Înşelăciune

Sentinţă penală 85/2019 din 22.02.2019


Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Judecătoria B.. a fost reprezentat prin procuror A A.

Pe rol fiind pentru azi  soluţionare cauzei penale, privind pe inculpaţii:

1. M C, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de  înșelăciune  prev. de  art. 215  alin. 1, 2 şi 3 Cod  penal 1968 (art. 244 Noul Cod penal) şi  înșelăciune  prev. de  art.  215  alin. 1, 2 şi 3 Cod penal 1968 (art. 244 Noul Cod  penal), cu  aplicarea  art.  33  lit. a Cod penal 1968 (art. 38 alin.  1 Noul Cod penal).

2.  M  F- I,  trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de înșelăciune  prev. de  art. 215  alin. 1, 2 şi 3 Cod  penal 1968 (art. 244 Noul Cod penal) şi  înșelăciune  prev. de  art.  215  alin.1, 2 şi 3 Cod penal 1968 (art. 244 Noul Cod  penal), cu  aplicarea  art.  33  lit. a Cod penal 1968 (art. 38 alin. 1 Noul Cod penal).

3. S G, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate  la  înşelăciune prev. de  art. 26  raportat  la  art. 215 alin. 1, 2 şi 3 Cod penal 1968 (art. 48 raportat  la  art. 244  Noul Cod penal). 

La apelul nominal făcut în şedinţă publică nu se prezintă nimeni.

Procedura de citare este legal îndeplinită

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează că la data de 20.02.2019 inculpaţii M C şi M F I au depus un memoriu, iar la data de 22.02.2019 apărătorul ales al inculpaţilor M C, M F I şi S G  a depus concluzii scrise.

Se constată că mersul dezbaterilor şi concluziile părţilor au fost consemnate în încheierea de şedinţă din 8 februarie 2019, care face parte integrantă din prezenta, iar pentru ca părţile să depună concluzii scrise s-a amânat pronunţarea cauzei pentru termenul din 22 februarie 2019.

J U D E C Ă T O R I A

Constată că, prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria B.. nr.bbb.../2012 din 21 aprilie 2016 au fost trimişi în judecată, în stare de libertate, inculpaţii:

1. M C, pentru săvârşirea infracţiunilor de  înșelăciune  prev. de  art. 215  alin. 1, 2 şi 3 Cod  penal 1968 (art. 244 Noul Cod penal) şi  înșelăciune  prev. de  art.  215  alin. 1, 2 şi 3 Cod penal 1968 (art. 244 Noul Cod  penal), cu  aplicarea  art.  33  lit. a Cod penal 1968 (art. 38 alin.  1 Noul Cod penal).

2.  M  F- I,  pentru săvârşirea infracţiunilor de înșelăciune  prev. de  art. 215  alin. 1, 2 şi 3 Cod  penal 1968 (art. 244 Noul Cod penal) şi  înșelăciune  prev. de  art.  215  alin.1, 2 şi 3 Cod penal 1968 (art. 244 Noul Cod  penal), cu  aplicarea  art.  33  lit. a Cod penal 1968 (art. 38 alin. 1 Noul Cod penal).

3. S G, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate  la  înşelăciune prev. de  art. 26  raportat  la  art. 215 alin. 1, 2 şi 3 Cod penal 1968 (art. 48 raportat  la  art. 244  Noul Cod penal). 

S-a reţinut în sarcina inculpatului M C, că a indus în eroare pe reprezentanții persoanei vătămate SC C T S SRL O cu ocazia încheierii și derulării unor relați comerciale, prin aceea că în data de 19 octombrie 2009, prezentându-se în calitatea nereală de reprezentant al SC M C SRL B, administrată de soția inculpatului, și prezentându-l pe inculpatul S G în calitatea mincinoasă de administrator, cu numele nereal de „P D”, a încheiat un contract comercial în baza căruia în perioada 29.10 — 18.11.2009 i-a fost livrată marfă în valoare totală de 83.953,50 lei.

În sarcina inculpatului M F-I s-a reţinut că a indus în eroare pe reprezentanții persoanei vătămate SC A&A S SRL D cu ocazia încheierii și derulării unor relații comerciale, prin aceea că în data de 27 august 2009, prezentându-se în calitatea nereală de reprezentant al M C SRL B, administrată de mama inculpatului, a făcut comandă de marfă în valoare de 77.839,76 lei, achitată cu un bilet la ordin fătă acoperire, cauzându-se astfel prejudiciu în sumă de 77.839,76 lei.

 De asemenea, în sarcina inculpatului M F-I s-a reţinut că i-a indus în eroare pe reprezentanții persoanei vătămate SC S C SRL Z cu ocazia încheierii și derulării unor relații comerciale, prin aceea că în data de 9 iunie 2009, prezentându-se în calitatea nereală de reprezentant al SC K B SRL, a făcut comandă de marfă ce i-a fost livrată în ziua de 12 iunie 2009, în valoare totală de 21.440,31 lei, achitată cu o filă cec fără acoperire, cauzându-se astfel prejudiciu în sumă de 21.440,31 lei.

În sarcina inculpatului M C s-a reţinut că i-a indus în eroare pe reprezentanții persoanei vătămate SC W P SRL O cu ocazia încheierii și derulării unor relații comerciale, prin aceea că în data de 9 iunie 2009, prezentându-se în calitatea nereală de administrator al SC K B SRL Z și sub o identitate mincinoasă, a făcut comandă de marfă către persoana vătămată SC W P SRL O iar în intervalul 8 — 10 iunie 2009 i-a fost livrată marfă în valoare totală de 22.740,6 lei, achitată cu un bilet la ordin fără acoperire, cauzându-se astfel prejudiciu în sumă de 22.740,6 lei.

În sarcina inculpatului S G s-a reţinut în aceea că l-a ajutat pe inculpatul M C să îi inducă în eroare pe reprezentanții persoanei vătămate SC C T S SRL O cu ocazia încheierii și derulării unor relații comerciale, prin aceea că în data de 19 octombrie 2009, prezentându-se în calitatea nereală de administrator al SC M C D SRL B și cu numele nereal de „P D, a semnat un contract comercial în baza căruia în perioada 29.10 - 18.11.2009 inculpatului M C i-a fost livrată marfă în valoare totală de 83.953,50 lei, cauzându-se astfel prejudiciu în suma menţionată.

În cauză, în cursul urmării penale, persoana vătămată SC C T S SRL B s-a constituit parte civilă cu suma de 83.953 lei, reprezentând contravaloarea mărfurilor livrate către SC M C D SRL și neachitate.

Persoana vătămată SC A&A S SRL D s-a constituit parte civilă cu suma de 77.839,76 lei, reprezentând contravaloarea mărfurilor livrate  SC M C D SRL și neachitate.

Persoana vătămată SC S C SRL Z s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 21.440,31 lei, reprezentând contravaloarea mărfurilor livrate către SC K B SRL și neachitate.

Prin încheierea de şedinţă din camera de consiliu nr.96/CP/23.03.2017 pronunţată de judecătorul de cameră preliminară de la Judecătoria B.. în dosarul nr.956/187/2016/a1 definitivă la data de 20.10.2017 prin încheierea penală nr.127/CCPF/20.10.2017 pronunţată de judecătorul de cameră preliminară de la Tribunalul B., s-a constatat legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi s-a dispus începerea judecăţii.

 La termen de judecată din 07.06.2018, cu procedura legal îndeplinită, ulterior citirii  actului prin care s-a dispus începerea judecăţii, instanţa i-a întrebat pe inculpaţii M C şi S G, prezenţi în instanţă, dacă solicită ca judecata să aibă loc numai pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale, aducându-le la cunoştinţă dispoziţiile art. 375 C. proc. pen., aceştia au declarat că nu recunosc săvârşirea faptelor pentru care au fost trimişi în judecată, însă doresc să dea câte o declaraţie.

La termen de judecată din 06.09.2018, instanţa l-a întrebat pe inculpatul M F I, dacă solicită ca judecata să aibă loc numai pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale, aducându-i la cunoştinţă dispoziţiile art. 375 C. proc. pen., acesta a declarat că nu recunoaşt săvârşirea faptelor pentru care a fost trimis în judecată si că doreşte să dea o declaraţie, declaraţie care a fost dată în şedinţa publică din data de 06.09.2018.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

În fapt:

1. În cursul lunii octombrie 2010, inculpatul M C s-a prezentat la sediul persoanei vătămate SC C T S SRL B, administrată de martora N M, și i-a propus acesteia să o pună în legătură cu un potențial client serios, respectiv o societate comercială care urma să efectueze o lucrare de construcție la școala din satul S (comuna B, jud. B.), constând în  încălzire centrală.

După câteva zile, inculpatul M C a revenit la sediul SC C T S SRL însoțit de inculpatul S G, pe care l-a prezentat cu identitatea nereală de „P D” și ca fiind administratorul SC M C D SRL.

Cu acea ocazie, între persoana vătămată SC C T S SRL și SC M C D SRL B, reprezentată de inculpatul S G în calitate de „administrator P D” și în fapt de inculpatul M C, a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare comercială nr. 65/19.10.2009.

 Conform acestui contract, persoana vătămată SC CT S SRL urma să vândă către societatea inculpaților diferite materiale de construcții, a căror „plată” urma să fie făcută în termen de 45 de zile de la facturare, prin cec sau ordin de plată. De asemenea, potrivit art. 8 din contract, recepția cantitativă și calitativă a mărfii urma să o facă „P D” la adresa din com. B, sat B, jud. B., adică la locuința inculpatului MC.

În baza acestui contract, persoana vătămată SC C T S SRL a vândut mărfuri (piese și materiale pentru instalații de încălzire) în valoare totală de 83.953,50 lei către SC M C D SRL, conform următoarelor 13 facturi fiscale:

-nr. 0105/29.10.2009 în valoare de 13.049 lei (vol. I, f. 68),

-nr. 0106/29.10.2009 în valoare de 39.371,50 lei (vol. l, f. 69);

-nr. 0107/02.11.2009 în valoare de 13.364,50 lei (vol. 1, f. 70),

-nr. 0108/09.11.2009 în valoare de 3.354 lei (vol. 1, f. 71);

-nr. 0109/09.11.2009 în valoare de 944 lei (vol. I, f. 72);

-nr. 0110/09.11.2009 în valoare de 513,50 lei (vol. 1, f. 73),

-nr. 0111/16.11.2009 în valoare de 1.884 lei (vol. I, f. 74);

-nr. 0112/16.11.2009 în valoare de 1.593,50 lei (vol. I, f. 75);

-nr. 0113/16.11.2009 în valoare de 625 lei (vol. I, f. 76);

-nr. 0114/16.11.2009 în valoare de 1.469 Iei (vol. I, f. 77),

-nr. OI 15/16.11.2009 în valoare de 6.964,50 lei (vol. I, f. 78);

Pagina 5

-nr. 0118/18.11.2009 în valoare de 613 lei (vol. I, f. 79)

- nr. 0119/18.11.2009 în valoare de 208 lei (vol. 1, f. 80).

Martora N M a declarat că în cursul lunii octombrie 2009, la sediul societății sale s-a prezentat inculpatul M C, poreclit „R”, acesta revenind apoi însorit de un bărbat pe care l-a prezentat ca fiind „P D”  administrator al SC M C D SRL B (vol. I, f. 42-53).

Cu ocazia prezentării pentru recunoaștere din fotografii, martora N M i-a indicat și recunoscut pe inculpatul S G ca fiind bărbatul care s-a prezentat cu numele „P D", administrator al SC M C D SRL Brădet, precum și pe inculpatul M C ca fiind cel care a reprezentat SC M C D SRL în relația cu societatea-persoană vătămată.

În data de 10 noiembrie 2014 a fost efectuată o confruntare între martora N M și inculpatul M C, ocazie cu care acesta din urmă a recunoscut că în cursul anului 2009 s-a prezentat la societatea martorei însoțit de inculpatul S G și că în contractul de vânzare-cumpărare acesta a fost înscris în mod deliberat cu numele „P D” și cu calitatea de administrator al SC M C D SRL, actele firmei fiind deținute și prezentate de către inculpatul M C. Inculpatul M C a mai recunoscut că a recepționat apoi mărfurile și a semnat de primire, iar materialele de construcție astfel cumpărate le-a folosit la o sală de nunți care îi aparţine.

Tot în data de 10 noiembrie 2014 a fost efectuată o confruntare între martora N M și inculpatul S G, ocazie cu care acesta din urmă a recunoscut că în cursul anului 2009 s-a prezentat la societatea martorei împreună cu inculpatul M C și că în contractul de vânzare-cumpărare acesta a fost înscris în mod deliberat cu numele „P și cu calitatea de administrator al SC M C D SRL, lucru cate s-ar fi făcut la insistentele inculpatului M C și ale martorei N M.

Toate aceste aspecte privind relaţiile comerciale dintre cele două societăți comerciale și faptul că inculpatul M C a venit la sediul persoanei vătămate însoțit de un bărbat prezentat ca fiind „P D” sunt confirmate și de martorii K A-M și K L.

Astfel, martora K A-M, angajată ca vânzătoare la SC C T S SRL în cursul anului 2009, cu atribuții de întocmire a facturilor, a declarat că în cursul lunii octombrie 2009 s-au prezentat la sediul firmei doi bărbați, unul fiind cunoscut martorei, respectiv inculpatul M C, iar al doilea prezentat ca fiind „P D", administrator al SC M C D SRL, nume pe care au fost apoi emise facturile.

Cu ocazia prezentării pentru recunoaștere din fotografii din data de 18 octombrie 2011, martora K A-M l-a indicat și recunoscut pe inculpatul M C ca fiind cel care a achiziționat marfa în cursul anului 2009.

Martorul K L, inginer economic în cadrul SC C T S SRL, a declarat în mod similar că în cursul lunii octombrie 2009 s-a prezentat la sediul societăţii inculpatul M C, pe care martorul îl cunoștea, însoţit de un bărbat. Ulterior, în perioada octombrie — noiembrie 2009, martorul s-a ocupat de comandarea mărfurilor solicitate de cei doi inculpaţi și a participat la încărcarea acestor mărfuri. Martorul a mai declarat că cel care venea să ridice facturile era inculpatul M C, acesta semnându-le de primire.

Cu ocazia prezentării pentru recunoaștere din fotografii din data de 18 octombrie 2011, martorul K L l-a indicat şi recunoscut pe inculpatul M C ca fiind cel care a achiziţionat  marfa în cursul anului 2009.

Din datele de anchete rezultă că transportul acestor mărfuri de la persoana vătămată către societatea inculpaţilor a fost asigurat de persoana vătămată, şofer fiind martorul F A N, angajat al SC C T S SRL B în perioada 2008-2010. Acesta a declarat că a transportat şi descărcat mărfurile la locuinţa inculpatului M C din satul B, fiind dirijat chiar de inculpat care a semnat de primire.

Cu ocazia prezentării pentru recunoaştere de fotografii, martorul F A N l-a indicat şi recunoascut pe inculpatul M C ca fiind cel care a reprezentat SC M C D SRL în relaţia cu societatea persoană vătămată. De asemenea, martorul l-a recunoscut și indicat din fotografii și pe inculpatul S G ca fiind cel care a reprezentat societatea sub numele „P D”.

De altfel, faptul că inculpatul M C a cumpărat și recepţionat marfa de la SC C T S SRL, fără să aibă vreo calitate în cadrul SC M C D SRL, rezultă și din conţinutul unui mesaj SMS primit în ziua de 8 noiembrie 2011 de inculpat de la N C, nora administratoarei N M, așa cum rezultă din procesul-verbal din data de 9 noiembrie 2011 (vol. I, f.91): „Ceau C.., sunt C N, vreau să vorbim ceva confidenţial, să ştii că a fost soacră-mea la politie şi am avut foarte mari discuții acasă, ştiu că ne-ai ajutat foarte mult când ai luat firma de la D, ea nu a vrut să îşi depună plângere dar a fost mâna lui M și valoarea materialelor pe care ţi le-a dat au fost numai de 300 mil, dar să știi că pe angajaţi i-a forţat să spun 900 miľ”.

Prezentând acest mesaj SMS și invocându-l în probațiune, inculpatul M C recunoaște cumpărarea mărfii, contestând însă cuantumul prejudiciului.

Pe de altă parte, însă, martora N C-M neagă trimiterea acestui mesaj SMS și arată că nu a folosit niciodată numărul de telefon de pe care a fost expediat acel mesaj SMS, număr care s-a stabilit că aparține unei cartele Orange Prepay, titularul neputând fi identificat. De asemenea, martora declară că, deși în anul 2006 ea și soțul ei au cesionat o firmă cu datorii către inculpatul M C, nu a existat în cursul anului 2009 nicio înțelegere pentru a-i livra marfă de pe firma soacrei sale N M, ca și „recompensă”.

Faptul că mărfurile astfel  prin intermediul firmei familiei M, respectiv SC M C D SRL, nu urmau să fie achitate, relația comercială nefiind una firească, de bună-credință, rezultă și din aceea că facturile de  nu au fost nici măcar predate contabilei spre înregistrare, așa cum rezultă din declarația martorei M M, contabila societății. Semnificativ de reținut din declarația acestei martore este faptul că, după ce în toamna anului 2009 familia M a anunțat-o că intenţionează să cesioneze firma pentru că avea datorii la bugetul de stat, inculpatul M C i-a cerut martorei să completeze un bilet la ordin, solicitare căreia martora nu i-a dat curs, spunându-i inculpatului că el nu are nicio calitate în firmă. Atunci, insistând în acest demers, în încercarea de a „dovedi” că are calitate în firmă, inculpatul a revenit la martoră însoțit de un bărbat cu aspect neîngrijit, pe care i l-a prezentat ca fiind administratorul societății.

Audiat în legătură cu această faptă în datele de 12 noiembrie 2015, 9 noiembrie 2011, 22 octombrie 2014, 3 noiembrie 2014, inculpatul M C a declarat că a cumpărat marfă și a semnat facturile de primire, susţinând însă că a cumpărat marfă în valoare de doar cca. 30.000 lei, nu de 80.000 lei. Inculpatul a mai declarat că inculpatul S G îl însoțea întâmplător și care a fost înscris în contract cu numele nereal de „P D", lucru cu care a fost de acord și N M.

Inculpatul S G a fost audiat cu privire la această faptă în datele de 2 noiembrie 2011, 31 octombrie 2014, 23 august 2010, 12 noiembrie 2015 a recunoscut că l-a însoțit pe inculpatul M C și că a acceptat să semneze contractul de vânzare-cumpărare cu SC C T S SRL cu numele nereal „P D” și calitatea inexistentă de administrator al SC M C D SRL.

2. În vara anului 2010, la sediul persoanei vătămate SC A&A S SRL D s-a prezentat inculpatul M F-I, care a făcut o comandă de materiale de construcţie (gresie) în numele SC M C D SRL.

Drept urmare, persoana vătămată SC A&A S SRL D a furnizat gresie în valoare de 77.839,76 lei, conform facturii fiscale nr. 1126/27.08.2010. Conform menţiunilor înscrise pe factură, plata mărfurilor urma să se facă prin ordin de plată, iar inculpatul M F-I(înscris ca delegat pe factură) a lăsat ca și garanție biletul la ordin seria BTRL3BT nr. 8857823 .

Din declarația martorei B O-A, administrator al persoanei vătămate, rezultă că cel care s-a prezentat și a făcut comanda de gresie din partea SC M C D SRL a fost inculpatul M F-I, acesta spunându-i că gresia urma să fie folosită pentru construcția unei săli de nunţi. Martora a convenit cu inculpatul M F,-I ca plata să se facă prin virament bancar și, pentru garantarea plății, inculpatul i-a predat martorei trei bilete la ordin semnate și necompletate la celelalte rubrici. Martora a mai declarat că inculpatul M F-I a semnat facturile în fața ei, la rubrica „primire”.

După ce mărfurile au fost astfel livrate, ele nu au mai fost achitate, motiv pentru care martora B O-A a completat cele 3 bilete la ordin și le-a girat către creditorii societăţii sale, astfel că ulterior SC M E-T P SRL A a introdus la plată unul din biletele la ordin, pentru suma de 23.000 lei, plata însă fiind refuzată pentru motivele lipsă totală de disponibil în cont și lipsă de mandat a semnatarului, așa cum rezultă din adresa nr. 9376/12.10,2010 a Băncii Transilvania.

Ulterior, la dosarul cauzei a fost depusă de către inculpatul M F-I declarația autentică nr. 1805/ 11.12.2015, prin care s-a împăcat cu B O-A, fostă administratoare a SC A&A S SRL (radiată) (vol. I, f.262).

Această împăcare însă nu poate produce efecte juridice, în sensul împiedicării exercitării acțiunii penale, pentru următoarele considerente:

- împăcarea a fost încheiată din partea persoanei vătămate SC A&A S SRL de martora B O-A, care însă nu avea nicio calitate reprezentativă sau mandat în cadrul societății la data actului de împăcare, respectiv 11 decembrie 2015;

- câtă vreme persoana vătămată este persoana juridică A&A S SRL, doar aceasta se putea împăca, prin organele ei reprezentative. Ori, la data actului de împăcare — 11 decembrie 2015 — societatea nu mai exista, fiind radiată, așa încât în cauză nu ar fi fost valabilă decât o împăcate care să fi intervenit înainte de data radierii, a morții juridice a firmei, ceea ce însă nu este cazul,

Conform adresei nr. 7285/17.11.2015 a R&P SPRL C, fostul lichidator al SC A&A S SRL, procedura de faliment a fost închisă prin sentinţa comercială nr. 157/F/2013 din 23 ianuarie 2013 a Tribunalului B., pronunţată în dosarul nr. aaa.../2010.

Societatea comercială K B SRL a fost înființată în anul 2007, cu denumirea inițială SC M SRL, a avut sediul în com. L, jud. Satu Mare, obiectul principal de activitate a fost „intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcţii” (cod CAEN 4613) iar asociatul și administratorul unic al societății a fost N M-G (vol. I, f. 374-375; vol. II, f. 233-294).

În data de 29 iulie 2009, numitul M C-A a preluat părțile sociale și a devenit administratorul societății, sediul societății fiind mutat în orașul T, jud. Satu Mare.

Ulterior, din data de 12 mai 2009, noul asociat și administrator unic a devenit G T, cetățean moldovean, sediul societăţii fiind mutat în com. P, jud. Maramureș, iar societatea schimbându-și denumirea în SC K B SRL.

Martora Z I, proprietara imobilului din com. P, jud. Maramureș, a declarat că la adresa respectivă nu funcționează nicio firmă (vol. II, f.295).

Numitul M C A nu a putut fi audiat în legătură cu împrejurările în care au avut loc cesiunile de părți sociale, deoarece a decedat în data de 7 ianuarie 2010.

În ceea ce o privește pe cetățeanca moldoveancă G T, s-a stabilit că aceasta nu a avut niciodată domiciliul sau reședința pe teritoriul României, așa cum rezultă din adresa nr. 1358181/ 25.10.2012 a Oficiului Român pentru Imigrări — Serviciul pentru Imigrări B. (vol. II, f. 419).De asemenea, s-a stabilit că intrările/ieșirile ei în/din țară ale numitei G T au fost sporadice și de scurtă durată. Astfel, din adresa nr. 1955620/ 15.12.2011 a Centrului Trilateral de Contact Galați (vol. II, f. 423-424) rezultă că în cursul anului 2009 numita G T a avut următoarele intrări și ieșiri din țară:

-intrare în țară în 27 ianuarie 2009 și ieșire în data de 4 februarie 2009;

-intrare în țară în data de 17 martie 2009 și ieșire în data de 19 martie 2009;

-intrare în țară în data de 3 mai 2009 și ieșire din țară în data de 8 mai 2009, perioadă care coincide cu perioada demersurilor pentru preluarea părților sociale;

 - intrare în ţară în data de 11 iunie 2009 și ieșire în data de 12 iunie 2009.

Se constată astfel că asociatul și administratorul unic al SC K B SRL s-a aflat în țară în perioade care nu coincid cu datele la care au fost încheiate relațiile comerciale cu persoanele vătămate care vor fi indicate în continuate.

Din consultarea fișei cu specimenele de semnătură rezultă că SC KB SRL a avut cont bancar deschis la data de 3 aprilie 2009, când administrator era M C-A, după care la data de 5 mai 2009 noul asociat și administrator unic G T și depus specimen de semnătură.

Din înscrisurile de la dosar rezultă că în toată perioada de activitate a societății, cu referire în mod special la perioada infracțională, contul bancar al SC K B SRL nu a fost alimentat.

S-a mai stabilit că SC K B SRL a depus declarații fiscale doar până în luna mai 2009, după care organele de control fiscale de la sediul societății nu au fost notificate cu privire la modificările intervenite în urma cesiunii sociale către G T.

In condițiile în care societatea a fost preluată de un cetățean moldovean care nu a locuit în România și venea sporadic în țară, nu cu o frecvență impusă de o activitate comercială firească, iar societatea nu a avut rulaj prin contul bancar, rezultă cu evidență că această societate comercială nu a desfășurat nicio activitate comercială reală, cu bună-credință, fiind ideală pentru desfășurarea de activităţi infracţionale.

3. În cursul lunii iunie 2009, inculpatul M F-I l-a contactat telefonic pe martorul B M-V, agentul de vânzări la punctul de lucru din O.. al persoanei vătămate SC S C SRL Z, societate care are ca obiect de activitate intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun.

Inculpatul M F-I s-a arătat interesat de achiziționarea de mărfuri de la persoana vătămată și, după ce martorul B i-a comunicat care sunt actele necesare, cei doi s-au întâlnit în O.., ocazie cu care inculpatul a emis o comandă de băuturi alcoolice în numele SC K B SRL P societate în care nu avea nicio calitate, predând o xerocopie a certificatului de înmatriculate. 

În consecință, persoana vătămată SC S C SRL Z a livrat de două ori marfă în valoare totală de 21.440,31 lei către SC K B SRL P, conform facturilor fiscale:

- nr. 83932/12.06.2009, în valoare de 16.088,44 lei,

 - nr. 83933/12.06.2009, în valoare de 5.351,87 lei.

In cursul anchetei s-a stabilit că cel care s-a prezentat pentru ridicarea mărfurilor a fost inculpatul M F-I, de martorii M D și M G, după care marfa a fost transportată și descărcată la locuința inculpatului M F-I din satul B.

Pentru „plata” mărfurilor astfel achiziționate în numele SC K B SRL, inculpatul M F-I a predat fila cec seria BRDEIBK nr.0133035, emisă de SC K B SRL pentru suma de 21.440,31 lei, filă cec ce a fost ulterior refuzată la plată pentru lipsă totală de disponibil.

Din declarația martorului J I-O, fost director de vânzări la SC S C SRL Z în perioada 2009 — 2010, rezultă că intenția infracțională a existat fără discuții, în condițiile în care, la solicitarea martorului ca marfa care urma să fie livrată să fie achitată cu ordin de plată, reprezentanţii SC K B SRL au refuzat o astfel de variantă, insistând ca plata să se facă cu filă cec cu termen de scadență.

Martorul B M-V a declarat că a fost contactat telefonic de „F", din partea SC K B SRL, acesta arătându-se interesat să cumpere marfă (băuturi alcoolice). În consecință, cei doi s-au întâlnit, „F” a transmis comenzile de marfă și după ce iniţial a completat în mod greșit mai multe file cec, a emis o singură filă cec, completând data scadentei și semnând-o, după care a preluat marfa.

Cu ocazia prezentării pentru recunoaștere din fotografie din data de 28 noiembrie 2014, martorul B l-a recunoscut și indicat pe inculpatul M F-I ca fiind persoana care s-a prezentat cu prenumele „F” în reprezentarea SC K B SRL.

Martorii M D și M G au confirmat că la solicitarea inculpatului M F-I pe cate îl cunoșteau ca fiind fiul lui „R”, au efectuat câte un transport de marfă (băuturi alcoolice și răcoritoare, dulciuri) de la un depozit din O.., situat pe C B, lângă fosta fabrică „A", până la locuința inculpatului, unde au descărcat mărfurile și unde funcţiona un bar și o sală de nunti.

De asemenea, dovada faptul că inculpatul M F-I a achiziţionat marfă în reprezentarea SC K B SRL, achitată cu o filă cec fără disponibil și fără valoare, este făcută în mod concludent și prin raportul de constatare criminalistică grafică nr. 420709/08.12.2015 al I.P.J. B. — Serviciul criminalistic, din ale cărui concluzii rezultă că scrisul olograf  de completare depus la rubricile „la data, „suma de", „suma în litere, „plătibil la” de pe aversul filei cec seria BRDEIBK nr. 0133035 din data de 12.06.2009 a fost executat de inculpatul M F-I.

Audiat în legătură cu această faptă în data de  02.11.2011, 03.04.2012, 21.04.2014, 21.10.2014. 03.03.2015, 12.11.2015 inculpatul M F-I nu a recunoscut iniţial săvârşirea infracţiunii şi a susţinut iniţial că nu a achiziţionat marfa de la SC S C SRL Z. Pus în faţa evidențelor probatorii, după întocmirea raportului de constatare criminalistică grafică, în mod evident inculpatul și-a retractat declaraţiile și, și le-a adaptat, încercând să arunce răspunderea penală pe o altă persoană. Astfel, inculpatul a susținut că ar fi lansat comenzile de marfă la solicitarea inculpatului S F, care ar fi emis fila cec, fără ca inculpatul să știe cine a completat fila cec. Inculpatul nu poate însă nici în această ultima variantă a relatărilor sale să explice de ce a fost singurul care a solicitat marfa și a lansat comenzile, de ce a fost singurul care a fost prezent la încărcarea mărfii, de ce a completat el fila cec și a predat-o reprezentantului persoanei vătămate și de ce a descărcat marfa la locuința sa.

Ori, chiar tatăl inculpatului, inculpatul M C, deşi nu s-a dovedit că a avut o implicare în această faptă, a confirmat că fiul său M F I a achiziţionat marfa de la SC S C SRL Z.

4. În data de 19.11.2009 persoana vătămată SC W SRL  a formulat o plângere penală împotriva lui P D, P T, SC K B SRL P, SC T T SRL O şi B D, pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune, fals şi uz de fals,  constând în aceea că i-a indus în eroare pe reprezentanţii persoanei vătămată cu ocazia încheierii şi executării unor contracte comerciale, în sensul că au achiziţionat marfă achitată cu instrumente de plată fără acoperire.

În urma efectuării anchetei s-a stabilit că în cursul lunii iunie 2009, inculpatul M C a luat legătura cu martorul B D C, care l-a acea dată era angajatul persoanei vătămată în calitate de agent de vânzări şi prezentându-se sub identitatea nereală de ,,P D”, inculpatul a lansat o comandă de marfă (băuturi alcoolice) în numele SC K B SRL, susţinând că are o pensiune în zona Padiş.

În baza datelor furnizate de inculpat, a fost încheiat un antecontract de vânzare-cumpărare, denumit ,,tratativă comercială”, după care inculpatul i-a pus la dispoziţie agentului de vânzări al persoanei vătămată o xerocopie a certificatului de înregistrare al SC K B SRL. Tot cu acea ocazie, inculpatul i-a predat agentului de vânzări al persoanei vătămate un bilet la ordin avalizat de inculpat la data de 9 iunie 2009, cu scadența la 7 octombrie 2009.

În consecință, la data de 9 iunie 2009, între SC W P SRL și SC K B SRL, reprezentat de „administrator P D” a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare nr. 2843, în baza căruia persoana vătămată a livrat marfă în valoare totală de 22.740,6 lei, conform următoarelor 8 facturi fiscale:

- nr. 0115987 /08.06.2009, în valoare de 2.617,09 lei (vol. I, f. 365);

- nr. 0115989/08.06.2009, în valoare de 826,24 lei (vol. I, f. 367);

- nr. 0116002/09.06.2009, în valoare de 1.996,62 lei (vol. I, f. 368);

- nr. 0116009/09.06.2009, în valoare de 3.062,80 lei (vol. I, f. 369),

- nr. 0116010/09.06.2010, în valoare de 387,41 lei (vol. I, f. 370);

- nr. 4931454/09.06.2010, în valoare de 123,95 lei (vol. I, f. 371);

- nr. 0116054/10.06.2009, în valoare de 13.726,49 lei (vol. I, f. 372)

- nr. 0116060/ 10.06.2009, în valoare de -127,70 lei, reprezentând reducere comercială (vol. I, f. 373).

În cursul anchetei s-a stabilit că transportul de marfă din prima factură a fost efectuat de martorul B L, angajat al persoanei vătămate SC W P SRL ca șofer. Acesta a declarat că a transportat marfa până la o benzinărie din localitatea S, de lângă municipiul B aici inculpatul M C preluând marfa sub pretextul că nu poate fi transportată până la destinaţe în X.. întrucât drumul până acolo ar fi deteriorat. Martorul a mai declarat că i-a solicitat inculpatului să semneze și să ștampileze factura, însă acesta a refuzat și abia în final a acceptat să o semneze de primire cu numele „P D” și a scris olograf „P D XH  ( ! )”, fără însă să aplice ștampila .

Ulterior, inculpatul M C a făcut și celelalte comenzi de mărfuri, care au fost ridicate din depozitul persoanei vătămate SC W P SRL de către fiul său, inculpatul M F-I.

Deoarece toate aceste mărfuri nu au fost în mod evident plătite, la data de 8 septembrie 2009 reprezentanții persoanei vătămate au introdus spre decontare biletul la ordin, care însă a fost refuzat pentru lipsă totală de disponibil.

După refuzul la plată, martorul B V-l, directorul de vânzări al SC W P SRL, s-a deplasat în satul B, la locuința inculpatului M C, unde a identificat o parte din produsele livrate de firma sa, respectiv un frigider marca „Pago”, ocazie cu care inculpatul M C i-a spus martorului că se angajează să achite marfa.

Cu ocazia prezentării pentru recunoaștere din fotografii din data de 7 decembrie 2015, martorul B l-a recunoscut și indicat pe inculpatul M C ca fiind persoana care a achiziționat marfa sub numele „P D”, iar pe inculpatul M F-I l-a recunoscut ca fiind „fiul lui P D” .

De asemenea, și martorul B D-C a declarat că, după ce marfa nu a fost achitată, s-a deplasat până în zona X.., unde nu a găsit marfa, după care, stabilind că aceasta a ajuns în satul B, s-a deplasat acolo și a găsit frigiderul marca „Pago”, pe care el îl dăduse lui „P D” și o parte din marfă. Martorul a reușit să îl vadă în curte pe „P D", cu fiul său, după care „P D” a intrat în casă, astfel că martorul l-a anunțat pe șeful său B V-l.

 Cu ocazia prezentării pentru recunoaștere din fotografii din data de 10 martie 2010, martorul BD-C l-a recunoscut și indicat pe inculpatul M C ca fiind persoana care a achiziționat marfa sub numele „P D”, iar pe inculpatul M F-I l-a recunoscut ca fiind „fiul lui P D” .

Deși nu s-au putut stabili împrejurările în care au ajuns în posesia inculpaților M instrumentelor de plată ale SC K B SRL („probă diabolică", în mod evident imposibil de făcut), din analiza celorlalte mijloace de probă rezultă însă cu evidentă că inculpații au achiziționat marfa pentru barul lor în numele SC K B SRL, prezentându-se sub nume false și folosind instrumente de plată pe care nu le puteau onora la plată pentru că erau emise pe o societate ale cărei conturi nu le controlau și nu le puteau alimenta.

Inculpatul M C a fost audiat cu privire la această faptă în datele de 12 noiembrie 2015 și 9 noiembrie 2011 a susținut că nu a avut nicio legătură cu SC K B SRL, dar a recunoscut că a cumpărat marfă de la persoana vătămată SC W P SRL, iar agentul de vânzări de la această societate a depus în firmă un instrument de plată pentru a acoperi vânzarea „la negru” a mărfii către inculpat, la jumătate de preț. Inculpatul a recunoscut că s-a prezentat cu numele nereal de „PD".

Audiaţi în faţa instanţei, inculpatul M C a declarat ,,nu recunosc săvârșirea faptelor pentru care am fost trimis în judecată. Arat că am fost căutat de către partea vătămată N M, administrator al SC C S și nora acesteia N C, ocazie cu care mi-au cerut să le preiau o firmă care era plină de datorii, motiv pentru care am contactat persoana pe nume Ș S, care a preluat firma respectivă. Acea firmă se numea D I și era urmărită de către finanțe, fiind sechestru aplicat asupra bunurilor societății. Partea vătămată, în schimbul faptului că am reușit să o scap de aceste datorii, iar firma să fie preluată de altcineva mi-a spus că îmi va da toată marfa din magazin, fapt ce a fost consemnat în fața notarului public, motiv pentru care recunosc că am luat de la partea vătămată marfă de cca. 30.000 lei RON, calorifere, robineți țevi , linoleum, însă nu la suma de 80.000 lei cum precizează partea vătămată . Arat de asemenea că, într-o zi , fiind în B., în piața din B.. cu S G, am fost contactat de către contabila părții vătămate și chemat în incinta magazinului deținut de către aceasta , ocazie cu care partea vătămată s-a plâns că a venit fiica sa acasă și pentru a ascunde mărfurile care ne-au fost predate a spus că va întocmi facturi, fapt ce s-a și realizat, scriind în cuprinsul acestora numele lui P D, fapt dorit de partea vătămată, facturi ce au fost semnate de către inculpatul S G, eu spunându-i acestuia să nu le semneze. Precizez de asemenea că, partea vătămată mi-a dat și sume de bani în schimbul înțelegerii avută cu aceasta. Precizez că firma ce a fost preluată de la partea vătămată de către Ș S a fost trecut ulterior pe C D, iar ulterior pe niște persoane din Rusia, respectiv Ucraina, a căror nume nu mi-l amintesc. Arat că firma S.C. M CSRL Bt este deținută de către soția mea cu care partea vătămată N M a avut relații comerciale, soția mea cumpărând mai multe produse respectiv mese, scaune , în valoare ridicată . Arat că personal nu am semnat nici un document cu partea vătămată, iar inculpatul S G, ceea ce a semnat a fost la solicitarea părții vătămate și doar fictiv . Arat de asemenea că, la momentul când mi-a fost trimisă marfa de la partea vătămată nu a fost întocmit nici un aviz de însoțire a mărfii, partea vătămată trimițându-mi marfa pe care o dorea. Arat că, eu am fost căutat de partea vătămată , i-am dat acesteia un TIR de ciment pe care l-a vândut și mi-a restituit suma și am fost nemulțumit de aragazul finului meu, deși consideram că acea marfă ne aparține, ca urmare a înțelegerii avute cu partea vătămată. Arat că nu am avut intenția niciodată să o înșel pe partea vătămată și cred că ea mai trebuie să îmi restituie mie o sumă de bani .Arat că partea vătămată nu a ținut o evidență clară asupra mărfii pe care mi-a trimis-o, documentele ce au fost întocmite au fost doar fictiv încheiate, eu personal nu am semnat nimic și nici nu am solicitat să fie completat bilet la ordin .

La întrebarea reprezentantului parchetului: Ce s-a întâmplat cu facturile încheiate

Răspunsul inculpatului: nimic acestea au rămas la mine, nu le-am înregistrat în contabilitate.

Arat că am avut relații comerciale cu persoana vătămată S.C. W P SRL în repetate rânduri și am avut o înțelegere cu agentul acestei societăți, în sensul că acesta îmi aducea marfa la jumătate de preț și nu întocmeam facturi, lucru care mi-a convenit, deoarece eu revindeam acea marfă, marfa constând în băuturi, țigări, sucuri, bere .Precizez că au fost situații în care au fost întocmite și facturi , dar în cele mai multe cazuri nu au fost întocmite, facturile fiind completate de către agent, numitul B. I-am cerut acestuia să nu folosească porecla de R când comunicam telefonic sau SMS ci să folosească orice alt nume pentru a nu se afla că îmi aduce marfă la jumătate de preț și fără documente. Acest lucru a fost confirmat și de directorul părții vătămate, care a recunoscut acest lucru, spunând că a avut nevoie de bani de salarii. Arat că nu am întocmit nici un bilet la ordin, acestea fiind întocmite de agentul de vânzări și depuse la partea vătămată pentru a acoperi marfa , spunând că nu va fi nici o problemă, deoarece administratorul societății trecut pe biletul la ordin era decedat . Cred că firma care a fost trecută pe biletul la ordin a fost S.C. K B SRL din P . Arat că am achiziționat marfă multă de la agenții SC W P SRL  fiind căutat de către aceștia și nu pot preciza suma totală .Arat că, această persoană pe nume B , agent al S.C. WP SRL a vândut marfă și altor persoane  printre care și lui V Ș , care a fost împreună cu mine”.

Inculpatul S G a declarat: ,,Arat că nu recunosc săvârșirea faptei pentru care am fost trimis în judecată și arat că în urmă cu mai mulţi ani de zile inculpatul M C deținea un bar în localitatea B împreună cu familia la care eu mergeam și cu ocazia prezenței mele acolo am văzut-o pe doamna N care vorbea frumos cu inculpatul şi soţia acestuia, spunându-i acestuia, printre alte copilul meu, folosit ca formă de alint. Nu pot preciza care au fost relațiile și înțelegerile dintre inculpatul M C și doamna N, care cu ocazia venirii mele la B.. împreună cu inculpatul am fost chemaţi de către o persoană din partea părții vătămate S.C. C SSRL şi am intrat într-o încăpere mică, obscură ce aparținea părții vătămate și știu că inculpatul M C şi doamna N au discutat, discuțiile fiind despre bani și afaceri şi am dedus că doamna N ar avea datorii la inculpat. Doamna N a spus că nu mai poate să îi dea inculpatului marfă deoarece vedea familia și să aibă răbdare că îi va trimite pe rând marfă şi mi-a propus doamna N să semnez un documente spunându-mi că nu voi avea nicio problemă, pentru a se putea achita față de inculpat. Nu pot preciza ce fel de document am semnat, nici ce a fost trecut în cuprinsul acesteia, precizez că doar l-am semnat. Precizez că documentul era completat și nu mi-a fost cerut din partea doamnei N nici un document pentru a mă putea legitima. Arat de asemenea că nu m-am dus la sediul părții vătămate cu intenția de a o înșela sau a o induce în eroare. Revin şi arat că relaţiile între inculpat şi doamna N erau foarte bune şi apropiate, nu cunosc natura relațiilor dintre ei, nu mi-a fost cerut nici un număr de telefon sau de contact după momentul mai sus prezentat, pentru a putea lua legătura cu mine.

La întrebarea reprezentantului pachetului: Dacă s-a prezentat sub o altă identitate, răspunsul este: nu, nu am prezentat nicio identitate, nici un act, nu mi s-a cerut acest lucru, iar documentul era deja completat. 

La întrebarea apărătorului ales: Dacă a beneficiat de vreun folos material, răspunsul inculpatului este: nu am beneficiat. Regret că s-a ajuns la această situație și nu am crezut că se va ajunge la proces”.

 Inculpatul M F I declarat: ,,Nu recunosc săvârșirea faptei pentru care am fost trimis în judecată, iar în cursul anului 2009 am fost contactat telefonic de către M M, pentru a merge împreună cu acesta la agenți comerciali la SC S C SRL pentru ca M M să achiziționeze marfă de la aceștia, motiv de faptul că are o pensiune la B… și dorește să o inaugureze. Arat de asemenea că M M mai avea un bar deschis pe str. B in O, denumirea acestuia fiind O S. Ne-am întâlnit cu cei doi agenți, sub pasajul Vulturul Negru din O.., pe unul îl chema B, iar numele celuilalt nu mi-l amintesc, ocazie cu care M M a comandat băuturi alcoolice, în special vinuri scumpe și bere Peronni, motiv pentru care a închiriat un camion de culoare albă cu care a transportat marfa. Precizez că în perioada respectivă eram adolescent nu am avut nici o relație comercială cu SC S C SRL și nici nu am avut nici o calitate în tranzacția respectivă, nu am încheiat acte de comerț, nu am semnat nici un act și nici nu am înmânat nici un act din care să rezulte implicarea mea, atâta doar că l-am însoțit pe M M. Arat că berea care a fost comandată a fost băută la nunta fratelui lui M M și o parte a fost dusă la un verișor de-al acestuia în O. După o perioadă de timp am primit o citație de la Poliția O., motiv pentru care l-am contactat pe M M, comunicându-i cele întâmplate, iar acesta mi-a spus că lucrurile se vor rezolva, însă după 4-5 ani am primit o citație de la Poliția B., tot în legătură cu acest dosar și i-am spus din nou lui M M că lucrurile nu s-au rezolvat. Acesta mi-a solicitat să recunosc fapta pe motiv că el este polițist și ar putea fi suspendat pe perioada cercetărilor, motiv pentru care într-un final am recunoscut că am fost prezent, dar nu am avut intenția de a înșela sau a achiziționa personal mărfurile pentru mine. Arat că la momentul la care a fost transportată marfa, eu personal am fost prezent cu mașina lui M M, acesta fiind la serviciu și astfel am fost identificat de organele de poliție, după mașina acestuia. Regret cele întâmplate și situația în care sunt, fără voia mea, nu am săvârșit fapta și doresc să achit despăgubirile civile. Cu societatea S.C. A S SRL nu am avut nici o relație comercială, doar am făcut legătura între această societate și o persoană din O.., N D, nu am transportat de la aceasta gresie cum a afirmat în prima declarație administratorul acesteia, doamna A, ci doar am împrumutat-o pe aceasta cu o sumă de bani, pe care ulterior, văzând că nu mi-o mai returnează, i-am solicitat să o restituie. Am înțeles că între S.C. A & A S și N D au avut loc relații comerciale, această persoană ar fi girat cu CEC —uri contravaloarea transportului pe 60 de zile pe care administratorul de la S.C. A A S îi încasa cash. Ulterior, administratorul de la A& A i-a reapreciat poziția în fața organelor de urmărire penală, motiv pentru care am și încheiat cu aceasta un act de împăcare ce a fost depus la dosar”.

Fapta pentru care inculpaţii a fost trimişi în judecată este infracţiunea de înşelăciune prev. de art. 244 Cod penal, potrivit căreia ,,Inducerea în eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate în scopul de a obţine pentru sine sau pentru altul un folos patrimonial injust şi dacă s-a pricinuit o pagubă se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.

Înşelăciunea săvârşită prin folosirea de nume sau calităţi mincinoase ori de alte mijlocare frauduloase se pedepseşte cu închisoarea de la 1 al 5 ani. Dacă mijlocul fraudulos constituie prin el însuşi o infracţiune se aplică regulile privind concursul de infracţiuni. Împăcarea înlătură răspunderea penală”.

Cu privire la fapta reţinută în sarcina inculpatului M C raportat la conţinutul art. 244 Cod penal mai sus enunţat, în ceea ce priveşte partea vătămată  SC C TS SRL reţine instanţa că declaraţia inculpatului dată în faţa instanţei nu se coroborează cu probele administrate în cauză, respectiv cu depoziţiile martorilor audiaţi în legătură cu acest inculpat, respectiv Ş S, N M, K A M, F A N, K L, M M.

Din depoziţiile martorilor N M, K A M, F A N şi K L reţine instanţa că partea vătămată SC C T S SRL reprezentată de martor N M a avut o relaţie comercială cu inculpatul M C în urma căreia ia livrat acestuia marfă necesară pentru efectuarea unei lucrări de încălzire centrală, inculpatul inducând-o în eroare pe persoana vătămată cu privire la locul unde avea să se efectueze această lucrare, inculpatul indicând că lucrarea se va efectua la Şcoala din S...

În realitate lucrările au fost efectuate la domiciliul inculpatului, unde de altfel au fost transportate mărfurile de către şoferul părţi vătămate F A N şi predate către inculpatul M C care a şi semnat de preluare facturile.

De asemenea, inculpatul M C a indus-o în eroare pe persoana vătămată prin administrator N M formându-i părerea că încheie relaţii comerciale cu societatea SC M C D SRL administrată de P D cu care s-a şi prezentat la sediul părţii vătămate, predându-i la momentul încheierii relaţiei comerciale, buletinul de identitate al lui P D pentru perfectarea contractului.

N M a avut convingerea că încheie relaţii comerciale cu societatea administrată de P D, iar ulterior formulării plângerii împotriva SC M C D SRL pentru înşelăciune a constatat că P D este în realitate inculpatul S G, lucru pe care l-a aflat ca urmare a recunoaşterii fotografiilor care iau fost prezentate de către organele de urmărire penală.

Inculpatul M C a menţionat faptul că în realitate N M i-a propus să prea o societate care îî aparţinea şi care avea datorii la stat, firmă c se numea D I, iar în schimbul acesteia urma să primească întreaga marfă deţinută în magazin de către N M administrator al părţii vătămate SC C T S SRL.

A recunoscut că a luat de la partea vătămată marfă în sumă de 30.000 de lei, reprezentând contravaloare calorifere, robineţi, ţevi, însă nu la suma de 80.000 lei cum a precizat persoana vătămată.

Această susţinere a inculpatului este combătută de convenţia purtând încheiere de autentificare nr.2973/16.06.2006 încheiată de BNP I T potrivit căreia  N D F a cedat numitului Ş S în întregime capitalul social deţinut de acesta în calitate de administrator unic la SC D J SSRL precum şi întregul activ şi pasiv.

De asemenea, potrivit convenţiei încheiată între N C M ş Ş S având încheiere de legalizare semnătură nr.5866/19.07.2006 a BNP I T, s-a stabilit că N C urmează să ramburseze linia de credit acordate la SC D J S SRL din depunerile efectuate de doamna N M. Astfel, având în vedere aceste înscrisuri aflate în dosarul de urmărire penală aflate la filele 97 şi 157 care au fost întocmite în anul 2006, raportat la susţinerile inculpatului potrivit cărora relaţia comercială a fost între el şi N M în calitate de administrator al SC CT S SRL nu se coroborează.

Mai mult decât atât relaţia comercială dintre inculpat şi N M a avut loc în cursul anului 2009, deci după 3 ani de la data la care a fost cesionată societatea SC D J S SRL către Ş S.

De asemenea, reţine instanţa că intre inculpat şi partea vătămată SC C T S SRL a fost încheiat contractul de vânzare cumpărare comercială nr.65/19.10.2009 filele 63-66 din  dosarul de urmărire penală volumul I în care s-a menţionat ca părţi contractante SC C T S SRL şi SC M C D SRL administrată de P D.

Reţine instanţa de asemenea că, martorii K A M şi K L a avut convingerea că relaţia comercială a fost încheiată între partea vătămată SC C T SRL şi P D administrator al SC M C D SRL, aflând despre faptul că partea vătămată a fost indusă în eroare cu privire la persoana cu care a încheiat contractul cu ocazia prezentării pentru recunoaştere după planşă foto când au constatat că P Deste de fapt inculpatul S G.

Cu privire la fapta reţinută în sarcina inculpatului M C raportat la conţinutul art. 244 Cod penal mai sus enunţat, în ceea ce priveşte partea vătămată  SC W P SRL O.. reţine instanţa că, inculpatul a afirmat în faţa sa că în repetate rânduri a avut relaţii comerciale cu partea vătămată în sensul că agenţii acesteia îi aduceau marfă la jumătate de preţ şi nu întocmeau facturi, fapt ce i-a convenit, mărfurile constând în băuturi, ţigări, sucuri şi bere.

Au fost situaţii în care au fost întocmite şi facturi, iar în ceea ce priveşte legătură dintre el şi societatea SC K B SRL Z arată că agentul de vânzări ar fi întocmit biletul la ordin pe numele acestei societăţi.

Susţine de asemenea că, au fost şi alte persoane care au cumpărat marfă de la această societate printre care şi V Ş.

Susţinerile inculpatului sunt combătute de depoziţiile martorilor audiaţi în cauză B L, M G, M D, B D C din care reţine instanţă că inculpatul a lansat o comandă de marfă în numele societăţii SC K B SRL susţinând că are o pensiune în zona Padiş.

În acest sens a fost încheiată o ,,tratativă comercială” aflată la fila 363 volumul I din dosarul de urmărire penală, iar inculpatul i-a predat agentului de vânzări respectiv martorului B D C un bilet la ordin avalizat de inculpat la data de 9 iunie 2009 cu scadenţă la 7 octombrie 2009 potrivit înscrisului aflat la fila 362 volumul I din dosarul de urmărire penală.

De asemenea inculpatul M C s-a prezentat a fi P D, deci cu o identitate falsă, încheind la data de 09.06.2009 contractul de vânzare cumpărare nr.2843 potrivit înscrisurilor aflate le filele 359-361 vol.I din dosarul de urmărire penală, în baza căruia a fost livrată marfă în valoare totală de 22.740, 6 lei conform facturilor aflate la filele 365-373 din vol.I dosar de urmărire penală.

Transportul mărfurilor a fost efectuat de martorul B L care le-a transportat până la benzinăria din localitatea Sudrigiu, ocazie cu care s-a prezentat inculpatul M C, care a preluat marfa, motivând faptul că martorul nu poate ajunge cu maşina până la destinaţie, respectiv în Padiş întrucât drumul este deteriorat.

Martorul a menţionat faptul că i-a solicitat inculpatului să semneze factura şi să o ştampileze, iniţial a refuzat, ulterior semnând cu numele de P D.

Ulterior, inculpatul M C a făcut şi restul comenzilor de mărfuri care au fost ridicate de către fiul acestuia, inculpatul M F I din depozitul persoanei vătămate SC W P SRL O..

Martorul B V I după ce a constatat că biletul la ordin predat de inculpatul M C a fost refuzat la plată pentru lipsă totală disponibilă în cont, s-a deplasat în satul B la locuinţa inculpatului M C, unde a identificat un frigider marca Pago ca fiind parte din produsele livrate de firma sa, ocazie cu care inculpatul i-a spus martorului că se angajează să achite marfa.

Cu ocazia prezentării pentru recunoaştere din fotografii martorul l-a recunoscut şi indicat pe inculpatul M C ca fiind persoana care a achiziţionat marfă sub numle4 de P D, iar pe inculpatul M F I l-a recunoscut ca fiind fiul lui P D, potrivit înscrisurilor aflate la filele 389-393 vol.I din dosarul de urmărire penală.

Acelaşi lucru rezultă şi din depoziţia martorului B D C a înscrisurilor aflate la filele 426-428 429-445 vol.I din dosarul de urmărire penală.

În cauză a fost audiat martorul V Ş, despre care inculpatul M C afirmă că a fost împreună cu el şi car ar fi achiziţionat marfă de la partea vătămată SC W P SRL O.., însă depoziţia acestuia nu se coroborează cu înscrisurile mai sus menţionate. Martorul a precizat că inculpatul M C s-a întâlnit în O.. cu un agent de vânzări al unei societăţi al cărui nume nu şi-l aminteşte, ocazie cu care a cumpărat băuturi alcoolice la jumătate din preţul real, însă el personal nu a cumpărat nimic.

Cu privire la fapta reţinută în sarcina inculpatului S G raportat la conţinutul art. 244 Cod penal mai sus enunţat, în ceea ce priveşte partea vătămată  SC C T S SRL O.. reţine instanţa că, acesta a susţinut că împreună cu inculpatul M C a fost chemat de către o persoană din partea persoanei vătămate SC CT S SRL, iar el personal nu a discutat cu N M nimic despre bani sau afaceri ci doar a dedus că aceasta ar avea datorii la inculpatul M C.

De asemenea a afirmat că N M l-a pus să semneze un document pentru a se putea achita de datorii faţă de inculpatul M C.

A menţionat de asemenea că, documentul era completat şi nu i s-a cerut nici un document pentru a se putea legitima şi de asemenea nu a avut intenţia de a o înşela pe persoana vătămată, nu a obţinut nici un folos material în urma săvârşirii faptei.

Susţinerile inculpatului, reţine instanţa că sunt combătute de depoziţia martorei N M, precum şi de contratul de vânzare cumpărare comercială nr.65/19.10.2009 încheiat între SC C T S SRL şi SC M C D SRL reprezentată prin P D.

De asemenea, martora K A M a precizat că inculpatul M C s-a prezentat la sediul societăţii persoanei vătămate SC C T S SRL cu o altă persoană, care s-a prezentat a fi P D administrator al SC M C D SRL

De asemenea, martora a precizat că a întocmit facturile care au fost depuse la dosar, iar datele numitului P D le-a avut dintr-o carte de identitate prezentată de acesta.

A aflat ulterior martora că de fapt P D în realitate se numeşte S G.

Cu privire la fapta reţinută în sarcina inculpatului M F I raportat la conţinutul art. 244 Cod penal mai sus enunţat, în ceea ce priveşte partea vătămată  SC A&A S SRL D reţine instanţa că, între inculpat şi administratorul persoanei vătămate de la acea vreme B O A avut loc relaţii comerciale în cursul anilor 2009-2010.

Cu ocazia audierii în faţa instanţei martora B OA a menţionat faptul că i-a vândut inculpatului care deţinea SC M C D SRL gresie însă nu poate preciza suma, iar pentru aceasta a primit un bilet la ordin pe care ulterior l-a girat unei alte societăţi. După ce a girat biletul la ordin societatea în favoarea căreia l-a girat i-a comunicat că nu există disponibil în cont fapt pe care l-a comunicat ulterior inculpatului M F.

Tot în acea perioadă martora a precizat că societatea SC A&A SSRL D a intrat în insolvenţă şi au încetat legăturile dintre ea şi inculpat.

Ulterior, a încheiat un act de împăcare cu inculpatul MF I la insistenţele acestuia.

Inculpatul M F în declaraţia dată în faţa instanţei a precizat că nu a avut nicio legătură cu societatea SC A&A SSRL D, nu a transportat de la aceasta gresie, ci o altă persoană din O.. pe nume N Dşi că ar fi împrumutat societatea cu o sumă de bani, pe care nu a restituit-o.

Inculpatul a precizat că relaţiile comerciale au fost între SC A&AS SRL D şi N D.

Astfel, declaraţia inculpatului este combătură de depoziţia martori B OA audiată în cauză, precum şi de înscrisul aflat în dosarul de urmărire penală  vol.I filele 214, 216-218.

În ceea ce priveşte societatea SC A&A S SRL D reţine instanţa că, împotriva acesteia s-a deschis procedura falimentului, iar prin sentinţa comericială nr.1057/F/2011 pronunţată la 20.04.2011 în dosarul nr.aaa.../2010 s-a dispus deschiderea procedurii insolvenţei fiind numit în calitate de administrator judiciar R & P SPRL, ulterior prin sentinţa comercială nr.2450/F/2011 pronunţată la 26.10.2011 a fost deschisă procedura simplificată a falimentului, faţă de SC A&AS SRL D, fiind numit în calitate de lichidator judiciar R & P SPRL.

Prin sentinţa comercială 157/F/2013 pronunţată la data de 23.01.2013 în dosarul nr.aaa.../2010 al Tribunalului B. a fost închisă procedura falimentului faţă de SC A&A S SRL D.

La data de 11.12.2015 între B O A şi inculpatul M F I a fost încheiată declaraţia autentificată sub numărul 1805 de BIN P C T prin care B OA a precizat că renunţă în mod expres la plângerea penală înregistrată în dosarul nr.bbb.../2012 aflat pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul B., deoarece între ei a intervenit împăcarea.

Cu privire la acest act de împăcare instanţa are în vedere faptul că a fost întocmit în anul 2015 după ce faţă de SC A&A S SRL D a fost închisă procedura falimentului şi ulterior societate a fost radiată, astfel la momentul întocmirii acestei declaraţii B O Anu mai avea nicio calitate în cadrul societăţii.

Mai mult decât atât, B O A şi-a pierdut calitatea de administrator al societăţi la momentul la care s-a deschis împotriva  SC A&A S SRL D procedura falimentului şi a fost desenat lichidator judiciar R & P SPRL.

Potrivit disp. art. 244 Cod civil ,,persoana juridică încetează după caz prin constatarea ori declararea nulităţii prin fuziune, divizare totală, transformare, dizolvare sau desfiinţare ori printr-un alt mod prevăzut de actul constitutiv sau de lege”.

În speţa de faţă persoana juridică SC A&A S SRL D şi-a încetat activitate odată cu pronunţarea hotărârii de faliment şi cu radierea acesteia din registrul comerţului.

Pentru aceste motive consideră instanţă că la momentul la care a fost încheiat actul de împăcare şi inculpatul M F I şi B O A, aceasta din urmă nu mai avea calitate de reprezentant legal al persoanei vătămate SC A&A S SRL D, iar societatea era desfiinţată ca persoană juridică.

Potrivit art. 159 al.5 Cod penal ,,în cazul persoanei juridice împăcare se realizează de reprezentantul său legal sau convenţional ori de persoana desemnată în locul acesteia”.

Raportat la articolul mai sus arătat martora B O a nu avea calitatea nici de reprezentant legal sau convenţional al persoanei vătămate SC A&A S SRL D şi nici nu există vreun scris din care să rezulte că era persoana desemnată în locul acesteia şi care putea să întocmească un act de împăcare în numele său.

Pentru toate aceste motive instanţa nu va putea lua în considerare actul de împăcare intervenit între inculpatul M F I şi B OA în calitate de fostă administratoare a SC A&A S SRL D.

Cu privire la fapta reţinută în sarcina inculpatului M F I raportat la conţinutul art. 244 Cod penal mai sus enunţat, în ceea ce priveşte partea vătămată  SC S C SRL Z reţine instanţa că, acesta a indus în eroare reprezentanţii persoanei vătămate SC S C SRL Z cu ocazia încheierii şi derulării relaţiilor comerciale dintre ei prin aceea că prezentându-se în calitate nereală a SC KBSRL Z a făcut o comandă de marfă ce i-a fost livrată la data de 12 iunie 2009 cu o filă CEC fără acoperire, cauzându-se astfel prejudiciul în dauna părţii vătămate.

Acest fapt rezultă din raportul de constatare criminalistică aflat la file 327-328 dosarul de urmărire penală vol. I potrivit căruia scrisul olograf de completare depus la rubricile ,,la data”, ,,suma de”, ,,suma în litere”, ,,plătibil la” de pe versul filei CEC seria BRDE1BK0133035 din 12.06.2009 a fost executat de inculpatul M F I.

Starea de fapt este susţinută şi de martorul B M V care a menţionat că în calitatea de agent de vânzări la SC S C SRL Z a fost sunat de către inculpatul M F care a făcut o comandă pentru băuturi alcoolice pentru care a emis o filă CEC pe care a predat-o societăţii, ulterior a aflat că fila CEC nu a fost achitată.

Martorul a precizat că marfa a fost ridicată din depozit de două maşini.

Coroborând probele administrate în cauză reţine instanţa că cele două maşini care au ridicat marfa de la persoana vătămată SC S C SR  L au fost conduse de martorii M D şi M G care au precizat că au transportat pentru inculpat marfă de pe şoseaua Borşului de la un depozit pe care au transportat-o în B la domiciliul inculpatului.

În faţa instanţei inculpatul a negat săvârşirea faptelor, arătând că a fost contactat telefonic de către M M pentru a achiziţiona marfă de la persoana vătămată SC S C SRL Z, deoarece M M avea o pensiune la B.... şi un bar deschis în O.. cu denumirea de O S A arătat că M M a comandat băuturi alcoolice de la această societate şi bere Peroni care a fost consumată la nunta fratelui său.

Aceste aspecte nu se coroborează cu niciuna dintre probele administrate în cauză.

Prin memoriul depus la dosar la data de 20.02.2019 inculpaţii M C şi M F I au solicitat a se avea în vedere că faptele de care sunt acuzaţi nu au fost în mod indubitabil dovedite, existând o serie de contradicţii şi elemente care pot conduce la pronunţarea unei soluţii de achitare.

Au menţionat că corespunde adevărului faptul că au avut relaţii comerciale prin intermediul SC M C D SRL cu SC CT S SRL şi că s-a încheiat un contract de vânzare cumpărare comercială.

De asemenea pe durata derulării acestui contract, firma administrată de N M a asigurat transportul materialelor la domiciliul inculpatului M C, însă acestea nu erau însoţite de avize, iar o astfel de probleme indică serioase semne de întrebare cu privire la realitatea operaţiunilor comerciale derulate între cele două societăţi.

Insculpaţii au invocat aspecte legate de preluarea de către inculpat M C în 2006 a societăţii cu active şi pasive de la cesionarul N M şi soţul acesteia, precum şi SMS  trimis de N C, nora administratoarei N M.

Inculpaţii au indicat faptul că marfa achiziţionată de la N M a fost de 30.000 de ei şi nu de 80.000 de lei, astfel că nefiind dovedită împrejurarea existenţei unu prejudiciu se impune pronunţarea unei soluţii de achitare în ceea cel priveşte pe inculpatul M C.

Inculpatul M F I a învederat instanţei actul de împăcare încheiat între el şi B OA care nu a fost luat în considerare fiind o discriminare între calitatea de titular al plângerii penale al unei persoane care la data sesizării avea o calitate care reprezentant al unei persoane juridice cu aceea a unei persoane care nu mai are nicio calitate ulterior desfiinţării persoanei juridice.

De asemenea inculpatul a învederat faptul că nu s-a dovedit că a semnat vreun contract sau instrument de plată în numele SC K B SRL acest operaţiuni comerciale fiind derulate de către S F.

O astfel de situaţie creează în mod evident un dubiu puternic în privinţa inculpaţilor alături de alte contradicţii care se impun a fi analizate pentru pronunţarea unei soluţii legale şi temeinice.

Aceleaşi aspecte au fost invocate şi de către apărătorul ales al inculpaţilor, av.P P C prin concluziile scrise depuse la dosar la data de 22.02.2019.

Aşadar inculpaţii, deşi au avut pe parcursul cercetării judecătoreşti o atitudine procesuală de negare continuă a faptelor reţinute în sarcina lor, încercând să sugereze că nu sunt autorii faptelor pentru care au fost trimişi în judecată, ci de fapt alte persoane, că ei nu au încercat inducerea în eroare a părţilor vătămate şi nici prejudicierea acestora,  prin declaraţiile martorilor audiaţi în faţa instanţei de judecată, urmărind să contrazică probele acuzări, nu s-a reuşit  acest fapt, martorii reaudiaţi în faţa instanţei de judecată menţinându-şi în totalitate declaraţiile date în cursul urmăririi penale şi confirmând starea de fapt reţinută în actul de sesizare, iar martorii propuşi de către inculpaţi nu au reuşit să contrazică restul material probator administrat în cauză, atât în cursul urmăririi penale, cât şi nemijlocit în faţa instanţei apreciind  că prezumţia de nevinovăţie a fost înlăturată prin probe certe  care dovedesc, dincolo de orice dubiu, vinovăţia inculpaţilor.

 Aspectele privind nelegalitatea probelor sau administrarea acestora în mod neloial în cursul urmăririi penale au fost chestiuni tranşate în mod definitiv în procedura de cameră preliminară, motiv pentru care instanţa în pronunţarea soluţiei nu ar putea reţine nici un temei de natură a înlătura din ansamblul material probator a vreunei probe administrate în această etapă procesuală, sub acest aspect, dar şi sub aspectul veridicităţii declaraţiilor date de martori în faza de urmărire penală, constatând personal cu ocazia reaudierii nemijlocit pe parcursul cercetării judecătoreşti că au prezentat în linii mari aceeași situație pe care au perceput-o la data la care au fost prezenți la evenimentele derulate în urmă cu mai mulţi ani ( perioada 2009-2010), arătând că își mențin în totalitate declarațiile date în cursul urmăririi penale,  astfel încât orice omisiune strecurată în depozițiile date în faza de cercetare judecătorească este pe deplin justificată datorită timpului scurs și a diminuării percepțiilor inițiale, ba mai mult atitudinea prezentă dovedește faptul că aceștia dau dovadă de sinceritate prezentând instanței doar ceea ce își aduc aminte.

Va constatat instanţa că în speţă sunt aplicabile disp.art.5 din Codul penal potrivit căruia ,,în cazul în care de la săvârşirea infracţiunii până la judecarea definitivă a cauzei a intervenit una sau mai multe legi penale, se aplică legea mai favorabilă”.

De la momentul la care s-a săvârşit infracţiunea, respectiv 2009-2010, sub imperiul vechiului Cod penal faptă prevăzută la art. 215 al.1,2,3, Cod penal de la 1968 şi până la momentul la care instanţa a pronunţat hotărârea 22.02.2019 a intervenit legea penală mai favorabilă, respectiv noul cod penal, adoptat prin Legea nr.286/2009, iar infracţiunea de înşelăciune este prevăzută de art. 244 al.1 şi 2.

În vechea reglementare pedeapsa era de la 3 la 15 ani, iar când a avut loc fapta consecinţe deosebit de grave de la 10 la 20 ani.

În actuala reglementare pedeapsa stabilită pentru înşelăciune este de la 1 la 5 ani potrivit alineatului 2, astfel că în baza disp.art.5 din Codul penal va constata instanţa că legea penală mai favorabilă este actualul este noul Cod penal.

I. Fapta inculpatului M C de a indus în eroare pe reprezentanții persoanei vătămate SC CT S SRL O cu ocazia încheierii și derulării unor relați comerciale, prin aceea că în data de 19 octombrie 2009, prezentându-se în calitatea nereală de reprezentant al SC M C SRL B, administrată de soția inculpatului și prezentându-l pe inculpatul S G în calitatea mincinoasă de administrator, cu numele nereal de „P D”, a încheiat un contract comercial în baza căruia în perioada 29.10 — 18.11.2009 i-a fost livrată marfă în valoare totală de 83.953,50 lei, constituie conţinutul infracţiunii de înșelăciune, prev. de art. 244 al.1 şi 2 Noul Cod penal (art.215 alin. 1, 2 şi 3 Cod  penal 1968) cu aplicarea art. 5 noul Cod penal.

Fapta inculpatului M C de a induce în eroare pe reprezentanții persoanei vătămate SC W P SRL O cu ocazia încheierii și derulării unor relații comerciale, prin aceea că în data de 9 iunie 2009, prezentându-se în calitatea nereală de administrator al SC K B SRL Z și sub o identitate mincinoasă, a făcut comandă de marfă către persoana vătămată SC W P SRL O.. iar în intervalul 8 — 10 iunie 2009 i-a fost livrată marfă în valoare totală de 22.740,6 lei, achitată cu un bilet la ordin fără acoperire, cauzându-se astfel prejudiciu în sumă de 22.740,6 lei, constituie conţinutul infracţiunii de înșelăciune  prev. de art. 244 al.1 şi 2 Noul Cod penal (art.215 alin. 1, 2 şi 3 Cod  penal 1968) cu aplicarea art. 5 noul Cod penal.

 La  individualizarea pedepselor ce se vor aplica inculpatului, instanţa va avea în vedere criteriile generale de individualizare a pedepselor, gradul de pericol social concret al infracţiunilor săvârşite, faptul că inculpatul are antecedente penale, că nu a recunoscut săvârşirea faptelor, modul concret în care acestea au fost săvârşite, respectiv folosirea de calităţi mincinoase, faptul că acesta persistă în săvârşirea de fapte penale, având mai multe condamnări, astfel cum rezultă din fişa de cazier a acestuia aflată la filele 46-47 din dosar în prezent fiind eliberat condiţionat şi având un rest de pedeapsă de executat de 152 zile ceea ce denotă că inculpatul este o persoană periculoasă cu un vădit caracter infracţional şi cu o atitudine de nerespectare a conduitei sociale şi a ordinii, faptele pentru care a fost condamnat fiind de trafic de influenţă şi înşelăciune.

Va avea în vedere instanţa prejudiciul creat în urma săvârşirii infracţiunilor, respectiv de 83.953 lei în dauna părţi civile SC CT S SRL şi de 22.740,6 lei în dauna părţii vătămate SC W P SRL O.

În baza art. 244 al.1 şi 2 Noul Cod penal (art.215 alin. 1, 2 şi 3 Cod  penal 1968) cu aplicarea art. 5 noul Cod penal instanţa îl va condamna pe  inculpatul  M C, la  o  pedeapsă  de  3 (trei) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune. 

 În temeiul art. 65 alin.1 Cod penal va aplica inculpatului pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit. a şi b Cod penal pe durata executării pedepsei principale.

În temeiul art. 67 alin.1 Cod penal va aplica inculpatului pedeapsa complementară constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit. a şi b Cod penal, pe o durată de 5 ani după executarea pedepsei principale.

În  baza art. 244 al.1 şi 2 Noul Cod penal (art.215 alin. 1, 2 şi 3 Cod  penal 1968) cu aplicarea art. 5 noul Cod penal instanţa îl va condamna pe  același  inculpat, la o  pedeapsă de 3 (trei) ani închisoarepentru săvârșirea infracțiunii  de înșelăciune. 

În temeiul art. 65 alin.1 Cod penal va aplica inculpatului pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit. a şi b Cod penal pe durata executării pedepsei principale.

În temeiul art. 67 alin.1 Cod penal va aplica inculpatului pedeapsa complementară constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit. a şi b Cod penal, pe o durată de 5 ani după executarea pedepsei principale.

În baza art.38 alin.2 Cod penal, art.39 alin.1 lit. b Cod penal va contopi pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea de 3 (trei) ani închisoare la care va adăuga un spor de 1 an, reprezentând 1/3 din totalul celorlalte  pedepse, astfel că pedeapsa aplicată inculpatului este 4 (patru)  ani închisoare.

În baza art. 104 alin.2 Cod penal varevoca liberarea condiţionată de sub efectul pedepsei de 1 an şi 10 luni închisoare aplicată inculpatului M C prin sentinţa penală nr.132/2015 pronunţată de Tribunalul B. în dosarul nr.4997/111/2014 şi va dispune executarea restului de pedeapsă de 152 zile închisoare.

În baza art. 43 al. 2 Cod penal va adăuga la pedeapsa de  4 ani  închisoare, aplicată în cauză, restul de 152 zileînchisoare rămas neexecutat din pedeapsa de 1 an şi 10 luni închisoare aplicată inculpatului M C prin sentinţa penală nr.132/2015 pronunţată de Tribunalul B. în dosarul nr.4997/111/2014, astfel că, inculpatul M C va executa în final pedeapsa de:

- 4 (patru) ani şi 152 de zile închisoare, în regim de detenţie.

În temeiul art.45 al. 5 Cod penal raportat la art.65 alin.1 Cod penal va aplica inculpatului pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit. a şi b Cod penal pe durata executării pedepsei principale.

În temeiul art.45 al. 3 lit.a Cod penal raportat la art. 67 alin.1 Cod penal va aplica inculpatului pedeapsa complementară constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit. a şi b Cod penal, pe o durată de 5 ani după executarea pedepsei principale.

II. Fapta inculpatului M F-Ide a induce în eroare pe reprezentanții persoanei vătămate SC A&A S SRL D cu ocazia încheierii și derulării unor relații comerciale, prin aceea că în data de 27 august 2009, prezentându-se în calitatea nereală de reprezentant al M C SRL B, administrată de mama inculpatului, a făcut comandă de marfă în valoare de 77.839,76 lei, achitată cu un bilet la ordin fătă acoperire, cauzându-se astfel prejudiciu în sumă de 77.839,76 lei, constituie conţinutul infracţiunii de înșelăciune  prev. de  art. 244 al. 1 şi 2 Noul Cod penal (art. 215  alin. 1, 2 şi 3 Cod  penal 1968) cu aplicarea art. 5 noul Cod penal.

Fapta inculpatului M F-Ide a induce în eroare pe reprezentanții persoanei vătămate SC S Cț SRL Z cu ocazia încheierii și derulării unor relații comerciale, prin aceea că în data de 9 iunie 2009, prezentându-se în calitatea nereală de reprezentant al SC K B SRL, a făcut comandă de marfă ce i-a fost livrată în ziua de 12 iunie 2009, în valoare totală de 21.440,31 lei, achitată cu o filă cec fără acoperire, cauzându-se astfel prejudiciu în sumă de 21.440,31 lei, constituie conţinutul infracţiunii de înșelăciune  prev. de  art. 244 al. 1 şi 2 Noul Cod penal (art. 215  alin. 1, 2 şi 3 Cod  penal 1968) cu aplicarea art. 5 noul Cod penal.

La  individualizarea pedepselor ce se vor aplica inculpatului, instanţa va avea în vedere criteriile generale de individualizare a pedepselor, gradul de pericol social concret al infracţiunilor săvârşite, faptul că inculpatul nu are antecedente penale, că nu a recunoscut săvârşirea faptelor, modul de săvârşirea a faptelor prin folosirea de calităţi mincinoase, prejudiciul ridicat în urma săvârşirii infracţiunilor, respectiv 77.839,76 lei în dauna părţii civile SC A & A S SRL radiată prin fostul lichidator R&P SPRL şi de 21.440,31 lei în dauna părţii civile SC S C SRL Z.

În baza art. 244 al. 1 şi 2 Noul Cod penal (art. 215  alin. 1, 2 şi 3 Cod  penal 1968) cu aplicarea art. 5 noul Cod penal instanţa îl va condamna pe inculpatul M  F- I, la o pedeapsă de 2 (doi) ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii  de înșelăciune. 

În temeiul art. 65 alin.1 Cod penal va aplica inculpatului pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit. a şi b Cod penal pe durata executării pedepsei principale.

În temeiul art. 67 alin.1 Cod penal va aplica inculpatului pedeapsa complementară constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit. a şi b Cod penal, pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei principale.

În bazaart. 244 al. 1 şi 2 Noul Cod penal (art. 215  alin. 1, 2 şi 3 Cod  penal 1968) cu aplicarea art. 5 noul Cod penal  instanţa îl va condamnape același inculpat, la  o  pedeapsă  de 2 (doi) ani  închisoare pentru săvârșirea infracțiunii  de înșelăciune. 

În temeiul art. 65 alin.1 Cod penal va aplica inculpatului pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit. a şi b Cod penal pe durata executării pedepsei principale.

În temeiul art. 67 alin.1 Cod penal va aplica inculpatului pedeapsa complementară constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit. a şi b Cod penal, pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei principale.

În baza art.38 alin.2 Cod penal, art.39 alin.1 lit. b Cod penal va contopi pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea de 2 (doi) ani închisoare la care va adăuga un spor de 8 (opt) luni, reprezentând 1/3 din totalul celorlalte pedepse, astfel că pedeapsa aplicată inculpatului este 2 (doi) ani  şi 8 (opt) luni închisoare.

În temeiul art.45 al. 5 Cod penal raportat la art.65 alin.1 Cod penal va aplica inculpatului pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit. a şi b Cod penal pe durata executării pedepsei principale.

În temeiul art.45 al. 3 lit.a Cod penal raportat la art. 67 alin.1 Cod penal va aplica inculpatului pedeapsa complementară constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit. a şi b Cod penal, pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei principale.

Apreciind că, scopul pedepsei poate fi atins şi fără executarea acesteia în regim de detenţie, inculpatul fiind infractor primar, instanţa în baza art.91 Cod penal va dispune suspendarea sub supraveghere a  executării pedepsei aplicate inculpatului de 2 ani şi 8 luni închisoare şi va fixa un termen de supraveghere a acestuia pe o perioadă de 3 ani, în condiţiile art. 92 Cod penal.

Conform art. 93 alin.1 lit. a) -e) Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, va obliga inculpatul M  F- I să respecte şi să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:

 a) - să se  prezinte la Serviciul de Probaţiune B. la datele fixate de acest serviciu;

b)- să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) - să anunţe, în prealabil, consilierului de probaţiune schimbarea locuinţei şi orice deplasare care  depăşeşte 5 zile;

d) - să comunice schimbarea locului de muncă;

e) - să comunice orice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

 În baza art.93 al.2 lit. b Cod penal va impune inculpatului să execute următoarea obligaţie:

--  să frecventeze unul din programele de reintegrare socială derulate de către Serviciul de Probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate.

În baza art.93 alin.3 Cod penal va impune inculpatului M  F- I ca pe parcursul termenului de supraveghere să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile, în cadrul Primăriei O.. sau în cadrul Primăriei B.,  judeţul B..

În temeiul art. 404 alin. 2 Cod procedură penală raportat la art. 91 alin. 4 C.pen. va atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor nerespectării măsurilor de supraveghere şi ale săvârşirii de noi infracţiuni în cursul termenului de supraveghere, respectiv, revocarea beneficiului suspendării pedepsei închisorii sub supraveghere şi executarea acesteia în regim privativ de libertate, conform art.96 alin. 1 Cod penal.

Va pune în vedere inculpatului că potrivit art. 92 alin. 5 Cod penal obligaţiile civile stabilite prin prezenta hotărâre trebuie îndeplinite cel mai târziu cu 3 luni înainte de expirarea termenului de supraveghere.

Va pune în vedere inculpatului dispoziţiile art.96 alin. 2 Cod penal referitoare la revocarea beneficiului suspendării pedepsei închisorii şi executării acesteia în regim privativ de libertate în cazul neexecutării obligaţiilor civile stabilite prin prezenta hotărâre.

III. Fapta inculpatului S G să îl ajute pe inculpatul M C să îi inducă în eroare pe reprezentanții persoanei vătămate SC C T S SRL B cu ocazia încheierii și derulării unor relații comerciale, prin aceea că în data de 19 octombrie 2009, prezentându-se în calitatea nereală de administrator al SC M C D SRL B și cu numele nereal de „P D", a semnat un contract comercial în baza căruia în perioada 29.10 - 18.11.2009 inculpatului M C i-a fost livrată marfă în valoare totală de 83.953,50 lei, cauzându-se astfel prejudiciu în suma menţionată, constituie conţinutul infracţiunii de complicitate la  înşelăciune prev. de art. 48 raportat  la  art. 244 al.1 şi 2 Noul Cod penal (art. 26  raportat  la  art. 215 alin. 1, 2 şi 3 Cod penal 1968) cu aplicarea art. 5 noul Cod penal.

La  individualizarea pedepsei ce se va aplica inculpatului, instanţa va avea în vedere criteriile generale de individualizare a pedepsei, gradul de pericol social concret al infracţiunii săvârşite, faptul că inculpatul are antecedente penale, potrivit cazierului aflat la fila 48 dosar, că nu a recunoscut săvârşirea faptei.

În baza art. 48 raportat  la  art. 244 al.1 şi 2 Noul Cod penal (art. 26  raportat  la  art. 215 alin. 1, 2 şi 3 Cod penal 1968) cu aplicarea art. 5 noul Codpenal instanţa îl va condamna pe  inculpatul S G,  la  o  pedeapsă  de  1 (un) an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii  de complicitate  la  înşelăciune. 

Va constat că prin sentinţa penală nr. 103/19.04.2010 pronunţată de Judecătoria B.. în dosarul nr.ccc..../2009 definitivă la data de 14.06.2011 prin decizia penală nr.541/R/2011 pronunţată de Curtea de Apel O.., inculpatul S G a fost condamnat la o pedeapsă rezultantă finală de 1 an şi 6 luni închisoare, cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei.

În baza art.583 Cod penal raportat la art.97 alin.1 Cod penal va dispune anularea pedepsei cu suspendare condiţionată rezultante de 1 an şi 6 luni închisoare, aplicată inculpatului S G prin sentinţa penală nr.103/19.04.2010 pronunţată de Judecătoria B.. în dosarul nr.ccc..../2009 definitivă la data de 14.06.2011 prin decizia penală nr.541/R/2011 pronunţată de Curtea de Apel O.. şi va repune în individualitatea lor pedepsele aplicate de:

- pedeapsa de 1 (un) an şi 6 (şase) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tăiere de arbori în formă continuată,

- pedeapsa de 1 (un) an şi 6 (şase) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt de material lemnos în formă continuată,

În baza art. 40 alin.2 C. pen. raportat la art. 39 alin. 1 lit. b C. pen. şi art. 38 alin.1 C. pen. va contopi pedepsele aplicate, urmând ca inculpatul să o execute pe cea mai grea de pedeapsa de 1 (un) an şi 6 (şase) luni închisoare la care se va adăuga sporul de 1/3 din restul pedepselor stabilite, respectiv de 10 (zece) luni închisoare, în final urmând ca inculpatul să execute pedeapsa rezultantă 2 (doi) ani şi 4 (patru) luni închisoare.

În temeiul art. 65 alin.1 Cod penal va aplica inculpatului pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit. a şi b Cod penal pe durata executării pedepsei principale.

În temeiul art. 67 alin.1 Cod penal va aplica inculpatului pedeapsa complementară constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit. a şi b Cod penal, pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale.

Apreciind că, scopul pedepsei poate fi atins şi fără executarea acesteia în regim de detenţie, instanţa în baza art.91 Cod penal, va dispune suspendarea sub supraveghere a  executării pedepsei aplicate inculpatului de 2 (doi) ani şi 4 (patru) luni închisoare şi va fixa un termen de supraveghere a acestuia pe o perioadă de 2 ani, în condiţiile art. 92 Cod penal.

Conform art. 93 alin.1 lit. a) -e) Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, va obliga inculpatul S G să respecte  şi să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:

 a) – să se prezinte la Serviciul de Probaţiune B. la datele fixate de acest serviciu;

b)- să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) - să anunţe, în prealabil, consilierului de probaţiune schimbarea locuinţei şi orice deplasare care  depăşeşte 5 zile;

d) - să comunice schimbarea locului de muncă;

e) - să comunice orice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 94 al.1 Cod penal pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art.93 al.1 lit c-e se comunică Serviciului de Probaţiune B..

 În baza art.93 al.2 lit. b Cod penal va impune inculpatului să execute următoarea obligaţie:

--  să frecventeze unul din programele de reintegrare socială derulate de către Serviciul de Probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate.

În baza art.93 alin.3 Cod penal va impune inculpatului S G ca pe parcursul termenului de supraveghere să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile, în cadrul Primăriei B...  sau în cadrul Primăriei P...,  judeţul B..

 În temeiul art. 404 alin. 2 Cod procedură penală raportat la art. 91 alin. 4 C.pen. va  atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor nerespectării măsurilor de supraveghere şi ale săvârşirii de noi infracţiuni în cursul termenului de supraveghere, respectiv, revocarea beneficiului suspendării pedepsei închisorii sub supraveghere şi executarea acesteia în regim privativ de libertate, conform art.96 alin. 1 Cod penal.

 Va pune în vedere inculpatului că potrivit art. 92 alin. 5 Cod penal obligaţiile civile stabilite prin prezenta hotărâre trebuie îndeplinite cel mai târziu cu 3 luni înainte de expirarea termenului de supraveghere.

Va pune în vedere inculpatului dispoziţiile art. 96 alin. 2 Cod penal referitoare la revocarea beneficiului suspendării  pedepsei închisorii şi executării acesteia în regim privativ de libertate în cazul neexecutării obligaţiilor civile stabilite prin prezenta hotărâre.

Sub aspectul laturii civile, instanţa va constata că:

La termenul de judecată din data de 07.06.2018 reprezentantul părţii civile SC C T S SRL a arătat că persoana vătămată SC C T S SRL nu se mai constituie parte civilă, prejudiciul în sumă de 83.953 lei a fost recuperat prin compensare şi nu prin achitarea directă de către inculpat.

Astfel, instanţa va constat că partea civilăSC C T S SRL,  şi-a recuperat prejudiciul cauzat în sumă de 83.953 lei, prin compensare.

În baza art.112 alin.1, lit. e C. penal, va confisca în favoarea statului suma de 83.953 lei de la inculpaţii M C şi S G în solidar, reprezentând valoarea mărfii obţinută în urma săvârşirii infracţiunii.

Va constata că partea civilăSC A & AS SRL a fost radiată prin fostul lichidator R&P SPRL, jud.Cluj.

În baza art.112 alin.1, lit. e C. penal, va confisca în favoarea statului suma de 77.839,76 lei de la inculpatul M F I, reprezentând valoarea mărfii obţinută în urma săvârşirii infracţiunii.

Constantă instanţa că persoana vătămată SC S C SRL Z s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 21.440,31 lei reprezentând contravaloarea mărfurilor livrate către K B SRL şi neachitate.

În baza art.19 C.pr.pen. raportat la art.397 alin.1 C.pr.pen. şi  art.1357 Cod civil,  va obliga inculpatul M F I să plătească părţii civile SC S C SRL Z, jud.S... suma de 21.440,31 lei cu titlu de despăgubiri civile pentru prejudiciul cauzat.

Va constata că persoana vătămată SC W P SRL O, jud.B. nu s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 22.740,6 lei.

În baza art.112 alin.1, lit. e C. penal , cu aplicarea art. 25 al.3 C.pr.pen., va confisca în favoarea statului suma de 22.740,6 lei de la inculpatul M C, reprezentând valoarea mărfii obţinută în urma săvârşirii infracţiunii în dauna persoanei vătămate SC W P SRL O.

În baza art.274 al.2 Cod procedură penală va obliga pe inculpaţi să plătească statului suma de câte 2.300 lei fiecare cheltuieli judiciare.

 În baza art. 272 C.proc.pen. va obliga Ministerul Justiţiei să plătească din fondurile sale suma de câte 360 lei onorar avocat din oficiu, pentru av. P D, din cadrul Baroului B., având delegaţie pentru asistenţă judiciară obligatorie nr. 661/14.03.2018, av.P P C, din cadrul Baroului B., având delegaţie pentru asistenţă judiciară obligatorie nr. 660/14.03.2018 şi av.P V, din cadrul Baroului B., având delegaţie pentru asistenţă judiciară obligatorie nr. 662/14.03.2018.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E

Constată că legea penală mai favorabilă este noul Cod penal.

I. În bazaart. 244 al.1 şi 2 Noul Cod penal (art.215 alin. 1, 2 şi 3 Cod  penal 1968) cu aplicarea art. 5 noul Cod penal condamnă  pe  inculpatul  M C, porecla  R, recidivist  postexecutoriu,  la  o  pedeapsă  de:

-  3 (trei) ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii  de înșelăciune. 

În temeiul art. 65 alin.1 Cod penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit. a şi b Cod penal pe durata executării pedepsei principale.

În temeiul art. 67 alin.1 Cod penal aplică inculpatului pedeapsa complementară constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit. a şi b Cod penal, pe o durată de 5 ani după executarea pedepsei principale.

În  baza art. 244 al.1 şi 2 Noul Cod penal (art.215 alin. 1, 2 şi 3 Cod  penal 1968) cu aplicarea art. 5 noul Cod penal condamnă  pe  același  inculpat, la o  pedeapsă de:

-3 (trei) ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii  de înșelăciune. 

În temeiul art. 65 alin.1 Cod penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit. a şi b Cod penal pe durata executării pedepsei principale.

În temeiul art. 67 alin.1 Cod penal aplică inculpatului pedeapsa complementară constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit. a şi b Cod penal, pe o durată de 5 ani după executarea pedepsei principale.

 În baza art.38 alin.2 Cod penal, art.39 alin.1 lit. b Cod penal, contopește pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea de 3 (trei) ani închisoare la care adaugă un spor de 1 an, reprezentând 1/3 din totalul celorlalte  pedepse, astfel că pedeapsa aplicată inculpatului este 4 (patru)  ani închisoare.

În baza art. 104 alin.2 Cod penalrevocă liberarea condiţionată de sub efectul pedepsei de 1 an şi 10 luni închisoare aplicată inculpatului M C prin sentinţa penală nr.132/2015 pronunţată de Tribunalul B. în dosarul nr.4997/111/2014 şi dispune executarea restului de pedeapsă de 152 zile închisoare.

În baza art. 43 al. 2 Cod penal, adaugă la pedeapsa de  4 ani  închisoare, aplicată în cauză, restul de 152 zileînchisoare rămas neexecutat din pedeapsa de 1 an şi 10 luni închisoare aplicată inculpatului M C prin sentinţa penală nr.132/2015 pronunţată de Tribunalul B. în dosarul nr.4997/111/2014, astfel că, inculpatul M C execută în final pedeapsa de:

- 4 (patru) ani şi 152 de zile închisoare, în regim de detenţie.

În temeiul art.45 al. 5 Cod penal raportat la art.65 alin.1 Cod penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit. a şi b Cod penal pe durata executării pedepsei principale.

În temeiul art.45 al. 3 lit.a Cod penal raportat la art. 67 alin.1 Cod penal aplică inculpatului pedeapsa complementară constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit. a şi b Cod penal, pe o durată de 5 ani după executarea pedepsei principale.

II. În bazaart. 244 al. 1 şi 2 Noul Cod penal (art. 215  alin. 1, 2 şi 3 Cod  penal 1968) cu aplicarea art. 5 noul Cod penal condamnă  pe  inculpatul M  F- I, fără antecedente penale,  la  o  pedeapsă de:

-  2 (doi) ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii  de înșelăciune. 

În temeiul art. 65 alin.1 Cod penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit. a şi b Cod penal pe durata executării pedepsei principale.

În temeiul art. 67 alin.1 Cod penal aplică inculpatului pedeapsa complementară constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit. a şi b Cod penal, pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei principale.

În bazaart. 244 al. 1 şi 2 Noul Cod penal (art. 215  alin. 1, 2 şi 3 Cod  penal 1968) cu aplicarea art. 5 noul Cod penal  condamnă  pe  același  inculpat, la  o  pedeapsă  de :

-2 (doi) ani  închisoare pentru săvârșirea infracțiunii  de înșelăciune. 

În temeiul art. 65 alin.1 Cod penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit. a şi b Cod penal pe durata executării pedepsei principale.

În temeiul art. 67 alin.1 Cod penal aplică inculpatului pedeapsa complementară constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit. a şi b Cod penal, pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei principale.

În baza art.38 alin.2 Cod penal, art.39 alin.1 lit. b Cod penal, contopește pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea de 2 (doi) ani închisoare la care adaugă un spor de 8 (opt) luni, reprezentând 1/3 din totalul celorlalte  pedepse, astfel că pedeapsa aplicată inculpatului este 2 (doi) ani  şi 8 (opt) luni închisoare.

În temeiul art.45 al. 5 Cod penal raportat la art.65 alin.1 Cod penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit. a şi b Cod penal pe durata executării pedepsei principale.

În temeiul art.45 al. 3 lit.a Cod penal raportat la art. 67 alin.1 Cod penal aplică inculpatului pedeapsa complementară constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit. a şi b Cod penal, pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei principale.

În baza art.91 Cod penal, dispune suspendarea sub supraveghere a  executării pedepsei aplicate inculpatului de 2 ani şi 8 luni închisoare şi fixează un termen de supraveghere a acestuia pe o perioadă de 3 ani, în condiţiile art. 92 Cod penal.

Conform art. 93 alin.1 lit. a) -e) Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, obligă inculpatul M  F- I să respecte şi să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:

 a) - să se  prezinte la Serviciul de Probaţiune B. la datele fixate de acest serviciu;

b)- să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) - să anunţe, în prealabil, consilierului de probaţiune schimbarea locuinţei şi orice deplasare care  depăşeşte 5 zile;

d) - să comunice schimbarea locului de muncă;

e) - să comunice orice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

 În baza art.93 al.2 lit. b Cod penal impune inculpatului să execute următoarea obligaţie:

--  să frecventeze unul din programele de reintegrare socială derulate de către Serviciul de Probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate.

În baza art.93 alin.3 Cod penal impune inculpatului M  F- I ca pe parcursul termenului de supraveghere să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile, în cadrul Primăriei O.. sau în cadrul Primăriei B...,  judeţul B..

În temeiul art. 404 alin. 2 Cod procedură penală raportat la art. 91 alin. 4 C.pen. atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor nerespectării măsurilor de supraveghere şi ale săvârşirii de noi infracţiuni în cursul termenului de supraveghere, respectiv, revocarea beneficiului suspendării pedepsei închisorii sub supraveghere şi executarea acesteia în regim privativ de libertate, conform art.96 alin. 1 Cod penal.

Pune în vedere inculpatului că potrivit art. 92 alin. 5 Cod penal obligaţiile civile stabilite prin prezenta hotărâre trebuie îndeplinite cel mai târziu cu 3 luni înainte de expirarea termenului de supraveghere.

Pune în vedere inculpatului dispoziţiile art.96 alin. 2 Cod penal referitoare la revocarea beneficiului suspendării pedepsei închisorii şi executării acesteia în regim privativ de libertate în cazul neexecutării obligaţiilor civile stabilite prin prezenta hotărâre.

III. În bazaart. 48 raportat  la  art. 244 al.1 şi 2 Noul Cod penal (art. 26  raportat  la  art. 215 alin. 1, 2 şi 3 Cod penal 1968) cu aplicarea art. 5 noul Cod penal condamnă  pe  inculpatul S G,cu  antecedente penale,  la  o  pedeapsă  de:

-1 (un) an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii  de complicitate  la  înşelăciune. 

Constată că prin sentinţa penală nr. 103/19.04.2010 pronunţată de Judecătoria B.. în dosarul nr.ccc..../2009 definitivă la data de 14.06.2011 prin decizia penală nr.541/R/2011 pronunţată de Curtea de Apel O.., inculpatul SG a fost condamnat la o pedeapsă rezultantă finală de 1 an şi 6 luni închisoare, cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei.

În baza art.583 Cod penal raportat la art.97 alin.1 Cod penal dispune anularea pedepsei cu suspendare condiţionată rezultante de 1 an şi 6 luni închisoare, aplicată inculpatului S G prin sentinţa penală nr.103/19.04.2010 pronunţată de Judecătoria B.. în dosarul nr.ccc..../2009 definitivă la data de 14.06.2011 prin decizia penală nr.541/R/2011 pronunţată de Curtea de Apel O.. şi repune în individualitatea lor pedepsele aplicate de:

- pedeapsa de 1 (un) an şi 6 (şase) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tăiere de arbori în formă continuată,

- pedeapsa de 1 (un) an şi 6 (şase) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt de material lemnos în formă continuată,

În baza art. 40 alin.2 C. pen. raportat la art. 39 alin. 1 lit. b C. pen. şi art. 38 alin.1 C. pen. contopeşte pedepsele aplicate, urmând ca inculpatul să o execute pe cea mai grea de pedeapsa de 1 (un) an şi 6 (şase) luni închisoare la care se va adăuga sporul de 1/3 din restul pedepselor stabilite, respectiv de 10 (zece) luni închisoare, în final urmând ca inculpatul să execute pedeapsa rezultantă 2 (doi) ani şi 4 (patru) luni închisoare.

În temeiul art. 65 alin.1 Cod penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit. a şi b Cod penal pe durata executării pedepsei principale.

În temeiul art. 67 alin.1 Cod penal aplică inculpatului pedeapsa complementară constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit. a şi b Cod penal, pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale.

În baza art.91 Cod penal dispune suspendarea sub supraveghere a  executării pedepsei aplicate inculpatului de 2 (doi) ani şi 4 (patru) luni închisoare şi fixează un termen de supraveghere a acestuia pe o perioadă de 2 ani, în condiţiile art. 92 Cod penal.

Conform art. 93 alin.1 lit. a) -e) Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, obligă inculpatul S G să respecte  şi să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:

 a) – să se  prezinte la Serviciul de Probaţiune B. la datele fixate de acest serviciu;

b)- să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) - să anunţe, în prealabil, consilierului de probaţiune schimbarea locuinţei şi orice deplasare care  depăşeşte 5 zile;

d) - să comunice schimbarea locului de muncă;

e) - să comunice orice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 94 al.1 Cod penal pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art.93 al.1 lit c-e se comunică Serviciului de Probaţiune B..

 În baza art.93 al.2 lit. b Cod penal impune inculpatului să execute următoarea obligaţie:

--  să frecventeze unul din programele de reintegrare socială derulate de către Serviciul de Probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate.

În baza art.93 alin.3 Cod penal impune inculpatului S G ca pe parcursul termenului de supraveghere să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile, în cadrul Primăriei B...  sau în cadrul Primăriei P...,  judeţul B..

În temeiul art. 404 alin. 2 Cod procedură penală raportat la art. 91 alin. 4 C.pen. atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor nerespectării măsurilor de supraveghere şi ale săvârşirii de noi infracţiuni în cursul termenului de supraveghere, respectiv, revocarea beneficiului suspendării pedepsei închisorii sub supraveghere şi executarea acesteia în regim privativ de libertate, conform art.96 alin. 1 Cod penal.

Pune în vedere inculpatului că potrivit art. 92 alin. 5 Cod penal obligaţiile civile stabilite prin prezenta hotărâre trebuie îndeplinite cel mai târziu cu 3 luni înainte de expirarea termenului de supraveghere.

Pune în vedere inculpatului dispoziţiile art. 96 alin. 2 Cod penal referitoare la revocarea beneficiului suspendării  pedepsei închisorii şi executării acesteia în regim privativ de libertate în cazul neexecutării obligaţiilor civile stabilite prin prezenta hotărâre.

Constată că partea civilăSC C T S SRL,  jud. B. şi-a recuperat prejudiciul cauzat  în sumă de 83.953 lei, prin compensare.

În baza art.112 alin.1, lit. e C. penal confiscă în favoarea statului suma de 83.953 lei de la inculpaţii M C şi S G în solidar, reprezentând valoarea mărfii obţinută în urma săvârşirii infracţiunii.

Constată că partea civilăSC A & A S SRL a fost radiată prin fostul lichidator R&P SPRL jud.Cluj.

În baza art.112 alin.1, lit. e C. penal confiscă în favoarea statului suma de 77.839,76 lei de la inculpatul M F I, reprezentând valoarea mărfii obţinută în urma săvârşirii infracţiunii.

În baza art.19 C.pr.pen. raportat la art.397 alin.1 C.pr.pen. şi  art.1357 Cod civil obligă inculpatul M F I să plătească părţii civile SC S C SRL Z, jud.S... suma de 21.440,31 lei cu titlu de despăgubiri civile pentru prejudiciul cauzat.

Constată că persoana vătămată SC W P SRL O, jud.B. nu s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 22.740,6 lei.

În baza art.112 alin.1, lit. e C. penal  cu aplicarea art. 25 al.3 C.pr.pen. confiscă în favoarea statului suma de 22.740,6 lei de la inculpatul M C, reprezentând valoarea mărfii obţinută în urma săvârşirii infracţiunii în dauna persoanei vătămate SC W P SRL O.

În baza art.274 al.2 Cod procedură penală obligă pe inculpaţi să plătească statului suma de câte 2.300 lei fiecare cheltuieli judiciare.

Obligă Ministerul Justiţiei să plătească din fondurile sale suma de câte 360 lei onorar avocat din oficiu, pentru av. P D, din cadrul Baroului B., având delegaţie pentru asistenţă judiciară obligatorie nr. 661/14.03.2018, av.P P C, din cadrul Baroului B., având delegaţie pentru asistenţă judiciară obligatorie nr. 660/14.03.2018 şi av.P V, din cadrul Baroului B., având delegaţie pentru asistenţă judiciară obligatorie nr. 662/14.03.2018.

Cu drept de apel în 10 zile de la comunicarea copiei minutei cu inculpaţii, părţile civile, părţile vătămate şi procurorul.

Pronunţată în şedinţa publică azi  22 februarie 2019.