Contrabandă( art. 270 alin (3) din Legea 86/2006)

Sentinţă penală 3327 din 15.11.2019


INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei penale de faţă, constată următoarele:

Prin rechizitoriul nr. ../P/2019, din data de 17.05.2019, al Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova şi înregistrat pe rolul acestei instanţe la data de 17.05.2019 sub nr. ../215/2019 a fost trimis în judecată, în stare de arest la domiciliu, inculpatul M I A, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de colectarea, deţinerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea şi vânzarea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia, în modalităţile deţinerii şi transportului, (contrabandă asimilată), faptă prev. si ped de art. 270 al. (3) din Legea 86/2006.

În fapt, s-au reţinut prin actul de sesizare a instanţei următoarele:

La data de 02.05.2019, inculpatul, M I A, a deținut și transportat cu autoutilitara marca Nissan Primastar cu nr. de înmatriculare ... cantitatea de 10.000 pachete (200.000 țigarete) marca MARBLE, fără timbru fiscal românesc, având inscripția „For Duty Free Sale Only”, provenite din contrabandă.

Pentru dovedirea situaţiei de fapt de mai sus, au fost propuse prin rechizitoriu următoarele mijloace de probă: declarație suspect M I-A, declarație inculpat M I-Alexndru, declarații martori, proces-verbal de constatare a infracțiunii flagrante, planșe foto, planșă foto ridicare urme papilare, rezultate examinare AFIS MorphoTrak, procese-verbale de predare către DRV Craiova, răspuns adresă DRV Craiova, privind calculul prejudiciului cauzat, răspuns adresă Primăria com. Daneți, privind bunurile deținute de inculpat, proces-verbal de aplicare a sechestrului penal, dovezi depunere la Camera de Corpuri Delicte a IPJ Dolj, procese-verbale de efecture a perchezițiilor domiciliare, documente autoturisme.

Prin ordonanța organelor de cercetare penală din cadrul IPJ Dolj – SICE din data de 02.05.2019 s-a dispus începerea urmăririi penale cu privire la fapta constând în infracţiunii de contrabandă, prev. şi ped. de art. 270 alin. (3) din Legea 86/2006.

Prin ordonanța organelor de cercetare penală din cadrul IPJ Dolj – SICE din data de 04.02.2019 s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspectul M I A, cu privire la săvârşirea  infracţiunii de contrabandă prev. de art.  270 alin. (3) din Legea 86/2006, cu aplicarea art. 41 alin. (1) rap. la art. 43 alin. (1) din C.pen., ordonanța fiind confirmată prin ordonanța din aceeași zi a Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova.

Prin ordonanața Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova din data de 02.05.2019 s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva inculpatului M I A cu privire la săvârşirea  infracţiunii de contrabandă, prev. de art.  270 alin. (3) din Legea 86/2006, cu aplicarea dispozițiilor art. 41 alin. (1) rap. la art. 43 alin. (1) din C.pen.

Prin ordonanța Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova din data de 16.05.2019 s-a dispus schimbarea încadrării juridice din infracțiunea de contrabandă, prev. de art. 270 alin. (3) din Legea 86/2006, cu aplicarea dispozițiilor art. 41 alin. (1) rap. la art. 43 alin. (1) din C.pen. în infracțiunea de contrabandă, prev. de art. 270 alin. (3) din Legea 86/2006, cu aplicarea dispozițiilor art. 41 alin. (1) rap. la art. 43 alin. (5) din C.pen., ce reglementează recidiva postexecutorie.

DRV Craiova a comunicat prin adresa nr. CRR_DRV 5827/B.E.M./02.05.2019 faptul că prejudiciul cauzat bugetului statului de către inculpatul  M I-A este de 102.773 lei.

Prin adresa nr. CRR-DGR-3046/06.05.2019, Ministerul Finanțelor Publice, prin Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova a comunicat faptul că se constituie parte civilă împotriva inculpatului M I-A cu suma de 102.773 lei.

Prin încheierea de şedinţă din camera de consiliu din data de 21.06.2019 (dosar  13378/215/2019/a1), rămasă definitivă prin necontestare, judecătorul de cameră preliminară a constatat, în baza art. 346 Cod procedură penală, legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova cu numărul 3516/P/2019 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova privind pe inculpatul M I A, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de colectarea, deţinerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea şi vânzarea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia, în modalităţile deţinerii şi transportului, prevăzute de art. 270 alin.3 din Legea 86/2006, a administrării probelor şi efectuării actelor de urmărire penală, dispunându-se începerea judecăţii.

În şedinţa publică din data de 04.10.2019, în temeiul art. 374 al. 1 C. Pr. Pen., instanţa a constatat că este primul termen la care procedura de citare este legal îndeplinită, astfel că a dat citire actului de sesizare.

În temeiul art. 374 al. 2 C. Pr. Pen., preşedintele a explicat inculpatului în ce constă învinuirea ce i se aduce, l-a încunoştinţat cu privire la dreptul de a nu face nicio declaraţie, atrăgându-i atenţia că ceea ce declară poate fi folosit şi împotriva sa, precum şi cu privire la dreptul de a pune întrebări coinculpaţilor, persoanei vătămate, martorilor şi celorlalte părţi. 

Potrivit art. 374 al. 4 C. Pr. Pen., inculpatului i s-au adus la cunoştinţă dispoziţiile art. 374 alin. 4 C.proc.pen., conform cărora poate solicita ca judecata să aibă loc numai pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale şi a înscrisurilor prezentate de părţi, dacă recunoaşte în totalitate faptele reţinute în sarcina sa, situaţie în care va beneficia de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege, în cazul pedepsei închisorii şi de reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege, în cazul pedepsei amenzii, potrivit art. 396 alin. 10 c. pr. pen.

Inculpatul a recunoscut în totalitate faptele astfel cum au fost reţinute în actul de sesizare a instanţei, şi a solicitat ca judecata să se facă numai în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, pe care le cunoaşte şi le însuşeşte. Inculpatul a solicitat, iar instanţa a încuviinţat proba cu acte în circumstanţiere.

Conform art. 375 C. Pr. Pen., instanţa a procedat la ascultarea inculpatului declaraţia fiind consemnată şi ataşată la dosarul cauzei, după care a pus în discuţie solicitarea inculpatului de judecare numai pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale şi a înscrisurilor în circumstanţiere depuse de inculpat.

Reprezentantul Ministerului Public şi apărătorul inculpatului au solicitat aplicarea disp. art. 374 al. 4 C. Pr. Pen., şi 396 al. 10 C. Pr. Pen.

Analizând întregul material probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

Potrivit art. 374 al. 4 C. Pr. Pen., inculpatul poate solicita ca judecata să aibă loc numai pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale şi a înscrisurilor prezentate de părţi, dacă recunoaşte în totalitate faptele reţinute în sarcina sa, situaţie în care va beneficia de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege, în cazul pedepsei închisorii şi de reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege, în cazul pedepsei amenzii, potrivit art. 396 al. 10 c. pr. pen.

Conform art. 396 al. 10 C. Pr. Pen., instanţa de judecată soluţionează latura penală atunci când reţine aceeaşi situaţie de fapt ca cea descrisă în actul de sesizare şi recunoscută de inculpat, situaţie în care va beneficia de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege, în cazul pedepsei închisorii şi de reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege, în cazul pedepsei amenzii

 Instanţa respinge cererea inculpatului atunci când constată că probele administrate în cursul urmăririi penale nu sunt suficiente pentru a stabili că fapta există, constituie infracţiune şi a fost săvârşită de inculpat. În acest caz instanţa continuă judecarea cauzei potrivit procedurii de drept comun.

Instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

La data de 02.05.2019, în timp ce se deplasa din direcția Balș-Craiova, la intrarea în comuna Pielești, a fost oprită în trafic autoutilitara marca Nissan Primastar cu nr. de înmatriculare ..., tractată cu un ansambu rutier compus din autoturismul marca Toyota cu nr. de înmatriculare .., condus de martorul M NF. În urma examinării conținutului autoutilitarei, într-un locaș special amenajat în compartimentul marfă, a fost identificată cantitatea de 10.000 pachete (200.000 țigarete) marca Marble, fără timbru de marcaj fiscal românesc, având aplicată inscripția For Duty Free Sale Only, astfel cum reiese din procesul-verbal de constatre a infracțiunii flagrante atașat dosarului (filele 10-12).

La fața locului au fost efectuate fotografii judiciare constituite în planșele foto atașate dosarului, ce au relevat principalele aspecte fixate cu ocazia examinării autoutilitarei marca Nissan Primastar cu nr. de înmatriculare ... și au fost ridicate urme papilare de pe exteriorul și interiorul ușii conducătorului auto, reieșind în urma examinării acestora în baza de date AFIS MorphoTrak faptul că aparțin inculpatului M I-A (filele 40-64).

Din probele administrate în cauză reiese faptul că inculpatul a condus autoutilitara marca Nissan Primastar pe ruta Suceava-Pitești, transportând întru-un locaș special amenajat în compartimentul marfă al acesteia cantitatea de 1.000 cartușe a câte 10 pachete conținând câte 20 țigarete marca Marble, fără timbru de marcaj fiscal românesc, având aplicată inscripția For Duty Free Sale Only, totalizând 200.000 țigarete. Pe fondul unor defecțiuni tehnice, autoutilitara a fost tractată de către martorul RA până la benzinăria Petrom aflată pe autostrada București-Pitești la km 94+290, unde inculpatul M I-A l-a contactat pe fratele său, martorul M NF în vederea tractării pe platformă a autoutilitarei defecte. Pe drum, aceștia au fost depistați de către organele de poliție pe raza localității Pielești, jud. Dolj.

Țigările sus-menționate, 2 telefoane mobile idisponibilizate cu ocazia verificărilor și autoutilitara marca Nissan Primastar cu nr. de înmatriculare ... au fost ridicte în vederea continuării cercetărilor de către orgenele de poliție.

Pachetele de țigări au fost predate lucrătorilor vamali, iar autoutilitara împreună cu cele 2 telefoane mobile au fost depuse la Camera de Corpuri Delicte a IPJ Dolj (filele 30, 35, 95).

Pe parcursul cercetărilor, inculpatul M I-A a uzat de dreptul de a nu da declarații.

Situaţia de fapt reţinută de către instanţa reiese din probele administrate în cauză, în cursul urmăririi penale, care se coroborează cu declaraţia de recunoaştere, dată de către inculpat, nemijlocit, la termenul din 04.10.2019.

Cunoaşterea provenienţei din contrabandă a bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, ca şi cunoaşterea destinării acestora, respectiv pentru săvârşirea contrabandei, înseamnă cunoaşterea caracterului ilicit al provenienţei, a faptului că a fost ocolit controlul vamal ori că bunurile sau mărfurile de acest tip sunt menite să eludeze controlul vamal, aspecte care pot rezulta din diferite împrejurări de fapt, instanţa urmând să ţină seama de aceste circumstanţe în procesul de stabilire a încadrării juridice a faptei în infracţiunea asimilată prevăzută de art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României.

Prin Decizia în interesul legii nr. 17 din 18 noiembrie 2013, s-a precizat că, în considerarea sustragerii de la plata taxelor datorate statului, prin art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, legiuitorul a incriminat o formă de tăinuire a bunurilor provenind din contrabandă, având aceleaşi cerinţe referitoare la obiectul juridic cu cele de la infracţiunea de contrabandă.

Instanţa reţine că, într-adevăr, ţigările nu purtau timbru corespunzător emis de autorităţile din România şi au fost achiziţionate în condiţii care creau suspiciunea că sunt în neregulă, nefiind prezentate acte justificative.

În drept, fapta inculpatului M I-A care, la data de 02.05.2019, a deținut și transportat cu autoutilitara marca Nissan Primastar cu nr. de înmatriculare ... cantitatea de 10.000 pachete (200.000 țigarete) marca MARBLE, fără timbru fiscal românesc, având inscripția „For Duty Free Sale Only”, provenite din contrabandă, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de colectarea, deţinerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea şi vânzarea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia, în modalitățile deținerii și transportului, faptă prev. și ped. de art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea dispozițiilor art. 41 alin. (1) rap. la art. 43 alin. (5) din C.pen., ce reglementează recidiva postcondamnatorie.

Conform art. 270 alin. (1) și (3) din Legea nr. 86/2006 “(1) introducerea în sau scoaterea din țară, prin orice mijloace, a bunurilor sau mărfurilor, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal, constituie infracțiunea de contrabandă și se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi. (3) sunt asimilate infracțiunii de contrabandă și se pedepsesc potrivit alin. (1) colectarea, deținerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea și vânzarea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârșirii acesteia”.

Pentru existenţa infracţiunii asimilată contrabandei este necesar ca activităţile incriminate să privească mărfuri care trebuie plasate sub un regim vamal, mărfurile să provină din contrabandă, iar făptuitorul să fi cunoscut că acestea provin din contrabandă.

În ceea ce priveşte latura obiectivă a infracţiunii de contrabandă asimilată săvârșită de inculpat, elementul material constă în acțiunea inculpatului M I A de a deține şi transporta la data de 02.05.2019 - cantitatea de 10.000 pachete (200.000 țigarete) marca MARBLE, fără timbru fiscal românesc, având inscripția „For Duty Free Sale Only”, mărfuri care trebuie plasate sub un regim vamal, cunoscând că acestea provin din contrabandă.

 Urmarea imediată constă crearea stării de pericol pentru relațiile sociale de natură economică ce reglementează regimul vamal. În mod evident, între urmarea imediată produsă și elementul material există o legătură de cauzalitate ce rezultă din materialitatea faptei.

Sub aspectul laturii subiective, instanța reține că inculpatul a cunoscut împrejurarea că pachetele de țigări proveneau din contrabandă, astfel cum rezultă din declarația de recunoaştere în faţa instanţei.

Individualizarea judiciară

Cum săvârşirea infracţiunii şi vinovăţia inculpatului M I A au fost dovedite, dincolo de orice dubiu rezonabil, instanţa urmează să dispună condamnarea acestuia proporţional gradului de pericol social al faptei comise şi periculozităţii infractorului.

La individualizarea pedepsei se vor avea in vedere criteriile generale, prev. de art. 74 Cp, de conduita pe parcursul procesului a inculpatului, de faptul ca inculpatul nu a achitat integral prejudiciul, precum si de circumstanţele personale. Inculpatul M I A are vârsta ... ani, nu este căsătorit, nu are stagiul militar satisfăcut, studii medii, fără ocupaţie, fără loc de muncă.

În acest sens, instanţa apreciază că aplicarea unei pedepse de 2 ani, cu executarea pedepsei în regim de detenţie, va fi în măsură să conducă la reeducarea şi sancţionarea inculpatului.

În contextul în care fenomenul infracţional al contrabandei este unul în creştere, ţinând cont şi de funcţia educativ-preventivă a măsurilor preventive, instanţa apreciază că trebuie ţinut cont de rezonanţa socială  negativă a faptelor săvârşite, în sensul că inculpatul ignoră normele sociale şi urmăreşte obţinerea într-un mod facil de venituri ilicite considerabile, iar lăsarea nepedepsită a unei asemenea fapte ar  crea în rândul publicului sentimentul de impunitate.

Astfel, mirajul obţienerii unor venituri, chiar ilicite, într-un mod uşor, dar sigur, reflectă împrejurarea că fapta prezintă un pericol social crescut.

În ceea ce priveşte conduita inculpatului după săvârşirea infracţiunii, se reţine că acesta nu a făcut dovada achitării prejudiciului cauzat persoanei vătămate.

Prin urmare, având în vedere criteriile menţionate mai sus, în temeiul art. 270 al. 3 din Legea nr. 86/2006 (Codul vamal), raportat la art. 396 alin. 10 C. Pr. Pen., îl va condamna pe inculpatul M I A la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru savarsirea infractiunii de detinere, transport, preluare, depozitare, predare, desfacere, vanzare de bunuri sau marfuri care trebuie plasate sub regim vamal cunoscand ca acestea provin din contrabanda sau sunt destinate savarsirii acesteia.

Având în vedere că este obligatorie aplicarea unei pedepse complementare, în temeiul art. 67 al. 1 şi 2 Cod penal, va aplica pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a şi b Cod penal, constând în dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de 3 ani.

În baza art. 65 al. 1 C. Pen., va interzice, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi b Cod penal, constând în dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de, pe durata executării pedepsei, conform art. 65 al. 3 Cod penal.

 În baza art. 68 al. 1 lit. b C. Pen., pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi b Cod penal, constând în dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de 3 ani, se execută conform art. 68 al. 1 lit. c C. Pen. după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei ori după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate.

În baza art. 65 alin. 1 Cod penal, pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a şi b Cod penal, constând în dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, se execută conform art. 65 al. 3 C. Pen., din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată.

Măsuri preventive

Va constată că inculpatul a fost reţinut, în cauză, pe o perioadă de 24 ore, de la 02.05.2019, ora 12.00, până la 03.05.2019, ora 12:00, şi s-a aflat în arest la domiciliu de la 03.05.2019 la 30.06.2019, inclusiv.

În temeiul art. 404 al. 4 lit. a C. Pr. Pen., rap. la art. 72 C. Pen., va deduce din pedeapsa de 2 ani închisoare, aplicată prin prezenta sentinţă, durata reţinerii şi a arestului la domiciliu, de la 02.05.2019 la 30.06.2019, inclusiv.

În temeiul art. 404 al. 4 lit. b C. Pr. Pen., va menţine, ca legală şi temeinică, măsura controlului judiciar, dispusă faţă de inculpat prin Încheierea de la termenul din 28.06.2019, pronunţată de Judecătoria Craiova, în dosarul nr. 13378/215/2019/a.5.

Va menţine, în privinţa inculpatului M I A, obligaţiile stabilite prin încheierea de la termenul din 28.06.2019, pronunţată de Judecătoria Craiova, în dosarul nr. 13378/215/20019/a1.5, astfel cum a fost modificată prin DP nr. 853/05.11.2019, pronunţată de Tribunalul Dolj, în dosarul nr. 13378/215/2019/a4.

Măsuri de siguranţă

Prin adresa Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Craiova nr. 23921/27.08.2019 s-a solicitat instituirea măsurilor asiguratorii asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului M I A.

Conform procesului-verbal de predare-primire, din data de 02.05.2019, au fost ridicate de la inculpat şi predate lucrătorilor vamali un număr de 10.000 pachere (200.000 ţigarete) marca Marble, fără timbru fiscal românesc, având inscripţia For Duty Free Only, provenite din contrabandă.

De asemenea, au fost ridicată de la inculpat, şi depusă la camera de corpuri delicte a IPJ Dolj, conform dovezii seria H nr. 0165370, autoutilitara marca Nissan Primastar cu nr. de înmatriculare ..., folosită de inculpatul .. I A la săvârşirea faptei.

Conform dovezii seria H nr. 0177109, au fost depuse la camera de corpuri delicte două telefoane mobile ridicate de la inculpat.

Instanţa are în vedere  Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 11/2015 completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală care a stabilit faptul că în cazul infracţiunii de contrabandă prevăzute de Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, se impune luarea măsurii de siguranţă a confiscării speciale a bunurilor sau mărfurilor introduse ilegal pe teritoriul vamal al României, concomitent cu obligarea inculpaţilor la plata sumelor reprezentând datoria vamală, numai în ipoteza în care acestea au trecut de primul birou vamal situat pe teritoriul vamal comunitar fără să fi fost prezentate în vamă şi transportate spre acest birou vamal.

Spre deosebire de obligarea inculpatului la plata despăgubirilor, care se întemeiază pe răspunderea civilă delictuală pentru fapta proprie şi are ca scop dezdăunarea persoanei prejudiciate prin faptul culpabil ce corespunde infracţiunii deduse judecăţii, confiscarea este o măsură de siguranţă şi constituie o sancţiune de drept penal ce are drept scop înlăturarea unei stări de pericol şi prevenirea comiterii altor fapte prevăzute de legea penală.

În ambele cazuri, patrimoniul persoanei culpabile se diminuează corelativ cu trecerea în patrimoniul statului a unor bunuri sau valori, însă cele două măsuri au o natură, temeiuri juridice şi scopuri diferite, aşa încât pot coexista.

Este diferit şi obiectul celor două măsuri: în cazul confiscării este vorba despre bunurile de contrabandă, pe când obligaţia de despăgubire are în vedere taxele vamale calculate la valoarea acestor bunuri.

Confiscarea specială îşi păstrează caracterul de sancţiune penală şi atunci când bunurile nu se găsesc pentru a fi confiscate în natură şi se dispune confiscarea prin obligarea la plata echivalentului bănesc al acestora. Pe când obligarea la plata unei sume de bani echivalente valorii bunurilor supuse confiscării este o măsură de siguranţă, ca şi confiscarea specială a bunurilor, căreia i se substituie, obligarea la plata taxelor vamale aferente bunurilor care au constituit obiectul infracţiunii de contrabandă, dacă acestea nu se mai găsesc, este o sancţiune materială bazată pe dispoziţiile civile, dar şi pe cele ce reglementează obligaţiile fiscale.

În concluzie, datoria vamală nu se confundă cu confiscarea specială, chiar dacă aceasta din urmă se dispune prin obligarea la plata echivalentului bunurilor care nu pot fi confiscate în natură.

Având în vedere soluţia de condamnare dispusă în cauză instanţa, în temeiul art. 404 al. 4 lit. d C. Pr. Pen. rap. la art. 112 al. 1 lit. f C. Pen., va dispune confiscarea:

-cantităţii de 10.000 pachete de tigarete marca Marble, fără timbru fiscal românesc, având inscripţia “For Duty Free”, gasite asupra inculpatului şi predate lucrătorilor vamali, conform procesului-verbal de predare către DRV Craiova.

-autoutilitara marca Nissan Primastar cu nr. de înmatriculare ..., aflată la camera de corpuri delicte a IPJ Dolj, conform dovezii seria H nr. 0165370;

-două telefoane mobile, depuse la camera de corpuri delicte a IPJ dolj, conform dovezii seria H nr. 0177109.

Măsuri asigurătorii

Se constată că, prin Ordonanţa Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, din data de 07.05.2019, s-a instituit măsura sechestrului asigurător asupra autoutilitarei marca Nissan Primastar cu nr. de înmatriculare ..., folosită de inculpatul M I A la săvârşirea faptei.

Prin Ordonanţa Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, din data de 16.05.2019, s-a instituit măsura sechestrului asigurător asupra terenului în suprafaţă de 1484 mp, situat în comuna Daneţi, jud. Dolj, aparţinând inculpatului, .., dobândit conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 3175/2018, autentificat de BNP FD.

Va menţine măsura sechestrului asigurător dispusă prin Ordonanţa Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, din data de 07.05.2019, instituită cu privire la autoutilitara marca Nissan Primastar cu nr. de înmatriculare ....

Va menţine măsura sechestrului asigurător dispusă prin Ordonanţa Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, din data de 16.05.2019, instituită cu privire la terenul în suprafaţă de 1484 mp, situat în com. Daneţi, jud. Dolj, aparţinând inculpatului, ..., dobândit conform contractului de vânzare nr. 3175/2018, autentificat de BNP Făurar Dorina.

Latura civilă

Prin adresa nr. CRR-DGR-23921/27.08.2019, Ministerul Finanțelor Publice, prin Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova a comunicat faptul că se constituie parte civilă împotriva inculpatului M I-A cu suma de 102.773 lei, la care se adaugă dobânzile şi penalităţile de întârziere, calculate de la data săvârşirii faptei şi până la data achitării integrale a sumei datorate.

Instanţa retine ca potrivit art. 1349 Cod civil, orice persoană are îndatorirea să respecte regulile de conduită pe care legea sau obiceiul locului le impune şi să nu aducă atingere, prin acţiunile ori inacţiunile sale, drepturilor sau intereselor legitime ale altor persoane.

Cel care, având discernământ, încalcă această îndatorire răspunde de toate prejudiciile cauzate, fiind obligat să le repare integral.

Din analiza acestor prevederi legale reiese că pentru angajarea răspunderii civile delictuale trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: existenţa unui prejudiciu cert şi care să nu fi fost reparat încă, existenţa unei fapte ilicite, existenţa unui raport de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu, existenţa vinovăţiei celui care a cauzat prejudiciul, constând în intenţia, neglijenţa sau imprudenţa celui care a acţionat.

Răspunderea civilă delictuală şi răspunderea penală pot acţiona concomitent, se pot cumula, deoarece prima se bazează pe ideea reparării unui prejudiciu, în timp ce răspunderea penală se bazează pe ideea pedepsirii unei fapte socialmente periculoase.  Prin urmare, când infracţiunea este cauzatoare de prejudiciu, vom avea două acţiuni: o acţiune penală şi o acţiune civilă, acestea putând fi soluţionate şi separat.

Faţă de toate aceste aspecte, în baza art. 25 al. 1 raportat la art. 397 al. 1 C. Pr. Pen., va admite acţiunea civilă formulată de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova, cu sediul în Craiova, str. Mitropolit Firmilian nr. 2, jud. Dolj  şi obligă inculpatul la plata sumei de 102.773 lei, sumă actualizată cu dobânda legală şi penalităţile de întârziere calculate de la data de 02.05.2019 până la plata efectivă a sumei datorate, cu titlu de daune materiale.

De asemenea, în baza art. 397 al.3 şi 4 C. Pr. Pen., şi Decizia RIL 19/16.10.2017 a ÎCCJ, va admite cererea de formulată de partea civilă - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală–Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova - de instituire a măsurii sechestrului asigurător, în sensul instituirii acestei măsuri asupra bunurilor mobile şi imobile, prezente şi viitoare ale inculpatului, până la concurenţa sumei la care acesta a fost obligat, până la momentul achitării integrale a despăgubirilor.

Cheltuieli judiciare

În temeiul art. 274 alin. 1 Cpp, va obliga inculpatul la plata cheltuielilor judiciare către stat, in cuantum de 1650 de lei, din care 1350 lei cheltuieli in faza urmăririi penale, 100 lei, in faza camerei preliminare, si 200 lei cheltuieli in faza judecăţii.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

În temeiul art. 270 al. 3 din Legea nr. 86/2006 (Codul vamal), cu aplicarea art. 41 al. 1 rap. la art. 43 al 5 C. Pen., şi cu aplicarea art. 396 al. 10 C. Pr. Pen., condamna pe inculpatul M I A, fiul... la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru savarsirea infractiunii de detinere, transport, preluare, depozitare, predare, desfacere, vanzare de bunuri sau marfuri care trebuie plasate sub regim vamal cunoscand ca acestea provin din contrabanda sau sunt destinate savarsirii acesteia, cu executarea pedepsei în regim de detenţie.

În temeiul art. 67 al. 1 şi 2 C. Pen., aplică pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi b Cod penal, constând în dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de 3 ani.

În baza art. 65 al. 1 C. Pen., interzice, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi b Cod penal, constând în dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de, pe durata executării pedepsei, conform art. 65 alin. 3 Cod penal.

 În baza art. 68 al. 1 lit. b C. Pen., pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi b Cod penal, constând în dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o durată de 3 ani, se execută conform art. 68 al. 1 lit. c C. Pen. după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei ori după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate.

În baza art. 65 alin. 1 Cod penal, pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 al. 1 lit. a şi b Cod penal, constând în dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, se execută conform art. 65 al. 3 C. Pen., din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată.

Constată că inculpatul a fost reţinut, în cauză, pe o perioadă de 24 ore, de la 02.05.2019, ora 12.00, până la 03.05.2019, ora 12:00, şi s-a aflat în arest la domiciliu de la 03.05.2019 la 30.06.2019, inclusiv.

În temeiul art. 404 al. 4 lit. a C. Pr. Pen., rap. la art. 72 C. Pen., deduce din pedeapsa de 2 ani închisoare, aplicată prin prezenta sentinţă, durata reţinerii şi a arestului la domiciliu, de la 02.05.2019 la 30.06.2019, inclusiv.

În temeiul art. 404 al. 4 lit b C. Pr. Pen., menţine, ca legală şi temeinică, măsura controlului judiciar, dispusă faţă de inculpat prin Încheierea de la termenul din 28.06.2019, pronunţată de Judecătoria Craiova, în dosarul nr. 13378/215/2019/a.5.

Menţine, în privinţa inculpatului M I A, obligaţiile stabilite prin încheierea de la termenul din 28.06.2019, pronunţată de Judecătoria Craiova, în dosarul nr. 13378/215/20019/a1.5, astfel cum a fost modificată prin DP nr. 853/05.11.2019, pronunţată de Tribunalul Dolj, în dosarul nr. 13378/215/2019/a4.

În temeiul art. 404 al. 4 lit. d C. Pr. Pen. rap. la art. 112 al. 1 lit. f C. Pen., dispune confiscarea:

-cantităţii de 10.000 pachete de tigarete marca Marble, fără timbru fiscal românesc, având inscripţia “For Duty Free”, gasite asupra inculpatului şi predate lucrătorilor vamali, conform procesului-verbal de predare către DRV Craiova.

-autoutilitara marca Nissan Primastar cu nr. de înmatriculare ..., aflată la camera de corpuri delicte a IPJ Dolj, conform dovezii seria H nr. 0165370;

-două telefoane mobile, depuse la camera de corpuri delicte a IPJ dolj, conform dovezii seria H nr. 0177109.

Menţine măsura sechestrului asigurător dispusă prin Ordonanţa Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, din data de 07.05.2019, instituită cu privire la autoutilitara marca Nissan Primastar cu nr. de înmatriculare ....

Menţine măsura sechestrului asigurător dispusă prin Ordonanţa Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, din data de 16.05.2019, instituită cu privire la terenul în suprafaţă de 1484 mp, situat în com. Daneţi, jud. Dolj, aparţinând inculpatului, CF 32587, dobândit conform contractului de vânzare nr. 3175/2018, autentificat de BNP Făurar Dorina.

În baza art. 25 al. 1 raportat la art. 397 al. 1 C. Pr. Pen.,

Admite acţiunea civilă formulată de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova, cu sediul în Craiova, str. Mitropolit Firmilian nr. 2, jud. Dolj  şi obligă inculpatul la plata sumei de 102.773 lei, sumă actualizată cu dobânda legală şi penalităţile de întârziere calculate de la data de 02.05.2019 până la plata efectivă a sumei datorate, cu titlu de daune materiale.

 În baza art. 397 alin.3 şi 4 C.p.p. şi Decizia RIL 19/16.10.2017 a ÎCCJ,

Admite cererea de formulată de partea civilă - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală–Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova - de instituire a măsurii sechestrului asigurător, în sensul instituirii acestei măsuri asupra bunurilor mobile şi imobile, prezente şi viitoare ale inculpatului, până la concurenţa sumei la care acesta a fost obligat, până la momentul achitării integrale a despăgubirilor.

În temeiul art. 274 alin. 1 Cpp, obliga inculpatul la plata cheltuielilor judiciare către stat, in cuantum de 1650 de lei, din care 1350 lei cheltuieli in faza urmăririi penale, 100 lei, in faza camerei preliminare, si 200 lei cheltuieli in faza judecăţii.

Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică de la 15.11.2019.

Preşedinte,  Grefier,