Infractiuni

Sentinţă penală 243 din 29.05.2014


Prin încheierea de şedinţă din camera de consiliu din data de 04.04.2014, definitivă,  judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi a dispus începerea judecăţii.

La primul termen de judecată, cu procedura legal îndeplinită, inculpatul şi persoana vătămată, după identificare şi legitimare, s-au împăcat şi au dat declaraţii în acest sens, declaraţii depuse la dosarul cauzei.

Faţă de intrarea în vigoare, la 01.02.2014, a Noului Cod penal, instanţa apreciază că Legea nr. 286/2009 privind Codul penal este mai puţin favorabilă decât Codul penal de la 1968, dat fiind faptul că nu se mai reglementează posibilitatea împăcării părţilor în cazul infracţiunilor pentru care acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, precum şi datorită limitelor speciale de pedeapsă mai mari.

Instituţia plângerii penale prealabile este o excepţie de la principiul oficialităţii şi constă în posibilitatea oferită de lege persoanei vătămate de a decide dacă sesizează sau nu organele competente în vederea tragerii la răspundere a făptuitorului. Principiul oficialităţii ce domină procesul penal este ştirbit şi prin posibilitatea pe care o are partea vătămată de a-şi retrage plângerea prealabilă sau de a se împăca cu făptuitorul.

Potrivit art. 132 alin. 1 C. pen. cu aplicarea art. 5 alin.1 Noul C. pen., împăcarea părţilor în cazurile prevăzute de lege înlătură răspunderea penală şi stinge acţiunea civilă, situaţie care constituie, conform art.396 alin. (1), (6) raportat la art.16 alin. (1) lit. g) Noul C. proc. pen., o cauză de stingere a acţiunii penale.

Având în vedere manifestarea de voinţă a părţilor de a se împăca cu privire la plângerea penală prealabilă formulată împotriva inculpatului, instanţa va dispune încetarea procesului penal în baza art. 396 alin. (1), (6) raportat la art.16 alin. (1) lit. g) Noul C. proc. pen, cu privire la infracţiunea de furt calificat, prevăzută de art.228 alin.1-229 alin.1 lit.b , d , alin.2 lit.b cu aplicarea art.35 NCP , cu aplicarea art.5 NCP, prin schimbarea încadrării juridice conform art. 386 NCPP din art.art.208 alin.1-209 alin.1 lit.g şi i Cod penal 1968 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal 1968, faţă de inculpat.

Astfel, faţă de dispoziţiile art. 132 alin. 1 C. pen. cu aplicarea art. 5 alin.1 Noul C. pen., potrivit cărora împăcarea înlătură răspunderea penală şi stinge acţiunea civilă şi produce efecte numai cu privire la persoanele între care a intervenit dacă are loc până la citirea actului de sesizare a instanţei, instanţa, în baza art. 396 alin. (1), (6) raportat la art. 16 alin. (1) lit. g) Noul C. proc. pen., va înceta procesul penal având ca obiect săvârşirea de către inculpatul M.C.  a infracţiunii  de  furt calificat,  prevăzute de art. 228 alin.1-229 alin.1 lit.b , d , alin.2 lit.b cu aplicarea art.35 NCP, cu aplicarea art.5 NCP, ca urmare a împăcării părţilor.

În baza art. 397 alin. 1 Noul C.proc.pen., instanţa va lua act că persoana vătămată Ş. V. nu s-a constituit parte civilă în prezenta cauză.

În baza art. 275 alin. (1) pct. (2) lit. d), alin. (4) C. proc. pen. va obliga pe persoana vătămată şi pe inculpat la plata a câte 150 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat fiecare.

Domenii speta