Condamnare la pedeapsa închisorii, reținere concurs, reindividualizare pedepse stabilite printr-o sentință penală anterioară și contopirea pedepselor cu închisoarea.

Sentinţă penală 112 din 22.09.2020


Cuprins pe materii: Drept penal. Drept procesual penal.

Index alfabetic:

Condamnare la pedeapsa închisorii pentru săvârșirea infracțiunii  prev. şi pedepsită de dispoziţiile art. 335 alin. 2 NCP.

Reținere concurs de infracțiuni.

Reindividualizarea pedepselor cu închisoarea stabilite printr-o sentință penală pronunțată anterior.

Contopirea pedepselor cu închisoarea.

Art.335 alin. 2 C.pen, art. 396 alin. 10 C.pr.pen., art.40 Cod penal, 38 alin. (1) Cod penal și art. 39 alin. (1) lit. b) Codul penal

Reţinând vinovăţia inculpatului în săvârşirea faptei de care este acuzat(care la data de 31.05.2019, în jurul orei 09.20 a condus un autovehicul, pe DN 25, pe raza loc. Lieşti, jud. Galaţi având permisul de conducere anulat ) şi având în vedere gravitatea faptei comise, atitudinea inculpatului în momentul în care a fost depistat dar și atitudinea acestuia pe parcursul procesului penal, a stabilit acestuia pedeapsa cu închisoarea între limitele prevăzute de lege pentru infracţiunea reţinută în sarcina sa (limite reduse cu 1/3 ca urmare a aplicării dispoziţiilor art. 396 alin. 10 Cod procedură penală), aceasta fiind de natură a asigura funcţia preventivă a sancţiunii.

Instanța a constatat că fapta pentru care a fost trimis în judecată inculpatul este concurentă cu faptele reținute în sarcina acestuia printr-o sentință penală pronunțată anterior, toate fiind săvârșite înainte de a fi condamnat definitiv pentru vreuna dintre ele. Astfel a fost menținută  revocarea suspendării  executării sub supraveghere a pedepsei cu  închisoare dispusă prin sentința penală rămasă definitivă.

Instanța a repus  în individualitatea lor pedepsele cu închisoarea la care inculpatul a fost condamnat anterior și a procedat la contopirea acestora luând în considerare și pedeapsa stabilită în prezenta cauză:

Judecătoria Liești, secția penală, sentința penală nr. 112/2020 din  data de 22.09.2020.

Prin rechizitoriul nr. xxx din data de 09.12.2019 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Lieşti a fost trimis în judecată  inculpatul  AN, deținut în Penitenciarul Brăila într-o altă cauză, pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, prev. de art.335 alin.2 C.pen.

S-a reținut în esență că la data de 31.05.2019, în jurul orei 09.20 a condus un autovehicul, pe DN 25, pe raza loc. Lieşti, jud. Galaţi având permisul de conducere anulat.

Prin încheierea de şedinţă din camera de consiliu din data de 02.06.2020, judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi a dispus începerea judecăţii.

La primul termen de judecată, cu procedura legal îndeplinită, ulterior citirii în extras de către grefierul de şedinţă în baza art. 374 C. proc. pen. a actului de sesizare a instanţei, instanţa l-a întrebat pe inculpat, prin videoconferință și în prezența apărătorului din oficiu, dacă solicită ca judecata să aibă loc numai pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale şi a înscrisurilor prezentate de părţi, aducându-i la cunoştinţă dispoziţiile art. 396 alin. (10) C. proc. pen. iar, în urma răspunsului pozitiv al acestuia al acestuia, a procedat la ascultarea inculpatului, luând concluziile procurorului.

În conformitate cu dispoziţiile art. 375 al. 2 C.p.p., instanţa a admis cererea inculpatului ca judecata să aibă loc numai pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale şi a înscrisurilor prezentate de părţi.

Analizând actele şi lucrările dosarului din prisma dispoziţiilor legale, instanța a reţinut următoarele:

Fapta inculpatului AN, care la data de 31.05.2019, în jurul orei 09.20 a condus un autovehicul, pe DN 25, pe raza loc. Lieşti, jud. Galaţi având permisul de conducere anulat întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, prev. de art.335 alin.2 C.pen.

Elementul material al infracțiunii constă în conducerea de către inculpat, pe un drum public, a unui autovehicul având permisul de conducere anulat din data de 11.10.2017 în baza Sentinței penale nr.xxxxxxxxxxxxx pronunțată de Judecătoria Tecuci.

Urmarea imediată constă în crearea unei stări de pericol pentru siguranţa circulaţiei pe drumurile publice.

Legătura de cauzalitate rezultă din materialitatea faptei.

În ceea ce privește latura subiectivă, inculpatul a acţionat cu intenţie indirectă, prev. de art. 16 alin. (3) lit. b Cod penal, el prevăzând rezultatul faptei sale şi acceptând eventualitatea producerii  lui, acela de a crea o stare de pericol pentru participanţii la trafic.

Față  de cele expuse, instanța constată, dincolo de orice îndoială rezonabilă că fapta există, constituie infracțiune și a fost săvârșită de inculpat.

 La individualizarea pedepsei ce urmează a fi aplicată inculpatului, instanţa va avea în vedere criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 74 C. pen., respectiv împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii, motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit, natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului, conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal şi nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.

În concret,  instanţa reţine că inculpatul este o persoană tânără, cu antecedente penale și  fără ocupație. Totodată instanța reține că în prezent inculpatul se află în Penitenciarul Brăilă unde execută pedeapsa de 2 ani închisoare stabilită prin Sentința penală nr. ........ pronunțată de Judecătoria Tecuci, definitivă prin neapelare la data de  01.07.2019,  în baza Mandatului de executare a pedepsei închisorii nr. ....................2019.

De asemenea, se va avea în vedere că a dorit să coopereze cu organele judiciare, încă de la începutul cercetărilor, a fost sincer a recunoscut în totalitate fapta reținută iar  pe parcursul procesului penal a avut o bună conduită. La primul termen de judecată inculpatul a solicitat să fie judecat cu aplicarea procedurii simplificate.

În referire la gradul de pericol a faptei comise, instanța reține că acesta este unul ridicat, inculpatul punând în pericol siguranța circulației rutiere prin conducerea unui autoturism deși cunoștea că permisul său de conducere a fost suspendat printr-o hotărâre judecătorească.

Reţinând vinovăţia inculpatului în săvârşirea faptei de care este acuzat şi având în vedere gravitatea faptei comise, atitudinea inculpatului în momentul în care a fost depistat dar și atitudinea acestuia pe parcursul procesului penal, instanţa urmează a stabili acestuia pedeapsa cu închisoarea între limitele prevăzute de lege pentru infracţiunea reţinută în sarcina sa (limite care vor fi reduse cu 1/3 ca urmare a aplicării dispoziţiilor art. 396 alin. 10 Cod procedură penală), aceasta fiind de natură a asigura funcţia preventivă a sancţiunii. Prin urmare, instanţa consideră că pedeapsa penală aplicată constituie un mijloc apt de reeducare a inculpatului, astfel încât să se formeze o atitudine corectă faţă de ordinea de drept şi regulile de convieţuire socială. Instanța observă că pentru infracțiunea de conducere au unui autovehicul fără a deține permis de conducere este prevăzută pedeapsa cu închisoarea de la  6 luni la  3 ani sau amendă.

Având în vedere pericolul faptei săvârșite dar și circumstanțele personale ale inculpatului instanța se va orienta către pedeapsa închisorii. astfel că limitele ce vor fi avute în vedere sunt de la 4 luni închisoare la 2 ani închisoare.

Având în vedere cele expuse, instanţa, l-a condamnat pe  inculpatul AN la o pedeapsă de 1 (unu) an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, constatat că fapta pentru care a fost trimis în judecată inculpatul AN este concurentă cu faptele reținute în sarcina acestuia prin Sentința penală  ............ pronunțată de Judecătoria Tecuci, definitivă prin neapelare la data de  01.07.2019 (data faptelor 02.12.2017 și 05/06.2017), toate fiind săvârșite înainte de a fi condamnat definitiv pentru vreuna dintre ele a menținut revocarea suspendării  executării sub supraveghere a pedepsei de 1 an închisoare dispusă prin Sentința penală nr. ........ pronunțată de Judecătoria Tecuci, definitivă prin neapelare la data de  01.07.2019, a repus în individualitatea lor pedepsele dispuse prin Sentința penală  .......... pronunțată de Judecătoria Tecuci în dosarul nr. xxx, definitivă prin neapelare la data de  01.07.2019 iar în temeiul art. 40 Cod penal raportat la art. 38 alin. (1) și art. 39 alin. (1) lit. b) Codul penal, a contopit pedeapsa la care inculpatul a fost condamnat prin hotărâre, respectiv 1(unu)an închisoare cu pedeapsa de 4 luni închisoare, 5 luni închisoare și respectiv 9 luni închisoare aplicate prin sentinţa penală nr. ......... pronunțată de Judecătoria Tecuci în dosarul nr. xxx, definitivă prin neapelare la data de  01.07.2019, urmând ca inculpatul AN să execute în final pedeapsa rezultantă de 1 (unu) an și 6 (șase) luni închisoare, aceasta fiind compusă din cea mai grea pedeapsă aplicată la care s-a adăugat un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse aplicate.(1 an+(1/3(4 luni+5 luni+9luni)= 1 an și 6 luni). Inculpatul va executa 2(doi) ani și 6(șase) luni închisoare iar în temeiul art. 72 alin. (1) Cod penal scade din pedeapsa închisorii perioada în care inculpatul s-a aflat în executarea pedepsei închisorii la care a fost condamnat prin sentinţa penală nr. ....... pronunțată de Judecătoria Tecuci în dosarul nr. xxxxxxxx, definitivă prin neapelare la data de  01.07.2019, respectiv de la data de 09.09.2019 până la zi, sens în care se va  anula mandatul  de executare a pedepsei închisorii nr. ........2019 emis în baza Sentința penală nr. ....... pronunțată de Judecătoria Tecuci, definitivă prin neapelare la data de  01.07.2019 şi va fi emis un  nou mandat de executare a pedepsei închisorii la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe.