Minor internare centru reeducare - talharie - fara alte anteced

Sentinţă penală 94 din 26.02.2019


Pentru azi fiind stabilit termen de pronunţare a hotărârii în cauza penală  privind pe inculpata MAM , trimisă în judecată  în stare de arest preventiv,  pentru săvârşirea a trei infracţiuni de “tâlhărie”, fapte prev. de art. 233 Cod penal  cu aplicarea art. 113 alin. 3 Cod penal  şi 38 alin. 1 Cod penal.

Dezbaterile şi susţinerile părţilor pe fondul cauzei au avut loc în şedinţa nepublică  de la data de 20.02.2019, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, parte integrantă din prezenta hotărâre, când instanţa  în temeiul art. 391 al.1 Cpp a stabilit termen de  pronunţarea hotărârii  la 26.02.2019, când a hotărât următoarele:

J U D E C Ă T O R I A

I.Sesizarea instanţei

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu din data de 25.09.2018 dat în dos. nr. 4416/P/2018 s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatei MAM pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie prev de art.  233 Cod penal cu aplic art. 113 alin 3 şi urm Cod penal.

În fapt s-au reţinut în esenţă prin actul de trimitere în judecată următoarele:

1.În data de 31.08.2018, în jurul orelor 14:00, inculpata MAM  se plimba prin Sibiu în zona str. Nicolae Iorga - b-dul Mihai Viteazu. Pe o bancă, în curtea bisericii aflată la intersecţia celor două străzi, inculpata a observat două femei în vârstă. Una dintre acestea purta la gât, peste bluză, un lănţişor din aur cu un medalion astfel că, pe loc, inculpata a luat hotărârea să i-l sustragă.

Aceasta s-a dus lângă cele două femei şi a intrat în vorbă cu MM, cea care purta la gât lănţişorul. În momentul în care a întrebat-o dacă îl cunoaşte pe un preot pe nume Cristinel, profitând de neatenţia persoanei vătămate, MAM  i-a smuls acesteia de la gât lănţişorul şi medalionul după care a fugit pe b-dul Mihai Viteazu până la intersecţia cu Calea Dumbrăvii, de unde a luat un autobuz cu care s-a deplasat până la Piaţa Cibin unde a văzut o casă de amanet şi a hotărât să amaneteze lănţişorul şi medalionul.

Martora TM care se afla pe bancă cu persoana vătămată a observat momentul în care acesteia i-a fost smuls lănţişor dar deoarece totul s-a întâmplat foarte repede nu a reuşit să reacţioneze în vreun fel.

Deoarece nu avea actul de identitate asupra ei inculpata a rugat un taximetrist pe care nu îl cunoştea să o ajute, să amaneteze bunurile pe numele lui, lucru pe care acesta l-a şi făcut. Aceasta a rugat-o pe angajata amanetului să o treacă şi pe ea ca împuternicit deoarece dorea să răscumpere ulterior lănţişorul şi medalionul, prezentându-se sub numele surorii sale, MC . Angajata s-a conformat, iar în schimbul bijuteriilor i-a dat suma de 630 de lei.

2.În data de 04.09.2018, în jurul orei 09.00, MAM  a plecat din oraşul Copşa Mică, împreună cu numitul CT , cu un autoturism de ocazie, către mun. Sibiu, unde trebuia să primească o sumă de bani trimisă din Germania de către concubinul său CN .

Au ajuns în mun. Sibiu în jurul orei 10:00-10:30, au scos banii de la o agenţie Western Union din cartierul Vasile Aron, iar ea a plecat singură către cartierul Cireşica.

În jurul orelor 13:00, în timp ce se afla la intrarea în scara unui bloc de pe Aleea Streiu, inculpata a observat o femeie mai în vârstă, respectiv persoana vătămată TC , care purta la gât, peste bluză, un lănţişor ce părea a fi din aur prevăzut cu un medalion în formă de cruce.

A hotărât să-i sustragă lănţişorul cu medalionul pe care le purta la gât, s-a apropiat de aceasta, iar la intrarea în scară, i-a smuls de la gât lănţişorul, însă femeia a apucat să tragă de el, o bucată din acesta rămânând la ea, iar cealaltă bucată şi medalionul au rămas asupra inculpatei.

S-a îndreptat în direcţia magazinului Profi de pe Calea Cisnădiei, s-a urcat într-un taxi de la staţia din apropiere, însă în momentul în care a urcat în autoturism, a auzit în spatele său o persoană de sex feminin tânără, respectiv pe martora HLA, care a strigat la taximetrist să nu plece.

Între cele două a avut loc un conflict verbal dar şi fizic în urma căruia MAM  i-a dat fetei care venise după ea bucata din lănţişor şi medalionul din aur, după care a fugit către str. Bacovia, în direcţia caselor, spre Calea Dumbrăvii.

3.În jurul orelor 13:30, în timp ce se afla la intrarea pe str. Bacovia, inculpata a observat din nou o femeie în vârstă respectiv persoana vătămată HM, care se îndrepta către Calea Dumbrăvii, a văzut că şi aceasta purta la gât un lănţişor din aur şi a hotărât să i-l sustragă.

S-a apropiat de aceasta prin spate, i-a smuls lănţişorul din aur de la gât şi a fugit spre Calea Dumbrăvii, unde s-a deplasat până la staţia de taxi de pe str. Siretului colţ cu Calea Dumbrăvii, de unde a luat un taxi şi s-a deplasat pe str. Faurului din mun. Sibiu la o casă de amanet, unde a amanetat lănţişorul contra sumei de 780 lei.

Starea de fapt enunţată se arată că ar fi dovedită de următoarele mijloace de probă:

plângeri persoane vătămate (f. 13 /20);

planşă fotografică conţinând toate aspectele fixate, urmele şi mijloacele materiale de probă ridicate cu privire la fapta din 04.09.2018 cu privire la persoana vătămată TC  (f. 46 /55);

planşă fotografică conţinând toate aspectele fixate, urmele şi mijloacele materiale de probă ridicate cu privire la fapta din 04.09.2018 cu privire la persoana vătămată HM (f. 56 /60);

proces verbal recunoaştere după planşă foto efectuată cu persoana vătămată TC (f. 61 /66);

proces verbal recunoaştere după planşă foto efectuată cu persoana vătămată HM (f. 67 /72);

proces verbal recunoaştere după planşă foto efectuată cu persoana vătămată MM  (f. 73/74 – 82/85);

proces verbal recunoaştere după planşă foto efectuată cu martorul TM (f. 75/81 – 82/85);

proces verbal recunoaştere după planşă foto efectuată cu martorul DMC (f. 86/91);

proces verbal reconstituire a activităţilor desfăşurate de inculpata MAM cu ocazia săvârşirii tâlhăriilor asupra persoanelor vătămate TC şi HM  (f. 94/108);

proces verbal de predare-primire a contractelor de amanet (f. 110);

copii după contractele de amanet din 04.09.2018 şi 31.08.2018 (f. 111/112);

declaraţie persoană vătămată TC  (f. 113-114);

declaraţie persoană vătămată HM (f. 115/116);

declaraţie persoană vătămată MM  (f. 117/118);

declaraţii martor HL (f. 119/120);

declaraţii suspect/inculpat MAM  (f. 130-146);

proces verbal predare lănţişor persoanei vătămate MM  (f. 148);

proces verbal predare lănţişor persoanei vătămate HM  (f. 148);

proces verbal predare lănţişor martorei DMC (f. 150).

II.Desfăşurarea cercetării judecătoreşti

Prezentă personal în faţa instanţei la termenul de judecată din data de 20.02.2018, inculpata personal, a învederat că recunoaşte săvârşirea faptei.

A solicitat, având încuviinţarea reprezentanţilor legali conform art. 375 alin 1 Cod pr pen, judecarea cauzei în condiţiile prevăzute de art. 374 alin 4 Cod pr pen.

Declaraţia sa expresă a fost consemnată şi ataşată separat la dosarul cauzei (fl 81-82 dos inst), instanţa încuviinţând şi dispunând ca judecarea cauzei să aibă loc potrivit procedurii de recunoaştere a vinovăţiei.

Instanţa a dispus efectuarea cercetării judecătoreşti potrivit art. 377 Cod. pr. pen.; inculpata nu a depus înscrisuri în circumstanţiere şi nu a solicitat acordarea unui termen în acest sens.

La solicitarea instanţei a fost întocmit de către Serviciul de Probaţiune Sibiu referat de evaluare privindu-o pe inculpata minoră. (filele 43-46 dos inst).

Pentru stabilirea antecedenţei penale inculpatei, s-a depus la dosarul cauzei, la solicitarea instanţei, fişa de cazier judiciar a acesteia (fl 19 dos inst)

III.Starea de fapt reţinută de către instanţă

Analizând probele administrate în faza de urmărire penală în conformitate cu  dispoziţiile art. 375 C.pr.pen., instanţa reţine aceeaşi situaţie de fapt ca în actul de sesizare, respectiv:

1.În data de 31.08.2018, în jurul orelor 14:00, în timp ce se afla în Sibiu zona str. Nicolae Iorga - b-dul Mihai Viteazu, inculpata MAM  a observat pe o bancă aflată în curtea bisericii situată la intersecţia celor două străzi, două femei în vârstă, una dintre acestea purtând la gât, peste bluză, un lănţişor din aur cu un medalion. Inculpata a luat pe loc hotărârea de a-l sustrage.

A intrat în vorbă cu MM , cea care purta la gât lănţişorul şi profitând de un moment de neatenţie, i-a smuls lănţişorul şi medalionul după care a fugit pe b-dul Mihai Viteazu până la intersecţia cu Calea Dumbrăvii, de unde a luat un autobuz cu care s-a deplasat până la Piaţa Cibin unde a văzut o casă de amanet şi a hotărât să amaneteze lănţişorul şi medalionul. Întrucât nu avea actul de identitate asupra sa, a rugat un taximetrist pe care nu îl cunoştea să o ajute. Acesta a amanetat bunurile pe numele său iar inculpata a rugat-o pe angajata amanetului să o treacă şi pe ea ca împuternicit deoarece dorea să răscumpere ulterior lănţişorul şi medalionul. S-a prezentat sub numele surorii sale, MC. Angajata s-a conformat, iar în schimbul bijuteriilor i-a dat suma de 630 de lei.

2.În data de 04.09.2018, în jurul orei 09.00, MAM  a plecat din oraşul Copşa Mică, împreună cu numitul CT , cu un autoturism de ocazie, către mun. Sibiu, unde trebuia să primească o sumă de bani trimisă din Germania de către concubinul său CN .

Au ajuns în mun. Sibiu în jurul orei 10:00-10:30, au scos banii de la o agenţie Western Union din cartierul Vasile Aron, iar ea a plecat singură către cartierul Cireşica.

În jurul orelor 13:00, în timp ce se afla la intrarea în scara unui bloc de pe Aleea Streiu, inculpata a observat o femeie mai în vârstă, respectiv persoana vătămată TC , care purta la gât, peste bluză, un lănţişor ce părea a fi din aur prevăzut cu un medalion în formă de cruce.

A hotărât să-i sustragă lănţişorul cu medalionul pe care le purta la gât, s-a apropiat de aceasta, iar la intrarea în scară, i-a smuls de la gât lănţişorul, însă femeia a apucat să tragă de el, o bucată din acesta rămânând la ea, iar cealaltă bucată şi medalionul au rămas asupra inculpatei.

S-a îndreptat în direcţia magazinului Profi de pe Calea Cisnădiei, s-a urcat într-un taxi de la staţia din apropiere, însă în momentul în care a urcat în autoturism, a auzit în spatele său o persoană de sex feminin tânără, respectiv pe martora HLA , care a strigat la taximetrist să nu plece.

Între cele două a avut loc un conflict verbal dar şi fizic în urma căruia MAM  i-a dat fetei care venise după ea bucata din lănţişor şi medalionul din aur, după care a fugit către str. Bacovia, în direcţia caselor, spre Calea Dumbrăvii.

3.În jurul orelor 13:30, în timp ce se afla la intrarea pe str. Bacovia, inculpata a observat din nou o femeie în vârstă respectiv persoana vătămată HM , care se îndrepta către Calea Dumbrăvii, a văzut că şi aceasta purta la gât un lănţişor din aur şi a hotărât să i-l sustragă.

S-a apropiat de aceasta prin spate, i-a smuls lănţişorul din aur de la gât şi a fugit spre Calea Dumbrăvii, unde s-a deplasat până la staţia de taxi de pe str. Siretului colţ cu Calea Dumbrăvii, de unde a luat un taxi şi s-a deplasat pe str. Faurului din mun. Sibiu la o casă de amanet, unde a amanetat lănţişorul contra sumei de 780 lei.

Atât în faza de urmărire penală cât şi în faţa instanţei inculpata a recunoscut şi a regretat cu sinceritate săvârşirea faptei.

IV.Analiza mijloacelor de probă

Starea de fapt astfel cum mai sus a fost expusă este susţinută integral de probele administrate în cauză.

Fapta săvârşită în dauna persoanei vătămate M.  rezultă din coroborarea declaraţiilor inculpatei, care a recunoscut şi a relatat în amănunt modalitatea în care s-a hotărât şi a sustras lănţişorul, cu declaraţiile persoanei vătămate MM şi ale martorei TM , aceasta din urmă aflându-se pe bancă cu persoana vătămată. A observat martora momentul în care persoanei vătămate i-a fost smuls lănţişorul, însă întrucât totul s-a întâmplat foarte repede nu a reuşit să reacţioneze în vreun fel. (fl 130-146, f. 117/118, f. 127-128 dos urm pen)

Atât persoana vătămată cât şi martora au recunoscut-o pe inculpată din fotografiile prezentate de organele de poliţie – proces verbal recunoaştere după planşă foto efectuată cu martorul Toma Maria (f. 75/81 – 82/85 dos urm pen ), proces verbal recunoaştere după planşă foto efectuată cu persoana vătămată MM  (f. 73/74 – 82/85 dos urm pen )

Nu în ultimul rând, în contractul de amanet din data de 31.08.2018, având ca obiect bunul sustras persoanei vătămate M.  este menţionat numele surorii inculpatei, ca împuternicită, lănţişorul fiind amanetat pe numele taximetristului N.I. (fl 112 dos urm pen), explicând inculpata în declaraţia dată, că neavând cartea de identitate a apelat la acesta din urmă pentru a o ajuta să amaneteze lănţişorul. Întrucât dorea să-l recupereze ulterior, a menţionat-o pe sora sa ca împuternicită. De altfel lănţişorul a fost ridicat de organele de poliţie şi predat pe bază de dovadă persoanei vătămate. (fl 148 dos urm pen)

Cu privire la faptele săvârşite în dauna persoanelor vătămate T. şi H.  inculpata a menţionat atât în declaraţiile date la urmărire penală cât şi expres în faţa instanţei, că a luat rezoluţia infracţională pe moment, atunci când a văzut persoanele vătămate purtând lănţişoarele. A relatat în mod amănunţit, atât în declaraţiile date cât şi cu ocazia reconstituirii (procesul verbal reconstituire + planşe foto anexe – fl 94 – 108 dos urm pen), modul în care a sustras lănţişoarele persoanelor vătămate HM şi TC .

Aspectele declarate se coroborează cu declaraţiile celor două persoane vătămate, acestea recunoscând-o de altfel fără ezitare pe inculpată din planşele foto (proces verbal recunoaştere după planşă foto efectuată cu persoana vătămată TC  – f. 61 /66 dos urm pen, proces verbal recunoaştere după planşă foto efectuată cu persoana vătămată HM  – f. 67 /72 dos urm pen.

De asemenea, martora HL , cea care a recuperat lănţişorul persoanei vătămate TC , descrie modul în care a urmărit-o pe inculpată, faptul că a reuşit să recupereze cruciuliţa şi o bucată din lănţişor pe care le-a restituit persoanei vătămate; descrie aspectul fizic al inculpatei. (fl 119-120 dos urm pen; )

La rândul său, martora DMC o descrie pe inculpată ca fiind persoana care în două ocazii s-a prezentat la casa de amanet şi a lăsat câte un lănţişor, prima dată pe numele taximetristului NI , a doua oară pe numele surorii sale M.C.  prezentând cartea de identitate a acesteia. Recunoaşte martora fără ezitare inculpata din planşa foto prezentată de organele de poliţie (fl 125-126 dos urm pen, proces verbal recunoaştere după planşă foto efectuată cu martorul DMC  – f. 86/91 dos urm pen)

În ce priveşte lănţişorul amanetat pe numele surorii inculpatei, aşa cum rezultă din contractul de amanet încheiat în data de 04.09.2018, lănţişor sustras de la persoana vătămată H. , acesta a fost restituit pe bază de dovadă persoanei vătămate (fl 149 dos urm pen).

În concluzie, din coroborarea probatoriului administrat în cauză, rezultă cu evidenţă atât existenţa faptelor cât şi săvârșirea acestora de către inculpata MAM .

V.Încadrarea juridică

Fapta inculpatei MAM  care în datele de 31.08.2018, în jurul orelor 14:00 şi 04.09.2018, în jurul orelor 13:00 respectiv 13:30 le-a smuls persoanelor vătămate  lănţişoarele pe care acestea le aveau la gât,  întrunesc elementele constitutive a trei infracţiuni de tâlhărie, fapte prev. de art. 233  Cod Penal cu aplicarea art. 113 alin. 3 Cod Penal.

Infracţiunile reţinute întrunesc fiecare în parte condiţiile de tipicitate imputabilitate şi antijuridicitate prev de art. 15 Cod Penal.

Din declaraţiile inculpatei, inclusiv din precizările făcute în faţa instanţei, nu rezultă unitatea de rezoluţie infracţională, inculpata neavând formată intenţia de a săvârşi mai multe fapte de tâlhărie în această modalitate. A luat hotărârile infracţionale pe moment, la vederea persoanelor vătămate în vârstă, aşa încât în mod corect au fost reţinute prin rechizitoriu trei infracţiuni distincte de tâlhărie.

Pe latură obiectivă, infracţiunea de tâlhărie are un conţinut complex, în care furtul constituie acţiunea principală, iar folosirea de violenţe, acţiunea adiacentă.

Acţiunea principală este realizată prin acţiunea de luare a unui bun – în cauză lănţişoarele, din posesia altor persoane – persoanele vătămate  , fără consimţământul acestora.

Acţiunea adiacentă s-a realizat print-o acţiune violentă, respectiv smulgerea lănţişoarelor de la gâtul persoanelor vătămate în vârstă.

Urmarea imediată constă, pe de o parte, în atingerea adusă relaţiilor sociale referitoare la posesia bunurilor mobile şi producerea unei pagube, prin diminuarea patrimoniului persoanelor vătămate cu valoarea bunurilor însuşite, respectiv lănţişoarele sustrase, iar pe de altă parte, în atingerea adusă dreptului persoanelor de a fi ocrotite împotriva actelor de violenţă.

Legătura de cauzalitate este dovedită, fără acţiunea de sustragere prin smulgere a lănţişoarelor de către inculpată, prejudiciul nu ar fi fost creat.

Pe latură subiectivă, inculpata a săvârşit fapta cu intenţie directă  în accepţiunea art. 16 alin. 3 lit. a Cod penal, intenţionând însuşirea bunurilor prin folosirea violenţelor asupra celor trei persoane în vârstă.

Apreciind îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 396 alin. 2 C.pr.pen., în sensul că instanţa a constatat, dincolo de orice îndoială rezonabilă, că faptele descrise anterior există, constituie infracţiuni şi au fost săvârşite de către inculpată cu forma de vinovăţie prevăzută de lege, instanţa va dispune condamnarea inculpatei  .

VI. Individualizarea judiciară a măsurii educative/pedepsei

Conform art. 114 alin. 1 Cod Penal faţă de minorul care, la data săvârşirii infracţiunii, avea vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani se ia o măsură educativă neprivativă de libertate, fiind modificată substanţial răspunderea penală a minorului.

Astfel, legea nouă renunţă la posibilitatea aplicării pedepselor penale pentru faptele săvârşite în timpul minorităţii în favoarea măsurilor educative privative sau neprivative de libertate. Astfel cum reiese şi din denumirea marginală a articolului, ambele tipuri de măsuri educative pot fi luate numai faţă de minorul care răspunde penal şi numai dacă fapta prevăzută de legea penală constituie infracţiune.

Răspunderea minorului este aplicabilă chiar dacă la momentul pronunţării sentinţei inculpatul a împlinit vârsta majoratului, potrivit art. 134 Cod penal.

În ceea ce priveşte măsura educativă care poate fi aplicată minorului, instanţa reţine că potrivit art.  115 alin. 2 Cod penal alegerea măsurii educative care urmează să fie luată faţă de minor se face, în condiţiile art. 114 Cod penal, potrivit criteriilor prevăzute în art. 74 Cod penal. În acelaşi timp, având în vedere că instanţa va aplica o măsură educativă privativă de libertate, vor fi avute în vedere şi prevederile art. 396 alin 10 Cod pr pen, faţă de faptul că inculpata a recunoscut săvârşirea infracţiuunii şi a ales să uzeze de procedura simplificată prev de art. 375 Cod pr pen, limitele perioadei pentru care va fi dispusă măsura se vor reduce cu 1/3, respectiv de la 8 luni şi 2 ani.

Instanţa are în vedere la stabilirea măsurii gravitatea infracţiunii săvârşite (tâlhărie, nu mai puţin de trei fapte într-o perioadă scurtă de timp) prin raportare la  periculozitatea infractorului, care se evaluează după următoarele criterii: împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite (în plină zi, alegând victimele, persoane în vârstă cu dificultăţi în a-i opune rezistenţă, luarea rezoluţiei infracţionale pe moment, fără vreo reţinere); starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită (grad mediu de pericol social al faptei în concret săvârşită); natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii (prejudiciul relativ mare a fost recuperat, bunurile fiind restituite persoanelor vătămate); motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit (obţinerea în mod facil a unor sume de bani); natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului (nu are antecedente penale); conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal (iniţial a fost luată faţă de inculpată măsura arestării preventive; a fost ulterior înlocuită cu măsura arestului la domiciliu, măsură care la rândul ei a fost din nou înlocuită cu arestarea preventivă faţă de conduita inculpatei, care a înţeles să nu respecte obligaţiile impuse; s-a prezentat în instanţă câtă vreme s-a aflat sub o măsură privativă de libertate); nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială (provine dintr-o familie cu mijloace reduse de subzistenţă, a abandonat şcoala având doar 7 clase,  la acest moment este majoră având un copil minor cu privire la care declarativ doreşte să-i fie reîncredinţat şi să se ocupe de creşterea lui – minorul fiind sub măsura plasamentului în regim de urgenţă la asistent maternal profesionist, însă nu oferă soluţii concrete şi viabile cu privire la modalitatea în care va asigura cele necesare copilului cât şi propriei persoane).

Regula impusă de legiuitor este că minorului îi vor fi aplicate măsuri educative neprivative de liberate şi numai în cazul în care sunt întrunite cele două situaţii de excepţie prevăzute de alin. 2 lit. a şi b al art. 114 Cod penal pot fi luate faţă de minor măsurile educative privative de libertate.

Astfel, poate fi luată faţă de un minor o măsură educativă privativă de libertate (…) atunci când pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea săvârşită este închisoarea de 7 ani sau mai mare ori detenţiunea pe viaţă sau când minorul a mai comis infracţiuni pentru care i s-a aplicat o măsură educativă şi a început deja executarea unei măsuri educative privative de libertate (art. 114 alin. 2 lit. a şi b C. pen.).

Prin urmare, faţă de infracţiunea săvârşită, tâlhărie prev de art. 233 Cod Penal, cu limite de pedeapsă cuprinse între 2 şi 7 ani închisoare, chiar şi în lipsa antecedentelor penale, inculpatei îi poate fi aplicată o măsură educativă privativă de libertate.

În concret, având în vedere instanţa cele reţinute mai sus, în raport de infracţiunea săvârşită, infracţiune cu grad de pericol ridicat, dar mai ales în raport de circumstanţele persoanle ale incupatei, de conduita acesteia şi de posibilitatea crescută de a săvârşi alte infracţiuni pe viitor, de necesitatea corijării comportamentului acesteia astfel încât să poată fi reintegrată în societate fără riscuri, apreciem că este necesară şi justificată aplicarea unei măsuri educative privative de libertate.

Astfel, vom reţine în primul rând comportamentul inculpatei pe durata procesului penal derulat împotriva sa în prezenta cauză.

Deşi iniţial s-a dispus arestarea preventivă, în considerarea lipsei antecedentelor penale şi a stării de minoritate, independent de gravitatea infracţiunilor săvârşite, judecătorul de cameră preliminară a dispus înlocuirea acestei măsuri cu măsura arestului la domiciliu. Clemenţa instanţei a lăsat-o indiferentă pe inculpată, care, o dată văzându-se acasă, a înţeles să părăsească domiciliul după bunul plac, ignorând sfaturile părinţilor şi deplasându-se în varii locaţii în judeţ: iniţial a comunicat mamei că este într-o locaţie din Guşteriţa la o prietenă (fl 3-4 dos 10481/306/2018/a3), ulterior a comunicat orgenelor de poliţie că se află în satul Buia la concubinul său şi doreşte a executa măsura arestului la domiciliu acolo (fl 6 dos 10481/306/2018/a3) iar apoi, în faţa instanţei a afirmat că şi-a vizitat sora, aşa cum se reţine în încheierea de şedinţă din data de 14.01.2019. La acel moment, instanţa a apreciat că nu se poate reţine reaua credinţă a inculpatei şi nu a dispus înlocuirea măsurii arestului la  domiciliu cu măsura arestării preventive.

Dând dovadă în continuare de nepăsare, inculpata a continuat să se comporte după bunul plac, fără a ţine cont de faptul că se afla sub o măsură preventivă. Astfel, în data de 23.01.2019, în urma verificărilor efectuate, s-a constatat că inculpata a părăsit din nou domiciliul, încălcându-şi încă o dată obligaţia, la doar o săptămână după ce instanţa apreciase că nu se impune înlocuirea măsurii arestului la domiciliu cu arestarea preventivă.

De această dată, a motivat inculpata că a plecat la o verişoară în localitatea Dumbrăveni însă cu aceeaşi ocazie, în faţa instanţei a solicitat să i se schimbe domiciliul unde să execute măsura, respectiv în Şeica Mare str. Principală nr. 137 unde ar locui tatăl copilului său.

Instanţa a dispus înlocuirea măsurii arestului la domicliu cu arestarea preventivă, reţinând reaua credinţă evidentă a inculpatei; inculpata, care nu s-a prezentat în faţa instanţei de control judiciar la momentul judecării contestaţiei împotriva încheierii prin care s-a dispus înlocuirea măsurii preventive, a fost găsită nu în locaţia unde afirmase că doreşte să execute măsura arestului la domiciliu, ci în cu totul altă parte, respectiv în com Poiana Sibiului judeţul Sibiu. (fl 63 dos 10481/306/2018/a4)

S-a prezentat practic în faţa instanţei doar atât timp cât s-a aflat sub măsura arestării preventive, în rest fiind adusă fie de organele de poliţie, fie neprezentându-se.

Prin urmare este cert că inculpata nu a înţeles nimic din procesul penal în care a fost implicată iar riscul de a săvârşi noi infracţiuni este ridicat. Avem în vedere pentru a aprecia astfel, faptul că nu are studiile finalizate – nici măcar ciclul gimnazial, aspect care nu-i permite să urmeze vreun curs de calificare care să-i dea posibilitatea de a obţine un loc de muncă şi o sursă licită de venit, faptul că ignoră orice fel de reguli care i-ar fi impuse (aspect dovedit cu prisosinţă pe parcursul derulării procesului penal), nu în ultimul rând faptul că părinţii declară – aşa cum tatăl acesteia a afirmat în şedinţă publică la momentul concluziilor pe fondul cauzei –  că nu au nicio posibilitate de a o controla.

Mai departe, ne vom raporta la concluziile referatului de evaluare întocmit în cauză (fl 43-45 dos inst)

Se desprinde cu evidentă, din concluziile acestuia, că riscul de a comite inculpata alte fapte penale este mediu – ridicat.

Ca şi factori favorizanţi au fost identificaţi de consilierul de probaţiune: debutul timpuriu în activitatea infracţională a unei persoane de gen feminin, minoră, temeritatea şi consecvenţa în punerea în executare a unor hotărâri infracţionale, asumarea de riscuri fără a conştientiza consecinţele propriilor acţiuni, capacitate limitată de analiză a consecinţelor propriilor acţiuni, apartenenţa la grupuri de persoane care comit fapte penale, abandonul şcolar şi frecventarea de localuri, consum de cafea, ţigări şi posibil alcool, schimbarea frecventă a partenerilor de viaţă şi relaţii sexuale multiple în timp scurt (există incertitudine cu privire la tatăl biologic al copilului său minor). De asemenea, se menţionează că în una din ocaziile în care ar fi plecat de la domiciliu încălcând măsura arestului la domiciliu, ar fi luat din casă suma de 600 lei, după cum afirmă părinţii.

Aşa fiind, concluziile referatului sunt în sensul necesităţii continuării procesului educaţional în cadrul unei instituţii de reeducare în care să aibă posibilitatea să înveţe reguli de comportament prosocial, reguli de conduită şi să finalizeze cel puţin ciclul gimnazial. Nu se propune totuşi măsura privativă de libertate, deşi se apreciază că este adecvată, datorită trimiterii doar la prev art. 114 Cod Penal, fără a se avea în vedere evident alin 2 al textului de lege care permite instanţei a aplica măsura privativă de libertate şi în condiţiile lipsei antecedentelor penale.

În concluzie, faţă de toate argumentele expuse, instanţa apreciază că singura măsură educativă aptă să-şi atingă scopul în condiţiile date este una privativă de libertate, respectiv măsura internării în centru eductiv pe durata maximă care îi poate fi aplicată, respectiv 2 ani.

Consideră instanţa că doar în acest mod inculpata poate fi îndepărtată de mediul antisocial pe care-l frecventează cu consecvenţă, în ciuda împotrivirii părinţilor şi doar în acest mod există garanţia că inculpata va fi reintegrată în procesul educaţional, în aşa fel încât să finalizeze măcar ciclul gimnazial. Este imperativ necesar apreciem noi, nu doar ruperea inculpatei de mediul infracţional pe care-l frecventa (recunoaşte chiar ea că a fost consiliată în săvârşirea unor fapte penale de unul dintre concubini şi familia acestuia), dar în acelaşi timp plasarea inculpatei într-un mediu care să-i asigure stabilitate precum şi consilierea necesară în vederea formării valorilor de viaţă necesare şi a îndrumării concrete în vederea atingerii obiectivelor pe care declarativ cel puţin inculpata şi le doreşte: obţinerea unui loc de muncă, formarea unei familii şi creşterea minorului pe care-l are.

Acest deziderat va determina instanţa să se orienteze spre aplicarea duratei maxime a măsurii educative. Corijarea comportamentului inculpatei poate avea loc, cu atât mai mult având în vedere vârsta acesteia, însă necesită timp şi sprijin specializat. O durată mai scurtă a măsurii se poate dovedi insuficientă pentru atingerea scopului acesteia, existând riscul ca o dată revenită în comunitate, dacă procesul de educare a acesteia, de schimbare a comportamentului său şi de conştientizare a importanţei  pe care o are o conduită adaptată normelor nu este finalizat, inculpata să reia relaţiile cu fostul anturaj, inclusiv comportamentul infracţional.

Concluzionând, pentru toate argumentele mai sus expuse, în baza art. 124 alin 1, 2 Cod penal cu aplic art. 114 alin 2 lit b Cod Penal, art. 115 Cod penal, va lua instanţa faţă de inculpata MAM măsura educativă a internării într-un centru educativ pe o durată de 2 ani pentru săvârşirea în concurs real a trei infracţiuni de tâlhărie prev. de art.  233 Cod penal cu aplic art. 113 alin 3 şi urm Cod penal şi cu aplic art. 396 alin 10 Cod pr pen.

Se va atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 124 alin. 3 Cod Penal privind posibilitatea înlocuirii măsurii internării într-un centru educativ cu măsura internării în centru de detenţie în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni.

VII.Măsuri preventive

Instanţa constată că inculpata a fost reţinută prin ordonanţă de către organele de cercetare penală în data de 04.09.2018 pe o durată de 24 de ore şi arestată preventiv ulterior, la data de 05.09.2019, pe o durată de 29 zile, prin încheierea penală nr. 1144/05.09.2018 a judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Sibiu

Ulterior, la data de 07.12.2018 a fost înlocuită măsura arestului preventiv cu măsura arestului la domiciliu prin încheierea din data de 07.12.2018 a Judecătoriei Sibiu iar apoi, urmare a nerespectării obligaţiilor, a fost înlocuită din nou cu măsura arestării preventive la data de 28.01.2019 prin încheierea penală nr. 120/28.01.2019.

Faţă de cele reţinute, în baza art.72 alin.1 Cod Penal va fi scăzută  din durata măsurii educative aplicată inculpatei, durata reţinerii, a arestării preventive precum şi a arestului la domiciliu începând cu data de 04.09.2018 până la 01.02.2019 precum şi măsura arestării preventive începând cu data de 07.02.2019 la zi.

Constatând că temeiurile pentru care faţă inculpată a fost luată măsura arestării preventive se menţin şi în prezent, având în vedere soluţia dată în cauză, inculpatei fiindu-i aplicată o măsură educativă privativă de libertate, în baza art. 399 alin 1 Cod pr pen urmează a fi menţinută  măsura arestării preventive luată faţă de  inculpata MAM (mandat de arestare preventivă nr. 1/01.02.2019).

VIII.Latura civilă; alte măsuri

Sub aspectul laturii civile, va constata instanţa că persoanele vătămate HM şi MM  au renunţat la constituirea de parte civilă urmare recuperării prejudiciului, bunurile fiindu-le restituite (procese verbale fl 148, 149 dos urm pen)

În ce o priveşte pe persoana vătămată T.C., aceasta nu s-a constituit parte civilă, învederând că nu are pretenţii de la inculpată.

Faţă de faptul că inculpata a valorificat bunurile sustrase, depunându-le la o casă de amanet, vom reţine incidenţa în cauză a dispoziţiilor art. 112 lit. e Cod Penal, conform cărora sunt supuse confiscării speciale bunurile dobândite prin săvârşirea faptei penale. Aşa fiind, în baza art.112 alin.1 lit. e C.pen. se va confisca de la inculpată suma de 1410 lei. (contracte amanet – fl 111 - 112 dos urm pen).

IX.Cheltuielile judiciare 

Faţă de soluţia dispusă în cauză şi având în vedere prevederile art.  272 rap. la art. 274 alin. 1 Cod. pr. pen. va fi obligată inculpata la plata sumei de 1300 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

Va constata instanţa că potrivit art. 274 alin. 1 teza ultimă, sumele avansate de stat pentru plata avocatului din oficiu sau a interpretului rămân întotdeauna în sarcina statului, chiar şi în situaţia în care instanţa pronunţă soluţia de condamnare. Prin urmare, suma 650 lei reprezentând onorariul apărătorului din oficiu, av. Claudiu Deaconu, desemnat pentru asigurarea asistenţei juridice a inculpatei minore, va fi avansată din fondurile Ministerului Justiţiei şi va rămâne în sarcina statului.

Pentru aceste motive,

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E

I.În baza art. 124 alin 1, 2 Cod penal cu aplic art. 114 alin 2 lit b Cod Penal, art. 115 Cod penal, ia faţă de inculpata MAM măsura educativă a internării într-un centru educativ pe o durată de 2 ani pentru săvârşirea în concurs real a trei infracţiuni de tâlhărie prev. de art.  233 Cod penal cu aplic art. 113 alin 3 şi urm Cod penal şi cu aplic art. 396 alin 10 Cod pr pen.

Atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 124 alin. 3 Cod Penal privind posibilitatea înlocuirii măsurii internării într-un centru educativ cu măsura internării în centru de detenţie în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni.

În baza art. 399 alin 1 Cod pr pen menţine măsura arestării preventive luată faţă de  inculpata MAM (mandat de arestare preventivă nr. 1/01.02.2019).

În baza art.72 alin.1 Cod penal scade din durata măsurii educative aplicată inculpatei, durata reţinerii, a arestării preventive precum şi a arestului la domiciliu începând cu data de 04.09.2018 până la 01.02.2019 precum şi măsura arestării preventive începând cu data de 07.02.2019 la zi.

II.Constată că persoana vătămată T.C.  nu s-a constituit parte civilă.

Constată că persoanele vătămate H.M. şi M.M.  au renunţat la constituirea de parte civilă urmare recuperării prejudiciului.

În baza art.112 alin.1 lit. e C.pen. confiscă de la inculpată suma de 1410 lei.

În baza art. 272 rap la art. 274 alin 1 Cod. pr. pen. obligă inculpata la plata sumei de 1300 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

În baza art. 274 alin 1 teza finală rap la art. 272 alin. 2 Cod pr. pen. suma 650 lei reprezentând onorariul apărătorului din oficiu, av. Claudiu Deaconu, desemnat pentru asigurarea asistenţei juridice a inculpatei minore, va fi avansată din fondurile Ministerului Justiţiei şi va rămâne în sarcina statului.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 26.02.2019.

PREŞEDINTE, GREFIER,

V.M. O.B.

Domenii speta