Respingere acord recunoaştere vinovăţie

Sentinţă penală 80 din 03.07.2020


Acesta este document finalizat

Cod ECLI ECLI:RO:TBVNA:2020:012.000080

Dosar nr. 417 / 91 / 2020 

R O M Â N I A

TRIBUNALUL VRANCEA

SECTIA PENALA

SENTINŢA PENALĂ NR.80

Sedinţa publică din data de 03 iulie 2020

Completul compus din:

Preşedinte  -  Costică Diţă, judecător

Grefier – Iuliana Rotaru

Ministerul Public  - Parchetul de pe lângă Tribunalul Vrancea a fost reprezentat de 

Procuror  –  Săndica Apostolescu

La ordine pe rol fiind pronunţarea asupra acordului de recunoaştere a vinovăţiei  încheiat la data de 21.02.2020 de Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Iaşi – Biroul Teritorial Bacău cu inculpaţii ALEXANDRESCU MARIUS, fiul lui Mihăiţă şi Anişoara, născut la data de ..., cu domiciliul ales pentru comunicarea actelor de procedură la U.M. 01270, pentru săvârşirea infracţiunii de furt prev. de art. 228 alin.1 Cod penal, cu aplicarea art. 77 lit. a Cod pentru şi art. 35 alin.1 Cod penal, BUNEA RAREŞ-ANDREI, fiul lui Emanuel Dănuţ şi Nadia, născut la data de ..., cu domiciliul în comuna Vînători, sat Petreşti, judeţul Vrancea, pentru săvârşirea infracţiunii de furt prev. de art. 228 alin.1 Cod penal, cu aplicarea art. 77 lit. a Cod pentru şi art. 35 alin.1 Cod penal, BUNEA DIANA-ADELA, fiica lui Emanuel Dănuţ şi Nadia, născută la ... cu cu domiciliul în comuna Vînători, sat Petreşti, judeţul Vranceapentru săvârşirea infracţiunii de furt prev. de art. 228 alin.1 Cod penal, cu aplicarea art. 77 lit. a Cod pentru şi art. 35 alin.1 Cod penal şi TRIFAN ALEXANDRU-LAURENŢIU, fiul lui Vasile şi Florentina, născut la data de  cu domiciliul în Focşani, judeţul Vrancea, pentru săvârşirea infracţiunii de furt prev. de art. 228 alin.1 Cod penal.

Dezbaterile orale la fond au avut loc în şedinţa publică din 26.06.2020, note consemnate şi ataşate la dosar prin încheierea de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta şi când, instabnţa în vederea deliberării, a amânat pronunţarea cauzei pentru data de astăzi, 03.07.2020, când,

T R I B U N A L U L

Asupra procesului penal de faţă;

1.Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Iaşi a încheiat cu inculpaţii Alexandrescu Mihăiţă Marius, Bunea Rareș-Andrei şi Bunea Diana-Adela acord de recunoaștere a vinovăției în condițiile art. 480 C. pr. pen. cu privire la săvârșirea infracțiunii de furt prev. de art. 228 alin. 1 C. pen. cu aplicarea art. 77 lit. a C. pen şi art. 35 alin. 1 C. pen., respectiv cu inculpatul Trifan Alexandru Laurențiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de furt prev. de art. 228 alin. 1 C. pen.  în dosarul penal nr. 302/P/2017.

2.În actul de sesizare se arată în esență următoarele:

2.1. În data de 21.02.2020 procurorul a încheiat acord de recunoaştere a vinovăţiei cu inculpatul Alexandrescu Mihăiţă Marius în condiţiile art. 478 şi urm. din C. pr, pen. cu privire la săvârşirea infracţiunii furt prev. de art. 228 alin. 1 C. pen. cu aplicarea art. 77 lit. a C. pen şi art. 35 alin. 1 C. pen. (2 acte materiale). În sarcina inculpatului Alexandrescu Mihăiţă Marius s-a reţinut că în cursul lunii august 2017 a sustras împreună cu inculpaţii Bunea Adela Diana, Bunea Rareş Andrei şi Trifan Alexandru Laurenţiu bunuri din incinta Hipermarketului Carrefour România punctul de lucru Focşani – un act material-, iar ulterior în baza aceleeaşi rezoluţii infracţionale a sustras de două ori împreună cu inculpaţii Bunea Adela Diana, Bunea Rareş Andrei bunuri din aceeaşi unitatea comercială – 2 acte materiale- prejudiciul total este de 48.166, 74 lei.

Pentru săvârşirea infracţiunii de furt prev. de art. 228 alin. 1 C. pen. cu aplicarea art. 77 lit. a C. pen şi art. 35 alin. 1 C. pen. (2 acte materiale)  prin acordul de recunoaştere a vinovăţiei s-a stabilit pedeapsa de 12 luni închisoare.

În baza art. 91 C. pen. s-a dispus supendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 12 luni închisoare aplicată inculpatului Alexandrescu Mihăiţă Marius; termen de supraveghere 2 ani pe durata căruia va respecta măsurile de supraveghere prev. de art. 93 alin. 1 lit. a,b,c,d,e C. pen. 

2.2.În data de 21.02.2020 procurorul a încheiat acord de recunoaştere a vinovăţiei cu inculpatul Bunea Rareş Andrei în condiţiile art. 478 şi urm. din C. pr, pen. cu privire la săvârşirea infracţiunii furt prev. de art. 228 alin. 1 C. pen. cu aplicarea art. 77 lit. a C. pen şi art. 35 alin. 1 C. pen. (3 acte materiale). În sarcina inculpatului Bunea Rareş Andrei s-a reţinut că în cursul lunii august 2017 a sustras împreună cu inculpaţii Bunea Adela Diana şi Alexandrescu Mihăiţă Marius bunuri din incinta Hipermarketului Carrefour România punctul de lucru Focşani – un act material-, iar ulterior în baza aceleeaşi rezoluţii infracţionale a sustras de două ori împreună cu inculpaţii Bunea Adela Diana şi Alexandrescu Mihăiţă Marius bunuri din aceeaşi unitatea comercială – 2 acte materiale- prejudiciul total este de 48.166, 74 lei.

Pentru săvârşirea infracţiunii de furt prev. de art. 228 alin. 1 C. pen. cu aplicarea art. 77 lit. a C. pen şi art. 35 alin. 1 C. pen. (2 acte materiale) prin acordul de recunoaştere a vinovăţiei s-a stabilit pedeapsa de 1 an închisoare pentru inculpatul Bunea Rareş Andrei .

S-a anulat suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 1 an şi 10 luni închisoare aplicată inculpatului Bunea Rareş Andrei prin sentinţa penală nr. 1589/2019 a Judecătoriei Focşani -definitivă la 28.01.2020-.

În baza art. 40 alin.1 C. pen. rap. la art. 38 alin.1 C. pen. corob. cu art. 39 C. pen. s-a aplicat inculpatului Bunea Rareş Andrei pedeapsa cea mai grea de 1 an 10 luni închisoare la care s-a adăugat 1/3 parte din cealaltă pedeapsă – 1 an închisoare- şi anume 4 luni închisoare; pedeapsa rezultantă de executat 2 ani, 2 luni şi 1 zi închisoare.

În baza art. 91 C. pen. s-a dispus supendarea sub supraveghere a executării pedepsei rezultante de 2 ani, 2 luni şi 1 zi închisoare aplicată inculpatului Bunea Rareş Andrei; termen de supraveghere 3 ani pe durata căruia va respecta măsurile de supraveghere prev. de art. 93 alin. 1 lit. a,b,c,d,e C. pen.

2.3. În data de 21.02.2020 procurorul a încheiat acord de recunoaştere a vinovăţiei cu inculpatul Trifan Alexandru Laurenţiu în condiţiile art. 478 şi urm. din C. pr, pen. cu privire la săvârşirea infracţiunii furt prev. de art. 228 alin. 1 C. pen. cu aplicarea art. 77 lit. a C. pen. În sarcina inculpatului Trifan Alexandru Laurenţiu s-a reţinut că în cursul lunii august 2017 a sustras împreună cu inculpaţii Bunea Adela Diana, Bunea Rareş Andrei bunuri din incinta Hipermarketului Carrefour România punctul de lucru Focşani – un act material-, iar ulterior în baza aceleeaşi rezoluţii infracţionale a sustras de două ori împreună cu inculpaţii Bunea Adela Diana, Bunea Rareş Andrei bunuri din aceeaşi unitatea comercială – 1 act material- prejudiciul total este de 48.166, 74 lei.

Pentru săvârşirea infracţiunii de furt prev. de art. 228 alin. 1 C. pen. cu aplicarea art. 77 lit. a C. pen prin acordul de recunoaştere a vinovăţiei s-a stabilit pedeapsa de 6 luni închisoare pentru inculpatul Trifan Alexandru Laurenţiu.

S-a anulat suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 6 luni închisoare aplicată inculpatului Trifan Alexandru Laurenţiu prin sentinţa penală nr. 1520/2019 a Judecătoriei Focşani -definitivă la 18.12.2019-.

În baza art. 40 alin.1 C. pen. rap. la art. 38 alin.1 C. pen. corob. cu art. 39 C. pen. s-a aplicat inculpatului Trifan Alexandru Laurenţiu pedeapsa cea mai grea de 6 luni închisoare la care s-a adăugat 1/3 parte din cealaltă pedeapsă – 6 luni închisoare- şi anume 2 luni închisoare; pedeapsa rezultantă de executat 8 luni închisoare.

În baza art. 91 C. pen. s-a dispus supendarea sub supraveghere a executării pedepsei rezultante de 8 luni închisoare aplicată inculpatului Trifan Alexandru Laurenţiu; termen de supraveghere 3 ani pe durata căruia va respecta măsurile de supraveghere prev. de art. 93 alin. 1 lit. a,b,c,d,e C. pen.

2.4. În data de 21.02.2020 procurorul a încheiat acord de recunoaştere a vinovăţiei cu inculpata Bunea Diana Adela în condiţiile art. 478 şi urm. din C. pr, pen. cu privire la săvârşirea infracţiunii furt prev. de art. 228 alin. 1 C. pen. cu aplicarea art. 77 lit. a C. pen şi art. 35 alin. 1 C. pen. (2 acte materiale). În sarcina inculpata Bunea Diana Adela s-a reţinut că în cursul lunii august 2017 a sustras împreună cu inculpatul Alexandrescu Mihăiţă Marius bunuri din incinta Hipermarketului Carrefour România punctul de lucru Focşani – un act material-, iar ulterior în baza aceleeaşi rezoluţii infracţionale a sustras de două ori împreună cu inculpaţii Alexandrescu Mihăiţă Marius, Bunea Rareş Andrei bunuri din aceeaşi unitatea comercială – 2 acte materiale- prejudiciul total este de 48.166, 74 lei.

Pentru săvârşirea infracţiunii de furt prev. de art. 228 alin. 1 C. pen. cu aplicarea art. 77 lit. a C. pen şi art. 35 alin. 1 C. pen. (2 acte materiale) prin acordul de recunoaştere a vinovăţiei s-a stabilit pedeapsa de 6 luni închisoare pentru inculpata Bunea Diana Adela.

S-a anulat suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 8 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 1437/2019 a Judecătoriei Focşani -definitivă la 06.11.2019-. În baza art. 40 alin.1 C. pen. rap. la art. 38 alin.1 C. pen. corob. cu art. 39 C. pen. s-a aplicat inculpatei Bunea Diana Adela pedeapsa cea mai grea de 8 luni închisoare la care s-a adăugat 1/3 parte din cealaltă pedeapsă – 6 luni închisoare- şi anume 2 luni închisoare; pedeapsa rezultantă de executat 10 luni închisoare.

În baza art. 91 C. pen. s-a dispus supendarea sub supraveghere a executării pedepsei rezultante de 10 luni închisoare aplicată inculpatei Bunea Diana Adela; termen de supraveghere 2 ani pe durata căruia va respecta măsurile de supraveghere prev. de art. 93 alin. 1 lit. a,b,c,d,e C. pen. 

3. Dispoziții legale relevante:

Art. 479 C. pr. pen.

Acordul de recunoaştere a vinovăţiei are ca obiect recunoaşterea comiterii faptei şi acceptarea încadrării juridice pentru care a fost pusă în mişcare acţiunea penală şi priveşte felul şi cuantumul pedepsei, precum şi forma de executare a acesteia.

Art. 480 C. pr. pen.

Acordul de recunoaştere a vinovăţiei se poate încheia numai cu privire la infracţiunile pentru care legea prevede pedeapsa amenzii sau a închisorii de cel mult 7 ani.

Acordul de recunoaştere a vinovăţiei se încheie atunci când, din probele administrate, rezultă suficiente date cu privire la existenţa faptei pentru care s-a pus în mişcare acţiunea penală şi cu privire la vinovăţia inculpatului. La încheierea acordului de recunoaştere a vinovăţiei, asistenţa juridică este obligatorie.

Art. 481 C. pr. pen.

Acordul de recunoaştere a vinovăţiei cuprinde:

a) data şi locul încheierii;

b) numele, prenumele şi calitatea celor între care se încheie;

c) date privitoare la persoana inculpatului, prevăzute la art. 107 alin. (1);

d) descrierea faptei ce formează obiectul acordului;

e) încadrarea juridică a faptei şi pedeapsa prevăzută de lege;

f) probele şi mijloacele de probă;

g) declaraţia expresă a inculpatului prin care recunoaşte comiterea faptei şi acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mişcare acţiunea penală;

h) felul şi cuantumul, precum şi forma de executare a pedepsei ori soluţia de renunţare la aplicarea pedepsei sau de amânare a aplicării pedepsei cu privire la care s-a ajuns la un acord între procuror şi inculpat;

i) semnăturile procurorului, ale inculpatului şi ale avocatului

4. Instanța analizând acordul de recunoaștere a vinovăţiei încheiat de procuror cu inculpatul Alexandrescu Mihăiţă Marius prin prisma dispozițiilor legale relevante menționate reține următoare:

4.1. În data de 21.02.2020 procurorul a încheiat acord de recunoaştere a vinovăţiei cu inculpatul Alexandrescu Mihăiţă Marius în condiţiile art. 478 şi urm. din C. pr, pen. cu privire la săvârşirea infracţiunii de furt prev. de art. 228 alin. 1 C. pen. cu aplicarea art. 77 lit. a C. pen şi art. 35 alin. 1 C. pen. (2 acte materiale). În sarcina inculpatului Alexandrescu Mihăiţă Marius s-a reţinut că în cursul lunii august 2017 a sustras împreună cu inculpaţii Bunea Adela Diana, Bunea Rareş Andrei şi Trifan Alexandru Laurenţiu bunuri din incinta Hipermarketului Carrefour România punctul de lucru Focşani – un act material-, iar ulterior în baza aceleeaşi rezoluţii infracţionale a sustras de două ori împreună cu inculpaţii Bunea Adela Diana, Bunea Rareş Andrei bunuri din aceeaşi unitatea comercială – 2 acte materiale- prejudiciul total este de 48.166, 74 lei.

Inculpatul Alexandrescu Mihăiţă Marius a recunoscut comiterea faptei ilicit penale descrisă în acordul de recunoaştere a vinovăţiei şi acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mişcarea acţiunea penală.

În condițiile art. 480 C. pr. pen. inculpatul Alexandrescu Mihăiţă Marius a încheiat cu procurorul „acord de recunoaștere a vinovăției” la 21.02.2020.

„Acordul de recunoaștere a vinovăției” menţionat îndeplinește condițiile de fond și de formă prevăzute de art. 481 și art. 482 C. pr. pen.

Pedeapsă prevăzută de lege pentru infracţiunea de furt prev. de art. 228 alin. 1 c. pen. este de 6 luni – la 3 ani închisoare sau amendă, astfel că se încadrează în limita normativă prev. de art. 480 alin. 1 C. pr. pen.; din probele administrate rezultă existenţa faptei ilicit penale pentru care s-a pus în mişcare acţiunea penală şi cu privire la vinovăţia inculpatului; inculpatul a avut asitenţă juridică la încheierea acordului de recunoaştere a vinovăţiei.

Acordul de recunoaştere a vinovăţiei a fost încheiat în formă scrisă potrivit dispoziţiilor art. 481 C. pr. pen. şi îndeplineşte condiţiile de formă prevăzute d art. 482 C. pr. pen. privind data şi locul încheierii, datele de identificare a persoanelor între care se încheie, date privind persoana inculpatului prev. de art. 107 alin. 1 C. pr. pen., descrierea faptei care formează obiectul acordului, încadrarea juridcă şi pedeapsa prevăzută de lege, probele şi mijloacele de probă, declaraţia expresă a inculpatului de recunoaştere a fapte şi acceptare a încadrării juridice, felul şi cuantumul pedepsei şi forma de executare.

4.2.Instanța constată că soluţia cu privire la care s-a ajuns încheierea acordului între procuror şi inculpatul Alexandrescu Mihăiţă Marius este nelegală pentru următoarele considerente:

4.2.1.Fapta ilicit penală pentru care s-a pus în mişcare acţiunea penală reţinută în sarcina inculpatului Alexandrescu Mihăiţă Marius este de forma unităţii legale de tipul infracţiunii continuate în sensul reglementat de art. 35 alin. 1 C. pen.

Se reţine în sarcina inculpatului Alexandrescu Mihăiţă Marius săvârşirea a 2 acte materiale care constituie infracţiunea în formă continuată furt prev. de art. 228 alin. 1 C. pen. cu aplicarea art. 77 lit. a C. pen şi art. 35 alin. 1 C. pen. – 2 acte materiale-.

În descrierea faptei din acordul de recunoaştere a vinovăţiei, precum şi din actul de punere în mişcare a acţiunii penale rezultă că inculpatul Alexandrescu Mihăiţă Marius în cursul lunii august 2017 a sustras împreună cu inculpaţii Bunea Adela Diana, Bunea Rareş Andrei şi Trifan Alexandru Laurenţiu bunuri din incinta Hipermarketului Carrefour România punctul de lucru Focşani – un act material-, iar ulterior în baza aceleeaşi rezoluţii infracţionale a sustras de două ori împreună cu inculpaţii Bunea Adela Diana, Bunea Rareş Andrei bunuri din aceeaşi unitatea comercială – 2 acte materiale- prejudiciul total este de 48.166, 74 lei. Se poate observa că în conţinutul unităţii legale de infracţiune reţinută în sarcina inculpatului Alexandrescu Mihăiţă Marius intră 3 acte materiale şi nu 2 cum se reţine în acordul de recunoaştere a vinovăţiei. Prin urmare, soluţia la care s-a ajuns la acord între procuror şi inculpatul Alexandrescu Mihăiţă Marius nu se circumscriei întregii activităţi infracţionale şi nu există menţiuni privind caracterul parţial al acordului de recunoaştere a vinovâţiei în condiţiile art. 483 alin. 2 C. pr. pen.

În aceste condiţii soluţia cu privire la care procurorul şi inculpatul Alexandrescu Mihăiţă Marius apare ca fiind nelegală.

4.2.2.În privinţa pedepsei stabilită inculpatului Alexandrescu Mihăiţă Marius instanţa constată că este întemeiată în drept pe dispoziţiile art. 228 alin. 1 C. pen. cu aplicarea art. 77 lit. a C. pen şi art. 35 alin. 1 C. pen. fără se face trimitere la dispoziţiile art. 480 alin. 4 C. pr. pen. Inculpatul Alexandrescu Mihăiţă Marius beneficiază de cauza legală de reducere a limitelor pedepsei cu 1/3 parte a cărei aplicare este obligatorie la stabilirea pedepsei prin acordul de recunoaştere a vinovăţiei, aspect care vizează legalitatea individualizării judiciare a aplicării pedepsei.

În aceste condiţii soluţia cu privire la care procurorul şi inculpatul Alexandrescu Mihăiţă Marius apare ca fiind nelegală.

4.2.3. Instanţa constată în descrierea faptei ilicit penale reţinută în sarcina inculpatului Alexandrescu Mihăiţă Marius se arată generic că a sustras „bunuri din incinta Hipermarketului Carrefour România punctul de lucru Focşani” fără a fi individualizate şi evaluate pe fiecare act material; valoric este stabilit „prejudiciul total este de 48.166, 74 lei”. Ori, furtul este în sfera ilicitului penal o infracţiune de rezultat; paguba este un element constitutiv al laturii obiective ceea ce impune dovada şi determinarea valorică.

În cauza de faţă stabilirea pagubei cauzătă prin fapta ilicit penală reţinută în sarcina inculpatului Alexandrescu Mihăiţă Marius s-a realizat generic, iar valoric s-a indicat „prejudiciul total este de 48.166, 74 lei”care este identic – în cuantum- cu cel stabilit şi pentru inculpaţii Bunea Adela Diana, Bunea Rareş Andrei şi Trifan Alexandru Laurenţiu. Mai mult un prejudiciu de nivel valoric identic a fost reţinut şi prin senţinţele penale de condamnare a inculpaţilor Bunea Adela Diana, Bunea Rareş Andrei şi Trifan Alexandru Laurenţiu (sentinţa penală nr. 1437/2019 a Judecătoriei Focşani -definitivă la 06.11.2019-, sentinţa penală nr. 1520/2019 a Judecătoriei Focşani -definitivă la 18.12.2019- şi sentinţa penală nr. 1589/2019 a Judecătoriei Focşani -definitivă la 28.01.2020-) care vizează fapte penale de aceeaşi natură şi împotriva aceleiaşi persoane vătămate cu privire la care s-a dispus dijungerea în cursul urmăririi penale. Nu se poate face o delimitare explicită a faptelor ilicit penale care au făcut obiectul acordului de recunoaştere a vinovăţiei şi cele pentru care s-au pronunţat senţinţele penale definitive menţionate.

În aceste condiţii soluţia cu privire la care procurorul şi inculpatul Alexandrescu Mihăiţă Marius apare ca fiind nelegală.

4.3. Instanța constată că soluţia cu privire la care s-a ajuns încheierea acordului între procuror şi inculpatul Alexandrescu Mihăiţă Marius este nejustificat de blândă în raport cu gravitatea infracţiunii şi periculozitatea infractorului pentru următoarele considerente:

Inculpatul Alexandrescu Mihăiţă Marius a comis faptele ilicit penale reţinute în sarcina sa în înţelegere prealabilă cu ceilalţi inculpaţi Bunea Adela Diana, Bunea Rareş Andrei şi Trifan Alexandru Laurenţiu; a avut un mod de operare bine conturat ceea ce relevă premeditare dintr-o unitate comercială mare; aspecte care relevă gravitatea sporită a infracţiunii.

Inculpatul Alexandrescu Mihăiţă Marius împreună cu ceilalţi inculpaţii au acţionat de tipul unei pluralităţi constituite, în mod repetat ceea ce relevă periculozitatea sa ridicată.

Raportat la cele două variabile menţionate instanţa consideră că pedeapsa stabilită pentru inculpatul Alexandrescu Mihăiţă Marius prin acordul de recunoaştere a vinovăţiei este prea blândă.

5.  Instanța analizând acordul de recunoaștere a vinovăţiei încheiat de procuror cu inculpatul Bunea Rareş Andrei prin prisma dispozițiilor legale relevante menționate reține următoare:

5.1. În data de 21.02.2020 procurorul a încheiat acord de recunoaştere a vinovăţiei cu inculpatul Bunea Rareş Andrei în condiţiile art. 478 şi urm. din C. pr, pen. cu privire la săvârşirea infracţiunii de furt prev. de art. 228 alin. 1 C. pen. cu aplicarea art. 77 lit. a C. pen şi art. 35 alin. 1 C. pen. (3 acte materiale). În sarcina inculpatului Bunea Rareş Andrei s-a reţinut că în cursul lunii august 2017 a sustras împreună cu inculpaţii Bunea Adela Diana şi Alexandrescu Mihăiţă Marius bunuri din incinta Hipermarketului Carrefour România punctul de lucru Focşani – un act material-, iar ulterior în baza aceleeaşi rezoluţii infracţionale a sustras de două ori împreună cu inculpaţii Bunea Adela Diana, Alexandrescu Mihăiţă Marius bunuri din aceeaşi unitatea comercială – 2 acte materiale- prejudiciul total este de 48.166, 74 lei.

Inculpatul Bunea Rareş Andrei a recunoscut comiterea faptei ilicit penale descrisă în acordul de recunoaştere a vinovăţiei şi acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mişcarea acţiunea penală.

În condițiile art. 480 C. pr. pen. inculpatul Bunea Rareş Andrei a încheiat cu procurorul „acord de recunoaștere a vinovăției” la 21.02.2020.

„Acordul de recunoaștere a vinovăției” menţionat îndeplinește condițiile de fond și de formă prevăzute de art. 481 și art. 482 C. pr. pen.

Pedeapsă prevăzută de lege pentru infracţiunea de furt prev. de art. 228 alin. 1 c. pen. este de 6 luni – la 3 ani închisoare sau amendă, astfel că se încadrează în limita normativă prev. de art. 480 alin. 1 C. pr. pen.; din probele administrate rezultă existenţa faptei ilicit penale pentru care s-a pus în mişcare acţiunea penală şi cu privire la vinovăţia inculpatului; inculpatul a avut asitenţă juridică la încheierea acordului de recunoaştere a vinovăţiei.

Acordul de recunoaştere a vinovăţiei a fost încheiat în formă scrisă potrivit dispoziţiilor art. 481 C. pr. pen. şi îndeplineşte condiţiile de formă prevăzute d art. 482 C. pr. pen. privind data şi locul încheierii, datele de identificare a persoanelor între care se încheie, date privind persoana inculpatului prev. de art. 107 alin. 1 C. pr. pen., descrierea faptei care formează obiectul acordului, încadrarea juridcă şi pedeapsa prevăzută de lege, probele şi mijloacele de probă, declaraţia expresă a inculpatului de recunoaştere a fapte şi acceptare a încadrării juridice, felul şi cuantumul pedepsei şi forma de executare.

5.2.Instanța constată că soluţia cu privire la care s-a ajuns încheierea acordului între procuror şi inculpatul Bunea Rareş Andrei este nelegală pentru următoarele considerente:

5.2.1.Fapta ilicit penală pentru care s-a pus în mişcare acţiunea penală reţinută în sarcina inculpatului Bunea Rareş Andrei este de forma unităţii legale de tipul infracţiunii continuate în sensul reglementat de art. 35 alin. 1 C. pen.

Se reţine în sarcina inculpatului Bunea Rareş Andrei săvârşirea a 3 acte materiale care constituie infracţiunea în formă continuată furt prev. de art. 228 alin. 1 C. pen. cu aplicarea art. 77 lit. a C. pen şi art. 35 alin. 1 C. pen.

În descrierea faptei din acordul de recunoaştere a vinovăţiei, precum şi din actul de punere în mişcare a acţiunii penale rezultă că inculpatul Bunea Rareş Andrei în cursul lunii august 2017 a sustras împreună cu inculpaţii Bunea Adela Diana şi Alexandrescu Mihăiţă Marius bunuri din incinta Hipermarketului Carrefour România punctul de lucru Focşani –1act material-, iar ulterior în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale a sustras de două ori împreună cu inculpaţii Bunea Adela Diana şi Alexandrescu Mihăiţă Marius bunuri din aceeaşi unitatea comercială – 2 acte materiale- prejudiciul total este de 48.166, 74 lei. Se poate observa că în conţinutul unităţii legale de infracţiune reţinută în sarcina inculpatului Bunea Rareş Andrei intră 3 acte materiale comise împreună cu inculpaţii Bunea Adela Diana şi Alexandrescu Mihăiţă Marius deşi în descrierea faptei ilicit penale reţinută în sarcina inculpatului Alexandrescu Mihăiţă Miarius se reţine şi participarea inculpatului Trifan Alexandru Laurenţiu,cum de altfel se reţine şi în acordul de recunoştere a vinovăţiei încheiat de acesta din urmă. Prin urmare, soluţia la care s-a ajuns la acord între procuror şi inculpatul Bunea Rareş Andrei este nelegală în privinţa stabilirii participaţiei penale.

În aceste condiţii soluţia cu privire la care procurorul şi inculpatul Bunea Rareş Andrei apare ca fiind nelegală.

5.2.2.În privinţa pedepsei stabilită inculpatului Bunea Rareş Andrei instanţa constată că este întemeiată în drept pe dispoziţiile art. 228 alin. 1 C. pen. cu aplicarea art. 77 lit. a C. pen şi art. 35 alin. 1 C. pen. fără se face trimitere la dispoziţiile art. 480 alin. 4 C. pr. pen. Inculpatul Bunea Rareş Andrei beneficiază de cauza legală de reducere a limitelor pedepsei cu 1/3 parte a cărei aplicare este obligatorie la stabilirea pedepsei prin acordul de recunoaştere a vinovăţiei, aspect care vizează legalitatea individualizării judiciare a aplicării pedepsei.

În aceste condiţii soluţia cu privire la care procurorul şi inculpatul Bunea Rareş Andrei apare ca fiind nelegală.

5.2.3. Instanţa constată în descrierea faptei ilicit penale reţinută în sarcina inculpatului Bunea Rareş Andrei se arată generic că a sustras „bunuri din incinta Hipermarketului Carrefour România punctul de lucru Focşani” fără a fi individualizate şi evaluate pe fiecare act material; valoric este stabilit „prejudiciul total este de 48.166, 74 lei”. Ori, furtul este în sfera ilicitului penal o infracţiune de rezultat; paguba este un element constitutiv al laturii obiective ceea ce impune dovada şi determinarea valorică.

În cauza de faţă stabilirea pagubei cauzătă prin fapta ilicit penală reţinută în sarcina inculpatului Bunea Rareş Andrei s-a realizat generic, iar valoric s-a indicat „prejudiciul total este de 48.166, 74 lei”care este identic – în cuantum- cu cel stabilit şi pentru inculpaţii Bunea Adela Diana, Bunea Rareş Andrei şi Trifan Alexandru Laurenţiu. Mai mult un prejudiciu de nivel valoric identic a fost reţinut şi prin senţinţele penale de condamnare a inculpaţilor Bunea Adela Diana, Bunea Rareş Andrei şi Trifan Alexandru Laurenţiu (sentinţa penală nr. 1437/2019 a Judecătoriei Focşani -definitivă la 06.11.2019-, sentinţa penală nr. 1520/2019 a Judecătoriei Focşani -definitivă la 18.12.2019- şi sentinţa penală nr. 1589/2019 a Judecătoriei Focşani -definitivă la 28.01.2020-) care vizează fapte penale de aceeaşi natură şi împotriva aceleiaşi persoane vătămate cu privire la care s-a dispus dijungerea în cursul urmăririi penale. Nu se poate face o delimitare explicită a faptelor ilicit penale care au făcut obiectul acordului de recunoaştere a vinovăţiei şi cele pentru care s-au pronunţat senţinţele penale definitive menţionate. Instanţa consideră că inculpatul Bunea Rareş Andrei a acţionat în baza unei rezoluţii infracţionale unice atât pentru săvârşirea faptelor ilicit penale – 3 acte materiale- care fac obiectul prezentei cauze, cât şi pentru săvârşirea faptelor ilicit penale – 10 acte materiale- cu privire la care a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 1520/2019 a Judecătoriei Focşani -definitivă la 18.12.2019; toate faptele ilicit penale – cele 13 acte materiale- comise în luna august 2017 de inculpatul  Bunea Rareş Andrei intră în conţinutul unei unităţi legale de tipul infracţiunii continuate în sensul art. 35 alin. 1 C. pen. şi nu a concursului de infracţiuni cum s-a reţinut în acordul de recunoaştere a vinovăţiei. Regimul sancţionator al celor două forme de infracţiune este diferit după cum rezultă din dispoziţiile art. 36 C. pen., respectiv art. 39 C. pen.

În aceste condiţii soluţia cu privire la care procurorul şi inculpatul Bunea Rareş Andrei apare ca fiind nelegală.

5.3.Instanța constată că soluţia cu privire la care s-a ajuns încheierea acordului între procuror şi inculpatul Bunea Rareş Andrei este nejustificat de blândă în raport cu gravitatea infracţiunii şi periculozitatea infractorului pentru următoarele considerente:

Inculpatul Bunea Rareş Andrei a comis faptele ilicit penale reţinute în sarcina sa în înţelegere prealabilă cu ceilalţi inculpaţi Bunea Adela Diana, Alexandrescu Mihăiţă Marius şi Trifan Alexandru Laurenţiu; a avut un mod de operare bine conturat ceea ce relevă premeditare dintr-o unitate comercială mare în scopul valorificării prin vânzare, aspecte care relevă gravitatea sporită a infracţiunii.

Inculpatul Bunea Rareş Andrei împreună cu ceilalţi inculpaţii au acţionat de tipul unei pluralităţi constituite, în mod repetat, ceea ce relevă periculozitatea sa ridicată.

Raportat la cele două variabile menţionate instanţa consideră că pedeapsa stabilită pentru inculpata Bunea Diana Adela prin acordul de recunoaştere a vinovăţiei este prea blândă.

6. Instanța analizând acordul de recunoaștere a vinovăţiei încheiat de procuror cu inculpata Bunea Diana Adela prin prisma dispozițiilor legale relevante menționate reține următoare:

6.1. În data de 21.02.2020 procurorul a încheiat acord de recunoaştere a vinovăţiei cu inculpata Bunea Diana Adela în condiţiile art. 478 şi urm. din C. pr, pen. cu privire la săvârşirea infracţiunii de furt prev. de art. 228 alin. 1 C. pen. cu aplicarea art. 77 lit. a C. pen şi art. 35 alin. 1 C. pen. (2 acte materiale). În sarcina inculpatei Bunea Diana Adela s-a reţinut că în cursul lunii august 2017 a sustras împreună cu inculpatul Alexandrescu Mihăiţă Marius bunuri din incinta Hipermarketului Carrefour România punctul de lucru Focşani – un act material-, iar ulterior în baza aceleeaşi rezoluţii infracţionale a sustras de două ori împreună cu inculpaţii, Bunea Rareş Andrei şi Alexandrescu Mihăiţă Marius bunuri din aceeaşi unitatea comercială – 2 acte materiale- prejudiciul total este de 48.166, 74 lei.

Inculpata Bunea Diana Adela a recunoscut comiterea faptei ilicit penale descrisă în acordul de recunoaştere a vinovăţiei şi acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mişcarea acţiunea penală.

În condițiile art. 480 C. pr. pen. inculpata Bunea Diana Adela a încheiat cu procurorul „acord de recunoaștere a vinovăției” la 21.02.2020.

„Acordul de recunoaștere a vinovăției” menţionat îndeplinește condițiile de fond și de formă prevăzute de art. 481 și art. 482 C. pr. pen.

Pedeapsă prevăzută de lege pentru infracţiunea de furt prev. de art. 228 alin. 1 c. pen. este de 6 luni – la 3 ani închisoare sau amendă, astfel că se încadrează în limita normativă prev. de art. 480 alin. 1 C. pr. pen.; din probele administrate rezultă existenţa faptei ilicit penale pentru care s-a pus în mişcare acţiunea penală şi cu privire la vinovăţia inculpatei. Inculpata a avut asistenţă juridică la încheierea acordului de recunoaştere a vinovăţiei.

Acordul de recunoaştere a vinovăţiei a fost încheiat în formă scrisă potrivit dispoziţiilor art. 481 C. pr. pen. şi îndeplineşte condiţiile de formă prevăzute de art. 482 C. pr. pen. privind data şi locul încheierii, datele de identificare a persoanelor între care se încheie, date privind persoana inculpatului prev. de art. 107 alin. 1 C. pr. pen., descrierea faptei care formează obiectul acordului, încadrarea juridcă şi pedeapsa prevăzută de lege, probele şi mijloacele de probă, declaraţia expresă a inculpatei de recunoaştere a faptei şi acceptare a încadrării juridice, felul şi cuantumul pedepsei şi forma de executare.

6.2.Instanța constată că soluţia cu privire la care s-a ajuns încheierea acordului între procuror şi inculpata Bunea Diana Adela este nelegală pentru următoarele considerente:

6.2.1.Fapta ilicit penală pentru care s-a pus în mişcare acţiunea penală reţinută în sarcina inculpata Bunea Diana Adela este de forma unităţii legale de tipul infracţiunii continuate în sensul reglementat de art. 35 alin. 1 C. pen.

Se reţine în sarcina inculpata Bunea Diana Adela săvârşirea a 2 acte materiale care constituie infracţiunea în formă continuată furt prev. de art. 228 alin. 1 C. pen. cu aplicarea art. 77 lit. a C. pen şi art. 35 alin. 1 C. pen.

În descrierea faptei din acordul de recunoaştere a vinovăţiei, precum şi din actul de punere în mişcare a acţiunii penale rezultă că inculpata Bunea Diana Adela în cursul lunii august 2017 a sustras împreună cu inculpatul Alexandrescu Mihăiţă Marius bunuri din incinta Hipermarketului Carrefour România punctul de lucru Focşani –1 act material-, iar ulterior în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale a sustras de două ori împreună cu inculpaţii Bunea Rareş Andrei şi Alexandrescu Mihăiţă Marius bunuri din aceeaşi unitatea comercială – 2 acte materiale- prejudiciul total este de 48.166, 74 lei. Se poate observa că în conţinutul unităţii legale de infracţiune reţinută în sarcina inculpatei Bunea Diana Adela intră 3 acte materiale comise împreună cu inculpaţii Bunea Rareş Andrei şi Alexandrescu Mihăiţă Marius şi nu 2 acte materiale cum se reţine în acordul de recunoaştere a vinovăţiei. Prin urmare, soluţia la care s-a ajuns la acord între procuror şi inculpata Bunea Diana Adela nu se circumscriei întregii activităţi infracţionale şi nu există menţiuni privind caracterul parţial al acordului de recunoaştere a vinovâţiei în condiţiile art. 483 alin. 2 C. pr. pen. Mai mult în descrierea faptei ilicit penale reţinută în sarcina inculpata Bunea Diana Adela se reţine doar participarea inculpatului Alexandrescu Mihăiţă Marius – 1 act material- deşi în descrierea faptei ilicit penale săvârşite de inculpaţii Bunea Rareş Andrei şi Alexandrescu Mihăiţă Marius se reţine participarea acestora împreună inculpata Bunea Diana Adela, iar în descrierea faptelor ilicit penale săvârşite de inculpatul Alexandrescu Mihăiţă Marius se reţine şi participarea inculpatului Trifan Alexandru Laurenţiu. Prin urmare, soluţia la care s-a ajuns la acord între procuror şi inculpata Bunea Diana Adela este nelegală în privinţa stabilirii participaţiei penale.

În aceste condiţii soluţia cu privire la care procurorul şi inculpata Bunea Diana Adela apare ca fiind nelegală.

6.2.2.În privinţa pedepsei stabilită inculpatei Bunea Diana Adela instanţa constată că este întemeiată în drept pe dispoziţiile art. 228 alin. 1 C. pen. cu aplicarea art. 77 lit. a C. pen şi art. 35 alin. 1 C. pen. fără se face trimitere la dispoziţiile art. 480 alin. 4 C. pr. pen. inculpata Bunea Diana Adela beneficiază de cauza legală de reducere a limitelor pedepsei cu 1/3 parte a cărei aplicare este obligatorie la stabilirea pedepsei prin acordul de recunoaştere a vinovăţiei, aspect care vizează legalitatea individualizării judiciare a aplicării pedepsei.

În aceste condiţii soluţia cu privire la care procurorul şi inculpata Bunea Diana Adela apare ca fiind nelegală.

6.2.3. Instanţa constată în descrierea faptei ilicit penale reţinută în sarcina inculpata Bunea Diana Adela se arată generic că a sustras „bunuri din incinta Hipermarketului Carrefour România punctul de lucru Focşani” fără a fi individualizate şi evaluate pe fiecare act material; valoric este stabilit „prejudiciul total este de 48.166, 74 lei”. Ori, furtul este în sfera ilicitului penal o infracţiune de rezultat; paguba este un element constitutiv al laturii obiective ceea ce impune dovada şi determinarea valorică.

În cauza de faţă stabilirea pagubei cauzătă prin fapta ilicit penală reţinută în sarcina inculpata Bunea Diana Adela s-a realizat generic, iar valoric s-a indicat „prejudiciul total este de 48.166, 74 lei”care este identic – în cuantum- cu cel stabilit şi pentru inculpaţii Bunea Rareş Andrei şi Trifan Alexandru Laurenţiu. Mai mult un prejudiciu de nivel valoric identic a fost reţinut şi prin senţinţele penale de condamnare a inculpaţilor Bunea Adela Diana, Bunea Rareş Andrei şi Trifan Alexandru Laurenţiu (sentinţa penală nr. 1437/2019 a Judecătoriei Focşani -definitivă la 06.11.2019-, sentinţa penală nr. 1520/2019 a Judecătoriei Focşani -definitivă la 18.12.2019- şi sentinţa penală nr. 1589/2019 a Judecătoriei Focşani -definitivă la 28.01.2020-) care vizează fapte penale de aceeaşi natură şi împotriva aceleiaşi persoane vătămate cu privire la care s-a dispus dijungerea în cursul urmăririi penale. Nu se poate face o delimitare explicită a faptelor ilicit penale care au făcut obiectul acordului de recunoaştere a vinovăţiei şi cele pentru care s-au pronunţat senţinţele penale definitive menţionate. Instanţa consideră că inculpata Bunea Diana Adela a acţionat în baza unei rezoluţii infracţionale unice atât pentru săvârşirea faptelor ilicit penale – 3 acte materiale- care fac obiectul prezentei cauze, cât şi pentru săvârşirea faptelor ilicit penale – 3 acte materiale- cu privire la care a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 1437/2019 a Judecătoriei Focşani -definitivă la 06.11.2019-; toate faptele ilicit penale – cele 6 acte materiale – comise în luna august 2017 de inculpata Bunea Diana Adela intră în conţinutul unei unităţi legale de tipul infracţiunii continuate în sensul art. 35 alin. 1 C. pen. şi nu a concursului de infracţiuni cum s-a reţinut în acordul de recunoaştere a vinovăţiei. Regimul sancţionator al celor două forme de infracţiune este diferit după cum rezultă din dispoziţiile art. 36 C. pen., respectiv art. 39 C. pen.

În aceste condiţii soluţia cu privire la care procurorul şi inculpata Bunea Diana Adela apare ca fiind nelegală.

6.3. Instanța constată că soluţia cu privire la care s-a ajuns încheierea acordului între procuror şi inculpata Bunea Diana Adela este nejustificat de blândă în raport cu gravitatea infracţiunii şi periculozitatea infractorului pentru următoarele considerente:

Inculpata Bunea Diana Adela a comis faptele ilicit penale reţinute în sarcina sa în înţelegere prealabilă cu ceilalţi inculpaţi Bunea Rareş Andrei, Alexandrescu Mihăiţă Marius şi Trifan Alexandru Laurenţiu; a avut un mod de operare bine conturat ceea ce relevă premeditare dintr-o unitate comercială mare în scopul valorificării prin vânzare, aspecte care relevă gravitatea sporită a infracţiunii.

Inculpata Bunea Diana Adela împreună cu ceilalţi inculpaţii au acţionat de tipul unei pluralităţi constituite, în mod repetat, ceea ce relevă periculozitatea sa ridicată.

Raportat la cele două variabile menţionate instanţa consideră că pedeapsa stabilită pentru inculpata Bunea Diana Adela prin acordul de recunoaştere a vinovăţiei este prea blândă.

7. Instanța analizând acordul de recunoaștere a vinovăţiei încheiat de procuror cu inculpatul Trifan Alexandru Laurenţiu prin prisma dispozițiilor legale relevante menționate reține următoare:

7.1. În data de 21.02.2020 procurorul a încheiat acord de recunoaştere a vinovăţiei cu inculpatul Trifan Alexandru Laurenţiu în condiţiile art. 478 şi urm. din C. pr, pen. cu privire la săvârşirea infracţiunii de furt prev. de art. 228 alin. 1 C. pen. În sarcina inculpatul Trifan Alexandru Laurenţiu s-a reţinut că în cursul lunii august 2017 a sustras împreună cu inculpaţii Bunea Rareş Andrei şi Bunea Diana Adela, în baza aceleeaşi rezoluţii infracţionale, bunuri din incinta Hipermarketului Carrefour România punctul de lucru Focşani prejudiciul total este de 48.166, 74 lei.

Inculpatul Trifan Alexandru Laurenţiu a recunoscut comiterea faptei ilicit penale descrisă în acordul de recunoaştere a vinovăţiei şi acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mişcarea acţiunea penală.

În condițiile art. 480 C. pr. pen. inculpatul Trifan Alexandru Laurenţiu a încheiat cu procurorul „acord de recunoaștere a vinovăției” la 21.02.2020.

„Acordul de recunoaștere a vinovăției” menţionat îndeplinește condițiile de fond și de formă prevăzute de art. 481 și art. 482 C. pr. pen.

Pedeapsă prevăzută de lege pentru infracţiunea de furt prev. de art. 228 alin. 1 c. pen. este de 6 luni – la 3 ani închisoare sau amendă, astfel că se încadrează în limita normativă prev. de art. 480 alin. 1 C. pr. pen.; din probele administrate rezultă existenţa faptei ilicit penale pentru care s-a pus în mişcare acţiunea penală şi cu privire la vinovăţia inculpatului. Inculpatul a avut asitenţă juridică la încheierea acordului de recunoaştere a vinovăţiei.

Acordul de recunoaştere a vinovăţiei a fost încheiat în formă scrisă potrivit dispoziţiilor art. 481 C. pr. pen. şi îndeplineşte condiţiile de formă prevăzute de art. 482 C. pr. pen. privind data şi locul încheierii, datele de identificare a persoanelor între care se încheie, date privind persoana inculpatului prev. de art. 107 alin. 1 C. pr. pen., descrierea faptei care formează obiectul acordului, încadrarea juridică şi pedeapsa prevăzută de lege, probele şi mijloacele de probă, declaraţia expresă a inculpatului de recunoaştere a faptei şi acceptare a încadrării juridice, felul şi cuantumul pedepsei şi forma de executare.

7.2.Instanța constată că soluţia cu privire la care s-a ajuns încheierea acordului între procuror şi inculpatul Trifan Alexandru Laurenţiu este nelegală pentru următoarele considerente:

7.2.1.Fapta ilicit penală pentru care s-a pus în mişcare acţiunea penală reţinută în sarcina inculpatul Trifan Alexandru Laurenţiu este de forma unităţii legale de tipul infracţiunii continuate în sensul reglementat de art. 35 alin. 1 C. pen.

Se reţine în sarcina inculpatul Trifan Alexandru Laurenţiu săvârşirea fapte ilicit penale care constituie infracţiunea de furt prev. de art. 228 alin. 1 C. pen.

În descrierea faptei din acordul de recunoaştere a vinovăţiei, precum şi din actul de punere în mişcare a acţiunii penale rezultă că inculpatul Trifan Alexandru Laurenţiu în cursul lunii august 2017 a sustras împreună cu Bunea Rareş Andrei şi Bunea Diana Adela de două ori bunuri din incinta Hipermarketului Carrefour România punctul de lucru Focşani; prejudiciul total este de 48.166, 74 lei. Se poate observa că în conţinutul unităţii legale de infracţiune reţinută în sarcina inculpatului Trifan Alexandru Laurenţiu intră 2 acte materiale comise împreună cu inculpaţii Bunea Rareş Andrei şi Bunea Diana Adela şi nu 1 act material cum se reţine în acordul de recunoaştere a vinovăţiei. Prin urmare, soluţia la care s-a ajuns la acord între procuror şi inculpatul Trifan Alexandru Laurenţiu nu se circumscriei întregii activităţi infracţionale şi nu există menţiuni privind caracterul parţial al acordului de recunoaştere a vinovâţiei în condiţiile art. 483 alin. 2 C. pr. pen. Mai mult în descrierea faptei ilicit penale reţinută în sarcina inculpatului Trifan Alexandru Laurenţiu se reţine doar participarea inculpaţilor Bunea Rareş Andrei şi Bunea Diana Adela deşi în descrierea faptei ilicit penale săvârşite de inculpatul Alexandrescu Mihăiţă Marius se reţine participarea acestora împreună cu inculpatul Trifan Alexandru Laurenţiu. În descrierea faptelor ilicit penale săvârşite de Bunea Rareş Andrei şi Bunea Diana Adela nu se reţine şi participarea inculpatului Trifan Alexandru Laurenţiu. Prin urmare, soluţia la care s-a ajuns la acord între procuror şi inculpatul Trifan Alexandru Laurenţiu este nelegală în privinţa stabilirii participaţiei penale.

În aceste condiţii soluţia cu privire la care procurorul şi inculpatul Trifan Alexandru Laurenţiu apare ca fiind nelegală.

7.2.2.În privinţa pedepsei stabilită inculpatul Trifan Alexandru Laurenţiu instanţa constată că este întemeiată în drept pe dispoziţiile art. 228 alin. 1 C. pen. fără se face trimitere la dispoziţiile art. 480 alin. 4 C. pr. pen.; inculpatul Trifan Alexandru Laurenţiu beneficiază de cauza legală de reducere a limitelor pedepsei cu 1/3 parte a cărei aplicare este obligatorie la stabilirea pedepsei prin acordul de recunoaştere a vinovăţiei, aspect care vizează legalitatea individualizării judiciare a aplicării pedepsei.

În aceste condiţii soluţia cu privire la care procurorul şi inculpatul Trifan Alexandru Laurenţiu apare ca fiind nelegală.

7.2.3. Instanţa constată în descrierea faptei ilicit penale reţinută în sarcina inculpatul Trifan Alexandru Laurenţiu se arată generic că a sustras „bunuri din incinta Hipermarketului Carrefour România punctul de lucru Focşani” fără a fi individualizate şi evaluate; valoric este stabilit „prejudiciul total este de 48.166, 74 lei”. Ori, furtul este în sfera ilicitului penal o infracţiune de rezultat; paguba este un element constitutiv al laturii obiective ceea ce impune dovada şi determinarea valorică.

În cauza de faţă stabilirea pagubei cauzătă prin fapta ilicit penală reţinută în sarcina inculpatul Trifan Alexandru Laurenţiu s-a realizat generic, iar valoric s-a indicat „prejudiciul total este de 48.166, 74 lei”care este identic – în cuantum- cu cel stabilit şi pentru inculpaţii Bunea Rareş Andrei, Alexandrescu Mihăiţă Marius şi Bunea Adela Diana. Mai mult un prejudiciu de nivel valoric identic a fost reţinut şi prin senţinţele penale de condamnare a inculpaţilor Bunea Adela Diana, Bunea Rareş Andrei (sentinţa penală nr. 1437/2019 a Judecătoriei Focşani -definitivă la 06.11.2019- şi sentinţa penală nr. 1589/2019 a Judecătoriei Focşani -definitivă la 28.01.2020-) care vizează fapte penale de aceeaşi natură şi împotriva aceleiaşi persoane vătămate cu privire la care s-a dispus dijungerea în cursul urmăririi penale. Nu se poate face o delimitare explicită a faptelor ilicit penale care au făcut obiectul acordului de recunoaştere a vinovăţiei şi cele pentru care s-au pronunţat senţinţele penale definitive menţionate. Instanţa consideră că inculpatul Trifan Alexandru Laurenţiu a acţionat în baza unei rezoluţii infracţionale unice atât pentru săvârşirea faptelor ilicit penale – 2 acte materiale- care fac obiectul prezentei cauze, cât şi pentru săvârşirea faptelor ilicit penale – 2 acte materiale- cu privire la care a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 1520/2019 a Judecătoriei Focşani -definitivă la 18.12.2019-; toate faptele ilicit penale – cele 5 acte materiale – comise în luna august 2017 de inculpatul Trifan Alexandru Laurenţiu intră în conţinutul unei unităţi legale de tipul infracţiunii continuate în sensul art. 35 alin. 1 C. pen. şi nu a concursului de infracţiuni cum s-a reţinut în acordul de recunoaştere a vinovăţiei. Regimul sancţionator al celor două forme de infracţiune este diferit după cum rezultă din dispoziţiile art. 36 C. pen., respectiv art. 39 C. pen.

În aceste condiţii soluţia cu privire la care procurorul şi inculpatul Trifan Alexandru Laurenţiu apare ca fiind nelegală.

7.3. Instanța constată că soluţia cu privire la care s-a ajuns încheierea acordului între procuror şi inculpatul Trifan Alexandru Laurenţiu este nejustificat de blândă în raport cu gravitatea infracţiunii şi periculozitatea infractorului pentru următoarele considerente:

Inculpatul Trifan Alexandru Laurenţiu a comis faptele ilicit penale reţinute în sarcina sa în înţelegere prealabilă cu ceilalţi inculpaţi Bunea Rareş Andrei, Alexandrescu Mihăiţă Marius şi Bunea Adela Diana; a avut un mod de operare bine conturat ceea ce relevă premeditare dintr-o unitate comercială mare în scopul valorificării prin vânzare, aspecte care relevă gravitatea sporită a infracţiunii.

Inculpatul Trifan Alexandru Laurenţiu împreună cu ceilalţi inculpaţii au acţionat de tipul unei pluralităţi constituite, în mod repetat, ceea ce relevă periculozitatea sa ridicată.

Raportat la cele două variabile menţionate instanţa consideră că pedeapsa stabilită pentru Inculpatul Trifan Alexandru Laurenţiu prin acordul de recunoaştere a vinovăţiei este prea blândă.

8. Faţă de considerentele expuse instanţa în baza art. 485 alin. 1 lit. b C. pr. pen. respinge acordurile de recunoaştere a vinovăţiei încheiate de procuror după cum urmează:

-cu inculpatul Alexandrescu Mihăiţă Marius – n. la 26.12.1994 în mu. Focşani, jud. Vrancea, CNP 1941226394426, cu domiciliul în mun. Focşani, aleea Stadionului, nr. 10, bl. P4, ap. 48, jud. Vrancea- cu privire la săvârșirea infracțiunii de furt prev. de art. 228 alin. 1 C. pen. cu aplicarea art. 77 lit. a C. pen şi art. 35 alin. 1 C. pen. (2 acte materiale);

-cu inculpatul Trifan Alexandru Laurențiu – n. la 11.06.1992 în mun. Focșani, jud. Vrancea, CNP 1920611394440, cu domiciliul în com. Petrești, jud. Vrancea- cu privire la săvârșirea infracțiunii de furt prev. de art. 228 alin. 1 C. pen.;

-cu inculpatul Bunea Rareș-Andrei – 05.07.1995 în mun. Focşani, jud. Vrancea, CNP 1950705394436, cu domiciliul în com. Petreşti, jud. Vrancea- cu privire la săvârșirea infracțiunii de furt prev. de art. 228 alin. 1 C. pen. . cu aplicarea art. 77 lit. a C. pen şi art. 35 alin. 1 C. pen. (3 acte materiale);

-cu inculpata Bunea Diana-Adela – 05.07.1995 în mun. Focșani, jud. Vrancea, CNP 1950705394436, cu domiciliul în com. Petreşti, jud. Vrancea- cu privire la săvârșirea infracțiunii de furt prev. de art. 228 alin. 1 C. pen. . cu aplicarea art. 77 lit. a C. pen şi art. 35 alin. 1 C. pen. (2 acte materiale).

Trimite dosarul procurorului în vederea continuării urmăririi penale întrucât soluția la care s-a ajuns este nelegală şi nejustificat de blândă în raport cu gravitatea infracțiunilor şi periculozitatea fiecăruia dintre inculpați

În baza art. 275 alin. 3 C.pr.pen. cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E

Respinge acordurile de recunoaștere a vinovăției încheiate de procuror după cum urmează:

-cu inculpatul Alexandrescu Marius – n. la 26.12.1994 în mu. Focşani, jud. Vrancea, CNP 1941226394426, cu domiciliul în mun. Focşani, aleea Stadionului, nr. 10, bl. P4, ap. 48, jud. Vrancea- cu privire la săvârșirea infracțiunii de furt prev. de art. 228 alin. 1 C. pen. cu aplicarea art. 77 lit. a C. pen şi art. 35 alin. 1 C. pen. (2 acte materiale);

-cu inculpatul Trifan Alexandru Laurențiu – n. la 11.06.1992 în mun. Focșani, jud. Vrancea, CNP 1920611394440, cu domiciliul în com. Petrești, jud. Vrancea- cu privire la săvârșirea infracțiunii de furt prev. de art. 228 alin. 1 C. pen.;

-cu inculpatul Bunea Rareș-Andrei – 05.07.1995 în mun. Focşani, jud. Vrancea, CNP 1950705394436, cu domiciliul în com. Petreşti, jud. Vrancea- cu privire la săvârșirea infracțiunii de furt prev. de art. 228 alin. 1 C. pen. . cu aplicarea art. 77 lit. a C. pen şi art. 35 alin. 1 C. pen. (3 acte materiale);

-cu inculpata Bunea Diana-Adela – 05.07.1995 în mun. Focșani, jud. Vrancea, CNP 1950705394436, cu domiciliul în com. Petreşti, jud. Vrancea- cu privire la săvârșirea infracțiunii de furt prev. de art. 228 alin. 1 C. pen. . cu aplicarea art. 77 lit. a C. pen şi art. 35 alin. 1 C. pen. (2 acte materiale).

Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.

Cu apel în 10 zile de la comunicare.

Pronunțată în ședință publică astăzi 03.07.2020.

Preşedinte,

Costică Diţă

Grefier,

 Iuliana Rotaru

Red./Tehnored.C.D./10.07.2020

7 ex.