Sesizarea cu acordul de recunoaştere a vinovăţiei (art.483 ncpp)

Sentinţă penală - din 29.01.2019


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA CÂMPULUNG*

JUDEŢUL ARGEŞ

SENTINŢA PENALĂ Nr. ..../2019

Şedinţa publică de la ..... ianuarie 2019

Completul constituit din:

PREŞEDINTE S.D.

Grefier S.I.G.

Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung,  reprezentat de procuror D.G.

Pe rol judecarea cauzei Penal privind pe inculpat L.V.R.A., având ca obiect sesizarea cu acordul de recunoaştere a vinovăţiei (art.483 NCPP).

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns inculpatul personal şi asistat de avocatul ales D.A. .

Procedura de citare este îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care arată obiectul şi stadiul pricinii precum şi modul de îndeplinire a procedurii de citare, s-a procedat la verificarea în tabloul avocaţilor din Programul Emap, şi s-a constatat că apărătorul inculpatului figurează activ în această evidenţă; că a fost înaintat instanţei, dosarul de urmărire penală nr. ..../P/2017 de Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung, după care:

În conformitate cu dispoziţiile art. 372 Cod procedură penală, instanţa a procedat la identificarea inculpatului care  s-a  legitimat  cu  cartea  de  identitate.

Inculpatul şi apărătorul său având cuvântul pe rând, au solicitat să se ia act de acordul de recunoaştere a vinovăţiei încheiat în  cauza penală nr. ...../P/2017.

Apărătorul inculpatului, având cuvântul, a  precizat  că nu mai sunt alte cereri de formulat sau probe de administrat.

Reprezentantul Parchetului având cuvântul, a  precizat  că nu mai sunt alte cereri de formulat sau probe de administrat.

Instanţa,  constatând că nu mai sunt alte cereri de formulat sau probe de administrat, declară închisă cercetarea judecătorească şi acordă cuvântul pe acordul de recunoaştere a vinovăţiei.

Reprezentantul Parchetului având cuvântul a solicitat a se lua act de acordul de recunoaştere a vinovăţiei încheiat în conformitate cu art. 478 şi următoarele din Codul de Procedură Penală de Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung cu inculpatul L. R. A. cercetat în stare de libertate pentru săvârşirea infracţiunii prev. de disp. art. 335 alin.2 Cod penal în cauza penală nr. 2251/P/2017cu obligarea la plata cheltuielilor judiciare în favoarea statului.

Apărătorul inculpatului, având cuvântul a solicitat a se lua act de acordul de recunoaştere a vinovăţiei încheiat  în conformitate cu art. 478 şi următoarele din Codul de Procedură Penală de Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung cu inculpatul L. R. A..

Inculpatul L. R. A., având cuvântul, recunoaşte şi regretă profund fapta săvârşită.

Instanţa reţine cauza spre soluţionare.

INSTANŢA

La data de 18.12.2018, a fost înregistrat pe rolul Judecătoriei Câmpulung, sub nr. ..../205/2018, acordul de recunoaştere a vinovăţiei încheiat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung cu  inculpatul L. R. A.  cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană al cărui drept de a conduce era suspendat, faptă prev şi ped de art 335 al 2 Cp, obiect al cauzei penale nr. ..../P/2018.

S-a reţinut în esenţă prin actul de sesizare a instanţei, că în cursul  zilei de  27.10.2017, în jurul orelor 01:30, inculpatul L. R. A. a condus autoturismul personal marca Audi A6, pe raza municipiului Câmpulung, pe strada....., judeţul Argeş,  fiind oprit la un control de rutină de organele de poliţie din cadrul Poliţiei municipiului Câmpulung, s-a constat că inculpatul avea dreptul de a conduce suspendat  din data de 04.10.2017.  Perioada de suspendare a fost dispusă pe intervalul 04.10.2017-01.11.2017, astfel că la data la care a fost depistat conducând pe drumurile publice- 27.10.2017- inculpatul nu poseda permis de conducere valabil.

Inculpatul a fost înştiinţat la data de 19.10.2017 de către IPJ Argeş că are dreptul de a conduce suspendat şi are obligaţia ca în termen de 5 zile să depună permisul de conducere la organele de poliţie.

 Fapta reţinută în sarcina inculpatului întruneşte elementele  constitutive ale infracţiunii de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană al cărui drept de a conduce a fost suspendat, faptă prev şi ped de art 335 al 2 Cp.

Totodată s-a precizat că situaţia de fapt anterior expusă, a fost stabilită în urma analizei coroborate a mijloacelor de probă administrate în cursul urmăririi penale, respectiv: proces verbal de constatare a infracţiunii, declaraţii suspect/inculpat, fişă de cazier judiciar, adresa emisă de IPJ Argeş- Serviciul Rutier nr ...../08.12.2017, înscrisuri, adresă comunicare din data de 19.10.2017.

Prin acordul de recunoaştere a vinovăţiei a fost stabilit felul şi cuantumul pedepsei ce urmează a fi aplicată inculpatului, şi reţinerea dispoziţiilor prind reducerea pedepselor în condiţiile recunoaşterii săvârşirii faptelor, fiind stabilită pedeapsa de 8(opt) luni închisoare, cu amânarea executării pedepsei pe un termen de încercare de 2 ani şi fixarea măsurilor de supraveghere obligatorii prev de art 85 al 1 lit a-e Cp, cu privire la care s-a ajuns la un acord între procuror şi inculpat.

Totodată a fost înaintat instanţei dosarul de urmărire penală nr. ..../P/2017.

Analizând acordul de recunoaştere a vinovăţiei înaintat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung, instanţa constată că în cauză sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 480 - 482 Cod procedură penală.

Raportat la materialul probator administrat în cursul urmăririi penale, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

În cursul  zilei de  27.10.2017, în jurul orelor 01:30, inculpatul L. R. A. a condus autoturismul personal marca Audi A6, pe raza municipiului Câmpulung, pe strada ....., judeţul Argeş,  fiind oprit la un control de rutină de organele de poliţie din cadrul Poliţiei municipiului Câmpulung, s-a constat că inculpatul avea dreptul de a conduce suspendat  din data de 04.10.2017.  Perioada de suspendare a fost dispusă pe intervalul 04.10.2017-01.11.2017, astfel că la data la care a fost depistat conducând pe drumurile publice- 27.10.2017- inculpatul nu poseda permis de conducere valabil.

Inculpatul a fost înştiinţat la data de 19.10.2017 de către IPJ Argeş că are dreptul de a conduce suspendat şi are obligaţia ca în termen de 5 zile să depună permisul de conducere la organelle de poliţie.

Prin ordonanţa din data de 27.10.2017 s-a început urmărirea penală pentru comiterea infracţiunii prev. de art. 335 al. 2 Cod penal.

Prin ordonanţa nr ..../P/2017 din 27.02.2018, confirmată de procuror, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspectul L. R. A., pentru infracţiunea prev şi ped de art 335 al 2 Cp.

Prin ordonanţa  din 22.03.2018, confirmată de procuror,  s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva inculpatului L. R. A. pentru săvârşirea infracţiunii prev şi ped de art 335 al 2 Cp.

La data de 16.11.2018 procurorul care a supravegheat urmărirea penală a întocmit referat prin care a solicitat avizarea încheierii acordului de recunoaştere a vinovăţiei cu inculpatul L. R. A. motivând în esenţă că inculpatul a recunoscut comiterea faptei şi a colaborat cu organele de urmărire penală şi cu ocazia audierii în prezenţa avocatului ales D.A. ( împuternicire nr ..../2018), a declarat că înţelege să încheie un acord de recunoaşterea vinovăţiei cu procurorul de caz, fiind îndeplinite condiţiile pentru încheierea unui astfel de acord de recunoaştere.

Propunerea astfel formulată a fost avizată de Prim Procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş, iar la data de 06.12.2018 s-a încheiat acordul de recunoaştere a vinovăţiei, înaintat instanţei spre a  pronunţa soluţiile prevăzute de art. 485 Cod procedură penală

 Potrivit art. 478 – 479 Cod procedură penală, în cursul urmăririi penale, după punerea în mişcare a acţiunii penale, inculpatul şi procurorul pot încheia un acord, ca urmare a recunoaşterii vinovăţiei de către inculpat

(2) Efectele acordului de recunoaştere a vinovăţiei sunt supuse avizului procurorului ierarhic superior.

(3) Acordul de recunoaştere a vinovăţiei poate fi iniţiat atât de către procuror, cât şi de către inculpat.

 (4) Limitele încheierii acordului de recunoaştere a vinovăţiei se stabilesc prin avizul prealabil şi scris al procurorului ierarhic superior.

(5) Dacă acţiunea penală s-a pus în mişcare faţă de mai mulţi inculpaţi, se poate încheia un acord de recunoaştere a vinovăţiei distinct cu fiecare dintre aceştia, fără a fi adusă atingere prezumţiei de nevinovăţie a inculpaţilor pentru care nu s-a încheiat acord

 (6) Inculpaţii minori nu pot încheia acorduri de recunoaştere a vinovăţiei.

 Acordul de recunoaştere a vinovăţiei are ca obiect recunoaşterea comiterii faptei şi acceptarea încadrării juridice pentru care a fost pusă în mişcare acţiunea penală şi priveşte felul şi cuantumul pedepsei, precum şi forma de executare a acesteia.

Judecata efectuată pe baza acordului de recunoaştere a vinovăţiei este o formă abreviată a judecăţii pentru anumite infracţiuni, de natură a responsabiliza părţile din proces.

Acordul de recunoaştere a vinovăţiei se poate încheia numai cu privire la infracţiunile pentru care legea prevede pedeapsa amenzii sau a închisorii de cel mult 7 ani, aşa cum arată art. 480 alin. 1 Cod procedură penală şi atunci când, din probele administrate, rezultă că există suficiente date cu privire la existenţa faptei cu privire la care s-a pus în mişcare acţiunea penală şi cu privire la vinovăţia inculpatului.

Acordul este supus controlului instanţei cu privire la obiectul său şi la condiţiile încheierii, iar în cazul admiterii, instanţa va dispune condamnarea inculpatului la o pedeapsă ce nu poate fi mai mare decât cea solicitată de procuror prin acord.

Potrivit art. 479 Cod procedură penală, aceste limite de pedeapsă sunt stabilite prin chiar acordul încheiat aşadar felul şi cuantumul pedepsei, precum şi modalitatea de executare a acesteia sunt stabilite de procuror şi obligă instanţa, atunci când sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, să valideze acea înţelegere, iar potrivit art. 480 al. 4 C.pr. p. inculpatul beneficiază de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei închisorii şi de reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei amenzii.

Potrivit art 335 al 2 CP (…),, (2) Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o persoană al cărei permis de conducere este necorespunzător categoriei sau subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv ori al cărei permis i-a fost retras sau anulat ori căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată sau care nu are dreptul de a conduce autovehicule în România se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă (...)˝

 Instanţa reţine că elementul material constă în acţiunea de conducerea unui autovehicul pe drumurile publice în perioada în care dreptul de a conduce era suspendat.

Conform adresei emisă de IPJ Argeş- Serviciul Rutier nr ...../8.12.2017, inculpatul la data de 27.10.2017 când a fost depistat conducând pe drumurile publice avea dreptul de a conduce suspendat. Prin sdresa IPJ din data de 19.10.2017 inculpatului I se adusese la cunoştinţă că dreptul său de a conduce este suspendat în perioada 04.10.2017-01.11.2017.

În cauză, instanţa reţine că acordul de recunoaştere a vinovăţiei încheiat de procuror cu inculpatul conţine data şi locul încheierii acestuia, numele, prenumele şi calitatea celor între care se încheie, datele privitoare la inculpat (nume, prenume, poreclă, data naşterii, codul numeric personal, numele şi prenumele părinţilor, cetăţenia, starea civilă, studiile, ocupaţia, locul de muncă, domiciliul, antecedentele penale), descrierea faptei ce formează obiectul acordului, încadrarea juridică a acesteia, dar şi pedepsa prevăzută de textul de lege, probele şi mijloacele de probă, declaraţia expresă a inculpatului, prin care acesta a recunoscut comiterea faptei reţinută în sarcina sa faţă de care a acceptat încadrarea juridică, fişa de cazier.

De asemenea, sunt menţionate felul pedepsei, cuantumul acesteia, forma de executare şi sunt inserate semnătura procurorului, precum şi cele ale inculpatului şi apărătorului ales al inculpatului( delegaţie fl 37 UP).

Instanţa observă că acordului de recunoaştere a vinovăţiei cu care este sesizată în prezenta cauză nu îi lipseşte niciuna dintre menţiunile obligatorii prevăzute de art. 482 Cod procedură penală, iar acesta s-a încheiat cu respectarea prevederilor art. 483 Cod procedură penală, existând cererea inculpatului de încheiere a acordului de recunoaştere. De asemenea, sunt menţionate felul pedepsei, cuantumul acesteia, forma de executare şi sunt inserate semnătura procurorului, precum şi cele ale inculpatului şi apărătorului desemnat din oficiu.

După cum arată art. 485 Cod procedură penală, instanţa este ţinută să admită acordul de recunoaştere a vinovăţiei dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 480-482 Cod procedură penală şi dacă apreciază că sancţiunea/sancţiunile cu privire la care s-a formulat acordul este/sunt proporţională/proporţionale cu gravitatea infracţiunilor sau periculozitatea infractorului, aşadar textul legal trimite instanţa la prevederile art. 396 Cod procedură penală, în sensul ca aceasta să hotărască asupra învinuirii aduse inculpatului.

Instanţa reţine din actele de urmărire penală că inculpatul se face vinovat de săvârşirea  infracţiunii  prev şi ped de art 335 al 2 Cp.

 Sub aspectul laturii subiective, inculpatul a acţionat cu vinovăţie în modalitatea intenţiei directe, conform dispoziţiilor art. 16 alin. (3) lit. a) Cod penal, întrucât inculpatul a prevăzut rezultatul faptei sale şi a urmărit producerea lui prin săvârşirea faptei.

În consecinţă se constată faptul că din probele administrate în cursul urmăririi penale, rezultă suficiente date cu privire la existenţa faptei pentru care s-a pus în mişcare acţiunea penală şi cu privire la vinovăţia inculpatului, maximul special prevăzut de lege pentru infracţiunea reţinută în sarcina inculpatului în cuprinsul actului de inculpare este de 3 ani închisoare, acordul de recunoaştere a vinovăţiei a fost încheiat în formă scrisă, conţine menţiunile prev. de art. 482 C. proc. pen., iar cu ocazia încheierii acestuia inculpatul a fost asistat de avocat ales.

Faţă de aceste considerente şi apreciind cuantumul pedepsei cu privire la care s-a ajuns prin acordul între procuror şi inculpat, ca fiind suficient pentru atingerea scopului şi îndeplinirea funcţiilor de constrângere, de reeducare şi de exemplaritate ale pedepsei,  în baza art. 485 alin. (1) lit. a) rap. la art. 396 alin. (2) Cod procedură penală, va admite acordul de recunoaştere a vinovăţiei încheiat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung cu inculpatul cercetat pentru săvârşirea infracţiunii  prev şi ped de art 335 al 2 Cp.

Dând eficienţă celor stabilite prin acordul de recunoaştere a vinovăţiei, instanţa, în baza art 335 al 2 CP rap la art 396 al 10 CPP va condamnă pe inculpat la 8(opt) luni închisoare amânarea aplicării şi cu  o  perioadă de supraveghere de 2(doi) ani.

În baza art 85 al 1 lit a-e Cp se vor pune în vedere inculpatului măsurile de supraveghere obligatorii.

Va obliga inculpatul la cheltuieli judiciare statului( 200 lei up+100 lei judecată).

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

În baza art. 485 alin. (1) lit. a) CPP, admite acordul de recunoaştere a vinovăţiei încheiat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung cu inculpatul L. R. A., fiul lui .... si ....., născut la data de ......... în Câmpulung, judeţul Argeş, cu domiciliul în comuna ...., sat......, judeţul ......, CNP ........., pentru săvârşirea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu avea suspendat dreptul de conducere, faptă prev şi ped de art 335 al 2 Cp,

În baza art 335 al 2 CP rap. la art 396 al 10 CPP Condamnă pe inculpat la 8(opt) luni închisoare.

În baza art. 83 Cod penal amână aplicarea pedepsei pe un termen de 2 ani, calculat de la data rămânerii definitive a hotărâri judecătoreşti.

În baza art. 85 al. 1 Cod penal pe durata termenului de supraveghere inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Argeş la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 274 al. 1 Cod procedură penală obligă pe inculpat la plata sumei de 300 lei(200 UP+100fond) reprezentând cheltuielile judiciare avansate de stat.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare conform art. 407 CPP.

Pronunţată în şedinţă publică azi 29.01.2019.

PREŞEDINTE,   GREFIER,

S.  D. S.I.G.