Cerere de extrădare. Condiția dublei incriminări a faptei

Hotărâre 3/CJI din 14.01.2019


Cuprins pe materii: Cooperare judiciară internațională în materie penală

Indice alfabetic: arestare provizorie în vederea extrădării, notiță roșie, dubla incriminare, solicitant de azil, persoană extrădabilă

Temei de drept: Convenţia Europeană de Extrădare de la Paris Tratatul dintre România şi Republica Moldova privind asistenţa juridică în materie civilă şi penală, Legea nr. 302/2004, art. 52 alin. 7, art. 19 lit. b şi 44 alin. 3, art. 38 , art. 24 din Legea nr. 302/2004

Cererea de extrădare formulată de Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova, fundamentată pe încheierea Judecătoriei, prin care persoana urmărită a fost anunţată în căutare, în vederea executării unei pedepse de 1 an închisoare, aplicată persoanei urmărite X. pentru săvârșirea infracţiunii de „încălcarea regulilor de securitate a circulaţiei sau de exploatare a mijloacelor de transport de către persoana care conduce mijlocul de transport”, prevăzută de art. 264 alin. 1 din Codul penal al Republicii Moldova, prin sentinţa Judecătoriei Străşeni din 29 decembrie 2015, modificată prin decizia Curţii de Apel Chişinău din 16 martie 2016 şi a încheierii Judecătoriei Străşeni din 16 aprilie 2017, nu poate fi admisă întrucât nu există dubla încriminare a faptelor persoanei extrădabile, conform art. 52 alin. 7 din Legea nr. 302/2004.

Arestare provizorie în vederea extrădării pe baza notiței roșii; lipsa unui mandat de arestare; decizie judiciară cu acelaşi efect - încheiere de căutare în vederea executării unei pedepse definitiv aplicate.

Statutul de solicitant de azil împiedică extrădarea, până la soluţionarea cererii de azil, însă nu produce nici un efect asupra măsurii arestării provizorii, atâta timp cât aceasta a fost dispusă anterior introducerii cererii de azil.

Dubla incriminare - verificări. Faptă care, conform legislaţiei penale din România, necesită condiţionări speciale pentru a fi apreciată ca infracţiune (urmare imediată constând într-o gravitate a leziunilor victimei concretizată într-un număr de zile de îngrijiri medicale, urmărire condiționată de existența unei plângeri prealabile).

La data pronunțării deciziei în recurs (asupra cererii de acordare de azilului formulate de persoana solicitată), a încetat calitatea de solicitant de azil a persoanei extrădabile, statut care împiedica, de plano, extrădarea, conform Legii nr. 122/2006.