Săvârşirea a două infracțiuni concurente de ultraj prevăzute de art.257 C.pen. raportat la art. 206 al. 1 C.pen., cu aplic. art. 38 al. 2 c.p.

Sentinţă penală 178 din 01.02.2019


Obiect – Săvârşirea a două infracțiuni concurente de ultraj prevăzute de art.257 C.pen. raportat la art. 206 al. 1 C.pen., cu aplic. art. 38 al. 2 C.P.

Cuprins pe materii : Drept penal. Infracţiuni contra autorității. Procedura în cazul recunoaşterii învinuirii. Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. Concurs de infracţiuni

Index alfabetic :

-Infracţiuni contra autorității

-Procedura în cazul recunoaşterii învinuirii

-Munca în folosul comunităţii

-Concurs de infracţiuni

Soluția dispusă:

Instanţa de fond, prin sentinţa penală nr. 178/01.02.2019 a Judecătoriei Galaţi a dispus următoarele:

Condamnă pe inculpatul PP la o pedeapsă de 10 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de ultraj, faptă prevăzută de art. 257 alin. 1 și 4 Cod penal raportat la art. 206 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedură penală (faptă din data de 08.08.2018 – persoană vătămată CC).

În temeiul art. 67 alin. 1 din Codul penal, aplică inculpatului PP pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice) și b (dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat) din Codul penal pe o perioadă de 2 (doi) ani după executarea pedepsei închisorii.

Potrivit art. 65 alin 1 din Codul penal, aplică inculpatului PP pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a și b din Codul penal, a căror exercitare a fost interzisă ca şi pedeapsă complementară.

Condamnă pe inculpatul PP la o pedeapsă de 10 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de ultraj, faptă prevăzută de art. 257 alin. 1 și 4 Cod penal raportat la art. 206 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedură penală (faptă din data de 08.08.2018 – persoană vătămată FF).

În temeiul art. 67 alin. 1 din Codul penal, aplică inculpatului PP pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice) și b (dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat) din Codul penal pe o perioadă de 2 (doi) ani după executarea pedepsei închisorii.

Potrivit art. 65 alin 1 din Codul penal, aplică inculpatului PP pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a și b din Codul penal, a căror exercitare a fost interzisă ca şi pedeapsă complementară.

Constată că infracțiunile ce fac obiectul prezentei cauze sunt concurente, iar în baza art. 38 alin. 2 Cod penal, în referire la art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal, aplică pedeapsa cea mai grea de 10 luni închisoare, la care se va adăuga un spor de o treime din cealaltă pedeapsă cu închisoarea (1/3 din pedeapsa de 10 luni închisoare), respectiv 3 (trei) luni și 10 (zece) zile închisoare, urmând ca inculpatul PP să execute în final pedeapsa de  1 (un) an, o lună și 10 (zece) zile închisoare.

În temeiul art. 45 alin. 3 Cod penal, aplică inculpatului PP pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a) Cod penal – dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și lit. b) Cod penal – dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat Cod penal, pe o durată de 2 ani, care urmează a fi pusă în executare potrivit art. 68 Cod penal.

În temeiul art. 45 alin. 5 Cod penal, aplică inculpatului PP pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a) și b) Cod penal.

În temeiul art. 72 alin. 1 Cod penal, din pedeapsa aplicată se scad durata reținerii din data de 09.08.2018, orele 22:45 și până la data de 10.08.2018, orele 22:45, perioada arestului preventiv de la 30.08.2018 la 04.10.2018 și perioada arestului la domiciliu de la 05.10.2018 la 04.11.2018.

În baza art. 91 Cod penal, dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 3 ani, conform dispoziţiilor art. 92 Cod penal. În baza art. 93 alin. (1) Cod penal, obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere:a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Galați, la datele fixate de acesta;b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin. (2) Cod penal, impune inculpatului ca pe durata termenului de supraveghere să execute următoarea obligaţie:

- să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de Serviciul de Probaţiune Galaţi sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate.

În baza art. 93 alin. (3) Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei Comunei Smârdan, județul Galaţi sau al Școlii Gimnaziale „Sfânta Cuvioasa Parascheva” Smârdan, pe o perioadă de 80 de zile lucrătoare, sub coordonarea Serviciului de Probațiune Galați, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, nu poate presta această muncă.

În baza art. 404 Cod procedură penală, în referire la art. 91 alin. (4) Cod penal, atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 Cod penal, privind situațiile care atrag revocarea suspendării pedepsei sub supraveghere, respectiv săvârșirea unei noi infracțiuni în termenul de supraveghere și neîndeplinirea cu rea-credință a măsurilor, obligațiilor de supraveghere și a celor civile, stabilite prin prezenta hotărâre.

În temeiul art. 399 alin. 1 Cod procedură penală, menține măsura preventivă a controlului judiciar luată față de inculpatul PP.

În temeiul art. 7 alin. 1 din Legea nr. 76/2008, privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, dispune prelevarea probelor biologice de la inculpatul PP în vederea introducerii profilului genetic în Sistemul Naţional de Date Genetice Judiciare.

Constată că persoanele vătămate Cardon George și Iftode Florin Ionuț nu s-au constituit părți civile.

În baza dispozițiilor art. 272 alin. 1 Cod procedură penală, onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpat în faza de urmărire penală – avocat AB, în sumă de 260 lei și onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpat în faza de judecată – avocat CD, în sumă de 520 lei, vor fi achitate către Baroul Galaţi din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei. 

În baza art. 274 alin. 1 Cod procedură penală îl obligă pe inculpatul PP la plata sumei de 1000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, din care suma de 500 lei este aferentă fazei de urmărire penală.

Executorie cu privire la menținerea măsurii preventive, potrivit art. 399 alin. 4 Cod procedură penală.

Rezumatul hotărârii

Pentru a pronunţa această sentinţă instanţa de fond a reţinut că din mijloacele de probă administrate în cauză, coroborat cu recunoaşterea faptelor în faţa instanţei, rezultă, dincolo de orice îndoială, că inculpatul PP, în data de 08.08.2018, în jurul orelor 22:00, în satul X, județul Galaţi, le-a ameninţat cu moartea şi cu exercitarea de acte de agresiune fizică pe persoanele vătămate CC şi FF, ambii din cadrul Secţiei 2 Poliţie Rurală X, agenți de poliţie aflaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu, care au acţionat în limitele legale, în momentul în care au intervenit la o sesizare cu privire la manifestări antisociale ale inculpatului. Astfel, s-a constatat că faptele reținute în sarcina inculpatului întrunesc elementele constitutive a două infracțiuni de ultraj, fapte prevăzute de art. 257 alin. 1 și 4 Cod penal raportat la art. 206 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 38 alin. 2 Cod penal.

Sub aspectul individualizării pedepsei, s-a reținut că faptele pentru care a fost trimis în judecată inculpatul există, au fost săvârşite de acesta şi constituie infracţiuni. Instanța a avut în vedere gravitatea ridicată a faptelor săvârșite, acțiunea sa ilicită fiind îndreptată împotriva unor polițiști aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu cu privire la legitimarea și luare măsurilor legale față de inculpat care în prealabil provocase scandal și aruncase cu obiecte contondente în curtea unei locuințe în care se aflau mai multe persoane. A fost constatată gravitatea faptelor săvârșite de inculpat prin prisma naturii amenințărilor proferate, respectiv amenințări cu moartea, dar și a împrejurărilor concrete în care a săvârșit faptele și a consecințelor acestora, respectiv în prezența mai multor persoane din localitate și care au fost de natură, în primul rând, de a slăbi autoritatea organelor de poliție în comunitate, iar în al doilea rând de a induce un sentiment de insecuritate în rândul cetățenilor care au perceput că organele de ordine publică au fost intimidate de acțiunile inculpatului și au resimțit teamă în activitatea de restabilire a ordinii publice.

Instanța a apreciat că reiterarea comportamentului infracțional denotă predilecția inculpatului către fapte de violență, acest aspect având relevanță în aprecierea atitudinii inculpatului față de valorile sociale și dispozițiile legale, dar în același timp și pentru a aprecia asupra posibilităților de îndreptare a inculpatului prin aplicarea unei pedepse adecvate sub aspectul naturii, cuantumului și modalității de executare, care să conducă în mod real la reeducarea și reintegrarea sa socială. Cu toate acestea a fost avută în vedere atitudinea de recunoaștere a inculpatului în timpul procesului.

În aceste condiții, instanța a reținut că stabilirea unor pedepse cu închisoarea, orientate spre maximul limitei speciale prevăzute de lege (redus cu o treime datorită aplicării prevederilor art. 396 alin. (10) Cod de procedură penală) este în măsură să conducă la reeducarea şi sancţionarea acestuia, motiv pentru care a dispus condamnarea inculpatului la pedeapsa de 10 luni închisoare, pentru fiecare dintre infracțiunile de ultraj săvârșite, prevăzute de  art. 257 alin. 1 și 4 Cod penal rap. la art. 206 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 396 alin. 10 C.proc.pen.

În temeiul art. 67 alin. 1 din Codul penal, a fost aplica inculpatului pe lângă fiecare pedeapsă principală, pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice) și b (dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat) din Codul penal pe o perioadă de 2 (doi) ani după executarea pedepsei închisorii. De asemenea, i-a fost aplicată cu titlu de pedeapsă accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a și b din Codul penal, a căror exercitare a fost interzisă ca şi pedeapsă complementară.

Instanța a constatat că infracțiunile ce fac obiectul prezentei cauze sunt concurente, iar în baza art. 38 alin. 1 Cod penal, în referire la art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal, și a aplicat pedeapsa cea mai grea de 10 luni închisoare, la care a adăugat un spor de o treime din cealaltă pedeapsă cu închisoarea (1/3 din pedeapsa de 10 luni închisoare), respectiv 3 (trei) luni și 10 (zece) zile închisoare, urmând ca inculpatul PP să execute în final pedeapsa de  1 (un) an, o lună și 10 (zece) zile închisoare.

În temeiul art. 45 alin. 3 Cod penal, a fost aplicată inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a) Cod penal și lit. b) Cod penal, pe o durată de 2 ani, care urmează a fi pusă în executare potrivit art. 68 Cod penal și, în temeiul art. 45 alin. 5 Cod penal, a fost aplicată inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a) și b) Cod penal.

S-a apreciat că, având în vedere situaţia de fapt reţinută, cuantumul pedepsei aplicate, persoana inculpatului, precum și atitudinea acestuia pe parcursul judecății, inclusiv acordul manifestat pentru prestarea unor ore de muncă neremunerată în folosul comunității, scopul şi funcţiile pedepsei aplicate, pot fi atinse şi fără privarea sa efectivă de libertate. Instanţa a considerat că în prezenta cauză sunt îndeplinite cerinţele prevăzute de legiuitor, condamnarea stabilită prin prezenta sentinţă fiind sub 3 ani închisoare, iar inculpatul nu are antecedente penale și nu s-a sustras de la urmărire penală ori judecată, astfel încât instanţa are convingerea că scopul pedepsei poate fi atins şi fără executarea efectivă de către acesta a pedepsei aplicate. Faţă de aceste considerente, în baza art. 91 Cod penal, a fost dispusă suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi a fost stabilit un termen de supraveghere de 3 ani, conform dispoziţiilor art. 92 Cod penal. În baza art. 93 alin. (1) Cod penal, inculpatul a fost obligat ca pe durata termenului de supraveghere să respecte măsurile de supraveghere cuprinse în dispozitiv, în baza art. 93 alin. (2) Cod penal, fiindu-i impusă inculpatului obligația ca, pe durata termenului de supraveghere, să execute obligația de a frecventa un program de reintegrare socială derulat de Serviciul de Probaţiune Galaţi sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate.

Calea de atac

Împotriva sentinţei penale a declarat apel Parchetul de pe lângă Judecătoria Galați, apelul fiind respins ca neîntemeiat.

Problema de drept

Instanţa a dispus suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei închisorii, în cazul recunoaşterii învinuirii şi luării acordului de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, prin raportare la situaţia de fapt stabilită, chiar şi în cazul săvârşirii mai multor fapte concurente.