Trafic de droguri de mare risc

Sentinţă penală **** din 14.04.2020


Dosar nr. ...

 

TRIBUNALUL BUCUREŞTI – SECŢIA I PENALĂ

SENTINȚA PENALĂ NR. ...

Şedinţa publică din data de .....

Tribunalul constituit din:

PREȘEDINTE –

GREFIER - 

Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală este reprezentat prin procuror Sorin Vlădescu.

Pe rol soluţionarea cauzei privindu-l pe inculpatul (...), trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri de mare risc, fapte prev. în art. 2 alin.1 şi 2 din Legea 143/2000 cu aplicarea art. 35 alin.1 C.p. (...), prin rechizitoriul nr. (...) întocmit de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

Dezbaterile asupra fondului cauzei au avut loc la termenul de judecată din data de (...), susţinerile părţilor fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acel termen de judecată, dată la tribunalul, având nevoie de timp pentru a delibera, în temeiul art. 391 alin. (1) Cod procedură penală, a stabilit pronunţarea pentru data de (...), când a hotărât următoarele:

TRIBUNALUL,

Deliberând asupra cauzei penale de faţă, constată următoarele:

Prin Rechizitoriul nr. (...) din data de (...) al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism -, înregistrat pe rolul instanţei sub nr. (...) din data de (...), s-a dispus trimiterea în judecată în stare de arest preventiv a inculpatului (...) pentru săvârşirea infracţiunii de “trafic ilicit de droguri de mare risc” în formă continuată (trei acte materiale), faptă prevăzută în art. 2 alin. (1) și (2) din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, republicată, cu modificările și completările ulterioare (în continuare Legea nr. 143/2000), cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal. 

În actul de sesizare a instanţei a fost reţinută următoarea situaţie de fapt: în realizarea aceleași rezoluții infracționale, inculpatul (...) a vândut la datele de (...)cantitatea totală de (...) în schimbul sumei totale de (...) iar la data de (...) a vândut (...) contra sumei de (...), iar în data de (...) cu ocazia percheziției domiciliare s-a stabilit că deținea (...).

Situaţia de fapt a fost reţinută în cursul urmăririi penale pe baza următoarelor mijloace de probă: (...)

La primirea dosarului, în baza art. 344 alin. (2) din Codul de procedură penală, s-a dispus comunicarea către inculpat a unei copii certificate a rechizitoriului, cu aducerea la cunoştinţă a drepturilor sale în această procedură de cameră preliminară – obiectul procedurii în camera preliminară, dreptul de a-şi angaja un apărător, precum şi faptul că, în termen de 20 de zile de la data comunicării, are dreptul de a formula, în scris, cereri şi excepţii cu privire la legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală. Acelaşi termen a fost stabilit şi pentru avocatul ales al inculpatului.

Prin încheierea de cameră preliminară din data de (...), definitivă prin necontestare, în baza art. 346 alin. (1) din Codul de procedură penală s-a constatat legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. (...) emis la data de (...) de către Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Pitești privind pe inculpatul (...), trimis în judecată în stare de arest preventiv pentru săvârşirea infracţiunii de “trafic ilicit de droguri de mare risc” în formă continuată, faptă prevăzută în art. 2 alin. (1) și (2) din Legea nr. 143/2000, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal. În baza aceluiaşi text de lege s-a constatat legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi s-a dispus începerea judecăţii cauzei privind pe inculpatul (...).

În cursul cercetării judecătoreşti, la termenul de judecată din data de (...), instanţa a adus la cunoştinţa inculpatului prevederile art. 396 alin. (10) raportat la art. 374 alin. (4) şi art. 375 din Codul de procedură penală privind procedura simplificată şi i-a prezentat consecinţele urmării acestei proceduri. Fiind audiat, inculpatul a declarat că solicită aplicarea art. 374 alin. (4) din Codul de procedură penală, în sensul că recunoaşte fapta astfel cum a fost descrisă în rechizitoriu şi doreşte ca judecata să aibă loc numai în baza probelor administrate în cursul urmăririi penale şi a înscrisurilor depuse. De asemenea, a declarat că doreşte să presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii dacă se va impune.

Pentru aceste motive, instanța a dispus judecarea cauzei potrivit procedurii simplificate, prevăzută în art. 374 alin. (4), art. 375 din Codul de procedură penală.

La termenul din data de (...), instanța a încuviințat cererea inculpatului privind emiterea unei adrese către DIICOT pentru a indica dacă inculpatul a formulat vreun denunț pentru a beneficia de dispozițiile art. 15 din  Legea nr. 143/2000.

La dosar a fost înaintat referatul procurorului de caz nr. (...).

Inculpatul a mai solicitat încuviințarea probei cu înscrisuri, depunând în acest sens la dosar (...). 

La dosar a fost comunicată, la solicitarea din oficiu a instanţei, fişa de cazier judiciar a inculpatului.

Analizând ansamblul probator administrat în cauză în faza de urmărire penală şi în cursul cercetării judecătoreşti, prin prisma acuzaţiilor şi a apărărilor formulate şi a dispoziţiilor legale în materie, Tribunalul reţine următoarele:

În fapt, la datele de (...) și (...) inculpatul (...) a vândut cantitatea totală de (...) în schimbul sumei totale de (...) iar la data de (...) a vândut (...) contra sumei de (...), iar în data de (...), cu ocazia percheziției domiciliare efectuate, s-a stabilit că deținea (...).

Instanţa reţine această situaţie de fapt pe baza următoarelor probe administrate în faza de urmărire penală: (...)

Probele menționate mai sus se coroborează și cu declarația inculpatului din faza de judecată prin care acesta a recunoscut săvârșirea acestor fapte.

În consecință, din probele menţionate mai sus, Tribunalul reţine că în mod indubitabil, din ansamblul probator, reiese că inculpatul (...) a săvârşit fapta reţinută în sarcina sa prin actul de sesizare a instanţei în prezentul dosar, cu vinovăția cerută de lege, nejustificat, iar aceasta este prevăzută de lege ca fiind infracțiune.

În drept, Tribunalul reține că în conformitate cu dispozițiile art. 2 alin. (1) din Legea nr. 143/2000, ”cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, oferirea, punerea în vânzare, vânzarea, distribuirea, livrarea cu orice titlu, trimiterea, transportul, procurarea, cumpărarea, deţinerea ori alte operaţiuni privind circulaţia drogurilor de risc, fără drept, se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi”. Potrivit alin. (2) al aceluiași text de lege, dacă faptele prevăzute la alin. (1) au ca obiect droguri de mare risc, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 12 ani şi interzicerea unor drepturi.

În conformitate cu dispozițiile art. 35 alin. (1) din Codul penal, infracţiunea este continuată când o persoană săvârşeşte la diferite intervale de timp, dar în realizarea aceleiaşi rezoluţii şi împotriva aceluiaşi subiect pasiv, acţiuni sau inacţiuni care prezintă, fiecare în parte, conţinutul aceleiaşi infracţiuni. În ipoteza reținerii unei infracțiuni continuate, potrivit art. 36 alin. (1) din Codul penal, aceasta se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea săvârşită, al cărei maxim se poate majora cu cel mult 3 ani în cazul pedepsei închisorii, respectiv cu cel mult o treime în cazul pedepsei amenzii.

În acest context, instanța reține că faptele inculpatului (...) constând în aceea că, la datele de (...) și (...) inculpatul (...) a vândut cantitatea totală de (...) în schimbul sumei totale de (...) iar la data de (...) a vândut (...) contra sumei de (...), iar în data de (...), cu ocazia percheziției domiciliare efectuate, s-a stabilit că deținea (...), întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de “trafic ilicit de droguri de mare risc” în formă continuată, faptă prevăzută în art. 2 alin. (1) și (2) din Legea nr. 143/2000, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal (3 acte materiale).

Sub aspectul laturii obiective, elementul material al infracţiunii de “trafic ilicit de droguri de mare risc”, faptă prevăzută în art. 2 alin. (1) și (2) din Legea nr. 143/2000, constă în acțiunea de deținere de droguri de mare risc, în vederea traficării, precum și vânzarea de droguri de mare risc.

În cauză, inculpatul a realizat acte ce intră în conţinutul elementului material al infracţiunii ce i se reține în sarcină, în cauză fiind incidente și dispozițiile art. 35 alin. (1) din Codul penal întrucât aceste trei acte sunt săvârșite la diferite intervale de timp, scurte, dar în realizarea aceleiaşi rezoluţii, acţiuni care prezintă, fiecare în parte, conţinutul aceleiaşi infracţiuni.

Urmarea imediată constă în crearea unei stări de pericol pentru sănătatea publică.

De asemenea, există o legătură de cauzalitate între săvârşirea faptei şi rezultatul socialmente periculos, care rezultă din modalitatea cum a fost săvârşită fapta, stabilită şi dovedită conform probelor aflate la dosarul cauzei.

Cu privire la latura subiectivă, instanţa reţine că inculpatul a acţionat cu intenţie directă prevăzută în art. 16 alin. (3) lit. a) din Codul penal întrucât a prevăzut rezultatul faptelor sale și a urmărit producerea acestuia.

La individualizarea pedepsei ce urmează a fi aplicată inculpatului, instanţa va avea în vedere criteriile generale de individualizare prevăzute în art. 74 din Codul penal raportate în prezenta cauză. Astfel, potrivit acestor dispoziții legale, stabilirea duratei ori a cuantumului pedepsei se face în raport cu gravitatea infracţiunii săvârşite şi cu periculozitatea infractorului, care se evaluează după următoarele criterii: împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite; starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită; natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii; motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit; natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului; conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal; nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.

Referitor la limitele de pedeapsă stabilite de legea penală pentru infracţiunea săvârşită, instanţa reţine că art. 2 alin. (1) și (2) din Legea nr. 143/2000 prevede pentru fapta reţinută în sarcina inculpatului pedeapsa închisorii de 5 la 12 ani și interzicerea exercitării unor drepturi, cu posibilitatea adăugării unui spor de 3 ani la maximul pedepsei de 12 ani închisoare, potrivit art. 36 alin. (1) din Codul penal. Aplicând prevederile art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală (reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă), incidente în cauză raportat la conduita procesuală a inculpatului, instanța urmează să orienteze pedeapsa între 3 ani și 4 luni închisoare și 8 ani închisoare.

În ceea ce priveşte gradul de pericol social concret al faptei săvârşite (raportat la: împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite; starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită; natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii; motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit), instanța reține că fapta concret săvârșită are un grad de pericol social ridicat ce rezidă în primul rând din cantitatea de droguri - de mare risc - deținută în vederea traficării, ca de altfel și suma de bani pe care inculpatul ar fi obținut-o din vânzarea acesteia. Nu în ultimul rând, instanța are în vedere și declarația inculpatului conform căreia inculpatul se ocupă cu traficarea de droguri de circa 7-8 luni, vânzarea de droguri fiind astfel o sursă consistentă de venit pentru inculpat (...). Astfel, infracțiunea concret săvârșită este una dintre cele mai grave infracţiuni contra sănătății publice şi care  afectează cu preponderenţă populaţia tânără, categorie vulnerabilă la acest flagel. În acest registru este de subliniat că anumite tipuri de infracțiuni, prin natura lor conduc la ideea de pericol social concret pentru ordinea publică, fie prin amploarea socială a fenomenului infracțional pe care îl presupun și îl dezvoltă, fie prin impactul asupra întregii colectivități și care justifică aplicarea unor pedepse apte să descurajeze pe viitor astfel de comportamente.

Raportat la circumstanţele personale ale inculpatului (...) (referitoare la natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului; nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială), instanţa reţine că acesta nu este cunoscut cu antecedente penale, astfel cum reiese din fişa de cazier existentă la dosarul cauzei (însă a primit o soluție de renunțare la urmărirea penală, tot pentru o faptă prevăzută în Legea nr. 143/2000), acesta a recunoscut constant fapta reţinută în sarcina sa, are (...)

Referitor la conduita după săvârşirea infracţiunii, instanţa reţine că atât în cursul urmăririi penale, cât si în faza de judecată, inculpatul (...)  a recunoscut în totalitate fapta săvârşită.

Potrivit referatului procurorului de caz nr. (...), inculpatul a formulat la data de (...) un denunț față de o persoană, identificată cu nume, prenume și localitatea unde locuiește, cu privire la săvârșirea infracțiunii prev. în art. 2 alin. (1) și (2) din Legea nr. 143/2000, pentru a beneficia de dispozițiile art. 15 din Legea nr. 143/2000. Denunțul a fost înregistrat sub nr. (...) la (...), în cauză fiind începută urmărirea penală in rem, însă în cauză nu au fost administrate probe din care să rezulte suspiciunea rezonabilă că acea persoană a săvârșit infracțiunea sesizată, motiv pentru care procurorul de caz a apreciat că nu sunt incidente dispozițiile speciale de reducere prevăzute în art. 15 din Legea nr. 143/2000. În consecinţă, raportat la aceste aspecte, nici instanţa nu poate reţine incidenţa dispozițiilor art. 15 din Legea nr. 143/2000

 Instanţa apreciază că nu sunt incidente în cauză circumstanţe atenuante legale şi judiciare, de natură să atragă reducerea cu o treime a limitelor speciale ale pedepsei prevăzute de lege pentru infracţiunea de “trafic ilicit de droguri de mare risc”.

Cu privire la solicitarea inculpatului de a i se reține circumstanțe atenuante judiciare raportat la conduita sa, care a formulat și un denunț în cursul urmăririi penale, dar care nu a fost materializat din motive independente de voința sa, fie din lipsa banilor necesare pentru un flagrant, fie din cauza pandemiei de COVID 19, instanța reține că aceste demersuri nu pot fi valorificate ca și  circumstanțe atenuante, dar conduita inculpatului de a colabora cu organele judiciare este apreciată ca fiind una pozitivă și va fi avută în vedere la individualizarea judiciară a pedepsei. Astfel, circumstanța judiciară atenuantă prevăzută în art. 75 alin. (2) lit. a) din Codul penal, constând  în eforturile depuse de infractor pentru înlăturarea sau diminuarea consecințelor infracțiunii, nu poate fi reținută; în cauză fiind vorba de o infracțiune de pericol, nu există consecințe care pot fi înlăturate sau diminuate. De asemenea, circumstanța judiciară atenuantă prevăzută în art. 75 alin. (2) lit. a) din Codul penal, constând în împrejurările legate de fapta comisă, care diminuează gravitatea infracțiunii sau periculozitatea infractorului, nu poate fi reținută, având în vedere că toate aceste împrejurări pot privi doar fapta comisă, nu și persoana inculpatului, astfel cum solicită inculpatul.

Punând în balanță toate aspectele deja menționate, instanţa consideră că prin lezarea valorilor sociale importante, având în vedere şi considerentele anterior menţionate, aplicarea unei pedepse îndreptate spre mediu este necesară, mai ales în vederea prevenirii comiterii altor infracţiuni. Totodată, instanţa are în vedere caracterul punitiv al pedepselor.

Aşadar, constatând că fapta există, constituie infracţiune şi a fost săvârşită de inculpat, nejustificat și fiindu-i imputabilă acestuia,  instanţa, potrivit art. 396 alin. (2) din Codul de procedură penală, va condamna pe inculpatul (...) pentru săvârşirea infracţiunii de “trafic ilicit de droguri de mare risc” în formă continuată, faptă prevăzută în art. 2 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 143/2000, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal și art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală, la o pedeapsă de 4 (patru) ani și 6 (șase) luni închisoare, apreciind că pedeapsa astfel cum va fi stabilită şi aplicată este de natură să asigure atingerea scopurilor preventiv-educative şi sancţionatorii ale pedepsei.

În ceea ce privește individualizarea judiciară a executării pedepsei, instanța reține că pedeapsa se poate executa doar în regim de detenție, raportat la cuantumul pedepsei aplicate și în raport de natura infracțiunii concret săvârșite.

În baza art. 67 alin. (2) din Codul penal, instanţa va aplica inculpatului (...) pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice și de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, prevăzute în art. 66 alin. (1) lit. a) și b) din Codul penal, pe o perioada de 3 (trei) ani, care se calculează conform art. 68 alin. (1) lit. c) din Codul penal, după executarea pedepsei închisorii, după grațierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripție a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiționate.

În baza art. 65 alin. (1) din Codul penal, va aplica inculpatului (...) pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice și de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, prevăzute în art. 66 alin. (1) lit. a) și b) din Codul penal, care se execută, conform art. 65 alin. (3) din Codul penal, de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa închisorii a fost executată sau considerată ca executată.

Astfel, instanţa apreciază că atitudinea inculpatului faţă de valorile sociale sus-menţionate vin în contradicţie cu exerciţiul acestor drepturi. În raport de natura faptei săvârşite, instanţa apreciază că aplicarea pedepsei accesorii a interzicerii dreptului de a alege, care este o valoare fundamentală într-o societate democratică, nu ar fi proporţională şi justificată faţă de scopul limitării exerciţiului acestui drept, motiv pentru care, raportat şi la prevederile art. 3 din Protocolul nr. 1 adiţional la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, instanţa va interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă complementară şi respectiv accesorie, drepturile prevăzute în art. 66 alin. (1) lit. a) și b) din Codul penal.

În baza art. 72 alin. (1) ultima teză din Codul penal, va deduce din pedeapsa aplicată reținerea de 24 de ore din perioada (...) și arestarea preventivă din perioada (...) la zi.

În baza art. 399 alin. (1) din Codul de procedură penală, va menține arestarea preventivă a inculpatului (...), arestat în baza MAP nr. (...), emis de (...)

În baza art. 112 alin. (1) lit. f) din Codul penal şi art. 16 alin. (1) din Legea nr. 143/2000, va lua faţă de inculpatul (...) măsura de siguranţă a confiscării speciale (...)

În baza art. 17 din Legea nr. 143/2000, va dispune distrugerea potrivit art. 574 lit. d) din Codul de procedură penală a drogurilor ridicate, menționate în paragraful anterior, cu păstrarea de contraprobe.

Cu privire la cantitățile de droguri confiscate, instanța reține următoarele, având în vedere că prin rechizitoriu s-a solicitat doar confiscarea unor cantități mai mici de droguri (fiind excluse drogurile ambalate sub titlul de ”contraprobe”):

Confiscarea întregii cantități de droguri rămase după analiza de laborator este obligatorie, conform art. 112 alin. (1) lit. f) din Codul penal, urmând ca acea cantitate de droguri care reprezintă contraprobe să fie păstrată, iar diferența distrusă.

Mai mult decât atât, atunci când anumite bunuri sunt ridicate de la o persoană, instanța are, la pronunțarea hotărârii definitive, doar două opțiuni: confiscarea acestora în vederea distrugerii/conservării/valorificării, sau restituirea acestora persoanei de la care au fost ridicate sau persoanei căreia îi aparțin. cum restituirea drogurilor deținute fără drept  este exclusă, confiscarea este obligatorie, indiferent că este vorba de droguri care urmează a fi distruse sau droguri care vor fi păstrate, sub titlul de contraprobe.

În baza art. 112 alin. (1) lit. b) din Codul penal, va lua faţă de inculpatul (...) măsura de siguranţă a confiscării speciale a următoarelor bunuri: (...)

În baza art. 112 alin. (1) lit. e) din Codul penal, va lua faţă de inculpatul (...) măsura de siguranţă a confiscării speciale a sumei totale de (...).

În baza art. 404 alin. (4) lit. c) din Codul de procedură penală, în vederea confiscării speciale, precum și în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare avansate de stat, va menține sechestrul asigurator instituit asupra sumei de (...)

În baza art. 7 alin. (1) rap. la art. 4 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare (S.N.D.G.J.), în referire la pct. 36 din Anexa la Legea nr. 76/2008, va dispune prelevarea de probe biologice de la inculpatul (...) în vederea introducerii profilelor genetice în S.N.D.G.J.

În baza art. 274 alin. (1) din Codul de procedură penală, instanţa va obliga pe inculpatul (...) la plata către stat a sumei de (...).

Cu privire la cheltuielile judiciare din cursul urmăririi penale, instanța a procedat la diminuarea acestora, având în vedere că inculpatul a fost obligat și la plata diferenței de (...) lei, fiind dispusă însă confiscarea de la inculpat a acestei sume, în baza art. 112 alin. (1) lit. e) din Codul penal.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂȘTE:

În baza art. 2 alin. (1) și (2) din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal și art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală, condamnă pe inculpatul (...) la pedeapsa de 4 (patru) ani și 6 (șase) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de ,,trafic ilicit de droguri de mare risc” în formă continuată (...)

In baza art. 67 alin. (2) din Codul penal aplică inculpatului (...) pe lângă pedeapsa principală şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, prevăzute în art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) din Codul penal, pe o perioada de 3 (trei) ani, care se calculează, conform art. 68 alin. (1) lit. c) din Codul penal, după executarea pedepsei închisorii, după grațierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripție a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiționate.

În baza art. 65 alin. (1) din Codul penal, aplică inculpatului (...) pe lângă pedeapsa principală şi pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, prevăzute în art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) din Codul penal, care se va executa, conform art. 65 alin. (3) din Codul penal, din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare și până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată.

În baza art. 72 alin. (1) din Codul penal, deduce din pedeapsa principală aplicată inculpatului (...) reținerea de 24 de ore din perioada (...) și arestarea preventivă din perioada (...) la zi.

În baza art. 399 alin. (1) din Codul de procedură penală, menține arestarea preventivă a inculpatului (...), arestat în baza MAP nr. (...), emis de (...).

În baza art. 112 alin. (1) lit. f) din Codul penal şi art. 16 alin. (1) din Legea nr. 143/2000, ia faţă de inculpatul (...) măsura de siguranţă a confiscării speciale a (...)

În baza art. 17 din Legea nr. 143/2000, dispune distrugerea potrivit art. 574 lit. d) din Codul de procedură penală a drogurilor ridicate, menționate în paragraful anterior, cu păstrarea de contraprobe (...).

În baza art. 112 alin. (1) lit. b) din Codul penal, ia faţă de inculpatul (...) măsura de siguranţă a confiscării speciale a următoarelor bunuri: (...)

În baza art. 112 alin. (1) lit. e) din Codul penal, ia faţă de inculpatul (...) măsura de siguranţă a confiscării speciale a sumei totale de (...).

În baza art. 404 alin. (4) lit. c) din Codul de procedură penală, în vederea confiscării speciale, precum și în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare avansate de stat, menține sechestrul asigurator instituit asupra sumei de  (...)

În baza art. 7 alin. (1) rap. la art. 4 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare (S.N.D.G.J.), în referire la pct. 36 din Anexa la Legea nr. 76/2008, dispune prelevarea de probe biologice de la inculpatul (...) în vederea introducerii profilelor genetice în S.N.D.G.J.

În baza art. 274 alin. (1) din Codul de procedură penală, obligă pe inculpatul (...) la plata către stat a sumei de (...) lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea minutei.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, (...).

PREȘEDINTE,

GREFIER,