Reabilitarea de drept . Îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege

Decizie 13 din 10.04.2018


Prin sentinţa penală nr.29/30.01.2018, Judecătoria Zimnicea a respins ca inadmisibilă cererea de reabilitare de drept formulată de petentul T. A. I., domiciliat în comuna Viişoara, judeţul Teleorman.

Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a reţinut că prin sentinţa penală nr. 119 din 06.12.2012 pronunţată de Judecătoria Zimnicea în dosarul nr. 1905/339/2012, casată şi definitivă prin decizia penală nr. 863/R/07.05.2013, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, petentul a fost condamnat la pedeapsa închisorii de 4 luni pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de art. 86 alin. 2 din OUG nr. 195/2002.

În temeiul art. 83 Cod penal din 1968 a fost revocată suspendarea executării pedepsei de 1 an închisoare aplicată prin Sentinţa penală nr. 157 din 13.11.2008 a Judecătoriei Zimnicea şi a dispus executarea acesteia alături de pedeapsa de 4 luni închisoare, petentul executând în final o pedeapsă de 1 an şi 4 luni închisoare.

Din menţiunile referatului Biroului Executări Penale rezultă că s-au emis forme de executare la data de 07.05.2013, respectiv MEPI nr. 181/07.05.2013. Cu adresa nr. 36588/15.05.2013, PNT Giurgiu a confirmat încarcerarea condamnatului pentru perioada 08.05.2013-07.09.2014. Cheltuielile judiciare au fost confirmate cu adresa nr. 4239/10.05.2013 de A.F.P. Zimnicea. Conform adresei nr. H35632/01.04.2014 a Penitenciarului Jilava, la data de 01.04.2014 condamnatul a fost liberat condiţionat conform

sentinţei penale nr. 1012/2014 a Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti, rest de executat 159 zile.

Instanţa de fond  a reţinut că prima condiţie este îndeplinită, petentul solicitând reabilitarea de drept cu privire la două condamnări la pedeapsa închisorii care nu depăşeşte 2 ani.

Referitor la cea de-a doua condiţie cumulativă a reabilitării de drept, respectiv ca, în decurs de 3 ani de la data la care pedeapsa principală a fost executată sau considerată executată, condamnatul să nu fi săvârşit o altă infracţiune, instanţa a reţinut că, în cauza de faţă, aceasta nu este îndeplinită în ceea ce priveşte condamnarea de 4 luni închisoare dispusă prin Sentinţa penală nr. 119 din 06.12.2012 pronunţată de Judecătoria Zimnicea în dosarul nr. 1905/339/2012, casată şi definitivă prin Decizia penală nr. 863/R/07.05.2013, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti.

Astfel, prin sentinţa penală nr. 157 din 13.11.2008 pronunţată de Judecătoria Zimnicea în dosarul nr. 193/339/2008, desfiinţată în parte şi definitivă prin Decizia penală nr. 48/A din 13.11.2008, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, petentul a fost condamnat la pedeapsa de 1 an închisoare în condiţiile art. 81 din Codul penal din 1968, fixându-se un termen de încercare de 3 ani.

La data de 09.12.2011, prin urmare în termenul de încercare de 3 ani, petentul a săvârşit infracţiunea prevăzută de art. 86 alin. 2 din OUG nr. 195/2002, în stare de recidivă postcondamnatorie.

Prin sentinţa penală nr. 119 din 06.12.2012 pronunţată de Judecătoria Zimnicea în dosarul nr. 1905/339/2012, casată şi definitivă prin Decizia penală nr. 863/R/07.05.2013, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, petentul a fost condamnat la pedeapsa închisorii de 4 luni pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de art. 86 alin. 2 din OUG nr. 195/2002.

În temeiul art. 83 Cod penal din 1968 a fost revocată suspendarea executării pedepsei de 1 an închisoare aplicată prin Sentinţa penală nr. 157 din 13.11.2008 a Judecătoriei Zimnicea și a dispus executarea acesteia alături de pedeapsa de 4 luni închisoare, petentul executând în final o pedeapsă de 1 an şi 4 luni închisoare

Instanţa reţine că, în cazul condamnărilor succesive, este necesar ca pentru toate condamnările să opereze reabilitarea de drept şi niciuna dintre infracţiuni să nu fi fost săvârşită în cadrul termenului de reabilitare de drept pentru condamnarea anterioară. În cazul în care unele dintre condamnări sunt susceptibile de reabilitare de drept, iar altele de reabilitare judecătorească, reabilitarea se poate obţine numai în condiţiile reabilitării judecătoreşti.

Împotriva acestei sentinţe, la 1.02.2018, în termenul legal a formulat contestaţie condamnatul T. I., care a criticat hotărârea primei instanţe pentru nelegalitate şi netemeinicie.

În motivarea orală a contestaţiei s-a arătat că inculpatul a avut o condamnare de un an cu suspendarea executării pedepsei şi în termenul de încercare, inculpatul a mai fost condamnat la 4 luni închisoare pentru infracţiunea de conducere cu permisul suspendat; s-a dispus revocarea suspendării condiţionate, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa totală de 1 an şi 4 luni şi fiind vorba despre o pedeapsă sub 2 ani, consideră că a intervenit reabilitarea de drept dacă în decurs de 3 ani condamnatul nu a săvârşit o altă infracţiune; mai arată că executarea pedepsei de un an şi patru luni a început la 8.05.2013 şi pedeapsa s-a considerat executată la 8.09.2014; inculpatul nu a încălcat legea în perioada de 3 ani de când a luat sfârşit executarea pedepsei principale, astfel încât termenul de reabilitare s-a împlinit la 8.09.2017.

Examinând sentinţa contestată sub aspectul motivului invocat, dar şi în temeiul art.527 Cod procedură penală şi art.425/1 Cppp, tribunalul reţine următoarele:

Prin sentinţa penală nr. 157 din 13.11.2008 pronunţată de Judecătoria Zimnicea în dosarul nr. 193/339/2008, desfiinţată în parte şi definitivă prin Decizia penală nr. 48/A din 13.11.2008, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, petentul a fost condamnat la pedeapsa de 1 an închisoare a cărei executare a fost suspendată condiţionat, potrivit  art. 81 din Codul penal din 1968, fixându-se un termen de încercare de 3 ani, pentru săvârşirea infracţiunii de

ucidere din culpă.

Prin sentinţa penală nr. 119 din 06.12.2012 pronunţată de Judecătoria Zimnicea în dosarul nr. 1905/339/2012, casată şi definitivă prin Decizia penală nr. 863/R/07.05.2013, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, petentul a fost condamnat la pedeapsa închisorii de 4 luni pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de art. 86 alin. 2 din OUG nr. 195/2002.

În temeiul art. 83 Cod penal din 1968 a fost revocată suspendarea executării pedepsei de 1 an închisoare aplicată prin Sentinţa penală nr. 157 din 13.11.2008 a Judecătoriei Zimnicea şi a dispus executarea acesteia alături de pedeapsa de 4 luni închisoare, petentul executând în final o pedeapsă de 1 an şi 4 luni închisoare.

Din menţiunile referatului Biroului Executări Penale rezultă că s-au emis forme de executare la data de 07.05.2013, respectiv MEPI nr. 181/07.05.2013. Cu adresa nr. 36588/15.05.2013, PNT Giurgiu a confirmat încarcerarea condamnatului pentru perioada 08.05.2013-07.09.2014. Cheltuielile judiciare au fost confirmate cu adresa nr. 4239/10.05.2013 de A.F.P. Zimnicea. Conform adresei nr. H35632/01.04.2014 a Penitenciarului Jilava, la data de 01.04.2014 condamnatul a fost liberat condiţionat conform Sentinţei penale nr. 1012/2014 a Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti, rest de executat 159 zile.

Conform art.165 Cod penal, „Reabilitarea are loc de drept în cazul condamnării la pedeapsa amenzii, la pedeapsa închisorii care nu depăşeşte 2 ani sau la pedeapsa închisorii a cărei executare a fost suspendată sub supraveghere, dacă în decurs de 3 ani condamnatul nu a săvârşit o altă infracţiune.”

Tribunalul constată că cel condamnat a început executarea pedepsei de 1 an şi 4 luni închisoare la 8.05.2013, pedeapsa considerându-se executată l 8.09.2014 întrucât până la data formulării prezentei cereri au trecut mai mult de 3 ani, interval de timp în care cel condamnat nu a mai săvârşit o altă infracţiune, sens în care, spre deosebire de judecătorul fondului, tribunalul apreciază ca fiind îndeplinită şi cea de-a doua condiţie impusă de art.165 Cod penal.

Motiv pentru care, în baza art.425/1 al.7 pct.2 lit.a Cod procedură penală tribunalul va admite contestaţia, va desfiinţa sentinţa atacată şi rejudecând în fond va admite cererea formulată de condamnatul T. I., constatând că a intervenit reabilitarea de drept a condamnatului T. I, domiciliat în comuna Viişoara, judeţul Teleorman, pentru pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare la care a fost condamnat prin sentinţa penală nr.119/2012 a Judecătoriei Zimnicea, definitivă prin decizia penală nr.863/R/7.05.2013 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a II-a Penală, în baza disp.art.533 Cod procedură penală.