Traficul de minori (art.211 ncp)

Sentinţă penală 9/MF/2019 din 10.05.2019


9/2019

10-05-2019

Traficul de minori (art.211 NCP)

Tribunalul Arges

Acesta nu este document finalizat

Cod ECLI ECLI:RO:TBARG:2019:037.xxxxxx

Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX

R O M Â N I A

TRIBUNALUL ARGEȘ [*]

COMPLET SPECIALIZAT DE MINORI PENAL

 Sentința penală Nr. 9/ MF/ 2019

Ședința publică de la 10 mai 2019

Co mpletul compus din:

PREȘEDINTE A____ A____ Mihăi_____

Grefier L______ D_____

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – D_____ – Serviciul

T_________ Pitești reprezentat de procuror I______ N______.

S-a luat în examinare, pentru soluționare, cauza penală privind inculpatul

C________ M_____ A________ , z__ C_____, fiul lui P____ M_____ și A____

M______, născut la data de 30.12.1990, în mun. Pitești, jud. Argeș, cu domiciliul

în mun. Pitești, _______________________,

_______________________________________, CNP xxxxxxxxxxxxx , în

prezent aflat în Penitenciarul Mioveni, trimis în judecată prin rechizitoriul

nr.105 D/P/2018 din data de 17.05.2018 al D_____ – ST Pitești, pentru săvârșirea

infracțiunilor prev. și ped. de art. 367 alin. 1 c.pen. și art. 16 alin. 1 din Legea nr.

194/2011 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., art. 211 alin. 1 C.p. și art. 374 alin. 1 și 2 C.p.,

în cond art. 38 alin. 1 C.p., persoană vătămată fiind B____ A__-M____,

domiciliată în Mioveni, __________________, __________, județ Argeș,

reprezentant legal persoană vătămată B____ I__, domiciliat în Mioveni,

__________________, _______________________.

La apelul nominal făcut în ședința publică au lipsit părțile.

Procedura le gal îndeplinită , fără citarea părților.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează :

Dezbaterile asupra fondului cauzei au avut loc în ședința publică din data de

11.04.2019, când susținerile părților au fost consemnate în încheierea de ședință

de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta încheiere. Instanța,

având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunțarea la data de

25.04.2019 și, ulterior, la această dată.

T R I B U N A L U L

Deliberând asupra cauzei penale de față reține următoarele:

Prin rechizitoriul din data de 17.05.2018 întocmit de Parchetul de pe lânga Înalta

Curte de Casație și Justiție-D_____-ST Pitești în dosarul nr. 105D/P/2018,

înregistrat pe rolul instantei la data de 17.05.2018 s__ nr. XXXXXXXXXXXXX, a

fost trimis in judecată, în stare de arest preventiv, inculpatul C________

M_____ A________ pentru comiterea infracțiunilor de aderare la un grup

infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C.p., efectuare fără drept de

operațiuni comerciale substanțe susceptibile de a avea efecte psihoactive, fără a

deține autorizație emisă în condițiile legii 194/2011 în formă continuată - art. 16

alin. 1 din legea 194/2011, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., trafic de minori, faptă prev.

și ped. de art. 211 alin. 1 C.p. și pornografie infantilă, faptă prev. și ped. de art. 374

alin. 1 și 2 C.p., toate cu aplic.art. 38 alin.1 C.p.

În actul de sesizare, în fapt, s-au reținut, în esență, următoarele:

-în perioada 2016-2017, inculpatul a aderat la grupul infracțional organizat

constituit de B_____ D_____ A_____, P______ A________ G_____ și P______

B_____ N______, în vederea comercializării de substanțe susceptibile de a avea

efecte psihoactive, fără a deține autorizație emisă în condițiile legii 194/2011

-în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, la data de 17.04.2016 inculpatul a

vândut martorului U_____ M_____ cantitatea de 0,02 grame 5F MDMB Pinaca și

martorilor N_____ A________ Ș_____ și B____ A_____ canitatea de 0,16 grame

MDMB CHMICA, iar la data. de 12.02.2018 a vândut colaboratorului "cu identitate

atribuită și investigatorului desemnat în cauză, cantitatea de 1,46 grame 5F

MDMB PINACA contra sumei de 100 de lei. Totodată, la data de 16.02.2018 a

comandat un plic, ce conținea cantitatea de 10,10 grame EMB FUBINACA și 2,10

grame AMB FUBINACA destinată preparării și comercializării de substanțe

susceptibile de a avea efecte psihoactive,

- în luna noiembrie 2016 inculpatul a recrutat-o prin metoda "loverboy" și a

exploatat-o sexual minora B____ A__ M____, până în luna martie 2017

-în perioada 2016-2017 inculpatul a produs și deținut materiale pornografice cu

conținut sexual explicit, cu minora B____ A__ M____, în vârstă de 16 ani,

realizate prin intermediul unui sistem informatic.

În susținerea situației de fapt, în cuprinsul rechizitoriului s-au indicat

următoarele mijloace de probă: procesul-verbal de sesizare din oficiu, proceseverbale

întocmite de ofițerii BCCO Pitești, percheziții informatice, procese

verbale de redare a convorbirilor telefonice interceptate în baza mandatelor de

supraveghere tehnică, RCTS - uri întocmite i de Laboratorul central de analiză și

profil al drogurilor din cadrul IGPR procese-verbale de supraveghere operativă,

planșe foto realizate de echipa de filaj, proces-verbal de percheziție domiciliară,

procese verbale întocmite de investigatorul s__ a________ desemnat în cauză,

declarații suspecți, declarații inculpați, declarații martori .

Prin încheierea de la termenul de judecată din 13.06.2018 în dosarul nr.

XXXXXXXXXXXXX/a1 al Tribunalului Argeș, definitivă prin necontestare,

judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea sesizării instanței, a

administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală și a dispus

începerea judecății.

În cursul cercetării judecătorești s-a procedat la audierea persoanei vătămate și

a martorilor ale căror declarații date în cursul urmăririi penale au fost

contestate de către inculpat ( U_____ M_____ , N_____ A________ Ș_____ ,

B____ A_____ R___ C______, Ivănoi, A________ D______ , V____ A______

lonut , To_____ M____, I____ B_____ loan , U__ C_______ M____ , I_______

M____ ) și s-a luat act de împrejurarea că nu a fost contestată declarația

martorului D_______ B_____. De asemenea, la solicitarea procurorului, au fost

audiați investigatorul s__ a________ M____ A______ și colaboratorul A__ I__,

procedându-se, din oficiu, la audierea în calitate de martor a numitului B_____

D_____ A_____, la atașarea s.p. nr. 6/09.01.2018 a Tribunalului Argeș și a fișei de

cazier judiciar privind pe inculpat.

La termenul de judecată din 28.03.2019 s-a procedat la audierea inculpatului,

acesta recunoscând parțial faptele imputate, doar în ceea ce privește comiterea

infracțiunilor de efectuare fără drept de operațiuni comerciale substanțe

susceptibile de a avea efecte psihoactive, fără a deține autorizație emisă în

condițiile legii 194/2011 în formă continuată - art. 16 alin. 1 din legea 194/2011, cu

aplic. art. 35 alin. 1 C.p și pornografie infantilă, faptă prev. și ped. de art. 374 alin.

1 și 2 C.p. Acestuia i-a fost încuviințată proba cu înscrisuri, inculpatul depunând

la dosarul cauzei acte în circumstanțiere (certificate de absolvire, certificate de

atestare profesională)

Persoana vătămată B____ A__ M____ nu s-a constituit parte civilă în cauză.

Analizând și coroborând ansamblul probatoriu administrat în cauză , instanța

reține următoarea situație de fapt:

În ceea ce privește infracțiunile de aderare la un grup infracțional organizat,

prev. de art. 367 alin. 1 C.p., efectuare fără drept de operațiuni comerciale

substanțe susceptibile de a avea efecte psihoactive, fără a deține autorizație

emisă în condițiile legii 194/2011 în formă continuată - ar t. 16 alin. 1 din legea

194/2011, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p ., instanța constată că prin actul de sesizare

s-au susținut următoarele:

„În perioada 2015-2017, la grupul infracțional organizat, constituit de către

Demachki Ahmad Raduan si "locotenenții lui" au aderat mai multe persoane din

mun. Pitești și mun. Câmpulung, întrucât după închiderea "magazinelor de

vise", aceasta a fost modalitatea prin care consumatorii de substanțe

etnobotanice au reușit să se aprovizioneze cu acest gen de fragmente vegetale,

care deși nu sunt înscrise la Tabelurile Anexă la legea 143/2000, creează

dependență, ele fiind amintite și sesizate de către EMCDDA/Europol prin

rapoartele anuale transmise prin sistemul european de avertizare rapida in

temeiul Deciziei 2005/387/JAI a Consiliului și supuse controlului legii 194/2011.

În anul 2015 inculpatul Banuță D_____ A_____ a inițiat și constituit împreună

cu inculpații P______ A________ G_____ z__ M_______ și P______ B_____

N______ z__ „J_____" un grup infracțional organizat în scopul săvârșirii

infracțiunii de efectuare de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte

psihoactive fără a deține autorizație eliberată în cond. Legii 194/2011, la care a

aderat și inculpatul C________ M_____ A________, z__ C_____, acesta având

rolul de a distribui consumatorilor din municipiul Pitești substanțe

etnobotanice. În acest sens C________ își procura cantități de substanțe

etnobotanice vrac de la inculpatul P______ A________ G_____, după care le

porționa și le vindea la prețul de 10 lei /plic.”

În susținerea situației de fapt procurorul a invocat:

-declarația martorului V____ A______ I____, din data de 01.08.2016 (care a

susținut că este consumator de substanțe etnobotanice, pe care și le procură în

principal de la făptuitorul .O____ A_____ R___, care este de fapt o săgeata a

inculpatului C________ M_____ A________, și că acesta din urmă se

aprovizionează de la P______ A________ G_____ așa cum rezultă din harta

relațională anexată la dosarul cauzei),

-faptul că la data de 17.04.2016, lucrătorii din cadrul IJJ Argeș l-au depistat pe

U_____ M_____ având asupra sa cantitatea de 0,02 grame de fragmente

vegetale in care s-a pus in evidenta 5F-MDMB-PINACA( din declarația acestuia

din data de 16.02.2017 rezultând ca si-a procurat substanțele găsite asupra sa de

către lucratorii IJJ Argeș de la C________ M_____ A________, acesta precizând

că a cumpărat regulat etnobotanice de la C________ M_____ A________ timp

de 2 luni de zile, cate un plic pe zi la prețul de 10 lei.),

-faptul că la 17.04.2016, au fost depistați si numiții N_____ A________ Ș_____ si

B____ A_____ care aveau asupra lor cantitatea de 0,14 grame fragmente

vegetale, respectiv o țigareta confecționată artizanal, in care s-au pus in

evidenta MDMB-CHMICA (din declarația numitului N_____ A________ Ș_____

rezultând ca acesta a cumpărat anterior depistării sale, etnobotanicele găsite

asupra sa de la C________ M_____ A________ contra sumei de 40 de lei).

-declarațiile martorilor R___ C______ A_____ si D_______ B_____ , potrivit

cărora martorii au cunostiinta despre activitatea infracționala desfășurata de

inculpatul C________ M_____ A________, in sensul ca acesta comercializează

substanțe susceptibile de a avea efect psihoactiv, fara a deține autorizație emisa

in condițiile legii.

-împrejurarea că în cauză a fost emisă la data de 12.02.2018 ordonanță de

autorizare a investigatorului s__ a________, a colaboratorului acestuia și de

autorizare a procurării de droguri, iar la data de 12.02.2018, în realizarea

aceleiași rezoluții infracționale, inc ulpatul C________ M_____ A________ a

vândut colaboratorului desemnat în cauză cantitatea de 1,46 gr. fragmente

vegetale mărunțite contra sumei de 100 lei, bani proveniți din fondurile speciale

ale B.C.C.O. Pitești.

Raportat la aspectele prezentat în cuprinsul rechizitoriului, instanța apreciază,

că în ceea ce privește infracțiunea de constituirea unui grup infracțional

organizat , în varianta aderării la grup, reținută în sarcina inculpatului în forma

aderării la grupul organizat de Banuță D_____ A_____, P______ A________

G_____ z__ M_______ și P______ B_____ N______ z__ J_____, acuzația adusă

acestuia nu este dovedită în prezenta cauză. Astfel, deși se susține că în cadrul

grupului inculpatul C________ avea rolul de a distribui consumatorilor din

municipiul Pitești substanțe etnobotanice, niciuna dintre probele invocate în

susținerea acestei acuzații nu este aptă a proba pretinsa activitate infracțională

a inculpatului.

În acest context, declarația ce ar părea relevantă pentru dovedirea acestei

acuzații este cea a martorului V____ A______ I____ care, audiat fiind în cursul

urmăririi penale a arătat că crede că plicurile găsite asupra numitului O____

A_____ R___ au fost cumpărate de la inculpat și că din auzite a înțeles că

inculpatul se aproviziona de la M_______. În fața instanței, martorul a

recunoscut că achiziționa substanțe etnobotanice de la inculpat, precizând

totodată că nu știe dacă O____ A_____ R___ achiziționa astfel de substanțe de

la inculpat și nici persoanele de la care acesta din urmă le comer cializa.

Cât privește celelalte probe invocate în susținerea acestei acuzații, instanța

constată că o parte din martorii audiați fie au auzit că inculpatul comercializa

substanțe etnobotanice însă nu știau de unde se aproviziona acesta (cum este

cazul martorului U_____ M_____), fie nu știau dacă inculpatul comercializează

astfel de produse, întrucât martorul se aproviziona de la alte persoane (cum este

cazul martorului R___ C______), fie cumpărau astfel de substanțe de la inculpat,

fără însă a putea preciza de unde se aproviziona acesta din urmă (cum este

cazul martorului N_____ A________), fie cumpărau astfel de substanțe de la

inculpat, acesta din urmă aprovizionându-se de pe internet sau preparând

singura aceste substanțe (cum este cazul martorului D_______ B_____). La

rândul lor, martorii I______ A________ D______ și I___ nu au putut furniza

informații relevante în legătură cu activitatea inculpatului în cadrul unui grup

organizat în care să aibă rolul de distribuitor.

Nici declarațiile date de investigatorul s__ a________ M____ A______ și

colaboratorul A__ I__, audiați de instanță la termenul din 28.01.2019 nu susțin

prezenta acuzație, acestea confirmând doar acuzația ce vizează efectuare fără

drept de operațiuni comerciale substanțe susceptibile de a avea efecte

psihoactive, fără a deține autorizație emisă în condițiile legii 194/2011 cu

referire la actul material din data de 12.02.2018.

În fine, se reține că prin s.p. nr.6/09.01.2018 pronunțată de Tribunalul Arge în

dosarul nr. XXXXXXXXXXX s-a admis acordul de recunoaștere a vinovăției

încheiat între inculpatul B_____ D_____ A_____ și procurorul din cadrul

Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, D_____ – Serviciul

T_________ Pitești , reținându-se în cuprinsul acestei hotărâri că numitul

B_____ D_____ A_____ a recunoscut acuzația ce i-a fost adusă, constând în

aceea că în anul 2015, a inițiat și constituit împreună cu coinculpații P______

A________ G_____ și P______ B_____ N______, un grup infracțional organizat

specializat în săvârșirea infracțiunii de efectuare fără drept de operațiuni, fără

drept, cu substanțe susceptibile de a avea efect psihoactiv, grup la care în

perioada 2016-2017 au aderat inculpatul C________ M_____ A________, z__

C_____, B____ O_____ A________, z__ O___, S____ I____ A________, Balta

A________ M______, D______ D____, Tivig C_______ I____, fapte ce constituie

infracțiunile de constituire de grup infracțional organizat, prev. și ped. de art.

367 alin. 1 Cp. și efectuare fără drept a unor operațiuni cu produse susceptibile

de la avea efect psihoactiv, fără a deține autorizație eliberată în cond. Legii

194/2011 prev. și ped. de art. 16 alin. 1 din Legea 194/2011, cu_aplic. disp. art. 35

alin. 1 Cp. Audiat în fața instanței la 14.03.2018, numitul B_____ D_____ A_____

a arătat că îl cunoaște pe inculpat de prin cartier, însă nu a avut niciodată vreo

legătură cu acesta, precizând că avea cunoștință despre faptul că inculpatul

comercializa substanțe etnobotanice, însă nu prin intermediul său. Legat de

recunoașterea faptelor ce au făcuto obiectul dosarului anterior menționat,

martorul a mai precizat că prin acordul încheiat și admis de instanță a

recunoscut fapta sa, anume că a constituit grupul împreună cu P______

A________ G_____ și P______ B_____ N______, precizând că personal nu a

avut nicio legătură cu inculpatul, fiind posibil însă ca acesta din urmă să fi

aderat la grup prin intermediul lui P______ A________.

Audiat în fața instanței, inculpatul nu a recunoscut comiterea infracțiunii de

constituire de grup infracțional organizat, arătând că îi cunoștea pe numiții

B_____ D_____ A_____ , P______ A________ G_____ și P______ B_____

N______, cu toții ocupându-se de distribuirea de substanțe susceptibile de a

avea efecte psihoactive, însă fiecare vindea pentru sine, inculpatul precizând că

achiziționa produsele pe care le comercializa de pe internet, cum s-a întâmplat

și în luna februarie 2018.

Conform art. 367 alin.6 C.pen., prin grup infracțional organizat se înțelege

grupul structurat, format din trei sau mai multe persoane, constituit pentru o

anumită perioadă de timp și pentru a acționa în mod coordonat în scopul

comiterii uneia sau mai multor infracțiuni.

Elementul material al laturii obiective al infracțiunii în discuție, prev. de art. 367

alin.1 C.pen, îl reprezintă, alternativ, inițierea (efectuarea de acte menite să

determine și să pregătească constituirea grupului), constituirea (intrarea în

grup chiar în momentul constituirii acestuia), respectiv aderarea (intrarea în

grup ca membru al acestuia, ulterior momentului constituirii) sau sprijinirea

(înlesnirea sau ajutorul dat grupului infracțional în tot timpul existenței sale).

După cum s-a reținut în doctrina și jurisprudența, pentru a reține existența unui

grup infracțional organizat este necesar ca persoanele care îl compun să se

supună unei anumite discipline interne, unor anumite reguli privind ierarhia,

rolurile membrilor și planurile de activitate, realizându-se prin consensul mai

multor persoane, un nucleu autonom, în scopul de a ființa în timp și de a

pregăti, organiza și duce la îndeplinire săvârșirea de infracțiuni. În cazul în care

aceste condiții nu sunt îndeplinite, nu poate fi vorba de o pluralitate constituită,

ci, eventual, de o pluralitate ocazională.

În cauza dedusă judecății , instanța consideră că probele administrate în cauză

nu au dovedit o structură clară de coordonare a grupului indicat , nu reiese care

era structura grupului, care erau sarcinile clare ale fiecăruia dintre membrii

inițiali sau ulteriori și rolurile acestuia sau dacă dintre aceștia exista un lider

incontestabil care să își impună autoritatea.

Raportând materialul probator administrat în cauză la acuzația adusă

inculpatului prin prisma aspectelor anterior enunțate, instanța apreciază că

probele administrate în cauză nu sunt certe, sigure, complete, ci există îndoială

cu privire la vinovăția inculpatului în privința comiterii acestei infracțiuni.

Astfel, afirmația martorului V____ A______ I____, nemeținută cu prilejul

audierii sale în instanță, în sensul că „din auzite a înțeles că inculpatul se

aproviziona de la M_______” și declarația dată de inculpatul Banuță D_____

A_____ în sensul că „ e posibil ca inculpatul să fi aderat la grup prin intermediul

lui P______ A________ ” nu constituie, în opinia instanței, probe suficiente de

natură a justifica o condamnare. Înainte de a fi o problemă de drept, regula in

dubio pro reo, ce presupune ca orice îndoială să opereze în favoarea

inculpatului, este o problemă de fapt. Înfăptuirea justiției penale cere ca

judecătorii să nu se întemeieze, în hotărârile care le pronunță, pe probabilitate,

ci pe certitudinea dobândită pe bază de probe decisive, complete, sigure, în

măsura care reflectă realitatea obiectivă. Numai așa se formează convingerea,

izvorâtă din dovezile administrate în cauză, că realitatea obiectivă (fapta

supusă judecății) este, fără echivoc, cea pe care o înfățișează realitatea

reconstituită cu ajutorul probelor în scopul cunoașterii. Chiar dacă în fapt s-au

administrat probe în sprijinul învinuirii, ori alte probe nu se întrevăd ori pur și

simplu nu există și totuși îndoiala persistă în ceea ce privește vinovăția, atunci

îndoiala este echivalentă cu o probă pozitivă de nevinovăție și deci inculpatul

trebuie achitat.

Față de aspectele anterior prezentat, în temeiul art. art.396 alin.5 C.pr.pen. rap.

la art.16 lit.c C.pr.pen., instanța va dispune achitarea inculpatului C________

M_____ A________ s__ aspectul săvârșirii infracțiunii de constituirea unui

grup infracțional organizat, în varianta aderării, prev. de art. 367 alin.1 C.pen .

În ceea ce privește infracțiunea de efectuare fără drept de operațiuni comerciale

substanțe susceptibile de a avea efecte psihoactive, fără a deține autorizație

emisă în condițiile legii 194/2011 în formă continuată - art. 16 alin. 1 din legea

194/2011, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p ., instanța reține că în realizarea aceleiași

rezoluții infracționale, la data de 17.04.2016 inculpatul a vândut martorului

U_____ M_____ cantitatea de 0,02 grame 5F MDMB Pinaca și martorilor N_____

A________ Ș_____ și B____ A_____ canitatea de 0,16 grame MDMB CHMICA,

iar la data. de 12.02.2018 a vândut colaboratorului cu identitate atribuită și

investigatorului desemnat în cauză, cantitatea de 1,46 grame 5F MDMB PINACA

contra sumei de 100 de lei. Totodată, la data de 16.02.2018 a comandat un plic, ce

conținea cantitatea de 10,10 grame EMB FUBINACA și 2,10 grame AMB

FUBINACA destinată preparării și comercializării de substanțe susceptibile de a

avea efecte psihoactive.

Se reține că, conform RCTS nr.xxxxxxx/15.02.2018 întocmit de Laboratorul

Control de Analiză și Profil al Drogurilor în cantitatea mai sus-menționată s-a

pus în evidență 5F-MDMB-PINACA, compus ce face parte din clasa

cannabinoizilor și este o „substanță psihoactivă nouă" în înțelesul Deciziei

2005/387/JAI a Consiliului privind schimbul de informații, evaluarea riscurilor

și controlului noilor substanțe psihoactive și se regăsește în Anexa 1 -

Substanțe psihoactive noi notificate pentru prima dată în 2015 sistemului

european de avertizare rapidă în temeiul deciziei mai sus menționate.

La data de 16.02.2018 , în baza ordonanței provizorii, a fost interceptat un plic

conținând cantitatea de aproximativ 22 gr de cannabinoid sintetic comandat de

inculpatul C________ M_____ A________ din Olanda pe numele și adresa

acestuia din Pitești, de pe site-ul „smokeys c+hem*site" și avea inscrispționate

ca substanțe în interiorul plicului FUB-AMB și respectiv MMB CHIMINACA.

Conform RCTS nr.xxxxxxx/19.02.2018 întocmit de Laboratorul Control de

Analiză și Profil al Drogurilor în proba 1 constituită din 10,10 gr pulbere și In

proba 2 constituită din 2,10 gr pulbere s-a pus în evidență EMB-pUBINACA,

respectiv AMB-FUBINACA, compuși ce fac parte din clasa cannabinoizilor și

sunt „substanțe psihoactive noi" în înțelesul Deciziei 2005/387/JAI a Consiliului

privind schimbul de informații, evaluarea riscurilor și controlului noilor

substanțe psihoactive și AMB-FUBINACA se regăsește în Anexa 1 - Substanțe

psihoactive noi notificate pentru prima dată în 2014 sistemului european de

avertizare rapidă în temeiul deciziei mai sus menționate.

În analiza și evaluarea materialului probator administrat în cauză cu referire la

infracțiunea de față, instanța constată că faptele reținute în sarcina inculpatului

reprezentând infracțiunea prev. de art. 16 alin. 1 din legea 194/2011, cu aplic. art.

35 alin. 1 C.p , cât și vinovăția inculpatului, sunt dovedite dincolo de orice dubiu

rezonabil, instanța reținând, pe lângă probele anterior menționate, declarațiile

martorilor U_____ M_____, N_____ A________ Ș_____ și B____ A_____,

coroborate cu cele ale investigatorului s__ a________ M____ A______ și

colaboratorului A__ I__, precum și cu cele date de către inculpat în cele două

faze procesuale, prin acre inculpatul a recunoscut comiterea prezentei

infracțiuni.

Cu referire la infracțiunea de trafic de minori, faptă prev. și ped. de art. 211 alin. 1

C.p. , constând în aceea că în luna noiembrie 2016 inculpatul C________ M_____

A________ a recrutat-o prin metoda "loverboy" și a exploatat-o sexual minora

B____ A__ M____, până în luna martie 2017, instanța consideră dovedită

prezenta acuzație.

Se reține mai întâi că inculpatul nu a recunoscut comiterea faptei, precizând că

nu avea cunoștință despre împrejurarea că prietena sa, minora B____ A__

M____, ar fi practicat prostituția, apelând în acest scop la site-ul Publi 24, el

aflând întâmplător despre această situație de la un prieten. Inculpatul a mai

precizat, audiat fiind în cursul judecății, că telefonul său era folosit în comun de

către cei doi, astfel explicându-si apariția numărului său de telefon pe site-ul

respectiv, însă nu a primit niciodată mesaje sau apeluri de la persoane de sex

masculin, de natură să îl conducă la bănuiala că prietena sa ar practica

prostituția.

Instanța apreciază însă ca neîntemeiată apărarea promovată de inculpat în fața

instanței, din cuprinsul declarației date la 21.03.2017 în fața organului de

urmărire penală reieșind că avea cunoștință despre activitatea desfășurată de

B____ A__ M____. Deși nu a recunoscut faptul că el ar fi fost cel care i-a propus

martorei să se prostitueze, inculpatul a recunoscut că a locuit împreună cu

aceasta, că a aceasta din urmă a postat un anunț pe site-ul Publi 24 însoțit de

poze făcute chiar de către inculpat, aceasta având, în decursul primei

săptămâni de la postarea anunțului, 3 sau 4 clienți de la care a obținut câte 300

lei, sume de bani folosite de cei doi pentru cheltuielile casnice.

Această din urmă declarație se coroborează cu cea dată de către B____ A__

M____ la 27.02.2018 în fața organului de urmărire penală, în prezența unui

avocat și a reprezentantului DGASPC, persoana vătămată relatând că inculpatul

a fost acela care a avut inițiativa ca ea să practice prostituția și de a posta

anunțuri pe respectivul site în acest scop, aceasta acceptând această

propunerea pentru a face rost de bani și a se putea întreține, mai ales că avea

cunoștință că inculpatul avea probleme cu banii. Persoana vătămată a mai

relatat că în vara anului 2016 inculpatul a avut ideea de a o filma în ipostaze

obscene, el fiind cel care a făcut poze cu persoana vătămată pe care mai apoi tot

el le posta pe site-urile respective. Din cuprinsul aceleiași declarații mai reiese

că în perioada august-noiembrie 2016 persoana vătămată a avut aproximativ 2-3

clienți pe zi, câștigând sume între 100-200 lei reprezentând contravaloarea unui

raport sexual normal și oral, din banii respectivi cei doi plătind chiria și

efectuând diverse cheltuieli proprii sau comune. Cât privește declarația dată de

către aceasta în cursul cercetării judecătorești, instanța o apreciază ca

nesinceră, cu atât mai mult cu cât nu se coroborează cu celelalte probe

administrate în cauză.

Relevantă în același context probator este și declarația din data de 21.03.2017 a

martorei C____ L______ M_______, mătușa inculpatului, din cuprinsul căreia

reiese că inculpatul și persoana vătămată au locuit împreună inițial la hotelul

Metropol din Pitești, ulterior au locuit la domiciliul martorei pentru aproximativ

2 săptămâni, iar mai apoi, începând cu vara anului 2016, cei doi s-au mutat

împreună într-o garsonieră. Martora a mai relatat că de la inculpat a aflat că

persoana vătămată se ducea uneori la un hotel unde se întâlnea cu diferiți

bărbați pentru a întreține raporturi sexuale, inculpatul comunicându-i, legat de

această situație că”în ziua de azi nu mai e iubire”. Această declarație este, la

rândul său, confirmată de convorbirile telefonice purtate între martoră și

inculpat în data de 29.11.2016, din cuprinsul cărora rezultă că persoana vătămată

lucra la hotel, inculpatul arătând că nu îl interesează această situație câtă

vreme plătește chiria și mănâncă pe banii ei.

Activitatea inculpatului, de găzduire a minorei în vederea exploatării sale

sexuale la adresa situată în mun. Pitești, _______________________,

_____________, jud. Argeș, rezultă astfel și din exploatarea mandatelor de

supraveghere tehnică nr. 351/UP/2016 și 355/UP/2016, care a condus totodată și

la identificarea unora dintre clienții interesați să întrețină raporturi sexuale

contra cost cu minora prin intermediul site-urilor www.escorte- sexy.net si

www.publi24.ro , unde sunt postate mai multe anunțuri în cadrul cărora sunt

oferite servicii sexuale. Audiați în cauză, martorii To_____ M____, I____ B_____

loan și U__ C_______ M____ au confirmat întreținerea raporturilor sexuale

contra cost cu persoana vătămată, fără a putea oferi însă alte informații

suplimentare.

În fine, în ceea ce privește infracțiunea de pornografie infantilă, faptă prev. și

ped. de art. 374 alin. 1 și 2 C.p., instanța reține că în perioada 2016-2017

inculpatul a produs și deținut materiale pornografice cu conținut sexual

explicit, cu minora B____ A__ M____, în vârstă de 16 ani, realizate prin

intermediul unui sistem informatic.

Fapta astfel reținută în sarcina inculpatului este dovedită de probele

administrate în cauză, între care instanța reține declarația persoanei vătămate

percheziției, coroborate cu cea a inculpatului care, de altfel, a recunoscut

comiterea acestei fapte. Se reține totodată că în urma percheziției informatice

efectuate în data de 25.04.2017 asupra telefonului mobil Lenovo eerie IMEI

xxxxxxxxxxxxxxx și IMEI xxxxxxxxxxxxxxx ridicat de la inculpatul C________

M_____ A________, cu prilejul percheziției domiciliare din data de 1.03.2017, a

fost un folder denumit "Camera", ce conține 52 fișiere de tip video cu extensia

*.3GP și 198 de tip imagine cu extensia *.jpg, în urma accesării acestor fișiere

constatându-se că parte din ele conțin materiale pornografice cu conținut

sexual explicit, cu minora B____ A__ M____ (între care: Fișierul

VID_19800109_060854.3gp reprezintă un clip video cu o durată de 44 secunde în

care apar minora B____ A__ M____ și inculpatul C________ M_____

A________ în intervalul 00:20 și 00:29, inculpatul C________ M_____

A________ o dezbracă pe minora B____ A__ M____ în zona sânilor, ocazie cu

care îi atinge sânul drept; Fișierul VID_20160701_101208.3gp reprezintă un clip

video cu o durată de 10 minute în intervalul 00:00 și 00:04 o apare minora B____

A__ M____ în timp ce întreține un act sexual oral cu o persoană de sex

bărbătesc, persoană care a și înregistrat acest clip video; Fișierul

VID_20160715_095216.3gp reprezintă un clip video cu o durată 1 minut și 20

secunde. în acest videoclip apare minora B____ A__ M____ în timp ce întreține

un act sexual normal cu o persoană de sex bărbătesc, căreia nu i se poate

observa fizionomia feței, persoană care a și înregistrat acest clip video; Fișierul

VID_20160730_184408.3gp reprezintă un clip video cu o durată de 10 minute în

care apar minora B____ A__ M____ și inculpatul C________ M_____

A________ în timp ce întrețin un act sexual normal).

În drept, fapta inculpatului C________ M_____ A________ care în realizarea

aceleiași rezoluții infracționale, la data de 17.04.2016 a vândut martorului

U_____ M_____ cantitatea de 0,02 grame 5F MDMB Pinaca și martorilor N_____

A________ Ș_____ și B____ A_____ canitatea de 0,16 grame MDMB CHMICA,

iar la data. de 12.02.2018 a vândut colaboratorului "cu identitate atribuită și

investigatorului desemnat în cauză, cantitatea de 1,46 grame 5F MDMB PINACA

contra sumei de 100 de lei. Totodată, la data de 16.02.2018 a comandat un plic, ce

conținea cantitatea de 10,10 grame EMB FUBINACA și 2,10 grame AMB

FUBINACA destinată preparării și comercializării de substanțe susceptibile de a

avea efecte psihoactive, constituie infracțiunea de efectuare fără drept de

operațiuni comerciale substanțe susceptibile de a avea efecte psihoactive, fără a

deține autorizație emisă în condițiile legii 194/2011 în formă continuată , prev.

de art. 16 alin. 1 din legea 194/2011, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p.,

Fapta aceluiași inculpat care în luna noiembrie 2016 a recrutat-o prin metoda

"loverboy" și a exploatat-o sexual minora B____ A__ M____, până în luna martie

2017 constituie infracțiunea de trafic de minori, faptă prev. și ped. de art. 211

alin. 1 C.p.

De asemenea, fapta inculpatului C________ M_____ A________ care în

perioada 2016-2017 a produs și deținut materiale pornografice cu conținut

sexual explicit, cu minora B____ A__ M____, în vârstă de 16 ani, realizate prin

intermediul unui sistem informatic, constituie infracțiunea de pornografie

infantilă, faptă prev. și ped. de art. 374 alin. 1 și 2 C.p.

Având în vedere că faptele au fost comise înainte ca inculpatul să fie definitiv

condamnat pentru vreuna dintre ele, se va reține incidența în cauză a disp.art.

38 alin.1 C.pen ce reglementează concursul real de infracțiuni.

La alegerea și individualizarea pedepselor ce urmează a fi aplicate inculpatului,

instanța va avea în vedere gravitatea infracțiunilor săvârșite și periculozitatea

infractorului, în baza criteriilor generale de individualizare, prev. în cuprinsul

art. 74 C.pen., raportate în prezenta cauză.

Astfel, în ceea ce privește circumstanțele legate de fapte, instanța are în vedere

gravitatea acestora prin raportare, în primul rând, la valorile sociale ocrotite de

legiuitorul penal prin incriminarea lor și vătămate de inculpat prin comiterea

acestora. De asemenea, se va avea în vedere că activitatea infracțională a

inculpatului s-a derulat pe o perioadă mare de timp, urmările faptelor sale

vizând-o nu doar pe persoana vătămată, dar și pe consumatorii substanțelor pe

care inculpatul le comercializa, cunoscut fiind efectul negativ pe care consumul

acestor substanțe, denumite generic etnobotanice, îl are asupra psihicului

persoanei, cu efecte devastatoare asupra dezvoltării lor. Instanța va reține, între

circumstanțele privitoare la faptă, și scopul urmărit de către inculpat prin

comiterea infracțiunii de trafic de minori, acela de a-și procura cele necesare

traiului profitând de pe urma persoanei vătămate, pe care a încurajat-o să

practice prostituția în acest scop.

Totodată, instanța are în vedere și conduita inculpatului în cursul procesului

penal -reținând că inculpatul a avut o poziție oscilantă și o atitudine parțial

sinceră, recunoscând doar o parte din acuzațiile aduse. Nu în ultimul rând

instanța are în vedere și circumstanțele personale ale acestuia: acesta are în

prezent 28 de ani, este necăsătorit, nu are o ocupație și nici un loc de muncă,

absolvind liceul și școala de arte și meserii, nefiind cunoscut cu antecedente

penale. Tot în circumstanțierea inculpatului va fi evaluată și adresa nr.

105D/P/10.04.2019 a D_____-ST Pitești, din care reiese că inculpatul a contribuit

la prinderea și tragerea la răspundere penală a inculpatului M_____

C_________, trimis în judecată pentru comiterea infracțiunilor de aderare la un

grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C.p. și efectuare fără drept de

operațiuni comerciale substanțe susceptibile de a avea efecte psihoactive, fără a

deține autorizație emisă în condițiile legii 194/2011 în formă continuată - art. 16

alin. 1 din legea 194/2011, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., toate cu aplic.art. 38 alin.1

C.p.

Pentru aceste motive, instanța va dispune după cum urmează:

-În temeiul art.396 alin.5 C.pr.pen. rap. la art.16 lit.c C.pr.pen., va achita

inculpatul C________ M_____ A________ s__ aspectul săvârșirii infracțiunii de

constituirea (în varianta aderării) unui grup infracțional organizat, prev. de art.

367 alin.1 C.pen și totodată, în temeiul art. 396 alin. 1, alin.2 C. proc. pen, va

dispune condamnarea acestuia la următoarele pedepse:

- 1(un) an închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de efectuare fără drept de

operațiuni comerciale cu substanțe susceptibile de a avea efecte psihoactive,

fără a deține autorizație emisă în condițiile Legii 194/2011, în formă continuată ,

prev. de art. 16 alin. 1 din Legea 194/2011, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen .

- 3(trei) ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de minori, prev. de

art. 211 alin. 1 C.pen .

- 2(doi) ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de pornografie infantilă,

prev. de art. 374 alin. 1 și 2 C.pen.

În baza art. 55 lit.a rap.la art. 67 alin.2 C.pen va aplica inculpatului, pe lângă

pedeapsa principală aplicată pentru infracțiunea de trafic de minori, prev. de

art. 211 alin. 1 C.pen , pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de

art. 66 alin.1 lit.a, b C.pen (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice

alte funcții publice, dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul

autorității de stat), pe o durată de 2 ani și în baza art. 54 rap.la art. 65 C.pen va

aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66

alin.1 lit.a, b C.pen.

Având a face aplicarea în cauză a tratamentului juridic al concursului de

infracțiuni, în temeiul art. 40 alin.1, art. 38 alin.1 rap.la art. 39 alin.1 lit.b C.pen

instanța va contopi pedepsele aplicate în prezenta cauză în pedeapsa cea mai

grea, aceea de 3(trei) ani închisoare , la care va adăuga o treime din totalul

celorlalte pedepse supuse contopirii, respectiv 1(un) an închisoare, inculpatul

urmând a executa pedeapsa finală de 4(patru) ani închisoare, în regim de

detenție conform art. 60 C.pen.

În baza art. 45 rap.la art. 66 C.pen va aplica inculpatului pedeapsa

complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit.a, b C.pen , pe o

durată de 2 ani, pedeapsă ce se execută conform art. 68 alin.1 lit.c C.pen.

În baza art. 45 rap.la art. 65 C.pen va aplica inculpatului pedeapsa accesorie a

interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit.a, b C.pen , pedeapsă ce se

execută conform art. 65 alin.3 C.pen.

În baza art. 404 alin.1 lit. a C.proc.pen., rap.la art. 71, art. 72 alin.1 C.pen, cu

aplic.art. 399 alin.9 C.proc.pen va deduce din pedeapsa închisorii aplicate în

cauză durata reținerii și arestării preventive de la data de 21.03.2017 la 21.05.2017

și de la data de 23.02.2018 la 14.04.2019.

În baza art. 404 alin.1 lit. b, art. 399 alin.1, alin.4 C.proc.pen va menține măsura

preventivă a controlului judiciar dispusă față de inculpat prin încheierea penală

din 12.04.2019 a Tribunalului Argeș, pronunțată în dosarul nr.

XXXXXXXXXXXXX/a8, def. la 14.04.2019 prin necontestare, constând că nu au

dispărut temeiurile ce au fost în vedere la acel moment, măsura fiind necesară

pentru a se asigura buna desfășurare a procesului penal, dar și pentru a

preîntâmpina comiterea, de către inculpat, a altor fapte penale.

În baza art. 397, art.25 C.proc.pen va lua act că persoana vătămată B____ A__

M____ nu s-a constituit parte civilă în cauză.

În temeiul disp. art. 112 lit. f C.pen. va dispune confiscarea specială a cantității

totale de 10,05 grame EMB-FUBINACA, 2,05 grame AMB-FUBINACA, 0,69 grame

5F MDMB PINACA, prelevate din probe după efectuarea analizelor de laborator,

ambalate, sigilate și depuse la camera de corpuri delicte a IGPR-DCJSEO,

conform dovezii _______ nr.,xxxxxx din 16.05.2018.

În temeiul disp. art.112 lit. e C.pen., va dispune confiscarea, de la inculpat, a

sumei de 100 lei, folosită la cumpărarea autorizată de substanțe susceptibile de

a avea efecte psihoactive.

În baza art. 274 alin. 1 C. proc. pen. va obliga inculpatul la plata sumei de 7000

lei (suma de 6000 lei aferentă fazei de urmărire penală) cu titlu de cheltuieli

judiciare către stat.

În temeiul art. 275 alin.6 C.proc.pen., sumele reprezentând onorariu parțial al

avocatului din oficiu în cuantum de 100 lei, conform împuternicirii avocațiale

din oficiu nr. 1955/03.07.2018 și onorariu avocat din oficiu în cuantum de 195 lei,

conform împuternicirii avocațiale din oficiu nr. 2370/22.08.2018 se vor avansa

din fondurile MJ, către Baroul Argeș.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE :

În temeiul art.396 alin.5 C.pr.pen. rap. la art.16 lit.c C.pr.pen., achită inculpatul

C________ M_____ A________, z__ C_____ , (fiul lui P____ M_____ și A____

M______, născut la data de 30.12.1990, în mun. Pitești, jud. Argeș, cu domiciliul

în mun Pitești, _______________________, _____________,

________________________, CNP xxxxxxxxxxxxx) s__ aspectul săvârșirii

infracțiunii de grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin.1 C.pen.

În temeiul art. 396 alin. 1, alin.2 C. proc. pen, condamnă inculpatul C________

M_____ A________, z__ C_____ , (fiul lui P____ M_____ și A____ M______,

născut la data de 30.12.1990, în mun. Pitești, jud. Argeș, cu domiciliul în mun

Pitești, _______________________, _____________, ____________, jud. Argeș,

CNP xxxxxxxxxxxxx) la următoarele pedepse:

- 1(un) an închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de efectuare fără drept de

operațiuni comerciale cu substanțe susceptibile de a avea efecte psihoactive,

fără a deține autorizație emisă în condițiile Legii 194/2011, în formă continuată ,

prev. de art. 16 alin. 1 din Legea 194/2011, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen .

- 3(trei) ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de minori, prev. de

art. 211 alin. 1 C.pen .

- 2(doi) ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de pornografie infantilă,

prev. de art. 374 alin. 1 și 2 C.pen.

În baza art. 55 lit.a rap.la art. 67 alin.2 C.pen aplică inculpatului, pe lângă

pedeapsa principală aplicată pentru infracțiunea de trafic de minori, prev. de

art. 211 alin. 1 C.pen , pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de

art. 66 alin.1 lit.a, b C.pen , pe o durată de 2 ani.

În baza art. 54 rap.la art. 65 C.pen aplică inculpatului pedeapsa accesorie a

interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit.a, b C.pen.

În temeiul art. 40 alin.1, art. 38 alin.1 rap.la art. 39 alin.1 lit.b C.pen contopește

pedepsele aplicate în prezenta cauză în pedeapsa cea mai grea, aceea de 3(trei)

ani închisoare , la care adaugă o treime din totalul celorlalte pedepse supuse

contopirii, respectiv 1(un) an închisoare, inculpatul urmând a executa pedeapsa

finală de 4(patru) ani închisoare, în regim de detenție conform art. 60 C.pen.

În baza art. 45 rap.la art. 66 C.pen aplică inculpatului pedeapsa complementară

a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit.a, b C.pen , pe o durată de 2 ani,

pedeapsă ce se execută conform art. 68 alin.1 lit.c C.pen.

În baza art. 45 rap.la art. 65 C.pen aplică inculpatului pedeapsa accesorie a

interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit.a, b C.pen , pedeapsă ce se

execută conform art. 65 alin.3 C.pen.

În baza art. 404 alin.1 lit. a C.proc.pen., rap.la art. 71, art. 72 alin.1 C.pen, cu

aplic.art. 399 alin.9 C.proc.pen deduce din pedeapsa închisorii aplicate în cauză

durata reținerii și arestării preventive de la data de 21.03.2017 la 21.05.2017 și de

la data de 23.02.2018 la 14.04.2019.

În baza art. 404 alin.1 lit. b, art. 399 alin.1, alin.4 C.proc.pen menține măsura

preventivă a controlului judiciar dispusă față de inculpat prin încheierea penală

din 12.04.2019 a Tribunalului Argeș, pronunțată în dosarul nr.

XXXXXXXXXXXXX/a8, def. la 14.04.2019 prin necontestare.

În baza art. 397, art.25 C.proc.pen ia act că persoana vătămată B____ A__ M____

nu s-a constituit parte civilă în cauză.

În temeiul disp. art. 112 lit. f C.pen. dispune confiscarea specială a cantității

totale de 10,05 grame EMB-FUBINACA, 2,05 grame AMB-FUBINACA, 0,69 grame

5F MDMB PINACA, prelevate din probe după efectuarea analizelor de laborator,

ambalate, sigilate și depuse la camera de corpuri delicte a IGPR-DCJSEO,

conform dovezii _______ nr.,xxxxxx din 16.05.2018.

În temeiul disp. art.112 lit. e C.pen., dispune confiscarea, de la inculpat, a sumei

de 100 lei, folosită la cumpărarea autorizată de substanțe susceptibile de a avea

efecte psihoactive.

În baza art. 274 alin. 1 C. proc. pen. obligă inculpatul la plata sumei de 7000 lei

(suma de 6000 lei aferentă fazei de urmărire penală) cu titlu de cheltuieli

judiciare către stat.

În temeiul art. 275 alin.6 C.proc.pen., sumele reprezentând onorariu parțial al

avocatului din oficiu în cuantum de 100 lei, conform împuternicirii avocațiale

din oficiu nr. 1955/03.07.2018 și onorariu avocat din oficiu în cuantum de 195 lei,

conform împuternicirii avocațiale din oficiu nr. 2370/22.08.2018 se vor avansa

din fondurile MJ, către Baroul Argeș.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea minutei.

Pronunțată în ședință publică azi, 10.05 .2019.

Președinte,

A____ A____ Mihăi_____

Grefier

L______ D_____