Omor

Sentinţă penală 1 din 07.01.2019


Cu participarea reprezentantei Ministerului Public, procuror M.R. din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

Pe rol fiind judecarea cauzei penale privind pe inculpatul S.F., trimis în judecată, în stare de arest preventiv, pentru săvârşirea infracţiunii de omor, prevăzută de art. 188 al. 1 Cod penal.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă inculpatul S.F., aflat în stare de arest şi asistat de avocat oficiu B.F., părţile civile M.M.L. şi M.C., personal, părţile civile M.C. prin reprezentant legal M.M.L. şi M.A.E. prin reprezentant legal M.M.L. şi asistaţi de avocat oficiu L.L., lipsă fiind celelalte părţi din proces.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care:

Instanţa verifică identitatea părţilor civile M.M.L. şi M.C., pe baza cărţilor de identitate.

În baza art. 374 al. 1 C.p.p., se face o prezentare succintă a actului de sesizare, după care, în baza al. 2 al aceluiaşi articol, preşedintele explică inculpatului în ce constă învinuirea ce i se aduce şi îl înştiinţează pe acesta cu privire la dreptul de a nu face nicio declaraţie, atrăgându-i atenţia că dacă refuză să dea declaraţii nu va suferi nicio consecinţă defavorabilă, iar dacă va da declaraţii ceea ce declară poate fi folosit inclusiv împotriva sa, precum şi cu privire la dreptul de a pune întrebări martorilor, persoanei vătămate şi celorlalte părţi, de a formula cereri în probaţiune şi de a da explicaţii în tot cursul cercetării judecătoreşti ori de câte ori consideră necesar. De asemenea, aduce la cunoştinţă inculpatului faptul că are posibilitatea de a beneficia de reducerea limitelor de pedeapsă prevăzute de lege cu o treime în cazul pedepsei închisorii, dacă va recunoaşte în mod complet învinuirea ce i se aduce.

Instanţa aduce la cunoştinţă părţilor civile că au dreptul de a da explicaţii în tot cursul cercetării judecătoreşti ori de câte ori consideră necesar, iar dacă va fi cazul administrării de probe, au dreptul de a pune întrebări martorilor. De asemenea, le pune în vedere că se pot constitui părţi civile până la începerea cercetării judecătoreşti.

Instanţa aduce la cunoştinţa părţilor civile M.M.L. şi M.C. şi reprezentantei părţilor civile, av. L.L., că au dreptul de a da explicaţii în tot cursul cercetării judecătoreşti ori de câte ori consideră necesar, iar dacă va fi cazul administrării de probe, au dreptul de a pune întrebări martorilor. De asemenea, pune în vedere părţilor civile că se pot constitui părţi civile până la începerea cercetării judecătoreşti.

Întrebată de către instanţă, partea civilă M.M.L. arată că se constituie parte civilă cu suma de _______ de lei reprezentând daunelor materiale constând în cheltuielile efectuate cu înmormântarea victimei, cu cheltuielile privind cele două priveghiuri. Depune la dosar chitanţe, facturi în dovedirea pretenţiilor civile solicitate.

Întrebată fiind de către instanţă, reprezentanta părţilor civile M.A.E. şi M.C., prin reprezentant legal şi prin avocat oficiu, av. L.L. arată că solicită 10.000 Euro pentru fiecare minor reprezentând daune morale şi cheltuieli judiciare.

Întrebat fiind de către instanţă, partea civilă M.C. arată că înţelege să se constituie parte civilă cu suma de _______ Euro reprezentând daune morale.

Inculpatul S.F. arată că recunoaşte fapta reţinută în sarcina sa prin rechizitoriu.

Apărătorul inculpatului, avocat of. B.F., solicită ca judecata să aibă loc conform procedurii simplificate.

În baza art. 375 al. 1 C.p.p., instanţa procedează la ascultarea inculpatului S.F., declaraţia sa fiind consemnată şi ataşată separat la dosar, după ce a fost citită şi semnată de către inculpat.

Întrebat fiind, inculpatul arată că este de acord să presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii.

Instanţa, în temeiul art. 375 al. 1 C.p.p., pune în discuţie cererea inculpatului S.F. privind judecarea cauzei conform procedurii simplificate.

Reprezentanta Ministerului Public, având în vedere poziţia inculpatului şi faptul că nu s-au contestat nici starea de fapt şi nici probele administrate, apreciază că sunt îndeplinite condiţiile legale pentru aplicarea procedurii privind recunoaşterea învinuirii.

Întrebate fiind, părţile civile M.M.L., M.C. arată faptul că sunt de acord ca judecata să aibă loc conform procedurii simplificate de recunoaştere a învinuirii.

Reprezentanta părţilor civile, av. L.L. arată că este de acord ca judecata să aibă loc conform procedurii simplificate de recunoaştere a învinuirii.

Apărătorul ales al inculpatului, avocat oficiu B.F., solicită admiterea cererii de aplicare a procedurii simplificate.

Instanţa, în deliberare, în baza art. 375  rap. la art. 374 C.p.p., admite cererea inculpatului S.F. şi încuviinţează judecata în cazul procedurii de recunoaştere a învinuirii.

Instanţa întreabă inculpatul dacă este de acord cu plata despăgubirilor civile şi a daunelor morale solicitate de părţile civile.

Inculpatul arată că este de acord să achite părţilor civile daunele morale şi despăgubirile civile solicitate.

Instanţa întreabă inculpatul dacă propune administrarea probei cu înscrisuri.

Apărătorul inculpatului, av. B.F. arată că nu solicită administrarea de probe cu înscrisuri.

Instanţa pune în discuţie proba cu înscrisurile depuse la dosar de partea civilă M.M.L., pe care le prezintă reprezentantei Ministerului Public pentru studiu.

Reprezentanta Ministerului Public solicită încuviinţarea probei cu înscrisurile depuse de partea civilă M.M.L..

Reprezentanta părţilor civile, av. L.L. arată că este de acord cu încuviinţarea probei cu înscrisurile depuse de partea civilă M.M.L..

Apărătorul inculpatului, av. B.F. solicită încuviinţarea probei cu înscrisurile depuse de partea civilă M.M.L..

Instanţa admite pe latură civilă administrarea probei cu înscrisurile depuse de partea civilă M.M.L..

Întrebaţi de către instanţă, reprezentanta Ministerului Public, inculpatul S.F., apărătorul din oficiu al acestuia, avocat B.F., părţile civile M.M.L., M.C., reprezentanta părţilor civile, av. L.L. arată că nu au alte cereri de formulat.

Nemaifiind cereri de formulat sau probe de administrat, instanţa închide faza probatorie și acordă cuvântul în dezbateri.

Reprezentanta Ministerului Public arată faptul că inculpatul a fost trimis în judecată prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu pentru săvârşirea infracţiunii de omor, prev. de art. 188 C.p., constând în aceea că în data de 1.09.2018, inculpatul a ucis victima M.C.V. prin lovirea acesteia cu un cuter la nivelul gâtului, în timp ce se aflau pe str. _______ din satul ________, com. ________, jud. Sibiu, în dreptul imobilului cu nr. 139. Apreciază că, raportat la starea de fapt reţinută, probele care au fost administrate în cursul urmăririi penale, sunt în măsură să dovedească această faptă. De asemenea, inculpatul a recunoscut săvârşirea faptei încă din faza de urmărire penală, şi-a însuşit starea de fapt reţinută şi probele care au fost administrate, nefiind contestate şi nici solicitate alte probe.

Ca atare, solicită să se dispună condamnarea inculpatului pentru infracţiunea pentru care a fost trimis în judecată, cu reţinerea dispoziţiilor art. 396 al. 10 C.p.p. urmare a admiterii cererii de aplicare a procedurii recunoaşterii învinuirii. În ceea ce priveşte modalitatea de executare, solicită să se dispună aplicarea unei pedepse privative de libertate. Solicită ca în baza art. 66 al. 1 lit. a, b C.p. să se aplice inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor. Solicită menţinerea măsurii arestării preventive a inculpatului în baza art. 399 al. 1 C.p.p. iar în temeiul art. 72 C.p. rap. la art. 404 al. 4 lit. a C.p.p. să se deducă din pedeapsa închisorii durata reţinerii inculpatului pe o perioadă de 24 ore din data de 2.09.2018, precum şi durata arestării preventive a acestuia de la 2.09.2018 la zi. Solicită ca în temeiul art. 112 al. 1 lit. b C.p. să se dispună confiscarea specială a corpului delict. Solicită ca în baza art. 5 al. 5 şi art. 7 al. 1 din Legea nr. 76/2008 să se dispună prelevarea probelor biologice a inculpatului. Solicită obligarea inculpatului la plata despăgubirilor civile către părţile civile Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu, Serviciul de Ambulanţă Judeţean Sibiu. De asemenea, solicită obligarea inculpatului la plata daunelor morale şi a despăgubirilor civile solicitate de părţile civile. Solicită obligarea inculpatului la plata cheltuielilor judiciare către stat.

Reprezentanta părţilor civile, av. of. L.L., în ce priveşte latura penală a cauzei solicită condamnarea inculpatului pentru săvârşirea infracţiunii de omor, cu reţinerea dispoziţiilor privind procedura recunoaşterii învinuirii. Solicită admiterea cererii de constituire de părţi civile şi să se dispună obligarea inculpatului la plata sumei de câte ________ euro pentru fiecare parte civilă minoră, aşa cum a fost solicitată.

Partea civilă M.M.L. solicită admiterea cererii de constituire de parte civilă astfel cum a fost solicitată. În ce priveşte latura penală a cauzei, lasă la aprecierea instanţei.

Partea civilă M. C., în ce priveşte latura penală a cauzei arată că lasă la aprecierea instanţei. Solicită admiterea cererii de constituire de parte civilă astfel cum a fost solicitată.

Apărătorul inculpatului, av. of. B.F. solicită condamnarea inculpatului pentru comiterea infracţiunii de omor, cu reţinerea disp. art. 396 al. 10 C.p.p. urmare a admiterii cererii de aplicare a procedurii recunoaşterii învinuirii. Solicită să se dispună aplicarea unei pedepse inculpatului, orientată spre minimul prevăzut de lege. Solicită obligarea inculpatului la plata despăgubirilor civile către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu şi Serviciul de Ambulanţă Judeţean Sibiu.

Inculpatul S.F., având ultimul cuvânt, arată că recunoaşte şi regretă fapta comisă, pe care a comis-o aflându-se în stare de ebrietate. Solicită să se aibă în vedere că are 3 copii minori în întreţinere.

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei penale de faţă constată următoarele:

Prin rechizitoriul din data de 24.10.2018, emis în dosarul de urmărire penală nr. ____/P/2018 de Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu a fost trimis în judecată, în stare de arest preventiv, inculpatul S.F., fiul lui ..., născut la data de __________ în Sibiu, jud. Sibiu, pentru săvârşirea infracţiunii de omor prev. de art. 188 al. 1 C.p..

În rechizitoriu s-a reţinut, în esență, că, în data de 01.09.2018, în timp ce se afla în dreptul imobilului cu nr. ___ de pe str. _______ din satul _______, com. _______, jud. Sibiu, inculpatul S.F. a ucis victima M.C.V. prin lovirea acesteia cu un cutter la nivelul gâtului.

Situaţia de fapt mai sus menţionată a fost susţinută cu următoarele mijloace de probă: declaraţii inculpat S.F. (f. 91); declaraţii martori Iancu M.D. (f. 45), I.D. (f. 47), S.D.F. (f. 49), P.N.V. (f. 52), G.C. (f. 54); declaraţii părţi civile M.M.L. (f. 68) şi M.C. (f. 70); proces-verbal de cercetare la faţa locului şi planşe foto (f. 20); raport de necropsie medico-legală nr. _______ /____/____ din 18.10.2018  şi planşe foto necropsie (f. 7-18); proces-verbal de examinare fizică şi planşe foto (f. 79); raport de primă expertiză medico-legală nr. _______ /____/____  din 03.09.2018 (f. 89); corp delict (cuter).

Prin încheierea de şedinţă din camera de consiliu din data de ________, definitivă prin neexercitarea contestației, judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi a dispus începerea judecăţii.

La termenul de judecată din data de 07.01.2019, după ce au fost aduse la cunoştinţa inculpatului prevederile art. 396 al. 10 C.p.p., acesta a declarat că recunoaşte în totalitate  situaţia de fapt reţinută prin actul de sesizare şi a solicitat ca judecata să se facă pe baza probelor administrate din faza de urmărire penală, fără a cere administrarea de probe suplimentare cu excepția înscrisurilor. În aceste condiţii s-a făcut aplicarea procedurii prevăzute de art. 375 al. 1 C.p.p.

La cererea părții civile M.M.L. s-a administrat proba cu înscrisuri: facturi, bonuri fiscale, chitanțe (f. 38-45 d)

Din oficiu, instanţa a dispus, depunerea fişei de cazier privind pe inculpat (f. 37 di).

Coroborând probele administrate pe parcursul urmăririi penale şi în fața instanței, se reţine următoarea situaţie de fapt:

În data de 01.09.2018, în jurul orei 18:00, P.N.V. şi inculpatul S.F. au consumat băuturi alcoolice în imobilul din satul ________, com. _______, nr. ____ împreună cu martorii G.M., S.I. şi C.N..

În jurul orei 22:00 P.N.V. şi inculpatul S.F. au plecat la magazinul din sat pentru a mai cumpăra de băut. Pe drum s-au întâlnit şi cu martorul G.C., care i-a auzit în timp ce discutau despre o eventuală altercaţie pe care urmau să o aibă.

Ajunşi în dreptul imobilului cu nr. ____, P.N.V. şi inculpatul S.F. s-au întâlnit cu victima M.C.V. cu care au început să discute în contradictoriu.

Martorii I.M., I.D. şi S.D. se deplasau pe str. ________, i-au văzut pe cei trei şi au încercat să îi despartă. La un moment dat inculpatul S.F. a scos un cutter din buzunar pentru a-l ameninţa pe M.C.V..

Văzând aceasta, martorul I. D. l-a prins de mână pe inculpat, i-a dat o palmă şi s-a întors, voind să îl ia pe M.C.V. de acolo. Din spate, inculpatul S.F. a venit spre cei doi şi, cu o mişcare circulară, l-a înjunghiat pe M.C. în zona gâtului cu cutter-ul.

Inculpatul S.F. şi P.N. au fugit de la faţa locului în imobilul cu nr. 149, iar I.M. a încercat să îl oprească pe inculpat, lovindu-l cu un par în zona omoplatului.

Martorii I.D. şi S.D. au încercat să oprească sângerarea victimei, aceasta fiind ulterior transportată la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu, unde a decedat.

Inculpatul S.F. a fost identificat în imobilul cu nr. ___ aparţinând lui G.A.. Tot aici a fost găsit corpul delict, respectiv un cutter cu lama deschisă şi depuneri de substanţă cu aspect de sânge, despre care P.N.V. a arătat că a fost aruncat de inculpat după un pat.

Prin raportul de necropsie medico-legală nr. ____/_____/_______ din 18.10.2018 s-a concluzionat că moartea lui M.C.V. a fost violentă şi s-a datorat şocului hemoragic survenit în urma unei plăgi latero-cervicale stângi cu secţiune de pachet vascular latero-cervical stâng, cu hemoragie externă consecutivă. Leziunile traumatice constatate la autopsie au fost produse prin lovire cu un corp tăietor şi au avut rol determinant în producerea decesului survenit la data de 02.09.2018.

Având în vedere că inculpatul a reclamat că a fost lovit de martorul I.M. cu un bâţ, în cauză a fost dispusă o examinare medico-legală a acestuia, iar prin raportul de primă expertiză medico-legală nr. ____/_____/_______ din ________ s-a constatat că a suferit leziuni ce necesită pentru vindecare 3-4 zile de îngrijiri medicale.

Audiat în calitate de suspect și apoi de inculpat (f. 91-94 dup), S.F. a arătat că în data de _________, după ora 20:00, se afla pe strada ________ din satul ________, împreună cu prietenul său P.N., s-au întâlnit cu un consătean M.C. care era împreună cu două persoane I.M. și I.D.. Inculpatul a precizat că P.N. s-a luat de C., l-a înjurat, iar C. a scos cureaua de la pantaloni și l-a lovit pe acesta, iar P.N. i-a dat un pumn victimei. Inculpatul a mai arătat că martorul I.M. l-a lovit cu o bâtă în spate, iar el a fugit de acolo la sora sa, fără să știe ce s-a întâmplat, iar întrebat fiind de procurorul de caz a precizat că nu recunoaște fapta de care este acuzat.

În faţa judecătorului de drepturi şi libertăţi, inculpatul S.F. a dat declarație prin care a negat comiterea faptei, susținând că P.N. i-ar fi tăiat gâtul victimei și apoi a aruncat cuterul în casa surorii lui, deoarece prietenul său a băut cu sora sa la ea acasă. Inculpatul a învederat că nu știe de ce toți martorii din dosar îl acuză pe el că i-ar fi tăiat gâtul lui C., probabil cu toții îl protejează pe P.N., care l-a atacat pe C.. În continuare, inculpatul a mai arătat că martorul M. l-a lovit în spate cu un par în zona omoplatului, fără să cunoască motivul, după care el a fugit acasă în ______ nr. _____; inculpatul dorește să fie judecat în stare de libertate, deoarece are trei copii minori împreună cu concubina sa.

În fața judecătorului de cameră preliminară, la cele 2 termene acordate pentru verificarea măsurii preventive, inculpatul și-a exprimat regretul pentru fapta săvârșită. Printr-un înscris depus la termenul din _______ în dosarul ____/_____/_______, inculpatul a susținut că victima C.M. s-ar fi manifestat în trecut de multe ori violent fizic și verbal față de el. A mai susținut inculpatul că, la data săvârșiri faptei pentru care a fost trimis în judecată, ar fi fost lovit cu pumnii, picioarele și chiar cu o bâtă de victima C.M. și câteva rude ale acestuia și astfel ar fi tăiat victima ”la disperare”.

În fața instanței, inculpatul a recunoscut în mod complet situația de fapt reținută prin rechizitoriu.

Situaţia de fapt reţinută de instanţă este dovedită prin mijloacele de probă administrate în cursul urmăririi penale, coroborate cu recunoaşterea inculpatului administrată în şedinţă publică (f. 46).

În drept:

Fapta inculpatului S.F. constând în aceea că, în data de ______, în timp ce se afla în dreptul imobilului cu nr. ____ de pe str. ________ din satul ________, com. ________, jud. Sibiu, a ucis victima M.C.V. prin lovirea acesteia cu un cutter la nivelul gâtului, întrunește trăsăturile esențiale ale infracţiunii de omor prevăzută de art. 188 al. 1 C.p.

Urmarea imediată constă în moartea victimei iar legătura de cauzalitate între acțiunea ilicită a inculpatului și această urmare rezultă din raportul de necropsie medico-legală.

Sub aspectul laturii subiective, după cum rezultă din modul săvârşirii faptei (folosind un cutter cu care a lovit la nivelul gâtului), din declaraţiile inculpatului şi ale martorilor, inculpatul a acționat cu vinovăţie sub forma intenţiei directe, potrivit prevederilor art. 16 al. 3 lit. a) C.p..

Având în vedere cele reţinute, instanţa va aplica inculpatului pentru săvârşirea infracţiunii de omor o pedeapsă cu închisoarea, prin observarea criteriilor generale de individualizare prevăzute de art. 74 C.p., cu încadrarea în limitele de pedeapsă reduse cu o treime în baza art. 396 al. 10 C.p.p..

Sub acest aspect, instanţa reţine pericolul social concret al infracțiunii, determinat de modul de săvârşire, valorile sociale vătămate, urmările care s-au produs şi cele care s-ar fi putut produce.

Sunt relevante în acest sens următoarele: inculpatul a acţionat în timpul nopţii, pe fondul consumului de alcool, într-un loc public, în prezența altor persoane care au încercat chiar să îl calmeze sau să îl oprească din acțiunea violentă, după care nu a acordat minimul de ajutor victimei după care a încercat să se sustragă urmăririi penale  (a fugit de la fața locului, a ascuns corpul delict – cutter-ul – în locuința surorii sale, a încercat să incrimineze o altă persoană – P.N.)

De asemenea, instanţa ia în considerare datele privind persoana inculpatului.

Inculpatul este are domiciliu stabil, studii primare, este necăsătorit dar întreține o relație de concubinaj și are 3 copii minori, are stagiul militar nesatisfăcut, nu are loc de muncă stabil (lucra ca ziler).

După cum rezultă din fişa de cazier judiciar (f. 37 di), inculpatul nu a mai suferit alte condamnări.

Inculpatul a avut o atitudine procesuală oscilantă, de la negarea inițială completă a învinuirii la recunoașterea totală a acesteia în final, exprimând regret credibil.

Instanța a apreciat conduita procesuală a inculpatului care a manifestat cooperare și a înțeles să achieseze în mod complet la pretențiile de natră civilă formulate de părțile civile. 

Ca urmare, în baza art. 188 al. 1 C.p. cu aplic. art. 396 al. 10 rap. la art. 375 al. 1, 2 C.p.p., va fi condamnat inculpatul S.F. la pedeapsa de 10 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de omor.

În baza art. 67 al. 2 C.p., se vor interzice inculpatului ca pedepse complementare, pe o perioadă de 4 ani, drepturile prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a), b) C.p., respectiv:

•dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice;

•dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat;

În temeiul art. 65 al. 1 C.p. se vor interzice inculpatului ca pedepse accesorii drepturile prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a), b) C.p., respectiv:

•dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice;

•dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat;

În baza art. 72 C.p. rap. la art. 404 al. 4 lit. a) C.p.p. se va deduce din pedeapsa închisorii durata reţinerii inculpatului S.F. pe o perioadă de 24 ore din data de __________, precum şi durata arestării preventive a aceluiaşi inculpat de la ___________ la zi.

În temeiul art. 399 al. 1 C.p.p. se va menţine măsura arestării preventive a inculpatului. Sunt relevante în acest sens: faptele care fac obiectul învinuirii inculpatului, astfel cum au fost reţinute în fapt şi încadrate în drept mai sus; necesitatea măsurii arestării preventive în vederea bunei desfăşurări a procesului și pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică rezultată din modul cum a acţionat inculpatul; proporţionalitatea măsurii arestării preventive cu gravitatea acuzaţiei.

În temeiul art. 112 al. 1 lit. b) C.p., se va dispune confiscarea specială a corpului delict folosit de inculpat la săvârșirea infracțiunii: un cutter metalic culoare gri cu dimensiunile 15,15 cm cu lama strânsă și 23,5 cm cu lama deschisă, ridicat conform procesului-verbal de cercetare la fața locului din 01.09.2018 (f. 20-21 d.u.p.).

În baza art. 5 al. 5  şi art. 7 al. 1 din Legea nr. 76/2008, se va dispune prelevarea probelor biologice de la inculpatul S.F.. Se va aduce la cunoştinţa inculpatului faptul că probele biologice recoltate vor fi utilizate pentru obţinerea şi stocarea în Sistemul Naţional de Date Genetice Judiciare a profilului genetic.

Sub aspectul laturii civile, instanţa constată că:

SERVICIUL DE AMBULANŢĂ JUDEŢEAN SIBIU s-a constituit parte civilă, în termen legal, cu suma de _________ lei la care se adaugă dobânda legală până la data plăţii efective, reprezentând cheltuieli ocazionate cu acordarea îngrijirilor medicale și transportul victimei M.C.V.. În probațiune s-au depus înscrisuri. (f. 73-75 d.u.p.).

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SIBIU s-a constituit parte civilă, în termen legal, cu suma de 511,79 lei la care se adaugă dobânda legală până la data plăţii efective, reprezentând cheltuieli ocazionate cu acordarea îngrijirilor medicale victimei M.C.V.. În probațiune s-au depus înscrisuri.  (f. 76-77 d.u.p.).

M.M.L. (soția victimei M.C.V.) s-a constituit parte civilă, în termen legal (ședința publică din data de 07.01.20019), cu suma de _____ lei cu titlu de daune materiale În probațiune s-au depus înscrisuri. (f. 38-45 di)

M.C. (fratele victimei M.C.V.) s-a constituit parte civilă, în termen legal (ședința publică din data de 07.01.20019), cu suma de ________ euro, cu titlu de daune morale. În justificare, s-au invocat suferințele psihice rezultate din uciderea victimei de către inculpat.

M.C. și M.A.E. (copiii victimei M.C.V.) prin reprezentant legal M.M.L., s-a constituit parte civilă, în termen legal (ședința publică din data de ___________), cu suma de ________ euro, cu titlu de daune morale. În justificare, s-au invocat suferințele psihice rezultate din uciderea victimei de către inculpat.

Inculpatul, în ședința publică din data de __________, a achiesat în totalitate la pretenţiile civile formulate de către fiecare parte civilă.

În aceste condiții:

În temeiul art. 19, 23, 25 C.p.p., art. 397 C.p.p., art. 320 din Legea nr. 95/2006, art. 1349, 1357, 1372, 1381, 1382, 1385-1387 C.civ., se va admite acţiunea civilă formulată de partea civilă SERVICIUL DE AMBULANŢĂ JUDEŢEAN SIBIU și va fi obligat inculpatul  la plata către această parte civilă a sumei de ________ lei la care se adaugă dobânda legală până la data plăţii efective.

În baza art. 19, 23, 25 C.p.p., art. 397 C.p.p., art. 320 din Legea nr. 95/2006, art. 1349, 1357, 1372, 1381, 1382, 1385-1387 C.civ., se va admite civilă formulată de partea civilă SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SIBIU și va fi obligat inculpatul la plata către această parte civilă a sumei de ________ lei la care se adaugă dobânda legală până la data plăţii efective.

În temeiul art. 19, 23, 25 C.p.p., art. 397 C.p.p., art. 1349, 1357, 1381, 1385-1386, 1390 C.civ., se va admite acţiunea civilă formulată de partea civilă M.M.L. și va fi obligat inculpatul la plata către această parte civilă a sumei de __________ lei cu titlu de daune materiale.

În baza art. 19, 23, 25 C.p.p., art. 397 C.p.p., art. 1349, 1357, 1381, 1385-1386, 1390, 1391 C.civ., se va admite acţiunea civilă formulată de partea civilă M.C. și va fi obligat inculpatul la plata către această parte civilă a sumei de ________ euro sau echivalent în lei la cursul BNR din ziua plății, cu titlu de daune morale.

În temeiul art. 25 Cpp, art. 23 alin. 3 Cpp, art. 397 alin. 1 Cpp prin raportare la art. 1357 Cod civil și urm., art. 1390 Cod civil, se va admite acţiunea civilă formulată de către părțile civile minore M.C. și M.A.E. prin reprezentant legal M.M.L. și va fi obligat inculpatul S.F., la plata către fiecare parte civilă minoră a sumei de ______ euro sau echivalent în lei la cursul BNR din ziua plății, cu titlu de daune morale.

În temeiul art. 272 C.p.p., art. 274 al. 1 C.p.p., va fi obligat inculpatul S.F. la plata sumei de ________  lei, reprezentând cheltuieli judiciare către stat.

Conform art. 274 al. 1 C.p.p., onorariul apărătorului din oficiu desemnat pentru asistarea inculpatului (av. B. H., în cuantum total de ______ lei, pentru camera preliminară şi judecată) va rămâne în sarcina statului.

În temeiul art. 274 al. 1 teza finală C.p.p., suma de ______ lei (____ lei x 2 părți civile minore – pentru doamna avocat L.L.), reprezentând onorariul avocatului din oficiu al părților civile minore, va rămâne în sarcina statului.

Pentru toate aceste motive,

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E

În temeiul art. 188 al. 1 C.p. cu aplic. art. 396 al. 10 rap. la art. 375 al. 1, 2 C.p.p., condamnă inculpatul S.F., fiul lui A. şi A., născut la data de _________ în Sibiu, jud. Sibiu, domiciliat în com. _____, sat _________, nr. ____, jud. Sibiu, cetăţenia română, studii .., necăsătorit, stagiu militar nesatisfăcut, CNP __________________, în prezent aflat în Penitenciarul Aiud (mandat de arestare preventivă nr. ____/_____/_______ emis de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Sibiu), la pedeapsa închisorii de 10 ani pentru săvârşirea infracţiunii de omor.

În baza art. 67 al. 2 C.p., interzice inculpatului ca pedepse complementare, pe o perioadă de 4 ani, drepturile prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a), b) C.p., respectiv:

•dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice;

•dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat;

În temeiul art. 65 al. 1 C.p. interzice inculpatului ca pedepse accesorii drepturile prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a), b) C.p., respectiv:

•dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice;

•dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat;

În baza art. 72 C.p. rap. la art. 404 al. 4 lit. a) C.p.p. deduce din pedeapsa închisorii durata reţinerii inculpatului S.F. pe o perioadă de 24 ore din data de ____________, precum şi durata arestării preventive a aceluiaşi inculpat de la ____________ la zi.

În temeiul art. 399 al. 1 C.p.p. menţine măsura arestării preventive a inculpatului.

În temeiul art. 112 al. 1 lit. b) C.p., dispune confiscarea specială a unui cutter metalic culoare gri cu dimensiunile 15,15 cm cu lama strânsă și 23,5 cm cu lama deschisă ridicat conform procesului-verbal de cercetare la fața locului din 01.09.2018.

În baza art. 5 al. 5  şi art. 7 al. 1 din Legea nr. 76/2008, dispune prelevarea probelor biologice de la inculpatul S.F.. Aduce la cunoştinţa inculpatului faptul că probele biologice recoltate vor fi utilizate pentru obţinerea şi stocarea în Sistemul Naţional de Date Genetice Judiciare a profilului genetic.

În temeiul art. 19, 23, 25 C.p.p., art. 397 C.p.p., art. 320 din Legea nr. 95/2006, art. 1349, 1357, 1372, 1381, 1382, 1385-1387 C.civ., admite acţiunea civilă formulată de partea civilă SERVICIUL DE AMBULANŢĂ JUDEŢEAN SIBIU, cu sediul în mun. Sibiu, str. Constituţiei, nr.19-21, jud. Sibiu şi obligă inculpatul  la plata către această parte civilă a sumei de _______ lei la care se adaugă dobânda legală până la data plăţii efective.

În baza art. 19, 23, 25 C.p.p., art. 397 C.p.p., art. 320 din Legea nr. 95/2006, art. 1349, 1357, 1372, 1381, 1382, 1385-1387 C.civ., admite acţiunea civilă formulată de partea civilă SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SIBIU, cu sediul în mun. Sibiu, B-dul Corneliu Coposu, nr.2-4, mun. Sibiu şi obligă inculpatul la plata către această parte civilă a sumei de 511,79 lei la care se adaugă dobânda legală până la data plăţii efective.

În temeiul art. 19, 23, 25 C.p.p., art. 397 C.p.p., art. 1349, 1357, 1381, 1385-1386, 1390 C.civ., admite acţiunea civilă formulată de partea civilă M.M.L. cu domiciliul în sat ________, com. _______, nr. 156, jud. Sibiu și obligă inculpatul la plata către această parte civilă a sumei de __________ lei cu titlu de daune materiale.

În baza art. 19, 23, 25 C.p.p., art. 397 C.p.p., art. 1349, 1357, 1381, 1385-1386, 1390, 1391 C.civ., admite acţiunea civilă formulată de partea civilă M.C. cu domiciliul în sat _________, com. _________, nr. 156, jud. Sibiu și obligă inculpatul la plata către această parte civilă a sumei de ________ euro sau echivalent în lei la cursul BNR din ziua plății, cu titlu de daune morale.

În temeiul art. 25 Cpp, art. 23 alin. 3 Cpp, art. 397 alin. 1 Cpp prin raportare la art. 1357 Cod civil și urm., art. 1390 Cod civil, admite acţiunea civilă formulată de către părțile civile minore M.C. și M.A.E. prin reprezentant legal M.M.L., toți domiciliați în sat Roşia, com. .., nr. .., jud. Sibiu şi obligă inculpatul S.F., la plata către fiecare parte civilă minoră a sumei de _________ euro sau echivalent în lei la cursul BNR din ziua plății, cu titlu de daune morale.

În temeiul art. 272 C.p.p., art. 274 al. 1 C.p.p., obligă inculpatul S.F. la plata sumei de _______  lei, reprezentând cheltuieli judiciare către stat.

Conform art. 274 al. 1 C.p.p., onorariul apărătorului din oficiu desemnat pentru asistarea inculpatului (av. B.H., în cuantum total de _____ lei, pentru camera preliminară şi judecată) rămâne în sarcina statului.

În temeiul art. 274 al. 1 teza finală C.p.p., suma de ____ lei (_____ lei x 2 părți civile minore – pentru doamna avocat L.L.) reprezentând onorariul avocatului din oficiu al părților civile minore rămâne în sarcina statului.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 07.01.2019.