Revocarea sau anularea suspendării executării pedepsei ...

Hotărâre 2019/2019 din 02.10.2019


Cod operator 2442

R O M Â N I A

TRIBUNALUL GORJ

SECŢIA PENALĂ

Sentinţa penală Nr. 2019

Şedinţa publică de la 02 Octombrie 2019

Completul compus din:

PREŞEDINTE

Grefier

Ministerul Public fiind reprezentat prin procuror ----------

din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj.

Pe rol deliberarea şi pronunțarea asupra cauzei penale privind sesizarea judecătorului delegat din cadrul Compartimentului Executări Penale al Tribunalului Gorj cu privire la revocarea sau anularea suspendării executării pedepsei (art. 583 C.pr.pen.) cu privire la ------.

Procedura legal îndeplinită din ziua dezbaterilor.

Dezbaterile au avut loc în ședința publică din data de 18.09.2019, fiind consemnate în încheierea de ședință de la acea dată care face corp comun cu prezenta, la acel termen instanța a avut nevoie de timp pentru a delibera, stabilind termen pentru deliberare şi pronunțare la data de 02.10.2019, când a hotărât următoarele:

TRIBUNALUL

Asupra cauzei penale de faţă:

Prin sentinţa penală nr. 96 din data de 15 aprilie 2019 pronunţată de Tribunalul Gorj în dosarul nr. -------------, în baza art. 583 C.pr.pen. s-a admis sesizarea judecătorului delegat cu executarea din cadrul Tribunalului Gorj privind pe intimata condamnată---- ; s-a constatat că fapta pentru care intimata a fost condamnată la pedeapsa de 2 ani și 6 luni închisoare cu aplicarea art. 91 C.pen., stabilită prin sentinţa penală nr. ----------- pronunţată de Tribunalul Gorj în dosar nr.------------, rămasă definitivă prin decizia penală nr.------------------, este concurentă cu fapta pentru care intimata a fost condamnată la pedeapsa de 2 ani închisoare cu aplicarea art. 861 V. C.pen. - 862 V. C.pen stabilită prin sentinţa penală nr. --------------- pronunţată de Tribunalul Gorj în dosarul nr. ------------------, rămasă definitivă prin decizia penală nr. ----------------- pronunţată de Curtea de Apel Craiova.

S-a anulat suspendarea executării pedepsei sub supraveghere privind pedeapsa de 2 ani închisoare stabilită prin sentinţa penală nr. ------------ pronunţată de Tribunalul Gorj în dosarul nr. -----------, rămasă definitivă prin decizia penală nr. -------------- pronunţată de Curtea de Apel Craiova; s-a anulat suspendarea executării pedepsei sub supraveghere privind pedeapsa de 2 ani și 6 luni închisoare cu aplicarea art. 91 C.pen. stabilită prin sentinţa penală nr. ----------------, pronunţată de Tribunalul Gorj în dosar nr.-----------, rămasă definitivă prin decizia penală nr.-------------, iar în baza art. 40 C.p. rap. la art. 39 alin.1 lit. b C.p., s-au contopit pedepsele principale și s-a aplicat pedeapsa cea mai grea - de 2 ani și 6 luni închisoare -, la care s-a adăugat un spor fix de 1/3 din totalul celorlalte pedepse, respectiv 8 luni, urmând ca intimata să execute pedeapsa rezultantă de 3 ani şi 2 luni în regim de detenție; în temeiul art. 45 alin 3 C.p., s-a aplicat pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin 1 lit. a, b si g C.p. pe o durata de 3 ani, care s-a dispus a se executa în condițiile art. 68 alin. 1 lit. c C.p.

În baza art. 45 alin. 4 C.p., s-a dedus din pedeapsa complementară stabilită anterior, perioada executată de inculpată începând cu data de 12.11.2018 (data rămânerii definitive a sentinţei penale nr. 31/20.02.2018); în temeiul art. 45 alin 5 C.p., s-a aplicat pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin 1 lit. a, b si g C.p., până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale .

Cheltuielile judiciare au rămas în sarcina statului.

Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a reţinut că, prin sesizarea înregistrată, judecătorul delegat din cadrul Compartimentului Executări Penale al Tribunalului Gorj a solicitat să se aprecieze cu privire la anularea suspendării executării pedepsei sub supraveghere referitor la condamnata ----------, arătând în fapt că, prin sentinţa penală nr. ------------------ pronunţată de Tribunalul Gorj în dosarul nr. -----, rămasă definitivă prin decizia penală nr. ----- pronunţată de Curtea de Apel Craiova, în baza art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din C.pen., art. 375, art. 396 alin. 10 C.pr.pen., a fost condamnată inculpata  la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (152 acte materiale) şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.pen., iar în baza art. 65 alin. 1 C.pen. i s-a aplicat pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.pen.; de asemenea, în baza art. 91 C.pen. s-a dispus suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere şi s-a stabilit termen de supraveghere de 3 ani, conform dispoziţiilor art. 92 C.pen.; în baza art. 93 alin. 1 C.pen, a fost obligată inculpata ca, pe durata termenului de supraveghere, să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Gorj, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin. 2 lit. d C.pen., i s-a impus condamnatei să execute următoarea obligaţie: să nu părăsească teritoriul României, fără acordul instanţei, iar în baza art. 93 alin. 3 C.pen., pe parcursul termenului de supraveghere, s-a dispus ca inculpata să presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei Municipiului Tg. Jiu sau Colegiului Comercial “Virgil Madgearu Tg. Jiu, judeţul Gorj, pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare; în baza art. 91 alin. 4 C.pen., s-a atras atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 96 C.pen..

De asemenea, judecătorul delegat din cadrul instanţei de fond a arătat că, prin sentinţa penală nr. ---- pronunţată de Tribunalul Gorj în dosarul nr. ---, rămasă definitivă prin decizia penală nr. ------------ pronunţată de Curtea de Apel Craiova, în baza art. 26 Vechiul C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (1 act material)  cu aplicarea art. 5 alin. 1 C.pen., art. 396 alin. 10 C.pr.pen., a fost condamnată inculpata  la 2 ani  închisoare; în temeiul art. 71 Vechiul C.pen., art. 5 C.pen. s-a aplicat inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b și c Vechiul C.pen. (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice funcții publice; dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat; dreptul de a ocupa o funcție sau a exercita o profesie de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârșirea infracțiunii); în baza art. 64 Vechiul C.pen., art. 5 alin. 1 C.pen. s-a aplicatinculpatei pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b și c Vechiul C.pen. (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice funcții publice; dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat; dreptul de a ocupa o funcție sau a exercita o profesie de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârșirea infracțiunii) pe o perioadă de 3 ani, începând de la data executării integrale a pedepsei sau considerării ca executată; în baza art. 81 Vechiul Cod penal, s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei aplicată inculpatei , pe durata termenului de încercare de 4 ani, calculat conform art.82 vechiul Cod penal; în baza art.71 alin. 5 Vechiul Cod penal, pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii, s-a suspendat şi executarea pedepselor accesorii; i s-a atras atenţia inculpatei asupra disp. art. 83 Vechiul Cod penal.

Astfel, judecătorul delegat din cadrul instanţei de fond a menţionat că, potrivit dispoziţiilor art. 85 Cod penal vechi, dacă cel condamnat mai săvârşise o infracţiune înainte de pronunţarea hotărârii prin care s-a dispus suspendarea sau până la rămânerea definitivă a acesteia, pentru care i s-a aplicat pedeapsa închisorii chiar după expirarea termenului de încercare, suspendarea condiţionată a executării pedepsei se anulează, cu consecinţa aplicării dispoziţiilor referitoare la concursul de infracţiuni sau recidivă, iar dispoziţiile art. 865 Cod penal vechi prevăd că dispoziţiile art. 85 alin. 1 şi 2 se aplică corespunzător şi în cazul executării pedepsei sub supraveghere; potrivit dispozițiilor art. 583 alin. 1 C.pr.pen., asupra anulării suspendării executării pedepsei sub supraveghere se pronunţă, din oficiu, la sesizarea procurorului sau a consilierului de probaţiune, instanţa care a judecat în primă instanţă infracţiunea ce ar putea atrage anularea.

Au fost ataşate la prezenta sesizare copiile sentinţelor penale nr. ------------pronunţată de Tribunalul Gorj în dosarul nr. -------------, rămasă definitivă prin decizia penală nr. ------------- pronunţată de Curtea de Apel Craiova şi nr. ----------------- pronunţată de Tribunalul Gorj în dosarul nr. --------------, rămasă definitivă prin decizia penală nr. --------- pronunţată de Curtea de Apel Craiova.

Cu privire la sesizarea ce face obiectul acestei cauze, instanţa de fond a constatat că, potrivit dispoziţiilor art. 583 C.pr.pen., asupra anulării suspendării executării pedepsei sub supraveghere prevăzute la art. 97 din Codul penal se pronunţă, din oficiu, la sesizarea procurorului sau a consilierului de probaţiune, instanţa care judecă ori a judecat în primă instanţă infracţiunea ce ar putea atrage anularea. Totodată, potrivit textului anterior citat, dacă pe parcursul termenului de supraveghere se descoperă că persoana condamnată mai săvârşise o infracţiune până la rămânerea definitivă a hotărârii prin care s-a dispus suspendarea, pentru care i s-a aplicat pedeapsa închisorii chiar după expirarea acestui termen, suspendarea se anulează, aplicându-se - după caz - dispoziţiile privitoare la concursul de infracţiuni, recidivă sau pluralitate intermediară.

În conformitate cu dispoziţiilor art. 585 C.pr.pen., pedeapsa pronunţată poate fi modificată, dacă la punerea în executare a hotărârii sau în cursul executării pedepsei se constată, pe baza unei alte hotărâri definitive, existenţa vreuneia dintre următoarele situaţii: a) concursul de infracţiuni; b) recidiva; c) pluralitatea intermediară; d) acte care intră în conţinutul aceleiaşi infracţiuni.

Astfel, instanţa de fond a reţinut că articolul 585 alin. 1 lit. a rezolvă situaţiile în care, după condamnarea definitivă pentru mai multe fapte, prin sentinţe diferite - cum este şi cazul în prezenta speţă -, constatându-se că acestea au fost săvârşite în concurs, iar în această situaţie, în momentul punerii în executare a pedepsei pentru una dintre aceste hotărâri sau în cursul executării pedepsei, situaţia de mai sus modifică numai pedeapsa pe care condamnata urmează să o execute în raport de toate aceste sentinţe, pronunţând o nouă hotărâre, celelalte dispoziţii ale hotărârilor anterioare rămânând nemodificate, operând autoritatea de lucru judecat.

Cum, în cuprinsul articolului menţionat nu s-a făcut vreo deosebire, înseamnă că este aplicabil nu numai atunci când două dintre pedepsele stabilite pentru infracţiuni ce se execută în regim de detenţie, ci şi atunci când în privinţa acestora s-a dispus suspendarea executării sub supraveghere, iar în această din urmă ipoteză, art. 585 C.pr.pen. se completează  cu art. 583 C.pr.pen., instanţa de fond, în aplicarea celor două dispoziţii procesuale a soluţionat -  anterior soluţionării cererii de contopire - cu titlu de chestiune prealabilă problema anulării executării sub supraveghere a executării celor două pedepse.

Revenind la speţa dedusă judecăţii, prima instanţă a constatat că fapta pentru care a fost condamnată la pedeapsa de 2 ani și 6 luni închisoare cu aplicarea art. 91 C.pen. stabilită prin sentinţa penală nr. ----------- pronunţată de Tribunalul Gorj în dosar nr.--------------, rămasă definitivă prin decizia penală nr.---------------, este concurentă cu fapta pentru care a fost condamnată la pedeapsa de 2 ani închisoare cu aplicarea art. 861 V. C.pen. - 862 V. C.pen stabilită prin sentinţa penală nr. ------------- pronunţată de Tribunalul Gorj în dosarul nr. --------------, rămasă definitivă prin decizia penală nr. --------------- pronunţată de Curtea de Apel Craiova, faptele fiind comise înainte ca inculpata să fi fost condamnată pentru vreuna dintre ele, astfel încât, în raport de dispoziţiile legale antemenţionate, sesizarea judecătorului delegat cu executarea din cadrul Tribunalului Gorj s-a apreciat a fi admisibilă.

Potrivit dispoziţiilor art. 85 Cod penal vechi, dacă cel condamnat mai săvârşise o infracţiune înainte de pronunţarea hotărârii prin care s-a dispus suspendarea sau până la rămânerea definitivă a acesteia, pentru care i s-a aplicat pedeapsa închisorii chiar după expirarea termenului de încercare, suspendarea condiţionată a executării pedepsei se anulează, aplicându-se dispoziţiile referitoare la concursul de infracţiuni sau recidivă, iar dispoziţiile art. 865 Cod penal vechi prevăd că dispoziţiile art. 85 alin. 1 şi 2 se aplică corespunzător şi în cazul executării pedepsei sub supraveghere.

De asemenea, potrivit dispozițiilor art.97 alin.1 C.pen., dacă pe parcursul termenului de supraveghere se descoperă că persoana condamnată mai săvârşise o infracţiune până la rămânerea definitivă a hotărârii prin care s-a dispus suspendarea, pentru care i s-a aplicat pedeapsa închisorii chiar după expirarea acestui termen, suspendarea se anulează, aplicându-se, după caz, dispoziţiile privitoare la concursul de infracţiuni, recidivă sau pluralitate intermediară.

Ţinând cont de faptul că pentru fiecare dintre cele două pedepse s-a dispus suspendarea executării sub supraveghere, instanţa de fond, potrivit dispoziţiilor art. 97 C.pen. a anulat beneficiul suspendării executării pedepsei sub supraveghere privind pedeapsa de 2 ani închisoare stabilită prin sentinţa penală nr. ------------ pronunţată de Tribunalul Gorj în dosarul nr. --------------, rămasă definitivă prin decizia penală nr. ------------------- pronunţată de Curtea de Apel Craiova şi, de asemenea, a anulat şi beneficiul suspendării executării pedepsei sub supraveghere privind pedeapsa de 2 ani și 6 luni închisoare cu aplicarea art. 91 C.pen. stabilită prin sentinţa penală nr. ---------- pronunţată de Tribunalul Gorj în dosar nr.----------, rămasă definitivă prin decizia penală nr.------------; totodată, conform disp art. 40 C.p. rap. la art. 39 alin.1 lit. b C.p., s-au contopit pedepsele principale şi i s-a aplicat condamnatei - pedeapsa cea mai grea de 2 ani și 6 luni închisoare -, adăugându-se sporul fix de 1/3 din totalul celorlalte pedepse - respectiv 8 luni -, cu consecinţa executării de către intimata  a pedepsei rezultante de 3 ani şi 2 luni în regim de detenție, contopirea realizându-se potrivit dispozițiilor noului Cod penal, infracțiunea de evaziune fiscală în formă continuată pentru care a fost condamnată aceasta prin sentința penală nr.--------- fiind epuizată după intrarea în vigoare a noului Cod penal, respectiv în luna mai 2014.

Instanța de fond a precizat faptul că nu poate dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei rezultante, în cauză nefiind îndeplinită condiția prevăzută de art. 91 alin. 1 lit. a) C.pen., respectiv ca pedeapsa aplicată - inclusiv în caz de concurs de infracțiuni - să fie închisoarea de cel mult trei ani.

În temeiul art. 45 alin 3 C.p., prima instanţă a aplicat condamnatei pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin 1 lit. a, b si g C.p. pe o durata de 3 ani, care s-a dispus a se executa în condițiile art. 68 alin. 1 lit. c C.p., iar potrivit disp. art. 45 alin. 4 C.p., a dedus din pedeapsa complementară stabilită anterior, perioada executată de condamnată cu începere din data de 12.11.2018 - data rămânerii definitive a sentinţei penale nr. 31/20.02.2018); în final, în temeiul art. 45 alin 5 C.p., s-a aplicat pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin 1 lit. a, b si g C.p. până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale de către persoana condamnată .

Împotriva acestei hotărâri a formulat contestaţie – în termenul prevăzut de lege – condamnata , în motivele invocate în scris, depuse la dosar la data de 19 aprilie 2019 (filele 2, 3), susţinând în esenţă că s-a dat o interpretare greşită disp,. art. 583 alin. 1 C.p.p., prevederile legale menţionate fiind imperative; de asemenea, s-a arătat că s-a reţinut greşit faptul că în speţa ce a format dosarul cu nr. --------------ar fi fost condamnată la pedeapsa închisorii în cuantum de 2 ani prin s.p. nr. ------------ a Tribunalului Gorj, iar ca modalitate de executare a pedepsei s-ar fi făcut aplicarea disp. art. 861, fără a se ţine seama de dispozişiile deciziei penale nr. ----------- a Curţii de Apel Craiova prin care s-a desfiinţat hotărârea menţionată anterior şi, ca modalitate de executare a pedepsei s-a făcut aplicarea disp. art. 81 din Vechiul C.p.; s-a susţinut totodată că instanţa de fond nu a ţinut seama de cauza nr. 4112/95/2017, în care s-a reţinut că a achitat până la rămânerea definitivă a s.p. nr. ------------- a Tribunalului o parte din prejudiciul creat prin săvârşirea faptei pentru care fusese trimisă în judecată, iar restul prejudiciului îl achită în continuare; în final, a precizat că instanţa de fond nu a ţinut seama de împrejurarea că prejudiciul creat în cauza ce a format dosarul nr. 5074/95/2017 a fost achitat integral.

Astfel, contestatoarea a solicitat examinarea exhaustivă a cauzei şi respingerea sesizării judecătorului delegat cu executarea din cadrul Tribunalului Gorj, invocând în drept disp. art. 583 C.p.p.

Prin decizia penală nr. - a Curții de Apel Craiova, s-a decis admiterea contestaţiei formulată de condamnata împotriva sentinţei penale nr. ----, pronunţată de Tribunalul Gorj în dosarul nr. ----, desfiinţarea sentinţei penale atacate şi trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeași instanță de fond – Tribunalul Gorj.

Pentru a pronunţa această sentinţă, curtea a avut în vedere următoarele aspecte:

Sesizarea din oficiu a Biroului de executări penale a vizat aplicarea dispoziţiilor  art. 85 c.p. de la 1968, cu privire la sentinţa penală nr. ----------------- pronunţată de Tribunalul Gorj în dosar nr.-------------, rămasă definitivă prin decizia penală nr.------------ a Curţii de Apel Craiova prin care apelantei-condamnate i s-a aplicat pedeapsa de la pedeapsa de 2 ani și 6 luni închisoare cu suspendarea sub supraveghere în condiţiile art. 91 C.pen., şi sentinţa penală nr. 84/22.05.2018 pronunţată de Tribunalul Gorj în dosarul nr. 5074/95/2017, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 81/28.01.2019 pronunţată de Curtea de Apel Craiova prin care apelatei condamnate i s-a aplicat pedeapsa de 2 ani închisoare cu suspendarea condiţionată conform art. 81 c.p. de la 1968.

În cauză, instanţa de fond s-a pronunţat cu privire la aspecte cu care nu a fost sesizată şi care nu corespund actelor din dosar atunci când a constatat că cele două sentințe penale privesc pedepse cu suspendarea sub supraveghere în condiţiile art. 91 din noul cod penal şi 86/1 din vechiul cod penal, constatând aplicabile dispoziţiile art. 585 alin. 1 lit. a c.p.p. şi art. 583 c.p.p. raportat la art. 97 din noul c.p..

Articolul 15 din Legea nr.187 /2012 prevede că :(1) Măsura suspendării condiţionate a executării pedepsei aplicata in baza Codului penal din 1969 se menține si după intrarea in vigoare a Codului penal; (2) Regimul suspendării condiționate a executării pedepsei prevăzute la alin. (1), inclusiv sub aspectul revocării sau anularii acesteia, este cel prevăzut de Codul penal din 1969.

Dispoziţiile codului penal privind suspendarea condiţionată prev de art. 81 – 86 c.p. de la 1968 se aplică în prezent în condiţiile art. 5 c.p., ca lege penală mai favorabilă,  cu excepţia cazurilor ce intră sub incidenţa art. 15 din Legea 187/2012, această instituţie nemaifiind prevăzută de legea penală actuală.

S-a constatat că sesizarea biroului de executări nu a vizat revocarea suspendării condiționate a executării pedepsei de 2 ani închisoare, ci anularea ei.

Totodată văzând dispoziţiile legale, se constată că de principiu raţiunea contopirii pedepselor aplicate pentru infracţiuni concurente dispuse prin hotărâri definitive este aceea ca persoana condamnată să nu execute două condamnări puse cap la cap, practic cumulate,  astfel că se apreciază că aceste dispoziţii sunt prevăzute în favoarea condamnatului şi privesc numai pedepse care  urmează a se executa sau se execută.

Această împrejurare rezultă şi din textul de lege privind aplicarea dispoziţiilor art. 585 alin. 1 lit. a c.p.p. privind modificarea pedeapsei - ulterior condamnării  -  potrivit căruia: „dacă la punerea în executare a hotărârii sau în cursul executării pedepsei se constată, pe baza unei alte hotărâri definitive, existenţa vreuneia dintre următoarele situaţii: a) concursul de infracţiuni”.

Cum instanţa de judecată la fond, în momentul aplicării dispoziţiilor art. 81 din vechiul cod penal prin s.p. nr. --------------- pronunţată de Tribunalul Gorj în dosarul nr. ------------, rămasă definitivă prin decizia penală nr. ------------- pronunţată de Curtea de Apel Craiova, a cunoscut despre condamnarea anterioară cu suspendare sub supraveghere  pentru o infracţiune concurentă şi nu a făcut aplicarea dispoziţiilor art. 15 din legea 187/2012, în lipsa unei proceduri exprese pentru anularea suspendării condiţionate din vechiul cod penal, instanţa trebuia să analizeze incidenţa procedurii penale capitolul „Schimbări în executare unor hotărâri prevăzută de art. 583 -588 c.p.p.” şi, astfel, oportunitatea anulării ulterioare a suspendării condiţionate de instanţa de executare, pe durata termenului de supraveghere pentru realizarea operaţiunii de contopire a  pedepselor.

Fiind în propria cale de atac a condamnatei, cum instanţa de fond s-a pronunțat asupra altor fapte şi împrejurări decât cele cu care a fost sesizată, pentru respectarea dublului grad de jurisdicție şi a dreptului la apărare al condamnatei urmează a se trimite cauza spre rejudecare la aceeași instanță, care, în rejudecare, va analiza şi celelalte criticile ale apelantei, pentru respectarea dreptului la un proces echitabil.

Cauza a fost reînregistrată sub nr. ----------------------- şi a fost repartizată aleatoriu completului PEN ---------- CP-F cu termen de judecată la data de ----------.

Analizând actele şi lucrările dosarului, tribunalul constată şi reţine următoarele:

Prin sentinţa penală nr. ------------ pronunţată de Tribunalul Gorj în dosarul nr. ----------, rămasă definitivă prin decizia penală nr. ---------------- pronunţată de Curtea de Apel Craiova, în baza art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din C.pen., art. 375, art. 396 alin. 10 C.pr.pen., a fost condamnată inculpata  la 2 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (152 acte materiale) şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.pen.

În baza art. 65 alin. 1 C.pen. s-a aplicat inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.pen.

În baza art. 91 C.pen. s-a dispus suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere şi s-a stabilit termen de supraveghere de 3 ani, conform dispoziţiilor art. 92 C.pen.

În baza art. 93 alin. 1 C.pen. a fost obligată inculpata ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Gorj, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin. 2 lit. d C.pen. s-a impus condamnatei să execute următoarea obligaţie: să nu părăsească teritoriul României, fără acordul instanţei.

În baza art. 93 alin. 3 C.pen., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpata va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei Municipiului Tg-Jiu sau Colegiului Comercial “Virgil Madgearu”, cu sediul în Tg-Jiu, judeţul Gorj, pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare.

În baza art. 91 alin. 4 C.pen. s-a atras atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 96 C.pen..

Ulterior, prin sentinţa penală nr. --------- pronunţată de Tribunalul Gorj în dosarul nr. ----------, rămasă definitivă prin decizia penală nr. ---------- pronunţată de Curtea de Apel Craiova, în baza art. 26 Vechiul C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (1 act material), cu aplicarea art. 5 alin. 1 C.pen., art. 396 alin. 10 C.pr.pen. a fost condamnată inculpata  la 2 ani  închisoare.

În temeiul art. 71 Vechiul C.pen., art. 5 C.pen., s-a aplicat inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b și c Vechiul C.pen. (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice funcții publice; dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat; dreptul de a ocupa o funcție sau a exercita o profesie de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârșirea infracțiunii).

În baza art. 64 Vechiul C.pen., art. 5 alin. 1 C.pen. aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b și c Vechiul C.pen. (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice funcții publice; dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat; dreptul de a ocupa o funcție sau a exercita o profesie de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârșirea infracțiunii) pe o perioadă de 3 ani începând de la data executării integrale a pedepsei sau considerării ca executată.

În baza art. 81 Vechiul Cod penal s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei aplicată inculpatei  pe durata termenului de încercare de 4 ani calculat conform art.82 vechiul Cod penal.

În baza art.71 alin. 5 Vechiul Cod penal pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii se suspendă şi executarea pedepselor accesorii.

A fost atrasă atenţia inculpatei asupra disp. art. 83 Vechiul Cod penal.

Potrivit art. 585 C.pr.pen., pedeapsa pronunțată poate fi modificată, dacă la punerea în executare a hotărârii sau în cursul executării pedepsei se constată, pe baza unei alte hotărâri definitive, existenţa vreuneia dintre următoarele situaţii: a) concursul de infracţiuni; b) recidiva; c) pluralitatea intermediară; d) acte care intră în conţinutul aceleiaşi infracţiuni.

Aceste dispoziții legale rezolvă situaţiile în care, după condamnarea definitivă pentru mai multe fapte, prin sentințe diferite, se constată că acestea au fost săvârșite în concurs, iar, în această situație, instanța de executare, constatând la momentul punerii în executare a pedepsei pentru una dintre aceste hotărâri sau în cursul executării pedepsei situația de mai sus, modifică numai pedeapsa pe care condamnatul urmează să o execute în raport de toate aceste sentințe, pronunțând o nouă hotărâre, celelalte dispoziții ale hotărârilor anterioare rămânând nemodificate, operând autoritatea de lucru judecat.

Fapta pentru care intimata intimata a fost condamnată la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare, cu aplicarea art. 91 C.pen., stabilită prin sentinţa penală nr. 31/20.02.2018, pronunţată de Tribunalul Gorj în dosar nr. -----------, rămasă definitivă prin decizia penală nr. ---------------, este concurentă cu fapta pentru care intimata a fost condamnată la pedeapsa de 2 ani închisoare, cu aplicarea art. 81 C.pen. din 1968, stabilită prin sentinţa penală nr. -------------- pronunţată de Tribunalul Gorj în dosarul nr. ------, rămasă definitivă prin decizia penală nr. -------------- pronunţată de Curtea de Apel Craiova, fiind săvârşite înainte ca inculpata să fi fost condamnată pentru vreuna dintre ele, astfel încât, în raport de dispoziţiile legale antemenţionate, sesizarea judecătorului delegat cu executarea din cadrul Tribunalului Gorj este admisibilă.

Așadar, faptele judecate prin cele două sentințe penale sunt comise în concurs real, acestea fiind săvârșite mai înainte ca intimata să fie condamnată definitiv pentru vreuna dintre acestea.

Potrivit art. 15 din Legea nr. 187/2012, măsura suspendării condiționate a executării pedepsei aplicată în baza Codului penal din 1969 se menține și după intrarea în vigoare a Codului penal.(2). Regimul suspendării condiționate a executării pedepsei prevăzute la alin. (1), inclusiv sub aspectul revocării sau anulării acesteia, este cel prevăzut de Codul penal din 1969.

Astfel, potrivit dispozițiilor art. 85 Cod penal vechi, dacă cel condamnat mai săvârșise o infracțiune înainte de pronunţarea hotărârii prin care s-a dispus suspendarea sau până la rămânerea definitivă a acesteia, pentru care i s-a aplicat pedeapsa închisorii chiar după expirarea termenului de încercare, suspendarea condiţionată a executării pedepsei se anulează, aplicându-se după caz, dispoziţiile privitoare la concursul de infracțiuni sau recidivă.

Având în vedere aceste dispoziții legale, tribunalul în temeiul art. 15 din Legea nr. 187/2012 raportat la art. 85 C.pen. din 1968 urmează să anuleze suspendarea executării pedepsei privind pedeapsa de 2 ani închisoare, stabilită prin sentinţa penală nr. ------------ pronunţată de Tribunalul Gorj în dosarul nr. -----------, rămasă definitivă prin decizia penală nr. ---------- pronunţată de Curtea de Apel Craiova.

De asemenea, se va anula suspendarea executării pedepsei sub supraveghere privind pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare, cu aplicarea art. 91 C.pen., stabilită prin sentinţa penală nr. -----, pronunţată de Tribunalul Gorj în dosar nr. -----, rămasă definitivă prin decizia penală nr. -------.

Intimata a fost condamnată la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare, cu aplicarea art. 91 C.pen., stabilită prin sentinţa penală nr. 31/20.02.2018, pronunţată de Tribunalul Gorj în dosar nr. -------------, rămasă definitivă prin decizia penală nr. --------------, pentru săvârşirea infracțiunii prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din C.pen. - infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată (152 acte materiale), infracţiunea fiind consumată în luna mai 2014, respectiv după intrarea în vigoare a noului Cod penal şi Noului Cod de procedură penală -01.02.2014.

Din analiza dispozițiilor art. 10 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Noului Cod penal, rezultă că tratamentul sancționator al pluralității de infracțiuni se aplică potrivit legii noi atunci când cel puțin una dintre infracțiunile din structura pluralității a fost comisă sub legea nouă, chiar dacă pentru celelalte infracțiuni pedeapsa a fost stabilită potrivit legii vechi.

În atare situație, tribunalul în baza art. 10 din Legea nr. 187/2012 raportat la art. 40 C.pen. şi art. 39 alin. 1 lit. b C.pen., urmează să contopească pedepsele principale şi să aplice pedeapsa cea mai grea de 2 ani şi 6 luni închisoare la care adaugă un spor fix de 1/3 din totalul celorlalte pedepse (8 luni închisoare), urmând ca intimata să execute pedeapsa rezultantă de 3 ani şi 2 luni închisoare în regim de detenție.

În temeiul art. 45 alin. 3 C.pen. i se va aplica intimatei pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b si g C.pen., pe o durată de 3 ani în condițiile art. 68 alin. 1 lit. c C.pen.

În baza art. 45 alin. 4 C.p., se va deduce din pedeapsa complementară stabilită anterior perioada executată de inculpată, începând cu data de 12.11.2018 (data rămânerii definitive a sentinței penale nr. 31/20.02.2018).

În temeiul art. 45 alin. 5 C.p., se va aplica intimatei pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b si g C.p., până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

Văzând şi dispoziţiile art. 275 alin. 3 C.pr.pen.,

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite sesizarea judecătorului delegat cu executarea din cadrul Tribunalului Gorj.

Constată că fapta pentru care intimata a fost condamnată la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare, cu aplicarea art. 91 C.pen., stabilită prin sentinţa penală nr. ----------, pronunţată de Tribunalul Gorj în dosar nr. -----------, rămasă definitivă prin decizia penală nr. -----, este concurentă cu fapta pentru care intimata a fost condamnată la pedeapsa de 2 ani închisoare, cu aplicarea art. 81 C.pen. din 1968, stabilită prin sentinţa penală nr. ---------- pronunţată de Tribunalul Gorj în dosarul nr. ----------, rămasă definitivă prin decizia penală nr. -------- pronunţată de Curtea de Apel Craiova.

În temeiul art. 15 din Legea nr. 187/2012 raportat la art. 85 C.pen. din 1968 anulează suspendarea executării pedepsei privind pedeapsa de 2 ani închisoare, stabilită prin sentinţa penală nr. ------------ pronunţată de Tribunalul Gorj în dosarul nr. -------------17, rămasă definitivă prin decizia penală nr. -------------- pronunţată de Curtea de Apel Craiova.

Anulează suspendarea executării pedepsei sub supraveghere privind pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare, cu aplicarea art. 91 C.pen., stabilită prin sentinţa penală nr. --------------, pronunţată de Tribunalul Gorj în dosar nr. -------------, rămasă definitivă prin decizia penală nr. ------------------.

În baza art. 10 din Legea nr. 187/2012 raportat la art. 40 C.pen. şi art. 39 alin. 1 lit. b C.pen., contopește pedepsele principale şi aplică pedeapsa cea mai grea de 2 ani şi 6 luni închisoare la care adaugă un spor fix de 1/3 din totalul celorlalte pedepse (8 luni închisoare), urmând ca intimata să execute pedeapsa rezultantă de 3 ani şi 2 luni închisoare în regim de detenție.

În temeiul art. 45 alin. 3 C.pen. aplică pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b si g C.pen., pe o durată de 3 ani în condițiile art. 68 alin. 1 lit. c C.pen.

În baza art. 45 alin. 4 C.p., deduce din pedeapsa complementară stabilită anterior perioada executată de inculpată, începând cu data de 12.11.2018 (data rămânerii definitive a sentinţei penale nr. 31/20.02.2018).

În temeiul art. 45 alin. 5 C.p., aplică pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b si g C.p., până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În baza art. 275 alin. 3 C.pr.pen. cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.

Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică, azi 02.10.2019.

Preşedinte,

Grefier,