Minori si familie

Sentinţă civilă 2697 din 18.11.2019


Acesta este document finalizat

Cod ECLI ECLI:RO:JDBRLD:2019:001.002697

Dosar nr. 5989/189/2018

R O M A N I A

JUDECATORIA BARLAD

JUDB

Sentinta Civila Nr. 2697/2019

Sedinta publica de la 18 Noiembrie 2019

Instanta constituita din:

I N S T A N T A

Asupra cererii de fata, avand ca obiect divort, constata urmatoarele:

Prin cererea inregistrata la aceasta instanta sub numarul X/189/2018 dindata de 04.10.2018, reclamantul X X, a chemat in judecata pe parata X X, solicitand ca prin hotararea ce urmeaza a fi pronuntata incauza,sa se dispuna :

- desfacerea casatoriei prin divort, din culpa exclusiva a paratei, casatorie incheiata la data de 05.11.1988, inregistrata la Primaria X;

- revenirea paratei la numele avut anterior casatoriei „X” si obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata.

In motivarea in fapt, reclamantul arata ca s-a casatorit cu parata in anul 1988. Din casatoria lor, au rezultat doi copiii care in prezent sunt majori. Relatia lor de casatorie a fost la inceput buna, ulterior aceasta s-a deteriorat datorita comportamentului paratei. Aceasta a inceput sa consume in mod exagerat alcool si sa provoace scandal din orice.Aceasta a plecat de nenumarate ori de acasa fara sa cunoasca unde este plecata. Se intorcea batuta fara acte, fara geanta dupa o anumita perioada. Aceasta a scos economiile pe care le aveau pe card si le-a cheltuit in scopuri personale. In prezent partile sunt despartite in fapt si nu au mai reluat convietuirea. Fata de acest comportament al paratei, reclamantul apreciaza ca, relatia partilor nu mai poate continua si solicita desfacerea casatoriei din culpa exclusiva a paratei si revenirea acesteia la numele avut anterior casatoriei „X”.

In drept, reclamantul isi intemeiaza cererea pe dispozitiile prevederilor art. 373 lit. b), art. 383 alin.(3) Cod civil; art. 915 Codul de procedura civila.

In dovedirea cererii reclamanta a folosit inproces proba cu inscrisuri, a depus in copie, acte de stare civila;proba testimoniala.

Prin intampinarea de la filele 10 – 11dosar instanta, parata X X a aratat ca nu este de acord cu motivele de divort invocate de reclamant si solicita respingerea actiunii reclamantului ca nefondata.

Pe cale reconventionala, parata – reclamanta X X a solicitat desfacerea casatoriei partilor din vina paratului, sa se dispuna ca dupa divort, parata sa revina la numele avut anterior casatoriei – X.

In motivare,parata – reclamanta a aratat faptul ca, relatiile de casatorie s-au destramat din cauza comportamentului violent al paratului, din cauza relatiilor extraconjugale ale acestuia. Aceste situatii s-au perpetuat pe parcursul mai multor ani, aceasta sperand ca odata cu cresterea copiilor, paratul – reclamant isi va schimba comportamentul, dar situatia nu s-a schimbat in bine, dimpotriva a fost mai rau. Desi, parata s-a ocupat de gospodarie, de copiii si a facut totul pentru a mentine aceasta casatorie, comportamentul reclamantului a fost cel care a compromis definitiv relatia de casatorie.

De asemenea, mai arata ca, partile sunt despartite in fapt, iar relatiile sunt grav si iremediabil vatamate, motiv pentru care solicita desfacerea casatoriei din vina exclusiva a paratului – reclamant.

In drept invoca disp. art. 205, 209 C.pr. civ. , art. 373 lit. b, art. 383 alin. 3, C civ., iar in dovedire a folosit proba cu inscrisuri, martori.

Cu privire la cererea formulata, din analiza actelor si lucrarilor dosarului se retin urmatoarele:

Reclamantul X X si parata X X s-au casatorit la data de 05.11.1988, casatoria fiind inregistrata cu nr. X/05.11.1988 in registrul de stare civila al Primariei comunei X, jud. Vaslui.

Din casatoria partilor au rezultat copii care in prezent sunt majori.

Situatia de fapt prezentata, a fost stabilita pe baza declaratiilordate in instanta de catre martorii: Rosca Violeta, Codreanu Ion.

Martora X, sora reclamantului, propusa de reclamant, a aratat ca a asistat la neintelegerile dintre parti din cauza consumului de alcool al paratei, certuri care existau datorita faptului ca parata consuma alcool. Partile au fost despartite mai multe perioade de timp, insa anul trecut s-au impacat. Se mai arata de martor, din cele relatate de reclamant, ca parata avea relatii cu diversi barbati; aceasta devenind violenta cand era sub influenta alcoolului. Parata nu avea un loc de munca, aceasta a fost in strainatate de mai multe ori, cu reclamantul, insa, muncea doar acesta. Partile au trei copiii care in prezent sunt majori. Se mai sustine de catre martor, faptul ca, parata nu se ocupa de cresterea copiilor, deoarece fiica lor in varsta de 14 ani s-a casatorit pentru a scapa de scandalurile familiei. Reclamantul nu era violent cu parata; partile au locuit in Spania timp de 10 ani, parata locuieste in prezent in Spania.

Martorul X, propus de parata, a aratat faptul ca este cumnatul partilor. Cunoaste faptul ca reclamantul si parata au fost plecati in Spania de foarte multi ani si nu cunoaste motivele; parata era la locul ei, se ocupa de casa si de copii. Nu a vazut ca partile sa se fi certat, pe parata nu a vazut-o consumand alcool sau in stare de ebrietate. Cunoaste faptul ca partile erau oameni de treaba, au facut casa, nunti la baiesi, cumatrii.

In cauza sunt aplicabile prevederile art. 373 lit. b din Codul civil (Legea nr. 287/2009) conform carora „divortul poate avea loc atunci cand, din cauza unor motive temeinice, raporturile dintre soti sunt grav vatamate si continuarea casatoriei nu mai este posibila”.

Articolul 379 alin.1 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, prevede ca, „In cazul prevazut la art. 373 lit. b), divortul se poate pronunta daca instanta stabileste culpa unuia dintre soti in destramarea casatoriei.

Cu toate acestea, daca din probele admin X rezulta culpa ambilor soti, instanta poate pronunta divortul din culpa lor comuna, chiar daca numai unul dintre ei a facut cerere de divort. (…)”.

Fata de textele de lege sus invocate, instanta apreciaza ca relatiile de casatorie ale partilor sunt grav vatamate, iar continuarea casatoriei nu mai este posibila.

Cu privire la culpa partilor, instanta apreciaza ca vinovate de degradarea relatiilor de casatorie se fac ambele parti care nu au manifestat un comportament adecvat vietii de familie,nu au insistat si nu augasit solutii pentru continuarea vietii de familie.

Pentru considerentele aratate, se va dispune desfacerea, din culpa comuna.

Pentru aceste motive, instanta va respinge actiunea reclamantului pentru desfacerea casatoriei partilor din culpa exclusiva a paratei si va admite cererea reconventionala, precizata, formulata de parata - reclamanta X X si va dispune desfacerea din culpa comuna a partilor casatoria incheiata la data de 05.11.1988 in localitatea X, jud. Vaslui si inregistrata sub nr. 27 din 05.11.1988 in Registrul de stare civila al Primariei comunei X, jud. Vaslui.

Cu privire la numele purtat de parata X X, dobandit prin incheierea casatoriei cu reclamantul, intrucat nu exista nici o invoiala dinpartea reclamantului, precum si faptul ca parata solicita sa revina la numele purtat anterior casatoriei, instanta urmeaza sa dispuna revenirea paratei la numele purtat anterior casatoriei, acela de X.

O copie de pe hotarare va fi comunicata Serviciului de Stare Civila al comunei X, precum si Registrului national al regimurilor matrimoniale, prevazut de Codul civil, conform art. 927 alin. 4 C.proc. civ.

In temeiul art. 453 cod procedura civila va obliga pe reclamantul - parat X X la plata catre parata – reclamanta X X a sumei de 1.360 lei, reprezentand cheltuieli de judecata.

3

Domenii speta