Contestatie la executare

Decizie 50 din 05.02.2015


R O M Â N I A

TRIBUNALUL MUREŞ

SECŢIA CIVILĂ

Dosar nr. 1515/251/2014

Operator de date cu caracter personal înregistrat sub nr.2991

DECIZIE CIVILĂ Nr. 50

Şedinţa publică de la 05 Februarie 2015

Completul constituit din:

Preşedinte  L.D.

Judecător C. .S

Grefier A. A.

Pe rol judecarea apelului formulat de contestatoarea T.O. T. cu domiciliul în com.. sat ..nr... jud... împotriva sentinţei civile nr.585/02 octombrie 2014, pronunţată de Judecătoria Luduş în dosarul nr.1515/251/2014.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se constată lipsa părţilor.

Procedura de citare este legal  îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, după care: 

Mersul dezbaterilor şi concluziile părţilor sunt cuprinse în încheierea de şedinţă din data de 29 ianuarie 2015, încheiere care face parte integrantă din prezenta decizie.

T R I B U N A L U L,

Deliberând asupra cauzei, constată următoarele:

Prin Sentinta civila 585/2.10.2014 a Judecatoriei Ludus a fost respinsa contestatia la executare formulata de contestatoarea T. O. T..

In motivare s-a retinut ca prin contestatia la executare contestatoarea solicita anularea tuturor formelor de executare efectuate in dosarul executional ... desfiintarea titlului executoriu si intoarcerea executarii.

A retinut prima instanta ca motivele invocate de contestatoare vizau imprejurarea ca executarea silita este desfasurata in baza unui proces verbal de contraventie intocmit pe numele contestatoarei pentru savarsirea contraventiei constand in circularea pe drumurile publice in data de 29.08.2012 fara a detine rovineta valabila desi la acea data autoturismul fusese vandut de contestatoare domnului B. C.si scos din evidenta fiscala inregistrata pe numele contestatoarei.

Retinand in continuare ca aplicabilitatea art 712 alin 2 C pr civ potrivit caruia in cadrul contestatiei la executare nu se pot invoca si analiza aparari care tin de caracterul nedatorat al creantei urmarite prima instanta a respins contestatia  formulata ca inadmisibila.

Impotriva acestei sentinte a declarat apel contestatoarea T. O .T.aratand ca isi mentine in continuare pozitia precizata cu mentiunea ca in urma comunicarii proecsului verbal de contraventie a adus la cunostiinta emitentului existenta contractului de vanzare cumparare care i-a pus in vedere ca pentru evitarea emiterii altor procese verbale de contraventie pe numele contestatoarei se poate prezenta o copie a contractului de vanzare cumparare la sediul emitentului ceea ce contestatoarea a si facut.

Prin rezolutia judecatorului din data de 26.11.2014 s-a pus in vedere contestatoarei obligatia de a achita pana la primul termen de judecata ce se va fixa o taxa de timbru de 20 de lei conform art 23 alin 1 lit b coroborat cu art 10 alin 2 OUG 80/2013  , sub sanctiunea anularii apelului.

Desi la fost instiintata despre aceatsa masura astfel cum reiese din dovada de comunicare a adresei de la fila 7 din dosar si recunoasterea contestatoarei de la termenul de judecata din 29.01.2015 totusi contestatoarea nu s-a conformat obligatiei stabilite in sarcina sa.

Fata de acestea, la termenul din 29.01.2015 instanta a pus in discutie din oficiu exceptia netimbrarii apelului.

Constatand ca nu s-a indeplinit din partea contestatoarei obligatia de a achita taxa de timbru pana la data prezentei, in baza art. 470 alin 3 raportat la art 470 alin 2 C pr civ va admite exceptia netimbrarii si va anula apelul ca netimbrat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Admite  excepţia netimbrării cererii.

Anulează, ca netimbrat, apelul formulat de T. O. T.(cu domiciliul în com. ..... sat ... nr..., jud... CNP .. împotriva sentinţei civile nr. ..., pronunţată de Judecătoria Luduş, în dosarul nr....

Fără cale de atac.

Pronunţată în şedinţa publică de la 05.02.2015.

Preşedinte  L.D.

Judecător C. .S

Grefier A. A.

Red.tehnored.L.A.D/11.02.2015

Listat A.A./12.02.2015/4 ex

Jud.fond I. F.M.