Infracţiunea de ’’conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe’’ prevăzută de art. 336 alin. 1 Cod penal. Nerecoltarea celei de a doua probe.

Hotărâre 433/P din 02.05.2019


Din buletinul de analiză toxicologică din 05.09.2017, emis de către Serviciul Judeţean de Medicină Legală Constanţa, rezultă că inculpatul avea o alcoolemie de 1,90 g/l alcool pur în sânge la ora 2115 când i s-a recoltat proba de sânge. În condiţiile în care inculpatul nu a contestat modalitatea de recoltare, nici consumul de băuturi alcoolice anterior conducerii autoturismului, rezultatul analizei nu poate fi ignorat şi lipsit de valoare probatorie; împrejurarea că nu i s-a pus în vedere inculpatului posibilitatea recoltării celei de a doua probe de sânge şi nici nu i s-a recoltat nu este de natură să înlăture caracterul penal al faptei câtă vreme raportul de constatare medico-legal a stabilit un grad de alcoolemie în sânge peste limita legală.

În acelaşi sens, se are în vedere că „recoltarea celei de-a doua mostre de sânge”, potrivit art. 10 alin.(1) din O.M.S., „poate fi efectuată numai la cererea persoanei implicate în evenimente în legătură cu traficul rutier”, nici legea şi nici decizia Curţii Constituţionale nr.732/2014 neinstituind obligaţia organelor judiciare de a pune în vedere necesitatea recoltării a două probe de sânge.

Art. 10 alin.(1) din Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 277/11.03.2015

1. Circumstanţele cauzei

Prin sentinţa penală nr. 55 pronunţată la data de 18 ianuarie 2019, în dosarul nr. …/212/2018, Judecătoria Constanţa a hotărât:

„În baza art.336 alin.(1) cod penal cu aplicarea art.396 alin.(1, 2) cod procedură penală, condamnă pe inculpatul [...], fără antecedente penale, la pedeapsa de 1 an 8 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de „conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe”.

În baza art.91 cod penal, dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 1 an, 8 luni închisoare.

În baza art.92 cod penal, stabileşte un termen de supraveghere de 3 ani.

În baza art.93 alin.(1) cod penal, pe durata termenului de supraveghere inculpatul se va supune următoarelor măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la serviciul de probaţiune, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin.(2) cod penal, pe durata termenului de supraveghere inculpatul se va supune măsurii de supraveghere de a frecventa unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate.

În temeiul art. 94 alin.(1) cod penal, pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art.93 alin.(1) lit. c) - e) se comunică Serviciului de Probaţiune Constanţa.

În baza art. 93 alin. (3) cod penal, impune inculpatului să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o durată de 90 de zile şi nominalizează Primăria/Consiliul Local Agigea şi Direcţia de Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei Constanţa, ca şi instituţii în cadrul cărora obligaţia poate fi executată, potrivit art. 404 alin. 2 cod procedură penală.

În baza art. 404 alin. (2) cod procedură penală, atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor nerespectării măsurilor de supraveghere şi obligaţiilor impuse şi ale săvârşirii de noi infracţiuni în cursul termenului de supraveghere.

În baza art. 274 alin.(1) cod procedură penală, obligă inculpatul la plata cheltuielilor judiciare avansate de către stat, în cuantum total de 2500 lei, din care 1500 lei cheltuieli judiciare efectuate în cursul urmăririi penale şi 1000 lei cheltuieli judiciare în faţa instanţei de judecată.”

Pentru pronunţarea hotărârii, instanţa de fond a reţinut următoarele:

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa nr.11026/P/2017 emis la data de 24.07.2018, inculpatul [...] a fost trimis în judecată, în stare de libertate, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe” prevăzută de art.336 alin.(1) cod penal  prin aceea că la data de 02.09.2017, în jurul orelor 1945, a condus autoturismul marca Opel, model Vectra, cu nr. de înmatriculare [...], cu care circula pe DN 39, în comuna Agigea, la podul rutier din apropierea staţiei PECO Petrom Agigea, dinspre Municipiul Constanţa către Municipiul Mangalia, în timp ce avea o concentraţie alcoolică de 1,01 mg/l alcool pur în aerul expirat la orele 20,35 şi o alcoolemie peste limita legală şi anume de 1,90 g/l alcool pur în sânge la singura probă recoltată la orele 21,15, aşa cum rezultă din BAT nr. …/05.09.2017 al SJML Constanţa şi a fost implicat într-un accident rutier în sensul că la un moment dat a pierdut controlul maşinii şi s-a izbit de un stâlp aflat pe marginea carosabilului, astfel că s-a auto-accidentat uşor, fără a suferi leziuni corporale.

În cauză, s-au administrat mijloace de probă.

Pe baza probelor efectuate, s-a stabilit următoarea situaţie de fapt:

La data de 02.09.2017, în jurul orelor 19,45, inculpatul [...] a condus autoturismul marca Opel, model Vectra, cu nr. de înmatriculare [...], pe DN 39, în comuna Agigea, la podul rutier din apropierea staţiei PECO Petrom Agigea, dinspre Municipiul Constanţa către Municipiul Mangalia, în timp ce avea o concentraţie alcoolică de 1,01 mg/l alcool pur în aerul expirat la orele 20,35 şi o alcoolemie peste limita legală şi anume de 1,90 g/l alcool pur în sânge la singura probă recoltată la orele 21,15, aşa cum rezultă din BAT nr. …/05.09.2017 al SJML Constanţa; la un moment dat, inculpatul a pierdut controlul maşinii şi s-a izbit de un stâlp aflat pe marginea carosabilului, astfel că s-a autoaccidentat uşor, fără a suferi leziuni corporale.

Potrivit declaraţiei inculpatului date în cursul urmăririi penale, acesta a apreciat că alcoolemia evidenţiată la ora 21:15 nu reflectă alcoolemia pe care o avea la ora 19:45, când a condus autoturismul pe drumurile publice, neavând o relevanţă în atragerea răspunderii penale, solicitând efectuarea unui calcul retroactiv al alcoolemiei.

În cursul cercetării judecătoreşti, inculpatul a arătat că nu i s-a adus la cunoştinţă că trebuie recoltate două probe, reiterând susţinerile din cursul urmăririi penale.

Analizând probele administrate în cauză, se reţine că organele de poliţie au fost sesizate la ora 20.20 să se deplaseze la locul în care s-a produs accidentul provocat de inculpat, inculpatul a fost testat cu aparatul Drager la ora 20:35 (stabilindu-se o valoare de 1,01 mg/l alcool în aerul expirat), iar proba de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei a fost recoltată la orele 21.15, stabilindu-se o alcoolemie de 1.90 g/l alcool pur în sânge.

În primul rând, nu se poate reţine apărarea inculpatului, potrivit căreia acesta nu a ştiut că trebuie recoltate două probe şi nici nu i s-a adus la cunoştinţă acest aspect, întrucât inculpatul, în calitatea sa de conducător auto, ar fi trebuit să cunoască toate normele ce îi reglementează activitatea.

Tot astfel, nici omisiunea organelor de poliţie de a solicita inculpatului recoltarea celei de-a doua probe nu poate conduce la exonerarea de răspundere penală a inculpatului, textele ce reglementează procedura de recoltare sau infracţiunea reţinută în sarcina inculpatului, neprevăzând o astfel de cauză exoneratoare de răspundere penală.

Totodată, intervalul scurs între ora conducerii vehiculului de către inculpat (în jurul orelor 20.00) şi data recoltării mostrei biologice (21:15) s-a scurs un timp redus, astfel încât, având în vedere valoarea alcoolemiei stabilite prin buletinul de analiză, de 1.90 g/l alcool pur în sânge, se observă că, date fiind împrejurările cauzei, nici nu s-ar fi putut recolta mai devreme o probă, şi, chiar dacă aceasta ar fi fost recoltată la orele 20.00 (respectiv data conducerii), un calcul retroactiv nu ar fi condus la o alcoolemie sub limita prevăzută de lege ca fapăta să constituie infracţiune.

Astfel, rezultă că inculpatul a condus sub influenţa băuturilor alcoolice.

Din evaluarea judiciară a materialului probator administrat în cauză în faza de urmărire penală şi în cursul cercetării judecătoreşti, se reţine existenţa faptei şi a vinovăţiei certe a inculpatului, vinovăţie dovedită cu probele administrate în cursul urmăririi penale precum şi cu probele administrate în cursul cercetării judecătoreşti, aşa cum au fost analizate mai sus de către instanţă.

În drept, fapta inculpatului [...] constând în acea că la data de 02.09.2017, în jurul orelor 19,45, a condus autoturismul marca Opel, model Vectra, cu nr. de înmatriculare [...], cu care circula pe DN 39, în comuna Agigea, la podul rutier din apropierea staţiei PECO Petrom Agigea, în timp ce avea o concentraţie alcoolică de 1,01 mg/l alcool pur în aerul expirat la orele 20,35 şi o alcoolemie peste limita legală şi anume de 1,90 g/l alcool pur în sânge la singura probă recoltată la orele 21,15, aşa cum rezultă din BAT nr. …/05.09.2017 al SJML Constanţa, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe” prevăzută de art.336 alin.(1) cod penal.

2. Sesizarea Curţii; apelul, cale de atac exercitată împotriva sentinţei instanţei de fond

Împotriva hotărârii, în termenul legal, inculpatul [...] a formulat apel, solicitând, achitarea inculpatului în temeiul dispoziţiilor art.16 lit.c) cod procedură penală deoarece calculul gradului de alcoolemie nu s-a făcut la momentul conducerii autoturismului, recalcularea nefiind posibilă în condiţiile în care nu a cunoscut şi nu a refuzat recoltarea celei de a II-a probe de sânge.

3. Aprecierea Curţii

Examinând legalitatea şi temeinicia hotărârii atacate, prin prisma criticilor formulate de apelantul inculpat, luând concluziile procurorului şi din oficiu în limitele art. 417 cod procedură penală, Curtea constată apelul nefondat, pentru considerentele expuse în continuare.

Conform art.396 cod procedură penală, instanţa pronunţă condamnarea când constată, dincolo de orice îndoială rezonabilă, existenţa faptei, că aceasta constituie infracţiune şi a fost săvârşită de inculpat.

În cauză, inculpatul inculpatul [...] a dispus de timpul şi înlesnirile necesare pregătirii apărării, a beneficiat de asistenţă juridică calificată şi a avut efectiv posibilitatea administrării pe parcursul procesului, atât a probelor acuzării – constatări, înscrisuri, cât şi a probelor apărării - audierea sa, acte în circumstanţiere, respectându-i-se garanţiile şi drepturile procesuale; în apel, desi legal citat, apelantul inculpat nu s-a prezentat, apărarea fiind asigurată de avocat ales.

Critica apărării vizând nedovedirea gradului de alcoolemie în momentul conducerii autoturismului este înlăturată de probele administrate în cauză. Astfel, din buletinul de analiză toxicologică cu nr. … din 05.09.2017, emis de către Serviciul Judeţean de Medicină Legală Constanţa rezultă că inculpatul avea o alcoolemie de 1,90 g/l alcool pur în sânge la ora 2115 când i s-a recoltat proba de sânge. În condiţiile în care inculpatul nu a contestat modalitatea de recoltare, nici consumul de băuturi alcoolice anterior conducerii autoturismului, rezultatul analizei nu poate fi ignorat şi lipsit de valoare probatorie;împrejurarea că nu i s-a pus în vedere inculpatului posibilitatea recoltării celei de a doua probe de sânge şi nici nu s-a recoltat nu este de natură să înlăture caracterul penal al faptei câtă vreme raportul de constatare medico-legal a stabilit, potrivit reglementărilor actuale - Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 277/11.03.2015 (O.M.S.) un grad de alcoolemie în sânge peste limita legală.În acelaşi sens, se are în vedere că „recoltarea celei de-a doua mostre de sânge”, potrivit art. 10 alin.(1) din O.M.S., „poate fi efectuată numai la cererea persoanei implicate în evenimente în legătură cu traficul rutier”, nici legea şi nici decizia Curţii Constituţionale nr. 732/2014 neinstituind obligaţia organelor judiciare de a pune în vedere necesitatea recoltării a două probe de sânge.

Cum, apelantul inculpat nu a reuşit să răstoarne temeinicia acuzaţiei, unicul motiv de apel fiind neântemeiat, în lipsa şi a vreunui caz de nulitate a hotărârii atacată, apelul este nefondat şi, în baza art. 421 pct.1 lit.b) cod procedură penală, va fi respins.