Lovire

Sentinţă penală - din 07.11.2018


Pe rol fiind pronunțarea cauzei penale privind pe inculpatul U.G.domiciliat în sat.  CNP -  , cercetat în stare de libertate pentru săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe, fi prev. de art. 193 alin.2 Cod penal.

 La apelul nominal făcut la pronunțare, lipsă fiind părțile.

Procedura legal îndeplinită.

Dezbaterile în prezenta cauză au avut loc în şedinţa publică din 26.10.2018, fiind consemnate în încheierea din acea zi ce face parte  integrantă din prezenta, când din lipsă de timp pentru deliberare, instanța a amânat pronunţarea pentru termenul de astăzi.

Deliberând, instanța dă prezenta hotărâre:

I N S T A N Ţ A

Asupra acţiunii penale de faţă: 

Prin rechizitoriul întocmit de Parchetul de pe lângă Judecătoria Huşi la data de 22.11.2017 în dosarul nr. 937/P/2017 s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului U.G., sub aspectul săvârşirii infracţiunii de  lovire sau alte violențe, prev. și ped. de art. 193 alin. 2 C. penal.

Prin actul de sesizare a instanţei s-au reținut următoarele:

În extravilanul satului Guşiţei, com. Dimitrie Cantemir, există o suprafaţă de păşune care a fost concesionată de către primăria acestei comune proprietarilor de ovine. Astfel, pe acest teren au fost amplasate stânele mai multor proprietari de ovine, printre care se află şi cele ale inculpatului U.G. şi martorilor C.N., F.T.. Păşunea deţinută de F.T. se învecinează cu cea aparţinând lui C.N.

După încheierea contractelor de concesiune, martorul L.V., viceprimarul comunei  , s-a deplasat la faţa locului pentru a efectua măsurători și pentru a preda păşunile beneficiarilor. Linia de hotar dintre păşunile lui C.N. şi F.T. a fost marcată prin trei muşunoaie, urmând ca ulterior cei doi să completeze marcajul. După această dată, au apărut discuţii cu privire la amplasarea liniei de hotar, motiv pentru care, în ziua de 16.05.2017, martorul L.V. s-a deplasat din nou la faţa locului. Cu această ocazie, a constatat că semnele de hotar erau în acelaşi loc în care le amplasase, însă discuțiile au apărut ca urmare a faptului că persoana vătămată F.S., care lucrează la stâna fratelui său, F.T. a pătruns cu oile pe terenul lui C.N.Potrivit declaraţiei persoanei vătămate F.S., în seara zilei  de 16.05.2017, în jurul orelor 19,30, se afla la stână împreună cu martorii O.M. şi U.C., când a discutat din nou cu C.N., referitor la linia de hotar. La un moment dat, s-a apropiat inculpatul U.G., care i-a aplicat mai multe lovituri cu genunchiul în zona corpului şi cu o bâtă în zona capului şi a mâinii stângi, cu care a încercat să pareze loviturile. Martorul U.M., fratele inculpatului, i-a solicitat să înceteze agresiunea, spunându-i „că mă va omorî şi va face puşcărie". După incident, persoana vătămată a sesizat organele de poliţie prin apelul 112, iar a doua zi s-a deplasat la Spitalul Municipal Huşi unde a fost examinat chirurgical constatându-se existenţa unei contuzii toracice şi contuzii la braţul stâng.

Din certificatul medico-legal nr. 236/17.05.2017 rezultă că persoana vătămată a prezentat leziuni traumatice de tipul plăgii contuze, excoriaţiei şi echimozei la nivelul deltoidian stâng, antebraţului stâng şi parietal stânga, pentru vindecarea cărora a  necesitat 5-6 zile de îngrijiri medicale.

În cursul urmăririi penale au fost administrate următoarele mijloace de probă: declaraţia persoanei vătămate, copie de pe certificatul medico-legal nr. 236/17.05.2017, declaraţiile inculpatului, declaraţiile martorilor, adresa nr. 236/17.11.2017, alte acte.

Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Huşi la data de 23.11.2017  sub nr. 

Prin încheierea de şedinţă din camera de consiliu din data de 29.12.2017, rămasă definitivă prin necontestare, judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi a dispus începerea judecăţii.

La primul termen de judecată cu procedura legal îndeplinită, ulterior citirii în extras de către grefierul de şedinţă în baza art. 374 C. proc. pen. a actului prin care s-a dispus începerea judecăţii, instanţa l-a întrebat pe inculpat dacă solicită ca judecata să aibă loc numai pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale şi a înscrisurilor prezentate de părţi, aducându-i la cunoştinţă dispoziţiile art. 396 alin. 10 C. pr. pen., iar în urma răspunsului afirmativ al acestuia, instanța a procedat la audierea sa. 

La același termen inculpatul și-a exprimat acordul cu privire la prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității, iar persoana vătămată Florea Suraj Dorin a declarat că renunță la acțiunea civilă formulată împotriva inculpatului.

La dosar au fost depuse înscrisuri în circumstanțiere de către inculpat.

Analizând materialul probator administrat în cursul urmăririi penale, instanţa reţine aceeași situaţie de fapt cu cea descrisă în actul de sesizare: 

 La data de 16.05.2017, în jurul orelor 19,30, persoana vătămată F.S.se afla la stâna pe care o deține extravilanul satului Guşiţei, com. Dimitrie Cantemir, împreună cu martorii O.M. şi U.C..  În urma unor discuții referitoare la linia de hotar cu martorul Crudu Nicolae, la un moment dat s-a apropiat inculpatul U.G., care i-a aplicat persoanei vătămate mai multe lovituri cu genunchiul în zona corpului şi cu o bâtă în zona capului şi a mâinii stângi, cu care aceasta a încercat să se apere. Martorul U.M, fratele inculpatului, i-a solicitat acestuia să înceteze agresiunea, spunându-i că îl va omorî pe F.S. şi va face puşcărie. După incident, persoana vătămată a sesizat organele de poliţie prin apelul 112, iar a doua zi s-a deplasat la Spitalul Municipal Huşi unde a fost examinat chirurgical constatându-se existenţa unei contuzii toracice şi contuzii la braţul stâng.Din certificatul medico-legal nr. 236 întocmit la data de 17.05.2017 de către Serviciul Județean de Medicină Legală Vaslui rezultă că persoana vătămată F.S. a prezentat leziuni traumatice de tipul plăgii contuze, excoriaţiei şi echimozei la nivelul deltoidian stâng, antebraţului stâng şi parietal stânga, pentru vindecarea cărora a  necesitat 5-6 zile de îngrijiri medicale.

Concluziile certificatului medico-legal se coroborează cu declarațiile date în cursul urmăriri penale de persoana vătămată și de martorii F.T.,O.M. care au fost de față și au perceput în mod direct conflictul, precum și de cele ale martorilor U.M., D.S.

În fața instanței, inculpatul a recunoscut fapta integral, astfel cum a fost reținută în actul de sesizare.

Coroborând toate aceste mijloace de probă, instanța constată că fapta reținută în sarcina inculpatului în actul de sesizare a fost pe deplin dovedită.

În drept, fapta inculpatului U.G., care, la data de 16.05.2017, i-a aplicat mai multe lovituri cu genunchiul în zona corpului şi cu o bâtă în zona capului şi a mâinii stângi persoanei vătămate F.S., cauzându-i leziuni ce au necesitat 5-6 zile de îngrijiri medicale, realizează conţinutul constitutiv al infracţiunii de lovire, faptă prevăzută şi pedepsită de art.193 alin.2 C.pen.

Sub aspectul laturii obiective, acţiunea inculpatului de a lovi persoana vătămată cu genunchiul în zona corpului şi cu o bâtă în zona capului şi a mâinii stângi, cauzându-i leziuni ce au necesitat 5-6 zile de îngrijiri medicale, constituie elementul material al laturii obiective a infracţiunii de lovire. Urmarea imediată a acestei acţiuni a constat în afectarea integrităţii corporale și a sănătăţii prin leziunile traumatice suferite de persoana vătămată, iar legătura de cauzalitate dintre elementul material şi urmarea imediată rezultă din însăşi săvârşirea faptei.

Sub aspectul laturii subiective, din analiza materialului probator, instanţa reţine că inculpatul a acţionat cu vinovăţie, fapta fiind săvârşită cu intenţie directă, inculpatul a prevăzut rezultatul faptei sale și a urmărit producerea sa, conform art.16 alin. 3 lit. a din Codul penal.

La individualizarea pedepsei ce urmează a fi stabilită în sarcina inculpatului, instanţa va avea în vedere criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 74 C. pen., respectiv împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii, motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit, natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului, conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal şi nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.

În concret, instanţa reţine că inculpatul are 41 de ani, este cunoscut cu antecedente penale, este căsătorit şi lucrează ca cioban.

Din fişa de cazier judiciar existentă la dosar rezultă că, prin sentinţa penală nr. 72/19.03.2013 a Judecătoriei Huşi, inculpatul a fost condamnat la o pedeapsă cu amenda de 800 lei pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe.

Deși din înscrisrile în circumstanțiere depuse la dosar rezultă că inculpatul are, în general, o bună conduită în societate, conform fișei de cazier judiciar, inculpatul nu este la primul conflict cu legea penală, având în antecedente o faptă similară cu cea pentru care a fost cercetat în prezenta cauză.

Instanța apreciază că fapta este de o gravitate medie, inculpatul a lovit persoana vătămată cu genunchiul în zona corpului şi cu o bâtă în zona capului şi a mâinii stângi, cauzându-i leziuni ce au necesitat 5-6 zile de îngrijiri medicale.

Faţă de împrejurarea că inculpatul a solicitat să fie judecat în procedura simplificată prevăzută de art. 375, art. 377 Cod procedură penală, judecata în cazul recunoaşterii învinuirii, instanţa va avea în vedere şi dispoziţiile art. 396 alin. 10 Cod procedură penală care prevăd că limitele de pedeapsă se reduc cu 1/3 în cazul pedepsei închisorii și cu 1/4 în cazul pedepsei amenzii.

Pentru toate aceste motive, în baza art. 396 alin. 1 şi 2 C. Penal, instanța va condamna pe inculpatul U.G. la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe, prevăzută de art. 193 al. 2 Cod penal, cu aplicarea art. 375 şi art. 396 alin. 10 Cod procedură penală.

Instanța va dispune suspendarea sub supraveghere a pedepsei de 2 ani închisoare și va stabili un termen de supraveghere de 3 ani, conform art. 92 C.pen., constatând că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. 91 C. pen. și anume:

a) pedeapsa aplicată inculpatului este închisoarea de cel mult 3 ani;

b) inculpatul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii mai mare de 1 an;

c) inculpatul şi-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii;

d) în raport de persoana inculpatului, de atitudinea acestuia, care s-a prezentat și a colaborat cu organele judiciare, de buna sa conduită în societate, precum şi de posibilităţile sale de îndreptare, instanţa apreciază că aplicarea pedepsei este suficientă şi, chiar fără executarea acesteia, condamnatul nu va mai comite alte infracţiuni, însă este necesară supravegherea conduitei sale pentru o perioadă determinată;

e) inculpatul nu s-a sustras de la urmărire penală ori de la judecată și nu a încercat zădărnicirea aflării adevărului ori a identificării şi tragerii la răspundere penală a autorului.

În baza art. 93 alin. 1 C. penal va obliga inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Vaslui, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin. 2 lit. b C. penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va frecventa un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de Probaţiune Vaslui.

În baza art. 93 alin. 3 C. penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 80 de zile lucrătoare la Primăria comunei  Dimitrie Cantemir/Școala din satul Gușiței, com. Dimitrie Cantemir, jud. Vaslui.

În baza art. 94 alin. 1 C. penal pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 93 alin. 1 lit. c - e se vor comunica Serviciului de Probaţiune Vaslui.

În baza art. 94 alin. 2 C. penal supravegherea executării obligaţiilor prevăzute în art. 93 alin. 3 C. pen. se va face de Serviciului de Probaţiune Vaslui.

În baza art. 404 alin. 2 C. pr. penală, va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 C. penal, cu privire la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

În ceea ce privește latura civilă, instanţa constată că persoana vătămată F.S. a declarat personal în fața instanței că renunță la acțiunea civilă formulată împotriva inculpatului.

De asemenea, instanța constată că SPITALUL MUNICIPAL ”DIMITRIE CASTROIAN” HUȘI s-a constituit parte civilă în prezenta cauză împotriva inculpatului cu suma de 171 de lei, reprezentând cheltuieli de spitalizare ocazionate de internarea persoanei vătămate F.S., depunând o cerere scrisă în acest sens.

Acţiunea civilă exercitată în procesul penal este mijlocul procesual prevăzut de lege prin care persoana vătămată prin săvârşirea unei infracţiuni ori succesorii acesteia solicită tragerea la răspundere civilă a inculpatului, a părţii responsabile civilmente ori a succesorilor în drepturi ai acestora care au acceptat succesiunea, în vederea reparării integrale, în natură sau prin echivalent a prejudiciului direct, material sau moral produs prin activitatea infracţională.

Temeiul de drept al acţiunii civile îl constituie încălcarea normei de drept ce îndrituieşte la tragerea la răspundere civilă, iar temeiul de fapt reprezintă fapta ilicită concretă cauzatoare de prejudiciu.

Răspunderea delictuală este guvernată de principiul reparării integrale a prejudiciului material care este dovedit prin probe, precum şi a prejudiciului moral, stabilit de instanţă prin evaluare, în aşa  fel încât să nu fie pur subiectivă sau să tindă la către o îmbogăţire fără just temei.

Acţiunea civilă, ca acţiune privată, facultativă, patrimonială, divizibilă şi disponibilă, alăturată acţiunii penale în procesul penal având un caracter accesoriu, soluţiile pronunţate de instanţă cu privire la latura penală au o influenţă hotărâtoare cu privire la modul de rezolvare a acţiunii civile.

Astfel, potrivit art. 1357 alin.1 Cod civil, cel care cauzează altuia un prejudiciu printr-o faptă ilicită, săvârşită cu vinovăţie, este obligat să îl repare, condiţiile existenţei răspunderii civile delictuale fiind: existenţa unui prejudiciu de natură materială sau morală, existenţa unei fapte ilicite care în cazul de faţă este reprezentată de săvârşirea de către inculpat a infracţiunii individualizate mai sus, fiind dovedită vinovăţia acestuia şi de asemenea legătura de cauzalitate dintre prejudiciu şi faptele ilicite săvârşite.

În acest sens, în soluţionarea acţiunii civile, instanţa va avea în vedere soluţia de condamnare pronunţată cu privire la latura penală a cauzei.

Față de aceste considerente, în  baza art. 397 alin. 1 C. pr. penală şi art. 25 alin. 1 C. pr. penală raportat la art. 313 din Legea nr. 95/2006, modificată și completată prin O.U.G. nr. 72/2006, instanța va admite acţiunea civilă formulată de către partea civilă SPITALUL MUNICIPAL ”DIMITRIE CASTROIAN” HUȘI, cu sediul în mun. Huși, str. 1 Decembrie nr. 40, jud. Vaslui şi va obliga inculpatul să achite acesteia suma de 171 de lei, reprezentând cheltuieli de spitalizare ocazionate de internarea persoanei vătămate F.S.

Instanța va lua act de renunțarea de către persoana vătămată F.S. domiciliată în satul / jud. Vaslui, la acţiunea civilă formulată împotriva inculpatului.

În baza art. 272 art. 274 alin. 1 și 2 C. pr. penală, va obliga inculpatul la plata sumei de 600 de lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, din care 300 de lei în cursul urmăririi penale și 300 de lei în cursul judecății.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

 În baza art. 396 alin. 1 şi 2 C. penal condamnă pe inculpatul U.G.  domiciliat în / jud. Vaslui, CNP:  , fără antecedente penale, la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violențe, prevăzută de art. 193 alin. 2 C. pen. cu aplic. art. 375 şi art. 396 alin. 10 Cod procedură penală.

În baza art. 91 C. penal dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 3 ani, conform dispoziţiilor art. 92 C. pen.

În baza art. 93 alin. 1 C. penal obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Vaslui, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin. 2 lit. b C. penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va frecventa un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de Probaţiune Vaslui.

În baza art. 93 alin. 3 C. penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 80 de zile lucrătoare la Primăria comunei  Dimitrie Cantemir/Școala din satul Gușiței, com. Dimitrie Cantemir, jud. Vaslui.

În baza art. 94 alin. 1 C. penal pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 93 alin. 1 lit. c - e se comunică Serviciului de Probaţiune Vaslui.

În baza art. 94 alin. 2 C. penal supravegherea executării obligaţiilor prevăzute în art. 93 alin. 3 C. pen. se face de Serviciului de Probaţiune Vaslui.

În baza art. 404 alin. 2 C. pr. penală, atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 C. penal, cu privire la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

Ia act de renunțarea de către persoana vătămată F.S., domiciliată în satul / jud. Vaslui, la acţiunea civilă formulată împotriva inculpatului.

În  baza art. 397 alin. 1 C. pr. penală şi art. 25 alin. 1 C. pr. penală raportat la art. 313 din Legea nr. 95/2006, modificată și completată prin O.U.G. nr. 72/2006, admite acţiunea civilă formulată de către partea civilă SPITALUL MUNICIPAL ”DIMITRIE CASTROIAN” HUȘI, cu sediul în mun. Huși, str. 1 Decembrie nr. 40, jud. Vaslui şi obligă inculpatul să achite acesteia suma de 171 de lei, reprezentând cheltuieli de spitalizare ocazionate de internarea persoanei vătămate Florea Suraj Dorin.

În baza art. 272 art. 274 alin. 1 și 2 C. pr. penală, obligă inculpatul la plata sumei de 600 de lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, din care 300 de lei în cursul urmăririi penale și 300 de lei în cursul judecății.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. 

Pronunţată în şedinţa publică, azi, 07.11.2018.