Inscriere asociatie

Sentinţă civilă 913/284/2014 din 13.06.2014


Dosar nr. 913/284/2014- inscriere asociatie

Prin incheiere instanta a admis cererea de inscriere in Registrul asociatiilor si fundatiilor a „Asociatiei A M” formulata de reprezentant B E S, constatand ca sunt indeplinite conditiile legale pentru inscrierea asociatiei. Astfel, instanta a constatat ca cererea este insotita de documentele prevazute de art. 7 alin 2 din OG 26/2000  si art. 6 alin 1 din Regulamentul din 26.04.2000.

Instanta a verificat legalitatea cererii de înscriere si a constatat ca aceasta este intocmita in acord cu prevederile art. 5 din Regulamentul din 26/04/2000 privind organizarea Registrului asociaţiilor şi fundaţiilor, Registrului federaţiilor şi Registrului naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial (publicat in Monitorul Oficial nr. 214 din 16/05/2000), cuprinzand  numele şi domiciliul persoanei împuternicite în condiţiile art. 6 alin. (2) lit. h) din OG 26/2000, numele şi domiciliul asociaţilor sau fondatorilor, denumirea şi sediul asociaţiei, precizarea patrimoniului iniţial, numărul şi data autentificării actului constitutiv şi a statutului.

Potrivit art. 4 al OG 26/2000 „asociaţia este subiectul de drept constituit de trei sau mai multe persoane care, pe baza unei înţelegeri, pun în comun şi fără drept de restituire contribuţia materială, cunoştinţele sau aportul lor în muncă pentru realizarea unor activităţi în interes general, al unor colectivităţi sau, după caz, în interesul lor personal nepatrimonial.”

In temeiul art. 5 alin 1 din OG 26/2000, „asociaţia dobândeşte personalitate juridică prin înscrierea în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul.”