Loviri

Sentinţă penală .. din 21.01.2020


DOSAR NR. ....../2019

JUDECĂTORIA C.......

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 3047

SENTINȚA PENALĂ NR. ...

ȘEDINȚA PUBLICĂ  DIN  21.01.2020

PREȘEDINTE : B. M. D.

GREFIER:  E.-R. T.

MINISTERUL PUBLIC REPREZENTAT PRIN

PROCUROR: V. T.,  din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria C.......

Pe rol pronunțarea sentinței în cauza penală privind pe  inculpatul Ș. M,  cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe, prev. de art. 193 alin. 2 C.pen.

Prezența părților și dezbaterile au fost consemnate în încheierea de ședință din data de 07.01.2020 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, dată la care  - având nevoie de timp pentru  a delibera – în baza art. 391 alin. 1 C.proc.pen., a fost amânată pronunțarea sentinței pentru astăzi, 21.01.2020  când

INSTANȚA

Deliberând asupra cauzei penale de față, reține următoarele:

I.Situația de fapt și încadrarea juridică reținută prin rechizitoriu

Prin rechizitoriul nr......../2018 al Parchetului de pe lângă Judecătoria C......., înregistrat pe rolul Judecătoriei C....... sub nr. de mai sus, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului Ș. M., pentru săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe,  prev. de art. 193 al.  2 CP

 În actul de sesizare a instanței s-a reținut că inculpatul Ș. M., la 21.06.2018, în jurul orei 20.30, în timp ce se afla pe str. B .. din com. L..., jud. C......., i-a cauzat persoanei vătămate D. R. M. leziuni traumatice care necesită pentru vindecare 3-4 zile de îngrijiri medicale, prin lovirea cu un corp dur alungit în zona piciorului drept.

II. Procedura camerei preliminare și desfășurarea cercetării judecătorești

Prin încheierea de ședință din camera de consiliu din data de 02.09.2019,  judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea sesizării instanței, a administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală și a dispus începerea judecății.

A fost atașată fișa de cazier judiciar a inculpatului.

Anterior începerii cercetării judecătorești, persoana vătămată D. R. M. s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 1.000 de euro, daune morale

Inculpatul a solicitat jduecarea cauzei conform procedurii simplificate, cerere admisă de către instanță având în vedere căa cesta a recunoscut acuzația.

III.Situația de fapt reținută de către instanță

Analizând întregul material probator administrat în cauză, instanța retine aceeași  situație de fapt ca și cea din cuprinsul rechizitoriului având în vedere declarația de recunoaștere a inculpatulu:

Persoana vătămată D. R. M. s-a întâlnit cu inculpatul Ș. M. pe str. B .. din com. L..., jud. C......., în data de 21.06.2018, în jurul orei 20.30. Pe fondul unui conflict avut în aceeași zi, cu puțin timp în urmă, între Ș. M. și D. R. M. a izbucnit o nouă altercație, circumstanțe în care inculpatul a lovit-o pe persoana vătămată cu un corp dur alungit în zona piciorului drept.

Martorul Ș. N., fratele inculpatului, aflat în fața locuinței sale situate pe aceeași stradă, a observat că inculpatul și persoana vătămată se certau și că cearta a degenerat în violențe, astfel că a intervenit pentru a-i despărți pe cei doi. Martorul a susținut că nu a observat ca vreunul din cei implicați în conflict să fi prezentat urme de violență.

Martora D. C., soția persoanei vătămate, a declarat că în seara zilei de 21.06.2018 soțul său a venit acasă având pantalonii rupți și o rană deschisă la piciorul drept, ocazie cu care i-a spus că a fost lovit cu un fier de către Ș. M.. Totodată, martora D. C. a învederat că în aceeași zi, mai devreme, inculpatul a contactat-o telefonic și i-a transmis că, din cauza faptului că D. R. M. l-a scuipat și jignit, îl va aștepta pe stradă și îl va agresa fizic cu o rangă.

Martorul Ș. N. confirmă existența și plasarea în timp și spațiu a conflictului violent iscat între suspect și persoana vătămată. Martorul susține că niciuna din părțile vătămate nu a suferit leziuni vizibile, însă acest aspect nu se coroborează cu celelalte probe, din care a rezultat că D. R. M. a prezentat vătămări vizibile la nivelul piciorului drept.

Faptul că persoana vătămată a suferit leziunile reclamate este confirmat de martora D. C., dar și de actul medico-legal, potrivit căruia, la examenul obiectiv, D. R. M. a prezentat la nivelul coapsei drepte excoriație, echimoză și tumefacție, orientate oblic, de la dreapta la stânga și de sus în jos. De asemenea, specialistul a stabilit că leziunile persoanei vătămate D. R. M. s-au putut produce prin lovire și zgâriere cu corp dur alungit, pot data din 21.06.2018 și necesită pentru vindecare 3-4 zile de îngrijiri medicale.

Cu ocazia aducerii la cunoștință a calității de suspect, numitul Ș. M. a recunoscut că între el și persoana vătămată a existat un conflict în cadrul căruia s-au îmbrâncit, dar a negat lovirea victimei cu un corp dur alungit. Cu ocazia aducerii la cunoștință a calității de inculpat, numitul Ș. . a precizat că își menține declarația dată în calitate de suspect.

În fața instanței acesta a recunoscut săvârșirea infracțiunii.

În baza art. 396 alin. 2 C. proc. pen., instanța constată, dincolo de orice îndoială rezonabilă, că fapta există, constituie infracțiune și a fost săvârșită de inculpat.

IV.Încadrarea juridică a faptelor reținută de către instanță:

Sub aspect obiectiv, fapta inculpatului Ș. M. care, la 21.06.2018, în jurul orei 20.30, în timp ce se afla pe str. B .. din com. L..., jud. C......., i-a cauzat persoanei vătămate D. R. M. leziuni traumatice care necesită pentru vindecare 3-4 zile de îngrijiri medicale, prin lovirea cu un corp dur alungit în zona piciorului drept, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de lovire sau alte violențe, prev. de art. 193 alin. 2 din C.pen.

Sub aspect subiectiv, inculpatul a acționat cu intenție.

V.Individualizarea judiciară a pedepsei:

La individualizarea pedepsei și proporționalizarea acesteia, instanța a avut în vedere dispozițiile art. 74 C.pen., potrivit cărora stabilirea duratei ori a cuantumului pedepsei se face în raport cu gravitatea infracțiunii săvârșite și cu periculozitatea infractorului.

Având în vedere atitudinea inculpatului de recunoaștere, lipsa antecedentelor în ceea ce privește infracțiuni comise cu violență, precum și consecințele minime asupra stării de sănătate a persoanei vătămate  și fiind dovedită existența faptei, elementele constitutive ale infracțiunii  precum și săvârșirea acesteia de către inculpat, instanța urmează să antreneze răspunderea penală a acestuia, apreciind că scopul și îndeplinirea funcțiilor de constrângere, de exemplaritate și de reeducare ale pedepsei, în sensul respectului datorat valorilor sociale ocrotite de lege, pot fi atinse prin stabilirea pedepsei amenzii, în limitele prevăzute de art. 61 alin. 4 lit. c C. pen., reduse cu o pătrime potrivit art. 396 alin. 10 C.p.p. rap. la art. 61 alin. 6 C. pen., urmând să aplice inculpatului pedeapsa de 3.000 lei amendă penală (200 zile amendă x 15 lei, suma corespunzătoare unei zile-amendă), pentru comiterea infracțiunii de lovire sau alte violențe.

În baza art. 63 alin. 1 C. pen., atrage atenția inculpatului că neexecutarea cu rea-credință a amenzii penale, în tot sau în parte, va impune înlocuirea acesteia cu un număr corespunzător de zile cu închisoare.

VI. Latura civilă:

Anterior începerii cercetării judecătorești, persoana vătămată s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 1.000 de euro, daune morale.

Instanța constată că sunt îndeplinite condițiile răspunderii civile delictuale prevăzute de art. 1349 și urm. C.civ., respectiv existența faptei ilicite, producerea unui prejudiciu, existența raportului de cauzalitate și vinovăția inculpatului.

În ceea ce privește cuantumul daunelor morale instanța urmează să le cenzureze considerând partea civilă îndreptățită a primi de la inculpat cu titlu de despăgubiri pentru suferințele morale încercate suma de 2000 de lei apreciindu-se că această sumă este suficientă pentru repararea prejudiciului nepatrimonial încercat, fără a constitui o sursă de îmbogățire fără justă cauză.

În consecință, instanța, în baza art. 19 C.proc.pen. rap. la art. 397 C.proc.pen. coroborat cu art. 1349 și urm. C. civ., va admite în parte acțiunea civilă exercitată de către partea civilă D. R. M. și obligă pe inculpatul Ș. M/. la plata sumei de 2000 de lei cu titlu de daune morale.

VI. Cheltuieli judiciare:

În baza art. 274 alin. 1 C. proc pen., va obliga pe inculpatul Ș. M. la plata sumei de 1.000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de către stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂȘTE:

În baza art. 193 alin. 2 C. pen. cu aplic. art. 396 alin.10 C.proc.pen., condamnă inculpatul Ș. M., la pedeapsa de 3.000 lei amendă penală (200 zile amendă x 15 lei, suma corespunzătoare unei zile-amendă), pentru comiterea infracțiunii de lovire sau alte violențe.

În baza art. 63 alin. 1 C. pen., atrage atenția inculpatului că neexecutarea cu rea-credință a amenzii penale, în tot sau în parte, va impune înlocuirea acesteia cu un număr corespunzător de zile cu închisoare.

În baza art. 19 C.proc.pen. rap. la art. 397 C.proc.pen. coroborat cu art. 1349 și urm. C. civ., admite în parte acțiunea civilă exercitată de către partea civilă D. R. M. și obligă pe inculpatul Ș. M. la plata sumei de 2000 de lei cu titlu de daune morale.

În baza art. 274 alin. 1 C. proc pen., obligă pe inculpatul Ș. M. la plata sumei de 1.000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de către stat.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunțată în ședință publică, azi, 21.01.2020.

Președinte,  Grefier,