Recunoaşterea hotărârilor penale sau a altor acte judiciare străine (Legea 302/2004).

Sentinţă penală 2721 din 27.09.2019


INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei penale de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub numărul 19571/215/2019 la data de 19 iulie 2019, Landkreis Helmstedt (District) din Germania, a solicitat recunoaşterea şi punerea în executare a amenzii administrative de 155 euro, aplicată prin decizia de impunere a sancţiunii financiare din data de 12.10.2018, definitivă la 08.11.2018, pentru conduită contrară normelor de trafic rutier, precum şi a sumei de 28,50 euro reprezentând cheltuieli de procedură.

 Prin solicitarea adresată autorităţilor judiciare române, Landkreis Helmstedt (District) din Germania, a precizat că la data de 05.07.2018, la ora 09.41, pe autostrada federală  BAB 2, la km155,810, în sensul de mers Dortmund, ca şofer al autotrenului (marca: Daimler Benz) cu numărul de înmatriculare ..., persoana sancţionată a depăşit viteza maximă permisă în extravilan cu 8 km/h. Viteza maximă permisă: 80 km/h. Viteza constatată: 88 km/h. Totodată, persoana în cauză a folosit ca şofer al autovehiculului un aparat electronic care serveşte sau este destinat să folosească comunicării, informări şi organizării, în mod neregulamentar.

Solicitarea Landkreis Helmstedt (District) din Germania, a fost comunicată Judecătoriei Craiova prin intermediul Ministerului Justiţiei din România - Direcţia de Drept Internaţional şi Cooperare Internaţională.

A fost ataşat la dosar certificatul prevăzut la art. 4 din Decizia cadru 2005/214/JAI a Consiliului privind aplicarea principiului recunoaşterii reciproce a sancţiunilor financiare.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 19 iulie 2019, Landkreis Helmstedt (District) din Germania, a solicitat recunoaşterea şi punerea în executare a amenzii administrative de 155 euro, aplicată prin decizia de impunere a sancţiunii financiare din data de 12.10.2018, definitivă la 08.11.2018, pentru conduită contrară normelor de trafic rutier, precum şi a sumei de 28,50 euro reprezentând cheltuieli de procedură.

S-a reţinut că la data de 05.07.2018, la ora 09.41, pe autostrada federală  BAB 2, la km155,810, în sensul de mers Dortmund,.... ca şofer al autotrenului (marca: Daimler Benz) cu numărul de înmatriculare ..., persoana sancţionată a depăşit viteza maximă permisă în extravilan cu 8 km/h. Viteza maximă permisă: 80 km/h. Viteza constatată: 88 km/h. Totodată, persoana în cauză a folosit ca şofer al autovehiculului un aparat electronic care serveşte sau este destinat să folosească comunicării, informări şi organizării, în mod neregulamentar.

Prin decizia de impunere a sancţiunii financiare din data de 12.10.2018, definitivă la 08.11.2018, s-a stabilit, în sarcina numitului ...., o amendă administrativă, în cuantum de 155 euro.

Instanţa reţine că în cauză sunt îndeplinite condiţiile art. 145 și urm din Legea nr. 302/2004 republicată, decizia de condamnare pronunţată de Landkreis Helmstedt (District) din Germania priveşte fapte comise de intimat pe teritoriul Gemaniei, care constituie infracţiuni potrivit legii germane, fără a fi necesară dubla incriminare în conformitate cu disp. art. 297 alin. 1 pct. 33 din Legea nr. 302/2004 republicată.

În consecinţă, faţă de aceste aspecte, în baza art. 145 alin. 1 raportat la art. 298 alin. 1 din Legea nr. 302/2004 va dispune recunoaşterea deciziei de impunere a sancţiunii financiare din data de 12.10.2018, definitivă la 08.11.2018 pronunţată de Landkreis Helmstedt (District) din Germania, prin care intimatul ....  a fost sancţionat cu amendă în cuantum total de 854,92 lei (echivalentul în lei la cursul BNR din data de 12.10.2018 a sumei de 155 de euro sancţiune şi 28,50 euro cheltuieli de procedură) pentru săvârşirea unei contravenţii privind traficul rutier.

Totodată, va dispune executarea sancţiunii amenzii de către autorităţile competente din România.

În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală rap. la art. 246 alin. 2 din Legea nr. 302/2004 cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

 

În baza art. 145 alin. 1 raportat la art. 298 alin. 1 din Legea nr. 302/2004 dispune recunoaşterea deciziei de impunere a sancţiunii financiare din data de 12.10.2018, definitivă la 08.11.2018 pronunţată de Landkreis Helmstedt (District) din Germania, prin care intimatul ...., născut ..., a fost sancţionat cu amendă în cuantum total de 854,92 lei (echivalentul în lei la cursul BNR din data de 12.10.2018 a sumei de 155 de euro sancţiune şi 28,50 euro cheltuieli de procedură) pentru săvârşirea unei contravenţii privind traficul rutier.

Dispune executarea sancţiunii amenzii de către autorităţile competente din România.

În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală rap. la art. 246 alin. 2 din Legea nr. 302/2004 cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la pronunţare .

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 27 septembrie 2019.

Preşedinte Grefier