Constatare drept la proprietate spaţiu comercial edificat anterior anului 1989. Beneficiar întreprindere de stat.

Decizie 536/A din 03.10.2019


Reclamanta SC A SA  a chemat în judecată pârâtul Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice şi Municipiul  Reşiţa prin Primar, solicitând constatarea existenţei în patrimoniul său a unui drept de proprietate asupra unui spaţiu comercial edificat anterior anului 1989, beneficiar fiind antecesoarea sa, o întreprindere de stat.

Cu privire la normele legale incidente, instanţa având în vedere anul în care ce avut loc  recepţia preliminară (1990), an anterior  intrării în vigoare a Legii 50/1991, beneficiar al construcţiei  a fost ca reclamantă, faptul că aceasta a fost realizată de către o întreprindere aparţinând Statului Român (ÎJGCL Caraş-Severin) şi motivele de fapt invocate ca temei al cererii de chemare în judecată, constată că acestea sunt cele prevăzute de instituţia superficiei anterior intrării în vigoare a Noului Cod Civil.

Pentru a se reţine dobândirea dreptului de proprietate pe calea superficiei trebuie să se constate existenţa unei convenţii  între beneficiarul construcţiei şi proprietarul terenului.

Practica judiciară anterioară referitoare la realizarea unor construcţii având ca beneficiari întreprinderi de stat din perioada regimului comunist a reţinut existenţa  unei prezumţii  conform căreia Statul Român de la acea vreme a fost de acord cu realizarea construcţiei, având în vedere calitatea beneficiarului şi calitatea constructorului (întreprindere de stat).

Pentru aceste  considerente, instanţa, în baza art. 480 Cod proc.civ., urmează să admită apelul formulat de către SC A SA împotriva sentinţei civile nr. 1054/2014 pronunţată de către Judecătoria Reşiţa în dosarul nr. 3147/290/2016, va schimba în totalitate sentinţa apelată în sensul că admite cererea de chemare în judecată formulată de către SC A SA împotriva pârâţilor Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice şi Municipiul  Reşiţa prin Primar şi, în consecinţă:

Va constata că reclamanta SC A SA a dobândit dreptul de proprietate asupra spaţiului comercial situat administrativ  în Reşiţa,  astfel cum  a fost identificat prin raportul de expertiză efectuat de expert Dorel Bozgan, raport ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Va dispune înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate în favoarea SC A SA.