Confiscare specială (art.315 lit. c ncpp)

Hotărâre - din 20.06.2017


Dosar nr. 155/216/2017confiscare specială

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA CURTEA DE ARGEŞ

ÎNCHEIERE

Şedinţa publică de la 20 iunie 2017

Completul constituit din:

JUDECĂTOR DE CAMERĂ PRELIMINARĂ AP

Grefier AMCU

Parchetul de pe lângă Judecătoria Curtea de Argeş

reprezentat de procuror IM

Pe rol judecarea cauzei penale având ca obiect confiscare specială (art.315 lit. c  NCPP) disjuns din dosarul nr. 2780/216/2016.

Părţile în proces sunt: petentul PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA CURTEA DE ARGEŞ şi intimatele BBF, PFA BM, prin reprezentant legal.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit reprezentantul legal al petentului, intimata BBF, reprezentantul legal al intimatei PFA BM.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, care învederează obiectul cererii şi stadiul soluţionării acesteia, cu menţiunea că procedura de citare este legal îndeplinită.

Judecătorul de cameră preliminară, conform art. 387 Cod procedură penală, declară terminată cercetarea judecătorească, iar conform art. 388 Cod procedură penală, acordă cuvântul în dezbateri de fond pe cererea formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Curtea de Argeş privind confiscarea specială.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de admitere a cererii, aşa cum a fost formulată.

JUDECĂTORUL DE CAMERĂ PRELIMINARĂ,

Prin ordonanţa din data de 31.08.2016 pronunţată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Curtea de Argeş în dosarul penal nr. 2385/P/2014 s-a dispus de către procurorul de caz renunţarea la urmărirea penală cu privire la  infracţiunea  prevăzută de art. 37 din Legea nr. 126/1995, săvârşită de către suspecta BBF.

Prin aceeaşi ordonanţă s-a dispus sesizarea Judecătoriei Curtea de Argeş cu propunerea de confiscare  speciale cu privire la bateria de artificii marca Kometa, având codul P7057, ce se află în custodia SC MSS SRL.

Analizând actele si lucrările dosarului, judecătorul de cameră preliminară constată, în conformitate cu dispoziţiile art. 5491 alin. 3 C. proc. pen., art. 107, art. 108, art. 112 C. pen., că în cauză sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru luarea măsurii de siguranță a confiscării speciale.

Cu privire la situaţia de fapt, în urma cercetărilor efectuate de către organele de cercetare penală a rezultat faptul că la data de 16.06.2014 s-a efectuat, în altă cauză, o percheziţie la sediul P.F.A BM, situată mun. Curtea de Argeş, jud. Argeş, ocazie cu care au identificat un articol pirotehnic din categoria a II-a, respectiv o baterie de artefici Kometa, având codul P7057, care era deţinut fară drept de către suspecta BBF. Articolul pirotehnic menţionat mai sus a fost ridicat de către organele de poliţie şi lăsat în custodia S.C. MSS S.R.L.

În drept, conform art. 112 Cod penal, sunt supuse confiscării speciale: a) bunurile produse prin săvârşirea faptei prevăzute de legea penală; b) bunurile care au fost folosite, în orice mod, sau destinate a fi folosite la săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală, dacă sunt ale făptuitorului sau dacă, aparţinând altei persoane, aceasta a cunoscut scopul folosirii lor; c) bunurile folosite, imediat după săvârşirea faptei, pentru a asigura scăparea făptuitorului sau păstrarea folosului ori a produsului obţinut, dacă sunt ale făptuitorului sau dacă, aparţinând altei persoane, aceasta a cunoscut scopul folosirii lor; d) bunurile care au fost date pentru a determina săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală sau pentru a răsplăti pe făptuitor; e) bunurile dobândite prin săvârşirea faptei prevăzute de legea penală, dacă nu sunt restituite persoanei vătămate şi în măsura în care nu servesc la despăgubirea acesteia; f) bunurile a căror deţinere este interzisă de legea penală.

Potrivit art. 107 alin.1 C. pen., scopul măsurilor de siguranță este acela de a înlătura o stare de pericol și de a preîntâmpina săvârșirea de noi fapte penale.

Deoarece articolul pirotehnic a fost deţinut fără drept, in baza art. 112 alin. 1 lit b şi f  Cod penal se impune luarea măsurii de siguranţă a confiscării speciale.

Faţă de cele expuse, în baza art. 5491 alin. (3) lit. b C. proc. pen., art. 112 alin. 1 lit. f C. pen., instanţa va admite propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Curtea de Argeş.

În baza art. 275 alin.3 C. proc. pen., cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DISPUNE

Admite propunerea formulată de petentul PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA CURTEA DE ARGEŞ, intimate fiind BBF, PFA BM.

În baza art. 5491 alin. (3) lit. b C. proc. pen., rap la art. 112 alin. 1 lit b C. pen. dispune luarea măsurii confiscării speciale cu privire la bateria de artificii marca Kometa, având codul P7057, ce se află în custodia SC MSS SRL.

În baza art. 275 alin. (3) C. proc. pen., cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.

Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare.

Pronunţată în sedinţă publică, azi 20.06.2017.

Judecător de cameră preliminară,Grefier,

AP AMCU

Red. AP

Tehnored. A.D.

5 ex./ 12.07.2017

Comunicat: 1 petent, 2 intimate

Operator de date cu caracter personal nr. 5012