Internarea medicală provizorie; actul medical care însoţeşte propunerea de luare cu titlu provizoriu a măsurii de siguranţă nu recomandă tratament în regim de internare intr-o unitate sanitară

Hotărâre 45/DL din 08.11.2019


Cod ECLI ECLI:RO:TBMUS:2019:017.000045

R O M Â N I A

TRIBUNALUL MUREŞ

SECŢIA PENALĂ

Dosar nr. 2164/102/2019

Operator de date cu caracter personal înregistrat sub nr.2991

ÎNCHEIEREA PENALĂ NR. 45/DL

Şedinţa camerei de consiliu din data de 08 Noiembrie 2019

Completul constituit din:

Judecător de drepturi și libertăți: E.P.

Grefier: R.M.S.

Ministerul Public este reprezentat de procuror M.E. din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureș

Pe rol fiind judecarea propunerii formulate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureș, de luare a măsurii internării medicale provizorii față de suspectul XX, cercetat în dosarul nr. 519/P/2019.

La apelul nominal făcut în şedinţa camerei de consiliu răspunde XX asistat de apărătorul desemnat din oficiu – avocat ...

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, după care:

Judecătorul de drepturi şi libertăţi constată că este sesizat cu propunerea formulată Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureş privind luarea măsurii internării medicale provizorii față de suspectul XX cercetat în dosarul nr. 519/P/2019 sub aspectul săvârșirii infracțiunii de nerespectarea regimului materiilor explozive, prevăzute de art. 346 alin. 1 Cod penal.

 De asemenea, aduce la cunoştinţa suspectului că dreptul la apărare îi este garantat pe întreaga durată a desfăşurării procedurilor și, întrucât nu s-a identificat la dosar vreo împuternicire avocațială, s-a procedat la desemnarea avocatului din oficiu.

Suspectul XX este de acord ca asistența juridică să îi fie asigurată de avocatul desemnat din oficiu.

Totodată, judecătorul de drepturi și libertăți îl informează pe suspect despre motivul pentru care se află astăzi în fața judecătorului de drepturi și libertăți, fiind încunoștințat asupra conținutului propunerii de luare a măsurii internării  medicale provizorii.

Judecătorul de drepturi şi libertăţi procedează la audierea suspectului, declaraţia acestuia fiind consemnată într-un înscris separat și atașată la dosar.

Judecătorul de drepturi și libertăți aduce la cunoștința suspectului faptul că, potrivit art. 248 alin. 7 Cod procedură penală, are dreptul ca la soluționarea propunerii de luare a măsurii internării medicale să fie asistat de către un medic desemnat de acesta.

Suspectul XX arată că nu poate indica la acest moment un medic care să îl asiste, astfel că nu înțelege să uzeze de acest drept în cadrul acestei proceduri.

Judecătorul de drepturi și libertăți pune în discuție posibilitatea formulării unor cereri prealabile sau formulării unor excepții.

Reprezentanta Ministerului Public solicită ca la soluționarea propunerii de luare a măsurii internării medicale provizorii să fie avute în vedere actele medicale existente la dosar.

Apărătorul inculpatului arată că nu are cereri prealabile de formulat sau excepții de invocat.

Nefiind cereri prealabile de formulat sau excepții de invocat, judecătorul de drepturi și libertăți acordă cuvântul în dezbateri.

Reprezentanta Ministerului Public solicită admiterea propunerii de luare a măsurii internării medicale provizorii față de suspectul XX, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de nerespectarea regimului materiilor explozive, prevăzute de art. 346 alin. 1 Cod penal. În fapt, în iarna dintre anii 2017-2018, suspectul  a confecționat două dispozitive explozive improvizate, pe care le-a amplasat la locuința numitului XX (unchiul suspectului), situat în com. ..., sat .., nr. .., jud. .. în acest scop folosind, fără drept, 1,874 gr de pulbere gri constituită din perclorat de potasiu, sulf, magneziu și aluminiu.

Mai arată că, din actele medicale existente la dosar, rezultă că suspectul a fost internat în mod repetat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Tg. Mureș – Secția Clinică Psihiatrie II, acesta fiind diagnosticat cu episod depresiv de major de intensitate severă cu ideație autolitică, tulburare de personalitate de tip schizoid (premorbid), respectiv episod depresiv sever fără simptome psihotice, episod depresiv de intensitate medie pe fond situațional  și post-traumatic. Din biletele de ieșire din spital rezultă că suspectul nu respectă tratamentul ambulator.

De asemenea, arată că suspectul are cunoștințele necesare și este capabil să confecționeze arme de foc artizanale (de altfel, cu o astfel de armă s-a împușcat în picior, acesta fiindu-i amputat) și dispozitive explozive improvizate, unele fiind chiar detonate.

Având în vedere afecțiunile psihice de care suferă suspectul, preocupările acestuia, periculozitatea dispozitivelor pe care le confecționează, apreciază că acesta  prezintă pericol real și concret pentru ordinea publică, existând riscul real de a vătăma persoanele din jur, precum și de a se autovătăma, astfel că solicită admiterea propunerii de luare a măsurii internării medicale provizorii.

Apărătorul desemnat din oficiu pentru suspect solicită respingerea propunerii parchetului, apreciind că din ultimele acte medicale existente la dosar nu rezultă suficiente argumente, din punct de vedere al concluziilor medicale, pentru luarea măsurii internării medicale provizorii. Cu toate că acuza și probatoriul administrat relevă o stare de fapt dovedită, suspectul și-a pierdut un picior după ce s-a împușcat cu o armă de foc pe care el însuși a confecționat-o, în opinia sa, ținând cont de ultimul diagnostic stabilit, nu se impune internarea medicală a suspectului. Cu toate că activitatea suspectului prezintă pericol pentru ordinea publică, din punctul de vedere al apărării nu poate să solicite altceva decât respingerea propunerii de luare a măsurii internării medicale.

Având ultimul cuvânt, suspectul XX arată că, după ce și-a pierdut piciorul a decis că niciun hoț nu merită să fie rănit în felul acela și a încercat să dezamorseze bombele aflate în curtea unchiului său, într-un fost grajd de animale, altfel s-ar fi detonat două bombe. După ce s-a întâmplat accidentul la picior a realizat unele lucruri de care nu era conștient înainte, respectiv că nu e bine să pedepsești pe nimeni. Arată că se poate dovedi că a dezamorsat una dintre cele două bombe, pentru că erau tăiate firele.  Mai arată că degeaba s-a făcut ultima percheziție, pentru că nu s-a mai găsit explozibil, iar polițiștii au luat doar niște lucruri care li s-au părut lor suspecte, probabil pentru a avea justificare în fața șefilor lor. Ceea ce s-a auzit în data de 05.11.2019 s-a  produs prin folosirea de alcool vaporizat introdus în sticlă. Știa că ca veni poliția la el, însă a vrut să îi facă pe polițiști să conștientizeze unde s-a ajuns. Precizează că a fost nevoit să ia măsuri de protecție, pentru că acel individ, care a vrut să îl omoare, a fost lăsat în libertate, iar polițiștii vinovați nu au fost pedepsiți și, în plus, în mai multe rânduri când a chemat poliția, nu a venit nimeni să îl ajute. Arată că nu are antecedente penale și s-a revoltat doar din cauză că poliția îi protejează pe țigani. În ceea ce privește accidentul suferit la picior, arată că purta respectiva armă pentru a se apăra, crezând că va veni omul acela să îl omoare, iar aceasta i s-a descărcat în picior, întrucât greșise ceva la siguranța armei. Nu a folosit arma, pentru că nu e genul, o ținea doar să se apere.

Judecătorul de drepturi și libertăți reține cauza în vederea deliberării.

JUDECĂTORUL DE DREPTURI ȘI LIBERTĂȚI

La data de 8 noiembrie 2019, Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureș a înaintat Tribunalului Mureș propunerea privind luarea măsurii internării medicale provizorii a suspectului XX, cercetat în dosarul nr. 519/P/2019, sub acuza săvârșirii infracțiunii de nerespectare a regimului materiilor explozive, prevăzută de art. 346 alin. 1 Cod penal.

În considerentele propunerii s-a arătat că,  la data de 13.06.2019 a fost începută urmărire penală in rem pentru comiterea infracţiunii de nerespectarea regimului materiilor explozive prev. de art. 346 alin. 1 Cp., constând în aceea că numitul XX deţine materii explozive la locuinţa tatălui său,..., din corn. ..., sat ... nr. ... cu ajutorul cărora a fabricat artizanal dispozitive explozive, care sunt amplasate la imobilul cu nr. ... din corn. ... sat .., ce aparţine numitului ... - unchiul său.

În baza încheierii penale nr. 103/S din 19.06.2019 au fost emise 3 mandate de percheziţie domiciliară, care, fiind puse în aplicare, au condus la identificarea a două dispozitive explozive improvizate (DEI) amplasate la imobilul aparţinând numitului Cordoş Ioan - unchiul numitului XX situat în corn. .., sat .. nr. .., jud. ...

Unul dintre cele două dispozitive, aflat într-o magazie din mijlocul curţii, fiind montat în ţeava de la roata din faţă a unui aparat de zbor depozitat în acea anexă, s-a declanşat cu ocazia efectuării percheziţiei domiciliare, rănind uşor un lucrător de poliţie. Celalalt dispozitiv improvizat tip “bombă - ţeavă”, cu lungimea de 12 cm şi diametrul de 2 cm, a fost identificat de echipa pirotehnică tot în atelierul unde se afla aparatul de zbor, fiind montat pe rama de lemn a geamului cu grilaj metalic cu dimensiunea de 102x60 cm. Acesta a fost detaşat din locul în care era montat şi ambalat într-un container metalic, fiind ulterior neutralizat în Poligonul de tragere Ungheni, jud. Mureş.

Conţinutul DEI neutralizat a fost înaintat Institutului Naţional de Criminalistică - Serviciul Expertize Fizico - Chimice în vederea stabilirii substanţelor ce au compus dispozitivul improvizat tip “bombă - ţeavă”.

În urma efectuării constatării criminalistice de natură fizico - chimică de către Institutul Naţional de Criminalistică al IGPR, s-a stabilit faptul că pulberea gri (1,874 grame) din interiorul dispozitivului exploziv improvizat (DEI) identificat la imobilul cu nr. .. din corn. .. sat .. jud. ..(în atelierul din mijlocul curţii,  fiind montat pe rama de lemn a geamului cu grilaj metalic cu dimensiunea de 102x60 cm) este constituită din perclorat de potasiu, sulf, magneziu şi aluminiu (pulbere pirotehnică care se regăseşte în compoziţia obiectelor pirotehnice de distracţie), fiind în stare de funcţionare.

Conform prev. art. 4 din HG 536/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind deţinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, mânuirea şi folosirea materiilor explozive utilizate în orice alte operaţiuni specifice în activităţile deţinătorilor, precum şi autorizarea artificierilor şi a pirotehnicienilor, explozivii pe bază de cloraţi şi perelor aţi reprezintă materii explozive şi fac parte din grupa II - explozivi de putere medie, având coeficientul de echivalenţă cu tortilul de 1,0.

Având în vedere cele expuse, prin ordonanţa organelor de cercetare penală din data de 07.11.2019 s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspectul xx  sub aspectul săvârşirii infracţiunii de nerespectarea regimului materiilor explozive prev. de art. 346 alin. 1 Cp., ordonanţa confirmată de procuror la aceeaşi dată.

În concret. în iarna din anii 2017/2018 XX a confecţionat două dispozitive explozive improvizate (DEI) tip “bombă - ţeavă”, pe care le-a amplasat la imobilul aparţinând numitului ... - unchiul suspectului, situat în corn..., sat..., nr. .., jud. .., în acest scop folosind, fără drept, 1,874 grame de pulbere gri constituită din perclorat de potasiu, sulf, magneziu şi aluminiu, ce se afla în interiorul dispozitivului exploziv improvizat (DEI) identificat în atelierul din mijlocul curţii, fiind montat pe rama de lemn a geamului cu grilaj metalic cu dimensiunea de 102x60 cm., pulberea fiind în stare de funcţionare.

Conform prev. art. 4 din HG 536/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind deţinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, mânuirea şi folosirea materiilor explozive utilizate în orice alte operaţiuni specifice în activităţile deţinătorilor, precum şi autorizarea artificierilor şi a pirotehnicienilor, explozivii pe bază de cloraţi şi percloraţi reprezintă materii explozive şi fac parte din grupa II - explozivi de putere medie, având coeficientul de echivalenţă cu tortilul de 1,0.

S-a mai arătat că, din piesele dosarului rezultă că, în cursul anilor 2018-2019, suspectul a fost internat la Spitalul Clinic Judeţean Mureş - Secţia Clinică Psihiatrie II - acuţi de 3 ori (12.01.2018 - 19.01.2018, 04.05.2018 - 04.05.2018 şi 12.06.2019 - 09.07.2019). Cu aceste ocazii a fost diagnosticat cu episod depresiv major de intensitate severă cu ideaţie autolitica, tulburare de personalitate de tip schizoid (premorbid), respectiv episod depresiv sever fără simptome psihotice. în ultima scrisoare medicală, din 06.11.2019, a fost diagnosticat cu episod depresiv de intensitate medie pe fond situaţional şi post - traumatic.

De asemenea, din biletele de ieşire din spital rezultă că suspectul nu respectă tratamentul ambulator.

Probele administrate în cursul urmăririi penale au pus în evidenţă faptul că suspectul are cunoştinţele necesare şi este capabil să confecţioneze arme de foc artizanale (cu o astfel de armă s-a împuşcat în picior, acesta fiindu-i amputat) şi dispozitive explozive improvizate, unele fiind chiar detonate. Ultima dată când suspectul a detonat astfel de “bombiţe”, cum le-a denumit, fiind în data de 05.11.2019.

S-a apreciat că, având în vedere afecţiunile de care suferă suspectul, ce rezultă din actele medicale de la dosare, precum şi preocupările acestuia (confecţionarea de dispozitive explozive improvizate funcţionale, care pot fi detonate în orice moment), reprezintă un pericol concret şi actual pentru siguranţa publică, existând riscul real de a vătăma persoanele din jur, precum şi de a se autovătăma.

Analizând cauza, judecătorul de drepturi și libertăți reține că, internarea medicală provizorie constituie, conform art. 247 alin. 1 Cod procedură penală, o măsură procesuală privativă de libertate în cazul unui suspect sau inculpat, dacă acesta este bolnav mintal ori consumator cronic de substanțe psihoactive, și dacă luarea măsurii este necesară pentru înlăturarea unui pericol concret și actual pentru siguranța publică.

Sub acest aspect, măsura internării provizorii se aseamănă cu măsura arestului preventiv sau la domiciliu întemeiată pe dispozițiile art. 223 alin. 2 Cod procedură penală. Spre deosebire de cazul de privare de libertate menționat, pericolul este creat de afecțiunea medicală de care suferă suspectul sau inculpatul.

O persoană nu poate fi considerată alienată mintal și privată de libertate ca urmare a acestei stări decât dacă sunt îndeplinite următoarele trei condiții minimale:

-trebuie stabilit în mod elocvent printr-o expertiză medicală independentă că este alineat mintal;

-tulburarea trebuie să aibă un  caracter sau o amploare de natură a justifica și impune internarea;

-validitatea menținerii internării depinde de persistența tulburării.

CEDO a arătat că, dacă este adevărat că art. 5 paragr. 1 lit. e) autorizează internarea unei persoane care suferă de tulburări mentale, o astfel de măsură trebuie să fie în mod corespunzător justificată de gravitatea stării de sănătate a persoanei respective, cu scopul de a asigura propria protecție sau protecția altuia. Nicio privare de libertate a unei persoane considerată alienată nu poate fi întemeiată pe art. 5 paragr. 1 lit. e) dacă este dispusă fără a se cere avizul unui medic specialist.

Este acceptat ca în cazuri urgente, de risc, atunci când o persoană este internată în urma comportamentului său violent, un astfel de aviz să fie obținut imediat după internare, dar în orice alte cazuri, o consultare prealabilă este indispensabilă.

Art. 248 alin. 2 Cod procedură penală stabilește ca propunerea procurorului să fie însoțită de acte medicale concludente sau se expertiză medico-legală psihiatrică.

Deși din text rezultă că procurorul poate opta oricând pentru întemeierea propunerii pe acte medicale prin care să fie relevată starea de sănătate psihică a suspectului sau inculpatului, față de cele arătate mai sus, apreciem că doar în cazuri excepționale și cu caracter urgent s-ar putea dispune internarea medicală provizorie în absența unei expertize medico-legale, și numai în condițiile prezentării unor acte medicale recente întocmite de medici de specialitate prin care să fie stabilit un diagnostic și o recomandare de tratament în regim de internare într-o unitate sanitară.

În speță, relativ la caracterul urgent al internării, se observă că organele de cercetare penală, ulterior efectuării unor percheziții domiciliare, în iunie 2019, la mai multe imobile aparținând familiei suspectului XX, au dispus efectuarea unei constatări criminalistice de natură fizico-chimică, vizând obiectele (probele) ridicate cu ocazia perchezițiilor domiciliare.

Deși raportul de constatare criminalistică a fost realizat la 10 iulie 2019, astfel cum rezultă din corespondența purtată între IPJ Mureș și IGP – INC (f. 173-175), acesta nu a fost ridicat și adus la dosar până la data de 6 noiembrie 2019.

De asemenea, deși se știa că în iunie 2019 suspectul a fost internat la Clinica de Psihiatrie Tg. Mureș, la dosar nu au fost aduse acte vizând starea sănătății sale, decât la 6 noiembrie 2019.

Din actele dosarului rezultă, conform raportului de constatare criminalistică nr. .. că în obiectele ridicate cu ocazia percheziției domiciliare din iunie 2019, s-a identificat și perclorat de potasiu, calificat drept exploziv de putere medie.

Suspectul arată că în 5 noiembrie 2019, sunetele puternice care s-au auzit în apropierea casei sale, nu au fost cauzate de explozibil, el nemaiconfecționând  bombe din iunie 2019, și că a urmărit doar să îi conștientizeze pe polițiștii din... că nu și-au făcut datoria în legătură cu o plângere formulată de el, după ce a fost victima unor agresiuni.

De asemenea, au fost aduse la dosar bilete de ieșire din spital, care atestă spitalizări ale suspectului  XX la Spitalul Clinic Județean Mureș – Secția Psihiatrie, din 12-19 ianuarie 2018 (diagnostic: Episod depresiv major de intensitate severă cu ideație autolitică. Tulburare de personalitate de tip schizoid); 4 mai 2018 (același diagnostic); 12 iunie 2019 – 9 iulie 2019 (diagnostic: Episod depresiv sever fără simptome psihotice) și 6 noiembrie 2019, când a fost examinat la cererea organelor de cercetare penală (f. 27, 28 și 16), reținându-se în scrisoarea medicală eliberată de medicul specialist psihiatru diagnosticul Episod depresiv de intensitate medie pe fond situațional și posttraumatic. De asemenea, se mai arată că suspectul nu respectă tratamentul ambulatoriu antidepresiv; nu prezintă tulburări de percepție și nici ideație autolitică, nu reprezintă urgență psihiatrică; nu este necesară internarea; se recomandă continuarea tratamentului medicamentos antidepresiv, psihoterapie, evitarea toxicelor și reevaluarea psihiatrică periodică.

Văzând că actul medical cel mai recent care însoțește propunerea de luare a măsurii internării medicale provizorii nu recomandă tratament în regim de internare într-o unitate sanitară, și apreciind că nu s-a creionat nici pericolul concret și actual pentru siguranța publică, care să reclame, pentru înlăturare, măsura solicitată, propunerea va fi respinsă.

În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina statului, cheltuieli din care suma de 313 lei, reprezentând onorariul avocatului numit din oficiu, se va avansa către Baroul Mureș din fondul special al Ministerului Justiției.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DISPUNE

În baza art. 247, art. 248 Cod procedură penală, respinge propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureș, vizând luarea măsurii internării medicale provizorii față de suspectul XX (fiul lui... şi .., născut la data .., în .., jud. .. domiciliat în com.. sat ...., nr. .. jud. .. C.N.P. ... cercetat în dosarul nr. ..

În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului, cheltuieli din care suma de 313 lei, reprezentând onorariul avocatului numit din oficiu, se avansează către Baroul Mureș din fondul special al Ministerului Justiției.

Cu drept de contestație în 5 zile de la pronunțare.

Pronunțată în ședința publică din 8 nov. 2019.

Judecător de drepturi și libertăți,

E.P.

Grefier,

R.M.S.

Redactat/PE/18.11.2019

Tehnoredactat/RMS/18.11.2019

2 ex./18.11.2019