Ordin de protectie

Sentinţă civilă 11468/CC/2018 din 18.10.2018


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA CLUJ-NAPOCA

SECŢIA CIVILĂ

Dosar nr. .../211/2018

ODCP 3185

SENTINŢA CIVILĂ NR. 11468/CC/2018

Sedinta Camerei de consiliu din data de …..

Instanta constituita din:

JUDECĂTOR: ….

GREFIER: ….

Reprezentanta Ministerului Public  d-na procuror ….. din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj Napoca.

Pe rol se află judecarea cauzei privind pe reclamanţii AI...., ZF...., ARD.... şi pe paratii DF...., DM...., in nume propriu si in calitate de reprezentanti legali ai minorului DC...., DF.... si DM.... asistata de paratii DF.... si DM...., având ca obiect ordin de protecţie.

La apelul nominal facut in sedinta camerei de consiliu se constata lipsa partilor.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de şedinţă, dupa care

Instanta constata ca dezbaterea pe fond a avut loc in sedinta camerei de consiliu din data de 17.10.2018, conform incheierii de sedinta din acea zi, incheiere ce face parte integranta din prezenta hotarare, cand instanta, avand nevoie de timp pentru a delibera, a amanat pronuntarea hotararii in cauza pentru data de 18.10.2018.

INSTANTA

Asupra cauzei civile de fata, retine urmatoarele:

Prin cererea pentru emiterea ordinului de protectie, inregistrată la data de 12.10.2018 pe rolul Judecatoriei Cluj-Napoca sub dosarul nr. …./211/2018, reclamantii AI...., SF....si ARD...., in contradictoriu cu paratii DF...., DM...., in nume propriu si in calitate de reprezentanti legali ai minorului DC...., DF.... si DM.... asistata de paratii DF.... si DM...., au solicitat:

-evacuarea temporara a paratilor din locuinta comuna din C...., str. ...., nr. ...., jud. Cluj, pe o perioada de 6 luni;

-obligarea paratilor la pastrarea unor distante minime fata de reclamanti, pe o perioada de 6 luni;

-obligarea paratilor la pastrarea unei distante minime fata de domiciliul reclamantilor din C...., str. ...., nr. ...., jud. Cluj, pe o perioada de 6 luni si fata de scoala pe care o frecventeaza minora ARD...., respectiv de Scoala cu clasele.... din C...., str. ….. jud. Cluj;

-interzicerea oricarui contact, inclusiv telefonic, prin corespondenta sau in orice alt mod cu reclamantii.

Motivele cererii pentru emiterea ordinului de protectie, in fapt si in drept, sunt expuse pe larg in cuprinsul filei 8 din dosar.

In probatiune, au depus inscrisuri.

Paratii nu au formulat intampinare.

Pentru asistenta juridica a paratilor s-a desemnat doamna avocat BS .....

S-a incuviintat si administrat proba cu inscrisurile depuse la dosar, proba cu interogatoriul paratilor DF.... (fl. …), DM.... (fl. ..), DF.... – fiul (fl. ..) si proba testimoniala cu martora DIG ....(fl. …).

Analizând actele şi materialul probator existent la dosarul cauzei, instanţa reţine următoarele:

Partile locuiesc la aceeasi adresa, in C...., str. ...., nr. ...., jud. Cluj, imobilul fiind proprietatea reclamantului SF....(fl. ….). Reclamantul SF....este tatal reclamantei AI.... si paratului DF...., bunicul reclamantei ARD.... si a paratilor DM.... (… ani), DC.... (11 ani) si DF.... (… ani), respectiv socrul paratei DM.... (fl. …).

Reclamantii au justificat emiterea ordinului de protectie impotriva paratilor in principal datorita conflictului care a avut loc in data de 11.10.2018, invocand totodata si un comportament necorespunzator al paratilor de o perioada indelungata de timp.

Potrivit adresei nr. …./16.10.2018 comunicata de Postul de Politie Comunal C.... (fl. …) se arata ca, in privinta evenimentului din data de 11.10.2018, a avut loc o cearta intre partile prezentei cauze, in curtea locuintei, fara a se exercita violente fizice.

Din probatoriul administrat in cauza nu rezulta exercitarea de acte de violenta fizica cu ocazia conflictului din data de 11.10.2018, de altfel nici partile nu au invocat aceasta imprejurare.

Martora DIG ...., nepoata reclamantului SF....si a reclamantei AI...., respectiv a paratului DF...., a mentionat ca in dimineata zilei din 11.10.2018 s-a dus la parata DM.... pentru a discuta, intrucat copilul paratei, C ...., avand varsta de  .... ani a adresat cuvinte urate fiicei sale de … ani, la scoala. Cu acea ocazie parata DM.... a tras-o de par si a lovit-o, iar martora la randul sau a tras-o de par pe parata. De asemenea, martora a aratat ca pârâta DM.... i-a amenintat pe aceasta și pe reclamanti că vine acasă soțul acesteia, DF.... si ii bate și omoară.

Martora a aratat ca urmare a conflictului avut cu parata DM.... s-a produs o cearta intre partile acestei cauze, mai tarziu, in cursul zilei din data de 11.10.2018. Astfel, reclamanta a anuntat-o telefonic pe martora ca nu poate iesi din casa, intrucat parata DM...., fiica, se afla la geamul imobilului cu o bata de baseball si o ameninta sa nu iasa din casa intrucat o bate datorita conflictului de dimineata dintre martora si cu mama acesteia, parata DM..... Ulterior, martora s-a deplasat la imobilul partilor si a constatat ca in curte se aflau reclamanta AI...., parata DM...., bunicul SF...., verișoara sa AR...., soțul pârâtei, DF...., mama acesteia, DI...., mătușa sa MA...., tatăl sau, DF...., soțul sau, TR...., domnul politist P...., precum și copiii pârâților, C ...., F.... și M..... Martora a aratat ca toate aceste persoane se certau, intrucat parata DM.... a lovit-o de dimineata, dar si pentru casă. Totodata, in cadrul conflictului dintre părți, paratul DF.... a luat o bâtă de baseball și a ridicat-o asupra mamei martorei, DI...., insa nu a lovit pe nimeni cu bâta de baseball, doar a ridicat-o. Martora a aratat ca in cadrul conflictului din 11.10.2018 toate persoanele care se aflau în curtea imobiliului au înjurat și vorbit urât, atât pârâții cat, și reclamantii si-au adresat cuvinte urâte.

Martora a aratat ca in cursul verii acestui an paratul DF.... a injurat-o pe mama sa, respectiv pe reclamanta AI.... si le-a facut curve.

Martora stie ca in cursul acestui an au existat trei scandaluri intre parti in legatura cu copiii acestora, facturile imobilului, respectiv banca de la poarta imobilului.

S-au depus inregistrari video privind conflictul partilor din data de 11.10.2018 (fl. …).

Cererea reclamantei este intemeiata pe prev. Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice.

Conform disp. art. 23, alin. 1 din Legea nr. 217/2003 persoana a cărei viaţă, integritate fizică sau psihică ori libertate este pusă în pericol printr-un act de violenţă din partea unui membru al familiei poate solicita instanţei ca, în scopul înlăturării stării de pericol, să emită un ordin de protecţie, prin care să se dispună, cu caracter provizoriu, una ori mai multe dintre măsurile - obligaţii sau interdicţii, enumerate la literele a) – h).

Totodata, art. 3, alin. 1 din acelaşi act normativ prevede ca, in sensul prezentei legi, violenţa domestică înseamnă orice inacţiune sau acţiune intenţionată de violenţă fizică, sexuală, psihologică, economică, socială sau spirituală care se produce în mediul familial sau domestic ori între soţi sau foşti soţi, precum şi între actuali sau foşti parteneri, indiferent dacă agresorul locuieşte sau a locuit împreună cu victima.

Art. 4, alin. 1 stabileste ca violenţa domestică se manifestă sub următoarele forme: a) violenţa verbală - adresarea printr-un limbaj jignitor, brutal, precum utilizarea de insulte, ameninţări, cuvinte şi expresii degradante sau umilitoare; b) violenţa psihologică - impunerea voinţei sau a controlului personal, provocarea de stări de tensiune şi de suferinţă psihică în orice mod şi prin orice mijloace, prin ameninţare verbală sau în orice altă modalitate, şantaj, violenţă demonstrativă asupra obiectelor şi animalelor, afişare ostentativă a armelor, neglijare, controlul vieţii personale, acte de gelozie, constrângerile de orice fel, urmărirea fără drept, supravegherea locuinţei, a locului de muncă sau a altor locuri frecventate de victimă, efectuarea de apeluri telefonice sau alte tipuri de comunicări prin mijloace de transmitere la distanţă, care prin frecvenţă, conţinut sau momentul în care sunt emise creează temere, precum şi alte acţiuni cu efect similar; c) violenţa fizică - vătămarea corporală ori a sănătăţii prin lovire, îmbrâncire, trântire, tragere de păr, înţepare, tăiere, ardere, strangulare, muşcare, în orice formă şi de orice intensitate, inclusiv mascate ca fiind rezultatul unor accidente, prin otrăvire, intoxicare, precum şi alte acţiuni cu efect similar, supunerea la eforturi fizice epuizante sau la activităţi cu grad mare de risc pentru viaţă sau sănătate şi integritate corporală, altele decât cele de la lit. e).

In considerarea acestor prevederi legale pentru emiterea ordinului de protectie in temeiul Legii nr. 217/2003 se impune ca viata, integritatea fizică sau psihică a victimei să fie puse în pericol printr-un act de violenţă, verbala, fizica sau psihologica, acesta să vină din partea unui membru al familiei, iar ordinul să fie emis în scopul înlăturării stării de pericol.

In speta, din probatoriul administrat in cauza nu a rezultat săvârşirea unor agresiuni de natura celor prevazute de disp. art. 4, alin. 1 din Legea nr. 217/2003, care sa implice necesitatea emiterii unui ordin de protectie in scopul înlăturării unei stări de pericol real si imediat in privinta integritatii fizice si psihice a reclamantilor.

In acest sens se retine ca in data de 11.10.2018 atat paratii, cat si reclamantii si-au adresat cuvinte necorespunzatoare, urmare a conflictului din cursul diminetii dintre martora si parata DM...., dar si a neintelegerilor existente (de aproximativ trei luni) cu privire la folosinta imobilului in care locuiesc. De asemenea, s-a invocat adresarea de injurii reclamantului ZF.... in luna mai 2018, luna in care care reclamantul a suferit un atac de panica conform inscrisurilor aflate la filele … din dosar, adresarea de injurii reclamantului ZF.... de catre paratul DF.... de aproximativ sase ani, amenintarea reclamantilor in urma cu 3 luni in sensul ca paratul DF.... va da foc la casa si ii omoara.

Avand in vedere contextul producerii conflictului din data de 11.10.2018, participarea tuturor partilor la desfasurarea acestuia, inclusiv a reclamantilor, precum si perioada indelungata de timp in privinta celorlalte acte de violenta (amenintari) nu se poate retine starea de pericol imediat sau actual pentru viata sau integritatea fizica ori psihica a reclamantilor. La fel, fiind cazul in privinta adresarii cuvantului “traseista” catre reclamanta minora. In plus, pretinsele cuvinte jignitoare adresate de nepotii reclamantului nu sunt sustinute prin probatoriul administrat in cauza.

In aceste condiţii, se retine ca reclamantii nu au făcut dovada existenţei unei stări de pericol care sa nu poata fi inlaturata decat prin emiterea unui ordin de protectie in sensul solicitat, eventualele neintelegeri cu privire la folosinta imobilului impunandu-se a se solutiona prin folosirea altor cai permise de lege, de natura civila.

Pentru aceste motive, instanta va respinge cererea de emitere a ordinului de protectie, ca fiind neintemeiata.

In temeiul prev. art. 27 alin. 3 din Legea nr. 217/2003 instanţa va dispune suportarea onorariului avocaţial în sumă de 260 lei pentru doamna avocat BS .... din cadrul Baroului Cluj, desemnata pentru reprezentarea pârâtilor, din fondurile Ministerului Justiţiei.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Respinge cererea de chemare în judecată, având ca obiect emiterea unui ordin de protecţie, formulată de reclamantii AI...., SF....si ARD...., toti cu domiciliul procesual ales la …. in contradictoriu cu paratii DF...., DM...., in nume propriu si in calitate de reprezentanti legali ai minorului DC...., DF.... si DM.... asistata de paratii DF.... si DM...., toti cu domiciliul in …., ca fiind neintemeiata.

Onorariul apărătorului din oficiu, avocat BS ...., desemnat pentru reprezentarea paratilor, în cuantum de 260 lei, se va elibera din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei.

Cu drept de apel în termen de 3 zile de la pronunţare. Apelul şi motivele de apel se depun la Judecătoria Cluj-Napoca, sub sancţiunea nulităţii.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 18 octombrie 2018.