Infractiuni de inselaciune, tainuire, fals in inscrisuri sub semnatura privata.Incetare proces penal, achitare, amenda penala

Sentinţă penală 378 din 12.03.2020


Sentinţa penală  nr. 378/12.03.2020

Conţinut: Infracţiuni de înşelăciune, tăinuire, fals în înscrisuri sub semnătură privată

Încetare proces penal, achitare, amendă penală.

În fapt, s-a reţinut în sarcina inculpatului M____ A_____ F_____ că a înlesnit valorificarea unui număr de 4 tractoare marca John Deer despre care ştia că provin din comiterea unei fapte prevăzute de legea penală întrucât nu a putut prezenta un document de provenienţă legală a acestora, inducându-i în eroare pe cumpărătorii B____ M____, S____ I___, M____ V____, M____ V____ şi pe G___ L____, prin emiterea în fals a facturilor de achiziţie, obţinând astfel pentru sine un folos material injust în sumă de 130.000 lei, de la cumpărătorul B_____ M_____ şi suma totală de 109.500 euro, de la cumpărătorii S_____I____, G____ L____ şi fraţii M____.

De asemenea, în sarcina inculpatului M____ I_____  s-a reţinut că l-a ajutat pe inculpatul M____ A_____ F_____ să valorifice către B___ M___, S____ I___, G____ L____ şi frații M____ V____ şi V____ un număr de patru tractoare marca John Deer despre care ştia că provin din comiterea unei fapte prevăzute de legea penală, întrucât vânzătorul acestora nu deţinea documente legale de proveniență, el fiind totodată şi persoana care l-a pus în legătură pe M____ A_____ F_____ cu ceilalţi inculpaţi, după ce în prealabil el însuşi primise un asemenea tractor.

La termenul de judecată din data de 26.05.2017, inculpaţii M____ I_____ , M____ A_____ F_____ şi persoanele vătămate S_____ I____, G_____ L____ , B_____ M____, M_____ V____ , M_____ V____  au dat declaraţie în faţa instanţei că s-au împăcat pentru infracţiunea de înşelăciune.

Inculpatul M____ A_____ F_____ a menţionat la termenul de judecată din data de 8 sept 2017 că nu doreşte procedura simplificată şi contestă probatoriul administrat în cauză, solicitând inversarea cercetării, în sensul de a da declaraţie la final.

Cu privire la celelalte două infracţiuni, de tăinuire şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, reţinute în sarcina inculpatului M____ A_____  F______ , s-au administrat proba cu martori şi înscrisuri.

Au fost reaudiaţi martorii de la urmărirea penală, persoanele vătămate, şi martorul B____ V____, propus în apărare de inculpatul M____ A_____  F______

În cauză a fost citat cu mandat de aducere martorul S____ A_____  R______ , însă din procesul verbal întocmit de organele de poliţie rezultă că acesta se află în prezent, în Portugalia.

Din relaţiile comunicate de IGPR, prin adresa XXXXX/27.12.2017, reiese faptul că în urma verificărilor efectuate, martorul S____ A_____  R______  figurează în evidenţele instituţiei, condamnat în Italia, ataşându-se totodată o copie de pe cazierul judiciar international, al acestuia.

La termenul de judecată din data de 14.12.2018, inculpatul M____ A_____ F_____ a declarat ca este de acord sa desfasoare munca în folosul comunitatii.

Prin încheierea din data de 18.12.2019 instanţa a dispus în baza art 386 Cod procedură penală, schimbarea încadrării juridice dată faptelor prin actul de sesizare a instanţei, pentru inculpatul M____ A_____  F______ , din infracţiunile prevăzute de art 215 al 1,2,3 Cod penal din 1969, cu aplicarea art 41 al 2 Cod penal din 1969, art 221 Cod penal din 1969, cu aplicarea art 41 al 2 Cod penal din 1969, art 290 Cod penal din 1969, cu aplicarea art 41 al 2 Cod penal din 1969, toate cu aplicarea art 5 Cod penal în infracţiunile prevăzute de art 244 al 1,2 Cod penal, cu aplicarea art 35 al 1 Cod penal, art 270 al 1 Cod penal, cu aplicarea art 35 al 1 Cod penal, art 322 al 1 Cod penal, cu aplicarea art 35 al 1 Cod penal, toate cu aplicarea art 5 Cod penal, şi pentru inculpatul M____ I_____ , din infracţiunea prevăzută de art 26 Cod penal din 1969, rap la art 215 al 1,2,3 Cod penal din 1969, cu aplicarea art 41 al 2 Cod penal din 1969, şi art 5 Cod penal, în infracţiunea prevăzută de art 48 al 1 Cod penal rap la art 244 al 1,2 Cod penal, cu aplicarea art 35 al 1 Cod penal şi art 5 Cod penal.

S-au pus concluzii pe fond la data de 10.01.2020.

La termenul de judecată din data de 5.02.2020, instanţa a dispus în baza art 102 alin 2-4 Cod procedură penală excluderea din materialul probator administrat în prezenta cauză, a tuturor proceselor verbale de consemnare a rezultatelor activităţilor de supraveghere tehnică, precum şi a suporţilor care conţin rezultatul măsurilor de supraveghere.

În conformitate cu Decizia 22/18.01.2018 a Curţii Constituţionale a dispus îndepărtarea  de la dosarul cauzei a acestor mijloace de probă şi a suporţilor care conţin rezultatul măsurilor de supraveghere.

A repus cauza pe rol în vederea reluării dezbaterilor, având în vedere excluderea mijloacelor de probă mai sus menţionate.

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

Potrivit art 103 al 1 Cod procedură penală, probele nu au o valoare dinainte stabilită prin lege şi sunt supuse liberei aprecieri a organelor judiciare în urma evaluării tuturor probelor administrate în cauză.

Cu privire la infracţiunea de înşelăciune, prevăzută de art 244 al 1,2 Cod penal.

Instanţa reţine că inculpatul M____ A_____ F_____ a acţionat cu intenţie directă şi cu sprijinul nemijlocit al inculpatului M____ I_____ , inducându-i în eroare pe S_____ I____, B_____ M____, fraţii M_____ V____  şi V____ şi pe G_____ L____ cu ocazia achiziţionării tractoarelor, comunicându-le despre provenienţa acestora că numitul S____ A_____  R______  i-a spus că le-a achiziţionat din Portugalia sau Spania, şi că le-a achiziţionat la un preţ mai mic, datorită unor lichidări, motivând astfel şi preţul acestor tractoare faţă de cele cumpărate de la dealerii autorizaţi din ţară.

Potrivit art 159 al 1,2,3 Cod penal, împăcarea poate interveni în cazul în care punerea în mişcare a acţiunii penale s-a făcut din oficiu, dacă legea o prevede în mod expres. Împăcarea înlătura răspunderea penală şi stinge şi acţiunea civilă.

 Împăcarea produce efecte numai cu privire la persoanele între care a intervenit şi dacă are loc până la citirea actului de sesizare a instanţei.

Astfel, având în vedere că a intervenit împăcarea părţilor la data de 26.05.2017, în baza art 16 al 1 lit g Cod procedură penală, rap la art 396 al 6 Cod procedură penală, instanţa va dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului M____ A_____ F_____ pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, prevăzută de art 244 al 1,2 Cod penal, cu aplicarea art 35 al 1 Cod penal, art 5 Cod penal şi împotriva inculpatului M____ I_____ , pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la înşelăciune, prevăzută de art 48 al 1 Cod penal, rap la art 244 al 1,2 Cod penal, cu aplicarea art 35 al 1 Cod penal şi art 5 Cod penal.

Cu privire la infracţiunea de tăinuire, prevăzută de art 270 Cod penal:

Potrivit art 270 Cod penal, infracţiunea de tăinuire reprezintă primirea, dobândirea, transformarea ori înlesnirea valorificării unui bun, de către o persoană care, fie a cunoscut, fie a prevăzut din împrejurări concrete că acesta provine din săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală, chiar fără a cunoaşte natura acesteia.

Instanţa reţine că inculpatul M____ A_____ F_____ era asociat în perioada respectivă la Sc E_____ SRL din Cluj şi avea ca obiect secundar de activitate, printre numeroase alte activităţi “comerţul cu alte autovehicule” “intermedieri în comerţul cu maşini, echipamente industriale”, “intermedieri în comerţul cu materii prime agricole” ceea ce îl făcea pe acesta un bun cunoscător de aspecte economice şi fianciare pentru operaţiunile efectuate cu potenţialii cumpărători în activitatea de comerţ, precum şi din activitatea de intermediere. Prin urmare nu era un simplu amator de intermedieri, doar pentru a-şi îmbunătăţi situaţia financiară.

În aceste împrejurări, instanţa apreciază că inculpatul M____ fie a cunoscut, fie a prevăzut că utilajele agricole, respectiv tractoarele marca John Deere cu privire la care intermediase vânzarea, proveneau din săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală, dat fiind preţul mic pe care îl intermedia pentru achiziţionarea acestora şi pentru faptul că nu existau facturi de provenienţă.

Susţinerile inculpatului în sensul că respectivele tractoare erau aduse din străinătate, de la firma numitului S____ A_____  R______ , pe care l-a menţionat încontinuu pe parcursul cercetărilor, nu s-au dovedit, nefiind coroborate cu niciun alt mijloc de probă.

Astfel, niciuna din persoanele vătămate din prezenta cauză nu a confirmat că l-a cunoscut pe acesta, nici măcar nu l-a văzut vreodată, mai mult, acestea nu au fost la Cluj şi nici la Satu Mare împreună cu inculpatul, pentru a achiziţiona tractoare de la ferma numitului S____ A_____  R______ .

Din procesul verbal întocmit de organele de poliţie la data de 9.10.2014, rezultă că numitul S____ A_____  R______ , este plecat în Franţa, de aproximativ 8 ani, iar în această perioadă nu s-a întors în ţară, conform celor declarate de tatăl acestuia, S______ A_____.

Prin urmare, aceste aspect întăreşte convingerea instanţei că numiţii S____ I___, B_____ M____, M_____ V____ , M_____ V____ , G_____ L____ nu au luat legătura cu numitul S____ A_____  R______ , şi înlătură afirmaţiile inculpatului M____ A_____ F_____ cu privire la intermedierea făcută între acesta şi persoanele vătămate.

De asemenea, un semn de întrebare se ridică şi cu privire la faptul că, desi era asociat la respectiva societate comercială, inculpatul nu a trecut vehiculele pe care le intermedia, prin firma sa, luând personal de la cumpărători, banii, aşa cum a rezultat din declaraţiile acestora,  instanţa apreciind că el a prevăzut provenienţa licită a bunurilor, astfel că inculpatul, un bun cunoscător de vânzări şi intermedieri nu ar fi avut cum să nu realizeze că preţul pe care îl cere vânzătorul este prea mic în comparaţie cu cel real.

Având în vedere aceste aspecte, instanţa reţine că fapta dedusa judecăţii a fost dovedita, fiind dovedită şi vinovăţia inculpatului în săvârşirea acesteia.

Retinand vinovatia inculpatului, instanta îl va condamna în baza situatiei de fapt si a textelor incriminatoare, la o pedeapsa cu amenda penală, pentru fapta de tăinuire, la individualizarea pedepsei avand în vedere criteriile generale prevazute de art 74 Cod penal respectiv împrejurarile si modul de comitere a infractiunii, precum si mijloacele folosite, starea de pericol creata pentru valoarea ocrotita, natura si gravitatea rezultatului produs, conduita dupa savarsirea infractiunii si în cursul procesului penal, nivelul de educatie, varsta, starea de sanatate situatia familiala si sociala a inculpatului.

Instanta apreciaza ca pedeapsa de 5000 lei amendă penală, corespunzătoare a 250 zile amendă, (20 lei o zi amendă x 250 zile) pentru fapta savarsita este necesara si utila în scopul educarii inculpatului si prevenirii savarsirii altor infractiuni.

Cu privire la infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzută de art 322 Cod penal:

Potrivit art 322 Cod penal, infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată se realizează prin vreunul dintre modurile prevăzute la art 320 Cod penal (prin contrafacere sau alterare) sau art 321 Cod penal (prin atestarea unor fapte sau împrejurări necorespunzătoare adevărului, orin prin omisiunea cu ştiinţă de a insera unele date sau împrejurări), dacă făptuitorul foloseşte înscisul falsificat ori îl încredinţează altei persoane spre folosire, în vederea producerii unei consecinţe juridice.

Din probele administrate în cauză nu a rezultat dincolo de orice îndoială rezonabilă că inculpatul M____ A_____ F_____ ar fi fost cel care a emis facturile cu privire la vânzarea bunurilor, având în vedere că niciun martor sau persoană vătămată nu a precizat că l-a văzut făcând acest lucru, mai mult, din declaraţiile acestora rezultă că inculpatul era însoţit şi de alte persoane, care nu au fost identificate, când se înmânau părţilor, facturile.

De asemenea, nu au putut fi stabilite împrejurările, condiţiile, care să conducă la concluzia că inculpatul M____ A_____ F_____ este cu certitidine cel care a emis facturile.

Declaraţia martorului B____ V____ se coroborează cu declaraţia martorului T_____ M_____, cu privire la faptul că a fost rugat de acesta din urmă să primească într-o seară două persoane, cărora li se descărcase laptopul şi aveau nevoie de o priză. Persoanele respective au pus la încărcat laptopul şi au început să facă nişte facturi. Din declaraţia martorului rezultă că inculpatul M____ A_____ F_____ nu era una din aceste două persoane.

Faţă de aceste aspecte, instanţa nu are convingerea că acuzaţia de fals în înscrisuri sub semnătură privată a fost dovedită dincolo de orice îndoială rezonabilă, motiv pentru care va dispune achitarea inculpatului în baza art 16 lit c Cod procedură penală, respectiv că nu există probe că inculpatul a săvârşit infracţiunea.

În privinţa facturilor fiscale falsificate aflate la filele 292, 295, 315, 337, 388,360 din dosarul de urmărire penală, va dispune anularea acestora.

Potrivit art 159 al 2 Cod penal, împăcarea înlătură răspunderea penală şi stinge acţiunea civilă.

Instanţa constată că prin Ordonanţele emise de Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila, din datele de 2.08.2012, s-a dispus restituirea către proprietarul Societatea de asigurare G_____ C____ M_____ a tractorului marca John Deere model 6330 cu nr de identificare real XXXXX, către proprietarul Societatea de asigurare G_____A____ a tractorului marca John Deere model 6830 cu nr de identificare real XXXXX, către proprietarul Societatea de asigurare A____, a tractorului marca John Deere model 6430 cu nr de identificare real XXXXX, restituirea către proprietarul societatea de asigurare A______ a tractorului marca John Deere model 6930 cu nr real de identificare XXXXX.