Minori si familie

Sentinţă civilă 738 din 26.03.2020


Acesta este document finalizat

Cod ECLIECLI:RO:JDBRLD:2020:001.000738

Dosar nr. 3157/189/2019

R O M A N I A

JUDECATORIA BARLAD

JUDB

SENTINTA CIVILA Nr. 738/2020

Sedinta publica de la 26 Martie 2020

Instanta constituita din:

INSTANTA

Asupra cauzei de fata, constata urmatoarele :

Prin cererea inregistrata sub nr. X din data de 02.05.2019, reclamanta X X X a chemat in judecata, pe paratul X X X solicitand ca prin hotararea ce va pronunta sa se constate ca partile au dobandit in timpul casatoriei o datorie comuna de 59.627,69 lei, conform contractului de credit nr. X din data de 06.03.2008 incheiat cu BCR de 40.000 lei; sa se constate ca la dobandirea datoriei comune au avut cote de contributie egale de cate 50% si sa se dispuna partajarae datoriei comune, in sensul ca fiecare dintre ei sap achite creditoarei X SaRL cate 29.813,85 lei fiecare.

In fapt, reclamanta arata ca a fost casatorita cu paratul X X-X pana la data de 29.06.2011, cand casatoria a fost desfacuta prin Sentina Civila nr. X pronuntata in cadrul dosarului nr. X aflat pe rolul Judecatoriei Barlad.

In timpul casatoriei, reclamanta a dobandit impreuna cu paratul, datoria de 59.627,69 lei conform contractului de credit bancar pentru persoane fizice nr. X din data de 06.03.2008 si adresei de infiintare a popririi nr.X/2016 din cadrul dosarului de executare silita nr.X/2016 aflat pe rolul Bej X X.

La data de 23.04.2019 a primit de la executorul judecatoresc o instiintare privind masura infiintarii popririi, in cadrul dosarului de executare silita nr. X/2016, pentru suma de 59.627,69 lei, in baza titlului executoriu Contract de credit bancar pentru persoane fizice nr. X din data de 06.03.2008 incheiat cu BCR.

Conform instiintarii privind masura infiintarii popririi, executorul judecatoresc a dispus tertului poprit, Spitalul Municipal de Urgenta "Elena Beldiman", infiintarea popririi in cuantum de 1\3 din veniturile lunare nete pe care reclamanta le primeste cu titlu de salariu, pana la concurenta sumei totale de 59.627,69 ron.

Arata reclamanta ca exista riscul ca intreg debitul sa fie recuperat doar de la ea, doar din veniturile sale salariale, in contextul in care nu are cunostinta daca paratul este si el executat pentru aceeasi suma.

Valoarea masei partajabile este de 59.627,69 ron, conform inscrisurilor atasate prezentei cereri.

Pentru motivele de mai sus solicita sa se admita cererea de chemare in judecata asa cum a fost formulata.

In drept, isi intemeiaza cererea pe dispozitiile art. 357-358, art.360, art.362 si art. 367 din C.Civ., art.980 si urm.din C.proc.civ.

Cererea a fost legal timbrata.

Au fost anexate cererii, in copie, inscrisuri.

Paratul a formulat intampinare in cadrul careia a aratat ca este de acord insa suma care trebuie partajata este de 69.324,56 lei.

In cauza a fost administrata proba cu inscrisuri.

Analizand ansamblul materialului probator administrat in cauza, instanta retine ca: reclamanta a fost casatorita cu paratul X X-X pana la data de 29.06.2011, cand casatoria a fost desfacuta prin Sentina Civila nr. X pronuntata in cadrul dosarului nr. X aflat pe rolul Judecatoriei Barlad.

In timpul casatoriei, reclamanta a dobandit impreuna cu paratul, datoria de 59.627,69 lei conform contractului de credit bancar pentru persoane fizice nr. X din data de 06.03.2008 si adresei de infiintare a popririi nr. X/2016 din cadrul dosarului de executare silita nr.X/2016 aflat pe rolul Bej X X.

La data de 23.04.2019 a primit de la executorul judecatoresc o instiintare privind masura infiintarii popririi, in cadrul dosarului de executare silita nr. X/2016, pentru suma de 59.627,69 lei, in baza titlului executoriu Contract de credit bancar pentru persoane fizice nr. X din data de 06.03.2008 incheiat cu BCR.

Conform instiintarii privind masura infiintarii popririi, executorul judecatoresc a dispus tertului poprit, Spitalul Municipal de Urgenta "Elena Beldiman", infiintarea popririi in cuantum de 1\3 din veniturile lunare nete pe care reclamanta le primeste cu titlu de salariu, pana la concurenta sumei totale de 59.627,69 ron.

In ceea ce priveste legea procesuala care guverneaza cauza de fata de data formularii prezentei cereri, precum si intrarea in vigoare la data de 15.02.2013 a Noului Cod de Procedura Civila, instanta retine ca prezentul litigiu va fi guvernat de Codul de procedura civila de la data intentarii actiunii, asa cum rezulta din dispozitiile art. 3 alin. 1 din legea 76/2012 care prevad ca dispozitiile noului cod se aplica numai proceselor si executarilor silite incepute dupa intrarea in vigoare a acestuia.

In ceea ce priveste calificarea si natura juridica a actelor ju ridice ele sunt supuse legii in vigoare la data incheierii lor conf. art. 3 din legea 71/2011 actele si faptele juridice incheiate ori, dupa caz, savarsite sau produse inainte de intrarea in vigoare a Codului civil nu pot genera alte efecte juridice decat cele prevazute de legea in vigoare la data incheierii sau, dupa caz, a savarsirii ori producerii lor

Pentru efectuarea partajului si iesirea din indiviziune instanta retine aplicabilitatea procedurii prevazute de art. 980 si urmatoarele cod.proc civ. conform careia daca partile nu se inteleg, instanta va stabili bunurile supuse impartelii, calitatea de coproprietar, cota-parte ce se cuvine fiecaruia si creantele nascute din starea de proprietate comuna pe care coproprietarii le au unii fata de altii.

Astfel, instanta retine ca in ce priveste regimul datoriilor comune opereaza o prezumtie in sens contrar celei din materia activelor patrimoniale.

Sub acest aspect, datoriile se prezuma ca sunt proprii pana la dovada contrara, iar art. 32 cod f am stabileste care este regimul datoriilor comune.  Sotii raspund cu bunurile comune pentru:

a) cheltuielile facute cu administrarea oricaruia dintre bunurile lor comune;

b) obligatiile ce au contractat impreuna;

c) obligatiile contractate de fiecare dintre soti pentru implinirea nevoilor obisnuite ale casniciei;

In cauza, fostii soti au contractat impreuna, in timpul casatoriei, datoria ce deriva din contractul de credit bancar pentru persoane fizice nr. X din data de 06.03.2008, paratul recunoscand prin intampinare acest lucru.

Intrucat contractul respectiv a fost semnat de ambii soti in calitate de imprumutati in timpul casatoriei, fata de dispozitiile art. 32 lit. b C. fam, in prezent abrogate dar in vigoare la data incheierii contractului de credit, obligatia de a rambursa suma imprumutata (din care, a ramas de achitat suma de 59.627,69 lei) este o datorie comuna , iar conform art. 32 lit. b C. fam, sotii raspund cu bunurile comune pentru obligatiile ce au contractat impreuna.

Intrucat legea nu distinge, destinatia sumei imprumutate este irelevanta la stabilirea caracterului comun al datoriei. 

In consecinta, indiferent de scopurile concrete pentru care a fost facut acel imprumut si indiferent de modul efectiv de folosire a sumei imprumutate, ambii soti raspund solidar fata de banca.

In ceea ce priveste cotele de contributie ale partilor la dobandirea datoriei comune , instanta are in vedere faptul ca ambele parti au solicitat constatarea unei cote de contributie de 50% pentru fiecare parte.

Cu privire la cererea reclamantei de incetare a starii de indiviziune, prin obligarea paratului la plata sumei de jumatate din ratele de credit, instanta constata ca aceasta cerere echivaleaza cu partajarea creditului.

Or, sub acest aspect, instanta nu poate dispune impartirea datoriilor sau partajarea creditului intrucat un asemenea partaj nu ar avea nici un efect, nefiind opozabil bancii creditoare, iar banca fiind parte contractanta nu poate fi obligata sa modifice contractul de credit in sensul de a pierde unul dintre codebitori, astfel incat fata de banca ambii soti raman debitori si pot fi urmariti siliti amandoi sau oricare dintre ei.

Pe cale de consecinta, instanta va respinge cererea de partajare a datoriei comune.

Fata de cele retinute mai sus, instanta va admite - in parte - cererea precizata formulata de reclamanta X X X, in contradictoriu cu  paratul X X X.

Va constat ca reclamanta si paratul au contractat in timpul casatoriei o datorie comuna in temeiul contractului de credit nr. X din data de 06.03.2008 incheiat cu BCR de 40.000 lei, din care a ramas de achitat 59.627,69 lei.

Se va constata ca participarea celor doi fosti soti la suportarea datoriei comune este de cate 50% fiecare.

Instanta va respinge capatul de cerere privind partajarea datoriei comune rezultata din contractul de credit nr. X din data de 06.03.2008 incheiat cu BCR, ca neintemeiata.

Cu privire la cheltuielile de judecata, instanta are in vedere ca potrivit art.453 alin.1 C.proc.civ., partea care pierde procesul va fi obligata, la cererea partii care a castigat, sa ii plateasca acesteia cheltuielile de judecata.

  Astfel, va fi obligat paratul la plata catre reclamanta a sumei de 2.981 lei reprezentand cheltuieli de judecata.

3