Lovirea sau alte violenţe (art. 180 C.p.)

Sentinţă penală 141 din 23.06.2010


Dosar nr. XXXXXXXX

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ODORHEIUL SECUIESC

JUDEŢUL HARGHITA

SENTINŢA PENALĂ NR. 141

Şedinţa publică din  23 iunie 2010

Completul compus din:

PREŞEDINTE XXXXXXXX

Grefier XXXXXXXX

Cu participarea domnului procuror XXXXXX din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Odorheiu Secuiesc.

S-a luat spre examinare cauza penală privind pe inculpatul L.I., domiciliat în comuna XXXX, nr.XXXX, judeţul XXXX, trimis în judecată

pentru comiterea infracţiunii de lovire sau alte violenţe, prevăzută de art.180 al.2 Cod penal, partea civilă în cauză fiind  SPITALUL MUNICIPAL

XXXXXXXX, iar partea vătămată fiind G.Z., domiciliat în comuna XXXXX, nr.XXX, judeţul XXXX.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă inculpatul, martorul B.L. şi partea vătămată, lipsind reprezentantul părţii civile

şi martorul K.S..

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei după care:

S-a trecut la ascultarea părţii vătămate, declaraţia fiind consemnată şi separat ataşată la dosar (fila 49).

S-a trecut la ascultarea inculpatului, declaraţia fiind consemnată şi separat ataşată la dosar (fila 50).

S-a trecut la ascultarea martorului sub prestare de jurământ, declaraţia fiind consemnată şi separat ataşată la dosar (fila 51).

Inculpatul declară că este de acord să plătească părţii vătămate suma de 2.000 lei despăgubiri civile.

Partea vătămată, este de acord cu suma oferită de inculpat, arătând că această sumă este îndestulătoare pentru acoperirea

cheltuielilor de spitalizare, fiind de acord să se împace cu inculpatul.

S-a trecut la ascultarea părţii vătămate şi a inculpatului, luându-li-se declaraţii suplimentare prin care declară că solicită

încetarea procesului penal pornite împotriva inculpatului, în urma împăcării lor.

Reprezentantul Parchetului solicită instanţei să ia act de declaraţia părţilor, solicitând încetarea procesului penal pornit

împotriva inculpatului.

INSTANŢA

Deliberând constată:

Prin Rechizitoriul Parchetului nr. XXXXXXXXXX din 19.04.2010 a fost trimis în judecată inculpatul L.I. pentru comiterea

infracţiunii de lovire sau alte violenţe prevăzută de art. 180 alin. 2 din Cod penal, reţinându-se în fapt că la data de 21 februarie 2010

în jurul orelor 05,30 aflându-se la balul tineretului organizat în Căminul Cultural din XXXX, inculpatul a lovit-o pe partea vătămată G.Z.

cu o sticlă de bere în ochiul stâng, producându-i leziuni traumatice care au necesitat pentru vindecare un număr de 16-18 zile de îngrijiri medicale.

Din actele şi lucrările dosarului instanţa constată următoarele:

La data de 21 februarie 2010 în jurul orei 05,30 aflându-se la balul tineretului organizat în căminul cultural din localitatea XXXXXX,

în urma unei altercaţii, inculpatul a lovit-o pe partea vătămată G.Z. cu o sticlă de bere în ochiul stâng, producându-i leziuni traumatice

care au necesitat pentru vindecare un număr de 16-18 zile de îngrijiri medicale (f. 11).

Martorii B.L. şi K.S. au declarat că în data de 21.02.2010 în jurul orei 05,00 în timp ce se aflau la balul tineretului din

comuna XXXXXX, a avut loc o altercaţie, în urma căreia inculpatul l-a lovit pe G.Z. cu o sticlă de bere în ochiul stâng (f. 22, 24, 51).

În cursul judecăţii inculpatul a recunoscut că a lovit-o pe partea vătămată cu o sticlă de bere în ochi în timp ce era lovit de

aceasta şi încă doi tineri (f. 50).

Fapta inculpatului întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de lovire sau alte violenţe, prevăzută de art. 180 alin. 2 

din Cod penal.

La termenul de judecată din data de 23.06.2010 inculpatul şi partea vătămată au declarat în faţa instanţei că s-au împăcat

iar partea vătămată nu mai are nicio pretenţie materială de la inculpat.

Având în vedere că părţile s-au împăcat, instanţa în baza art. 11 pct. 2 lit. b) rap. la art. 10 lit. h) din Cod procedură penală va

dispune încetarea procesului penal pentru infracţiunea de lovire sau alte violenţe prevăzută de art. 180 alin. 2 din Cod penal,

săvârşită de inculpatul L.I..

În temeiul art. 346 alin. 4 instanţa nu va soluţionează acţiunea civilă exercitată de partea civilă Spitalul Municipal XXXXXXXX.

În baza art. 192 alin. 1 pct. 2 lit. b) din Cod procedură penală cheltuielile judiciare în cuantum de 500 lei vor fi suportate

de inculpat şi partea vătămată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

În baza art. 11 pct. 2 lit. b) rap. la art. 10 lit. h) din Cod procedură penală dispune încetarea procesului penal ca urmare a

împăcării părţilor, pentru infracţiunea de lovire sau alte violenţe prev. de art. 180 alin. 2 din Cod penal, săvârşită de inculpatul

 L.I., fiul lui Ş. şi I., născut la XXXXXXXX în mun. XXXXXX, judeţul XXXXX,  domiciliat în com. XXXX nr. XXXX, jud. XXXX,

posesor al CI seria XXXX nr. XXX, CNP XXXXXXXXX.

În temeiul art. 346 alin. 4 nu soluţionează acţiunea civilă exercitată de partea civilă Spitalul Municipal XXXXXXXXXX.

În baza art. 192 alin. 1 pct. 2 lit. b), cheltuielile judiciare în cuantum de 500 lei vor fi suportate de inculpat şi partea vătămată G.Z..

Cu recurs în 10 zile de la pronunţare.

Pronunţată în şedinţa publică din 23 iunie 2010.

Preşedinte,Grefier,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

fiind în concediu de odihnă,

semnează, Grefier şef,

XXXXXXXXX