Drept penal-tâlhărie

Hotărâre 290 din 16.04.2020


Deliberând asupra cauzei penale de faţă, constată următoarele:

Prin Rechizitoriul nr. ......al Parchetului de pe lângă Judecătoria Piatra Neamţ, înregistrat pe rolul acestei instanţe la data de … sub nr. ......, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor :

 ......, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de tâlhărie calificată, faptă prev. de art. 233 Cod penal rap. la art. 234 alin.1 lit. d Cod penal, cu aplic. art. 113 alin. 2 Cod penal și art. 77 lit. a Cod penal și

......, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de tâlhărie calificată, faptă prev. de art. 233 Cod penal rap. la art. 234 alin.1 lit. d Cod penal, cu aplic. art. 113 alin. 2 Cod penal și art. 77 lit. a Cod penal.

În esenţă, s-a arătat în fapt, că în data de ......, în jurul orei ......, inculpații ......și ......, împreună cu minorul în vârstă de 13 ani ......, aflându-se pe str. P-ța 22 Decembrie din municipiul Piatra-Neamț, au abordat persoana vătămată minoră ......, iar prin exercitarea de acte de violență, lovindu-l la nivelul feței, l-au deposedat de un telefon mobil marca Samsung A5.

Cu privire la inculpații ......și ...... se are în vedere starea de minoritate în care se aflau la data comiterii faptei, fiind incidente prevederile art. 113 alin. 2 Cod penal, care arată că minorul care are vârsta între 14 şi 16 ani răspunde penal numai dacă se dovedește că a săvârșit fapta cu discernământ. Inculpatul ......a împlinit vârsta de 16 ani la data de 18.01.2017, iar inculpatul ...... a împlinit vârsta de 16 ani la data de 16.06.2018.

Astfel, prin rapoartele de expertiză medico-legală psihiatrică nr. ......și ......din ......întocmite de S.J.M.L Neamț s-a concluzionat că la data comiterii faptei descrise în prezentul rechizitoriu, inculpații au avut discernământul critic prezent.

Inculpatul ......este cetăţean român, în prezent în vârstă de 18 ani, nu este căsătorit, este elev la …, … și locuiește la Complexul de Servicii Comunitare pentru Protecția Copilului …

Inculpatul ...... este cetăţean român, ..

Pe latura civilă s-a reţinut că persoana vătămată ......, asistat de avocatul desemnat din oficiu, a declarat că apreciază prejudiciul cauzat în urma săvârșirii infracțiunii cercetate la suma de 1000 lei, constituindu-se parte civilă în procesul penal.

Faptele şi vinovăţia inculpatților au fost dovedite cu următoarele mijloace de probă administrate pe parcursul urmăririi penale: proces-verbal de cercetare la fața locului și planșă fotografică; declarații persoană vătămată ......; declarații suspecți/inculpați ......și ......; declarații martori ….., proces-verbal de examinare listing, suport magnetic, procese-verbale de investigație întocmite de organele de cercetare penală; rapoarte de expertiză medico-legală psihiatrică nr. ......și ......din ......întocmite de S.J.M.L Neamț; caziere judiciare.

Prin Încheierea nr. 1067 din 05.06.2019, definitivă prin necontestare, judecătorul de cameră preliminară a constatat, în temeiul art. 346 alin. 1 Cod procedură penală, legalitatea sesizării instanţei cu Rechizitoriul nr.  ......al Parchetului de pe lângă  Judecătoria Piatra Neamţ, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală și a dispus  începerea judecăţii

În faza de judecată, instanța a dispus atașarea fișelor de cazier judiciar ale inculpaților și întocmirea de către Serviciul  de Probaţiune Neamţ, a unor referate de evaluare privind pe inculpați.

La termenul de judecată din data de … și respectiv …, inculpații ......și ......, asistați  de apărători desemnați din oficiu, au solicitat soluţionarea cauzei conform procedurii simplificate de judecată  în cazul recunoaşterii vinovăţiei prevăzute de art. 375 C.proc.pen. exprimându-și acordul de a despăgubi partea civilă .

Instanţa  a admis  cererile formulate de inculpați  de aplicare a procedurii de  judecată în cazul recunoaşterii învinuirii  .

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

În fapt, la data de ......, organele de cercetare penală au fost sesizate cu privire la faptul că în aceeași zi, orele ......, minorul ...... a fost victima unei tâlhării calificate, fiindu-i sustras, prin violență, telefonul mobil.

Cu ocazia audierii, persoana vătămată a indicat pe unul dintre autorii faptei reclamate ca fiind minorul ......, în vârstă de 13 ani la acea dată și a declarat că acesta era însoțit de alte trei-patru persoane, tineri cu vârste cuprinse între 14-17 ani.

În urma cercetărilor efectuate în cauză au fost identificați autorii infracțiunii sesizate ca fiind inculpații ......, în vârstă de 15 ani la acea dată, ......, în vârstă de 14 ani la data faptei și minorul indicat de persoana vătămată, ......, rezultând următoarea situație de fapt:

 În seara zilei de ......, în jurul orei 21,00 ...... și  ......, precum și inculpații ......, ...... au plecat de la Complexul de Servicii Comunitare pentru Protecția Copilului ,, Ion Creangă ” situat  în municipiul Piatra-Neamț, str. 1 Decembrie 1918, nr. 68, jud. Neamț (unde la acea data inculpații erau instituționalizați), spre centrul orașului Piatra Neamț.

În seara aceleiași zile, în jurul orei ......, persoana vătămată ...... se deplasa pe gangul ce face legătura dintre Piața 22 Decembrie din municipiul Piatra-Neamț și bld. Republicii, când s-a intersectat cu persoanele mai sus menționate.

 ...... și persoana vătămată se cunoșteau, iar cel dintâi a luat inițiativa de a-l tâlhări pe ......, a abordat primul victima și sub un pretext inventat, l-a lovit primul, la nivelul feței, cu pumnul, căutându –l prin buzunare, cu scopul de a –l deposeda de bunurile pe care le avea asupra sa .

În mod similar și inculpații ......și ......,  au lovit cu palmele pe persoana vătămată, agresorii solicitându-i să le remită bunurile ce le are asupra sa. ...... a înmânat agresorilor în aceste împrejurări telefonul mobil marca Samsung A5. Martorul ...... a asistat la comiterea faptelor descrise, fără însă ca acesta să se implice în activitatea infracțională sau să îi sprijine pe autori în vreun mod, deși aceștia l-au îndemnat să li se alăture.

După comiterea faptei, persoana vătămată s-a deplasat la domiciliu, și-a anunțat părinții cu privire la cele petrecute, aceștia sesizând fapta prin S,N.U.A.U. 112.

În sara aceleiași zile, inculpații ......și ...... , precum și martorul ...... l-au însoțit pe  ...... în zona Orion, unde acesta a vândut telefonul sustras unei persoane necunoscute, taximetrist, primind  suma de 250 lei, pe care cei patru au împărțit-o între ei.

 În urma investigațiilor efectuate și transmiterea de către furnizorii de rețele publice de comunicații electronice și furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului a datelor reținute în legătură cu terminalul de telefonie mobilă în litigiu, prin autorizarea dată de Judecătoria Piatra Neamț, a fost identificat unul dintre utilizatorii ulteriori ai telefonului sustras, respectiv martorul Stan Ioan. Acesta, audiat, a declarat că în luna noiembrie 2016, în urma unui anunț postat pe site-ul OLX, a achiziționat un telefon mobil marca Samsung A5 de la o persoană, Alin, de profesie taximetrist. A folosit telefonul până în luna februarie 2017, când s-a distrus.

Audiaţi în cauză, atât în declaraţiile date în faţa organelor de urmărire penală cât şi în cele date în faţa instanţei, inculpaţii  ......și ...... au recunoscut comiterea faptelor lor, în maniera descrisă mai sus, precizând că au comis faptele pe fondul consumului de băuturi alcoolice și datorită imaturității specifice vârstei.

Astfel, starea de fapt prezentată și vinovăția inculpaților ......și ...... rezultă din coroborarea declarațiilor lor, cu cele ale persoanei vătămate, cu declarațiile numiților ...... și ...... date în calitate de calitate de martori, cu aspectele rezultate în urma examinării listingului convorbirilor efectuate de pe terminalul de telefonie mobilă sustras și cele învederate de martorul Stan Ioan.

În drept: Fapta inculpaților ......și ...... care, în data de ......, în jurul orei ......, împreună cu minorul în vârstă de 13 ani ......, aflându-se pe str. P-ța 22 Decembrie din municipiul Piatra-Neamț, au abordat persoana vătămată minoră ......, iar prin exercitarea de acte de violență, lovindu-l la nivelul feței, l-au deposedat de un telefon mobil marca Samsung A5, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de tâlhărie calificată, faptă prev. de art. 233 Cod penal rap. la art. 234 alin.1 lit. d Cod penal, cu aplic. art. 113 alin. 2 Cod penal și art. 77 lit. a Cod penal.

În privința inculpaților se reţine circumstanţa agravantă prev. de art. 77 lit. a Cod penal, întrucât la fapta cercetată au participat, concomitent, trei persoane.

Cu privire la inculpații ......și ...... se are în vedere starea de minoritate în care se aflau la data comiterii faptei, fiind incidente prevederile art. 113 alin. 2 Cod penal, care arată că minorul care are vârsta între 14 şi 16 ani răspunde penal numai dacă se dovedește că a săvârșit fapta cu discernământ. Inculpatul ......a împlinit vârsta de 16 ani la data de 18.01.2017, iar inculpatul ...... a împlinit vârsta de 16 ani la data de 16.06.2018.

Astfel, prin rapoartele de expertiză medico-legală psihiatrică nr. ......și ......din ......întocmite de S.J.M.L Neamț s-a concluzionat că la data comiterii faptei descrise în prezentul rechizitoriu, inculpații au avut discernământul critic prezent.

Constatând că în cauză sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 396 alin. 2 Cod procedură penală, respectiv faptele există, constituie infracţiune şi au fost comise de inculpat, instanţa urmează să procedeze la tragerea la răspundere penală a inculpaților.

Instanţa reţine că, potrivit art. 114 Cod penal, faţă de minorul care, la data săvârşirii infracţiunii, avea vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani se ia o măsură educativă neprivativă de libertate. Faţă de minorul prevăzut în alin. 1 se poate lua o măsură educativă privativă de libertate în următoarele cazuri: a) dacă a mai săvârşit o infracţiune, pentru care i s-a aplicat o măsură educativă ce a fost executată ori a cărei executare a început înainte de comiterea infracţiunii pentru care este judecat; b) atunci când pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea săvârşită este închisoarea de 7 ani sau mai mare ori detenţiunea pe viaţă.

Alegerea măsurii educative care urmează să fie luată faţă de inculpați pentru fapta comisă pe perioada în care erau  minori se face, în condiţiile art. 114, potrivit criteriilor prevăzute în art. 74 Cod penal.

Conform disp. art. 74 din actualul Cod penal, în vederea satisfacerii scopurilor pedepsei, instanţa urmează să ţină seama de gravitatea infracţiunii săvârşite şi de periculozitatea infractorului, care se evaluează după următoarele criterii generale: a) împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite; b) starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită;  c) natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii; d) motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit; e) natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului; f) conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal; g) nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.

În concret, instanţa apreciază că faptele care se impută celor doi inculpaţi prezintă un grad ridicat de pericol social -  reliefat de pe de o parte de  limitele  de pedeapsă prevăzute de lege  (legiuitorul a prevăzut pedeapsa cu închisoarea de la 3 la 10 ani), iar pe de altă parte, de circumstanţele concrete în care au fost săvârşite : de către trei persoane împreună, în loc public, respectiv, pe stradă, în timpul nopții, prin exercitarea unor acte de violenţă asupra unei victime minore, aflată într-o stare vădită de vulnerabilitate.

În ceea ce priveşte persoana inculpatului ......  se constată că acesta este încă minor şi se află la primul conflict cu legea penală, a fost instituționalizat de la o vârstă fragedă în Centru Comunitar  Romanița,  mare parte a copilăriei petrecându-și –o în cadrul familiei ...... (12 ani ), după care, pe fondul unor probleme medicale întâmpinate de asistentul maternal s-a aflat în plasament în Complexul  de Servicii Ion Creangă – perioadă în care a comis fapta dedusă judecății  - în prezent aflându-se din nou în plasament în cadrul fam. ......, beneficiind de suport material și moral din partea acestora,  frecventează cursurile profesionale în cadrul unui liceu, se implică în prestarea de activități lucrative pentru a suplimenta veniturile familiei,  a recunoscut și  a arătat că regretă sincer  săvârşirea faptei, că înţelege consecinţele acesteia,  dorind a-şi continua studiile şi de a-şi corecta conduita în vederea realizării a ceva productiv în viaţă .

 Referitor la inculpatul ......, instanța constată că în prezent a devenit major, dar și acesta a avut un parcurs dificil,  nu –și  cunoaște părinții biologici,  s-a aflat în plasament de la vârsta de 2 luni și până la 12 ani, ulterior, până la vârsta majoratului fiind instituționalizat în cadrul  Complexul de Servicii Comunitare pentru Protecția Copilului ,, Ion Creangă ”, fiind nevoit să se întrețină singur, prin prestarea de activități lucrative de la o vârstă tânără, nebeneficiind de suportul materal și mral al unei familii ( a lucrat ca barman la diverse localuri pe raza mun. Piatra Neamț, dar și în Germania, în domeniul construcțiilor ) și , de asemenea, nu este cunoscut cu antecedente penale, inculpatul  colaborând cu organele judiciare implicate în cauză, comportamentul infracţional  producându-se în contextul unei capacităţi reduse de conştientizare a pericolului social produs prin conduita adoptată, dar şi  a lipsei unui control parental.

Instanța constată totodată că fiecare dintre cei doi inculpați a înţeles să se prevaleze de prevederile art. 375, art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, iar probatoriul administrat în cursul procesului penal a confirmat situația de fapt recunoscută de aceștia,  considerente pentru care instanța urmează a face aplicarea efectelor de drept substanțial prev. de art. 396 alin. 10 Cod procedură penală. 

 Astfel, având în vedere poziţia procesuală cooperantă a acestora, atitudine care este de natură să conducă la ideea că inculpaţii au înţeles gravitatea faptelor săvârşite, precum și poziția procesuală exprimată pe latura civilă în sensul exprimării disponibilității de a despăgubi partea civilă,  având în vedere și recomandările din Referatele de evaluare întocmite în cauză de Serviciul de Probaţiune Neamţ, instanța apreciază că fapta de care se fac vinovați inculpații constituie un incident izolat, care nu-l caracterizează pe niciunul dintre aceștia, astfel că aplicarea unei măsuri educative neprivative de libertate îi  va permite fiecăruia să conştientizeze rezultatul faptelor sale şi să aibă o conduită viitoare corespunzătoare celei prescrise de normele penale şi de cele de convieţuire socială.

În consecință:

În ceea ce priveşte latura civilă,  în temeiul art. 397 alin. 1 art. 23 alin. 2 şi art. 25 Cod procedură penală, raportat la art. 1349, art. 1357, 1381 şi art. 1382 Cod civil, instanţa va  admite acţiunea civilă exercitată de partea civilă  … şi va  obliga în solidar pe inculpații ......și ...... , să plătească părţii civile suma de 1000 lei, cu titlu de daune materiale.

Această soluţie are ca temei  acordul exprimat de inculpați de a proceda la despăgubirea părţii civile, precum şi constatarea întrunirii cumulative a condiţiilor răspunderii civile delictuale, respectiv: fapta ilicită (infracţiunea de tâlhărie comisă de inculpați), prejudiciul material (suma de 1000 lei,  reprezentând contravaloarea bunului sustras ), vinovăţia (prezentă sub forma intenţiei directe), legătura de cauzalitate dintre actele ilicite şi prejudiciu (indiscutabilă, dovedită pe baza probelor administrate în cauză).

În temeiul art. 272 Cod de procedură penală,  dispune avansarea  onorariului  apărătorilor din oficiu desemnaţi  pentru inculpaţi, în cuantum de 868 lei, fiecare, ( pentru domnul/doamna avocat Florescu Purcariu Liviu și Ioniță Andreea Ioana ) și a onorariului apărătorului din oficiu desemnat pentru persoana vătămată minoră Gâtlan Vlad Ionuț , în cuantum de 470 lei ( pentru domnul avocat Costea Constantin Cătălin ) din fondul Ministerului Justiţiei, către Baroul Neamţ.

În temeiul art.274 alin.1 și 2 Cod procedură penală obligă  pe  inculpatul ......la plata sumei de 900 lei , iar pe inculpatul ...... la plata sumei de  600 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

1. În temeiul art.118 Cod penal, art.115 alin. 1 pct. 1 lit. b) Cod penal, cu reţinerea art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, aplică inculpatului ......, …. cu domiciliul procesual ales la Complexul de Servicii Comunitare pentru Protecția Copilului ,, Ion Creangă ” situat  în municipiul Piatra-Neamț, …., cetățean român, fără ocupație, fără antecedente penale – măsura educativă a supravegherii pe o durată de 6 luni, care va fi exercitată de Serviciul de Probaţiune Neamţ, pentru comiterea infracţiunii de tâlhărie calificată, faptă prev. de art. 233 Cod penal rap. la art. 234 alin.1 lit. d Cod penal, cu aplic. art. 113 alin. 2 Cod penal și art. 77 lit. a Cod penal ( la data de ......) .

În temeiul art.121 Cod penal stabileşte ca, pe durata de 6 luni a executării măsurii educative a supravegherii, inculpatul ......, să respecte  următoarele obligaţii:

e) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Neamţ la datele fixate de acesta, cu menţiunea că supravegherea executării obligaţiilor impuse de instanţă se face sub coordonarea Serviciului de Probaţiune Neamţ.

2. În temeiul art.118 Cod penal, art.115 alin. 1 pct. 1 lit. b) Cod penal, cu reţinerea art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, aplică inculpatului minor  ......, fiul ….., cetățean român, fără antecedente penale, măsura educativă a supravegherii pe o durată de 6 luni care va fi exercitată de Serviciul de Probaţiune Neamţ, pentru comiterea infracţiunii  de  tâlhărie calificată, faptă prev. de art. 233 Cod penal rap. la art. 234 alin.1 lit. d Cod penal, cu aplic. art. 113 alin. 2 Cod penal și art. 77 lit. a Cod penal ( la data de ......)  .

În temeiul art.121 Cod penal stabileşte ca, pe durata de 6 luni a executării măsurii educative a supravegherii, inculpatul ...... să respecte  următoarele obligaţii:

e) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Neamţ la datele fixate de acesta, cu menţiunea că supravegherea executării obligaţiilor impuse de instanţă se face sub coordonarea Serviciului de Probaţiune Neamţ.

În temeiul art. 397 alin. 1 art. 23 alin. 2 şi art. 25 Cod procedură penală, raportat la art. 1349, art. 1357, 1381 şi art. 1382 Cod civil, admite acţiunea civilă exercitată de partea civilă  …. şi  obligă în solidar pe inculpații ......și ......, să plătească părţii civile suma de 1000 lei, cu titlu de daune materiale.

În temeiul art. 272 Cod de procedură penală,  dispune avansarea  onorariului  apărătorilor din oficiu desemnaţi  pentru inculpaţi, în cuantum de 868 lei, fiecare, …. și a onorariului apărătorului din oficiu desemnat pentru persoana vătămată minoră …, în cuantum de 470 lei  (pentru domnul avocat …. ) din fondul Ministerului Justiţiei, către Baroul Neamţ.

În temeiul art.274 alin.1 și 2 Cod procedură penală obligă pe inculpatul ......la plata sumei de 900 lei, iar pe inculpatul ...... la plata sumei de  600 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat  .

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea minutei .

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 16.04.2020.

Domenii speta