În cauzele în care o persoană este condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni de pericol eventualele pretenţii formulate de terţe persoane pentru despăgubiri nu pot fi soluţionate în cadrul procesului penal

Decizie 181 din 18.02.2019


Prin sentinţa penală nr. 347 din 29 iunie 2018 a Judecătoriei Suceava, în baza art. 290 alin. 1 C.pen. din 1969 cu aplicarea art. 396 alin. 10 C.p.p. şi art. 5 C.pen., a fost condamnat inculpatul A. la pedeapsa de 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de „fals în înscrisuri sub semnătură privată”.

În baza art. 215 alin. 1, 2 şi 3 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. din 1969 (11 acte materiale) cu aplicarea art. 396 alin. 10 C.p.p. şi art. 5 C.pen. a fost condamnat acelaşi inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de „înşelăciune în formă continuată”.

În baza art. 33 lit. a, art. 34 lit. b C.pen. din 1969 au fost contopite pedepsele şi s-a aplicat inculpatului pedeapsa rezultantă de 2 ani închisoare.

În baza art. 71 alin. 1, 2 din C.pen. s-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a doua, lit. b din C.pen. din 1969.

În baza art. 81 C.pen. din 1969 a fost suspendată condiţionat executarea pedepsei şi în baza art. 82 C.pen. din 1969 s-a stabilit un termen de încercare de 4 ani.

În temeiul art. 83 C.pen. din 1969 s-a atras atenţia inculpatului asupra revocării suspendării condiţionate în cazul săvârşirii unei infracţiuni intenţionate în termenul de încercare stabilit.

În baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 a fost suspendată executarea pedepsei accesorii a interzicerii unor drepturi pe durata termenului de încercare a suspendării condiţionate.

A fost respinsă ca inadmisibilă în procesul penal acţiunea civilă formulată de partea civilă B.

Au fost admise acţiunile civile şi a fost obligat inculpatul la plata următoarelor sume: către partea civilă C. suma de 2000 lei, către partea civilă D. suma de 1800 lei, către partea civilă E. suma de 2000 lei, către partea civilă F. suma de 1800 lei, către partea civilă G. suma de 1000 lei, către partea civilă H. suma de 2000 lei.

S-a luat act că inculpatul a achitat prejudiciul cauzat părţilor civile I. şi J.

În baza art. 118 alin. 1 lit. e C.pen. din 1969 s-a dispus confiscarea specială de la inculpat a sumei de 4.500 lei dobândită ca urmare a săvârşirii infracţiunii de înşelăciune în formă continuată.

În baza art. 404 alin. 4 lit. c C.p.p., a fost menţinută măsura sechestrului asigurător dispusă prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava din data de 14.01.2014, cu privire la suma de 15.000 lei ridicată de la inculpatul A. şi consemnată la CEC Bank conform recipisei de consemnare nr. 1032592/1.

În baza art. 25 alin. 3 raportat la art. 404 alin. 4 lit. i C.p.p. s-a dispus desfiinţarea înscrisurilor cerere deschidere cont persoane fizice nr. 1327/12.10.2012 şi cerere emitere card de debit nr. 1331/12.10.2012 pe numele persoanei vătămate B. (f.219 – 230 ds.up).

S-a dispus restituirea către inculpatul A., la rămânerea definitivă a cauzei, a unei şepci din material textil de culoare roşie, cu cozoroc, având în partea frontală o emblemă cu inscripţia ..., ridicată cu ocazia efectuării percheziţiei domiciliare şi care se află la Camera de Corpuri Delicte din cadrul IPJ (fila 321).

S-a dispus restituirea către Parchetul de pe lângă Judecătoria Vatra Dornei, la rămânerea definitivă a cauzei, a originalului celor două declaraţii olografe ale inculpatului A., puse la dispoziţie ca modele de comparaţie și păstrarea de copii conforme la dosarul cauzei.

În baza art. 274 alin. 1 C.p.p., a fost obligat inculpatul la plata sumei de 2.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de către stat, din care suma de 1.500 lei în faza de urmărire penală.

A fost respinsă ca nefondată cererea părţii civile B. de obligare a inculpatului la plata cheltuielilor de judecată (onorariu avocat).

Pentru a se pronunţa astfel, prima instanţă a reţinut că, prin rechizitoriul nr. .../P/2012 din data de 28.09.2016 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului A., pentru săvârşirea infracţiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată, faptă prev. de art. 290 alin. 1 C.pen. din 1968 şi înşelăciune în formă continuată, faptă prev. de art. 215 alin. 1, 2 şi 3 C.pen. din 1969, cu aplic. art. 41 alin.2 C.pen. din 1969, ambele cu aplicarea art. 33 lit. a C.pen. din 1969 şi art. 5 alin. 1 C.pen., cauza fiind înregistrată pe rolul Judecătoriei Suceava la data de 11.10.2016 sub numărul .../314/2016.

În fapt, în actul de sesizare s-a arătat că, la data de 18.12.2012 la Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava a fost înregistrat dosarul ../P/2012 în urma plângerii formulate de către numitului B., care sesiza faptul că în data de 12.10.2012, o persoană neidentificată a deschis pe numele lui, un cont la Banca K., cont despre care a aflat după ce a fost contactat telefonic de mai multe persoane din ţară, care i-au reproşat că a postat, pe un site de internet, un anunţ privind închirierea unei case de vacanţă în ..., iar după ce persoanele în cauză au virat sumele de bani solicitate drept avans, într-un cont deschis la Banca K., pe numele B., au constatat că de fapt au fost înşelate. În urma acestor apeluri, numitul B. s-a deplasat la Banca K. unde a aflat că pe data de 12.10.2012, pe numele lui s-a deschis un cont, pe care au fost efectuate câteva operaţiuni, constatând însă, cu această ocazie, faptul că scrisul de mână şi semnătura de pe înscrisurile de deschidere a contului nu îi aparţin, fiind ale unei persoane necunoscute, care a completat şi semnat în numele său.

La data de 23.01.2013 la Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava a fost înregistrat dosarul penal nr. ../P/2013 în urma plângerii formulate de către numitul J., care a sesizat faptul că în cursul lunii noiembrie 2013, a fost indus în eroare de numitul B., prin postarea pe site-ul de internet www.turistinfo.ro a unei oferte privind închirierea unei pensiuni „..." din mun. .. - în realitate inexistentă - iar în urma discuţiilor telefonice purtate cu această ocazie, a fost determinat să depună suma de 2.000 lei, în contul RO...XX deschis la Banca K., pe numele B., drept acont pentru închirierea pensiunii.

La data de 04.02.2013 la Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava a fost înregistrat dosarul penal nr. .../P/2013, declinat de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung Moldovenesc, în urma plângerii formulate de către C., .care sesiza faptul că în cursul lunii noiembrie 2013, a fost indus în eroare de numitul B., prin postarea pe internet a unei oferte privind închirierea unei case/pensiuni „..." din mun. .. - în realitate inexistentă - iar în urma discuţiilor telefonice purtate cu această ocazie, a fost determinat să depună suma de 2.000 lei, în contul ..XX deschis la Banca K., pe numele B., drept acont pentru închirierea pensiunii.

În urma cercetărilor efectuate în cauză a fost identificat autorul faptelor, respectiv numitul A.

În fapt, analizând probatoriul administrat în cauză s-a stabilit că, în data de 12.10.2012, inculpatul A. s-a prezentat la Agenţia „..” a Băncii K. situată în mun. .. unde, a completat şi semnat în fals Cererea deschidere cont persoane fizice nr. .../12.10.2012 şi Cerere emitere card de debit nr. .../12.10.2012 pe numele persoanei vătămate B., obţinând astfel deschiderea unui cont fictiv folosind în mod fraudulos datele de identitate ale numitului B. iar ulterior, în perioada noiembrie-decembrie 2012, a indus în eroare un număr de 11 persoane vătămate din ţară, în urma postării pe site-ul de internet www.turistinfo.ro a unui anunţ fictiv privind închirierea unei vile/pensiuni „..” din mun. .., determinându-le în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în urma unor convorbiri telefonice, să depună în contul respectiv, deschis în mod fraudulos pe numele lui B., diferite sume de bani, între 500 şi 2.000 lei, drept acont pentru închirierea pe perioada sărbătorilor de iarnă a pensiunii „..” din mun. .., care în realitate nu exista, în scopul obţinerii pentru sine a unui folos material injust, respectiv: D.– 1800 lei, L.– 2.000 lei, H– 2.000 lei, C.– 2.000 lei, M.– 2.000 lei, J. – 2.000 lei, F. – 1.800 lei, E., I. – 2.000 lei, G. – 1.000 lei, N.– 500 lei, prejudiciul total astfel cauzat fiind de 19.100 lei.

Astfel, s-a procedat la identificarea agenţiei bancare la care a fost deschis contul pe numele persoanei vătămate B. şi s-au solicitat în acest sens de la Banca K., înregistrările efectuate de sistemul de supraveghere video cu ocazia deschiderii contului în cauză, pe numele lui B., fiind puse la dispoziţie, pe suport optic CD-R, înregistrările efectuate de sistemul de supraveghere video instalat în interiorul Agenţiei Băncii K., atât din data de 12.10.2013 cu ocazia prezentării inculpatului pentru solicitarea deschiderii contului, cât şi din data de 23.10.2013 cu ocazia revenirii acestuia la unitatea bancară pentru a-i fi înmânat cardul bancar aferent.

Din procesul verbal de vizionare a înregistrărilor video şi planşa fotografică privind capturile video s-a stabilit faptul că la data de 12.10.2012, în jurul orelor 10.41, a intrat în Agenţia Băncii K, fiind surprins atât de camera de supraveghere video instalată în bancomatul amplasat în exterior (în dreapta uşii de acces), cât şi de camerele de supraveghere video din interiorul băncii – un bărbat de aproximativ 40-45 ani, având pe cap o şapcă de culoare roşie, cu o stemă în partea din faţă – deasupra cozorocului, s-a deplasat la ghişeu, având în mână o carte de identitate şi a completat o serie de înscrisuri înmânate de funcţionarul băncii, pe care ulterior i le înmânează angajatei băncii şi le semnează pe fiecare filă.

Totodată, s-a stabilit faptul că la data de 23.10.2012, aceeaşi persoană a revenit la Banca K., fiind îmbrăcat la fel ca în ziua de 12.10.2012, s-a prezentat la ghişeu cu o carte de identitate şi a primit un plic din care a scos un card, pe care l-a semnat pe verso, părăsind ulterior incinta băncii.

De asemenea, s-a solicitat unităţii bancare un extras de cont din care să reiasă operaţiunile efectuate în contul deschis în data de 12.10.2012 pe numele lui B. la Agenţia Băncii K. şi să se comunice locaţiile exacte de unde au fost retrase sume de bani din acest cont.

În acest sens, din răspunsul nr. 3097 din 11.02.2013 al Băncii K. reiese că retragerile din contul RO...XX, deschis în data de 12.10.2012 pe numele lui B., au fost făcute în 5 rânduri de la ATM - ul de la Agenţia Băncii K. din mun. .., în alte 3 rânduri retragerile făcându-se de la ATM - uri a căror locaţii exacte nu au putut fi furnizate întrucât nu aparţin Băncii K. ci altor unităţi bancare.

Totodată, s-a luat legătura cu lucrătorii de poliţie din cadrul I.P.J., care aveau în lucru un dosar de înşelăciune privind depunerea de sume de bani în acest cont fictiv, deschis pe numele persoanei vătămate B., în urma unui anunţ postat pe internet, stabilindu-se că postarea anunţului a fost făcută de la o locaţie din mun.

În continuarea cercetărilor în cauză, ca urmare a datelor obţinute de la Banca K. cu privire la locaţia ATM- ului de unde au fost retrase sumele de bani din respectivul cont şi a datelor rezultate în urma schimbului de informaţii realizat cu lucrătorii de poliţie din cadrul I.P.J. .., au fost efectuate investigaţii pe raza mun. ..şi a mun. ... În aceste condiţii, s-a luat legătura cu lucrătorii de poliţie de la aceste subunităţi, fiindu-le prezentate imaginile reprezentând stop-cadre de pe înregistrările puse la dispoziţie de Banca K., care îl surprind pe autor cu ocazia deschiderii contului pe numele persoanei vătămate B. cât şi cu ocazia ridicării cardului bancar aferent contului. În urma vizionării, lucrătorii de poliţie din cadrul Biroului Investigaţii Criminale al Poliţiei .., l-au recunoscut pe bărbatul din imaginile prezentate ca fiind un fost coleg, fost lucrător la Poliţia Mun. .., respectiv inculpatul A., fiind întocmite procese –verbale în acest sens.

Mai mult decât atât, au fost solicitate şi obţinute de la Banca K., înscrisurile originale completate de solicitant cu ocazia deschiderii contului pe numele persoanei vătămate B., respectiv Cererea deschidere cont persoane fizice nr. 1327/12.10.2012 şi Cerere emitere card de debit nr. 1331/12.10.2012, fiind totodată puse la dispoziţie organelor de cercetare penală, de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Vatra Dornei, două declaraţii olografe cu scrisul inculpatului A., pentru a fi folosite ca scripte de comparaţie.

S-a procedat astfel la efectuarea unei constatări tehnico-ştiinţifice iar prin Raportul de Constatare Tehnico - Ştiinţifică Nr. 133.105 din 22.08.2013 (filele 223-241), s-a stabilit faptul că scrisul de mână de pe Cererea deschidere cont persoane fizice nr. 1327/12.10.2012 - care îl are titular pe numitul B., precum şi cel de pe Cererea emitere card de debit nr. 1331/12.10.2012 - care îl are titular pe numitul B., a fost executat de către inculpatul A., stabilindu-se şi faptul că scrisul în cauză a fost deghizat, în cazul semnăturilor neputându-se stabili dacă acestea au fost executate de către inculpatul A., întrucât falsul a fost executat prin imitaţie liberă, al cărui autor poate fi orice persoană cu abilităţi de scriere cel puţin medii.

În continuare, pe baza extrasului de cont pus la dispoziţie de Banca K., au fost identificate 11 persoane care au fost victime ale infracţiunii de înşelăciune, urmare a acţiunilor inculpatului A., care, fiind induse în eroare, au depus în contul respectiv, deschis în mod fraudulos de către inculpatul A. pe numele persoanei vătămate B., diferite sume de bani cuprinse între 500 lei şi 2 000 lei, drept acont pentru închirierea pe perioada sărbătorilor de iarnă 2012-2013 a vilei/pensiunii „." - care în realitate nu există - prejudiciul total cauzat fiind de 19.100 lei, după cum urmează: L. - 2.000 lei; H. - 2.000 lei; C. 2.000 lei; M- 2.000 lei; J. - 2.000 lei; F. - 1.800 lei; D. - 1.800 lei; E. - 2.000 lei; I. - 2.000 lei; G. - 1.000 lei şi N - 500 lei.

S-a procedat la audierea persoanelor vătămate, declaraţiile acestora coroborându-se cu declaraţia persoanei vătămate B. şi cu ansamblul probator administrat în cauză. Astfel, persoanele vătămate au arătat faptul că, în urma anunţului postat pe site – ul www.turistinfo.ro , au luat legătura cu o persoană de sex masculin care s-a prezentat ca fiind B., au cerut detalii cu privire la oferta de revelion postată pentru .. din mun. .., depunând ulterior fiecare persoană vătămată câte un acont în vederea rezervării pachetului pentru revelion, precizând totodată numărul contului în care au depus sumele de bani precum şi cuantumul acestora. Tot din declaraţiile persoanelor vătămate rezultă faptul că, ulterior depunerii acontului, persoana respectivă nu a mai răspuns la telefon, dându-şi seama că au fost înşelate.

Conform adresei din data de 05.03.2013 al administratorului site-ului www.turistinfo.ro reiese că anunţul privind „.." din mun. .. a fost postat pe acest site în data de 13.11.2012, ora 13:53:40, de la adresa IP 89.120.106.140 şi conţinea următoarea ofertă pentru Revelionul ..Revelion 4 zile preţul este de 4000 RON. Nu oferim masa festiva, bucătărie self catering", la rubrica persoană de contact figurând numele lui B. iar ca număr de contact 0745.., anunţul fiind afişat pe site până în data de 14.12.2012 când, în urma sesizărilor primite de la turişti, administratorii au încercat să apeleze numărul respectiv, dar nu au reuşit.

Conform adresei nr. 100/03/03/BZ-VN/88 din 19.03.2013 reiese că utilizatorul adresei IP 89.120.106.140, în data de 13.11.2012, este SC O .

Din investigaţiile efectuate la SC O (Hotel S.) a rezultat că unitatea dispune de internet iar clienţii beneficiază de serviciu de internet gratuit, prin wireless, atât la restaurantul de la parter cât şi în hotel, în luna noiembrie 2012 nefiind necesară pentru folosirea acestui serviciu vreo parolă de acces.

Situaţia de fapt astfel reţinută a fost confirmată şi de declaraţiile martorilor ..şi ... Astfel, fiind audiat, martorul ..iviu a arătat că în cursul anului 2012, cu câteva zile înainte de Crăciun, nepoata sa, persoana vătămată I., l-a rugat să se deplaseze pe str. .. din .. pentru a verifica vila .., pentru care a trimis un avans de 2000 RON pentru sărbătorile de iarnă. A precizat martorul că s-a deplasat la adresa indicată de persoana vătămată I., împrejurare în care nu a observat nicio casă cu destinaţia de pensiune, şi a discutat cu o doamnă în vârstă care, i-a spus că este a patra persoană care întreabă de acea pensiune, dându-şi seama în acel moment că este o farsă şi nu există în acea zonă o casă de vacanţă Vila ... Martora ..confirmă aspectele relatate de martorul ..., arătând faptul că nu a existat niciodată la acea adresă o pensiune, nu s-a oferit vreunei persoane închirierea în scop turistic, şi nici nu cunoaşte vreo persoană cu numele B. Din declaraţia martorei mai rezultă că în preajma sărbătorilor de iarnă, au venit la locuinţa sa mai multe persoane din alte localităţi, cu intenţia de a se caza la acea locaţie, afirmând că plătiseră deja avansul pentru închirierea aşa zisei pensiuni, realizând în acele momente că au fost înşelate.

În continuarea cercetărilor în cauză, s-a solicitat şi obţinut o autorizaţie de percheziţie la locuinţa numitului A. - în vederea recuperării prejudiciului şi identificării de obiecte şi înscrisuri care constituie mijloc de probă în cauză. Astfel, în urma efectuării percheziţiei domiciliare la locuinţa inculpatului A., a fost identificată cartea de identitate a numitului B., seria .. nr. ... - folosită la deschiderea contului RO...XX, înscrisurile provenite de la Banca K. cu ocazia deschiderii acestui cont pe numele lui B. de către inculpatul A., o şapcă din material textil, de culoare roşie, cu cozoroc, cu o stemă deasupra cozorocului, purtată atât în ziua deschiderii contului cât şi în ziua ridicării de la bancă a cardului bancar aferent, ce apare şi pe înregistrările puse la dispoziţie de unitatea bancară, şi suma de 15.000 lei care a fost ridicată şi indisponibilizată prin aplicarea sechestrului asigurător în vederea recuperării prejudiciului persoanelor vătămate.

În cursul urmăririi penale inculpatul nu a dorit să dea declaraţii în cauză, rezervându-şi dreptul la tăcere, însă a arătat că este dispus să se împace cu persoanele vătămate, solicitând totodată şi încheierea unui acord de recunoaştere a vinovăţiei, respins prin Ordonanţa Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava din data de 01.09.2016.

Situaţia de fapt reţinută în actul de sesizare cu privire la această faptă a fost susţinută pe următorul material probator: proces-verbal de constatare a efectuării actelor premergătoare, filele 42-44; sesizare adresată de numitul M. Băncii K. - Sucursala, trimisă pentru cercetări la I.P.J. - Serviciul de Investigare a Fraudelor, înregistrată cu nr. R/69435, ataşată la dosarul 5475/P/2012, filele 72-73; declaraţiile persoanelor vătămate B., J., C., D., E., F., G., H., L., N., , împreună cu înscrisuri ataşate de aceştia (chitanţe depunere numerar, istoric cont, prinţ screen-uri ale anunţului postat pe site-ul www.turistinfo.ro, privind închirierea „...") filele 74-131; înscrisuri înaintate de Banca K. .. către I.P.J. . - Serviciul de Investigare a Fraudelor, în completarea sesizării numitului M., filele 132-137; procedura de citare şi procese verbale de convorbire telefonică, privind pe persoana vătămată M., filele 138-144; declaraţia dată în calitate de făptuitor de către A., filele 149-150; declaraţia dată în calitate de făptuitor de către P. - angajată a Băncii K., filele 151-153; declaraţia numitului B., în urma comisiei rogatorii solicitate de I.P.J. B- Serviciul Investigaţii Criminale, filele 155-156; declaraţia numitului B. dată la I.P.J - Serviciul de Investigare a Fraudelor, în reclamaţia nr. R/69435, filele 157-158; corespondenţă Poliţia Mun. - Banca K., de solicitare a unor copii după înscrisurile care au stat la baza deschiderii contului pe numele B. şi a înregistrărilor efectuate de sistemul de supraveghere video al băncii, cu ocazia deschiderii contului, filele 160-162; fotocopii după Cererea deschidere cont persoane fizice nr. 1327/12.10.2012, Condiţiile generale de afaceri ale Băncii K. şi după carte de identitate seria SV 372585, pe numele B., puse la dispoziţie de Banca K., filele 163-176; suport optic CD-R, pus la dispoziţie de Banca K., conţinând înregistrările efectuate de sistemul de supraveghere video al băncii, cu ocazia deschiderii contului, fila 177; proces-verbal de vizionare a înregistrărilor video din data 12.10.2012, puse la dispoziţie de Banca K., filele 179-180; planşă fotografică conţinând stop-cadre ale înregistrărilor video din data de 12.1Q.2012, puse la dispoziţie de Banca K., filele 181-188; corespondenţă Poliţia Mun. - Banca K., de solicitare a extrasului de con: privind contul deschis în data de 12.10.2012 pe numele B. şi de comunicare a locaţiilor de unde au fost ridicate sume de bani din acest cont, filele 189-196; corespondenţă Poliţia Mun. - Banca K., de solicitare a înregistrărilor efectuate de sistemul de supraveghere video, cu ocazia retragerilor de bani din acest cont, filele 197-198; suport optic CD-R, pus la dispoziţie de Banca K., conţinând înregistrările efectuate de sistemul de supraveghere video, cu ocazia retragerilor de bani din acest cont, fila 199; proces-verbal de vizionare a înregistrărilor video surprinse de sistemul de supraveghere cu ocazie retragerii sumelor de bani din acest cont, puse la dispoziţie de Banca K., fila 200; corespondenţă Poliţia Mun. - Banca K., prin care s-au solicitat relaţii, inclusiv extras de cont, privind contul deschis pe numele B. filele 201-216; corespondenţă Poliţia Mun. - Banca K., prin care s-au solicitat şi obţinut în original - Cererea deschidere cont persoane fizice nr. 1327/12.10.2012, Condiţiile generale de afaceri ale Băncii K. şi Cererea emitere card de debit nr. 1331/12.10.2012, pe numele B., filele 217-230; corespondenţă Poliţia Mun. - Banca K., prin care s-au solicitat şi obţinut date privind procedura ce trebuie urmată de funcţionarii bancari în vederea stabilirii identităţii persoanelor care solicită deschiderea unui cont, numele funcţionarului căruia, conform atribuţiilor de serviciu, îi revenea sarcina verificării identităţii persoanei care la data de 12.10.2012 a solicitat deschiderea contului RO..XX, pe numele B., precum şi fişa postului din care să rezulte atribuţiile în ceea ce priveşte verificarea identităţii clienţilor, filele 231-233; procese verbale de investigaţii, filele 234-236; corespondenţă Poliţia Mun.  - Parchetul de pe lângă Judecătoria Vatra-Dornei, în vederea obţinerii unor înscrisuri în original, cu scrisul olograf al numitului A., filele 237-244; raport de Constatare tehnico - ştiinţifică nr. 133.105 din 22.08.2013, filele 247-265; proces-verbal de investigaţii, fila 266; proces-verbal de efectuare a percheziţiei domiciliare, planşa fotografică aferentă şi înscrisuri ridicate cu ocazia percheziţiei, filele 279-313; proces verbal de investigaţii, fila 314; recipisa de consemnare a sechestrului asigurător şi chitanţa de depunere a sumei de 15.000 lei. la CEC Bank Suceava, filele 319-320; dovadă predare bunuri la Camera de corpuri delicte a I.P.J., fila 321; proces-verbal de efectuare a percheziţiei în sistem informatic, împreună cu suport optic CD-R, filele 332-333; dovadă restituire bunuri, fila 335; corespondenţă Poliţia Mun. - S.C. Q SRL, din care reiese adresa IP folosită în data de 13.11.2012, la postarea anunţului privind închirierea „.." pe site-ul www.turistinfo.ro , respectiv 89.120.106.140, filele 336-338; corespondenţă Poliţia mun. - Romtelecom SA, din care reiese că adresa IP în cauză a fost folosită în data de 13.11.2012 de către ... - str. .., filele 339-340; corespondenţă Poliţia Mun. . - Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, din care reiese sediul social  O.., la Hotel „S", fila 341; proces-verbal de investigaţii, din care reiese că la în luna noiembrie 2012, SC. O SRL (Hotel S) dispunea de servicii de internet gratuit, tip wireless, neparolat, fila 342; proces-verbal de examinare listing, fila 344; procese-verbale de convorbiri telefonice / investigaţii, filele 360-366; declaraţia dată în calitate de martor, pe formular tipizat, a numitei P. - angajată a Băncii K., filele 369-370; declaraţiile martorului .., filele 371-374; declaraţiile martorilor .. şi .., din care reiese că la adresa str. .., nr. .. nu există locaţia „.." în mun. .., filele 375, 377, 378-379; declaraţia martorului asistent .., participant la percheziţia domiciliară, fila 380; declaraţiile suspectului/inculpatului A., filele 14-15, 18-20, 148.

Prin încheierea Camerei de Consiliu din data de 24.02.2017, pronunţată în dosarul nr. ../314/2016/a1, rămasă definitivă prin necontestare la data de 15.03.2017, judecătorul de Cameră Preliminară a constatat legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. ../P/2012 din data de 28.09.2016 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava privind pe inculpatul A. precum şi legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi a dispus începerea judecăţii cauzei privind pe inculpat.

În procedura de cameră preliminară persoana vătămată M. a comunicat instanţei de fond că renunţă la suma cu care a fost înşelat de către inculpatul A. şi solicită judecarea în lipsă (f.55 ds. 8200/314/2016/a1).

În faza de judecată inculpatul A. a beneficiat de asistenţa juridică a apărătorului ales, avocat .. (împuternicire avocaţială seria SV ..- f.36 vol.I. ds.i.), iar partea civilă B. a beneficiat de asietenţa juridică a apărătorului ales, avocat .. (împuternicire avocaţială seria SV .. – f.35 ..)

Prin cererea depusă la dosar în data de 8 mai 2017 partea civilă I. a arătat că renunţă la pretenţiile civile de 2.000 lei formulate împotriva inculpatului A. (f.34 vol.I ds.i.).

La termenul de judecată din data de 21 iunie 2017 persoana vătămată B., prin apărător ales, a depus la dosar cererea de constituire parte civilă pentru suma de 30.000 lei cu titlu de daune morale şi a sumei de 6.000 euro cu titlu de daune materiale şi a dobânzii legale aferente despăgubirii pentru prejudiciul moral, calculate de la data săvârşirii faptei ilicite (f.58-59 vol.I ds.i.), iar la termenul din 04.12.2017 persoana vătămată C. a formulat cerere de constituire parte civilă întemeiată pe dispoziţiile art. 20 C.p.p., precizând că solicită obligarea inculpatului la plata sumei de 2.000 lei reprezentând daune materiale (f.200 vol.I ds.i.).

Prin înscrisul olograf intitulat „Chitanţă liberatorie” întocmit în data de 29.01.2018 şi depus la dosar la termenul din 19.02.2018, numitul .., în calitate de avocat al părţii vătămate J. a arătat că a primit de la inculpatul A. suma de 3500 lei reprezentând contravaloare daune civile în prezentul dosar, respectiv 2.000 lei prejudiciu şi 1500 lei cheltuieli de judecată.

La acelaşi termen de judecată a fost depusă la dosar declaraţia autentificată sub nr. 256/29.01.2018 de Biroul Individual Notarial .. prin care partea civilă I. declară că a primit de la inculpatul A. suma de 2.500 lei reprezentând daune materiale şi daune morale şi nu mai are nicio pretenţie de natură civilă sau penală de la acesta în dosarul nr. ../314/2016 al Judecătoriei Suceava(f.246 vol.II ds.i.).

Inculpatul A., în conformitate cu art. 374 al. 4 C.p.p., a solicitat ca judecata să aibă loc în condiţiile art. 375 C.p.p., exclusiv în baza materialului probator administrat în cursul urmăririi penale, declarând în faţa instanţei de fond că recunoaşte faptele reţinute în sarcina sa (declaraţie - ). Cererea a fost admisă de către instanţa de fond în condiţiile în care infracţiunile ce fac obiectul cauzei nu se pedepsesc cu detenţiunea pe viaţă iar instanţa de fond s-a considerat pe deplin lămurită numai pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, apreciind că faptele există, constituie infracţiuni şi au fost săvârşite de inculpat.

La solicitarea părţii civile B., prin apărător, instanţa de fond a încuviinţat şi administrat în dovedirea pretenţiilor civile, proba testimonială în cadrul căreia au fost audiaţi martorii ....

Prin încheierea din 14 mai 2018, a fost respinsă cererea de audiere a părţii civile motivate de faptul că teza probatorie invocată privea modul de soluţionare a laturii penale şi conduita inculpatului, fără a avea legătură cu soluţionarea laturii civile şi partea civilă nu are un drept de a se opune la reţinerea situaţiei de fapt conform rechizitoriului.

Raportat la declaraţiile martorilor audiaţi pe latură civilă, la termenul de judecată din data de 14 mai 2018, partea civilă B., prin apărător, a precizat că, în acord cu dispoziţiile art. 20 alin. 5 C.p.p., înţelege să-şi majoreze pretenţiile materiale de la 6.000 lei la 9.800 lei, iar cele morale de la suma de 30.000.000 lei la suma de 186.000.000 lei (f.314-315 vol.II ds. i.).

La solicitarea inculpatului, prin apărător, instanţa de fond a încuviinţat depunerea la dosar a înscrisurilor referitoare la procedura de conciliere făcută în numele inculpatului către toate persoanele vătămate (f. 423-426 vol. II ds. i.).

La dosarul cauzei s-a ataşat fişa de cazier a inculpatului A. (fila 8 vol.I ds. i).

Fiind declarată terminată cercetarea judecătorească, conform art. 377 C.p.p., analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa de fond a făcut aplicarea art. 396 alin 10 C.p.p. şi a reţinut aceeaşi situaţie de fapt ca cea descrisă în actul de sesizare şi recunoscută de inculpat.

La data de 12.10.2012, prezentându-se la Agenţia a Băncii K., a completat şi semnat în fals Cererea deschidere cont persoane fizice nr. 1327/12.10.2012 şi Cerere emitere card de debit nr. 1331/12.10.2012 pe numele persoanei vătămate B., obţinând astfel deschiderea unui cont fictiv folosind în mod fraudulos datele de identitate ale numitului B. iar ulterior, în perioada noiembrie-decembrie 2012, a indus în eroare un număr de 11 persoane vătămate din ţară, în urma postării pe site-ul de internet www.turistinfo.ro a unui anunţ fictiv privind închirierea unei vile/pensiuni „..” din mun. .., determinându-le în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în urma unor convorbiri telefonice, să depună în contul respectiv, deschis în mod fraudulos pe numele lui B., diferite sume de bani, între 500 şi 2.000 lei, drept acont pentru închirierea pe perioada sărbătorilor de iarnă 2012-2013 a pensiunii „..” din mun. .., care în realitate nu exista, în scopul obţinerii pentru sine a unui folos patrimonial injust, respectiv: D.– 1800 lei, L. – 2.000 lei, H. – 2.000 lei, C.– 2.000 lei, M. – 2.000 lei, J. – 2.000 lei, F. – 1.800 lei, E.– 2.000 lei, I. din – 2.000 lei, G. – 1.000 lei, N. – 500 lei, prejudiciul total astfel cauzat fiind de 19.100 lei.

În concret, la data de 12.10.2012, inculpatul A. s-a prezentat la Agenţia a Băncii K. situată în. unde, a completat şi semnat în fals Cererea deschidere cont persoane fizice nr. 1327/12.10.2012 şi Cerere emitere card de debit nr. 1331/12.10.2012 pe numele persoanei vătămate B., obţinând astfel deschiderea unui cont fictiv folosind în mod fraudulos datele de identitate ale numitului B. iar ulterior, în perioada noiembrie-decembrie 2012, a indus în eroare un număr de 11 persoane vătămate din ţară, în urma postării pe site-ul de internet www.turistinfo.ro a unui anunţ fictiv privind închirierea unei vile/pensiuni „...” din mun. .., determinându-le în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în urma unor convorbiri telefonice, să depună în contul respectiv, deschis în mod fraudulos pe numele lui B., diferite sume de bani. Săvârşirea faptei de către inculpat rezultă dincolo de orice îndoială din înregistrările video de pe camerele de supraveghere ale instituţiei bancare (inculpatul fiind recunoscut dincolo de orice îndoială rezonabilă de către foştii colegi de serviciu, poliţişti în ..), din relaţiile comunicate de instituţia bancară referitoare la retragerile sumelor de bani din contul în care persoanele vătămate au depus sumele de bani, precum şi din raportul de constatare tehnico - ştiinţifică nr. 133.105 din 22.08.2013 (prin care s-a stabilit că scrisul de mână de pe Cererea deschidere cont persoane fizice şi cel de pe cererea emitere card de debit, a fost executat de către inculpat).

În consecinţă, prima instanţă a reţinut că fapta inculpatului întruneşte elementele constitutive ale infracţiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 290 alin. 1 C.pen. din 1969 şi înşelăciune în formă continuată, prev. de art. 215 alin. 1, 2 şi 3 C.pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. din 1969 (11 acte materiale).

În speţă, s-a apreciat că sunt îndeplinite cerinţele legale pentru judecarea cauzei în procedura simplificată prevăzută de art. 375 C.p.p., în condiţiile în care inculpatul a recunoscut săvârşirea faptelor aşa cum au fost consemnate în rechizitoriu (f. 274 v.2 ds.), a fost de acord să fie judecat exclusiv în baza probatoriului administrat în cursul urmăririi penale, declaraţia a fost susţinută la primul termen în care procedura era legal îndeplinită şi cauza era în stare de judecată (conform art. 374 C.p.p.), iar infracţiunea dedusă judecăţii nu este pedepsită cu detenţiunea pe viaţă.

La stabilirea şi individualizarea pedepsei aplicate inculpatului A., instanţa de fond a reţinut în primul rând că legea penală mai favorabilă inculpatului este vechiul C.pen., în condiţiile în care deşi limitele de pedeapsă sunt mai ridicate, instanţa de fond s-a orientat către un cuantum situat oricum între limitele de pedeapsă atât din legea veche cât şi din legea nouă. Pe de altă parte, suspendarea condiţionată a executării pedepsei este posibilă doar în condiţiile aplicării vechii legi, modalitate de individualizare favorabilă atât din perspectiva faptului că persoana condamnată nu are de respectat măsuri sau obligaţii pe durata termenului, cât şi din perspectiva consecinţelor împlinirii acestui termen – reabilitarea de drept. De asemenea, instanţa de fond a reţinut că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 81 C.pen. din 1969 pentru a fi dispusă suspendarea condiţionată a executării pedepsei, instanţa de fond având convingerea că scopul pedepsei de prevenţie specială şi generală poate fi atins şi fără executarea efectivă a acesteia.

În consecinţă, au fost avute în vedere circumstanţele generale de individualizare aşa cum sunt enunţate de dispoziţiile art. 72 C.pen. din 1969, reţinând că inculpatul nu este cunoscut cu antecedente penale, a achitat o parte din prejudiciul cauzat persoanelor pe care le-a înşelat şi a avut anterior un comportament corespunzător în familie şi societate, fiind chiar poliţist. Au fost avute în vedere în acelaşi timp şi circumstanţele defavorabile inculpatului, respectiv numărul mare de persoane înşelate şi abilitatea de care a dat dovadă în săvârşirea infracţiunilor (valorificând în sens negativ cunoştinţele dobândite în calitate de poliţist)

În consecinţă, în baza art. 290 alin. 1 C.pen. din 1969 cu aplicarea art. 396 alin. 10 C.p.p. şi art. 5 C.pen. a fost condamnat inculpatul A. la pedeapsa de 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de „fals în înscrisuri sub semnătură privată”. În baza art. 215 alin. 1, 2 şi 3 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. din 1969 (11 acte materiale) cu aplicarea art. 396 alin. 10 C.p.p. şi art. 5 C.pen. a fost condamnat acelaşi inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de „înşelăciune în formă continuată”.

În baza art. 33 lit. a, art. 34 lit. b C.pen. din 1969 au fost contopite pedepsele şi s-a aplicat inculpatului pedeapsa rezultantă de 2 ani închisoare. În baza art. 71 alin.1, 2 din C.pen. s-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a doua, lit. b din C.pen. din 1969.

În baza art. 81 C.pen. din 1969 a fost suspendată condiţionat executarea pedepsei şi în baza art. 82 C.pen. din 1969 va stabili un termen de încercare de 4 ani. În temeiul art. 83 C.pen. din 1969 s-a atras atenţia inculpatului asupra revocării suspendării condiţionate în cazul săvârşirii unei infracţiuni intenţionate în termenul de încercare stabilit şi în baza art. 71 alin. 5 C.pen. din 1969 va suspenda executarea pedepsei accesorii a interzicerii unor drepturi pe durata termenului de încercare a suspendării condiţionate.

În ceea ce priveşte acţiunea civilă formulată de partea civilă B., instanţa reţine că în conformitate cu dispoziţiile art. 19 alin. 1 C.p.p., acţiunea civilă are ca obiect tragerea la răspundere civilă delictuală a persoanelor responsabile potrivit legii civile pentru prejudiciul produs prin comiterea faptei care face obiectul acţiunii penale. Deşi este evident că în speţă B. a avut considerabil de suferit ca urmare a activităţii infracţionale a inculpatului, totuşi aceste consecinţe nu au fost produse prin săvârşirea infracţiunilor deduse judecăţii. Astfel, în ceea ce priveşte infracţiunea de înşelăciune, subiecţii pasivi ai acesteia sunt persoanele induse în eroare şi cel al cărei identitate a fost folosită de către inculpat este terţ în acest raport juridic şi de fapt dintre infractor şi păgubiţi. În consecinţă, acţiunea sa civilă nu poate avea ca temei de drept săvârşirea acestei infracţiuni.

Referitor la infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, s-a reţinut că aceasta a fost comisă de către inculpat în contextul unor raporturi juridice cu o instituţie bancară, iar atât falsificarea cât şi folosirea respectivelor cereri a privit raporturi cu această instituţie de credit. Inculpatul nu a fost trimis în judecată cu privire la însuşirea pe nedrept a cărţii de identitate a numitului B., sau pentru vreo altă faptă penală în legătură cu modul în care a ajuns în posesia respectivului act de identitate, sau în legătură cu folosirea acestuia. pe de altă parte, dreptul român nu cunoaşte vreo infracţiune ce poate fi asimilată noţiunii de „furt de identitate”, iar infracţiunea de fals privind identitatea nu a fost reţinută în sarcina inculpatului.

În consecinţă, s-a reţinut că pretenţiile civile formulate de către B. nu au temei în săvârşirea infracţiunilor pentru care inculpatul a fost trimis în judecată, ci eventual în alte fapte juridice delictuale ce nu intră în obiectul de analiză al prezentului dosar penal (astfel cum cadrul procesual a fost fixat prin rechizitoriu), motiv pentru care acţiunea civilă a fost respinsă ca inadmisibilă fără a mai fi examinată în fond.

Au fost admise însă celelalte acţiuni civile exercitate în cauză de către persoanele înşelate prin activitatea infracţională a inculpatului şi acesta a fost obligat la plata următoarelor sume: către partea civilă C. suma de 2000 lei, către partea civilă D. suma de 1800 lei, către partea civilă E. suma de 2000 lei, către partea civilă F. suma de 1800 lei, către partea civilă G. suma de 1000 lei, către partea civilă H. suma de 2000 lei.

S-a luat act că inculpatul a achitat prejudiciul cauzat părţilor civile I. şi J. şi în baza art. 118 alin. 1 lit. e C.pen. din 1969 s-a dispus confiscarea specială de la inculpat a sumei de 4.500 lei dobândită ca urmare a săvârşirii infracţiunii de înşelăciune în formă continuată, corespunzător sumelor de bani încasate de la persoanele vătămate care nu s-au mai constituit părţi civile.

În baza art. 404 alin. 4 lit. c C.p.p. a fost menţinută măsura sechestrului asigurător dispusă prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava din data de 14.01.2014, cu privire la suma de 15.000 lei ridicată de la inculpatul A. şi consemnată la CEC BANK conform recipisei de consemnare nr. 1032592/1.

În baza art. 25 alin. 3 raportat la art. 404 alin. 4 lit. i C.p.p. s-a dispus desfiinţarea înscrisurilor cerere deschidere cont persoane fizice nr. 1327/12.10.2012 şi cerere emitere card de debit nr. 1331/12.10.2012 pe numele persoanei vătămate B. (f.219 – 230 ds.up).

De asemenea s-a dispus restituirea către inculpatul A., la rămânerea definitivă a cauzei, șapca din material textil de culoare roşie, cu cozoroc, având în partea frontală o emblemă cu inscripţia B..., ridicată cu ocazia efectuării percheziţiei domiciliare şi care se află la Camera de Corpuri Delicte din cadrul IPJ . (fila 321) şi către Parchetul de pe lângă Judecătoria Vatra Dornei originalul celor două declaraţii olografe ale inculpatului A., puse la dispoziţie ca modele de comparaţie şi păstrarea de copii conforme la dosarul cauzei.

În baza art. 274 alin. 1 C.p.p. a fost obligat inculpatul la plata sumei de 2.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de către stat, din care suma de 1.500 lei în faza de urmărire penală şi s-a respins ca nefondată cererea părţii civile B. de obligare a inculpatului la plata cheltuielilor de judecată (onorariu avocat).

Împotriva sentinţei penale sus-menţionate au formulat apel în termenul legal Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava, inculpatul A. şi partea civilă B. pentru motivele prezentate în scris şi susţinute oral, astfel cum au fost consemnate în încheierea de dezbateri din data de 11 februarie 2019.

În esenţă, inculpatul A. a solicitat admiterea apelului declarat, în sensul înlăturării din hotărârea de fond a dispoziţiei privind confiscarea sumei de 4.500 lei întrucât nu există probe că această sumă a existat în materialitatea ei, separat de suma de 15.000 lei, asupra căreia a fost menţinută măsura sechestrului asiguratoriu, măsură pe care nu a contestat-o.

În acelaşi timp a solicitat să se constate că a achitat deja cheltuielile de judecată de la urmărirea penală şi de la fond, în sumă de 2.000 lei.

Partea civilă B. a criticat cuantumul şi modalitatea de executare a pedepsei stabilite în sarcina inculpatului, considerând că acestea sunt derizorii prin raportare la circumstanţele reale şi personale ale cauzei, deoarece nu corespunde funcţiilor pedepsei, echităţii şi de garantare a protejării eficiente a valorilor reglementate de legiuitor.

De asemenea, au fost formulate critici şi cu privire la modul de soluţionare a laturii civile a cauzei, susţinând partea civilă că, crearea oricărui prejudiciu faţă de oricine printr-o infracţiune permite constituirea ca parte civilă şi obţinerea despăgubirilor pentru prejudiciu iar o interpretare contrară ar limita aplicarea art. 19 C.p.p., solicitând acordarea daunelor aşa cum au fost solicitate la instanţa de fond.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava a criticat sentinţa pentru netemeinicie în ceea ce priveşte modul de individualizare a pedepsei aplicate inculpatului, sub aspectul cuantumului acesteia, ce a fost orientată spre minimul special prevăzut de lege şi sub aspectul modalităţii de executare, nefiind stabilit un cuantum care să reflecte gradul de pericol social al infracţiunilor comise.

Analizând apelurile formulate prin prisma motivelor invocate, precum şi cauza sub toate aspectele de fapt şi de drept, în conformitate cu prevederile art. 417 alin. 1, 2, art. 420 C.p.p., Curtea reţine următoarele:

Instanţa de fond a reţinut o stare de fapt conformă cu realitatea şi sprijinită pe interpretarea şi analiza judiciară a probelor administrate în cauză, în contextul în care inculpatul A. a înţeles să se prevaleze de procedura simplificată, prev. de art. 396 alin. 10 C.p.p., dispoziţii referitoare la reducerea cu o treime a limitelor pedepsei închisorii în cazul „pledării vinovat”, ajungând în final la concluzia că acesta se face vinovat de comiterea infracţiunii pentru care a fost trimis în judecată, dând faptei comise încadrarea juridică corespunzătoare, în considerarea disp. art. 5 C.pen. şi în concordanţă cu cele impuse de Decizia nr.265/2014 a Curţii Constituţionale.

Fără a relua argumentaţia stării de fapt, redată în considerentele hotărârii atacate, argumentaţie pe care Curtea şi-o însuşeşte în întregime, astfel cum această posibilitate este conferită de practica CEDO şi potrivit căreia poate constitui o motivare preluarea motivelor instanţei inferioare (Helle împotriva Finlandei), se vor sublinia punctual aspectele criticate de inculpat.

Rezultă din ansamblul probator administrat în cursul urmăririi penale, la care a făcut referire detaliată prima instanţă, şi care fiind însuşit şi necontestat de către cel în cauză nu va mai fi reluat, că inculpatul A. la data de 12.10.2012 s-a prezentat la Agenţia Băncii K. unde a completat şi semnat în fals Cererea deschidere cont persoane fizice nr. 1327/12.10.2012 şi Cerere emitere card de debit nr. 1331/12.10.2012 pe numele persoanei vătămate B. şi a obţinut deschiderea unui cont fictiv folosind în mod fraudulos datele de identitate ale numitului B.. Ulterior, în perioada noiembrie-decembrie 2012, inculpatul A. a indus în eroare un număr de 11 persoane vătămate din ţară, în urma postării pe site-ul de internet www.turistinfo.ro a unui anunţ fictiv privind închirierea unei vile/pensiuni „..” din mun. .., determinându-le în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în urma unor convorbiri telefonice, să depună în contul respectiv, deschis în mod fraudulos pe numele lui B., diferite sume de bani, între 500 şi 2.000 lei, drept acont pentru închirierea pe perioada sărbătorilor de iarnă 2012-2013 a pensiunii „..” din mun. ..., care în realitate nu exista, în scopul obţinerii pentru sine a unui folos patrimonial injust, respectiv: D.– 1800 lei, L. – 2.000 lei, H. – 2.000 lei, C.– 2.000 lei, M. – 2.000 lei, J. – 2.000 lei, F. – 1.800 lei, E.– 2.000 lei, I. din – 2.000 lei, G. – 1.000 lei, N. – 500 lei, prejudiciul total astfel cauzat fiind de 19.100 lei.

Raportat la starea de fapt reţinută, Curtea, în baza propriului examen, constată că în mod legal şi temeinic prima instanţă a reţinut că, în drept, faptele inculpatului A. întrunesc elementele constitutive al infracţiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 290 alin. 1 C.pen. din 1969 şi înşelăciune în formă continuată, prev. de art. 215 alin. 1, 2 şi 3 Cp 1968, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C.pen. din 1969 (11 acte materiale).

Totodată, în mod corect instanţa de fond a apreciat că legea penală mai favorabilă în cazul apelantului inculpat este legea penală veche, din perspectiva modalităţii de individualizare a executării pedepsei – în speţă s-a optat pentru suspendarea condiţionată a executării pedepsei, conform art. 81 C.pen. din 1969, care, prin prisma condiţiilor de acordare (nu există limită legală a pedepsei pentru aplicabilitatea ei, limita pedepsei concret aplicată pentru o infracţiune este mai ridicată, antecedentele care constituie impediment la acordare sunt mai restrânse, obligaţiile de pe durata termenului de încercare sunt mai puţine), a reţinerii circumstanţelor atenuante şi a efectelor acestora, apare ca fiind mai ușoară decât suspendarea sub supraveghere reglementată de art. 91 din noul C.pen.

În ceea ce priveşte individualizarea şi cuantumul pedepselor aplicate inculpatului A., Curtea apreciază, contrar opiniei exprimate de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava şi apelantul B., că aceasta au fost stabilite corect de către prima instanţă în baza dispoziţiilor art. 72 C.pen. 1969, apreciind că reeducarea acestuia se poate realiza numai prin aplicarea unor pedepse cu închisoarea, orientate către minimul special prevăzut de textele incriminatoare, rezultat în urma reducerii cu 1/3 conform prevederilor art. 396 alin. 10 C.pen., ca urmare a recunoaşterii vinovăţiei, iar sub acest aspect în mod corect a reţinut şi prima instanţă gravitatea faptelor săvârşite, modalitatea comiterii acestora, urmările deosebit de grave produse, persoana inculpatului şi poziţia sa procesuală, care a recunoscut săvârşirea infracţiunilor săvârşite, că nu este cunoscut cu antecedente penale, că a achitat o parte din prejudiciul cauzat persoanelor pe care le-a înşelat şi a avut anterior un comportament corespunzător în familie şi societate, fiind chiar poliţist, dar şi că a înşelat un număr mare de persoane, precum şi abilitatea de care a dat dovadă.

Aşadar, Curtea consideră că pedepsele principală de 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată şi de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune în formă continuată, reprezintă pedepse proporţionale, atât cu gravitatea efectivă a faptelor comise de apelantul A., prin care a adus atingere relaţiile sociale ce ocrotesc în primul rând pentru încrederea publică pe care legiuitorul a urmărit să o apere prin incriminarea falsului în înscrisuri şi relaţiilor sociale privind strict patrimoniul unor persoane (fizice sau juridice) relaţii care iau naştere şi se desfăşoară pe baza bunei-credinţe a subiecţilor acestor raporturi, a încrederii ce şi-o acordă reciproc între ei fără a implica în mod real poziţia unor unităţi sau persoane juridice terţe (ca subiecte pasive subsidiare) de către ambii participanţi sau cel puţin de către subiectul activ al inducerii în eroare, concretizată prin modul în care acesta a acţionat - valorificarea în mod negativ a cunoştinţelor dobândite în calitate de poliţist; timpul şi locul comiterii faptelor, îndrăzneala şi persistenţa infracţională de care cel în cauză a dat dovadă, ce reliefează periculozitatea ridicată a modului de operare al apelantului, cât şi profilul socio-moral şi de personalitate al inculpatului.

Or, este de netăgăduit că pedepsele şi modalitatea de executare a acestora trebuie individualizate în aşa manieră încât inculpatul să se convingă de necesitatea respectării legii şi să evite în viitor comiterea unor fapte antisociale.

Aşa fiind, Curtea apreciază că pedepsele cu închisoarea, în cuantumul mai sus stabilit de către instanţa de fond, asigură realizarea concretă a scopurilor pedepsei, ţinându-se seama de timpul scurs de la data săvârşirii infracţiunilor de către inculpatul apelant nu se poate în prezent aprecia că reinserţia socială a acestuia se poate realiza prin aplicarea unor pedepse mai mari şi cu o altă formă de individualizare a executării pedepsei închisorii.

Instanţa de control judiciar reţine că în practica judiciară s-a statuat, în mod constant, faptul că în cauzele penale în care urmărirea penală şi cercetarea judecătorească au fost de lungă durată unul dintre remediile pentru a garanta respectarea dreptul la un proces echitabil al inculpatului constă în alegerea de către instanţele de judecată a unei modalităţi alternative de executare a pedepsei închisorii.

Or, faţă de împrejurarea că în prezenta cauză infracţiunile din prezenta cauză au fost săvârşite în urmă cu peste 6 ani, respectiv în perioada noiembrie – decembrie 2012, iar prima sentinţă de condamnare a survenit abia în data de 25.05.2018, Curtea apreciază că prima instanţă a realizat un echilibru corespunzător între interesul general pentru tragerea la răspundere a persoanelor care săvârşesc infracţiuni şi dreptul inculpatului de a fi judecat într-un termen rezonabil şi cu respectarea dreptului la un proces echitabil.

Faţă de aceste aspecte, Curtea apreciază că în mod corect instanţa de fond a apreciat că scopul pedepsei poate fi atins fără executarea efectivă a pedepsei şi a suspendat executarea pedepsei în condiţiile art. 81 C.pen. 1969, termenul de supraveghere fiind în mod corect stabilit la 4 ani, dându-se astfel posibilitatea inculpatului să conştientizeze consecinţele acţiunilor sale ilicite, în vederea unei reinserţii sociale reale a acestuia.

În concluzie, Curtea apreciază că avertismentul dat inculpatului, prin soluţia de condamnare pronunţată, este de natură să îl facă pe acesta să conştientizeze pe viitor că legiuitorul ocroteşte valorile sociale, că orice atingere adusă acestora este sancţionată în mod corespunzător şi că el, ca destinatar al normelor de drept care îi sunt accesibile, are obligaţia de a le respecta întocmai, de a evita conjuncturile care ar putea-o cantona într-o situaţie contrară legii, în caz contrar, va răspunde ca şi în cazul de faţă, astfel că nu se justifică majorarea pedepselor sau schimbarea modalităţii de executare, aşa cum a solicitat Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava şi apelantul B.

În ceea ce priveşte modul de soluţionare a laturii civile a cauzei, aspect criticat de către apelantul B., Curtea reţine că în mod legal şi temeinic prima instanţă a apreciat că acţiunea civilă formulată de către această persoană este inadmisibilă.

Curtea constată că apelantului B. nu i se poate atribui calitatea de persoană vătămată care să derive din săvârşirea infracţiunii înşelăciune prevăzută şi sancţionată de art.215 alin.1,2 şi 3 C.pen. din 1969 cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen. din 1969, singura infracţiune din prezenta cauză care se încadrează în categoria infracţiunilor de prejudiciu.

Pretenţiile civile ale apelantului B. derivă din împrejurarea că inculpatul A. i-a folosit cartea de identitate pentru a săvârşi infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată prevăzută de art.290 alin.1 C.pen. din 1969, care a fost definită de literatura de specialitate şi de practica judiciară ca fiind o infracţiune de pericol.

Or, în cauzele în care o persoană este condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni de pericol eventualele pretenţii formulate de terţe persoane pentru despăgubiri nu pot fi soluţionate în cadrul procesului penal ci pe calea unei acţiuni civile separate aşa cum rezultă din interpretarea in extenso a deciziei nr.29/2008 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, decizie care îşi găseşte şi în prezent aplicabilitatea în practică.

Câtă vreme sesizarea instanţei penale este făcută doar cu judecarea unei infracţiunii care prin natura ei nu este generatoare de prejudiciu material ( cum este în prezenta cauză în cazul infracţiunii prevăzute de art.290 alin.1 C.pen. din 1969), persoana vătămată prin efectele altor acte ale inculpatului, comise cu aceeaşi ocazie, nu este îndreptăţită să se constituie parte civilă în cauza respectivă şi să alăture acţiunea sa civilă celei penale.

A considera altfel ar însemna să se admită posibilitatea exercitării şi alăturării oricărei acţiuni civile la acţiunea penală, fără să decurgă din aceasta, ceea ce ar fi contrar principiilor ce guvernează procesul penal.

Faţă de cele expuse, Curtea apreciază că în mod legal şi temeinic prima instanţă a respins acţiunea civilă formulată în cauză de B. ca inadmisibilă, acesta având posibilitatea să promoveze o acţiune în faţa instanţei civile pentru repararea prejudiciului suferit prin conduita inculpatului A..

În ceea ce priveşte critica adusă sentinţei pronunţată în cauză de inculpatul apelant cu privire la greşita confiscare a sumei de sumei de 4500 lei, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată din următoarele considerente:

Potrivit art.118 alin.1 C.pen. din 1969 sunt supuse confiscării speciale: (....) e) bunurile dobândite prin săvârşirea faptei prevăzute de legea penală, dacă nu sunt restituite persoanei vătămate şi în măsura în care nu servesc la despăgubirea acesteia (...).

Aşadar, cât timp o persoană care săvârşeşte o faptă prevăzută de lege penală a dobândit un bun prin săvârşirea acesteia sunt confiscate dacă nu este restituit persoanei vătămate sau să servească despăgubirii acesteia.

Or, în prezenta cauză, inculpatul A. a fost trimis în judecată, şi ulterior condamnat în procedura simplificată prevăzută de art.375 C.p.p. ca urmare a recunoaşterii necondiţionate de către apelant a faptelor aşa cum au fost reţinute de procuror, reţinându-se în sarcina sa, că în perioada noiembrie – decembrie 2012 în urma postării pe site-ul de internet www.turistinfo.ro a unui anunţ fictiv privind închirierea unei vile/pensiuni „..” din mun. .., a determinat în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în urma unor convorbiri telefonice, să depună în contul respectiv, deschis în mod fraudulos pe numele lui B., diferite sume de bani, printre care de la L. a încasat suma de 2.000 lei, de la M. suma de 2.000 lei iar de la N. a obţinut suma de 500 lei.

Din declaraţiile persoanelor vătămate L., M., N. rezultă că aceştia nu şi-au recuperat sumele de bani pe care le-au depus în contul indicat de inculpat la momentul săvârşirii infracţiunii dar nu s-au mai constituit părţi civile în cauză.

Or, în aceste condiţii în care inculpatul a recunoscut săvârşirea faptelor aşa cum le-a descris procurorul ( iar această recunoaştere implică inclusiv admiterea faptului că a primit sumele de bani de la persoanele vătămate indicate de Ministerul Public prin rechizitoriu) iar aceste sume de bani nu au fost restituite persoanelor vătămate menţionate anterior, Curtea reţine că în prima instanţă în mod legal a constatat incidenţa în cauză a dispoziţiilor art.118 alin.1 lit.e C.pen. din 1969.

 Faţă de cele expuse anterior, neidentificând în cauză motive de nulitate absolută a sentinţei apelate cară să poată fi invocate din oficiul, Curtea urmează ca, în baza art. 421 pct. 1 lit. b C.p.p., să respingă, ca nefondate, apelurile declarate de inculpatul A., Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava şi partea civilă B. împotriva sentinţei penale nr.347 din 29.06.2018 a Judecătoriei Suceava.

Constatând culpa procesuală a părţii civile apelantă B. şi a inculpatului A., Curtea, în baza art. 275 alin. 2 C.p.p., îi va obliga la plata către stat a câte 150 lei fiecare cu titlu de cheltuieli judiciare din apel, iar în baza art. 275 alin. 3 C.p.p. celelalte cheltuieli judiciare din apel vor rămâne în sarcina statului.