Art. 336 alin. 1 Cod penal

Sentinţă penală 24 din 23.03.2018


Conducerea unui vehicul  de către o persoană care prezintă o îmbibaţie alcoolică în sânge peste limita legală- amânarea aplicării pedepsei.

Instituţie: Judecătoria Moldova Nouă.

Prin rechizitoriul întocmit de Parchetul .... s-a dispus trimiterea în judecată în stare de libertate a inculpatului A.A.G, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „conducerea unui vehicul  de către o persoană care prezintă o îmbibaţie alcoolică în sânge peste limita legală”, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 336 alin.1  C.p.

În actul de sesizare s-a reţinut, în fapt că :

În  data de  27.07.2017  în jurul orelor 03,00 organele de Poliţie au observat pe şoseaua N. T. din localitatea  M. N., judeţul Caraş-Severin, un autoturism  de culoare  gri cu numărul de înmatriculare --- , care la vederea organelor de Poliţie şi-a schimbat brusc direcţia de deplasare  spre strada C. D.  S-a pornit în urmărirea autoturismului, fiind puse în funcţiune semnalele luminoase şi acustice, autoturismul oprind la intersecţia străzilor C. D. cu Aleea I. S.

Conducătorul autoturismului a fost identificat în persoana inculpatului A.A.G şi, întrucât emana halenă alcoolică, a fost condus la sediul  Poliţiei , unde a fost testat cu aparatul etilotest marca Drager seria ...., la testul cu numărul..... rezultând o valoare de 0,60 mg/l alcool pur în aerul expirat ( fila 15).

Inculpatul a fost condus la Spitalul M. N. unde i s-au recoltat două probe biologice de sânge  pentru determinarea alcoolemiei.

Inculpatul a declarat  că în seara  de 27.07.2017, după ce a  consumat  băuturi alcoolice la domiciliul său din localitatea M. N., ulterior conducând autoturismul către un magazin pentru a-şi cumpăra ţigări, fiind astfel oprit de către organele de poliţie.

Cu aceeaşi ocazie a fost reţinut permisul de conducere al inculpatului eliberat pentru categoriile  A, B şi B1, fiindu-i  eliberată dovada înlocuitoare a acestuia, seria CD nr. , fără drept de circulaţie.

Aspectele constatate au fost cosemnate într-un proces verbal, adus  la cunoştinţa inculpatului,  fiind semnat de către acesta fără a exprima obiecţiuni ( filele 12=.

În fapt,  din coroborarea actelor şi a probelor administrate în cauză au rezultat următoarele :

În data de 27.07.2017, în jurul orelor 01,00 inculpatul A.A.G a  consumat aproximativ 1.500 ml de bere cu alcool, aflându-se la locuinţa prietenei sale S.M., din localitatea  M. N.

În jurul orelor 03,00  din data de 27.07.2017,  inculpatul a urcat la volanul  autoturismului, conducându-l cu intenţia  de a ajunge la un magazin pentru a-şi cumpăra ţigări.

Astfel, inculpatul a condus autoturismul pe şoseaua N. T., intrând apoi pe aleea C. D., moment în care a observat în spatele său maşina de poliţie având în funcţiune semnalele luminoase şi acustice, motiv pentru care a oprit autoturismul.

Inculpatul a fost identificat de către organele de poliţie, constatându-se că emana halenă alcoolică şi astfel a fost condus la sediul Poliţiei , unde a fost testat cu aparatul etilotest marca Drager seria ..., la testul cu numărul ..... rezultând o valoare de 0,60 mg/l alcool pur în aerul expirat ( fila 15).

Urmare a rezultatului testării inculpatului acesta a fost condus la Spitalul , unde i s-au recoltat două probe biologice de sânge pentru determinarea alcoolemiei ( filele 17 – 19).

Conform Buletinului de Analiză Toxicologică – Alcoolemie nr. ... al Serviciului Judeţean de Medicină Legală C.-S – Laboratorul de Toxicologie,  inculpatul A.A.G a avut o cantitate de alcool exprimată în grame etanol la 1.000 ml de sânge, de 1,25 g o /oo pentru prima probă de sânge şi respectiv de 1,15 g o /oo pentru a doua probă de sânge, ambele recoltate de la el în fata de 27.07.2017 orele 03,25 respectiv 04,25 ( fila 16).

În declaraţiile date de către inculpat, ulterior luării la cunoştinţă de concluziile Buletinului de Analiză Toxicologică – Alcoolemie nr..... acesta a arătat că nu este consumator  frecvent de alcool şi solicită  calcularea retroactivă a alcoolemiei ( fila 13).

Conform Raportului de Expertiză Medico-Legală privind estimarea retroactivă a alcoolemiei nr. .... al Institutului de Medicină  Legală T., inculpatul A.A.G, la data de 27.07.2017, orele 03,00  a avut o alcoolemie de 1,29 g o /oo , în varianta de doua de calcul. A fost luată în  calcul şi o altă variantă  de recalculare – varianta I – însă  aceasta, pe baza datelor declarate de către inculpat cu privire  la consumul de alcool, nu s-a putut efectua, întrucât acesta era în fata de absorbţie a alcoolului ( filele 21- 22 ).

Luând la cunoştinţă  de concluziile estimării retroactive a alcoolemiei, la data de 26.10.2017, inculpatul a arătat că recunoaşte şi regretă săvârşirea faptei, astfel cum i-a fost adusă la cunoştinţă ( filele 3-4).

Fapta inculpatului  A.A.G., care în data de 27.07.2017 a condus pe drumurile publice un autovehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere, având o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge, constituie infracţiunea prev. şi ped. de art. 336 alin.1 Cod penal.

În plan subiectiv  învinuitul a acţionat cu intenţie indirectă – art. 16, alin.3, lit. b Cod penal – aspect ce rezultă din următoarele elemente obiective :

-faptul  că a consumat  în mod conştient  o cantitate relativ mare de alcool, având în vedere concluziile buletinului de analiză toxicologică - alcoolemie şi rezultatul testării aerului expirat de acesta coroborate cu declaraţiile date şi cu rezultatul estimării retroactive a alcoolemiei;

-a condus un autovehicul pe drumurile publice, ulterior consumării de alcool;

- a acceptat implicit, prin conducerea autovehiculului ulterior consumării alcoolului, crearea unei stări de pericol, ca rezultat al activităţii sale, pe care deşi nu l-a urmărit, a acceptat producerea  lui prin activitatea realizată.

Elementul material al infracţiunii  incriminate prin dispoziţiile art. 336 alin.1 Cod penal este realizat independent de distanţa parcursă de autovehicul pe drumurile publice sau de scopul deplasării.

 Esenţial pentru  existenţa infracţiunii este realizarea unei acţiuni de conducere, aceasta începând chiar din momentul îndeplinirii primului act, mai exact odată cu punerea în mişcare a vehiculului, cu circulaţia sau deplasarea dirijată a acestuia pe drumul public, fiind împlinit astfel elementul material prin activitatea realizată de către inculpat, în acest sens şi Decizia penală nr. 686/R/21.10.2010, Curtea de Apel Piteşti, Infracţiuni Rutiere –Jurisprudenţă rezumată, Edit. CH Beck 2012, pag.217).

Fapta reţinută în sarcina inculpatului se probează  cu următoarele  mijloace de probă: declaraţiile inculpatului, proces verbal de  constatare din data de 27.07.2017( fila 12);  rezultatul testării aerului expirat de către inculpat ( fila 15); proces –verbal de prelevare şi buletin de examinare clinică, ambele din data de 27.07.2017 ( filele 17- 19); Buletin de Analiză Toxicologică – Alcoolemie nr. ... al Serviciului  Judeţean de Medicină Legală  _laboratorul de Toxicologie ( fila 16);  Raportul de Expertiză Medico – Legală privind estimarea retroactivă a alcoolemiei nr. .... al Institutului de Medicină –Legală ( filele 21-22); acte  procesuale şi procedurale.

În drept,  fapta  inculpatului de  conducere pe drumurile publice a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, întruneşte  elementele constitutive ale  infracţiunii  prev. de art.336 alin.1 Cod penal.

La solicitarea instanţei a fost comunicată copia fişei de cazier judiciar a inculpatului.

Prin încheierea nr.1,  definitivă, judecătorul de cameră  preliminară a constatat legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor  de urmărire penală şi a dispus începerea judecăţii.

Analizând actele şi lucrările de la dosar instanţa reţinere următoarele:

În fapt, în data de 27.07.2017,  ora 03 oo , un echipaj  de poliţie din cadrul Poliţiei oraşului  M. N., care acţiona pe şoseaua N. T. , a procedat la urmărirea şi oprirea pe str. C. D. a unui autoturism, identificând  conducătorul auto în persoana  suspectului A.A.G, care a fost condus la sediul poliţiei unde a fost testat  cu etilotestul, valoarea indicată fiind de 0,60 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Fiind condus la Spitalul oraş M. N. acestuia i s-a recoltat două probe de sânge,  la interval de o oră, rezultatul fiind  : la prima probă  - 1,25 grame/%, proba a doua fiind de 1,15 grame/%, conform Buletinului de Analiză Toxicologică nr. /2017.

Inculpatul a fost audiat în cauză şi  recunoaşte săvârşirea faptelor.

În drept, fapta inculpatului de a conduce  pe drum public un autovehicul cu o îmbibaţie alcoolică peste limita legală, reprezintă infracţiunea de „conducerea pe drumurile publice a unui vehicul  sub influenţa alcoolului sau altor substanţe”, faptă prevăzută de art.336 alin.1 Cod Penal.

Elementul material al infracţiunii de „conducerea pe drumurile publice a unui vehicul  sub influenţa alcoolului sau altor substanţe” este reprezentat de  acţiunea inculpatului de a conduce pe un drum public a autorismului, aflându-se sub influenţa băuturilor alcoolice.

Infracţiunea de conducere un autoturism pe drumurile publice de către o persoană sub influenţa băuturilor alcoolice este  o infracţiune de pericol, rezultatul faptei constând într-o stare contrară celei existente anterior, stare de pericol sub imperiul căreia valoarea socială constând în siguranţa circulaţiei pe drumurile publice este ameninţată, relaţiile create în jurul şi datorită acestei valori neputându-se desfăşura normal.

Urmarea imediată pentru fapta săvârşită este reprezentată de starea de pericol creată pentru desfăşurarea traficului rutier în siguranţă.

Legătura de cauzalitate pentru fapta săvârşită nu trebuie dovedită în cauză deoarece urmarea imediată rezultă din materialitatea faptelor, fiind vorba de infracţiuni de pericol abstract.

În ceea ce priveşte latura subiectivă, instanţa reţine că fapta nu poate fi săvârşite decât cu intenţie directă, inculpatul având reprezentarea clară a consecinţelor faptelor sale.

Conform art.336 Cod Penal „ conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o persoană care, la momentul prelevării mostrelor biologice, are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge  se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă.

Conform art.74 Cod Penal instanţa trebuie să ia în calcul împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, natură şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii, motivul săvârşirii şi scopul urmărit, natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului, conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal şi nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.

Din fişa de cazier a inculpatului rezultă că acesta este la primul contact cu legea penală.

La termenul de astăzi în faţa instanţei inculpatul a arătat că recunoaşte în totalitate faptele  reţinute în sarcina sa în modalitatea  descrisă în rechizitoriu, nu solicită probe în apărare şi a solicitat ca judecata să aibă loc în faza de  urmărire penală  cerând  aplicarea faţă de  acesta a disp. prev. de art. 396 alin.10 Cod procedură penală referitoare la reducerea pedepsei în cazul recunoaşterii vinovăţie.

 În baza acestor considerente  instanţa urmează  să stabilească în sarcina  inculpatului o pedeapsă de 1 (un ) an şi 8 (opt) luni închisoare.

Conform art. 83 Cod penal, instanţa poate dispune amânarea  aplicării pedepsei, stabilind un termen de supraveghere, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii : pedeapsa stabilită este amenda sau  închisoarea de cel mult 2 ani, infractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii,  cu excepţia cazurilor prevăzute de art. 42 lit. a şi b, şi-a manifestat acordul pentru a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii  şi în raport de persoana acestuia, de conduita avută anterior şi de posibilităţile sale de îndreptare,  instanţa apreciază că aplicarea imediată a unei pedepse nu este necesară,  dar se impune supravegherea conduitei sale pe o perioadă determinată.

 Constatând că în cauză  sunt îndeplinite în mod cumulativ aceste condiţii, respectiv condamnarea prin prezenta sentinţă fiind de 1 an şi 8 luni închisoare, inculpatul neavând  antecedente penale,  şi-a manifestat acordul pentru a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, faţă de  circumstanţele personale ale acestuia menţionate mai sus, instanţa  consideră că aplicarea imediată a unei pedepse nu este necesară, motiv pentru care  în baza art. 83 alin.1, alin.3 Cod penal va amâna aplicarea pedepsei închisorii pe un termen de supraveghere de 2 ( doi) ani  de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, stabilite  în condiţiile art. 84 Cod penal.

În baza art. 85 alin.1 Cod penal pe durata termenului de supraveghere, inculpatul  va trebui să respecte următoarele  măsuri de supraveghere:

a)Să se prezinte la serviciul de probaţiune....., la datele fixate de acesta;

b)Să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu  supravegherea sa;

c)Să anunţe, în prealabil,  schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea;

d)Să comunice schimbarea locului de muncă;

e)Să comunice informaţii şi documente de natură a permite  controlul mijloacelor de existenţă.

În baza art.85 alin.2  Cod penal va impune inculpatului să îndeplinească următoarele obligaţii :

a) să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile în cadrul Primăriei ..... sau Primăriei  ....

În baza art. 86 alin.1 Cod penal pe durata termenului de supraveghere,  datele prevăzute  la art. 85 alin.1 lit. c- e Cod penal se comunică Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul .........

În baza art. 404 alin.3 C. pr. penală  raportat la art. 88 alin.1 şi alin.3 Cod penal  va atrage  atenţia inculpatului că, în cazul nerespectării măsurilor de supraveghere sau săvârşirii de noi infracţiuni, se va dispune revocarea  amânării aplicării pedepsei.

În baza art. 398 raportat la art. 274 alin.1 C. pr. penală va  obliga inculpatul  la plata cheltuielilor avansate de stat în cuantum de 200 lei.