Contestaţia la executare (art.598 ncpp) – aplicarea disp. art.55 ind. 1 din Legea nr. 254/2013

Sentinţă penală 46 din 28.02.2019


T R I B U N A L U L:

Deliberând asupra cauzei penale de faţă, constată:

Prin cererea înregistrată iniţial la data de 28.09.2018 pe rolul Judecătoriei Braşov sub nr. 23616/197/2018, persoana condamnată F.S.M. a formulat contestaţie la executarea pedepsei închisorii, solicitând să se dispună individualizarea pedepsei cu închisoarea ce i-a fost aplicată şi să se facă aplicarea art.5 Cod penal.

Cauza a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Prahova la data de 08.01.2019, urmare a declinării competenţei materiale de soluţionare în favoarea acestei instanţe.

La termenul de judecată din data de 14.02.2019, persoana condamnată şi-a precizat contestaţia la executare, solicitând calcularea zilelor executate în condiţii necorespunzătoare şi să se constate zilele considerate ca executate urmare a aplicării art.551 din Legea nr. 254/2013.

La solicitarea instanţei a fost depusă la dosar adresa nr.B2/23981/27.02.2019 emisă de Penitenciarul Ploieşti, prin care s-a comunicat faptul că persoana condamnată a executat 994 zile în condiţii necorespunzătoare, pentru care ar beneficia de 198 zile considerate executate ca urmare a aplicării disp. art. 551  din Legea nr. 254/2013. 

Analizând actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

Persoana condamnată F.S.M. se află în executarea unei pedepse rezultante de 6 ani, 4 luni și 714 zile închisoare, dispusă prin sentința penală nr.118/09.02.2017 a Tribunalului Dâmboviţa, definitivă prin decizia penală nr.1271/15.11.2017 a Curții de Apel Ploiești, pedeapsa fiind stabilită prin adăugarea pedepsei de 6 ani şi 4 luni închisoare (aplicată pentru comiterea infracţiunii prev. de art.2 alin.1 şi 2 din Legea nr.143/2000 cu aplic. art.13 alin.1 lit.c din Legea nr.143/2000 şi cu referire la art.41 Cod penal) la restul de 714 zile rămas neexecutat din pedeapsa de 5 ani închisoare (stabilită prin s.p. nr.2713/03.12.2012 pronunţată de Judecătoria sectorului 5 Bucureşti, definitivă prin d.p. nr.312/13.12.2013 a Curţii de Apel Bucureşti), în executarea căreia se afla la data comiterii infracţiunii.

Potrivit disp. art.598 alin.1 lit.d Cod proc. penală, „contestaţia împotriva executării hotărârii penale se poate face… când se invocă amnistia, prescripţia, graţierea sau orice altă cauză de stingere ori de micşorare a pedepsei”.

Totodată, conform art.551 alin.1 din Legea nr.254/2013 „la calcularea pedepsei executate efectiv se are în vedere, indiferent de regimul de executare a pedepsei, ca măsură compensatorie, şi executarea pedepsei în condiţii necorespunzătoare, caz în care, pentru fiecare perioadă de 30 de zile executate în condiţii necorespunzătoare, chiar dacă acestea nu sunt consecutive, se consideră executate, suplimentar, 6 zile din pedeapsa aplicată”.

Mai mult, potrivit deciziei nr.7/26.04.2018 a ÎCCJ – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, aplicând dispoziţiile art.551 alin.1 şi 8 din Legea nr.254/2013, instanţa de judecată trebuie să recalculeze „partea efectiv executată“ din durata pedepsei închisorii, considerând executate, suplimentar, 6 zile din pedeapsa aplicată pentru fiecare perioadă de 30 de zile executate în condiţii necorespunzătoare începând cu 24 iulie 2012.

Pe baza recalculării, instanţa de judecată determină partea considerată ca executată prin acordarea măsurii compensatorii şi reduce în mod corespunzător durata restului rămas neexecutat din pedeapsa închisorii.

Din cuprinsul adresei nr.B2/23981/27.02.2019 emisă de Penitenciarul Ploieşti rezultă că persoana condamnată F.S.M. a executat de la data arestării preventive (23.04.2013) până la cea a comiterii faptei în penitenciar (17.12.2015) un număr de 994 zile în condiţii necorespunzătoare, pentru care ar beneficia de 198 zile considerate executate ca urmare a aplicării art.551 din Legea nr.254/2013, împrejurare ce influenţează cuantumul restului rămas neexecutat din pedeapsa în a cărei executare se afla la data comiterii faptei în penitenciar prin diminuarea sa. 

Cum această împrejurare se încadrează în prevederile art.598 alin.1 lit. d Cod proc. penală, va fi admisă contestația la executare formulată de persoana condamnată F.S.M., cu consecinţa constatării ca fiind executate suplimentar 198 zile din restul de 714 zile rămas neexecutat din pedeapsa de 5 ani închisoare stabilită prin s.p. nr.2713/03.12.2012 pronunţată de Judecătoria sectorului 5 Bucureşti, definitivă prin d.p. nr.312/13.12.2013a Curţii de Apel Bucureşti, ce a fost adăugat la pedeapsa de 6 ani şi 4 luni închisoare aplicată prin s.p. nr.118/09.02.2017 pronunţată de Tribunalul Dâmboviţa, definitivă prin d.p. nr.1271/15.11.2017 a Curţii de Apel Ploieşti.

În baza art.275 alin.3 Cod proc. penală, cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia, onorarului apărătorului desemnat din oficiu, în cuantum de 313 lei, urmând a se avansa din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Prahova.