Pretenţii

Sentinţă civilă 516 din 24.06.2019


Pe rol soluţionarea acţiunii civile formulată de reclamantul C. I. în contradictoriu cu pârâta SC M. SRL având ca obiect pretenţii.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează faptul că mersul dezbaterilor şi susţinerile părţilor au fost  consemnate în încheierea şedinţei publice din 10.06.2019, încheiere ce face parte integrantă din prezenta sentinţă, când, pentru  lipsă de timp pentru deliberare, a fost amânată pronunţarea la termenul de astăzi.

Deliberând asupra excepţiei  de faţă, constată următoarele:

Prin cererea formulată la această instanţă la data de --- şi înregistrată sub nr. ---, reclamantul C.I. în contradictoriu cu pârâta SC M. SRL a solicitat obligarea pârâtei la plata faţă de reclamant a arendei stabilită ca preţ al :

- contractului de arendă cu nr. .... înregistrat la C.L. al comunei B. sub nr. ..., modificat prin actul adiţional nr. ... şi înregistrat la C. L. al comunei B. sub nr. ..., ulterior modificat prin actul adiţional fără număr încheiat la data de .... şi înregistrat la C. L. al comunei B.sub nr. ..., arendă al cărui nivel a fost stabilit la cantitatea de 450 kg grâu/ha/an sau contravaloarea în alte produse agricole ori contravaloarea în lei a acestei arende, aferentă perioadei 2015-2017;

- contractului de arendă cu nr. .... înregistrat la C. L. al comunei B. sub nr. ..., modificat prin actul adiţional nr. ..., ulterior modificat prin actul adiţional fără număr, încheiat la .... şi înregistrat la C. L.al comunei B. sub nr. ...., arendă al cărui nivel a fost stabilit la cantitatea de 450 kg grâu/ha/an sau contravaloarea în alte produse agricole ori contravaloarea în lei a acestei arende, aferentă perioadei 2015-2017;

- contractului de arendă cu nr. ... înregistrat la C.L. al comunei B... sub nr. ..., modificat prin actul adiţional nr. .. şi înregistrat la C.L. al comunei B. sub nr. ., ulterior modificat prin actul adiţional fără numpr încheiat la data de .. şi înregistrat la C. L. al comunei B. sub nr. .., arendă al cărui nivel a fost stabilit la cantitatea 450 kg grâu/ha/an sau contravaloarea în alte produse agricole ori contravaloarea în lei a acestei arende, aferentă perioadei 2015-2017;

- contractului de arendă cu nr. .. înregistrat la C. L. al comunei B. sub nr. ...., modificat prin actul adiţional nr. .... şi înregistrat la C. L.al comunei B. sub nr. ..., ulterior modificat prin actul adiţional fără număr încheiat la data de ... şi înregistrat la C. L. al comunei B.. sub nr. ..., arendă al cărui nivel a fost stabilit la cantitatea de 450 kg grâu/ha/an sau contravaloarea în alte produse agricole ori contravaloarea în lei a acestei arende, aferentă perioadei 2015-2017;

- contractului de arendă cu nr. .. înregistrat la C. L. al comunei B. sub nr.., modificat prin actul adiţional nr. ... şi înregistrat la C. L. al Comunei B. sub nr. ..., ulterior modificat prin actul adiţional fără număr încheiat la data de ... şi înregistrat la C. L. al comunei B.sub nr. ..., arendă al cărui nivel a fost stabilit la cantitatea de 450 kg grâu/ha/an sau contravaloarea în alte produse agricole ori contravaloarea în lei a acestei arende, aferentă perioadei 2015-2017;

Şi obligarea pârâtei la plata faţă de reclamant a cheltuielilor de judecată.

În fapt, reclamantul a arătat că a încheiat cu pârâta Contractul de arendă cu . înregistrat la C. L.al comunei B. sub nr. ., modificat prin actul adiţional fără număr încheiat la data de . şi înregistrat la C. L.al comunei B. sub nr. ., al cărui obiect îl constituie arendarea terenului înscris în titlul de proprietate cu nr. ..., situat în extravilanul localităţii B., tarla/parcelă 8/5 în suprafaţă de 0,58 ha şi tarla/parcelă 6/78 în suprafaţă de 0,58 ha, categoria de folosinţă a terenului mai sus descris în suprafaţă totală de 1,16 ha fiind teren arabil.

Conform clauzelor contractului de arendă cu nr. ., cap. V art. 6 prevedea că nivelul arendei era de 300 de kg grâu la ha iar ulterior, actul adiţional fără număr încheiat la data de ... şi înregistrat la C.. L.al comunei B.sub nr. ., la art. 2 a prevăzut că nivelul arendei începând cu anul agricol 2013-2014 este de 450 kg grâu/ha/an sau contravaloarea în alte produse agricole, iar art. 4 al aceluiaşi act adiţional prevede că plata arendei urma să se facă în perioada 15 septembrie-15 octombrie a fiecărui an pentru anul anterior, iar în cazul opţiunii reclamantului pentru plata contravalorii în lei a arendei, aceasta se va face în perioada 15 iulie – 15 august pentru contractele scadente în septembrie EBMUX (pentru anul 2014 se ia în considerare scadenţa în luna noiembrie – EBMMX4) la Bursa Paris minus 50 euro/tonă, modalitatea de calcul fiind următoarea: 450 kgXhaX (cotaţie medie 3n perioada 15 iulie-15 august pentru septembrie minus 50 euro/tonă).

De asemenea, reclamantul a mai încheiat cu pârâta şi contractul de arendă cu nr. . înregistrat la C. L. al comunei B. sub nr. ., modificat prin actul adiţional nr. ., ulterior modificat prin actul adiţional fără număr încheiat la data de . şi înregistrat la C. L. al comunei B. sub nr. ., al cărui obiect îl constituie arendarea terenului înscris în titlul de proprietate cu nr. ., situat în extravilanul localităţii B.., tarla/parcelă nr. 9/32 în suprafaţă de 0,58 ha şi tarla/parcelă nr. 9/54 în suprafaţă de 0,78 ha, categoria de folosinţă a terenului descris în suprafaţă totală de 1,30 ha fiind teren arabil.

Totodată reclamantul a mai încheiat cu pârâta şi Contractul de arendă nr. . înregistrat la C. L. al comunei B. sub nr. ., modificat prin actul adiţional nr. şi înregistrat la C. L. al comunei B.e sub nr. ., ulterior modificat prin Actul adiţional fără număr încheiat la data de . şi înregistrat la C. L.al comunei B., tarla/parcelă nr. 21276 (..) în suprafaţă de 0,58 ha şi tarla/parcelă nr. 7/47 (..) în suprafaţă de 0,59 ha, categoria de folosinţă a terenului descris în suprafaţă totală de 1,17 ha, fiind teren arabil.

În acelaşi timp, reclamantul a încheiat cu pârâta contractul de arendă nr. . înregistrat la C. L.al comunei B. sub nr. ., modificat prin Actul adiţional nr. . şi înregistrat la C. L. al comunei B. sub nr. ., ulterior modificat prin actul adiţional fără număr, încheiat la data de . şi înregistrat la C.L.al comunei B. sub nr. . al cărui obiect îl constituie arendarea terenului înscris în Titlul de proprietate cu nr. ., situat în extravilanul B., tarla 3, parcelă nr. 1, în suprafaţă de 0,58 ha, precum şi a terenului înscris în Titlul de proprietate cu nr. ., situat tot în extravilanul localităţii B.., tarla 3, parcelă nr. 24 în suprafaţă de 0,63 ha, precum şi contractul nr. .. înregistrat la C.L.al comunei B.sub nr. . modificat prin actul adiţional nr. .. şi înregistrat la C. L. al Comunei B.sub nr. .., ulterior modificat prin actul adiţional fără număr încheiat la data de .. şi înregistrat la C. L. al comunei B. sub nr. . al cărui obiect îl constituie arendarea terenului înscris în Titlul de proprietate cu nr. ., situat în extravilanul B., tarla 18, parcelă nr. 3, în suprafaţă de 0,58 ha.

Potrivit clauzelor contractuale de arendă cu nr. ., cu nr. ., cu nr. . şi cel cu nr. ., cap V art. 6 prevedea că nivelul arendei era de 300 kg grâu la ha, iar ulterior actul adiţional fără număr încheiat la data de . şi înregistrat la C.L. al comunei B. sub nr. ., actul adiţional fără număr încheiat la data de . şi înregistrat la C.L. al comunei B. sub nr. ., actul adiţional fără număr încheiat la data de . şi înregistrat la C. L. al comunei B. sub nr. . şi actul adiţional fără număr încheiat la data de . şi înregistrat la C. L.al comunei B. sub nr. . la art. 2 a prevăzut că nivelul arendei începând cu anul agricol 2013-2014 este de 450 kg grâu/ha/an sau contravaloarea în alte produse agricole, iar art. 4 al aceluiaşi act adiţional prevede că plata arendei urma să se facă în perioada 15 septembrie – 15 octombrie a fiecărui an pentru anul anterior, iar în cazul opţiunii reclamantului pentru plata contravalorii în lei a arendei, aceasta se va face în perioada 01 decembrie – 15 decembrie a fiecărui an pentru anul anterior la o valoare stabilită ca media cotaţiilor la sfârşitul zilei pentru fiecare zi lucrătoare din perioada 15 iulie – 15 august pentru contractele scadente în septembrie EBMUX (pentru anul 2014 se ia în considerare scadenţa în luna noiembrie EBMMX4) la bursa Paris minus 50 euro/tonă, modalitatea de calcul fiind următoarea: 450 kg X ha X (cotaţia medie 3n perioada 15 iulie – 15 august pentru septembrie minus 50 euro/ tonă).

Nici până în prezent pârâta nu a plătit reclamantului preţul arendei aferent perioadei 2015-2017, aşa cum acesta a fost stabilit potrivit contractelor de arendă mai sus indicate, precum şi actelor adiţionale enumerate.

Plata anuală a preţului arendei a fost stabilită de către părţi, în calitate de părţi contractante, respectând în acest mod prevederile contractuale şi legale în materie, respectiv disp. art. 1836-1844 cod civil.

În drept au fost invocate  disp. art. 1350 cod civil, art. 1836 şi urm. cod civil, art. 194 cod procedură civilă.

Contestatorul a alăturat cererii de chemare în judecată următoarele înscrisuri: copie carte identitate, contract de arendă nr. ., act adiţional nr.. la contractul de arendă nr. ., act adiţional fără număr la contractul de arendă nr. .., contract de arendă nr. .., act adiţional nr. .la contractul de arendă nr. .., act adiţional fără număr la contractul de arendă nr. .., contract de arendă nr. .., act adiţional nr. . la contractul de arendă nr..., act adiţional fără număr la contractul de arendă nr. ..., contract de arendă nr. .., act adiţional la contractul de arendă nr. ..., contract de arendă nr. .., act adiţional nr. 1 la contractul de arendă nr. .., act adiţional fără număr la contractul de arendă nr. ..

La data de 19.11.2018, reclamantul şi-a precizat acţiunea arătând faptul că arenda aferentă contractului de arendă nr. ... înregistrat la C.L. comunei B. sub nr. ., modificat prin actul adiţional nr. . din . şi înregistrat la C. L.al comunei B. sub nr. ., ulterior modificat prin actul adiţional fără număr încheiat la data de . şi înregistrat la C. L. al comunei B.sub nr. . este de 367,49 lei/an, deci cuantumul total al acesteia pentru perioada 2015-2017 este de 1102,47 lei (367,49 lei X 3 ani); contravaloarea arendei aferente Contractului de arendă nr. . înregistrat la C.L. al comunei B. sub nr. ., modificat prin actul adiţional nr. din ., ulterior modificat prin actul adiţional fără număr încheiat la data de . şi înregistrat la C.. L. al comunei B.sub nr. . este de 411, 84 lei/an, deci cuantumul total al acesteia pentru perioada 2015-2017 este de 1235,52 lei (411, 84 lei X 3 ani); contravaloarea arendei aferente Contractului de arendă cu nr. .. înregistrat la C. L. al comunei B.sub nr. ., modificat prin Actul Adiţional nr. .din data de . şi înregistrat la C. L. al comunei B. sub nr. .., ulterior modificat prin actul adiţional fără număr încheiat la data de .. şi înregistrat la C. L.al comunei B.sub nr. . este de 370,66 lei/an, deci cuantumul total al acesteia pentru perioada 2015-2017 este de 1111,98 lei (370,66 lei X 3 ani); contravaloarea arendei aferente contractului de arendă cu nr. . înregistrat la C.L. al comunei B.sub nr. ., modificat prin actul adiţional nr. .din data de . şi înregistrat la C. l. al comunei B. sub nr. ., ulterior modificat prin actul adiţional fără număr încheiat la data de . şi înregistrat la C.L.al comunei B.sub nr. . este de 383,33 lei/an, deci cuantumul total al acesteia pentru perioada 2015-2017 este de 1149,99 lei (383,33 lei X 3 ani); contravaloarea arendei aferente contractului de arendă nr. . înregistrat la C. L. al comunei B. sub nr. ., modificat prin actul adiţional nr. din . şi înregistrat la C.L. al comunei B.sub nr. ., ulterior modificat prin actul adiţional fără număr încheiat la data de . şi înregistrat la C. L. al comunei B. sub nr. . este de 183,74 lei/an, deci cuantumul total al acesteia pentru perioada 2015-2017 este de 551,22 lei (183, 74 lei X 3 ani), drept urmare cuantumul total al pretenţiilor este de 5151,18 lei.

Pârâta SC M. SRL a depus întâmpinare la dosar prin care a solicitat respingerea acţiunii civile, cu obligarea reclamantului la plata cheltuielilor de judecată constând în onorariu avocaţial.

În motivarea întâmpinării se arată că între părţi au fost încheiate contracte de arendă şi corespunde realităţii faptul că a plătit arendă reclamantului până în anul 2015 când au constatat că sunt în situaţia în care plătesc arenda de două ori pentru aceleaşi parcele.

Pe cale de excepţie, pârâta a invocat nulitatea contractelor de arendă întrucât ele au fost încheiate cu inducerea în eroare cu privire la calitatea acestui proprietar al terenurilor. La art. 9 din actele adiţionale încheiate în . la toate contractele de arendă, acesta declară în mod expres că este titularul dreptului de proprietate în care este înscris terenul arendat şi că este singurul îndreptăţit a beneficia de arenda rezultată din arendarea terenului obiect al contractului de arendă, ori, din extrasele de carte funciară se poate constata că din cele 9 parcele de teren care fac obiectul acestor contracte, un număr de 8 parcele sunt proprietatea tabulară a societăţii comerciale B. H. R.SRL.

Prima din condiţiile de validitate ale unui contract de arendă este ca arendatorul să fie proprietarul terenurilor care fac obiectul contractului.

În momentul în care a constatat existenţa acestei stări de fapt şi de drept, salariaţii pârâtei au luat legătura cu reclamantul pentru a clarifica această situaţie. Cum reclamantul a refuzat să prezinte dovada că este proprietarul tabular al acestor terenuri, pârâta a încetat plata arendei către acesta.

În drept întâmpinarea nu a fost motivată.

Pârâta a alăturat întâmpinării următoarele înscrisuri: contract de arendă nr. ., act adiţional nr. .la contractul de arendă nr. ., aviz de însoţire a mărfii, contract de vânzare-cumpărare autentificat de BNP .. sub nr. ..., situaţie documente furnizori în toată istoria pe tertul .C. I., situaţie documente furnizori la .. pe tertul- C. I., extras carte funciară.

Din actele şi lucrările de la dosarul cauzei instanţa reţine în fapt următoarele:

Între părți au fost încheiate o convențiile  contractul de arendă cu nr. . înregistrat la C.L.al comunei B. sub nr. ., modificat prin actul adiţional nr. . din . şi înregistrat la C.L.al comunei B. sub nr. ., ulterior modificat prin actul adiţional fără număr încheiat la data de . şi înregistrat la C. L. al comunei B. sub nr. ., arendă al cărui nivel a fost stabilit la cantitatea de 450 kg grâu/ha/an sau contravaloarea în alte produse agricole ori contravaloarea în lei a acestei arende, aferentă perioadei 2015-2017; contractul de arendă cu nr. . înregistrat la C.L.al comunei B. sub nr. ., modificat prin actul adiţional nr. . din data de ., ulterior modificat prin actul adiţional fără număr, încheiat la . şi înregistrat la C. L.al comunei B. sub nr. ., arendă al cărui nivel a fost stabilit la cantitatea de 450 kg grâu/ha/an sau contravaloarea în alte produse agricole ori contravaloarea în lei a acestei arende, aferentă perioadei 2015-2017; contractul de arendă cu nr. . înregistrat la C. L. al comunei B. sub nr. ., modificat prin actul adiţional nr. din . şi înregistrat la C. L. al comunei B. sub nr. ., ulterior modificat prin actul adiţional fără numpr încheiat la data de . şi înregistrat la C.L. al comunei B.sub nr. ., arendă al cărui nivel a fost stabilit la cantitatea 450 kg grâu/ha/an sau contravaloarea în alte produse agricole ori contravaloarea în lei a acestei arende, aferentă perioadei 2015-2017; contractul de arendă cu nr. . înregistrat la C. L. al comunei B.sub nr. ., modificat prin actul adiţional nr. . din . şi înregistrat la C.L. al comunei B. sub nr. ., ulterior modificat prin actul adiţional fără număr încheiat la data de . şi înregistrat la C. L. al comunei B.sub nr. ., arendă al cărui nivel a fost stabilit la cantitatea de 450 kg grâu/ha/an sau contravaloarea în alte produse agricole ori contravaloarea în lei a acestei arende, aferentă perioadei 2015-2017; contractul de arendă cu . înregistrat la C.L. al comunei B.sub nr. ., modificat prin actul adiţional nr. . din . şi înregistrat la C. L.al Comunei B. sub nr. ., ulterior modificat prin actul adiţional fără număr încheiat la data de . şi înregistrat la Co.L. al comunei B.sub nr. ., arendă al cărui nivel a fost stabilit la cantitatea de 450 kg grâu/ha/an sau contravaloarea în alte produse agricole ori contravaloarea în lei a acestei arende, aferentă perioadei 2015-2017;

Creditorul reclamant C.I., prin precizarea depusă la dosarul cauzei, la ., a arătat pe marginea câtimii pretențiilor că acestea se ridică la valoarea totală de 5151.18, cu titlu de c/v arendă restantă şi neachitate de pârâta SC M. SRL, pretenții aşa cum rezultă pentru perioada 2015- 2017, potrivit  contractului de arendă cu nr. ., în sumă de 1102, 47 lei; pretenții aşa cum rezultă pentru perioada 2015- 2017, potrivit  contractului de arendă cu nr. ., în sumă de 1235,52 lei; pretenții aşa cum rezultă pentru perioada 2015- 2017, potrivit  contractului de arendă cu nr. ., în sumă de 1111, 98 lei;

pretenții aşa cum rezultă pentru perioada 2015- 2017, potrivit  contractului de arendă cu nr. ., în sumă de 1149, 99lei;

pretenții aşa cum rezultă pentru perioada 2015- 2017, potrivit  contractului de arendă cu nr. ., în sumă de 551,22 lei.

Prin întâmpinare, pârâta SC M. SRL, deşi recunoaște încheierea convențiilor, că corespund realtităţii, ce constituie temeiul pretențiilor formulate de reclamant, invocă că aceste contracte sunt lovite de nulitate, dat fiind că reclamantul nu este proprietar, ci ele aparțin SC B.H. R. SRL, iar contractul de arendă poate fi încheiat dosar de către un proprietar.

Contractul de arendare este reglementat în Codul civil, Cartea a V-a „Despre obligaţii”, Titlul IX „Diferite contracte speciale”, Capitolul V „Contractul de locaţiune”, Secţiunea a 3-a „Reguli particulare în materia arendării”, art. 1836-1850.

Arendarea este un contract prin care una dintre părţi, numită arendator, transmite bunuri agricole celeilalte părţi, numită arendaş, pentru a fi exploatate o perioadă de timp, în schimbul unui preţ, numit arendă.

Potrivit dreptului comun, arendatorul reclamant şi-a onorat obligaţia de a preda terenurile arendate în termenul şi în condițiile stabilite, să garanteze pe arendaş pentru liniştita şi utila exploatare a lucrului.

Obligaţia de garanţie a arendatorului vizează folosinţa liniştită şi utilă a bunului dat în arendă. Astfel, arendatorul trebuie să garanteze împotriva oricăror tulburări (de drept şi de fapt), precum şi împotriva viciilor ascunse ale lucrului.

Când arendatorul nu este proprietarul bunului, ci un alt titular de drepturi reale (de exemplu, un uzufructuar), el „va suporta şi riscul lucrului, corespunzător cu dreptul pe care îl are asupra lucrului”.

Potrivit art. 1850 Noul Cod Civil, contractul de arendare încetează (în mod special) „prin decesul, incapacitatea sau falimentul arendaşului”. Rezultă că arendarea este un contract cu caracter intuitu personae .

În caz de înstrăinare inter vivos a lucrului arendat şi în lipsa unei stipulaţii contrare, contractul va avea soarta prevăzută de dreptul comun. Astfel, potrivit art. 1811 Noul Cod Civil, atunci când locatorul vinde lucrul închiriat, cumpărătorul este dator să respecte locaţiunea încheiată anterior, după cum au fost respectate formalităţile de publicitate sau dacă la data înstrăinării bunul se afla în folosința locatarului.

Dat fiind în speţă că pârâta deşi invocă, că asupra terenurilor ce fac obiectul contractelor de arendare, încheiate de către reclamant, dreptul de proprietate s-a transmis către o altă persoană SC B. H.R. SRL, în speţă, în lipsă de altă stipulaţie, noul proprietar, raportat la art. 1811 Noul Cod Civil, este dator a respecta arendarea, iar consecința nu poate fi nulitatea contractelor.

În măsura în care nu sunt incidente art. 1811 Noul Cod Civil, respectiv reclamantul şi-a pierdut dreptul de proprietate asupra terenurilor arendate, acesta va suporta şi riscul lucrului, va răspunde de garanţia, în faţa arendaşului ce vizează folosinţa liniştită şi utilă a bunului dat în arendă. Astfel, arendatorul trebuie să garanteze împotriva oricăror tulburări (de drept şi de fapt).

Cum în speţă pârâta nu a adus dovezi, de altfel nici nu a invocat tulburări în folosinţa liniştită şi utilă a terenurilor date în arendă, pentru care arendatorul reclamant este ţinut a răspunde, a garanta, faţă de considerentele arătate şi de disp. art. 1270C. civ.( potrivit cărora obligațiile contractuale legal asumate au putere de lege între părţile contractante), disp. art. 2158 și urm. C.civ.,  instanţa va admite acţiunea, formulată de reclamant C.I. sens în care va obliga pârâta SC M. SRL la plata sumei de 5151.18, cu titlu de c/v arendă, în favoarea reclamantului

Admite acţiunea formulată de reclamantul C. I. ., domiciliat în ., în contradictoriu cu pârâtul SC M.SRL ., ., cu sediul în ..

Obligă pârâta la plata sumei de 5151.18, cu titlu de c/v arendă, în favoarea reclamantului.

Cu drept de apel, în 30 zile de la comunicare.

În baza disp. art. 425 alin. 3 teza finală, art. 471 alin. 1 C.pr.civ., pentru exercitarea căi de atac a apelului, cererea şi motivele se vor depune la J. . sub sancţiunea nulităţii.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 24.06.2019.