Amânarea executării pedepsei - condiţii

Sentinţă penală 153 din 11.12.2019


Rezumat: amânarea executării pedepsei, raportat la circumstanţele reale şi cele personale, nu este exclusă, chiar dacă inculpatul a fugit la somarea organelor de poliţie la momentul prinderii sale în flagrant, în considerarea absenţei antecedentelor penale, atitudinii procesuale de recunoaştere şi regretare a faptei, conştientizarea faptei şi posibilitatea reală de îndreptare, dacă este însoţită de supravegherea conduitei ulterioare a acestuia.

Domeniu Asociat: Art.  335 alin. (1) Cod penal – infracţiunea de conducere a unui vehicul fără permis de conducere

SENTINŢA  PENALĂ  NR. 153

Şedinţa publică din .... 2019

Pe rol se află soluţionarea acţiunii penale pusă în mişcare în dosarul nr. ... al Parchetului de pe lângă Judecătoria Lipova, privindu-l pe inculpatul ... cercetat în stare de libertate pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, faptă prevăzută de art. 335 alin.1 Cod penal.

Se constată că fondul cauzei a fost dezbătut în şedinţa publică din data de 4 decembrie 2019, fapt consemnat în încheierea de şedinţă de la acea dată, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, când s-a amânat pronunţarea pentru termenul de astăzi.

În urma deliberării,

INSTANŢA

Constată că prin rechizitoriul emis în data de ... 2019 în dosarul cu nr. ... al Parchetului de pe lângă Judecătoria Lipova, a fost trimis în judecată inculpatul ... cercetat în stare de libertate pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, faptă prevăzută de art. 335 alin.1 Cod penal.

Prin rechizitoriul emis în cauză au fost reţinute următoarele:

În data de ..., în jurul orelor 00.15, organele de poliţie din cadrul Secţiei 7 Poliţie Rurală Lipova, aflate în exercitarea atribuţiilor de serviciu, executând supravegherea şi controlul traficului rutier pe DC69, pe raza loc. Cladova, jud. Arad, însoţite de către un agent de pază din cadrul Primăriei Comunei Păuliş au observat circulând în trafic pe DC69 din direcţia DN7, spre loc. Cladova,  autoturismul marca ..., cu nr. de înmatriculare ..., sens în care au procedat la oprirea regulamentară a acestuia.

De la volanul autoturismului a coborât inculpatul ..., care a fugit, abandonând autoturismul proprietate personală, ascunzându-se în pădurea aflată în apropiere, pe marginea drumului, deşi a fost somat de către organele de poliţie să se oprească.

În continuare organele de poliţie au procedat la urmărirea acestuia, reuşind să îl depisteze şi ulterior să îl conducă la Postul de Poliţie Păuliş, în vederea continuării cercetărilor.

În urma verificărilor în bazele de date naţionale a rezultat faptul că inculpatul ... nu deţine permis de conducere pentru nicio categorie.

Cu ocazia audierilor, inculpatul ..., recunoaşte şi regretă comiterea faptei.

În cursul urmăririi penale, ... a avut o atitudine sinceră şi cooperantă.

Acesta a recunoscut săvârşirea faptei şi a explicat în detaliu modul în care a acţionat. Declaraţiile sale se coroborează cu celelalte mijloace de probă administrate în cauză.

Prin ordonanţa din data de ..., a organului de cercetare penală din cadrul Postului de Poliţie Păuliş, s-a dispus începerea urmăririi penale sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, prev. de art. 335 alin. (1) Cod penal.

Prin ordonanţa din data de ..., a organului de cercetare penală din cadrul Postului de Poliţie Păuliş, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspectul ..., sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, prev. de art. 335 alin. (1) Cod penal, confirmată de procuror la data de ...

 În data de ..., în temeiul art. 108 Cod de procedură penală şi art. 307 Cod de procedură penală, precum şi art. 10 şi 83 Cod de procedură penală, inculpatului i-au fost aduse la cunoştinţă garanţiile procesuale corespunzătoare calităţii de suspect, după cum reiese din procesul-verbal aflat la dosar.

Prin ordonanţa din data de ...., emisă de Parchetul de pe lângă Judecătoria Lipova, s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de inculpatul ....., sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, prev. de art. 335 alin. 1 Cod penal ...

Inculpatului, i-au fost aduse la cunoştinţă drepturile şi obligaţiile corespunzătoare calităţii de inculpat dobândite, prevăzute de art. 83 Cod de procedură penală şi art. 108 Cod de procedură penală, întocmindu-se în mod corespunzător procesul-verbal din ...

Prin ordonanţa procurorului din data de ..., s-a respins cererea inculpatului de încheiere a unui acord de recunoaştere a vinovăţiei.

Inculpatul ..., a beneficiat de asistenţă juridică prin intermediul avocaţilor aleşi ... din cadrul Baroului Arad, conform împuternicirii nr. ..., şi ... din cadrul Baroului Arad, conform împuternicirii nr. 99.

Dosarul a fost înregistrat pe rolul Judecătoriei Lipova la data de ... 2019.

Prin Încheierea judecătorului de cameră preliminară din cadrul Judecătoriei Lipova nr. .. din data de ... 2019, rămasă definitivă, s-a constatat legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi s-a dispus începerea judecăţii.

La termenul din ...2019, instanţa a încuviinţat ca judecata să se desfăşoare potrivit procedurii abreviate a recunoaşterii vinovăţiei.

Analizând actele şi lucrările dosarului, raportat la probele administrate în cursul urmăririi penale, necontestate de inculpat, instanţa reţine următoarele:

În fapt, la data de  ..., în jurul orelor 00.15, organele de poliţie din cadrul Secţiei 7 Poliţie Rurală Lipova, aflate în exercitarea atribuţiilor de serviciu, executând supravegherea şi controlul traficului rutier pe DC69, pe raza loc. Cladova, jud. Arad, însoţite de către un agent de pază din cadrul Primăriei Comunei Păuliş, au observat circulând în trafic pe DC69 din direcţia DN7, spre loc. Cladova,  autoturismul marca ..., cu nr. de înmatriculare ..., sens în care au procedat la oprirea regulamentară a acestuia.

De la volanul autoturismului a coborât inculpatul ..., care a fugit, abandonând autoturismul proprietate personală, ascunzându-se în pădurea aflată în apropiere, pe marginea drumului, deşi a fost somat de către organele de poliţie să se oprească.

În continuare organele de poliţie au procedat la urmărirea acestuia, reuşind să îl depisteze şi ulterior să îl conducă la Postul de Poliţie Păuliş, în vederea continuării cercetărilor.

În urma verificărilor în bazele de date naţionale a rezultat faptul că inculpatul ... nu deţine permis de conducere pentru nicio categorie.

Situaţia de fapt expusă mai sus este dovedită cu următoarele mijloace de probă aflate în dosarul de urmărire penală: proces-verbal de constatare a infracţiunii flagrante din .... ; declaraţia martorului ...; proces-verbal verificare proprietar autoturism marca ..., cu nr. de înmatriculare ...; proces-verbal de verificare a deţinerii permisului de conducere; declaraţiile suspectului/inculpatului ...; fişă cazier judiciar privind pe ....; Procesul verbal de constatare a infracţiunii flagrante, care se coroborează cu procesul-verbal de verificare a deţinerii permisului de conducere, cu declaraţia martorului ... şi cu declaraţiile suspectului/inculpat ... confirmă situația de fapt expusă mai sus.

Probele se coroborează cu declaraţia de recunoaştere a inculpatului.

În drept, fapta inculpatului ..., constând în aceea că, în data de ..., în jurul orelor 00.15, a condus autoturismului marca ..., cu nr. de înmatriculare ..., pe DC69, pe raza loc. Cladova, jud. Arad, fără a poseda permis de conducere, întruneşte elementele de tipicitate (atât din punct de vedere obiect, cât şi subiectiv) ale infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, prev. de art. 335 alin. (1) Cod penal.

Neexistând niciun dubiu rezonabil cu privire la săvârşirea faptei de care este acuzat inculpatul, instanţa va proceda la individualizarea şi aplicarea regimului sancţionator.

La individualizarea pedepsei, instanţa va avea în vedere atât circumstanţele reale de săvârşire a faptei, cât şi cele care ţin de persoana inculpatului – faptul că inculpatul a fugit la somarea organelor de poliţie la momentul prinderii sale în flagrant, pe de o parte, lipsa antecedentelor penale, atitudinea procesuală de recunoaştere şi regretare a faptei, conştientizarea faptei şi posibilitatea reală de îndreptare, pe de altă parte.

De asemenea, analiza de ansamblu a materialului probator administrat în cauză relevă că sunt îndeplinite condiţiile subiective şi obiective prevăzute de art. 83 Cod penal pentru a se dispune amânarea aplicării pedepsei.

Cu privire la condiţiile obiective instanţa constată că:

a)maximul special al pedepsei prevăzut de lege pentru infracţiunea reţinută în sarcina inculpatului este de 5 ani, limită inferioară celei de 7 ani închisoare prevăzute de art. 83 alin. 2 Cod penal.

Cu privire la condiţiile subiective instanţa constată că:

a)inculpatul nu a fost anterior condamnat printr-o hotărâre definitivă la pedeapsa închisorii, astfel cum rezultă din fişa de cazier judiciar;

b)inculpatul şi-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii prin declaraţia dată în faţa instanţei de judecată;

c)inculpatul nu s-a sustras de la urmărire penală ori judecată şi nici nu a încercat zădărnicirea aflării adevărului ori a identificării şi tragerii la răspundere penală, recunoscând infracţiunea de care este acuzat şi parcurgând procedura abreviată a judecăţii în cazul recunoaşterii învinuirii.

În raport de împrejurările concrete ale săvârşirii faptei, precum şi de persoana infractorului (vârsta inculpatului, posibilităţile sale de îndreptare), instanţa apreciază că aplicarea imediată a unei pedepse nu este necesară, dar se impune supravegherea conduitei sale pentru o perioadă determinată.

Pentru aceste considerente, în temeiul art. 335 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 396 alin. 1, 4 şi 10 Cod procedură penală, va stabili pedeapsa închisorii de 10 luni în sarcina inculpatului ...,  pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

În temeiul art. 83 alin. 1 Cod penal, va dispune amânarea aplicării pedepsei de 10 luni închisoare pentru un termen de supraveghere stabilit în condiţiile art. 84 Cod penal de 2 ani, care curge de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

În baza art. 85 alin. 1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Arad la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În temeiul art. 85 alin. 2 lit. b Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, va impune inculpatului obligaţia de a presta muncă neremunerată în folosul comunităţii pentru o perioadă de 40 de zile în cadrul Primăriei Comunei Păuliş, judeţul Arad, respectiv al Primăriei Oraşului Lipova, judeţul Arad.

În temeiul art. 404 alin. 3 Cod procedură penală, va atrage atenţia inculpatului că nerespectarea măsurilor de supraveghere impuse sau săvârşirea de noi infracţiuni în cursul termenului de supraveghere, pot conduce la revocarea amânării aplicării pedepsei, conform art. 88 Cod penal.

În baza art. 274 alin. 1 Cod procedură penală, va obliga inculpatul să plătească să plătească în favoarea Statului suma de 500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare. 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

În temeiul art. 335 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 396 alin. 1, 4 şi 10 Cod procedură penală, stabileşte pedeapsa închisorii de 10 luni în sarcina inculpatului ..., pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

În temeiul art. 83 alin. 1 Cod penal, dispune amânarea aplicării pedepsei de 10 luni închisoare pentru un termen de supraveghere stabilit în condiţiile art. 84 Cod penal de 2 ani, care curge de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

În baza art. 85 alin. 1 Cod penal, pe durata termenului de supraveghere inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Arad la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În temeiul art. 85 alin. 2 lit. b Cod penal, pe durata termenului de supraveghere impune inculpatului obligaţia de a presta muncă neremunerată în folosul comunităţii pentru o perioadă de 40 de zile în cadrul Primăriei Comunei Păuliş, judeţul Arad, respectiv al Primăriei Oraşului Lipova, judeţul Arad.

În temeiul art. 404 alin. 3 Cod procedură penală, atrage atenţia inculpatului că nerespectarea măsurilor de supraveghere impuse sau săvârşirea de noi infracţiuni în cursul termenului de supraveghere, pot conduce la revocarea amânării aplicării pedepsei, conform art. 88 Cod penal.

În baza art. 274 alin. 1 Cod procedură penală, obligă inculpatul să plătească să plătească în favoarea Statului suma de 500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare. 

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei minutei.

Pronunţată în şedinţă publică azi, ... 2019.