exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b, e, f, h Cod penal de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În baza disp. art. 38 alin. 1 Cod penal constată că infracţiunile săvârşite de inculpatul  I M C în prezenta cauză sunt concurente.

În baza disp. art. 38  Cod penal şi art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal contopeşte pedepsele stabilite în prezenta cauză: aplică pedeapsa cea mai grea, de 28 (douăzeci şi opt) ani închisoare, la care adaugă un spor de o treime din cealaltă pedeapsă stabilită-sporul de 3 (trei) ani şi 4 (patru) luni închisoare.

Total pedeapsă aplicată inculpatului I M C prin prezenta sentinţă penală - 31 (treizeci şi unu) ani şi 4 (patru) luni închisoare, pedeapsă care va fi redusă conform art. 60 Cod penal, în final inculpatul I M C va executa pedeapsa maximă de 30 (treizeci) ani  închisoare în regim de detenţie.

Conform dispoziţiilor art. 45  alin. 3 lit. a Cod penal, aplică inculpatului I M C, alăturI D e pedeapsa principală rezultantă, pedeapsa complementară a interzicerii exercităriI D repturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b, e, f, h Cod penal pe o perioadă de 5 ani, pedeapsă a cărei executare va începe conform art. 68 Cod penal.

Potrivit art. 45 alin. 5 Cod penal pe lângă pedeapsa principală rezultată stabilită, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b, e, f, h Cod penal de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În baza disp. art. 399 alin. 1 Cod de procedură penală, menţine măsura arestului preventiv dispusă faţă de inculpatul I M C prin încheierea penală nr. 58JDL din 02.04.2018 a Tribunalului Iaşi.

În baza disp. art. 404 alin. 4 lit. a Cod de procedură penală şi art. 72 alin. 1 Cod penal, deduce din pedeapsa aplicată inculpatului I M C durata reţinerii şi arestării preventive în prezenta cauză penală de la data de 01.04.2018  la zi.

În baza disp. art. 7 alin. 1 din Legea nr. 76 din 2008 (actualizată) privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare dispune prelevarea de la inculpatul I M C de probe biologice în vederea introducerii profilului genetic în Sistemul Naţional de Date Genetice Judiciare.

În baza disp. art. 5 alin. 5 din Legea nr. 76 din 2008 (actualizată) privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare informează pe inculpatul I M C că probele biologice recoltate vor fi utilizate pentru obţinerea şi stocarea în Sistemul Naţional de Date Genetice Judiciare a profilului genetic.

În baza disp. art. 112 alin. 1 lit. b Cod penal confiscă de la inculpatul I M C cuţitul cu lama de 10 cm şi cu mâner de culoare alb folosit la săvârşirea infracţiunii, depus în plicul nr. 19 la Registrul mijloacelor materiale de probă păstrat de grefierul-şef al Secţiei Penale din cadrul Tribunalului Iaşi.

În baza disp. art. 112 alin. 1 lit. e Cod penal confiscă de la inculpatul I M C suma de 30 lei obţinută prin săvârşirea infracţiuniI D e „tâlhărie calificată”, prevăzută de art. 233-art. 234 alin.1 lit. a şI D  Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 1 Cod penal.

În baza disp. art. 397 alin. (1) Cod de procedură penală raportat la art. 1357 Cod civil,  admite în parte acţiunile civile formulate de părţile civile M E  şi I D  V şi obligă pe inculpatul I M C  să plătească părţilor civile următoarele sume:

-părţii civile M E -suma de 125.000 lei, reprezentând daune morale;

-părţii civile I D  V  -suma de 125.000 lei, reprezentând daune morale;

-părţilor civile M E şi I D  V  - suma de 10.723 lei cu titlu de daune materiale.

Respinge restul pretenţiilor civile formulate de M E şi I D  V , ca nefondate.

În baza disp. art. 272 Cod de procedură penală, onorariul apărătorului din oficiu va fi avansat către Baroul IaşI D in fondurile Ministerului Justiţiei (suma de 520 lei- delegaţie nr. 3085/26.04.2018).

În temeiul art. 274 alin. 1 Cod de procedură penală cheltuielile privind avocatul din oficiu rămân în sarcina statului.

În baza disp. art. 274 alin. 1 Cod de procedură penală, obligă pe inculpatul I M C la plata cheltuielilor judiciare avansate de  stat, în cuantum total de 5300 lei.

În baza dispoziţiilor art. 276 alin. 1 şi alin. 2 Cod de procedură penală, obligă pe inculpatul I M C să achite părţilor civile M E şi I D  V  suma de 2025 lei, reprezentând cheltuieli judiciare efectuate în cursul procesului penal.